Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
21202 13/03/2015 22:06:05 Stupid_Dog NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 93 ms 904 KB
21141 13/03/2015 00:05:47 kieuquocdat123 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 31 ms 644 KB
21110 12/03/2015 15:24:29 dinhvanthanh NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 952 KB
21109 12/03/2015 15:20:19 dinhvanthanh NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 720 KB
18081 11/03/2015 04:54:30 glass99ss NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1464 KB
17138 10/03/2015 20:21:54 MTAZero NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 1672 KB
17074 10/03/2015 10:24:34 nguyenquoc2211 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 93 ms 2736 KB
17073 10/03/2015 10:24:21 nguyenquoc2211 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
15942 09/03/2015 10:46:10 haituanth2 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 620 KB
15941 09/03/2015 10:45:31 haituanth2 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 660 KB
15940 09/03/2015 10:44:23 haituanth2 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 104 KB
15884 08/03/2015 23:07:49 VietNamVoDich NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 140 ms 1744 KB
15882 08/03/2015 22:50:34 stepde15 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 109 ms 2112 KB
15763 08/03/2015 01:15:16 cuongyd1 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 78 ms 584 KB
15724 07/03/2015 23:11:02 stepde15 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 656 KB
15723 07/03/2015 23:09:45 stepde15 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 564 KB
15722 07/03/2015 23:08:01 dinhvanduy7895 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 109 ms 2512 KB
15721 07/03/2015 23:07:33 sangdam789 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 540 KB
15719 07/03/2015 23:05:28 AresGod NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 684 KB
15718 07/03/2015 23:04:44 dinhvanduy7895 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Time limit exceed on test 1 1092 ms 2476 KB
15715 07/03/2015 23:03:23 sangdam789 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 512 KB
15714 07/03/2015 23:03:16 dinhvanduy7895 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
15710 07/03/2015 23:00:54 dinhvanduy7895 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
15709 07/03/2015 23:00:54 dinhvanduy7895 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
15701 07/03/2015 22:59:02 dinhvanduy7895 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
15698 07/03/2015 22:57:58 AresGod NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 109 ms 2752 KB
15697 07/03/2015 22:57:39 dinhvanduy7895 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
15694 07/03/2015 22:57:05 stepde14 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 140 ms 2528 KB
15693 07/03/2015 22:56:29 haituan134 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 15 ms 528 KB
15691 07/03/2015 22:56:24 dinhvanduy7895 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
15688 07/03/2015 22:55:09 dinhvanduy7895 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
15686 07/03/2015 22:54:43 dinhvanduy7895 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
15685 07/03/2015 22:54:35 AresGod NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 104 KB
15676 07/03/2015 22:51:35 degeawapsh NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 93 ms 2920 KB
15666 07/03/2015 22:48:54 thuytiendang206 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 140 ms 2536 KB
15661 07/03/2015 22:47:20 strongboss NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 249 ms 1760 KB
15657 07/03/2015 22:46:33 tutinit NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 93 ms 2768 KB
15655 07/03/2015 22:45:28 thuytiendang206 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 104 KB
15645 07/03/2015 22:41:17 tutinit NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 536 KB
15637 07/03/2015 22:38:22 romqn1999 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 109 ms 2752 KB
15636 07/03/2015 22:37:54 tutinit NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 572 KB
15631 07/03/2015 22:36:17 tutinit NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 324 KB
15628 07/03/2015 22:35:08 vdn1999bxvp NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1692 KB
15627 07/03/2015 22:34:48 ndkhaivn NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 124 ms 2852 KB
15626 07/03/2015 22:34:14 thanhbinh0995 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 109 ms 2148 KB
15624 07/03/2015 22:33:32 ndkhaivn NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Runtime error on test 7 15 ms 516 KB
15622 07/03/2015 22:32:23 codelagi NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 600 KB
15619 07/03/2015 22:32:00 vdn1999bxvp NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
15616 07/03/2015 22:29:31 vdn1999bxvp NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 660 KB
15613 07/03/2015 22:29:11 tutinit NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 520 KB
15609 07/03/2015 22:28:01 nguyenlequangduy NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 93 ms 2756 KB
15603 07/03/2015 22:25:40 nami_san NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
15598 07/03/2015 22:24:14 codelagi NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 6 358 ms 36316 KB
15597 07/03/2015 22:23:53 phuchoahodo NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 109 ms 2704 KB
15593 07/03/2015 22:21:50 codelagi NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 6 390 ms 36308 KB
15584 07/03/2015 22:18:40 codelagi NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 2 374 ms 36304 KB
15576 07/03/2015 22:15:58 qwerty22121998 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 93 ms 2852 KB
15574 07/03/2015 22:13:52 codelagi NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 2 124 ms 9584 KB
15562 07/03/2015 22:10:39 romqn1999 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 516 KB
15554 07/03/2015 22:08:55 TiChuot97 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 15 ms 632 KB
15545 07/03/2015 22:04:07 lethanhsonthd NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
15544 07/03/2015 22:04:00 codelagi NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 2 109 ms 8552 KB
15538 07/03/2015 22:02:20 cincout NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 109 ms 1764 KB
15534 07/03/2015 22:01:39 cincout NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 104 KB
15531 07/03/2015 22:00:44 conglinh NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 156 ms 1716 KB
15525 07/03/2015 21:59:00 vdn1999bxvp NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Time limit exceed on test 1 1092 ms 3152 KB
15497 07/03/2015 21:49:18 ll_ NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 109 ms 2756 KB
15480 07/03/2015 21:44:06 voquocthang NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 1720 KB
15416 07/03/2015 21:25:22 hinodi_1998 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 109 ms 2756 KB
15405 07/03/2015 21:23:30 hinodi_1998 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 504 KB
15393 07/03/2015 21:14:20 yurilover172 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 15 ms 656 KB
Trang  1 2 ... 15 16 [17]
Back to Top