Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
1133635 20/09/2022 16:00:27 zykhehehe NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1080 KB
1133634 20/09/2022 16:00:10 123ti NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 884 KB
1133633 20/09/2022 15:58:54 zykhehehe NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1092 KB
1133632 20/09/2022 15:58:54 roman122233 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Time limit exceed on test 1 1046 ms 2580 KB
1133631 20/09/2022 15:57:05 huynhnamen NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 140 ms 2576 KB
1133629 20/09/2022 15:57:02 hungdokhanh0122 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1133627 20/09/2022 15:56:23 roman122233 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Time limit exceed on test 1 1046 ms 2576 KB
1133626 20/09/2022 15:54:39 xuannhu NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 1096 KB
1133622 20/09/2022 15:51:11 huynhnamen NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 140 ms 2840 KB
1133592 20/09/2022 15:34:19 nood NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1092 KB
1133590 20/09/2022 15:33:29 huynhnamen NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 156 ms 2576 KB
1132303 17/09/2022 16:38:28 huynhnamen NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 140 ms 2600 KB
1132297 17/09/2022 16:22:19 huynhnamen NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 140 ms 2600 KB
1132296 17/09/2022 16:21:56 huynhnamen NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 140 ms 2600 KB
1132294 17/09/2022 16:20:23 huynhnamen NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
1125653 04/09/2022 10:37:37 Kimmai NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1084 KB
1124572 31/08/2022 15:31:32 trangiaphuc NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
1124561 31/08/2022 15:22:31 trangiaphuc NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 912 KB
1118920 17/08/2022 21:53:43 tienhuy152 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 140 ms 2708 KB
1118917 17/08/2022 21:49:16 tienhuy152 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 84 KB
1113033 06/08/2022 08:17:59 gift4you4143 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 156 ms 2656 KB
1112588 05/08/2022 09:00:00 gift4you4143 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1136 KB
1107817 27/07/2022 11:21:25 tandat NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Wrong answer on test 2 484 ms 11144 KB
1107786 27/07/2022 10:11:46 hungphong1035 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 156 ms 3300 KB
1105699 23/07/2022 19:56:16 ThanhToLaTuiDay NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 78 ms 1128 KB
1101659 14/07/2022 18:25:25 trantrunghau03042006 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 62 ms 1020 KB
1101657 14/07/2022 18:23:05 trantrunghau03042006 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1032 KB
1099006 07/07/2022 13:06:05 hoangthien NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 78 ms 1100 KB
1094703 28/06/2022 12:07:42 2020_nathu_tt NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 93 ms 2548 KB
1091445 18/06/2022 18:10:07 tahien NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 140 ms 2704 KB
1089634 13/06/2022 15:44:01 Giang_BM NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 31 ms 1072 KB
1089486 13/06/2022 02:26:06 Giang_BM NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1064 KB
1089484 13/06/2022 00:20:01 Giang_BM NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Runtime error on test 7 31 ms 2724 KB
1089482 13/06/2022 00:15:50 Giang_BM NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Runtime error on test 7 15 ms 2724 KB
1080533 17/05/2022 07:58:42 phuxtrohhg NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 156 ms 3324 KB
1080188 16/05/2022 11:52:58 buinguyenanhkhoi NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 312 ms 12212 KB
1080187 16/05/2022 11:52:31 buinguyenanhkhoi NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Time limit exceed on test 1 1078 ms 106404 KB
1080186 16/05/2022 11:46:34 buinguyenanhkhoi NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1079442 13/05/2022 21:12:51 huynhchiton981 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 93 ms 1140 KB
1077291 08/05/2022 10:47:19 thiennhb NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 93 ms 1084 KB
1077290 08/05/2022 10:45:40 thiennhb NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 828 KB
1070087 07/04/2022 20:11:33 nggbao NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
1067647 30/03/2022 18:56:49 nguyeminhthienk64 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 156 ms 2680 KB
1067646 30/03/2022 18:53:32 nguyeminhthienk64 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1116 KB
1067645 30/03/2022 18:25:57 nguyeminhthienk64 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Runtime error on test 1 0 ms 2904 KB
1067644 30/03/2022 18:25:30 nguyeminhthienk64 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 7 31 ms 1124 KB
1067643 30/03/2022 18:24:56 nguyeminhthienk64 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 920 KB
1066772 28/03/2022 15:54:54 BBQ NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 78 ms 1056 KB
1065582 24/03/2022 16:50:11 YugiHacker NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 109 ms 2712 KB
1063289 21/03/2022 14:06:29 Lenguyenhieuan NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 171 ms 3320 KB
1063253 21/03/2022 11:13:47 8708675767 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 78 ms 844 KB
1055260 07/03/2022 13:22:47 Tlukay NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 2584 KB
1054605 06/03/2022 10:42:39 YugiKayo NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
1054439 05/03/2022 21:26:03 ngoctu9576 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 156 ms 2676 KB
1052311 02/03/2022 18:47:07 khanhtoan3041975 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 125 ms 2728 KB
1049439 24/02/2022 10:54:34 ngokhanh NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 78 ms 1120 KB
1048702 22/02/2022 16:10:38 k_rse NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 156 ms 1844 KB
1042391 09/02/2022 20:41:48 ND2018_194 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 1796 KB
1034629 18/01/2022 15:41:42 buiduykhanh NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 984 KB
1030598 11/01/2022 09:42:03 manhnguyenduc2212 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 171 ms 2704 KB
1030597 11/01/2022 09:40:59 manhnguyenduc2212 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1180 KB
1030595 11/01/2022 09:40:24 manhnguyenduc2212 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
1030593 11/01/2022 09:39:43 manhnguyenduc2212 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Time limit exceed on test 2 1015 ms 2704 KB
1030591 11/01/2022 09:33:05 vuongthcslt NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 171 ms 2704 KB
1030404 10/01/2022 22:07:02 Cong_Chua_Nho NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
1030356 10/01/2022 21:13:53 manhnguyenduc2212 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Time limit exceed on test 2 1093 ms 2660 KB
1030320 10/01/2022 20:15:20 vitural NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 187 ms 10304 KB
1029674 09/01/2022 16:11:24 player131007 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1068 KB
1029317 08/01/2022 13:52:14 Tbinh NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 1060 KB
1028924 07/01/2022 17:21:46 Tbinh NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 1076 KB
1028611 07/01/2022 12:06:34 trantungduong NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 2884 KB
1028610 07/01/2022 12:05:03 trantungduong NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1072 KB
1028609 07/01/2022 12:03:35 trantungduong NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1056 KB
1028608 07/01/2022 12:00:58 trantungduong NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1072 KB
1028607 07/01/2022 12:00:21 trantungduong NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 800 KB
1028606 07/01/2022 11:59:39 trantungduong NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1056 KB
1028605 07/01/2022 11:56:43 trantungduong NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 876 KB
1028600 07/01/2022 11:49:55 trantungduong NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1056 KB
1028586 07/01/2022 10:17:18 hoang8a1 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
1028585 07/01/2022 10:16:36 hoang8a1 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1072 KB
1028346 06/01/2022 19:43:29 Cong_Chua_Nho NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1076 KB
1028294 06/01/2022 19:05:10 Cong_Chua_Nho NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 856 KB
1026727 04/01/2022 14:32:58 ldang1011 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 856 KB
1023944 30/12/2021 11:32:33 minhthang1907 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 156 ms 2568 KB
1022912 27/12/2021 20:14:54 hoang8a1 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1080 KB
1018774 20/12/2021 10:48:26 ntkkdl NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 2552 KB
1016217 14/12/2021 21:18:13 ppa_dqtrung NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 93 ms 1068 KB
1016216 14/12/2021 21:11:30 ppa_dqtrung NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1084 KB
1015882 14/12/2021 10:17:44 nggbao NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 1096 KB
1015880 14/12/2021 10:13:37 nggbao NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1096 KB
1015837 14/12/2021 02:17:49 giaibai24 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 2556 KB
1015497 13/12/2021 17:05:46 vlkos12345 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
1015496 13/12/2021 17:04:43 vlkos12345 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 31 ms 908 KB
1015483 13/12/2021 16:44:23 vlkos12345 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 1096 KB
1015479 13/12/2021 16:34:27 Lenhta123 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 868 KB
1015478 13/12/2021 16:33:55 Lenhta123 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1096 KB
1015473 13/12/2021 16:27:15 quoctk NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
1015470 13/12/2021 16:24:27 vlkos12345 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 2552 KB
1011902 04/12/2021 20:52:10 testxemcobaihayko NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 140 ms 2712 KB
1011676 04/12/2021 12:47:33 ppa_manhvtd NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
Trang  1 [2] 3 4 ... 16 17
Back to Top