Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
1011675 04/12/2021 12:34:50 ppa_manhvtd NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Runtime error on test 1 31 ms 2208 KB
1011120 02/12/2021 21:57:43 ppa_cuongnlm NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
1010263 01/12/2021 11:18:32 giaibai24 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1312 KB
1010155 01/12/2021 00:05:46 dangduc2102 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 125 ms 2676 KB
1007162 22/11/2021 22:26:35 tuanduchp90 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 2568 KB
1006988 22/11/2021 18:50:11 Solutions NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 140 ms 2712 KB
1006711 21/11/2021 20:37:46 Hoangde24info NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 1092 KB
1005612 18/11/2021 19:42:09 Hoangde24info NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1092 KB
1005546 18/11/2021 15:09:13 hoang8a1 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1092 KB
1003816 14/11/2021 09:02:11 gold25kquality NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 109 ms 1056 KB
1003812 14/11/2021 08:56:56 anhtranhaidang234 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 93 ms 1056 KB
1001930 10/11/2021 09:53:03 taisaokhong9187 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 125 ms 11620 KB
1001929 10/11/2021 09:52:22 taisaokhong9187 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1068 KB
997832 31/10/2021 23:47:10 luongluong123 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 93 ms 2516 KB
996462 28/10/2021 21:19:02 tienthanh22 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 437 ms 79904 KB
994058 23/10/2021 16:19:25 gold25kquality NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1024 KB
994056 23/10/2021 16:18:43 gold25kquality NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
992308 20/10/2021 10:52:59 UnKnOwN2xxx NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 78 ms 868 KB
990497 16/10/2021 11:52:20 Halo NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 125 ms 2744 KB
990330 16/10/2021 08:35:54 Le_Son NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 312 ms 2740 KB
987676 10/10/2021 16:12:57 LêMinhKhang NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 93 ms 2596 KB
987675 10/10/2021 16:12:40 Le_Son NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 888 KB
987660 10/10/2021 15:51:20 Le_Son NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1364 KB
987657 10/10/2021 15:47:51 dung2005 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 93 ms 1132 KB
987649 10/10/2021 15:38:24 hoanghai123 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 109 ms 2596 KB
987515 10/10/2021 10:04:22 hoanghai123 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1148 KB
987511 10/10/2021 09:59:10 hoanghai123 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
985809 06/10/2021 19:01:20 Fonekedokato NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 93 ms 1140 KB
985808 06/10/2021 18:57:29 Fonekedokato NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 912 KB
985653 06/10/2021 11:15:06 PTHUONG NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 93 ms 1112 KB
984973 04/10/2021 15:10:12 phu2007hvthaha NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Runtime error on test 1 0 ms 2140 KB
977218 20/09/2021 10:50:06 ProTeam NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 2524 KB
972595 10/09/2021 15:54:38 long12345 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 78 ms 1124 KB
970282 05/09/2021 15:25:26 Halo2 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 125 ms 2800 KB
967087 31/08/2021 19:56:03 leomessi30 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 944 KB
967085 31/08/2021 19:55:52 leomessi30 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 956 KB
966977 31/08/2021 17:33:34 leomessi30 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
966404 30/08/2021 21:09:57 ThànhNhân NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 125 ms 2704 KB
966401 30/08/2021 21:03:01 hungg_0906 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 78 ms 1024 KB
966374 30/08/2021 20:25:29 haizzz NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 140 ms 2704 KB
966160 30/08/2021 15:46:57 luonglc1 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 78 ms 1000 KB
965687 30/08/2021 10:31:02 florentiyesshopee NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 1000 KB
965663 30/08/2021 10:28:48 thilccllc123 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 1000 KB
965658 30/08/2021 10:28:25 pdk123 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 2768 KB
962954 27/08/2021 18:30:49 BiNguyen NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 140 ms 2560 KB
962953 27/08/2021 18:28:17 itoshii_2111 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 93 ms 2560 KB
962952 27/08/2021 18:25:39 itoshii_2111 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1084 KB
962943 27/08/2021 18:07:42 itoshii_2111 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 880 KB
962940 27/08/2021 18:00:36 itoshii_2111 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1092 KB
959766 23/08/2021 11:58:06 TranTraMy NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
959765 23/08/2021 11:54:54 TpG2005 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 156 ms 2524 KB
959764 23/08/2021 11:54:39 Halo NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 125 ms 2724 KB
959763 23/08/2021 11:54:09 TpG2005 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 156 ms 2508 KB
959762 23/08/2021 11:53:53 Halo NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 125 ms 2724 KB
959759 23/08/2021 11:40:01 cuongpascal14 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 125 ms 2724 KB
959758 23/08/2021 11:39:22 cuongpascal14 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 812 KB
959723 23/08/2021 10:18:26 TranTraMy NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
955603 16/08/2021 17:08:24 CurPlayzz NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 78 ms 1136 KB
955176 15/08/2021 21:39:59 KKcom NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
955175 15/08/2021 21:38:14 KKcom NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1148 KB
955173 15/08/2021 21:35:37 KKcom NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1148 KB
955172 15/08/2021 21:27:50 KKcom NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 920 KB
949780 08/08/2021 17:34:26 phuong000chv NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 93 ms 1076 KB
946618 04/08/2021 09:50:08 duyanhdizz NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 140 ms 2736 KB
944211 31/07/2021 15:07:36 marvinthang NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 140 ms 2540 KB
943187 30/07/2021 09:13:46 volyvt NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 140 ms 2688 KB
943126 30/07/2021 07:31:59 Bodoi NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 984 KB
943125 30/07/2021 07:30:33 Bodoi NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1104 KB
941848 28/07/2021 10:09:45 mvp NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Time limit exceed on test 1 1078 ms 3048 KB
941122 27/07/2021 09:32:57 nguyenlong2006 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 125 ms 2748 KB
941088 27/07/2021 08:52:42 ngohanh NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 140 ms 2976 KB
941075 27/07/2021 08:45:39 ngohanh NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 171 ms 2740 KB
941074 27/07/2021 08:45:23 lenamdeptrai392 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 125 ms 2836 KB
941071 27/07/2021 08:43:39 lenamdeptrai392 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
941068 27/07/2021 08:42:36 ngohanh NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 125 ms 2976 KB
941065 27/07/2021 08:40:49 ngohanh NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 852 KB
941063 27/07/2021 08:39:16 ngohanh NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 312 ms 2740 KB
941061 27/07/2021 08:38:11 ngohanh NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
941057 27/07/2021 08:33:44 ngohanh NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1028 KB
941041 27/07/2021 08:15:29 ngohanh NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Time limit exceed on test 6 1078 ms 2836 KB
941032 27/07/2021 07:58:37 ngohanh NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1116 KB
941031 27/07/2021 07:56:25 ngohanh NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Time limit exceed on test 6 1078 ms 2836 KB
940482 26/07/2021 09:23:54 tapsu NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 125 ms 2728 KB
940468 26/07/2021 09:12:50 tapsu NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 796 KB
940002 25/07/2021 10:44:22 ThaiTrieuNam NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
939911 25/07/2021 07:53:27 thuongmay2609 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 125 ms 2748 KB
939910 25/07/2021 07:52:55 thuongmay2609 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1000 KB
939909 25/07/2021 07:51:29 thuongmay2609 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 872 KB
935947 18/07/2021 22:34:29 vanmaithi2008 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 125 ms 2796 KB
935946 18/07/2021 22:34:05 vanmaithi2008 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
935424 17/07/2021 22:35:43 BFernandes18 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 109 ms 1920 KB
931442 10/07/2021 06:23:49 ThaiTrieuNam NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau Free Pascal Runtime error on test 1 0 ms 908 KB
927250 03/07/2021 08:00:55 banmkh6 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
926716 02/07/2021 00:03:34 banmkh6 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 1016 KB
926715 01/07/2021 23:59:29 banmkh6 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 844 KB
926713 01/07/2021 23:57:59 banmkh6 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1000 KB
926558 01/07/2021 17:05:27 banmkh6 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 844 KB
926548 01/07/2021 15:44:38 banmkh6 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1000 KB
926535 01/07/2021 15:15:13 banmkh6 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1016 KB
926531 01/07/2021 15:08:40 banmkh6 NGTO5 - Nguyên tố - nguyên tố cùng nhau GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1000 KB
Trang  1 2 [3] 4 5 ... 16 17
Back to Top