Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
754116 20/05/2020 10:14:15 vanphuc2409 DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Wrong answer on test 17 15 ms 2524 KB
753409 19/05/2020 10:00:13 hodinhhoang312 DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 31 ms 6832 KB
753408 19/05/2020 09:59:26 hodinhhoang312 DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1072 KB
753406 19/05/2020 09:57:05 hodinhhoang312 DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 31 ms 6832 KB
753405 19/05/2020 09:55:16 hodinhhoang312 DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 31 ms 6908 KB
753318 19/05/2020 07:34:03 hodinhhoang312 DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 31 ms 6876 KB
753233 18/05/2020 21:40:39 vanphuc2409 DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 860 KB
753229 18/05/2020 21:38:22 vanphuc2409 DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1040 KB
753226 18/05/2020 21:35:30 vanphuc2409 DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 860 KB
752427 16/05/2020 09:16:32 vanphuc2409 DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1020 KB
749671 07/05/2020 15:48:51 leductoan DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 31 ms 2540 KB
749670 07/05/2020 15:48:26 leductoan DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1092 KB
749669 07/05/2020 15:47:18 leductoan DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1064 KB
749665 07/05/2020 15:39:17 leductoan DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1092 KB
749577 06/05/2020 22:27:54 tandapchai DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 31 ms 3284 KB
749137 05/05/2020 16:03:45 tandapchai DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Wrong answer on test 17 15 ms 2464 KB
748533 03/05/2020 10:57:56 tandapchai DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1104 KB
747302 28/04/2020 15:42:58 loilon504 DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 15 ms 2912 KB
744299 17/04/2020 21:30:00 VGK_Cr7 DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 15 ms 2540 KB
744296 17/04/2020 21:11:52 VGK_Cr7 DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1104 KB
744294 17/04/2020 21:07:55 thống DOMINO - Ráp domino Free Pascal Accepted 31 ms 2820 KB
744293 17/04/2020 21:07:16 VGK_Cr7 DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1084 KB
744292 17/04/2020 21:06:56 thống DOMINO - Ráp domino Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
744287 17/04/2020 20:56:48 VGK_Cr7 DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Wrong answer on test 17 31 ms 1960 KB
744272 17/04/2020 20:23:40 VGK_Cr7 DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 840 KB
738568 30/03/2020 22:00:16 manhender DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 31 ms 2508 KB
738567 30/03/2020 21:54:14 manhender DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 864 KB
738566 30/03/2020 21:51:00 manhender DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 864 KB
737711 27/03/2020 21:15:00 aruru12 DOMINO - Ráp domino Python 3 Accepted 234 ms 7912 KB
736977 25/03/2020 11:39:14 ntoan199 DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 31 ms 2512 KB
736966 25/03/2020 11:18:19 ntoan199 DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 892 KB
733855 17/03/2020 21:22:39 SpyBurner DOMINO - Ráp domino GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1016 KB
733853 17/03/2020 21:22:01 SpyBurner DOMINO - Ráp domino GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 2332 KB
733844 17/03/2020 21:04:46 SpyBurner DOMINO - Ráp domino GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 864 KB
725508 25/02/2020 11:44:55 ducanh DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 15 ms 2448 KB
725507 25/02/2020 11:40:36 ducanh DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1072 KB
725022 24/02/2020 12:47:22 ntoanh DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 31 ms 2420 KB
725021 24/02/2020 12:42:52 ntoanh DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 808 KB
724095 22/02/2020 14:37:38 tadat216 DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 31 ms 2432 KB
724093 22/02/2020 14:35:39 tadat216 DOMINO - Ráp domino GNU C++ Time limit exceed on test 2 1093 ms 2420 KB
724091 22/02/2020 14:34:41 tadat216 DOMINO - Ráp domino GNU C++ Time limit exceed on test 1 1093 ms 2420 KB
724090 22/02/2020 14:34:18 tadat216 DOMINO - Ráp domino GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
724089 22/02/2020 14:33:59 tadat216 DOMINO - Ráp domino GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
718177 10/02/2020 21:48:32 Quang249 DOMINO - Ráp domino Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
718176 10/02/2020 21:47:47 Quang249 DOMINO - Ráp domino Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1096 KB
717999 10/02/2020 16:53:50 tahoangquan2 DOMINO - Ráp domino Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 732 KB
713369 02/02/2020 12:08:20 dinhhuuduc DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 31 ms 2956 KB
709984 26/01/2020 12:45:40 Fidisk DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 31 ms 2460 KB
708013 21/01/2020 12:17:48 HackerMan DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 31 ms 2484 KB
701378 09/01/2020 11:22:28 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 31 ms 2548 KB
700876 08/01/2020 16:59:54 baobao07 DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 31 ms 2500 KB
700875 08/01/2020 16:59:44 baobao07 DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 892 KB
700874 08/01/2020 16:59:21 baobao07 DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1112 KB
700873 08/01/2020 16:58:43 baobao07 DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1112 KB
651716 05/10/2019 10:29:52 duong3203 DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 15 ms 2868 KB
651633 05/10/2019 08:49:40 duong3203 DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Wrong answer on test 7 15 ms 1060 KB
650861 04/10/2019 08:18:24 ntlinh0505 DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 15 ms 2748 KB
650477 03/10/2019 16:25:02 przxct DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 15 ms 2580 KB
650401 03/10/2019 15:37:59 inomatit82 DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 15 ms 1964 KB
650042 03/10/2019 09:31:26 minhboybn DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 15 ms 2856 KB
649964 03/10/2019 07:54:22 tuantaitungo123 DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 15 ms 2744 KB
649960 03/10/2019 07:48:38 tuantaitungo123 DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1120 KB
638943 14/09/2019 15:59:44 shinosuke149 DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Time limit exceed on test 2 1078 ms 2560 KB
638909 14/09/2019 15:28:32 shinosuke149 DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 868 KB
638908 14/09/2019 15:27:55 shinosuke149 DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 868 KB
631004 31/08/2019 23:33:04 nhatanh10102005 DOMINO - Ráp domino Free Pascal Accepted 31 ms 2772 KB
626072 24/08/2019 14:51:45 thaolinh DOMINO - Ráp domino Free Pascal Accepted 15 ms 3380 KB
624322 20/08/2019 18:30:07 thuy_quynh DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 31 ms 1988 KB
623386 18/08/2019 07:34:12 trandat DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
623384 18/08/2019 07:29:00 trandat DOMINO - Ráp domino GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1036 KB
620098 12/08/2019 19:31:43 16122001 DOMINO - Ráp domino Free Pascal Accepted 15 ms 2856 KB
618978 09/08/2019 15:51:28 16122001 DOMINO - Ráp domino Free Pascal Wrong answer on test 5 15 ms 1124 KB
618963 09/08/2019 15:31:30 16122001 DOMINO - Ráp domino Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1180 KB
618958 09/08/2019 15:27:09 16122001 DOMINO - Ráp domino Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1292 KB
618950 09/08/2019 15:16:45 16122001 DOMINO - Ráp domino Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 924 KB
618924 09/08/2019 14:29:03 namlawng123 DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 31 ms 2576 KB
612461 27/07/2019 23:26:32 leviettttnh DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 31 ms 1820 KB
607558 18/07/2019 15:47:26 maytinhpc DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 31 ms 2564 KB
606997 17/07/2019 09:59:18 totanhiep DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 15 ms 2632 KB
606880 16/07/2019 23:01:50 maytinhpc DOMINO - Ráp domino GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1092 KB
606878 16/07/2019 22:58:44 maytinhpc DOMINO - Ráp domino GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 880 KB
606769 16/07/2019 20:19:22 anhnguyenroux DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
606768 16/07/2019 20:17:29 anhnguyenroux DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 31 ms 2516 KB
599086 27/06/2019 00:38:34 vinhhuong0802 DOMINO - Ráp domino Free Pascal Wrong answer on test 17 15 ms 2788 KB
599085 27/06/2019 00:37:22 vinhhuong0802 DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
598402 25/06/2019 16:03:51 vinhhuong0802 DOMINO - Ráp domino Free Pascal Wrong answer on test 17 15 ms 2784 KB
598401 25/06/2019 16:02:32 vinhhuong0802 DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 31 ms 2436 KB
598399 25/06/2019 15:59:05 vinhhuong0802 DOMINO - Ráp domino Free Pascal Wrong answer on test 17 15 ms 2756 KB
595846 20/06/2019 11:33:18 cyb3 DOMINO - Ráp domino GNU C++ Accepted 15 ms 2028 KB
595844 20/06/2019 11:31:25 cyb3 DOMINO - Ráp domino GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1080 KB
595841 20/06/2019 11:17:53 cyb3 DOMINO - Ráp domino GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1080 KB
595513 19/06/2019 17:23:56 haupas DOMINO - Ráp domino Free Pascal Accepted 15 ms 3088 KB
588086 30/05/2019 00:50:46 dchy2000 DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 15 ms 2228 KB
588080 30/05/2019 00:18:32 dchy2000 DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1044 KB
588079 30/05/2019 00:14:48 dchy2000 DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1048 KB
588077 30/05/2019 00:11:27 dchy2000 DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1060 KB
585650 22/05/2019 22:38:05 ffrederick DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
585648 22/05/2019 22:36:33 ffrederick DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1016 KB
585646 22/05/2019 22:19:50 ffrederick DOMINO - Ráp domino GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1016 KB
585567 22/05/2019 18:52:33 thnhan2005 DOMINO - Ráp domino Free Pascal Accepted 31 ms 2888 KB
Trang  [1] 2 3 4 5 6
Back to Top