Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
757389 25/05/2020 22:06:14 Minhduc CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
757346 25/05/2020 20:39:49 tiendung2306 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
755947 22/05/2020 02:36:42 ntkluank3 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
752200 15/05/2020 16:08:42 toancva0105 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
752191 15/05/2020 15:58:26 vclcv CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
748913 04/05/2020 18:20:52 MinBaoTT CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
748324 02/05/2020 11:04:17 chumoro CLOA - Thành Cổ Loa Java 8 Accepted 203 ms 16408 KB
748275 01/05/2020 23:04:29 gadodeptraivkl CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 1848 KB
747651 29/04/2020 16:40:16 Ngoccao CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1076 KB
747204 28/04/2020 14:17:54 Neptune CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
747203 28/04/2020 14:15:09 Neptune CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
745133 20/04/2020 16:17:50 hoangtrung1801 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 2512 KB
744226 17/04/2020 17:26:06 codetokyo CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 1856 KB
741936 09/04/2020 17:32:25 sangsang238 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 2568 KB
739434 02/04/2020 19:24:59 thienphuc0212 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 0 ms 1004 KB
739426 02/04/2020 19:17:18 thienphuc0212 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1004 KB
739425 02/04/2020 19:16:57 thienphuc0212 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 984 KB
735939 21/03/2020 22:20:45 anhkhoa09032004 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 6384 KB
735763 21/03/2020 14:18:20 khongcoten002 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
733026 14/03/2020 15:18:01 LovelySunset CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
731770 12/03/2020 22:02:16 Love CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
731160 11/03/2020 10:32:37 minhthi28 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
731115 11/03/2020 01:56:15 thienphuc0212 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Runtime error on test 1 0 ms 2696 KB
731114 11/03/2020 01:46:23 thienphuc0212 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Runtime error on test 1 0 ms 2696 KB
729342 05/03/2020 21:05:52 manhender CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 2860 KB
728879 04/03/2020 22:01:42 0842020263 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 2492 KB
728863 04/03/2020 20:56:18 hoktro CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
726953 28/02/2020 15:25:25 Hàoa1 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
726842 28/02/2020 09:55:35 Sángolympic CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
726820 28/02/2020 09:19:41 Sơna1 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
725221 24/02/2020 19:18:45 dathoanhao098 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
723755 21/02/2020 20:01:38 whoisthatguy CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
720839 15/02/2020 22:59:31 novaphoenix CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2868 KB
720380 15/02/2020 10:44:55 khanhtron03 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 1904 KB
715552 06/02/2020 15:14:43 haupas CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 2596 KB
710994 29/01/2020 22:24:30 khanhkjhave CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
710980 29/01/2020 21:48:48 khongcoten002 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
710943 29/01/2020 21:08:34 khongcoten002 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
710933 29/01/2020 20:52:49 khongcoten002 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Time limit exceed on test 1 1078 ms 2956 KB
710904 29/01/2020 17:41:01 khongcoten002 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Time limit exceed on test 1 1093 ms 2956 KB
710903 29/01/2020 17:39:56 khongcoten002 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Time limit exceed on test 1 1078 ms 2956 KB
710902 29/01/2020 17:37:20 khongcoten002 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Time limit exceed on test 1 1078 ms 2960 KB
710901 29/01/2020 17:36:45 khongcoten002 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Time limit exceed on test 1 1078 ms 2960 KB
710900 29/01/2020 17:33:56 khongcoten002 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 944 KB
710267 27/01/2020 17:13:01 hoangle134134 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
710266 27/01/2020 17:10:51 hoangle134134 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 2476 KB
708989 23/01/2020 10:00:45 watanabe2804 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 31 ms 2468 KB
708364 21/01/2020 21:06:45 HackerMan CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 2436 KB
708260 21/01/2020 20:47:50 Fidisk CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2912 KB
707470 20/01/2020 10:43:58 tuilatui132 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
707402 19/01/2020 23:50:02 83tracking CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
707222 19/01/2020 19:11:01 Quang249 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
707195 19/01/2020 18:18:56 tahoangquan2 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
703329 12/01/2020 09:46:12 tuan1642001 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
703093 11/01/2020 21:44:10 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
701752 09/01/2020 20:11:06 quoclan99 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1104 KB
700059 07/01/2020 12:38:00 ntphong CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2688 KB
700041 07/01/2020 12:03:54 hieunguyenduc696 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
700040 07/01/2020 12:03:41 hieunguyenduc696 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 2472 KB
700039 07/01/2020 11:57:59 hieunguyenduc696 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 2472 KB
700038 07/01/2020 11:57:44 hieunguyenduc696 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
696243 02/01/2020 11:03:34 vuong123 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
694765 29/12/2019 21:19:13 nhattuan722 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
692140 23/12/2019 13:07:44 sendmylove123 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1072 KB
690935 19/12/2019 20:40:21 huy643363 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 900 KB
690934 19/12/2019 20:39:04 huy643363 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Wrong answer on test 1 31 ms 1140 KB
690926 19/12/2019 20:31:41 huy643363 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 3016 KB
690697 19/12/2019 08:19:12 perfectshot CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
689175 16/12/2019 15:26:04 lethienquan28052006 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
689174 16/12/2019 15:25:49 lethienquan28052006 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
688316 14/12/2019 11:27:16 nambe1110 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1060 KB
684785 04/12/2019 21:44:09 haiprot1 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 2636 KB
683164 30/11/2019 21:04:26 rsattlpalpha CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 1916 KB
682608 29/11/2019 22:00:39 thống CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
682561 29/11/2019 21:26:30 ishokusogiria CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
682553 29/11/2019 21:08:05 ishokusogiria CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
682549 29/11/2019 21:06:33 ishokusogiria CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
682540 29/11/2019 20:57:31 ishokusogiria CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
679741 24/11/2019 19:21:47 hitu1902 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
679444 24/11/2019 09:17:16 hitu1917 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
679441 24/11/2019 09:15:59 hitu1917 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1128 KB
679162 23/11/2019 18:35:01 unglinh CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 1912 KB
674931 17/11/2019 10:32:27 lethienquan28052006 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
674928 17/11/2019 10:32:04 lethienquan28052006 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
673288 13/11/2019 19:29:02 Dothanhtai2006 CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
668615 05/11/2019 09:30:33 SIU2018CAKHOSOLO CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
668013 03/11/2019 21:09:47 MaMoi CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 2540 KB
664138 27/10/2019 22:02:14 lehoang CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Time limit exceed on test 1 1078 ms 2956 KB
664137 27/10/2019 22:01:35 lehoang CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
664082 27/10/2019 20:45:21 ngoctuannguyen CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 0 ms 1868 KB
663238 26/10/2019 16:28:31 hitu1914 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
663237 26/10/2019 16:27:40 hitu1914 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1088 KB
660821 22/10/2019 11:19:17 congcanhlnq CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
659352 18/10/2019 18:02:57 lecongbao CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
659021 17/10/2019 20:40:42 lecongbao CLOA - Thành Cổ Loa Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1184 KB
657999 15/10/2019 19:47:42 prgrmanh CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
655058 10/10/2019 10:25:54 ntoan199 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++11 Accepted 15 ms 2536 KB
654478 09/10/2019 17:45:12 nguyentrantien2002 CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 31 ms 1884 KB
654456 09/10/2019 16:34:19 tuan2612 CLOA - Thành Cổ Loa Java 8 Accepted 203 ms 18084 KB
652338 06/10/2019 12:03:52 dfwapekko CLOA - Thành Cổ Loa GNU C++ Accepted 15 ms 1280 KB
Trang  [1] 2 3 4 5 6 7
Back to Top