Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
1173191 30/11/2022 12:35:29 bongojuniorr QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
1173190 30/11/2022 12:34:44 bongojuniorr QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1088 KB
1173187 30/11/2022 12:23:23 bongojuniorr QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 1012 KB
1173186 30/11/2022 11:30:41 bongojuniorr QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 6 0 ms 1100 KB
1173185 30/11/2022 11:28:00 bongojuniorr QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1100 KB
1173128 30/11/2022 09:32:30 bongojuniorr QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1100 KB
1173126 30/11/2022 09:28:23 bongojuniorr QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1100 KB
1171957 28/11/2022 15:22:01 minhhoaiphan1408 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1908 KB
1171956 28/11/2022 15:21:54 LongTrinh QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 876 KB
1171955 28/11/2022 15:21:26 minhhoaiphan1408 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
1171954 28/11/2022 15:19:22 minhhoaiphan1408 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
1171949 28/11/2022 15:13:59 minhhoaiphan1408 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 1088 KB
1171948 28/11/2022 15:13:27 minhhoaiphan1408 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1100 KB
1171935 28/11/2022 15:01:45 minhhoaiphan1408 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1100 KB
1171927 28/11/2022 14:55:47 minhhoaiphan1408 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 836 KB
1171916 28/11/2022 14:48:51 minhhoaiphan1408 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1088 KB
1171911 28/11/2022 14:44:30 minhhoaiphan1408 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 876 KB
1171169 27/11/2022 11:09:38 PrincessDoll QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
1170735 26/11/2022 17:36:02 PrincessDoll QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 1072 KB
1168372 23/11/2022 17:17:11 ong_coc QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 880 KB
1168371 23/11/2022 17:15:52 ong_coc QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1096 KB
1168364 23/11/2022 17:06:07 hieudev623 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
1168363 23/11/2022 17:06:04 hieudev623 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
1168361 23/11/2022 17:05:23 hieudev623 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 16 15 ms 1084 KB
1168360 23/11/2022 17:04:56 hieudev623 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 1084 KB
1168357 23/11/2022 16:56:17 roanvanquyen2004 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
1168354 23/11/2022 16:54:21 roanvanquyen2004 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1084 KB
1168353 23/11/2022 16:53:51 roanvanquyen2004 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 16 15 ms 1096 KB
1168352 23/11/2022 16:53:00 roanvanquyen2004 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 12 15 ms 1084 KB
1168351 23/11/2022 16:52:44 roanvanquyen2004 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 13 15 ms 1084 KB
1168350 23/11/2022 16:52:16 roanvanquyen2004 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 16 15 ms 1096 KB
1168349 23/11/2022 16:50:54 hieudev623 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
1168347 23/11/2022 16:50:30 hieudev623 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 840 KB
1168344 23/11/2022 16:47:29 hieudev623 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 11 15 ms 1096 KB
1168341 23/11/2022 16:45:18 roanvanquyen2004 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1084 KB
1168338 23/11/2022 16:42:15 roanvanquyen2004 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 11 15 ms 1096 KB
1168332 23/11/2022 16:36:41 roanvanquyen2004 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 11 15 ms 1084 KB
1168330 23/11/2022 16:36:26 roanvanquyen2004 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 11 15 ms 1084 KB
1168323 23/11/2022 16:33:47 roanvanquyen2004 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 5 0 ms 1084 KB
1168320 23/11/2022 16:31:06 roanvanquyen2004 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 880 KB
1168294 23/11/2022 16:15:43 roanvanquyen2004 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 11 15 ms 880 KB
1168291 23/11/2022 16:15:00 roanvanquyen2004 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 64 KB
1168288 23/11/2022 16:13:45 roanvanquyen2004 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 880 KB
1168284 23/11/2022 16:12:19 roanvanquyen2004 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1096 KB
1168256 23/11/2022 15:48:58 roanvanquyen2004 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1096 KB
1168216 23/11/2022 15:25:02 roanvanquyen2004 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 1096 KB
1168210 23/11/2022 15:22:39 roanvanquyen2004 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1096 KB
1154920 30/10/2022 14:59:49 BFernandes18 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
1154866 30/10/2022 11:21:14 hoang8a1 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
1151316 21/10/2022 20:57:45 Cong_Chua_Nho QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
1151297 21/10/2022 20:30:04 Cong_Chua_Nho QUACAU - Qua cầu GNU C++ Wrong answer on test 12 15 ms 1040 KB
1150736 20/10/2022 20:35:54 Cong_Chua_Nho QUACAU - Qua cầu GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1072 KB
1137002 27/09/2022 22:27:47 thunopro QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1892 KB
1136999 27/09/2022 22:26:30 thunopro QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 12 15 ms 884 KB
1130227 15/09/2022 16:23:18 manhdata QUACAU - Qua cầu GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1100 KB
1124737 01/09/2022 09:34:24 duythien123 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 884 KB
1118457 16/08/2022 22:50:25 NguyenQuocPhu QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
1116822 13/08/2022 08:04:15 hoangduongktp26b QUACAU - Qua cầu GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 900 KB
1114926 09/08/2022 13:23:43 2020_nathu_tt QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 888 KB
1113834 07/08/2022 20:09:45 duythien123 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 1096 KB
1113832 07/08/2022 20:08:22 duythien123 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 1096 KB
1113817 07/08/2022 20:00:00 duythien123 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 1096 KB
1113815 07/08/2022 19:59:28 duythien123 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1108 KB
1113812 07/08/2022 19:58:48 duythien123 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 884 KB
1113412 06/08/2022 20:47:57 2020_nathu_tt QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 6 0 ms 1048 KB
1110175 31/07/2022 20:24:55 trantrunghau03042006 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
1107337 26/07/2022 14:36:44 lghuy QUACAU - Qua cầu GNU C++ Wrong answer on test 13 15 ms 1112 KB
1107336 26/07/2022 14:30:19 lghuy QUACAU - Qua cầu GNU C++ Wrong answer on test 13 15 ms 1112 KB
1107334 26/07/2022 14:30:01 lghuy QUACAU - Qua cầu GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1108 KB
1107113 26/07/2022 09:01:47 gift4you4143 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
1106777 25/07/2022 15:45:02 lghuy QUACAU - Qua cầu GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1100 KB
1106682 25/07/2022 11:56:22 tandat QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1124 KB
1106672 25/07/2022 11:09:12 hiepmv QUACAU - Qua cầu Python 3 Accepted 62 ms 1572 KB
1106671 25/07/2022 11:08:40 hiepmv QUACAU - Qua cầu Python 3 Wrong answer on test 1 62 ms 1576 KB
1104859 22/07/2022 08:01:34 xuanphuoc273 QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
1102534 17/07/2022 17:06:15 hoangthien QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
1102531 17/07/2022 16:54:55 hoangthien QUACAU - Qua cầu GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 976 KB
1102530 17/07/2022 16:54:14 hoangthien QUACAU - Qua cầu GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 824 KB
1093117 24/06/2022 08:53:05 kaitou1k41i2d QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
1090596 16/06/2022 16:28:33 nguyenxuanchungd4 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 856 KB
1087360 07/06/2022 19:49:40 aduno QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
1087359 07/06/2022 19:49:09 aduno QUACAU - Qua cầu GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1076 KB
1085498 01/06/2022 15:47:33 nguyeminhthienk64 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
1085478 01/06/2022 14:57:38 nguyeminhthienk64 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Wrong answer on test 17 15 ms 1040 KB
1085466 01/06/2022 14:34:06 nguyeminhthienk64 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Wrong answer on test 13 15 ms 860 KB
1085460 01/06/2022 14:16:27 nguyeminhthienk64 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 860 KB
1083995 26/05/2022 10:13:35 ngokhanh QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
1083994 26/05/2022 10:12:34 anhtranhaidang234 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
1083583 24/05/2022 20:59:19 khongcoten002 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
1083579 24/05/2022 20:51:29 khongcoten002 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1064 KB
1083578 24/05/2022 20:51:05 khongcoten002 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1076 KB
1083471 24/05/2022 16:06:11 thantinhyeu0979 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
1082709 21/05/2022 21:51:30 quanghuy789po QUACAU - Qua cầu GNU C++ Wrong answer on test 12 15 ms 1060 KB
1082592 21/05/2022 12:03:26 quanghuy789po QUACAU - Qua cầu GNU C++ Runtime error on test 4 15 ms 2696 KB
1081958 19/05/2022 20:26:20 kaitou1k41i2d QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 1116 KB
1081909 19/05/2022 17:30:55 huynhchiton981 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
1081076 17/05/2022 22:59:23 minhthanh2782006 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Time limit exceed on test 4 1078 ms 2528 KB
1065699 24/03/2022 21:01:21 YugiHacker QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
1057502 11/03/2022 20:20:42 danghuyhau QUACAU - Qua cầu GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1096 KB
1057501 11/03/2022 20:17:15 danghuyhau QUACAU - Qua cầu GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1096 KB
Trang  [1] 2 3 ... 14 15
Back to Top