Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
1228800 20/03/2023 22:47:51 qtuan QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 1048 KB
1227146 16/03/2023 22:47:31 vuive QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 1196 KB
1227145 16/03/2023 22:47:17 vuive QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
1226818 16/03/2023 13:47:07 hzvuive QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 1072 KB
1226817 16/03/2023 13:46:46 hzvuive QUACAU - Qua cầu GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1226465 15/03/2023 18:47:34 QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 31 ms 1536 KB
1226388 15/03/2023 14:25:57 maithaoly QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 31 ms 3076 KB
1226103 14/03/2023 19:19:16 NguyenMinh6128 QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
1226102 14/03/2023 19:13:42 NguyenMinh6128 QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
1226067 14/03/2023 17:52:05 nhat_hao QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 1100 KB
1225971 14/03/2023 15:09:04 Hoàng2k9 QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 31 ms 1180 KB
1225970 14/03/2023 15:08:49 Hoàng2k9 QUACAU - Qua cầu Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
1225969 14/03/2023 15:07:53 Hoàng2k9 QUACAU - Qua cầu Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
1225425 12/03/2023 22:32:35 ht1 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1136 KB
1225423 12/03/2023 22:28:00 ht1 QUACAU - Qua cầu Python 3 Runtime error on test 1 46 ms 1564 KB
1224619 10/03/2023 12:17:42 bieuhuong QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1072 KB
1224618 10/03/2023 12:17:12 bieuhuong QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1084 KB
1224617 10/03/2023 12:14:17 bieuhuong QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1084 KB
1224615 10/03/2023 12:08:44 bieuhuong QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 1084 KB
1224350 09/03/2023 15:22:58 phanvanan QUACAU - Qua cầu Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 792 KB
1224338 09/03/2023 15:07:07 tngoc2302 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
1223780 08/03/2023 13:04:52 tainguyenpt QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
1223779 08/03/2023 13:03:53 tainguyenpt QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Time limit exceed on test 16 1078 ms 2140 KB
1223637 08/03/2023 03:18:02 tainguyenpt QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 1076 KB
1223615 07/03/2023 23:54:13 NH_Vutuananh QUACAU - Qua cầu GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1084 KB
1223286 07/03/2023 09:09:22 Tran_Quoc_Cuong QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 928 KB
1223284 07/03/2023 09:07:27 Tran_Quoc_Cuong QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 8 15 ms 1068 KB
1221333 03/03/2023 09:37:02 kkkkkkkkk QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 888 KB
1221328 03/03/2023 09:34:51 kkkkkkkkk QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 11 15 ms 1020 KB
1221322 03/03/2023 09:27:28 CuteUwU QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 1024 KB
1221320 03/03/2023 09:19:56 kkkkkkkkk QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 1012 KB
1218309 27/02/2023 16:39:44 Hoàng2k9 QUACAU - Qua cầu Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
1218305 27/02/2023 16:38:44 N0N0N7 QUACAU - Qua cầu Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1572 KB
1218300 27/02/2023 16:37:18 NguyenMinh6128 QUACAU - Qua cầu Free Pascal Wrong answer on test 14 31 ms 1568 KB
1218298 27/02/2023 16:36:52 tienaiman QUACAU - Qua cầu Free Pascal Wrong answer on test 5 15 ms 1188 KB
1218297 27/02/2023 16:36:15 trannghia111 QUACAU - Qua cầu Free Pascal Wrong answer on test 13 15 ms 1180 KB
1218292 27/02/2023 16:33:49 NguyenMinh6128 QUACAU - Qua cầu Free Pascal Wrong answer on test 12 15 ms 1048 KB
1218291 27/02/2023 16:33:45 tienaiman QUACAU - Qua cầu Free Pascal Time limit exceed on test 1 1015 ms 3036 KB
1218290 27/02/2023 16:33:09 tienaiman QUACAU - Qua cầu Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
1218288 27/02/2023 16:32:42 tienaiman QUACAU - Qua cầu Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
1218286 27/02/2023 16:32:39 hoangdat5109 QUACAU - Qua cầu Free Pascal Wrong answer on test 5 15 ms 1212 KB
1218284 27/02/2023 16:32:16 tienaiman QUACAU - Qua cầu Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
1218279 27/02/2023 16:30:54 Halo2 QUACAU - Qua cầu Free Pascal Wrong answer on test 6 15 ms 924 KB
1218270 27/02/2023 16:29:13 Halo2 QUACAU - Qua cầu Free Pascal Wrong answer on test 5 0 ms 1572 KB
1218254 27/02/2023 16:26:16 Halo2 QUACAU - Qua cầu Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 1368 KB
1218253 27/02/2023 16:25:53 hoangdat5109 QUACAU - Qua cầu Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 1568 KB
1218247 27/02/2023 16:24:57 hoangdat5109 QUACAU - Qua cầu Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
1218230 27/02/2023 16:20:47 tienaiman QUACAU - Qua cầu Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 1200 KB
1218226 27/02/2023 16:19:51 tienaiman QUACAU - Qua cầu Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1364 KB
1218222 27/02/2023 16:18:52 tienaiman QUACAU - Qua cầu Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1176 KB
1218220 27/02/2023 16:18:27 N0N0N7 QUACAU - Qua cầu Free Pascal Wrong answer on test 9 15 ms 1572 KB
1218214 27/02/2023 16:17:22 SOS QUACAU - Qua cầu Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1024 KB
1218206 27/02/2023 16:10:46 N0N0N7 QUACAU - Qua cầu Free Pascal Wrong answer on test 6 15 ms 1088 KB
1218186 27/02/2023 15:58:52 trannghia111 QUACAU - Qua cầu Free Pascal Wrong answer on test 13 15 ms 1212 KB
1218146 27/02/2023 15:42:36 trannghia111 QUACAU - Qua cầu Free Pascal Wrong answer on test 6 15 ms 1300 KB
1218048 27/02/2023 14:35:15 khangwibu QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1676 KB
1218043 27/02/2023 14:24:33 khangwibu QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
1218041 27/02/2023 14:23:46 khangwibu QUACAU - Qua cầu GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1144 KB
1218040 27/02/2023 14:23:15 khangwibu QUACAU - Qua cầu GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1144 KB
1217923 27/02/2023 13:05:07 trannghia111 QUACAU - Qua cầu Free Pascal Wrong answer on test 6 15 ms 1028 KB
1217691 26/02/2023 21:28:43 chienthcsxt QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 31 ms 1144 KB
1217690 26/02/2023 21:27:54 chienthcsxt QUACAU - Qua cầu Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
1217673 26/02/2023 21:06:36 ductu68 QUACAU - Qua cầu Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 576 KB
1217672 26/02/2023 21:04:37 trannghia111 QUACAU - Qua cầu Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 1368 KB
1217646 26/02/2023 20:44:29 trannghia111 QUACAU - Qua cầu Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 84 KB
1217622 26/02/2023 20:24:45 ductu68 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
1217621 26/02/2023 20:24:06 ductu68 QUACAU - Qua cầu Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
1217600 26/02/2023 20:11:18 Mtanls QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
1217599 26/02/2023 20:10:41 Mtanls QUACAU - Qua cầu GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1217376 26/02/2023 10:01:46 Mtanls QUACAU - Qua cầu Free Pascal Wrong answer on test 13 15 ms 1368 KB
1217365 26/02/2023 09:49:39 Mtanls QUACAU - Qua cầu Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 1572 KB
1217331 26/02/2023 09:10:28 chienthcsxt QUACAU - Qua cầu GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1144 KB
1217330 26/02/2023 09:09:06 chienthcsxt QUACAU - Qua cầu GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1217313 26/02/2023 08:33:52 Mtanls QUACAU - Qua cầu Free Pascal Wrong answer on test 6 15 ms 1088 KB
1217307 26/02/2023 08:15:48 Mtanls QUACAU - Qua cầu Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1208 KB
1217167 25/02/2023 20:33:52 Mtanls QUACAU - Qua cầu Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1184 KB
1217163 25/02/2023 20:28:38 Mtanls QUACAU - Qua cầu Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1572 KB
1216278 24/02/2023 17:29:29 Tran_Quoc_Cuong QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
1215036 21/02/2023 21:19:53 No_Name QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 1076 KB
1212580 17/02/2023 18:43:25 lazygarde QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 920 KB
1212579 17/02/2023 18:41:03 lazygarde QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 1148 KB
1212223 16/02/2023 22:17:28 tandat QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
1212222 16/02/2023 22:17:02 tandat QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
1212221 16/02/2023 22:15:48 tandat QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1148 KB
1209365 10/02/2023 09:54:15 TBaor14 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 13 15 ms 1132 KB
1209364 10/02/2023 09:53:24 TBaor14 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Memory limit exceed on test 1 93 ms 135708 KB
1208242 09/02/2023 05:41:37 nghia030306 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
1206536 06/02/2023 15:18:04 BanHienCuaToi QUACAU - Qua cầu Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 900 KB
1203335 01/02/2023 11:04:36 Oreoreoreoreoreo QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
1202323 30/01/2023 20:27:27 PasCpp QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 1548 KB
1202322 30/01/2023 20:26:32 PasCpp QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
1200670 26/01/2023 16:01:42 wibulord QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 916 KB
1200611 26/01/2023 12:03:27 thinhquoc QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
1198664 18/01/2023 12:43:18 cbl_hoanglinh QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
1198662 18/01/2023 12:20:11 cbl_hoanglinh QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
1198661 18/01/2023 12:20:03 cbl_hoanglinh QUACAU - Qua cầu Python 3 Runtime error on test 1 46 ms 1560 KB
1198660 18/01/2023 12:15:49 cbl_hoanglinh QUACAU - Qua cầu Python 3 Wrong answer on test 1 46 ms 1560 KB
1198658 18/01/2023 12:14:15 cbl_hoanglinh QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Time limit exceed on test 15 1109 ms 43776 KB
1198655 18/01/2023 11:57:46 cbl_hoanglinh QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 1092 KB
1197167 14/01/2023 16:25:14 DucManhCoder QUACAU - Qua cầu Free Pascal Wrong answer on test 6 15 ms 1164 KB
Trang  [1] 2 3 ... 15 16
Back to Top