Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
1151316 21/10/2022 20:57:45 Cong_Chua_Nho QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
1151297 21/10/2022 20:30:04 Cong_Chua_Nho QUACAU - Qua cầu GNU C++ Wrong answer on test 12 15 ms 1040 KB
1150736 20/10/2022 20:35:54 Cong_Chua_Nho QUACAU - Qua cầu GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1072 KB
1137002 27/09/2022 22:27:47 thunopro QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1892 KB
1136999 27/09/2022 22:26:30 thunopro QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 12 15 ms 884 KB
1130227 15/09/2022 16:23:18 manhdata QUACAU - Qua cầu GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1100 KB
1124737 01/09/2022 09:34:24 duythien123 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 884 KB
1118457 16/08/2022 22:50:25 NguyenQuocPhu QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
1116822 13/08/2022 08:04:15 hoangduongktp26b QUACAU - Qua cầu GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 900 KB
1114926 09/08/2022 13:23:43 2020_nathu_tt QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 888 KB
1113834 07/08/2022 20:09:45 duythien123 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 1096 KB
1113832 07/08/2022 20:08:22 duythien123 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 1096 KB
1113817 07/08/2022 20:00:00 duythien123 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 1096 KB
1113815 07/08/2022 19:59:28 duythien123 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1108 KB
1113812 07/08/2022 19:58:48 duythien123 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 884 KB
1113412 06/08/2022 20:47:57 2020_nathu_tt QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 6 0 ms 1048 KB
1110175 31/07/2022 20:24:55 trantrunghau03042006 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
1107337 26/07/2022 14:36:44 lghuy QUACAU - Qua cầu GNU C++ Wrong answer on test 13 15 ms 1112 KB
1107336 26/07/2022 14:30:19 lghuy QUACAU - Qua cầu GNU C++ Wrong answer on test 13 15 ms 1112 KB
1107334 26/07/2022 14:30:01 lghuy QUACAU - Qua cầu GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1108 KB
1107113 26/07/2022 09:01:47 gift4you4143 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
1106777 25/07/2022 15:45:02 lghuy QUACAU - Qua cầu GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1100 KB
1106682 25/07/2022 11:56:22 tandat QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1124 KB
1106672 25/07/2022 11:09:12 hiepmv QUACAU - Qua cầu Python 3 Accepted 62 ms 1572 KB
1106671 25/07/2022 11:08:40 hiepmv QUACAU - Qua cầu Python 3 Wrong answer on test 1 62 ms 1576 KB
1104859 22/07/2022 08:01:34 xuanphuoc273 QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
1102534 17/07/2022 17:06:15 hoangthien QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
1102531 17/07/2022 16:54:55 hoangthien QUACAU - Qua cầu GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 976 KB
1102530 17/07/2022 16:54:14 hoangthien QUACAU - Qua cầu GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 824 KB
1093117 24/06/2022 08:53:05 kaitou1k41i2d QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
1090596 16/06/2022 16:28:33 nguyenxuanchungd4 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 856 KB
1087360 07/06/2022 19:49:40 aduno QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
1087359 07/06/2022 19:49:09 aduno QUACAU - Qua cầu GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1076 KB
1085498 01/06/2022 15:47:33 nguyeminhthienk64 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
1085478 01/06/2022 14:57:38 nguyeminhthienk64 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Wrong answer on test 17 15 ms 1040 KB
1085466 01/06/2022 14:34:06 nguyeminhthienk64 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Wrong answer on test 13 15 ms 860 KB
1085460 01/06/2022 14:16:27 nguyeminhthienk64 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 860 KB
1083995 26/05/2022 10:13:35 ngokhanh QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
1083994 26/05/2022 10:12:34 anhtranhaidang234 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
1083583 24/05/2022 20:59:19 khongcoten002 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
1083579 24/05/2022 20:51:29 khongcoten002 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1064 KB
1083578 24/05/2022 20:51:05 khongcoten002 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1076 KB
1083471 24/05/2022 16:06:11 thantinhyeu0979 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
1082709 21/05/2022 21:51:30 quanghuy789po QUACAU - Qua cầu GNU C++ Wrong answer on test 12 15 ms 1060 KB
1082592 21/05/2022 12:03:26 quanghuy789po QUACAU - Qua cầu GNU C++ Runtime error on test 4 15 ms 2696 KB
1081958 19/05/2022 20:26:20 kaitou1k41i2d QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 1116 KB
1081909 19/05/2022 17:30:55 huynhchiton981 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
1081076 17/05/2022 22:59:23 minhthanh2782006 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Time limit exceed on test 4 1078 ms 2528 KB
1065699 24/03/2022 21:01:21 YugiHacker QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
1057502 11/03/2022 20:20:42 danghuyhau QUACAU - Qua cầu GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1096 KB
1057501 11/03/2022 20:17:15 danghuyhau QUACAU - Qua cầu GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1096 KB
1057500 11/03/2022 20:16:57 danghuyhau QUACAU - Qua cầu GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1096 KB
1057496 11/03/2022 20:16:01 danghuyhau QUACAU - Qua cầu GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1096 KB
1054645 06/03/2022 10:57:59 YugiKayo QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
1054319 05/03/2022 20:20:08 ngoctu9576 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
1049645 24/02/2022 19:22:57 NQXGPC QUACAU - Qua cầu Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 920 KB
1048819 22/02/2022 21:03:48 manhnguyenduc2212 QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
1048816 22/02/2022 20:58:51 manhnguyenduc2212 QUACAU - Qua cầu Free Pascal Wrong answer on test 8 15 ms 964 KB
1048062 21/02/2022 14:01:24 NQXGPC QUACAU - Qua cầu Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 1000 KB
1048059 21/02/2022 14:00:58 NQXGPC QUACAU - Qua cầu Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 1360 KB
1042321 09/02/2022 16:35:18 volyvt QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
1040356 04/02/2022 20:13:46 Blight_3o QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 884 KB
1040355 04/02/2022 20:10:29 Blight_3o QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1076 KB
1040166 03/02/2022 15:55:47 Lis2il QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 13 15 ms 824 KB
1040164 03/02/2022 15:54:04 Lis2il QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 13 15 ms 1060 KB
1038446 26/01/2022 11:52:01 huynhchiton981 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 13 15 ms 1132 KB
1033958 17/01/2022 14:50:26 huynhchiton981 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 1076 KB
1033718 16/01/2022 22:43:32 cuongdoduy123 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
1033664 16/01/2022 21:04:45 thtrang15 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
1033624 16/01/2022 19:36:53 nguyenduytri QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
1033594 16/01/2022 17:22:40 cuongdoduy123 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Wrong answer on test 9 0 ms 1088 KB
1033476 16/01/2022 11:36:30 acedia QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
1033475 16/01/2022 11:35:12 acedia QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1072 KB
1033339 16/01/2022 01:24:00 cuongdoduy123 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Wrong answer on test 6 0 ms 1072 KB
1033338 16/01/2022 00:48:58 cuongdoduy123 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1056 KB
1033337 16/01/2022 00:46:37 cuongdoduy123 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1072 KB
1033002 15/01/2022 14:06:11 Tbinh QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
1033000 15/01/2022 13:59:31 trantungduong QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
1032999 15/01/2022 13:56:56 phu2007hvthaha QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 8 15 ms 1076 KB
1032998 15/01/2022 13:56:08 phu2007hvthaha QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 8 15 ms 984 KB
1032997 15/01/2022 13:55:51 phu2007hvthaha QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
1032990 15/01/2022 12:39:47 trantungduong QUACAU - Qua cầu GNU C++ Wrong answer on test 8 15 ms 1076 KB
1032989 15/01/2022 12:39:10 trantungduong QUACAU - Qua cầu GNU C++ Wrong answer on test 8 15 ms 1060 KB
1032988 15/01/2022 12:38:55 trantungduong QUACAU - Qua cầu GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1060 KB
1032987 15/01/2022 12:38:16 trantungduong QUACAU - Qua cầu GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 860 KB
1032986 15/01/2022 12:37:56 trantungduong QUACAU - Qua cầu GNU C++ Wrong answer on test 8 15 ms 1076 KB
1032980 15/01/2022 11:41:59 thanhnam09012007 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
1032979 15/01/2022 11:40:20 thanhnam09012007 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 8 15 ms 1072 KB
1032978 15/01/2022 11:39:28 thanhnam09012007 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 8 15 ms 1072 KB
1032975 15/01/2022 11:31:09 nguyentukyphong QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
1032969 15/01/2022 11:12:02 hoang8a1 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
1032954 15/01/2022 10:56:27 phu2007hvthaha QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
1030287 10/01/2022 18:07:35 Lis2il QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 1020 KB
1030286 10/01/2022 18:04:08 Lis2il QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 1036 KB
1029629 09/01/2022 15:28:53 nnduy172 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1976 KB
1028877 07/01/2022 16:25:45 chubedan QUACAU - Qua cầu Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
1028872 07/01/2022 16:24:07 chubedan QUACAU - Qua cầu Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 1156 KB
1023928 30/12/2021 10:53:31 php122002 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Wrong answer on test 13 15 ms 1100 KB
1021312 24/12/2021 14:11:10 phu2007hvthaha QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
1021299 24/12/2021 12:02:12 Fonekedokato QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
Trang  1 [2] 3 4 ... 15 16
Back to Top