Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
1021024 23/12/2021 23:01:16 tungvh04 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
1021023 23/12/2021 23:01:02 tungvh04 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
1019909 21/12/2021 19:44:54 hvl QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
1018765 20/12/2021 10:35:51 4maxskill4 QUACAU - Qua cầu Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 996 KB
1016961 16/12/2021 16:00:40 TpG2005 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
1016947 16/12/2021 15:36:47 TpG2005 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 15 15 ms 1088 KB
1014657 11/12/2021 17:22:10 anmd12345 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
1012431 06/12/2021 15:22:25 phong2006 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
1012427 06/12/2021 15:20:00 phong2006 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1080 KB
1012426 06/12/2021 15:19:34 phong2006 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1080 KB
1012424 06/12/2021 15:19:04 dung2005 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 828 KB
1012421 06/12/2021 15:18:49 tanpondlept1 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
1012420 06/12/2021 15:18:09 tanpondlept1 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1080 KB
1012418 06/12/2021 15:16:46 tanpondlept1 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1080 KB
1012417 06/12/2021 15:16:38 tuhuyen020906 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
1012415 06/12/2021 15:16:10 tuhuyen020906 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 872 KB
1012414 06/12/2021 15:14:33 tanpondlept1 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1080 KB
1012411 06/12/2021 15:13:12 dung2005 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 872 KB
1010925 02/12/2021 16:37:21 tuhuyen020906 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 1072 KB
1010903 02/12/2021 16:20:11 tanpondlept1 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 1088 KB
1009478 29/11/2021 14:56:03 dung2005 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 6 0 ms 1008 KB
1009263 28/11/2021 20:53:04 yunan090803 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
1007034 22/11/2021 19:18:05 Solutions QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
1005574 18/11/2021 16:17:42 jamewaston QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
1005573 18/11/2021 16:16:22 locvipdk QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
1005569 18/11/2021 16:08:09 jamewaston QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1076 KB
1001079 08/11/2021 16:29:59 xuantrieu QUACAU - Qua cầu GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1000436 06/11/2021 21:22:25 luongluong123 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
995907 27/10/2021 12:04:25 thaiduong2k2 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
995038 24/10/2021 23:46:46 stormgamming QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
994924 24/10/2021 20:12:09 Halo2 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
994907 24/10/2021 19:44:45 TranTraMy QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
994830 24/10/2021 16:21:02 leomessi30 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
994708 24/10/2021 13:47:39 MYTHUHAI QUACAU - Qua cầu Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
994707 24/10/2021 13:42:07 TranTraMy QUACAU - Qua cầu Free Pascal Wrong answer on test 8 15 ms 1124 KB
994706 24/10/2021 13:40:09 TranTraMy QUACAU - Qua cầu Free Pascal Wrong answer on test 8 15 ms 996 KB
994705 24/10/2021 13:39:21 TranTraMy QUACAU - Qua cầu Free Pascal Wrong answer on test 8 15 ms 1032 KB
994703 24/10/2021 13:35:09 Halo QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
994702 24/10/2021 13:26:43 TTTBATE QUACAU - Qua cầu Free Pascal Wrong answer on test 13 15 ms 804 KB
994700 24/10/2021 13:24:30 TTTBATE QUACAU - Qua cầu Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
994697 24/10/2021 13:23:06 TTTBATE QUACAU - Qua cầu Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
994695 24/10/2021 13:19:13 Halo2 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
994694 24/10/2021 13:18:26 duyanhdizz QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
993518 23/10/2021 07:47:43 Hoang1902 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1904 KB
993515 23/10/2021 07:44:19 thanhtam816 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
993514 23/10/2021 07:43:43 thanhtam816 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
992611 20/10/2021 23:49:23 TTTBATE QUACAU - Qua cầu Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 956 KB
991668 18/10/2021 14:56:13 thanhminh QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
991666 18/10/2021 14:55:43 qKelvinKeyp QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
991657 18/10/2021 14:41:03 thanhminh QUACAU - Qua cầu GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 828 KB
991653 18/10/2021 14:38:23 thanhminh QUACAU - Qua cầu GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 868 KB
991641 18/10/2021 14:28:39 nub QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
991636 18/10/2021 14:27:47 shelter QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
991631 18/10/2021 14:24:31 shelter QUACAU - Qua cầu GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1088 KB
991624 18/10/2021 14:19:53 tungan QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 31 ms 868 KB
991617 18/10/2021 14:07:09 EMSICÂY QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
991615 18/10/2021 14:04:33 QuangAnh2006 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
991613 18/10/2021 14:04:16 Noas QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
991610 18/10/2021 14:02:02 thanhnhan QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
991609 18/10/2021 14:02:01 hung12062006 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
991608 18/10/2021 14:00:51 DangAnh_23811 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
991607 18/10/2021 14:00:49 HaoVo QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 31 ms 1092 KB
991605 18/10/2021 14:00:21 fvrffrvgf QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
991604 18/10/2021 13:59:53 QuangAnh2006 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Wrong answer on test 9 15 ms 1092 KB
991603 18/10/2021 13:59:40 thanhnhan QUACAU - Qua cầu GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 808 KB
991602 18/10/2021 13:59:18 Moderize QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
991600 18/10/2021 13:58:13 trinhduynhan QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
991599 18/10/2021 13:56:42 trinhduynhan QUACAU - Qua cầu GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
991598 18/10/2021 13:56:07 trinhduynhan QUACAU - Qua cầu GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
991596 18/10/2021 13:52:31 _Tunass_ QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 31 ms 1076 KB
991594 18/10/2021 13:51:00 _Tunass_ QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 872 KB
991593 18/10/2021 13:49:28 _Tunass_ QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
991592 18/10/2021 13:48:48 _Tunass_ QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
991550 18/10/2021 11:24:05 ZHXN QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
991549 18/10/2021 11:22:19 ZHXN QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1040 KB
991431 17/10/2021 22:20:23 kamiyabei QUACAU - Qua cầu GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
991430 17/10/2021 22:19:50 kamiyabei QUACAU - Qua cầu GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
991157 17/10/2021 16:01:48 quoccuong78 QUACAU - Qua cầu Free Pascal Wrong answer on test 4 93 ms 1504 KB
991079 17/10/2021 14:44:23 KhongBietLam QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
991057 17/10/2021 14:12:58 KhongBietLam QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 1064 KB
991051 17/10/2021 14:00:00 hongquy121212 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1080 KB
990932 17/10/2021 09:59:01 txductp QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1520 KB
990921 17/10/2021 09:52:11 _Tunass_ QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
990797 16/10/2021 21:25:37 hongquy121212 QUACAU - Qua cầu GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1076 KB
990796 16/10/2021 21:23:44 txductp QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
990773 16/10/2021 20:04:39 DHuy1629 QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
990320 16/10/2021 07:41:39 txductp QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 13 15 ms 1068 KB
990318 16/10/2021 07:12:17 kamiyabei QUACAU - Qua cầu GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1080 KB
990309 16/10/2021 06:57:00 kamiyabei QUACAU - Qua cầu GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1084 KB
990308 16/10/2021 06:55:32 kamiyabei QUACAU - Qua cầu GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 816 KB
990304 16/10/2021 06:35:12 kamiyabei QUACAU - Qua cầu GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1084 KB
990080 15/10/2021 17:02:08 haizzz QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
990079 15/10/2021 17:01:15 haizzz QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 8 15 ms 920 KB
990073 15/10/2021 16:45:53 haizzz QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 8 15 ms 1112 KB
990072 15/10/2021 16:45:34 haizzz QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1128 KB
990071 15/10/2021 16:45:04 haizzz QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 8 15 ms 1112 KB
990070 15/10/2021 16:44:37 haizzz QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 920 KB
990065 15/10/2021 16:36:16 haizzz QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 8 15 ms 1112 KB
990062 15/10/2021 16:32:02 haizzz QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 8 31 ms 924 KB
990061 15/10/2021 16:31:17 haizzz QUACAU - Qua cầu GNU C++11 Wrong answer on test 8 15 ms 1092 KB
Trang  1 2 [3] 4 5 ... 15 16
Back to Top