Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
1086820 06/06/2022 08:13:18 ngoctu9576 LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
1086447 04/06/2022 19:13:59 trantungduong LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++ Accepted 15 ms 1496 KB
1086446 04/06/2022 19:12:28 trantungduong LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++ Wrong answer on test 14 15 ms 1108 KB
1086438 04/06/2022 18:08:53 trantungduong LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1108 KB
1086437 04/06/2022 18:07:00 trantungduong LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1096 KB
1086436 04/06/2022 18:06:17 trantungduong LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 916 KB
1086011 03/06/2022 08:30:56 trantungduong LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1052 KB
1085976 02/06/2022 22:08:42 trantungduong LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 860 KB
1085971 02/06/2022 22:02:02 trantungduong LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1064 KB
1084938 29/05/2022 22:07:56 trantungduong LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1048 KB
1084937 29/05/2022 22:00:24 trantungduong LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1056 KB
1033508 16/01/2022 15:21:53 luongluong123 LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++11 Accepted 15 ms 1552 KB
1033493 16/01/2022 12:56:21 hoof44 LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
1033490 16/01/2022 12:50:50 hoof44 LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++11 Wrong answer on test 15 15 ms 1088 KB
1033483 16/01/2022 12:40:25 hoof44 LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++11 Runtime error on test 15 15 ms 2768 KB
1033460 16/01/2022 10:52:19 luongluong123 LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1088 KB
1019235 20/12/2021 18:04:55 hvl LIVETILE - Windows Phone Live Tile Free Pascal Accepted 15 ms 1512 KB
1019234 20/12/2021 18:04:36 hvl LIVETILE - Windows Phone Live Tile Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 956 KB
997331 30/10/2021 20:46:51 PTHUONG LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 1044 KB
997325 30/10/2021 20:26:47 PTHUONG LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 1044 KB
997322 30/10/2021 20:22:36 PTHUONG LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++11 Runtime error on test 1 0 ms 872 KB
996274 28/10/2021 11:00:35 PTHUONG LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++11 Runtime error on test 1 0 ms 1012 KB
996273 28/10/2021 10:56:41 PTHUONG LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++11 Runtime error on test 1 15 ms 868 KB
973088 11/09/2021 10:51:05 PTHUONG LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1116 KB
971043 06/09/2021 21:39:06 PTHUONG LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1112 KB
958422 20/08/2021 21:11:10 PTHUONG LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1052 KB
931945 11/07/2021 14:19:10 nguyentukyphong LIVETILE - Windows Phone Live Tile Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
925122 27/06/2021 18:23:55 diensucks LIVETILE - Windows Phone Live Tile Free Pascal Accepted 15 ms 888 KB
925121 27/06/2021 18:22:59 diensucks LIVETILE - Windows Phone Live Tile Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 964 KB
925102 27/06/2021 16:11:38 diensucks LIVETILE - Windows Phone Live Tile Free Pascal Wrong answer on test 15 15 ms 1288 KB
925101 27/06/2021 16:06:13 diensucks LIVETILE - Windows Phone Live Tile Free Pascal Wrong answer on test 15 15 ms 1108 KB
924998 27/06/2021 08:35:56 diensucks LIVETILE - Windows Phone Live Tile Free Pascal Wrong answer on test 3 0 ms 1092 KB
924992 27/06/2021 08:27:30 diensucks LIVETILE - Windows Phone Live Tile Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 1292 KB
924750 26/06/2021 15:55:29 diensucks LIVETILE - Windows Phone Live Tile Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 852 KB
924749 26/06/2021 15:54:45 diensucks LIVETILE - Windows Phone Live Tile Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1104 KB
921960 20/06/2021 13:36:49 hieua3xyz LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++11 Wrong answer on test 48 15 ms 840 KB
916855 08/06/2021 16:04:49 hieua3xyz LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
916851 08/06/2021 15:59:21 hieua3xyz LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++11 Wrong answer on test 15 15 ms 1104 KB
916814 08/06/2021 14:39:25 pqt1x4 LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
916646 08/06/2021 02:48:03 pqt1x4 LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++11 Wrong answer on test 25 15 ms 1008 KB
916645 08/06/2021 02:08:14 pqt1x4 LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++11 Wrong answer on test 25 15 ms 976 KB
916644 08/06/2021 02:03:00 pqt1x4 LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++11 Wrong answer on test 25 15 ms 876 KB
916643 08/06/2021 02:01:18 pqt1x4 LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1088 KB
916642 08/06/2021 01:38:27 pqt1x4 LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1104 KB
916532 07/06/2021 19:48:57 tranhoangvu LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
916472 07/06/2021 18:16:32 hieua3xyz LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++11 Wrong answer on test 26 15 ms 1088 KB
916470 07/06/2021 18:15:48 hieua3xyz LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++11 Wrong answer on test 48 15 ms 2500 KB
916467 07/06/2021 18:14:17 hieua3xyz LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++11 Wrong answer on test 48 15 ms 1104 KB
916466 07/06/2021 18:14:15 hieua3xyz LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++11 Wrong answer on test 48 15 ms 1104 KB
916465 07/06/2021 18:14:12 hieua3xyz LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++11 Wrong answer on test 48 15 ms 1088 KB
916464 07/06/2021 18:14:08 hieua3xyz LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++11 Wrong answer on test 48 15 ms 1088 KB
916360 07/06/2021 15:58:32 hieua3xyz LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++11 Wrong answer on test 25 15 ms 1052 KB
916359 07/06/2021 15:56:27 hieua3xyz LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++11 Wrong answer on test 25 15 ms 1104 KB
916358 07/06/2021 15:53:46 hieua3xyz LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++11 Wrong answer on test 17 15 ms 1104 KB
916357 07/06/2021 15:53:15 hieua3xyz LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1093 ms 1844 KB
916355 07/06/2021 15:50:40 hieua3xyz LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++11 Wrong answer on test 17 15 ms 1104 KB
916353 07/06/2021 15:48:40 hieua3xyz LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1104 KB
916351 07/06/2021 15:46:24 hieua3xyz LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1096 KB
916054 06/06/2021 21:23:23 tranhoangvu LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
915905 06/06/2021 16:31:06 hieua3xyz LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++ Wrong answer on test 25 15 ms 1088 KB
915904 06/06/2021 16:17:27 hieua3xyz LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++ Wrong answer on test 25 15 ms 912 KB
915903 06/06/2021 16:08:19 hieua3xyz LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1104 KB
915898 06/06/2021 15:31:49 hieua3xyz LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++ Wrong answer on test 6 0 ms 1104 KB
915897 06/06/2021 15:30:32 hieua3xyz LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1104 KB
915886 06/06/2021 15:14:30 hieua3xyz LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1104 KB
915885 06/06/2021 15:13:49 hieua3xyz LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1104 KB
915881 06/06/2021 15:09:42 hieua3xyz LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1088 KB
915564 05/06/2021 15:05:40 hieua3xyz LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1056 KB
915563 05/06/2021 15:05:11 hieua3xyz LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 2464 KB
875573 10/02/2021 12:37:25 ntnvlog LIVETILE - Windows Phone Live Tile Free Pascal Accepted 15 ms 1516 KB
864474 18/01/2021 07:43:23 tuankhanh123 LIVETILE - Windows Phone Live Tile Free Pascal Accepted 31 ms 1520 KB
860565 11/01/2021 21:58:00 lanvanlvc LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
860561 11/01/2021 21:57:25 lanvanlvc LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
860559 11/01/2021 21:57:02 lanvanlvc LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
856412 06/01/2021 16:39:43 khongaingo LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
846512 14/12/2020 15:38:33 haiprot1 LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
814421 18/10/2020 11:24:58 kkmot2 LIVETILE - Windows Phone Live Tile Free Pascal Accepted 31 ms 1304 KB
809216 12/10/2020 09:05:16 hoainam123 LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++ Accepted 15 ms 1300 KB
730144 07/03/2020 19:06:58 110117051 LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 804 KB
706903 18/01/2020 17:50:01 HackerMan LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
700162 07/01/2020 14:26:37 ntphong LIVETILE - Windows Phone Live Tile Free Pascal Accepted 15 ms 1220 KB
699993 07/01/2020 11:29:47 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
685787 07/12/2019 09:29:22 rsattlpalpha LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
685402 06/12/2019 09:30:50 tandk LIVETILE - Windows Phone Live Tile Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
685398 06/12/2019 08:46:32 rsattlpalpha LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++11 Wrong answer on test 57 15 ms 896 KB
685397 06/12/2019 08:43:36 rsattlpalpha LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++11 Wrong answer on test 57 15 ms 1108 KB
684905 05/12/2019 09:15:34 rsattlpalpha LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1104 KB
684899 05/12/2019 09:08:24 rsattlpalpha LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 896 KB
684877 05/12/2019 08:27:06 rsattlpalpha LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1128 KB
684876 05/12/2019 08:26:16 rsattlpalpha LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1128 KB
642717 19/09/2019 21:03:15 baobao07 LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
642715 19/09/2019 21:01:38 baobao07 LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 952 KB
609720 23/07/2019 15:37:19 ngoctit LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
600311 27/06/2019 15:53:09 dangkhoa_pascal LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
512921 15/11/2018 17:50:54 xikhud LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
512089 15/11/2018 10:41:23 anhvippro123z LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
510852 13/11/2018 20:06:54 anhvippro123z LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
489563 14/10/2018 23:49:40 LongÇhampion LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
456314 28/08/2018 09:17:50 HHHHHHHH LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++ Accepted 812 ms 1500 KB
418073 14/04/2018 09:44:51 vinhntndu LIVETILE - Windows Phone Live Tile GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
Trang  [1] 2 3 4
Back to Top