Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
1166585 21/11/2022 11:46:28 lmeodarkwa MAZE - Mê cung GNU C++ Runtime error on test 1 15 ms 2912 KB
1166584 21/11/2022 11:46:09 lmeodarkwa MAZE - Mê cung GNU C++ Runtime error on test 1 0 ms 2912 KB
1166583 21/11/2022 11:45:03 lmeodarkwa MAZE - Mê cung GNU C++ Runtime error on test 1 15 ms 2908 KB
1153897 28/10/2022 10:52:00 thongtl123 MAZE - Mê cung GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1048 KB
1153821 27/10/2022 22:55:24 thongtl123 MAZE - Mê cung GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1032 KB
1153820 27/10/2022 22:50:19 thongtl123 MAZE - Mê cung GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1024 KB
1153819 27/10/2022 22:49:34 thongtl123 MAZE - Mê cung GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1044 KB
1153816 27/10/2022 22:47:09 thongtl123 MAZE - Mê cung GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1024 KB
1153808 27/10/2022 22:12:38 TpG2005 MAZE - Mê cung GNU C++11 Accepted 31 ms 2772 KB
1153807 27/10/2022 22:11:32 TpG2005 MAZE - Mê cung GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
1134037 21/09/2022 14:13:36 nhanontin2309 MAZE - Mê cung GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1084 KB
1133185 19/09/2022 14:12:37 AC MAZE - Mê cung GNU C++11 Accepted 15 ms 2824 KB
1133184 19/09/2022 14:11:39 AC MAZE - Mê cung GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
1108499 28/07/2022 09:53:31 ngoctu9576 MAZE - Mê cung GNU C++ Accepted 15 ms 3476 KB
1102268 16/07/2022 12:22:22 YugiKayo MAZE - Mê cung Free Pascal Accepted 62 ms 2800 KB
1095605 30/06/2022 11:50:42 BenKiaSuSong MAZE - Mê cung GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
1042350 09/02/2022 18:51:48 lmqzzz MAZE - Mê cung GNU C++11 Accepted 15 ms 2600 KB
1019197 20/12/2021 17:54:15 hvl MAZE - Mê cung Free Pascal Accepted 15 ms 2908 KB
968683 03/09/2021 13:22:04 AC MAZE - Mê cung GNU C++11 Time limit exceed on test 11 1093 ms 88656 KB
968682 03/09/2021 13:21:30 AC MAZE - Mê cung GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
968630 03/09/2021 11:33:16 AC MAZE - Mê cung GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1092 KB
968625 03/09/2021 11:23:48 AC MAZE - Mê cung GNU C++11 Runtime error on test 1 0 ms 2780 KB
968622 03/09/2021 11:22:22 AC MAZE - Mê cung GNU C++11 Runtime error on test 1 15 ms 2788 KB
942457 29/07/2021 09:09:47 cuongdang123 MAZE - Mê cung GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1028 KB
927790 04/07/2021 06:46:40 ThaiTrieuNam MAZE - Mê cung Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
927789 04/07/2021 06:45:50 ThaiTrieuNam MAZE - Mê cung Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
927788 04/07/2021 06:45:45 ThaiTrieuNam MAZE - Mê cung GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
893910 25/03/2021 08:00:18 tuankhang MAZE - Mê cung GNU C++11 Time limit exceed on test 2 1078 ms 2924 KB
893909 25/03/2021 07:59:28 tuankhang MAZE - Mê cung GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 848 KB
893908 25/03/2021 07:54:56 tuankhang MAZE - Mê cung GNU C++11 Time limit exceed on test 2 1062 ms 2548 KB
893906 25/03/2021 07:53:28 tuankhang MAZE - Mê cung GNU C++11 Time limit exceed on test 2 1078 ms 2548 KB
893905 25/03/2021 07:52:58 tuankhang MAZE - Mê cung GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
880562 25/02/2021 22:12:11 htrung1105 MAZE - Mê cung GNU C++ Accepted 15 ms 2596 KB
880541 25/02/2021 21:11:27 htrung1105 MAZE - Mê cung GNU C++ Memory limit exceed on test 11 984 ms 136060 KB
880534 25/02/2021 20:47:02 htrung1105 MAZE - Mê cung GNU C++ Memory limit exceed on test 11 984 ms 143056 KB
880533 25/02/2021 20:46:49 htrung1105 MAZE - Mê cung GNU C++ Time limit exceed on test 11 1078 ms 141976 KB
880532 25/02/2021 20:45:49 htrung1105 MAZE - Mê cung GNU C++ Memory limit exceed on test 11 984 ms 138220 KB
880530 25/02/2021 20:42:56 htrung1105 MAZE - Mê cung GNU C++ Time limit exceed on test 11 1109 ms 147084 KB
880523 25/02/2021 20:20:04 htrung1105 MAZE - Mê cung GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1088 KB
880522 25/02/2021 20:15:53 htrung1105 MAZE - Mê cung GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1088 KB
880517 25/02/2021 19:55:57 htrung1105 MAZE - Mê cung GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1072 KB
880454 25/02/2021 17:24:15 htrung1105 MAZE - Mê cung GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1072 KB
880451 25/02/2021 17:19:41 htrung1105 MAZE - Mê cung GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1088 KB
880450 25/02/2021 17:17:50 htrung1105 MAZE - Mê cung GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1072 KB
880440 25/02/2021 16:59:25 htrung1105 MAZE - Mê cung GNU C++ Memory limit exceed on test 1 218 ms 201888 KB
880434 25/02/2021 16:50:41 htrung1105 MAZE - Mê cung GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1072 KB
880194 24/02/2021 21:46:51 htrung1105 MAZE - Mê cung GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1072 KB
880133 24/02/2021 18:44:58 htrung1105 MAZE - Mê cung GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1088 KB
880132 24/02/2021 18:43:24 htrung1105 MAZE - Mê cung GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1072 KB
880131 24/02/2021 18:41:04 htrung1105 MAZE - Mê cung GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1072 KB
880112 24/02/2021 17:12:46 htrung1105 MAZE - Mê cung GNU C++ Memory limit exceed on test 11 953 ms 144684 KB
879939 24/02/2021 14:42:18 htrung1105 MAZE - Mê cung GNU C++ Wrong answer on test 11 15 ms 2660 KB
879936 24/02/2021 14:39:06 htrung1105 MAZE - Mê cung GNU C++ Wrong answer on test 11 15 ms 1088 KB
875655 10/02/2021 16:03:36 ntnvlog MAZE - Mê cung Free Pascal Accepted 78 ms 2896 KB
875654 10/02/2021 16:03:29 ntnvlog MAZE - Mê cung GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
864452 18/01/2021 07:24:56 tuankhanh123 MAZE - Mê cung Free Pascal Accepted 15 ms 2916 KB
856379 06/01/2021 16:33:38 khongaingo MAZE - Mê cung GNU C++11 Accepted 31 ms 2644 KB
839974 04/12/2020 21:40:11 khanhld MAZE - Mê cung GNU C++11 Accepted 15 ms 2360 KB
839972 04/12/2020 21:36:04 khanhld MAZE - Mê cung GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 1008 KB
826814 13/11/2020 15:10:15 phammailinh0311 MAZE - Mê cung GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
813803 17/10/2020 18:02:52 kkmot2 MAZE - Mê cung GNU C++11 Accepted 15 ms 2744 KB
797607 18/09/2020 23:09:51 vanquyvct MAZE - Mê cung Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 1080 KB
797605 18/09/2020 23:05:45 vanquyvct MAZE - Mê cung Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 1276 KB
797604 18/09/2020 23:03:59 vanquyvct MAZE - Mê cung Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 968 KB
797572 18/09/2020 21:57:11 ngocthinh2209 MAZE - Mê cung GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1112 KB
797569 18/09/2020 21:55:01 ngocthinh2209 MAZE - Mê cung GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1016 KB
771610 08/07/2020 14:48:36 hoainam123 MAZE - Mê cung GNU C++11 Accepted 15 ms 2680 KB
769334 02/07/2020 21:16:31 HuỳnhHuyZz MAZE - Mê cung Free Pascal Wrong answer on test 3 31 ms 1120 KB
768706 01/07/2020 09:47:16 HuỳnhHuyZz MAZE - Mê cung Free Pascal Wrong answer on test 2 31 ms 1248 KB
766898 24/06/2020 17:07:40 baopham19062003kgkgkg MAZE - Mê cung GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1128 KB
766896 24/06/2020 16:37:53 baopham19062003kgkgkg MAZE - Mê cung GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1108 KB
766893 24/06/2020 16:32:44 baopham19062003kgkgkg MAZE - Mê cung GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1108 KB
766891 24/06/2020 16:22:47 baopham19062003kgkgkg MAZE - Mê cung GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1108 KB
766890 24/06/2020 16:19:28 baopham19062003kgkgkg MAZE - Mê cung GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 840 KB
766704 23/06/2020 19:47:08 baopham19062003kgkgkg MAZE - Mê cung GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1128 KB
737551 27/03/2020 14:14:45 phamvansung MAZE - Mê cung GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1084 KB
737107 25/03/2020 20:28:32 phamvansung MAZE - Mê cung GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1064 KB
716611 07/02/2020 23:08:00 loilon504 MAZE - Mê cung GNU C++11 Accepted 15 ms 2784 KB
707027 18/01/2020 23:54:58 vuong MAZE - Mê cung GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1072 KB
706882 18/01/2020 17:45:36 HackerMan MAZE - Mê cung GNU C++11 Accepted 718 ms 25464 KB
706493 18/01/2020 02:28:36 vuong MAZE - Mê cung GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 992 KB
706450 17/01/2020 22:45:14 vuong MAZE - Mê cung GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 988 KB
699740 07/01/2020 00:32:43 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc MAZE - Mê cung GNU C++11 Accepted 734 ms 25368 KB
654885 10/10/2019 08:27:15 tuantaitungo123 MAZE - Mê cung GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1120 KB
654414 09/10/2019 15:23:51 tuantaitungo123 MAZE - Mê cung GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 840 KB
654410 09/10/2019 15:13:19 tuantaitungo123 MAZE - Mê cung GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1108 KB
654215 09/10/2019 09:32:33 przxct MAZE - Mê cung GNU C++11 Accepted 750 ms 25416 KB
654214 09/10/2019 09:31:05 przxct MAZE - Mê cung GNU C++11 Time limit exceed on test 14 1078 ms 3784 KB
654210 09/10/2019 09:26:33 przxct MAZE - Mê cung GNU C++11 Time limit exceed on test 14 1078 ms 4804 KB
654208 09/10/2019 09:24:52 przxct MAZE - Mê cung GNU C++11 Time limit exceed on test 14 1078 ms 6752 KB
654204 09/10/2019 09:20:58 przxct MAZE - Mê cung GNU C++11 Time limit exceed on test 16 1093 ms 46448 KB
654203 09/10/2019 09:20:08 przxct MAZE - Mê cung GNU C++11 Time limit exceed on test 16 1093 ms 105064 KB
654199 09/10/2019 09:14:48 przxct MAZE - Mê cung GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1128 KB
654196 09/10/2019 09:12:31 przxct MAZE - Mê cung GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1100 KB
654188 09/10/2019 09:04:29 przxct MAZE - Mê cung GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 760 KB
654183 09/10/2019 09:02:06 przxct MAZE - Mê cung GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1108 KB
654179 09/10/2019 08:58:45 przxct MAZE - Mê cung GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1128 KB
653981 08/10/2019 21:04:14 tuantaitungo123 MAZE - Mê cung GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1108 KB
653976 08/10/2019 20:55:57 ntlinh0505 MAZE - Mê cung GNU C++11 Accepted 15 ms 2728 KB
653966 08/10/2019 20:48:06 tuantaitungo123 MAZE - Mê cung GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1100 KB
Trang  [1] 2 3 4
Back to Top