Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
1174254 02/12/2022 11:46:25 LêMinhKhang NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1088 KB
1173997 01/12/2022 21:03:53 lapsado123 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Wrong answer on test 5 0 ms 2664 KB
1173937 01/12/2022 20:03:35 Diephoccode NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2108 KB
1173319 30/11/2022 16:38:02 tainguyenpt NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 9692 KB
1173309 30/11/2022 16:04:16 minhthu_k16 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2888 KB
1173290 30/11/2022 15:30:10 ngothien NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 171 ms 3284 KB
1173272 30/11/2022 14:43:05 minhthu_k16 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1100 KB
1173270 30/11/2022 14:41:54 minhthu_k16 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1100 KB
1173266 30/11/2022 14:40:01 minhthu_k16 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1100 KB
1173258 30/11/2022 14:35:27 1Thu_Huong NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 3328 KB
1173256 30/11/2022 14:33:45 1Thu_Huong NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 3356 KB
1173215 30/11/2022 14:06:06 Thang_Nguyen NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2420 KB
1173184 30/11/2022 11:24:20 1Thu_Huong NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Time limit exceed on test 6 1015 ms 2880 KB
1173183 30/11/2022 11:22:49 1Thu_Huong NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Runtime error on test 5 15 ms 2104 KB
1173180 30/11/2022 11:19:29 1Thu_Huong NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1100 KB
1173179 30/11/2022 11:17:04 1Thu_Huong NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1100 KB
1173178 30/11/2022 11:13:52 1Thu_Huong NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Time limit exceed on test 6 1015 ms 2812 KB
1173177 30/11/2022 11:07:34 1Thu_Huong NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 876 KB
1173172 30/11/2022 10:53:38 nguoivodanhtapcode NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 3044 KB
1173103 30/11/2022 09:16:22 anhonhaseyo NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2976 KB
1172999 30/11/2022 01:57:16 ThienPhuc_1717 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2976 KB
1172998 30/11/2022 01:56:51 ThienPhuc_1717 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Wrong answer on test 5 0 ms 2964 KB
1172997 30/11/2022 01:55:22 ThienPhuc_1717 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 171 ms 2976 KB
1172867 29/11/2022 21:34:32 bducm NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Time limit exceed on test 6 1093 ms 3152 KB
1172348 29/11/2022 06:06:29 phanhoaiphong3008 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1100 KB
1172337 29/11/2022 05:51:03 Nghiavipdzvv NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1172329 29/11/2022 05:42:49 Huyyy NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2976 KB
1171832 28/11/2022 12:46:53 snailsun NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Time limit exceed on test 6 1109 ms 3188 KB
1171824 28/11/2022 12:30:12 snailnix NHGA - Nhà gần nhất Python 3 Time limit exceed on test 6 1109 ms 14816 KB
1171773 28/11/2022 09:56:34 snailsun NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Runtime error on test 3 0 ms 3092 KB
1171772 28/11/2022 09:55:26 snailsun NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Runtime error on test 3 15 ms 3092 KB
1171768 28/11/2022 09:41:06 thantinhyeu0979 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 2620 KB
1171565 27/11/2022 22:48:45 anhquandz135 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1084 KB
1171563 27/11/2022 22:48:01 anhquandz135 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 820 KB
1171558 27/11/2022 22:45:11 anhquandz135 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2956 KB
1171555 27/11/2022 22:38:08 anhquandz135 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 816 KB
1171028 27/11/2022 08:17:40 phuocpc23 NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Wrong answer on test 5 15 ms 2796 KB
1169054 24/11/2022 21:51:26 minhkiet2009 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 3116 KB
1168855 24/11/2022 16:07:36 dangnhan NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2800 KB
1168838 24/11/2022 15:52:39 minhquannnn NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2800 KB
1168836 24/11/2022 15:50:22 tienaiman NHGA - Nhà gần nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2800 KB
1168733 24/11/2022 10:56:16 iugiangvc NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 171 ms 2972 KB
1168732 24/11/2022 10:55:38 iugiangvc NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1088 KB
1168730 24/11/2022 10:55:03 iugiangvc NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1100 KB
1168729 24/11/2022 10:54:03 iugiangvc NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 884 KB
1168643 24/11/2022 08:09:34 MingTam NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 46 ms 1860 KB
1168640 24/11/2022 08:06:39 MingTam NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1056 KB
1168130 23/11/2022 14:42:35 Tus045 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 31 ms 1824 KB
1168119 23/11/2022 14:36:19 Tus045 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1104 KB
1168011 23/11/2022 09:27:01 cocogangmoicothanhcong NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1088 KB
1167994 23/11/2022 09:15:44 dobiettolaai NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2972 KB
1167993 23/11/2022 09:14:54 251219 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 3336 KB
1167986 23/11/2022 09:10:12 khadeptroai NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2940 KB
1167984 23/11/2022 09:09:00 khadeptroai NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1080 KB
1167982 23/11/2022 09:08:30 khadeptroai NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1167981 23/11/2022 09:07:43 321 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 3336 KB
1167975 23/11/2022 09:03:51 dungbeovugay NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 171 ms 3336 KB
1167974 23/11/2022 08:53:40 321 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 2576 KB
1167915 23/11/2022 00:47:05 nhcwf NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 109 ms 2908 KB
1167758 22/11/2022 20:40:04 lanhkhoa1999 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Runtime error on test 3 15 ms 2828 KB
1167743 22/11/2022 20:33:55 lanhkhoa1999 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Time limit exceed on test 6 1062 ms 2924 KB
1167721 22/11/2022 20:26:52 khadeptroai NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2932 KB
1167439 22/11/2022 15:45:09 lygiabao1215 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2932 KB
1167434 22/11/2022 15:43:57 lygiabao1215 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 171 ms 6448 KB
1167430 22/11/2022 15:41:14 phuongtran_20 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2972 KB
1167268 22/11/2022 14:28:11 phn44 NHGA - Nhà gần nhất Python 3 Accepted 250 ms 13172 KB
1166834 21/11/2022 19:41:01 shinningtop123 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 2968 KB
1165662 20/11/2022 19:38:19 lovesnm1 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 3104 KB
1165657 20/11/2022 19:36:09 lovesnm1 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1096 KB
1165652 20/11/2022 19:32:51 lovesnm1 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 2568 KB
1165609 20/11/2022 18:52:16 lygiabao1215 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Time limit exceed on test 6 1109 ms 41604 KB
1165604 20/11/2022 18:47:29 viengu NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 171 ms 4104 KB
1165591 20/11/2022 18:36:02 stoopidatcoding NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 3128 KB
1165540 20/11/2022 16:59:59 lygiabao1215 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Runtime error on test 2 15 ms 2832 KB
1165527 20/11/2022 16:40:37 viengu NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 2572 KB
1165253 20/11/2022 09:18:00 phn44 NHGA - Nhà gần nhất Python 3 Wrong answer on test 3 62 ms 1548 KB
1165230 20/11/2022 08:43:27 dangngocanh NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2964 KB
1165187 20/11/2022 06:47:16 Jimdan NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 3344 KB
1165162 20/11/2022 01:15:29 lmeodarkwa NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 187 ms 2964 KB
1165160 20/11/2022 01:14:34 lmeodarkwa NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Time limit exceed on test 6 1109 ms 2952 KB
1165158 20/11/2022 01:13:58 lmeodarkwa NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1165153 20/11/2022 01:11:25 lmeodarkwa NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 140 ms 2964 KB
1165151 20/11/2022 01:11:11 lmeodarkwa NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Runtime error on test 6 31 ms 2640 KB
1165149 20/11/2022 01:10:53 lmeodarkwa NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Runtime error on test 6 15 ms 2640 KB
1165148 20/11/2022 01:10:04 lmeodarkwa NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Time limit exceed on test 6 1109 ms 8512 KB
1165145 20/11/2022 01:07:50 lmeodarkwa NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2964 KB
1165143 20/11/2022 01:04:29 lmeodarkwa NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Time limit exceed on test 6 1093 ms 8480 KB
1165142 20/11/2022 01:03:28 lmeodarkwa NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 828 KB
1165136 20/11/2022 00:51:23 lmeodarkwa NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Time limit exceed on test 6 1109 ms 8644 KB
1165135 20/11/2022 00:51:04 lmeodarkwa NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1165134 20/11/2022 00:50:32 lmeodarkwa NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Time limit exceed on test 6 1093 ms 8668 KB
1165094 19/11/2022 23:26:33 viengu NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1080 KB
1165091 19/11/2022 23:21:27 viengu NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1072 KB
1165061 19/11/2022 22:54:44 viengu NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1080 KB
1165060 19/11/2022 22:53:56 viengu NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1092 KB
1164947 19/11/2022 18:23:29 Thanggiang5327 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++ Accepted 156 ms 2964 KB
1164424 18/11/2022 19:31:53 dung36838 NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2864 KB
1163938 17/11/2022 16:08:45 nhcwf NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 2196 KB
1163935 17/11/2022 16:03:56 nhcwf NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 1820 KB
1163934 17/11/2022 16:02:20 nhcwf NHGA - Nhà gần nhất GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 1752 KB
Trang  [1] 2 3 ... 110 111
Back to Top