Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
1174711 03/12/2022 08:44:07 karrarlouisv CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
1174710 03/12/2022 08:41:41 karrarlouisv CDIE - Cắm điện GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1072 KB
1173940 01/12/2022 20:04:53 MH307 CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
1173901 01/12/2022 17:59:18 mh_anhkiet CDIE - Cắm điện GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1080 KB
1173900 01/12/2022 17:58:44 mh_anhkiet CDIE - Cắm điện GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1173298 30/11/2022 15:38:55 nguyenbachk8 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
1173105 30/11/2022 09:16:54 anhonhaseyo CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 0 ms 1088 KB
1173060 30/11/2022 08:46:53 tranchienthang1 CDIE - Cắm điện GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1100 KB
1173059 30/11/2022 08:45:53 tranchienthang1 CDIE - Cắm điện Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
1173054 30/11/2022 08:42:59 dungcamile CDIE - Cắm điện GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1088 KB
1173043 30/11/2022 08:28:23 locpn CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
1173040 30/11/2022 08:22:34 datcutovc CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
1173038 30/11/2022 08:19:13 locpn CDIE - Cắm điện GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 876 KB
1173037 30/11/2022 08:18:55 mgt2k7777 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
1173036 30/11/2022 08:18:40 thinhthinhj CDIE - Cắm điện GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1088 KB
1173035 30/11/2022 08:17:51 mgt2k7777 CDIE - Cắm điện GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1100 KB
1173034 30/11/2022 08:15:15 locpn CDIE - Cắm điện GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1088 KB
1173033 30/11/2022 08:14:33 thinhthinhj CDIE - Cắm điện GNU C++ Wrong answer on test 4 0 ms 1100 KB
1173032 30/11/2022 08:14:30 locpn CDIE - Cắm điện GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 876 KB
1173029 30/11/2022 08:11:52 dungcamile CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
1173028 30/11/2022 08:09:17 kkkkkkkkk CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
1173027 30/11/2022 08:08:33 kkkkkkkkk CDIE - Cắm điện GNU C++11 Wrong answer on test 4 0 ms 1088 KB
1173025 30/11/2022 08:04:24 thinhthinhj CDIE - Cắm điện GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1088 KB
1173024 30/11/2022 08:02:58 nguyentuankiet2005 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
1173021 30/11/2022 07:58:02 thinhthinhj CDIE - Cắm điện GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1088 KB
1173019 30/11/2022 07:57:25 thinhthinhj CDIE - Cắm điện GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1100 KB
1173006 30/11/2022 07:18:50 sh_vinh CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
1172894 29/11/2022 22:05:40 sh_vinh CDIE - Cắm điện GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1088 KB
1172811 29/11/2022 20:32:27 dungcamile CDIE - Cắm điện GNU C++ Wrong answer on test 4 0 ms 820 KB
1172125 28/11/2022 20:42:51 khanhduy2311 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
1172123 28/11/2022 20:42:16 khanhduy2311 CDIE - Cắm điện GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1172121 28/11/2022 20:41:43 khanhduy2311 CDIE - Cắm điện GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1171814 28/11/2022 11:39:57 xuanly CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
1171810 28/11/2022 11:05:23 thantinhyeu0979 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
1171809 28/11/2022 11:04:45 thantinhyeu0979 CDIE - Cắm điện GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1088 KB
1171808 28/11/2022 11:04:01 thantinhyeu0979 CDIE - Cắm điện GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1100 KB
1171807 28/11/2022 11:02:16 xuanly CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
1171806 28/11/2022 11:01:38 xuanly CDIE - Cắm điện GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1100 KB
1171801 28/11/2022 10:58:33 xuanly CDIE - Cắm điện GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1100 KB
1171796 28/11/2022 10:39:08 xuanly CDIE - Cắm điện GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1100 KB
1171792 28/11/2022 10:29:40 xuanly CDIE - Cắm điện GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1088 KB
1171185 27/11/2022 11:29:00 Tus045 CDIE - Cắm điện GNU C++ Wrong answer on test 4 0 ms 1084 KB
1171183 27/11/2022 11:26:11 Tus045 CDIE - Cắm điện GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1072 KB
1170999 27/11/2022 01:22:26 hannguyn CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
1170997 27/11/2022 01:17:54 hannguyn CDIE - Cắm điện GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1088 KB
1170996 27/11/2022 01:16:01 hannguyn CDIE - Cắm điện GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1088 KB
1170995 27/11/2022 01:13:23 hannguyn CDIE - Cắm điện GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1088 KB
1170994 27/11/2022 01:11:33 hannguyn CDIE - Cắm điện GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1076 KB
1170993 27/11/2022 01:11:11 hannguyn CDIE - Cắm điện GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1088 KB
1170992 27/11/2022 01:10:51 hannguyn CDIE - Cắm điện GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1048 KB
1170777 26/11/2022 19:58:09 huyentran08 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
1170758 26/11/2022 18:41:40 nonono CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
1170099 26/11/2022 09:24:26 MinhTenKen CDIE - Cắm điện Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
1170081 26/11/2022 09:18:06 MinhTenKen CDIE - Cắm điện GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 816 KB
1170076 26/11/2022 09:16:01 MinhTenKen CDIE - Cắm điện Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 1116 KB
1170072 26/11/2022 09:13:31 karrarlouisv CDIE - Cắm điện GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1088 KB
1170060 26/11/2022 09:07:46 karrarlouisv CDIE - Cắm điện GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1088 KB
1170055 26/11/2022 09:06:12 karrarlouisv CDIE - Cắm điện GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1088 KB
1170033 26/11/2022 08:57:56 karrarlouisv CDIE - Cắm điện GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 876 KB
1170008 26/11/2022 08:46:27 karrarlouisv CDIE - Cắm điện GNU C++11 Runtime error on test 1 31 ms 2752 KB
1169521 25/11/2022 16:04:27 tinnhiemnn CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 0 ms 1052 KB
1169266 25/11/2022 07:47:22 abcn2211 CDIE - Cắm điện GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 880 KB
1169262 25/11/2022 07:38:27 abcn2211 CDIE - Cắm điện GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1169261 25/11/2022 07:37:59 abcn2211 CDIE - Cắm điện GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1169259 25/11/2022 07:35:36 abcn2211 CDIE - Cắm điện GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1084 KB
1169258 25/11/2022 07:35:20 abcn2211 CDIE - Cắm điện GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1169046 24/11/2022 21:46:37 tinnhiemnn CDIE - Cắm điện GNU C++11 Wrong answer on test 4 0 ms 1096 KB
1168728 24/11/2022 10:51:30 ffffff8562 CDIE - Cắm điện GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 884 KB
1168720 24/11/2022 10:15:22 khoa1811 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
1168104 23/11/2022 14:29:18 nguyenduchieudz CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
1168100 23/11/2022 14:26:59 nguyenduchieudz CDIE - Cắm điện GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1088 KB
1168094 23/11/2022 14:25:01 nguyenduchieudz CDIE - Cắm điện GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1092 KB
1168012 23/11/2022 09:27:35 knanss222009 CDIE - Cắm điện GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1168010 23/11/2022 09:26:58 ncdkhoa4d CDIE - Cắm điện GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1100 KB
1168009 23/11/2022 09:25:38 dungbeovugay CDIE - Cắm điện GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1088 KB
1168007 23/11/2022 09:24:10 321 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
1168006 23/11/2022 09:21:16 251219 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
1168004 23/11/2022 09:20:37 dojwadenf3 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
1168003 23/11/2022 09:20:35 251219 CDIE - Cắm điện GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1168002 23/11/2022 09:20:03 dojwadenf3 CDIE - Cắm điện GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1167997 23/11/2022 09:16:45 lngb01102006 CDIE - Cắm điện GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1088 KB
1167995 23/11/2022 09:16:03 lngb01102006 CDIE - Cắm điện GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1100 KB
1167992 23/11/2022 09:14:29 AK47 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
1167991 23/11/2022 09:13:32 AK47 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
1167990 23/11/2022 09:13:15 nguyendinhthiminhdoantrang CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
1167989 23/11/2022 09:12:36 dojwadenf3 CDIE - Cắm điện GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 884 KB
1167988 23/11/2022 09:11:45 dojwadenf3 CDIE - Cắm điện GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1167987 23/11/2022 09:10:52 dobiettolaai CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
1167985 23/11/2022 09:09:05 dobiettolaai CDIE - Cắm điện GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 884 KB
1167983 23/11/2022 09:08:56 dojwadenf3 CDIE - Cắm điện GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1167978 23/11/2022 09:06:15 knanss222009 CDIE - Cắm điện GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1088 KB
1167977 23/11/2022 09:04:38 knanss222009 CDIE - Cắm điện GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 884 KB
1167976 23/11/2022 09:03:57 dojwadenf3 CDIE - Cắm điện GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1100 KB
1167754 22/11/2022 20:38:43 nguyenduchieudz CDIE - Cắm điện GNU C++11 Wrong answer on test 4 0 ms 1088 KB
1167532 22/11/2022 16:46:36 phuongtran_20 CDIE - Cắm điện GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
1167523 22/11/2022 16:39:37 phuongtran_20 CDIE - Cắm điện GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 884 KB
1167498 22/11/2022 16:15:36 shinningtop123 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
1167491 22/11/2022 16:13:16 shinningtop123 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1088 KB
1167490 22/11/2022 16:12:50 shinningtop123 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
1166986 21/11/2022 21:36:49 dung36838 CDIE - Cắm điện GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
Trang  [1] 2 3 ... 82 83
Back to Top