Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
674470 15/11/2019 22:22:58 shin3030aa MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 437 ms 13400 KB
674468 15/11/2019 22:20:29 shin3030aa MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Wrong answer on test 13 437 ms 17332 KB
674467 15/11/2019 22:19:32 shin3030aa MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Time limit exceed on test 10 1093 ms 8308 KB
674013 14/11/2019 23:10:48 SpyBurner MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
674012 14/11/2019 23:05:03 SpyBurner MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Time limit exceed on test 10 1093 ms 7584 KB
674007 14/11/2019 22:49:16 phiyen1212 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 468 ms 9588 KB
674006 14/11/2019 22:47:21 phiyen1212 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
674002 14/11/2019 22:44:45 phiyen1212 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 453 ms 9588 KB
673998 14/11/2019 22:38:08 phiyen1212 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 468 ms 9584 KB
673995 14/11/2019 22:32:17 phiyen1212 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Runtime error on test 8 15 ms 2024 KB
673992 14/11/2019 22:23:39 phiyen1212 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Runtime error on test 1 0 ms 6244 KB
673989 14/11/2019 22:16:23 phiyen1212 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Runtime error on test 8 15 ms 2024 KB
673988 14/11/2019 22:08:42 phiyen1212 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Runtime error on test 8 15 ms 2040 KB
673987 14/11/2019 22:07:46 phiyen1212 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
673982 14/11/2019 21:54:16 phiyen1212 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
673981 14/11/2019 21:51:51 phiyen1212 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Runtime error on test 8 15 ms 2012 KB
673973 14/11/2019 21:38:39 phiyen1212 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1000 KB
673866 14/11/2019 18:51:24 ღbσүɗαтĭηɦღ MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 468 ms 9584 KB
673194 13/11/2019 16:39:10 bannugiauten MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Runtime error on test 13 421 ms 6288 KB
673193 13/11/2019 16:36:57 bannugiauten MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Unknown error on test 13, please resubmit 437 ms 6288 KB
673191 13/11/2019 16:33:20 duckhang141 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 453 ms 9612 KB
673190 13/11/2019 16:32:35 duckhang141 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1032 KB
673189 13/11/2019 16:31:08 duckhang141 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Time limit exceed on test 10 1093 ms 10280 KB
673181 13/11/2019 16:29:23 duckhang141 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Time limit exceed on test 11 1093 ms 10232 KB
673178 13/11/2019 16:28:51 duckhang141 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Time limit exceed on test 11 1093 ms 10232 KB
673174 13/11/2019 16:27:04 duckhang141 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Time limit exceed on test 11 1093 ms 6328 KB
673171 13/11/2019 16:26:32 duckhang141 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Time limit exceed on test 11 1093 ms 6328 KB
673168 13/11/2019 16:24:41 duckhang141 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1032 KB
673166 13/11/2019 16:23:21 duckhang141 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1024 KB
673159 13/11/2019 16:21:18 duckhang141 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Time limit exceed on test 11 1093 ms 6328 KB
673147 13/11/2019 16:15:47 duckhang141 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Time limit exceed on test 11 1109 ms 6332 KB
673142 13/11/2019 16:13:26 duckhang141 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Time limit exceed on test 11 1093 ms 6332 KB
673141 13/11/2019 16:12:39 duckhang141 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 2468 KB
673138 13/11/2019 16:10:01 duckhang141 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Time limit exceed on test 11 1093 ms 6332 KB
673134 13/11/2019 16:04:12 duckhang141 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Time limit exceed on test 11 1109 ms 6332 KB
673133 13/11/2019 16:03:11 duckhang141 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Runtime error on test 5 15 ms 2664 KB
673099 13/11/2019 15:25:02 bannugiauten MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Time limit exceed on test 10 1078 ms 5692 KB
673094 13/11/2019 15:20:45 bannugiauten MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Time limit exceed on test 11 1093 ms 6320 KB
672876 12/11/2019 23:14:54 htthinh1999 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 421 ms 18172 KB
672873 12/11/2019 23:12:35 htthinh1999 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Runtime error on test 13 406 ms 6692 KB
672627 12/11/2019 15:55:54 ღbσүɗαтĭηɦღ MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Wrong answer on test 13 437 ms 5780 KB
672622 12/11/2019 15:50:44 ღbσүɗαтĭηɦღ MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Wrong answer on test 13 421 ms 5780 KB
672619 12/11/2019 15:45:17 ღbσүɗαтĭηɦღ MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Time limit exceed on test 11 1078 ms 6400 KB
672618 12/11/2019 15:45:17 ღbσүɗαтĭηɦღ MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Time limit exceed on test 11 1078 ms 6400 KB
672617 12/11/2019 15:45:17 ღbσүɗαтĭηɦღ MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Time limit exceed on test 11 1078 ms 6400 KB
672397 11/11/2019 23:21:46 omgursocute MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 453 ms 9612 KB
671493 09/11/2019 21:03:39 eroheta MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 468 ms 9600 KB
671490 09/11/2019 21:00:25 eroheta MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Wrong answer on test 13 468 ms 9604 KB
671489 09/11/2019 20:55:05 eroheta MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Wrong answer on test 13 468 ms 9604 KB
671488 09/11/2019 20:53:35 eroheta MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Wrong answer on test 13 484 ms 9604 KB
671487 09/11/2019 20:52:16 eroheta MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Wrong answer on test 13 468 ms 9604 KB
671485 09/11/2019 20:49:42 eroheta MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1032 KB
671484 09/11/2019 20:47:33 eroheta MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Wrong answer on test 13 437 ms 9604 KB
671483 09/11/2019 20:46:47 eroheta MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Wrong answer on test 13 437 ms 5692 KB
671481 09/11/2019 20:44:43 eroheta MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Wrong answer on test 13 437 ms 6508 KB
671479 09/11/2019 20:43:47 eroheta MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Wrong answer on test 13 437 ms 5692 KB
671476 09/11/2019 20:41:19 eroheta MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1016 KB
671475 09/11/2019 20:39:19 eroheta MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Wrong answer on test 9 46 ms 2416 KB
671474 09/11/2019 20:38:00 eroheta MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1036 KB
671472 09/11/2019 20:36:06 eroheta MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Wrong answer on test 13 437 ms 5692 KB
671471 09/11/2019 20:35:02 eroheta MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Wrong answer on test 13 453 ms 5696 KB
671470 09/11/2019 20:33:13 eroheta MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 531 ms 61868 KB
671469 09/11/2019 20:31:28 eroheta MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Time limit exceed on test 11 1109 ms 6308 KB
671468 09/11/2019 20:29:09 eroheta MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Time limit exceed on test 11 1093 ms 6320 KB
671462 09/11/2019 20:20:45 eroheta MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Time limit exceed on test 11 1093 ms 8296 KB
671451 09/11/2019 19:58:54 eroheta MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Time limit exceed on test 11 1093 ms 6308 KB
671450 09/11/2019 19:54:16 eroheta MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Time limit exceed on test 11 1093 ms 6312 KB
671447 09/11/2019 19:48:11 eroheta MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Time limit exceed on test 10 1093 ms 6348 KB
671446 09/11/2019 19:47:36 eroheta MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1036 KB
671095 09/11/2019 01:00:40 eroheta MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1028 KB
671094 09/11/2019 00:57:01 eroheta MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1048 KB
671093 09/11/2019 00:55:31 eroheta MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1028 KB
671092 09/11/2019 00:55:01 eroheta MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 884 KB
671089 09/11/2019 00:24:41 eroheta MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1024 KB
671086 09/11/2019 00:22:39 eroheta MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1024 KB
671083 09/11/2019 00:13:58 eroheta MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1044 KB
671082 09/11/2019 00:12:53 eroheta MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1024 KB
671081 09/11/2019 00:02:31 eroheta MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1020 KB
669834 07/11/2019 00:01:15 eroheta MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1084 KB
669833 07/11/2019 00:00:55 eroheta MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
669765 06/11/2019 22:15:50 eroheta MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Time limit exceed on test 10 1093 ms 6420 KB
669764 06/11/2019 22:14:32 eroheta MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
669753 06/11/2019 21:53:20 hitu1903 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 468 ms 10328 KB
669746 06/11/2019 21:50:24 hitu1903 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Time limit exceed on test 10 1093 ms 10316 KB
669651 06/11/2019 19:32:21 eroheta MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1084 KB
669649 06/11/2019 19:27:39 eroheta MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1104 KB
669648 06/11/2019 19:27:32 cuongdoduy123 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Unknown error on test 4, please resubmit 15 ms 2104 KB
669646 06/11/2019 19:24:15 cuongdoduy123 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Unknown error on test 4, please resubmit 15 ms 2104 KB
669645 06/11/2019 19:23:03 cuongdoduy123 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Runtime error on test 4 0 ms 2108 KB
669632 06/11/2019 18:59:02 cuongdoduy123 MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1884 KB
669422 06/11/2019 14:31:50 FL_ADC MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Accepted 656 ms 33792 KB
669420 06/11/2019 14:29:59 FL_ADC MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Wrong answer on test 13 593 ms 18160 KB
669417 06/11/2019 14:20:55 FL_ADC MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Wrong answer on test 13 578 ms 18160 KB
669362 06/11/2019 11:23:00 eroheta MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
669361 06/11/2019 11:22:21 kaxzert MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Time limit exceed on test 10 1078 ms 6408 KB
669360 06/11/2019 11:21:50 eroheta MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
669357 06/11/2019 10:54:30 kaxzert MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1084 KB
668846 05/11/2019 15:47:58 FL_ADC MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Time limit exceed on test 10 1093 ms 12284 KB
668842 05/11/2019 15:44:18 FL_ADC MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++ Time limit exceed on test 10 1109 ms 22064 KB
667240 02/11/2019 15:41:53 MaMoi MOBI - Đặt trạm phủ sóng (OLP 30/4 Khối 10) GNU C++11 Accepted 437 ms 22232 KB
Trang  [1] 2 3 ... 60 61
Back to Top