Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
901310 17/04/2021 10:52:04 ProTeam DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 109 ms 7156 KB
898414 08/04/2021 20:06:31 novaphoenix DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 78 ms 2560 KB
898410 08/04/2021 19:43:02 novaphoenix DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 156 ms 9528 KB
897746 05/04/2021 22:30:38 baophuccqt DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 18 31 ms 2560 KB
897745 05/04/2021 22:30:11 baophuccqt DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 18 31 ms 2560 KB
891401 18/03/2021 21:51:58 baophuccqt DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 125 ms 7996 KB
891398 18/03/2021 21:51:19 baophuccqt DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 10 15 ms 1100 KB
891353 18/03/2021 20:47:35 baophuccqt DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 125 ms 7104 KB
891351 18/03/2021 20:45:50 baophuccqt DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
889682 17/03/2021 10:57:24 baophuccqt DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 125 ms 6712 KB
886973 13/03/2021 14:09:23 dohoc12 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 156 ms 6688 KB
886970 13/03/2021 14:08:21 dohoc12 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 10 15 ms 1108 KB
879532 23/02/2021 15:35:10 lapthlvl2006 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 140 ms 6740 KB
879530 23/02/2021 15:34:19 lapthlvl2006 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
879503 23/02/2021 15:03:40 lapthlvl2006 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
874363 06/02/2021 21:27:10 ntnvlog DICE - Đổ xúc xắc Free Pascal Accepted 265 ms 5080 KB
863642 16/01/2021 14:59:32 tuankhanh123 DICE - Đổ xúc xắc Free Pascal Accepted 281 ms 8432 KB
859724 10/01/2021 21:28:04 lanvanlvc DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 78 ms 2552 KB
859614 10/01/2021 19:13:54 send_help DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 78 ms 2600 KB
856891 07/01/2021 07:00:37 khongaingo DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 109 ms 2464 KB
855938 05/01/2021 23:15:22 richkakashi DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 109 ms 2564 KB
853118 30/12/2020 19:06:56 vuiqua1107 DICE - Đổ xúc xắc Free Pascal Accepted 265 ms 8364 KB
850622 23/12/2020 15:41:12 tiendung2306 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 156 ms 9736 KB
850621 23/12/2020 15:40:03 tiendung2306 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 187 ms 9872 KB
850620 23/12/2020 15:39:18 tiendung2306 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
850614 23/12/2020 15:26:29 tiendung2306 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Runtime error on test 22 140 ms 9460 KB
850610 23/12/2020 15:22:37 tiendung2306 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 171 ms 9864 KB
850608 23/12/2020 15:22:09 tiendung2306 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Runtime error on test 22 187 ms 9404 KB
850607 23/12/2020 15:21:44 tiendung2306 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
850602 23/12/2020 15:19:00 tiendung2306 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 17 109 ms 8412 KB
850597 23/12/2020 15:16:37 tiendung2306 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 17 93 ms 1900 KB
850590 23/12/2020 15:12:46 tiendung2306 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Runtime error on test 22 156 ms 9412 KB
850585 23/12/2020 15:09:00 tiendung2306 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Runtime error on test 22 125 ms 9412 KB
850580 23/12/2020 15:03:55 tiendung2306 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Runtime error on test 22 187 ms 9412 KB
850579 23/12/2020 15:03:36 tiendung2306 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 10 15 ms 1028 KB
850429 23/12/2020 07:09:54 ducanh DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 250 ms 5356 KB
850428 23/12/2020 07:09:12 ducanh DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 10 31 ms 1060 KB
847180 15/12/2020 20:15:51 haiprot1 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 375 ms 21316 KB
845975 13/12/2020 14:26:20 tiendung2306 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 10 15 ms 1148 KB
845971 13/12/2020 14:25:12 tiendung2306 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 10 31 ms 1896 KB
845968 13/12/2020 14:17:47 tiendung2306 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 10 15 ms 952 KB
845965 13/12/2020 14:13:51 tiendung2306 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 10 15 ms 1148 KB
845964 13/12/2020 14:13:45 tiendung2306 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 10 15 ms 1148 KB
845963 13/12/2020 14:13:02 tiendung2306 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1128 KB
845962 13/12/2020 14:12:41 tiendung2306 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 868 KB
845843 13/12/2020 11:22:28 tiendung2306 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 10 15 ms 1148 KB
843685 11/12/2020 08:38:55 Silent DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 156 ms 9912 KB
843678 11/12/2020 08:32:03 Silent DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 17 109 ms 2572 KB
843673 11/12/2020 08:28:32 Silent DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 17 93 ms 2564 KB
842958 10/12/2020 08:33:18 Silent DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Time limit exceed on test 23 1109 ms 4872 KB
842957 10/12/2020 08:30:53 Silent DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 17 62 ms 4872 KB
842954 10/12/2020 08:27:47 Silent DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 17 46 ms 4876 KB
842953 10/12/2020 08:27:14 Silent DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 17 46 ms 3652 KB
842587 09/12/2020 16:14:30 Silent DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Memory limit exceed on test 17 218 ms 273900 KB
842586 09/12/2020 16:13:24 Silent DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Memory limit exceed on test 17 234 ms 302752 KB
842585 09/12/2020 16:07:20 Silent DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 10 31 ms 1004 KB
842576 09/12/2020 16:00:57 Silent DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 2 31 ms 1024 KB
842574 09/12/2020 15:59:56 Silent DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 860 KB
842573 09/12/2020 15:59:18 Silent DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 988 KB
840049 04/12/2020 23:47:26 quythanh DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 17 109 ms 2472 KB
840046 04/12/2020 23:45:16 quythanh DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 17 109 ms 2472 KB
840041 04/12/2020 23:26:47 quythanh DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 992 KB
840039 04/12/2020 23:23:16 quythanh DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1012 KB
840037 04/12/2020 23:19:47 quythanh DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 984 KB
833844 26/11/2020 22:44:20 122320 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Time limit exceed on test 2 1062 ms 9900 KB
833842 26/11/2020 22:43:26 122320 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1104 KB
833841 26/11/2020 22:42:54 122320 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
832707 25/11/2020 11:30:11 duy21 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Time limit exceed on test 2 1078 ms 68980 KB
832706 25/11/2020 11:23:39 duy21 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1104 KB
830227 20/11/2020 13:22:05 devjxze DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 343 ms 18112 KB
829647 19/11/2020 11:26:56 NHQuan DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 265 ms 6932 KB
829643 19/11/2020 11:24:57 NHQuan DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1092 KB
828778 17/11/2020 15:36:52 devjxze DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1088 KB
828776 17/11/2020 15:35:28 devjxze DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1080 KB
828774 17/11/2020 15:33:24 devjxze DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1088 KB
821623 31/10/2020 08:58:47 tiendung2306 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 724 KB
821612 31/10/2020 08:40:37 tiendung2306 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1056 KB
813543 17/10/2020 14:54:09 baobao07 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 125 ms 7096 KB
813538 17/10/2020 14:52:07 baobao07 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 10 15 ms 1116 KB
813535 17/10/2020 14:49:46 baobao07 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1116 KB
813428 17/10/2020 11:27:08 kkmot2 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 468 ms 5624 KB
802376 29/09/2020 23:35:29 madv809 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 390 ms 5632 KB
802375 29/09/2020 23:34:16 madv809 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 375 ms 5632 KB
802374 29/09/2020 23:32:46 madv809 DICE - Đổ xúc xắc Free Pascal Accepted 281 ms 6648 KB
802372 29/09/2020 23:30:21 madv809 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 22 328 ms 5540 KB
802371 29/09/2020 23:29:53 madv809 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
802370 29/09/2020 23:28:34 madv809 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 22 328 ms 5540 KB
802369 29/09/2020 23:28:08 emLaNewBie DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 250 ms 6296 KB
802368 29/09/2020 23:25:39 emLaNewBie DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 10 15 ms 1104 KB
802367 29/09/2020 23:25:13 emLaNewBie DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 892 KB
802366 29/09/2020 23:24:06 emLaNewBie DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1124 KB
802365 29/09/2020 23:22:16 emLaNewBie DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 10 15 ms 1104 KB
802364 29/09/2020 23:16:10 emLaNewBie DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 10 15 ms 1104 KB
802362 29/09/2020 23:10:04 emLaNewBie DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 10 15 ms 1124 KB
802360 29/09/2020 23:05:23 emLaNewBie DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 10 15 ms 1104 KB
802333 29/09/2020 22:17:39 madv809 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1124 KB
795372 13/09/2020 21:31:13 khanh8a3yl DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 250 ms 5240 KB
793989 10/09/2020 22:17:25 khanh8a3yl DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1096 KB
792502 07/09/2020 14:57:53 wisdomlordraphael DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 93 ms 4096 KB
792495 07/09/2020 14:38:57 Arigiri DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 10 31 ms 1096 KB
Trang  [1] 2 3 ... 12 13
Back to Top