Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
608363 21/07/2019 01:15:44 NTTAN DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 18 125 ms 8748 KB
608361 21/07/2019 01:13:20 NTTAN DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 18 140 ms 8596 KB
608359 21/07/2019 01:11:05 NTTAN DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 17 109 ms 5748 KB
608357 21/07/2019 00:48:59 NTTAN DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1052 KB
608356 21/07/2019 00:46:29 NTTAN DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1052 KB
608355 21/07/2019 00:45:05 NTTAN DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1052 KB
608345 21/07/2019 00:25:07 NTTAN DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1052 KB
608344 21/07/2019 00:22:24 NTTAN DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1068 KB
606028 13/07/2019 13:37:19 ffrederick DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Time limit exceed on test 17 1078 ms 9760 KB
606027 13/07/2019 13:37:08 ffrederick DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
605680 12/07/2019 08:45:04 ffrederick DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1044 KB
605675 12/07/2019 08:38:15 ffrederick DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1044 KB
603903 07/07/2019 04:11:09 ngocminh DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 109 ms 6412 KB
603902 07/07/2019 04:10:30 ngocminh DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
603901 07/07/2019 04:06:23 ngocminh DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 17 93 ms 2568 KB
603900 07/07/2019 04:03:27 ngocminh DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 17 109 ms 2568 KB
599231 27/06/2019 11:53:53 094175234 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 250 ms 6080 KB
599230 27/06/2019 11:53:26 094175234 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 250 ms 6080 KB
599223 27/06/2019 11:48:01 094175234 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 265 ms 6080 KB
599222 27/06/2019 11:47:36 094175234 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
599216 27/06/2019 11:41:59 094175234 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1040 KB
599215 27/06/2019 11:41:38 094175234 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
599204 27/06/2019 11:31:47 094175234 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1056 KB
599201 27/06/2019 11:17:28 094175234 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1056 KB
599200 27/06/2019 11:15:53 094175234 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1056 KB
598995 26/06/2019 21:43:27 094175234 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1056 KB
598989 26/06/2019 21:36:11 094175234 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1056 KB
598424 25/06/2019 16:48:33 vinhhuong0802 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 78 ms 2508 KB
598422 25/06/2019 16:40:45 vinhhuong0802 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 18 125 ms 7848 KB
598420 25/06/2019 16:36:35 vinhhuong0802 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 17 281 ms 7016 KB
598020 24/06/2019 17:09:54 vinhhuong0802 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1100 KB
598016 24/06/2019 17:06:31 vinhhuong0802 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1100 KB
598009 24/06/2019 16:46:53 vinhhuong0802 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 17 265 ms 7104 KB
598000 24/06/2019 16:26:20 vinhhuong0802 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 18 281 ms 5928 KB
597999 24/06/2019 16:23:10 vinhhuong0802 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 18 265 ms 5744 KB
597995 24/06/2019 16:10:09 vinhhuong0802 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 4 0 ms 1076 KB
597988 24/06/2019 16:02:40 vinhhuong0802 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 4 0 ms 1092 KB
597865 24/06/2019 13:23:16 nhamtan DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 62 ms 2548 KB
597863 24/06/2019 13:16:55 nhamtan DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1088 KB
597811 24/06/2019 10:47:44 vinhhuong0802 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 2276 KB
595489 19/06/2019 16:19:30 nguyenvantien0903 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 140 ms 10092 KB
595480 19/06/2019 16:12:07 nguyenvantien0903 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1092 KB
595479 19/06/2019 16:11:27 nguyenvantien0903 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
595478 19/06/2019 16:09:54 nguyenvantien0903 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 156 ms 10088 KB
595466 19/06/2019 15:56:03 nguyenvantien0903 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 2128 KB
595461 19/06/2019 15:50:35 nguyenvantien0903 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 8 15 ms 1092 KB
595460 19/06/2019 15:48:02 nguyenvantien0903 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 8 15 ms 1092 KB
595457 19/06/2019 15:42:52 nguyenvantien0903 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 8 15 ms 1092 KB
595455 19/06/2019 15:41:42 nguyenvantien0903 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 8 15 ms 1108 KB
595383 19/06/2019 12:40:27 dchy2000 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 109 ms 2528 KB
595382 19/06/2019 12:39:55 dchy2000 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1052 KB
595210 19/06/2019 02:38:41 dchy2000 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1100 KB
595209 19/06/2019 02:36:35 dchy2000 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1100 KB
585920 23/05/2019 15:48:58 leviettttnh DICE - Đổ xúc xắc Free Pascal Accepted 203 ms 5100 KB
585918 23/05/2019 15:47:19 leviettttnh DICE - Đổ xúc xắc Free Pascal Wrong answer on test 6 15 ms 1008 KB
584389 19/05/2019 22:29:41 leviettttnh DICE - Đổ xúc xắc Free Pascal Wrong answer on test 12 15 ms 2856 KB
584032 18/05/2019 09:27:23 leviettttnh DICE - Đổ xúc xắc Free Pascal Wrong answer on test 10 15 ms 852 KB
583845 17/05/2019 11:37:26 NTTAN DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1084 KB
583708 17/05/2019 00:23:34 leviettttnh DICE - Đổ xúc xắc Free Pascal Wrong answer on test 4 0 ms 796 KB
579270 02/05/2019 03:09:40 hungbmt1503 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 62 ms 2600 KB
578968 30/04/2019 20:11:19 hungbmt1503 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 10 15 ms 1092 KB
578967 30/04/2019 20:09:18 hungbmt1503 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 856 KB
578964 30/04/2019 20:07:23 hungbmt1503 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 10 15 ms 1072 KB
578963 30/04/2019 20:06:43 hungbmt1503 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 956 KB
578962 30/04/2019 20:05:49 hungbmt1503 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 10 15 ms 1068 KB
574563 17/04/2019 19:28:08 NTTAN DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 17 187 ms 2076 KB
574557 17/04/2019 18:45:47 NTTAN DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 17 187 ms 2084 KB
574556 17/04/2019 18:40:33 NTTAN DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 17 171 ms 2088 KB
574554 17/04/2019 18:39:00 NTTAN DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 848 KB
574552 17/04/2019 18:31:35 NTTAN DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 748 KB
574550 17/04/2019 18:25:37 NTTAN DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1100 KB
564241 24/03/2019 11:25:01 xyz DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1020 KB
564240 24/03/2019 11:22:01 xyz DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1040 KB
564238 24/03/2019 11:05:28 xyz DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1020 KB
559323 12/03/2019 21:22:20 Hirozaki_206 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 156 ms 6444 KB
559320 12/03/2019 21:19:01 Hirozaki_206 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 17 140 ms 3212 KB
559313 12/03/2019 21:15:18 Hirozaki_206 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1108 KB
554417 03/03/2019 20:50:44 phuongnhi_tran_1206 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 62 ms 2516 KB
554411 03/03/2019 20:34:43 phuongnhi_tran_1206 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 26 46 ms 2516 KB
554406 03/03/2019 20:26:59 phuongnhi_tran_1206 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 10 15 ms 1032 KB
534608 10/01/2019 23:16:49 minhhaiyl132 DICE - Đổ xúc xắc Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 1560 KB
534607 10/01/2019 23:15:00 minhhaiyl132 DICE - Đổ xúc xắc Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 1660 KB
534606 10/01/2019 23:14:36 minhhaiyl132 DICE - Đổ xúc xắc Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1260 KB
534605 10/01/2019 23:14:20 minhhaiyl132 DICE - Đổ xúc xắc Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 828 KB
534604 10/01/2019 23:12:27 minhhaiyl132 DICE - Đổ xúc xắc Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1044 KB
534603 10/01/2019 23:12:12 minhhaiyl132 DICE - Đổ xúc xắc Free Pascal Runtime error on test 1 0 ms 1168 KB
534372 10/01/2019 19:58:46 Teddy DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 125 ms 11060 KB
534365 10/01/2019 19:56:20 Teddy DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 17 78 ms 8736 KB
534293 10/01/2019 18:30:27 Teddy DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1096 KB
534291 10/01/2019 18:28:02 Teddy DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 14972 KB
534287 10/01/2019 18:14:06 Teddy DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1116 KB
534272 10/01/2019 17:47:18 Teddy DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 856 KB
533797 09/01/2019 21:34:36 minhhaiyl132 DICE - Đổ xúc xắc Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1004 KB
533793 09/01/2019 21:32:31 minhhaiyl132 DICE - Đổ xúc xắc Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1024 KB
533769 09/01/2019 21:06:11 minhvuthcsyl DICE - Đổ xúc xắc Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1548 KB
533765 09/01/2019 21:03:02 minhvuthcsyl DICE - Đổ xúc xắc Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1548 KB
533762 09/01/2019 20:59:55 minhvuthcsyl DICE - Đổ xúc xắc Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 828 KB
533752 09/01/2019 20:52:13 thanhtuthcsyenlac DICE - Đổ xúc xắc Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 924 KB
533721 09/01/2019 20:29:36 minhvuthcsyl DICE - Đổ xúc xắc Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1372 KB
525220 08/12/2018 09:11:12 toan2902 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 78 ms 1912 KB
Trang  [1] 2 3 4 5 6 7 8
Back to Top