Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
668360 04/11/2019 17:04:49 cyb3 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 156 ms 11248 KB
668358 04/11/2019 17:02:51 cyb3 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1084 KB
668357 04/11/2019 16:58:42 cyb3 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1104 KB
657159 14/10/2019 08:51:39 cuong0812 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1148 KB
657158 14/10/2019 08:37:29 cuong0812 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1340 KB
651279 04/10/2019 20:22:13 duong3203 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 62 ms 2596 KB
651277 04/10/2019 20:20:04 duong3203 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 8 15 ms 1068 KB
651274 04/10/2019 20:17:47 duong3203 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 8 15 ms 1068 KB
650547 03/10/2019 18:29:37 przxct DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 125 ms 5984 KB
650544 03/10/2019 18:25:54 przxct DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 1068 KB
650542 03/10/2019 18:22:28 przxct DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 1068 KB
650524 03/10/2019 17:45:47 przxct DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1068 KB
650484 03/10/2019 16:27:47 przxct DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1088 KB
650476 03/10/2019 16:24:45 przxct DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1088 KB
650402 03/10/2019 15:38:04 ntlinh0505 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 46 ms 2600 KB
650394 03/10/2019 15:34:37 ntlinh0505 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 884 KB
650386 03/10/2019 15:31:16 ntlinh0505 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1068 KB
650081 03/10/2019 10:03:33 inomatit82 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 62 ms 2592 KB
650006 03/10/2019 09:09:48 tuantaitungo123 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 62 ms 2588 KB
650003 03/10/2019 09:08:06 tuantaitungo123 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1120 KB
650002 03/10/2019 09:06:52 minhboybn DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 62 ms 2588 KB
649999 03/10/2019 09:03:58 tuantaitungo123 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1100 KB
649994 03/10/2019 08:54:27 tuantaitungo123 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 10 15 ms 1100 KB
639890 16/09/2019 15:45:13 khanhkjhave DICE - Đổ xúc xắc Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 980 KB
639888 16/09/2019 15:44:23 khanhkjhave DICE - Đổ xúc xắc Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
639871 16/09/2019 15:17:48 khanhkjhave DICE - Đổ xúc xắc Free Pascal Memory limit exceed on test 18 218 ms 180084 KB
638418 13/09/2019 22:48:46 khanhkjhave DICE - Đổ xúc xắc Free Pascal Wrong answer on test 11 15 ms 3044 KB
637437 12/09/2019 22:22:59 trieutanhung93 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1084 KB
633517 07/09/2019 12:13:25 tennison DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 156 ms 10984 KB
633516 07/09/2019 12:12:30 tennison DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 22 140 ms 10772 KB
633515 07/09/2019 12:12:20 tennison DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
633081 06/09/2019 17:24:07 lnatuan DICE - Đổ xúc xắc Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 984 KB
633065 06/09/2019 15:53:16 tennison DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1048 KB
633062 06/09/2019 15:44:43 tennison DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1068 KB
628571 26/08/2019 16:12:30 red DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 8 15 ms 1144 KB
628569 26/08/2019 16:08:21 red DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 8 15 ms 1124 KB
625604 23/08/2019 14:22:49 red DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 2368 KB
625596 23/08/2019 14:07:03 red DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 2 46 ms 2340 KB
623770 19/08/2019 14:11:08 haupas DICE - Đổ xúc xắc Free Pascal Accepted 312 ms 9764 KB
623622 18/08/2019 20:12:35 haupas DICE - Đổ xúc xắc Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1020 KB
623619 18/08/2019 19:56:46 haupas DICE - Đổ xúc xắc Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1044 KB
622969 17/08/2019 08:12:44 gianghia056 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 17 171 ms 3056 KB
621238 15/08/2019 09:45:09 gianghia056 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 17 187 ms 2748 KB
620157 12/08/2019 21:18:50 baobao07 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1024 KB
619377 10/08/2019 14:36:53 thaibs DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Time limit exceed on test 11 1093 ms 1856 KB
619363 10/08/2019 14:18:13 thaibs DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1068 KB
619320 10/08/2019 12:19:58 thnam DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1068 KB
619288 10/08/2019 10:58:54 thnam DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1068 KB
618686 08/08/2019 21:06:11 thaibs DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1028 KB
618605 08/08/2019 16:54:03 thaibs DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1028 KB
618381 08/08/2019 13:58:53 thaibs DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1060 KB
617001 05/08/2019 20:24:48 namlawng123 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 109 ms 2480 KB
616995 05/08/2019 20:22:42 namlawng123 DICE - Đổ xúc xắc Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
616897 05/08/2019 17:20:25 namlawng123 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 22 125 ms 5736 KB
616893 05/08/2019 17:15:35 namlawng123 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 22 93 ms 2440 KB
616883 05/08/2019 16:58:27 namlawng123 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 932 KB
616880 05/08/2019 16:47:55 namlawng123 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 988 KB
616878 05/08/2019 16:45:08 namlawng123 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 988 KB
616875 05/08/2019 16:39:37 namlawng123 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 988 KB
616871 05/08/2019 16:36:24 namlawng123 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1004 KB
616869 05/08/2019 16:33:07 namlawng123 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1004 KB
616419 04/08/2019 10:13:12 vudangkhoi2003 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 62 ms 2476 KB
616418 04/08/2019 10:12:07 vudangkhoi2003 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 8 15 ms 1028 KB
616417 04/08/2019 10:10:23 vudangkhoi2003 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 8 15 ms 1044 KB
616416 04/08/2019 10:09:17 vudangkhoi2003 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1044 KB
616415 04/08/2019 10:08:44 vudangkhoi2003 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1044 KB
616394 04/08/2019 09:02:08 maytinhpc DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1028 KB
616347 04/08/2019 06:17:07 gianghia056 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1028 KB
611970 27/07/2019 00:27:29 ffrederick DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 281 ms 8696 KB
611968 27/07/2019 00:18:31 ffrederick DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
611967 27/07/2019 00:17:11 ffrederick DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
611966 27/07/2019 00:16:01 ffrederick DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
609386 23/07/2019 02:07:16 dangnguyen DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 78 ms 2544 KB
609384 23/07/2019 01:59:54 dangnguyen DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1048 KB
609383 23/07/2019 01:59:06 dangnguyen DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1064 KB
608777 22/07/2019 01:09:12 NTTAN DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 203 ms 4116 KB
608776 22/07/2019 01:05:39 NTTAN DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1860 KB
608763 21/07/2019 23:01:17 khangtran DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Accepted 140 ms 7956 KB
608760 21/07/2019 22:58:04 NTTAN DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 18 125 ms 8980 KB
608758 21/07/2019 22:56:44 khangtran DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 22 140 ms 8212 KB
608756 21/07/2019 22:56:02 khangtran DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 22 140 ms 7956 KB
608754 21/07/2019 22:53:49 khangtran DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Runtime error on test 22 140 ms 8200 KB
608753 21/07/2019 22:52:13 khangtran DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Unknown error on test 22, please resubmit 140 ms 8200 KB
608751 21/07/2019 22:50:30 khangtran DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 17 125 ms 7620 KB
608745 21/07/2019 22:41:50 khangtran DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 17 125 ms 6972 KB
608741 21/07/2019 22:37:16 khangtran DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 17 125 ms 7264 KB
608736 21/07/2019 22:28:09 khangtran DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 17 109 ms 7548 KB
608734 21/07/2019 22:26:12 khangtran DICE - Đổ xúc xắc GNU C++11 Wrong answer on test 10 15 ms 2372 KB
608629 21/07/2019 17:27:11 HMĐ_191 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Accepted 62 ms 2472 KB
608628 21/07/2019 17:26:57 HMĐ_191 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
608626 21/07/2019 17:23:32 HMĐ_191 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1040 KB
608623 21/07/2019 17:09:18 HMĐ_191 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 884 KB
608621 21/07/2019 17:04:09 HMĐ_191 DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1024 KB
608363 21/07/2019 01:15:44 NTTAN DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 18 125 ms 8748 KB
608361 21/07/2019 01:13:20 NTTAN DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 18 140 ms 8596 KB
608359 21/07/2019 01:11:05 NTTAN DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 17 109 ms 5748 KB
608357 21/07/2019 00:48:59 NTTAN DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1052 KB
608356 21/07/2019 00:46:29 NTTAN DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1052 KB
608355 21/07/2019 00:45:05 NTTAN DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1052 KB
608345 21/07/2019 00:25:07 NTTAN DICE - Đổ xúc xắc GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1052 KB
Trang  [1] 2 3 4 5 6 7 8 9
Back to Top