Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
1171740 28/11/2022 09:12:37 thantinhyeu0979 EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Accepted 171 ms 51712 KB
1105602 23/07/2022 14:25:10 YugiKayo EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Accepted 234 ms 83736 KB
1063678 22/03/2022 12:06:00 YugiHacker EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Accepted 171 ms 51616 KB
1061120 16/03/2022 19:15:34 ngoctu9576 EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Accepted 93 ms 33864 KB
1042904 10/02/2022 23:08:33 lmqzzz EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Accepted 187 ms 14556 KB
1042897 10/02/2022 22:47:35 lmqzzz EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Wrong answer on test 2 62 ms 1148 KB
1042896 10/02/2022 22:45:57 lmqzzz EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Wrong answer on test 2 46 ms 1148 KB
1042895 10/02/2022 22:44:52 lmqzzz EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Wrong answer on test 2 31 ms 896 KB
1019220 20/12/2021 18:00:26 hvl EXCHANGE - Đổi tiền Free Pascal Accepted 281 ms 18472 KB
892866 22/03/2021 16:26:07 tungvh04 EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Accepted 250 ms 75348 KB
876153 12/02/2021 23:52:01 songiang EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Wrong answer on test 3 78 ms 1076 KB
876152 12/02/2021 23:39:15 songiang EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Accepted 125 ms 12404 KB
876151 12/02/2021 23:31:42 songiang EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Wrong answer on test 3 109 ms 16756 KB
875583 10/02/2021 12:49:32 ntnvlog EXCHANGE - Đổi tiền Free Pascal Accepted 359 ms 83504 KB
863608 16/01/2021 14:45:55 tuankhanh123 EXCHANGE - Đổi tiền Free Pascal Accepted 312 ms 17856 KB
856404 06/01/2021 16:38:18 khongaingo EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Accepted 390 ms 46092 KB
839396 03/12/2020 22:03:36 khanhld EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Accepted 453 ms 45048 KB
839395 03/12/2020 22:02:49 khanhld EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Wrong answer on test 3 93 ms 1096 KB
839394 03/12/2020 22:01:55 khanhld EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Accepted 390 ms 78500 KB
839392 03/12/2020 22:01:34 khanhld EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Memory limit exceed on test 1 93 ms 179964 KB
839391 03/12/2020 22:01:04 khanhld EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Runtime error on test 16 484 ms 56416 KB
839385 03/12/2020 21:59:19 khanhld EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Runtime error on test 16 421 ms 56532 KB
839384 03/12/2020 21:58:47 khanhld EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Wrong answer on test 3 93 ms 17344 KB
839380 03/12/2020 21:57:20 khanhld EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Wrong answer on test 3 109 ms 17188 KB
839367 03/12/2020 21:52:03 khanhld EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Wrong answer on test 3 109 ms 16404 KB
839358 03/12/2020 21:47:57 khanhld EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Wrong answer on test 3 125 ms 16964 KB
839342 03/12/2020 21:40:23 khanhld EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Wrong answer on test 3 93 ms 12892 KB
839330 03/12/2020 21:37:04 khanhld EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Wrong answer on test 2 46 ms 808 KB
839326 03/12/2020 21:34:40 khanhld EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Wrong answer on test 2 93 ms 14424 KB
839323 03/12/2020 21:33:29 khanhld EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Wrong answer on test 2 109 ms 14468 KB
839320 03/12/2020 21:33:00 khanhld EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Wrong answer on test 2 109 ms 1096 KB
814216 18/10/2020 02:34:40 kkmot2 EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Accepted 171 ms 65692 KB
777927 25/07/2020 23:55:03 khanhtron03 EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Runtime error on test 16 593 ms 40792 KB
777926 25/07/2020 23:47:55 khanhtron03 EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Accepted 593 ms 40604 KB
777925 25/07/2020 23:47:35 khanhtron03 EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
777924 25/07/2020 23:45:14 khanhtron03 EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Wrong answer on test 2 62 ms 1020 KB
777923 25/07/2020 23:40:41 khanhtron03 EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Memory limit exceed on test 1 93 ms 200608 KB
777449 24/07/2020 20:57:41 khanhtron03 EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Runtime error on test 16 578 ms 40780 KB
777447 24/07/2020 20:55:17 khanhtron03 EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Runtime error on test 16 656 ms 40772 KB
777446 24/07/2020 20:52:53 khanhtron03 EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Runtime error on test 16 656 ms 34180 KB
777445 24/07/2020 20:52:30 khanhtron03 EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
777014 23/07/2020 12:14:28 ntoanh EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Accepted 125 ms 37344 KB
777013 23/07/2020 12:14:10 ntoanh EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
777012 23/07/2020 12:10:30 ntoanh EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Wrong answer on test 2 93 ms 1044 KB
777011 23/07/2020 12:09:56 ntoanh EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Memory limit exceed on test 2 93 ms 134524 KB
777010 23/07/2020 11:58:36 ntoanh EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Wrong answer on test 2 78 ms 864 KB
777009 23/07/2020 11:52:41 ntoanh EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Wrong answer on test 2 93 ms 1064 KB
777008 23/07/2020 11:51:24 ntoanh EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1078 ms 43924 KB
777007 23/07/2020 11:50:59 ntoanh EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Memory limit exceed on test 1 93 ms 182160 KB
771606 08/07/2020 14:46:15 hoainam123 EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Accepted 156 ms 51604 KB
722884 19/02/2020 21:41:58 baopham19062003kgkgkg EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Accepted 171 ms 51560 KB
715922 06/02/2020 22:21:38 loilon504 EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Accepted 125 ms 16460 KB
715917 06/02/2020 22:19:53 loilon504 EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Wrong answer on test 2 31 ms 1116 KB
715915 06/02/2020 22:18:41 loilon504 EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Wrong answer on test 2 109 ms 16604 KB
715911 06/02/2020 22:17:27 loilon504 EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Wrong answer on test 2 93 ms 696 KB
715011 05/02/2020 19:19:35 conghieu239 EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Accepted 156 ms 65732 KB
715010 05/02/2020 19:18:44 conghieu239 EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Memory limit exceed on test 1 93 ms 188588 KB
715009 05/02/2020 19:18:34 conghieu239 EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
715003 05/02/2020 19:00:08 conghieu239 EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Wrong answer on test 3 93 ms 1128 KB
715002 05/02/2020 18:59:33 conghieu239 EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Wrong answer on test 3 93 ms 1128 KB
715001 05/02/2020 18:59:19 conghieu239 EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
714989 05/02/2020 18:40:42 conghieu239 EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Wrong answer on test 2 31 ms 1128 KB
714988 05/02/2020 18:40:26 conghieu239 EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
706738 18/01/2020 15:00:07 HackerMan EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Accepted 78 ms 3468 KB
700270 07/01/2020 15:45:24 thuyvan123 EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Accepted 109 ms 33760 KB
697982 04/01/2020 18:03:51 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Accepted 93 ms 3704 KB
694170 28/12/2019 07:44:05 DươngAnhVũ EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Accepted 156 ms 51656 KB
694169 28/12/2019 07:40:13 DươngAnhVũ EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 868 KB
694167 28/12/2019 07:38:06 DươngAnhVũ EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1072 KB
694166 28/12/2019 07:36:33 DươngAnhVũ EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1072 KB
681831 28/11/2019 20:23:59 hungmc EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Accepted 93 ms 3832 KB
681089 27/11/2019 16:50:29 nguyenvantien0903 EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Accepted 156 ms 51700 KB
681086 27/11/2019 16:48:00 nguyenvantien0903 EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Memory limit exceed on test 1 109 ms 142456 KB
681081 27/11/2019 16:46:26 nguyenvantien0903 EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Memory limit exceed on test 1 93 ms 136140 KB
681061 27/11/2019 16:25:33 cyb3 EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Memory limit exceed on test 1 109 ms 139852 KB
681060 27/11/2019 16:24:55 cyb3 EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Memory limit exceed on test 2 250 ms 135796 KB
681059 27/11/2019 16:23:37 cyb3 EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Memory limit exceed on test 1 109 ms 155556 KB
681056 27/11/2019 16:21:10 cyb3 EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Unknown error on test 16, please resubmit 171 ms 65724 KB
681052 27/11/2019 16:19:22 cyb3 EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Accepted 640 ms 65624 KB
681051 27/11/2019 16:18:19 cyb3 EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Memory limit exceed on test 1 125 ms 166256 KB
681050 27/11/2019 16:17:55 cyb3 EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Memory limit exceed on test 1 109 ms 154324 KB
681046 27/11/2019 16:14:03 cyb3 EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Wrong answer on test 3 93 ms 18432 KB
681039 27/11/2019 16:03:57 cyb3 EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Wrong answer on test 3 93 ms 18432 KB
681037 27/11/2019 16:01:24 cyb3 EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Wrong answer on test 2 46 ms 864 KB
681034 27/11/2019 16:00:13 cyb3 EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Wrong answer on test 3 93 ms 1052 KB
681031 27/11/2019 15:57:49 cyb3 EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Wrong answer on test 3 843 ms 18460 KB
681030 27/11/2019 15:55:28 cyb3 EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Memory limit exceed on test 1 93 ms 154980 KB
681029 27/11/2019 15:54:41 cyb3 EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Wrong answer on test 3 812 ms 18460 KB
681024 27/11/2019 15:52:33 cyb3 EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Wrong answer on test 3 843 ms 18460 KB
681021 27/11/2019 15:51:18 cyb3 EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Wrong answer on test 2 390 ms 18460 KB
681016 27/11/2019 15:49:02 cyb3 EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Wrong answer on test 2 343 ms 18460 KB
681013 27/11/2019 15:47:28 cyb3 EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Wrong answer on test 2 359 ms 18460 KB
681010 27/11/2019 15:45:17 cyb3 EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Wrong answer on test 2 234 ms 18460 KB
681004 27/11/2019 15:43:48 cyb3 EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Unknown error on test 2, please resubmit 0 ms 2988 KB
681003 27/11/2019 15:43:39 cyb3 EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
659515 19/10/2019 07:21:08 trandat EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++ Accepted 156 ms 18376 KB
654448 09/10/2019 16:19:18 minhboybn EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Accepted 359 ms 21192 KB
654446 09/10/2019 16:16:58 tuantaitungo123 EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Accepted 93 ms 18328 KB
654440 09/10/2019 16:05:46 minhboybn EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Wrong answer on test 2 31 ms 1108 KB
654438 09/10/2019 16:04:09 minhboybn EXCHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Wrong answer on test 2 31 ms 1108 KB
Trang  [1] 2 3 4 5
Back to Top