Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
1174335 02/12/2022 15:14:29 khanhhoctin HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++11 Accepted 140 ms 1820 KB
1174334 02/12/2022 15:14:08 khanhhoctin HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
1174083 01/12/2022 23:30:38 dxp2104 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Wrong answer on test 61 62 ms 1864 KB
1174062 01/12/2022 22:29:58 dxp2104 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1088 KB
1174061 01/12/2022 22:27:36 dxp2104 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1076 KB
1173869 01/12/2022 16:23:53 CoderViVu HOMEWORK - Bài tập ngày Tết Free Pascal Time limit exceed on test 58 1062 ms 3096 KB
1173867 01/12/2022 16:22:40 CoderViVu HOMEWORK - Bài tập ngày Tết Free Pascal Time limit exceed on test 56 1015 ms 3060 KB
1173296 30/11/2022 15:34:50 Khang2k8 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết Free Pascal Wrong answer on test 65 31 ms 2776 KB
1173295 30/11/2022 15:34:09 Khang2k8 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết Free Pascal Wrong answer on test 61 31 ms 2776 KB
1172399 29/11/2022 11:12:27 Khang2k8 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết Free Pascal Wrong answer on test 64 15 ms 2800 KB
1169433 25/11/2022 14:54:10 datcube HOMEWORK - Bài tập ngày Tết Free Pascal Time limit exceed on test 19 1078 ms 2768 KB
1169431 25/11/2022 14:48:25 datcube HOMEWORK - Bài tập ngày Tết Free Pascal Wrong answer on test 61 31 ms 2776 KB
1169430 25/11/2022 14:45:50 Khang2k8 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết Free Pascal Wrong answer on test 61 31 ms 2776 KB
1169429 25/11/2022 14:45:42 Khang2k8 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
1169428 25/11/2022 14:45:18 Khang2k8 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết Free Pascal Wrong answer on test 61 15 ms 2776 KB
1169427 25/11/2022 14:45:00 Khang2k8 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1204 KB
1168406 23/11/2022 18:13:09 nguyenbachk8 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết Free Pascal Time limit exceed on test 8 1109 ms 4492 KB
1168405 23/11/2022 18:12:26 nguyenbachk8 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1260 KB
1168403 23/11/2022 18:09:41 nguyenbachk8 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1012 KB
1167312 22/11/2022 14:50:40 tienhuy152 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết Free Pascal Time limit exceed on test 16 1093 ms 2776 KB
1166691 21/11/2022 15:50:56 tienhuy152 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1136 KB
1166679 21/11/2022 15:26:45 tienhuy152 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1152 KB
1166676 21/11/2022 15:23:03 tienhuy152 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết Free Pascal Time limit exceed on test 16 1078 ms 2776 KB
1166673 21/11/2022 15:19:47 tienhuy152 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1532 KB
1166672 21/11/2022 15:19:02 tienhuy152 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết Free Pascal Time limit exceed on test 16 1093 ms 2776 KB
1166669 21/11/2022 15:17:10 tienhuy152 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1532 KB
1166667 21/11/2022 15:14:55 tienhuy152 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết Free Pascal Time limit exceed on test 16 1078 ms 2776 KB
1166662 21/11/2022 15:12:10 tienhuy152 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1324 KB
1166661 21/11/2022 15:10:06 tienhuy152 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1136 KB
1166660 21/11/2022 15:09:07 tienhuy152 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1532 KB
1166656 21/11/2022 15:01:50 tienhuy152 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 980 KB
1166652 21/11/2022 14:59:36 tienhuy152 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 84 KB
1166650 21/11/2022 14:58:41 tienhuy152 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1356 KB
1166649 21/11/2022 14:58:07 tienhuy152 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết Free Pascal Time limit exceed on test 16 1093 ms 2776 KB
1166641 21/11/2022 14:52:46 tienhuy152 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1532 KB
1163107 15/11/2022 21:20:41 NhiNguyen2k8 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 808 KB
1163099 15/11/2022 21:07:32 sh_vinh HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++11 Accepted 140 ms 2572 KB
1162027 14/11/2022 12:45:55 hocgiotcuc HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++11 Wrong answer on test 61 62 ms 2640 KB
1153405 26/10/2022 21:04:33 TuCoder HOMEWORK - Bài tập ngày Tết Free Pascal Accepted 62 ms 2744 KB
1151903 22/10/2022 23:04:46 trietmklc HOMEWORK - Bài tập ngày Tết Free Pascal Time limit exceed on test 8 1093 ms 4504 KB
1151845 22/10/2022 21:18:17 trietmklc HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Wrong answer on test 61 62 ms 2576 KB
1150884 21/10/2022 07:49:37 vanhaidang2008 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++11 Accepted 140 ms 1848 KB
1150883 21/10/2022 07:48:44 vanhaidang2008 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1076 KB
1150882 21/10/2022 07:47:52 vanhaidang2008 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1088 KB
1150881 21/10/2022 07:46:52 vanhaidang2008 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1088 KB
1150880 21/10/2022 07:46:41 vanhaidang2008 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
1150879 21/10/2022 07:44:34 thienchinh2k8 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++11 Accepted 46 ms 2544 KB
1150682 20/10/2022 17:05:40 vanhaidang2008 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết Free Pascal Wrong answer on test 61 31 ms 2796 KB
1150681 20/10/2022 17:04:46 vanhaidang2008 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết Free Pascal Wrong answer on test 61 31 ms 2796 KB
1150680 20/10/2022 17:04:01 vanhaidang2008 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết Free Pascal Wrong answer on test 61 31 ms 2796 KB
1150675 20/10/2022 16:40:27 vanhaidang2008 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết Free Pascal Wrong answer on test 61 31 ms 2796 KB
1150674 20/10/2022 16:39:35 vanhaidang2008 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết Free Pascal Wrong answer on test 61 31 ms 2796 KB
1150673 20/10/2022 16:38:56 vanhaidang2008 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1072 KB
1142803 07/10/2022 16:14:37 LeGiaHuy HOMEWORK - Bài tập ngày Tết Free Pascal Wrong answer on test 91 31 ms 2788 KB
1142788 07/10/2022 16:00:59 LeGiaHuy HOMEWORK - Bài tập ngày Tết Free Pascal Wrong answer on test 91 31 ms 2788 KB
1142775 07/10/2022 15:48:59 LeGiaHuy HOMEWORK - Bài tập ngày Tết Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1028 KB
1142772 07/10/2022 15:47:06 LeGiaHuy HOMEWORK - Bài tập ngày Tết Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1084 KB
1142771 07/10/2022 15:45:11 LeGiaHuy HOMEWORK - Bài tập ngày Tết Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1056 KB
1142741 07/10/2022 14:47:50 LeGiaHuy HOMEWORK - Bài tập ngày Tết Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1012 KB
1142735 07/10/2022 14:32:10 LeGiaHuy HOMEWORK - Bài tập ngày Tết Free Pascal Wrong answer on test 61 31 ms 2780 KB
1141138 04/10/2022 21:25:38 letandat1609 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Wrong answer on test 91 46 ms 3060 KB
1141136 04/10/2022 21:22:43 letandat1609 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Wrong answer on test 91 62 ms 3060 KB
1141132 04/10/2022 21:20:02 letandat1609 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Wrong answer on test 91 46 ms 3052 KB
1139835 03/10/2022 12:49:34 Kisa HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Wrong answer on test 91 109 ms 2212 KB
1139834 03/10/2022 12:48:33 Kisa HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Wrong answer on test 91 125 ms 2192 KB
1139765 03/10/2022 10:24:33 Kisa HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Wrong answer on test 91 125 ms 2240 KB
1139667 03/10/2022 09:31:30 lygiabao1215 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Time limit exceed on test 1 1093 ms 2644 KB
1139657 03/10/2022 09:27:07 lygiabao1215 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Wrong answer on test 91 31 ms 2652 KB
1139590 03/10/2022 08:20:21 lygiabao1215 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Wrong answer on test 91 31 ms 2652 KB
1139586 03/10/2022 08:18:00 lygiabao1215 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Time limit exceed on test 45 1062 ms 3868 KB
1139585 03/10/2022 08:11:29 lygiabao1215 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Wrong answer on test 91 31 ms 2652 KB
1139584 03/10/2022 08:11:13 lygiabao1215 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Wrong answer on test 91 31 ms 2652 KB
1139583 03/10/2022 08:09:18 lygiabao1215 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Wrong answer on test 91 46 ms 2644 KB
1139582 03/10/2022 08:08:41 lygiabao1215 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Time limit exceed on test 45 1078 ms 2644 KB
1139579 03/10/2022 08:03:49 lygiabao1215 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Wrong answer on test 91 46 ms 2652 KB
1139578 03/10/2022 08:03:12 lygiabao1215 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Wrong answer on test 61 31 ms 2652 KB
1139577 03/10/2022 08:02:37 lygiabao1215 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Wrong answer on test 91 31 ms 2652 KB
1139576 03/10/2022 08:01:43 lygiabao1215 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Wrong answer on test 91 46 ms 2652 KB
1139574 03/10/2022 07:56:10 lygiabao1215 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Wrong answer on test 91 46 ms 2652 KB
1139573 03/10/2022 07:55:37 lygiabao1215 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 2652 KB
1139572 03/10/2022 07:53:09 lygiabao1215 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Time limit exceed on test 45 1062 ms 2644 KB
1139571 03/10/2022 07:51:51 lygiabao1215 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1108 KB
1139475 02/10/2022 21:47:57 phuongtran_20 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Wrong answer on test 91 46 ms 2644 KB
1139472 02/10/2022 21:45:24 lygiabao1215 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Wrong answer on test 91 46 ms 2644 KB
1139468 02/10/2022 21:40:30 phuongtran_20 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Wrong answer on test 91 31 ms 2644 KB
1139467 02/10/2022 21:39:05 lygiabao1215 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Time limit exceed on test 61 1093 ms 2644 KB
1139450 02/10/2022 21:11:11 phuongtran_20 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Time limit exceed on test 61 1093 ms 2644 KB
1139380 02/10/2022 18:28:36 lovesnm1 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Accepted 125 ms 3328 KB
1139378 02/10/2022 18:21:54 hieuhv1902 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++11 Time limit exceed on test 28 1078 ms 2932 KB
1139377 02/10/2022 18:21:40 trangnnt HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++11 Accepted 140 ms 3320 KB
1139375 02/10/2022 18:20:06 hieuhv1902 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++11 Time limit exceed on test 37 1062 ms 2932 KB
1139371 02/10/2022 18:11:14 hieuhv1902 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++11 Wrong answer on test 3 31 ms 2892 KB
1139369 02/10/2022 18:10:04 dattt1162 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Memory limit exceed on test 11 109 ms 172584 KB
1139368 02/10/2022 18:07:37 hieuhv1902 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1104 KB
1139367 02/10/2022 18:07:18 hieuhv1902 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1104 KB
1139366 02/10/2022 18:06:32 trangnnt HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++11 Accepted 140 ms 3332 KB
1139365 02/10/2022 18:05:46 dattt1162 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Memory limit exceed on test 1 203 ms 241820 KB
1139364 02/10/2022 18:05:00 phuongtran_20 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Time limit exceed on test 61 1078 ms 2636 KB
1139363 02/10/2022 18:04:43 trangnnt HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++11 Wrong answer on test 91 125 ms 2932 KB
1139362 02/10/2022 18:02:37 letandat1609 HOMEWORK - Bài tập ngày Tết GNU C++ Accepted 156 ms 3284 KB
Trang  [1] 2 3 ... 39 40
Back to Top