Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
706677 18/01/2020 11:46:24 HackerMan KGMEQNUM - Phép biến đổi GNU C++11 Accepted 62 ms 2600 KB
697849 04/01/2020 14:57:05 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc KGMEQNUM - Phép biến đổi GNU C++11 Accepted 62 ms 2676 KB
649526 02/10/2019 15:01:26 inomatit82 KGMEQNUM - Phép biến đổi GNU C++11 Accepted 62 ms 2680 KB
649388 02/10/2019 09:53:58 minhboybn KGMEQNUM - Phép biến đổi GNU C++11 Accepted 62 ms 2788 KB
649387 02/10/2019 09:52:40 minhboybn KGMEQNUM - Phép biến đổi GNU C++11 Wrong answer on test 2 46 ms 2516 KB
649337 02/10/2019 09:19:03 minhboybn KGMEQNUM - Phép biến đổi GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 2488 KB
630446 30/08/2019 21:43:44 KKdode KGMEQNUM - Phép biến đổi GNU C++11 Accepted 578 ms 24968 KB
604758 09/07/2019 16:14:56 leson KGMEQNUM - Phép biến đổi GNU C++11 Accepted 359 ms 24464 KB
604756 09/07/2019 16:14:18 leson KGMEQNUM - Phép biến đổi GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 2292 KB
586171 24/05/2019 13:19:00 phongan105 KGMEQNUM - Phép biến đổi Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
586145 24/05/2019 11:16:57 phongan105 KGMEQNUM - Phép biến đổi Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
567763 31/03/2019 19:52:47 NT17 KGMEQNUM - Phép biến đổi GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1852 KB
542444 01/02/2019 16:44:42 NoFace KGMEQNUM - Phép biến đổi GNU C++11 Accepted 234 ms 24880 KB
525168 08/12/2018 08:49:32 toan2902 KGMEQNUM - Phép biến đổi GNU C++ Accepted 359 ms 25436 KB
512261 15/11/2018 11:33:26 anhvippro123z KGMEQNUM - Phép biến đổi GNU C++ Accepted 281 ms 24032 KB
497557 25/10/2018 11:22:31 thamtudeptrai007 KGMEQNUM - Phép biến đổi GNU C++11 Accepted 265 ms 23548 KB
486638 11/10/2018 20:39:33 soloking KGMEQNUM - Phép biến đổi GNU C++ Accepted 328 ms 25404 KB
466085 13/09/2018 18:40:34 BBBBBBBB KGMEQNUM - Phép biến đổi GNU C++ Accepted 343 ms 25332 KB
463995 10/09/2018 16:26:48 nguyentuan KGMEQNUM - Phép biến đổi GNU C++ Accepted 375 ms 23624 KB
452042 17/08/2018 09:44:19 snowynguyen KGMEQNUM - Phép biến đổi Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
448552 09/08/2018 16:31:41 HHHHHHHH KGMEQNUM - Phép biến đổi GNU C++ Accepted 343 ms 24900 KB
370743 03/12/2017 10:21:45 kien_ngo KGMEQNUM - Phép biến đổi GNU C++ Accepted 390 ms 23292 KB
343193 23/10/2017 17:07:57 hoan2k1 KGMEQNUM - Phép biến đổi GNU C++ Accepted 31 ms 2460 KB
332432 09/10/2017 13:26:16 tretrau668 KGMEQNUM - Phép biến đổi GNU C++ Accepted 31 ms 2448 KB
259845 18/03/2017 07:42:34 doituyentin KGMEQNUM - Phép biến đổi GNU C++ Accepted 31 ms 2484 KB
240282 12/01/2017 16:54:06 Demo2000 KGMEQNUM - Phép biến đổi GNU C++ Accepted 31 ms 2388 KB
207262 29/10/2016 14:54:44 doanphuduc94 KGMEQNUM - Phép biến đổi GNU C++ Accepted 31 ms 2448 KB
207261 29/10/2016 14:53:43 doanphuduc94 KGMEQNUM - Phép biến đổi GNU C++ Runtime error on test 1 15 ms 2700 KB
207257 29/10/2016 14:50:50 doanphuduc94 KGMEQNUM - Phép biến đổi GNU C++ Runtime error on test 1 0 ms 2700 KB
204292 25/10/2016 15:10:26 ltbminh_ctl KGMEQNUM - Phép biến đổi GNU C++ Accepted 46 ms 2460 KB
180013 21/09/2016 13:03:02 ktx123321 KGMEQNUM - Phép biến đổi GNU C++ Accepted 125 ms 1884 KB
171982 08/09/2016 20:31:55 daophankhai KGMEQNUM - Phép biến đổi GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1096 KB
151490 12/07/2016 18:38:56 NgocAnhPro12 KGMEQNUM - Phép biến đổi GNU C++ Accepted 250 ms 1892 KB
130057 08/04/2016 19:42:21 abcdef6199 KGMEQNUM - Phép biến đổi GNU C++ Accepted 234 ms 1872 KB
130000 08/04/2016 12:21:03 abcdef6199 KGMEQNUM - Phép biến đổi GNU C++ Time limit exceed on test 2 1015 ms 11296 KB
129847 07/04/2016 16:50:19 abcdef6199 KGMEQNUM - Phép biến đổi GNU C++11 Accepted 921 ms 25012 KB
Back to Top