Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
900200 16/04/2021 01:27:12 cuongdoduy123 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 46 ms 3420 KB
900199 16/04/2021 01:26:11 cuongdoduy123 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 140 ms 4060 KB
898923 10/04/2021 23:11:00 hokhanhduy LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 125 ms 3348 KB
898922 10/04/2021 22:52:23 tranbac1128 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1028 KB
898920 10/04/2021 22:47:00 tranbac1128 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1044 KB
898917 10/04/2021 22:33:27 tranbac1128 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 800 KB
898915 10/04/2021 22:15:28 tranbac1128 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1044 KB
898909 10/04/2021 22:03:33 tranbac1128 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1044 KB
898907 10/04/2021 21:59:09 tranbac1128 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1028 KB
898900 10/04/2021 21:36:56 tranbac1128 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1044 KB
898899 10/04/2021 21:35:53 tranbac1128 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 792 KB
898898 10/04/2021 21:35:14 tranbac1128 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1044 KB
898896 10/04/2021 21:22:19 tranbac1128 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1028 KB
898890 10/04/2021 21:15:07 tranbac1128 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1044 KB
897470 05/04/2021 07:55:28 cuongdoduy123 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1044 KB
897365 04/04/2021 17:14:34 thienphunhc LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Time limit exceed on test 41 1078 ms 2872 KB
897364 04/04/2021 17:14:00 thienphunhc LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1048 KB
897360 04/04/2021 17:02:47 thienphunhc LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 852 KB
897359 04/04/2021 17:01:38 thienphunhc LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Time limit exceed on test 41 1093 ms 3264 KB
897354 04/04/2021 16:50:52 thienphunhc LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Time limit exceed on test 41 1093 ms 3264 KB
897067 03/04/2021 13:52:45 thienphunhc LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 976 KB
897064 03/04/2021 13:47:58 thienphunhc LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 852 KB
897063 03/04/2021 13:41:03 thienphunhc LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1040 KB
897062 03/04/2021 13:21:17 thienphunhc LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 852 KB
897061 03/04/2021 13:18:37 thienphunhc LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 852 KB
897059 03/04/2021 13:12:24 cyan LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1064 KB
897057 03/04/2021 13:09:33 thienphunhc LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1048 KB
897056 03/04/2021 13:04:03 thienphunhc LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 852 KB
895804 30/03/2021 08:41:24 cuongdang123 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1060 KB
894770 27/03/2021 10:36:21 hodinhhoang312 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 2516 KB
894766 27/03/2021 10:29:16 hodinhhoang312 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1060 KB
894635 26/03/2021 22:07:56 hodinhhoang312 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 2512 KB
894634 26/03/2021 22:07:45 hodinhhoang312 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 796 KB
894633 26/03/2021 22:06:23 hodinhhoang312 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Wrong answer on test 41 62 ms 2512 KB
894632 26/03/2021 22:02:59 hodinhhoang312 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 2848 KB
894628 26/03/2021 21:56:39 hodinhhoang312 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Wrong answer on test 41 31 ms 2864 KB
894626 26/03/2021 21:54:20 hodinhhoang312 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Wrong answer on test 52 31 ms 2864 KB
894622 26/03/2021 21:51:24 hodinhhoang312 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Wrong answer on test 41 46 ms 2868 KB
889538 17/03/2021 08:10:44 lapthlvl2006 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1100 KB
889457 17/03/2021 07:13:39 lapthlvl2006 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1100 KB
888412 15/03/2021 21:54:17 dangminhanh LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 1116 KB
888406 15/03/2021 21:46:10 dangminhanh LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 1112 KB
888175 15/03/2021 16:04:02 xuanphuoc273 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3144 KB
888168 15/03/2021 15:58:17 xuanphuoc273 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Time limit exceed on test 41 1078 ms 3144 KB
888166 15/03/2021 15:56:36 xuanphuoc273 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 828 KB
888164 15/03/2021 15:53:11 xuanphuoc273 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
888163 15/03/2021 15:52:34 xuanphuoc273 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
888162 15/03/2021 15:51:58 xuanphuoc273 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
888153 15/03/2021 15:46:51 xuanphuoc273 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 828 KB
888152 15/03/2021 15:46:23 xuanphuoc273 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
888142 15/03/2021 15:37:48 tuankhanh123 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1152 KB
888137 15/03/2021 15:16:50 xuanphuoc273 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 960 KB
888136 15/03/2021 15:16:25 xuanphuoc273 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
887452 14/03/2021 10:20:42 tuananhhlqt27 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2828 KB
887443 14/03/2021 10:07:28 tuananhhlqt27 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Accepted 62 ms 2828 KB
887436 14/03/2021 09:54:23 tuananhhlqt27 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Wrong answer on test 41 46 ms 2828 KB
883942 08/03/2021 09:23:32 htrung1105 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
882984 05/03/2021 06:54:17 baophuccqt LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 62 ms 2876 KB
882983 05/03/2021 06:53:53 baophuccqt LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1080 KB
882982 05/03/2021 06:53:07 baophuccqt LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Time limit exceed on test 41 1093 ms 2880 KB
882922 04/03/2021 22:25:47 ProTeam LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2840 KB
882916 04/03/2021 22:20:22 duyanh19256 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 234 ms 8916 KB
882914 04/03/2021 22:16:58 ProTeam LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2856 KB
882910 04/03/2021 22:06:12 duyanh19256 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1064 KB
882908 04/03/2021 22:05:47 duyanh19256 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 900 KB
882822 04/03/2021 18:20:14 cuongbvbn LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1064 KB
882820 04/03/2021 18:02:59 cuongbvbn LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1064 KB
881035 27/02/2021 23:20:53 Hiển LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1052 KB
881034 27/02/2021 23:15:52 Hiển LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1052 KB
881033 27/02/2021 23:15:14 Hiển LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
881031 27/02/2021 23:04:45 Hiển LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 980 KB
881030 27/02/2021 23:00:49 Hiển LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 872 KB
880492 25/02/2021 19:03:47 cuongbvbn LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1072 KB
880491 25/02/2021 19:01:51 cuongbvbn LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1072 KB
880482 25/02/2021 18:52:11 cuongbvbn LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1072 KB
879954 24/02/2021 14:55:33 cuongbvbn LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1072 KB
878893 22/02/2021 10:43:35 leanhuynh2002 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 125 ms 2240 KB
878885 22/02/2021 10:22:45 leanhuynh2002 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1044 KB
878576 20/02/2021 22:56:14 leanhuynh2002 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1068 KB
877993 19/02/2021 15:04:47 cuongbvbn LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2232 KB
877978 19/02/2021 14:46:24 cuongbvbn LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 816 KB
877302 17/02/2021 23:15:08 leanhuynh2002 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1108 KB
877212 17/02/2021 22:07:39 leanhuynh2002 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 928 KB
877137 17/02/2021 19:33:37 baophuccqt LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 2916 KB
877136 17/02/2021 19:32:18 baophuccqt LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Time limit exceed on test 41 1093 ms 2920 KB
877135 17/02/2021 19:31:28 baophuccqt LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Time limit exceed on test 41 1109 ms 2920 KB
877134 17/02/2021 19:29:57 baophuccqt LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Time limit exceed on test 41 1109 ms 2920 KB
876905 16/02/2021 21:49:43 cuongbvbn LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Accepted 125 ms 2256 KB
876088 12/02/2021 18:25:50 tuananhhlqt27 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Wrong answer on test 6 15 ms 1152 KB
876086 12/02/2021 18:16:57 tuananhhlqt27 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất Free Pascal Wrong answer on test 1 31 ms 1324 KB
875453 09/02/2021 21:20:43 baophuccqt LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1040 KB
875452 09/02/2021 21:20:25 baophuccqt LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
874824 08/02/2021 12:29:50 baophuccqt LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 3236 KB
874823 08/02/2021 12:29:07 baophuccqt LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 3008 KB
874821 08/02/2021 12:23:11 baophuccqt LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 3320 KB
870351 28/01/2021 22:44:43 nguyencaotruong911 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1064 KB
870348 28/01/2021 22:43:08 nguyencaotruong911 LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
868745 25/01/2021 22:52:00 goyang LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1216 KB
868741 25/01/2021 22:48:11 goyang LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1096 KB
868739 25/01/2021 22:46:57 goyang LCSUB - Dãy con có giá trị liên tiếp dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1116 KB
Trang  [1] 2 3 ... 20 21
Back to Top