Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
739222 01/04/2020 22:13:10 xxxyyyzzz ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 562 ms 2400 KB
739219 01/04/2020 22:09:59 xxxyyyzzz ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 2396 KB
737690 27/03/2020 20:42:46 tuan1642001 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 2460 KB
737682 27/03/2020 20:35:47 tuan1642001 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 2452 KB
737675 27/03/2020 20:30:35 tuan1642001 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 2452 KB
733338 15/03/2020 21:05:57 0842020263 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1884 KB
733337 15/03/2020 21:05:16 0842020263 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 3708 KB
733329 15/03/2020 20:28:33 0842020263 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 3708 KB
731119 11/03/2020 08:10:20 minhthi28 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 359 ms 2912 KB
731118 11/03/2020 07:44:20 minhthi28 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 2912 KB
731117 11/03/2020 07:41:28 minhthi28 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 2912 KB
730610 09/03/2020 17:57:19 Hàoa1 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 593 ms 1808 KB
729773 06/03/2020 18:55:17 110117051 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 687 ms 2524 KB
729227 05/03/2020 19:26:21 110117051 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Unknown error on test 1, please resubmit 0 ms 0 KB
729225 05/03/2020 19:25:57 110117051 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
728019 02/03/2020 20:00:05 khanhld ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1860 KB
728018 02/03/2020 19:57:10 khanhld ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1856 KB
728017 02/03/2020 19:55:59 khanhld ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Wrong answer on test 1 31 ms 1856 KB
727593 01/03/2020 16:22:23 drlamlqd9 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 359 ms 2912 KB
727457 01/03/2020 08:54:47 whoisthatguy ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 562 ms 2488 KB
727456 01/03/2020 08:53:11 whoisthatguy ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 2404 KB
727323 29/02/2020 19:37:52 Sángolympic ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 578 ms 1804 KB
725619 25/02/2020 16:53:27 hoktro ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 343 ms 2464 KB
725263 24/02/2020 20:45:38 Akira ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 359 ms 2452 KB
725262 24/02/2020 20:44:15 Akira ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Time limit exceed on test 51 1093 ms 2480 KB
725051 24/02/2020 14:26:21 19521515 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 2340 KB
725049 24/02/2020 14:24:13 19521515 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
724827 23/02/2020 21:41:47 Akira ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Time limit exceed on test 51 1062 ms 2472 KB
724823 23/02/2020 21:39:15 Akira ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Time limit exceed on test 51 1062 ms 2472 KB
724313 22/02/2020 22:46:30 perfectshot ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 359 ms 2892 KB
724305 22/02/2020 22:31:07 Sơna1 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 609 ms 1808 KB
724302 22/02/2020 22:29:57 Sơna1 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1796 KB
723599 21/02/2020 14:41:35 whoisthatguy ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Wrong answer on test 1 31 ms 1024 KB
723597 21/02/2020 14:38:48 whoisthatguy ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 2860 KB
723595 21/02/2020 14:36:51 whoisthatguy ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Wrong answer on test 1 31 ms 2344 KB
723317 20/02/2020 17:25:17 19521515 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 2440 KB
722463 19/02/2020 09:46:26 094175234 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 406 ms 17776 KB
719758 13/02/2020 21:12:37 tai123 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 750 ms 1744 KB
719586 13/02/2020 15:26:36 tai123 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1852 KB
719576 13/02/2020 15:20:15 deresnho ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 375 ms 2960 KB
719574 13/02/2020 15:19:43 tai123 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1796 KB
719286 12/02/2020 21:10:01 tai123 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Wrong answer on test 1 31 ms 2536 KB
719283 12/02/2020 21:08:41 tai123 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Wrong answer on test 1 46 ms 2536 KB
718993 12/02/2020 10:01:24 tienloc_tvn ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 375 ms 2976 KB
718992 12/02/2020 10:00:38 tienloc_tvn ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 2976 KB
718991 12/02/2020 09:59:08 tienloc_tvn ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 2976 KB
718982 12/02/2020 09:43:57 kimcuong_tvn ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 359 ms 2976 KB
718976 12/02/2020 09:38:57 kimcuong_tvn ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Wrong answer on test 51 328 ms 2976 KB
718825 11/02/2020 22:09:34 letrungduc45 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 375 ms 2764 KB
718822 11/02/2020 22:06:17 letrungduc45 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
718821 11/02/2020 22:03:05 letrungduc45 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
718820 11/02/2020 22:01:44 letrungduc45 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
718816 11/02/2020 21:50:40 letrungduc45 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 2976 KB
716481 07/02/2020 19:53:57 0343249261 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 359 ms 2984 KB
716480 07/02/2020 19:53:38 0343249261 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
716479 07/02/2020 19:52:32 0343249261 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Wrong answer on test 51 250 ms 2984 KB
714928 05/02/2020 16:25:15 haupas ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 421 ms 2584 KB
713346 02/02/2020 11:05:41 prgrmanh ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 343 ms 2584 KB
713344 02/02/2020 11:04:15 prgrmanh ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Wrong answer on test 51 296 ms 2576 KB
713341 02/02/2020 10:55:57 blackcat2710 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1892 KB
713340 02/02/2020 10:51:15 prgrmanh ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 2580 KB
713334 02/02/2020 10:42:36 prgrmanh ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Time limit exceed on test 51 1109 ms 2616 KB
713333 02/02/2020 10:42:06 prgrmanh ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
713332 02/02/2020 10:40:49 prgrmanh ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Time limit exceed on test 51 1109 ms 2604 KB
713331 02/02/2020 10:40:01 prgrmanh ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Time limit exceed on test 51 1093 ms 4576 KB
713330 02/02/2020 10:38:47 prgrmanh ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Wrong answer on test 51 593 ms 2572 KB
710620 28/01/2020 22:21:03 sendmylove123 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 609 ms 2540 KB
710351 27/01/2020 21:21:22 tktmaya ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 359 ms 2908 KB
710222 27/01/2020 15:48:40 anhkhoa09032004 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 343 ms 2908 KB
710220 27/01/2020 15:47:28 anhkhoa09032004 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Wrong answer on test 51 234 ms 2904 KB
710219 27/01/2020 15:47:07 anhkhoa09032004 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
709764 25/01/2020 13:34:19 pdh2k6 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 2896 KB
709630 24/01/2020 20:31:16 Quang249 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 281 ms 2900 KB
709629 24/01/2020 20:30:12 Quang249 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 2900 KB
709628 24/01/2020 20:28:58 Quang249 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 2900 KB
709501 24/01/2020 11:45:07 tahoangquan2 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Accepted 390 ms 2900 KB
709500 24/01/2020 11:43:57 tahoangquan2 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Wrong answer on test 51 312 ms 2896 KB
708157 21/01/2020 19:38:14 Fidisk ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 562 ms 2420 KB
708156 21/01/2020 19:37:18 Fidisk ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 2412 KB
708066 21/01/2020 13:56:48 tahoangquan2 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Wrong answer on test 1 31 ms 2852 KB
707198 19/01/2020 18:24:50 tahoangquan2 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
707112 19/01/2020 13:19:11 Fidisk ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 3144 KB
707111 19/01/2020 13:16:57 Fidisk ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 3144 KB
707015 18/01/2020 22:53:37 kyrieirving1 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 640 ms 4160 KB
707014 18/01/2020 22:51:51 kyrieirving1 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1844 KB
707012 18/01/2020 22:51:14 kyrieirving1 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
707011 18/01/2020 22:49:49 kyrieirving1 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1828 KB
706666 18/01/2020 11:44:12 HackerMan ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++11 Accepted 93 ms 2584 KB
706512 18/01/2020 07:55:20 nhuquynh2605 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
706511 18/01/2020 07:55:18 nhuquynh2605 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
706507 18/01/2020 07:51:14 nhuquynh2605 ROBOT5 - Robot đi tuần Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
706409 17/01/2020 21:09:05 kimjisoo ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 109 ms 2444 KB
706407 17/01/2020 21:08:02 kimjisoo ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Wrong answer on test 51 93 ms 2432 KB
706402 17/01/2020 21:05:51 kimjisoo ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 2432 KB
706325 17/01/2020 19:32:43 watanabe2804 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Accepted 671 ms 2432 KB
706291 17/01/2020 18:28:24 watanabe2804 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Wrong answer on test 1 31 ms 2412 KB
706290 17/01/2020 18:27:17 watanabe2804 ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 2412 KB
706001 16/01/2020 22:53:26 Dan_De_Nui ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1828 KB
706000 16/01/2020 22:51:17 Dan_De_Nui ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1828 KB
705997 16/01/2020 22:42:51 Dan_De_Nui ROBOT5 - Robot đi tuần GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1828 KB
Trang  [1] 2 3 ... 25 26
Back to Top