Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
1009285 28/11/2021 21:28:08 NDtiendung Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 3280 KB
1009274 28/11/2021 21:15:38 NDtiendung Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 3092 KB
1008982 27/11/2021 22:55:46 Solutions Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 93 ms 2728 KB
1008963 27/11/2021 21:46:59 vthuyh Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1044 KB
1008962 27/11/2021 21:46:21 vthuyh Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1044 KB
1008953 27/11/2021 21:33:22 AnhTuyet_1510 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 109 ms 3064 KB
1008950 27/11/2021 21:28:41 AnhTuyet_1510 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 2724 KB
1008453 26/11/2021 17:21:25 SakurajimaMai Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 2492 KB
1007508 24/11/2021 04:56:09 tieuhy1708 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 3500 KB
1007507 24/11/2021 04:52:57 tieuhy1708 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Wrong answer on test 3 0 ms 2764 KB
1007506 24/11/2021 04:52:08 tieuhy1708 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 2756 KB
1007318 23/11/2021 16:35:51 dangtuan33 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 218 ms 2900 KB
1007190 22/11/2021 23:52:53 quy991099 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1860 KB
1007189 22/11/2021 23:46:50 quy991099 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1860 KB
1007188 22/11/2021 23:43:19 quy991099 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 856 KB
1006340 20/11/2021 21:14:10 Solutions Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 93 ms 2768 KB
1006050 19/11/2021 23:01:47 sonvp Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 62 ms 4428 KB
1006034 19/11/2021 22:01:48 hue34 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 2912 KB
1005790 18/11/2021 23:16:54 BFernandes18 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 46 ms 2236 KB
1005786 18/11/2021 23:12:00 minhleduy Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 3092 KB
1004763 16/11/2021 15:08:12 aqua Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Time limit exceed on test 10 1093 ms 2920 KB
1004722 16/11/2021 11:08:45 powVIder2410 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Wrong answer on test 10 187 ms 2628 KB
1004320 15/11/2021 11:19:43 powVIder2410 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1084 KB
1004216 15/11/2021 01:43:55 powVIder2410 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1084 KB
1004200 14/11/2021 23:17:55 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 2760 KB
1004198 14/11/2021 23:10:49 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 2768 KB
1004159 14/11/2021 21:58:15 hongly Chialaydu - Chia lấy dư Python 3 Accepted 187 ms 14392 KB
1002939 12/11/2021 07:46:13 pnjem Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 203 ms 4016 KB
1002385 11/11/2021 09:15:20 lamlamlam64 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 171 ms 3152 KB
1002287 10/11/2021 21:32:45 Dam595 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Wrong answer on test 10 171 ms 3288 KB
1002285 10/11/2021 21:31:41 Dam595 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Wrong answer on test 10 156 ms 3292 KB
1002234 10/11/2021 20:13:49 GaLam Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Runtime error on test 3 15 ms 2580 KB
1002232 10/11/2021 20:12:33 GaLam Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Runtime error on test 3 15 ms 2576 KB
1002228 10/11/2021 20:05:55 GaLam Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Runtime error on test 3 0 ms 2548 KB
1002226 10/11/2021 20:03:25 GaLam Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Runtime error on test 3 15 ms 2548 KB
1002225 10/11/2021 20:01:49 GaLam Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Runtime error on test 3 15 ms 2544 KB
1002221 10/11/2021 20:00:31 GaLam Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Runtime error on test 3 15 ms 2600 KB
1001787 09/11/2021 22:26:43 powVIder2410 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 2564 KB
1001779 09/11/2021 22:18:04 dtuandat Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 31 ms 3404 KB
1001771 09/11/2021 22:10:07 powVIder2410 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 2568 KB
1001763 09/11/2021 22:00:05 powVIder2410 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 2568 KB
1001750 09/11/2021 21:47:30 powVIder2410 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 2568 KB
1001739 09/11/2021 21:37:35 powVIder2410 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 2568 KB
1001732 09/11/2021 21:33:10 powVIder2410 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 2568 KB
1001726 09/11/2021 21:22:43 powVIder2410 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1092 KB
1001537 09/11/2021 17:17:38 david0403 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Accepted 93 ms 2872 KB
1001535 09/11/2021 17:11:55 minkls Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 888 KB
1001534 09/11/2021 17:09:27 thientho Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 203 ms 2636 KB
1001526 09/11/2021 16:59:56 lifayec538 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 203 ms 3164 KB
1001519 09/11/2021 16:47:33 lifayec538 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
1001468 09/11/2021 15:11:17 pmcbc Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 203 ms 2916 KB
1001211 08/11/2021 21:15:35 ppa_anhnd Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 2224 KB
1001104 08/11/2021 17:28:46 khoquatroi Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 3172 KB
1000367 06/11/2021 17:18:48 0937336350 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 2524 KB
1000366 06/11/2021 17:17:17 0937336350 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Wrong answer on test 4 0 ms 2516 KB
1000364 06/11/2021 17:16:44 Dam595 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Wrong answer on test 10 171 ms 2904 KB
1000302 06/11/2021 15:42:18 sádfghj Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
1000301 06/11/2021 15:41:38 sádfghj Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
1000299 06/11/2021 15:40:42 sádfghj Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
1000298 06/11/2021 15:40:09 sádfghj Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
1000296 06/11/2021 15:39:28 sádfghj Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
999998 05/11/2021 19:14:10 giangcoi1105 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 156 ms 1908 KB
999989 05/11/2021 19:01:22 giangcoi1105 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Runtime error on test 10 156 ms 2052 KB
999988 05/11/2021 19:00:38 giangcoi1105 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Time limit exceed on test 9 1109 ms 8572 KB
999574 04/11/2021 20:21:23 Kiet_Le Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 203 ms 4048 KB
999393 04/11/2021 14:51:44 luphong Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 2524 KB
999386 04/11/2021 14:39:43 luphong Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 2524 KB
999009 03/11/2021 16:45:06 giang_chinh Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 2892 KB
999007 03/11/2021 16:40:43 giang_chinh Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 808 KB
999006 03/11/2021 16:39:46 giang_chinh Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 904 KB
998126 01/11/2021 16:45:45 phihoang181106 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1068 KB
998123 01/11/2021 16:41:59 phihoang181106 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1068 KB
998116 01/11/2021 16:34:56 datpro2205 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 116 KB
998115 01/11/2021 16:34:20 datpro2205 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
998113 01/11/2021 16:32:33 datpro2205 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1068 KB
998112 01/11/2021 16:25:51 datpro2205 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1068 KB
998111 01/11/2021 16:14:34 phihoang181106 Chialaydu - Chia lấy dư Python 3 Accepted 187 ms 14676 KB
998110 01/11/2021 16:14:28 phihoang181106 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
997981 01/11/2021 10:39:24 thanhngatran Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 187 ms 2368 KB
997979 01/11/2021 10:36:45 thanhngatran Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Runtime error on test 9 156 ms 2852 KB
997978 01/11/2021 10:35:09 thanhngatran Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Runtime error on test 9 171 ms 2852 KB
997975 01/11/2021 10:31:57 thanhngatran Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Wrong answer on test 9 187 ms 2096 KB
997496 31/10/2021 11:01:27 gold24kquality Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 187 ms 2868 KB
997495 31/10/2021 11:01:03 gold24kquality Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Wrong answer on test 13 171 ms 2920 KB
997416 31/10/2021 08:51:04 nguyenbachk8 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 2768 KB
997415 31/10/2021 08:50:39 nguyenbachk8 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 2768 KB
997414 31/10/2021 08:50:27 nguyenbachk8 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 2768 KB
997413 31/10/2021 08:49:24 nguyenbachk8 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
997385 31/10/2021 01:10:58 khanghb2006 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 62 ms 1816 KB
997241 30/10/2021 15:40:51 dinhlong0904 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 1888 KB
997227 30/10/2021 15:27:29 dinhlong0904 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 868 KB
997226 30/10/2021 15:26:58 dinhlong0904 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 868 KB
997061 30/10/2021 10:22:09 chithi27072003 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 218 ms 4148 KB
997059 30/10/2021 10:19:52 chithi27072003 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Time limit exceed on test 1 1078 ms 2460 KB
997058 30/10/2021 10:18:56 chithi27072003 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
997057 30/10/2021 10:18:21 chithi27072003 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
997052 30/10/2021 10:16:38 chithi27072003 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++ Accepted 171 ms 4148 KB
996550 29/10/2021 08:19:06 hungphong1035 Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 171 ms 3192 KB
996549 29/10/2021 08:10:04 phuxtrohhg Chialaydu - Chia lấy dư GNU C++11 Accepted 46 ms 2168 KB
996112 27/10/2021 20:27:54 vanhaidang2008 Chialaydu - Chia lấy dư Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 2808 KB
Trang  [1] 2 3 ... 116 117
Back to Top