Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
1009015 28/11/2021 07:48:25 Hoang1902 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
1009014 28/11/2021 07:47:50 Hoang1902 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1009013 28/11/2021 07:44:46 thanhtam816 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
1009005 28/11/2021 02:05:44 AnhTuyet_1510 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 3020 KB
1009004 28/11/2021 01:47:28 AnhTuyet_1510 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1472 KB
1008874 27/11/2021 16:58:50 nguyenvantienanh Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2460 KB
1008864 27/11/2021 16:43:25 giang_chinh Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1044 KB
1008863 27/11/2021 16:38:30 giang_chinh Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1044 KB
1008862 27/11/2021 16:35:38 giang_chinh Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 64 KB
1008817 27/11/2021 15:37:59 nguyenvantienanh Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1048 KB
1008706 27/11/2021 11:25:12 nguyenvantienanh Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1024 KB
1008689 27/11/2021 10:36:38 nguyenvantienanh Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1032 KB
1008687 27/11/2021 10:33:11 nguyenvantienanh Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1036 KB
1008134 25/11/2021 19:35:57 NDLD Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2540 KB
1007301 23/11/2021 15:18:17 dainam Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Wrong answer on test 6 15 ms 2756 KB
1006682 21/11/2021 18:11:16 Solutions Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 93 ms 2792 KB
1006412 20/11/2021 22:24:53 Kiet_Le Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1068 KB
1006410 20/11/2021 22:21:02 Kiet_Le Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1088 KB
1006407 20/11/2021 22:05:34 QuocTrung Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1006403 20/11/2021 22:00:33 QuocTrung Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 992 KB
1006402 20/11/2021 22:00:10 minhthang1907 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1084 KB
1006400 20/11/2021 21:56:06 Kiet_Le Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 868 KB
1006395 20/11/2021 21:52:31 QuocTrung Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 828 KB
1006389 20/11/2021 21:43:27 Kiet_Le Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1068 KB
1006231 20/11/2021 16:44:23 pmcbc Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 62 ms 2500 KB
1006228 20/11/2021 16:42:31 pmcbc Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Wrong answer on test 18 62 ms 2500 KB
1006053 19/11/2021 23:11:00 baratagamer00 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1084 KB
1005907 19/11/2021 14:03:28 pmcbc Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 872 KB
1005802 19/11/2021 00:40:54 pmcbc Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1076 KB
1005799 19/11/2021 00:35:54 pmcbc Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1092 KB
1005481 18/11/2021 14:02:06 ledangkhoak7 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2828 KB
1005407 18/11/2021 00:54:04 ppa_manhvtd Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1088 KB
1005405 18/11/2021 00:31:52 ppa_manhvtd Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1072 KB
1005311 17/11/2021 20:52:04 ppa_anhnd Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1088 KB
1005266 17/11/2021 20:01:31 ppa_manhvtd Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1072 KB
1005259 17/11/2021 19:57:34 ppa_anhnd Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1092 KB
1005256 17/11/2021 19:53:47 ppa_thanhnc Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 78 ms 2628 KB
1003486 13/11/2021 10:48:13 Lenguyenhieuan Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
1003377 12/11/2021 22:27:04 Lenguyenhieuan Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1088 KB
1003373 12/11/2021 22:20:33 Lenguyenhieuan Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 868 KB
1003354 12/11/2021 22:05:16 Lenguyenhieuan Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1072 KB
1003353 12/11/2021 22:04:58 Lenguyenhieuan Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1048 KB
1003041 12/11/2021 11:28:22 Lenguyenhieuan Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1076 KB
1003036 12/11/2021 11:12:32 Lenguyenhieuan Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1068 KB
1003008 12/11/2021 08:52:49 hoang8a1 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1064 KB
1002835 11/11/2021 22:58:49 Lenguyenhieuan Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 876 KB
1002833 11/11/2021 22:51:51 quanghuytb Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1076 KB
1002795 11/11/2021 22:03:20 Lenguyenhieuan Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 872 KB
1002788 11/11/2021 21:52:13 Lenguyenhieuan Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1076 KB
1002787 11/11/2021 21:51:11 Lenguyenhieuan Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1076 KB
1002457 11/11/2021 13:33:46 thuongmay2609 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
1002456 11/11/2021 13:32:25 thuongmay2609 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Wrong answer on test 6 15 ms 2756 KB
1002453 11/11/2021 13:30:54 thamlthaian Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2784 KB
1002452 11/11/2021 13:30:37 thuongmay2609 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
1002451 11/11/2021 13:29:55 thamlthaian Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Wrong answer on test 6 15 ms 2756 KB
1002450 11/11/2021 13:28:34 ngocpv07 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2800 KB
1002449 11/11/2021 13:27:38 volyvt Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 1516 KB
1002448 11/11/2021 13:27:02 volyvt Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
1002392 11/11/2021 09:34:07 minhthang1907 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2544 KB
1002375 11/11/2021 08:30:58 hoang8a1 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1092 KB
1002293 10/11/2021 21:35:02 ppa_khaitrinhxmll Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2484 KB
1002254 10/11/2021 20:54:24 trantungduong Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1088 KB
1002253 10/11/2021 20:53:56 trantungduong Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 996 KB
1002246 10/11/2021 20:46:06 trantungduong Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1072 KB
1002218 10/11/2021 19:57:10 hoang8a1 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1088 KB
1002214 10/11/2021 19:54:21 hoang8a1 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1072 KB
1002199 10/11/2021 19:15:33 vanmaithi2008 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 46 ms 2832 KB
1002196 10/11/2021 19:13:08 vanmaithi2008 Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1000 KB
1000896 07/11/2021 23:28:08 PTBlueboy Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1000631 07/11/2021 12:09:13 ppa_tqviett Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2516 KB
1000477 06/11/2021 22:30:36 Thao109225 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2508 KB
1000425 06/11/2021 20:56:37 Thao109225 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 872 KB
1000235 06/11/2021 12:58:56 ppa_tqviett Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 2544 KB
1000227 06/11/2021 12:40:31 ppa_tqviett Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1012 KB
1000226 06/11/2021 12:39:32 ppa_tqviett Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1052 KB
1000225 06/11/2021 12:38:56 ppa_tqviett Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1000224 06/11/2021 12:38:13 ppa_tqviett Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1000114 05/11/2021 22:50:22 ppa_tqviett Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1048 KB
1000105 05/11/2021 22:39:37 ppa_tqviett Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 868 KB
1000033 05/11/2021 20:11:28 ppa_tqviett Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1064 KB
1000016 05/11/2021 19:46:55 minhthang1907 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1064 KB
999949 05/11/2021 16:50:47 dtuandat Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Time limit exceed on test 8 1109 ms 5728 KB
999852 05/11/2021 12:39:43 minhthang1907 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1048 KB
999850 05/11/2021 12:38:37 minhthang1907 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1064 KB
999849 05/11/2021 12:35:05 minhthang1907 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1048 KB
999846 05/11/2021 12:24:10 minhthang1907 Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1064 KB
999794 05/11/2021 09:29:18 hanhien Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 62 ms 1892 KB
999646 04/11/2021 21:33:15 ppa_anhnd Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Time limit exceed on test 1 1093 ms 2504 KB
999645 04/11/2021 21:32:01 ppa_tqviett Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1080 KB
999636 04/11/2021 21:23:22 ppa_manhvtd Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 872 KB
999633 04/11/2021 21:20:23 ppa_cuongnlm Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 93 ms 2804 KB
999631 04/11/2021 21:19:21 ppa_cuongnlm Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 888 KB
999630 04/11/2021 21:17:51 ppa_anhnd Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1080 KB
999629 04/11/2021 21:12:07 ppa_manhvtd Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 872 KB
999628 04/11/2021 21:10:45 ppa_dqtrung Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
999627 04/11/2021 21:09:31 ppa_cuongnlm Xauduynhat - Xâu duy nhất Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 1140 KB
999626 04/11/2021 21:09:14 ppa_thanhnc Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
999622 04/11/2021 21:00:37 ppa_anhnd Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1080 KB
999621 04/11/2021 21:00:18 ppa_anhnd Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1080 KB
999619 04/11/2021 20:57:48 ppa_anhnd Xauduynhat - Xâu duy nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 872 KB
Trang  [1] 2 3 ... 65 66
Back to Top