Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
900017 15/04/2021 15:08:05 dathoanhao098 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 656 ms 3284 KB
900014 15/04/2021 15:06:00 dathoanhao098 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Wrong answer on test 11 421 ms 2500 KB
900008 15/04/2021 15:04:13 dathoanhao098 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Wrong answer on test 11 515 ms 2500 KB
900001 15/04/2021 14:58:54 dathoanhao098 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Wrong answer on test 11 484 ms 2496 KB
899991 15/04/2021 14:48:43 dathoanhao098 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1040 KB
897719 05/04/2021 21:37:10 nhunghuou Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 500 ms 3720 KB
897708 05/04/2021 21:23:38 nhunghuou Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1096 KB
897697 05/04/2021 21:16:58 nhunghuou Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1096 KB
897468 05/04/2021 07:18:28 nguyenkhoip Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Time limit exceed on test 14 1078 ms 2188 KB
897467 05/04/2021 07:17:35 nguyenkhoip Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Time limit exceed on test 14 1078 ms 2836 KB
897466 05/04/2021 07:14:11 nguyenkhoip Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Wrong answer on test 11 500 ms 2512 KB
897465 05/04/2021 07:12:27 nguyenkhoip Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1056 KB
896941 02/04/2021 23:29:04 songiang Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 140 ms 3724 KB
896763 02/04/2021 09:34:51 nguyenkhoip Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1060 KB
896762 02/04/2021 09:34:02 cyan Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
896756 02/04/2021 08:52:04 nguyenkhoip Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1060 KB
896680 01/04/2021 20:52:38 phon123 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 437 ms 4804 KB
894982 27/03/2021 15:53:44 quangminh10T1 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1064 KB
894980 27/03/2021 15:52:46 quangminh10T1 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 64 KB
894968 27/03/2021 15:45:33 quangminh10T1 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Time limit exceed on test 1 1093 ms 2472 KB
894964 27/03/2021 15:44:12 quangminh10T1 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 852 KB
894963 27/03/2021 15:43:57 quangminh10T1 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 852 KB
894961 27/03/2021 15:43:27 quangminh10T1 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 852 KB
894960 27/03/2021 15:42:48 quangminh10T1 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
894941 27/03/2021 15:34:08 quangminh10T1 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 712 KB
894911 27/03/2021 15:15:13 quangminh10T1 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 792 KB
893186 23/03/2021 10:04:37 tuananhhlqt27 Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 500 ms 3868 KB
888589 16/03/2021 08:21:34 Ha_Tera Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Accepted 437 ms 3532 KB
888582 16/03/2021 08:18:04 Ha_Tera Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 976 KB
888576 16/03/2021 08:15:52 Ha_Tera Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1012 KB
888544 16/03/2021 08:08:42 Ha_Tera Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 976 KB
888543 16/03/2021 08:08:13 Ha_Tera Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 768 KB
888368 15/03/2021 21:07:34 tungduongvc Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1012 KB
888362 15/03/2021 21:02:37 tungduongvc Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1340 KB
888356 15/03/2021 20:58:44 tungduongvc Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 976 KB
888352 15/03/2021 20:57:43 tungduongvc Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 972 KB
888338 15/03/2021 20:38:54 tungduongvc Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Time limit exceed on test 12 1093 ms 2804 KB
888331 15/03/2021 20:22:59 tungduongvc Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Wrong answer on test 11 453 ms 2800 KB
888330 15/03/2021 20:22:57 tungduongvc Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Wrong answer on test 11 421 ms 2800 KB
888329 15/03/2021 20:22:18 tungduongvc Chenhlech - Chênh lệch Free Pascal Wrong answer on test 11 437 ms 2800 KB
885460 11/03/2021 15:07:07 hieupham Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 125 ms 3728 KB
885458 11/03/2021 15:06:19 hieupham Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
885452 11/03/2021 15:05:12 hieupham Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 703 ms 3708 KB
885123 10/03/2021 23:28:45 huuquyen05 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 703 ms 3316 KB
885121 10/03/2021 23:20:08 huuquyen05 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 406 ms 3700 KB
885110 10/03/2021 22:49:31 hainam Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 406 ms 3700 KB
885070 10/03/2021 21:44:45 doituyentin Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 406 ms 3700 KB
885061 10/03/2021 21:19:59 huuquyen05 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 687 ms 4092 KB
885059 10/03/2021 21:15:47 kuzuma245 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1096 KB
885056 10/03/2021 21:07:32 kuzuma245 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 900 KB
885055 10/03/2021 21:05:01 flame_hydra Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 656 ms 3312 KB
885047 10/03/2021 20:51:50 flame_hydra Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1080 KB
885046 10/03/2021 20:49:38 flame_hydra Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
884944 10/03/2021 20:02:44 huuquyen05 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1072 KB
884879 10/03/2021 19:43:00 huuquyen05 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1080 KB
882903 04/03/2021 21:58:42 Hiển Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 140 ms 4856 KB
882898 04/03/2021 21:47:18 Hiển Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Wrong answer on test 10 31 ms 2520 KB
882897 04/03/2021 21:40:22 Hiển Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 852 KB
882893 04/03/2021 21:35:31 Hiển Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 900 KB
882891 04/03/2021 21:34:09 Hiển Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1048 KB
880621 26/02/2021 10:21:34 ProTeam Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 421 ms 3324 KB
880620 26/02/2021 10:19:05 ProTeam Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 421 ms 3324 KB
880619 26/02/2021 10:17:21 ProTeam Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Wrong answer on test 11 281 ms 2548 KB
880612 26/02/2021 09:50:41 ProTeam Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1084 KB
880181 24/02/2021 21:30:18 hungkt1208 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 375 ms 2676 KB
880178 24/02/2021 21:18:07 hungkt1208 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 872 KB
880156 24/02/2021 19:58:20 ainem Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Time limit exceed on test 14 1093 ms 2872 KB
880155 24/02/2021 19:56:17 ainem Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 437 ms 3344 KB
880154 24/02/2021 19:53:18 ainem Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Wrong answer on test 11 375 ms 2564 KB
879967 24/02/2021 15:09:45 duyanh19256 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 171 ms 4136 KB
879965 24/02/2021 15:09:16 duyanh19256 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
879843 24/02/2021 09:50:13 htrung1105 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Accepted 171 ms 4136 KB
879842 24/02/2021 09:47:07 htrung1105 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1072 KB
879839 24/02/2021 09:43:22 htrung1105 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1072 KB
879831 24/02/2021 09:27:46 htrung1105 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Time limit exceed on test 14 1046 ms 2888 KB
879830 24/02/2021 09:23:29 htrung1105 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Time limit exceed on test 14 1093 ms 2888 KB
878888 22/02/2021 10:24:09 ainem Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Wrong answer on test 11 562 ms 2548 KB
878887 22/02/2021 10:23:11 ainem Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Wrong answer on test 11 531 ms 2548 KB
878758 21/02/2021 17:17:28 tonthatvan10 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 718 ms 4128 KB
878756 21/02/2021 17:07:01 tonthatvan10 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Wrong answer on test 11 468 ms 2576 KB
878753 21/02/2021 16:44:40 tonthatvan10 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1078 ms 2532 KB
878752 21/02/2021 16:43:59 tonthatvan10 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Wrong answer on test 11 468 ms 2576 KB
878751 21/02/2021 16:43:33 tonthatvan10 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
878733 21/02/2021 16:14:39 baophuccqt Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 140 ms 3348 KB
878731 21/02/2021 16:14:09 baophuccqt Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
878730 21/02/2021 16:13:08 baophuccqt Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 824 KB
878729 21/02/2021 16:11:43 baophuccqt Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1092 KB
878725 21/02/2021 16:00:49 baophuccqt Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Wrong answer on test 10 359 ms 2596 KB
878719 21/02/2021 15:31:02 baophuccqt Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1092 KB
878675 21/02/2021 12:34:20 baophuccqt Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1076 KB
878668 21/02/2021 11:36:15 tonthatvan10 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1092 KB
878667 21/02/2021 11:35:38 tonthatvan10 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
878666 21/02/2021 11:31:57 tonthatvan10 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 872 KB
878664 21/02/2021 11:22:46 tonthatvan10 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1076 KB
878577 20/02/2021 23:11:42 hungkt1208 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1084 KB
878575 20/02/2021 22:55:37 hungkt1208 Chenhlech - Chênh lệch GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1060 KB
878497 20/02/2021 19:43:47 dat123bnc Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Accepted 437 ms 4124 KB
878496 20/02/2021 19:39:34 dat123bnc Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1084 KB
878495 20/02/2021 19:33:06 dat123bnc Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Time limit exceed on test 14 1093 ms 2880 KB
878494 20/02/2021 19:26:47 dat123bnc Chenhlech - Chênh lệch GNU C++11 Wrong answer on test 11 484 ms 2548 KB
Trang  [1] 2 3 ... 30 31
Back to Top