Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
642758 19/09/2019 21:26:21 mino CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Time limit exceed on test 1 2062 ms 12124 KB
642745 19/09/2019 21:22:48 mino CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Memory limit exceed on test 1 1328 ms 192628 KB
642742 19/09/2019 21:21:34 mino CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Memory limit exceed on test 1 1296 ms 201760 KB
628141 25/08/2019 12:34:06 tennison CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Accepted 125 ms 8432 KB
628139 25/08/2019 12:31:57 tennison CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Wrong answer on test 1 62 ms 2640 KB
628138 25/08/2019 12:27:22 tennison CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Wrong answer on test 1 31 ms 2608 KB
628137 25/08/2019 12:24:24 tennison CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Wrong answer on test 1 78 ms 2600 KB
628136 25/08/2019 12:23:47 tennison CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Wrong answer on test 1 46 ms 2628 KB
628135 25/08/2019 12:20:00 tennison CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Wrong answer on test 1 62 ms 2604 KB
628134 25/08/2019 12:19:00 tennison CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Wrong answer on test 1 31 ms 2608 KB
628133 25/08/2019 12:12:12 tennison CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Time limit exceed on test 1 2078 ms 6936 KB
628132 25/08/2019 12:11:56 tennison CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
599173 27/06/2019 10:34:30 minh472007 CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Accepted 281 ms 5744 KB
574690 17/04/2019 23:06:19 dangkhoa_pascal CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Accepted 93 ms 2496 KB
574673 17/04/2019 22:53:05 dangkhoa_pascal CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Wrong answer on test 1 46 ms 2424 KB
574664 17/04/2019 22:41:52 dangkhoa_pascal CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Wrong answer on test 1 46 ms 2444 KB
574662 17/04/2019 22:40:17 dangkhoa_pascal CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Wrong answer on test 1 62 ms 2392 KB
571011 09/04/2019 11:03:31 start008 CALTEAM - Tính số lượng team Free Pascal Accepted 140 ms 5508 KB
568977 03/04/2019 22:11:36 phuleethanh CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Accepted 62 ms 2676 KB
566268 28/03/2019 10:26:50 lbnvando CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Wrong answer on test 1 62 ms 2500 KB
566255 28/03/2019 10:15:37 lbnvando CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Wrong answer on test 1 46 ms 2500 KB
566247 28/03/2019 10:06:11 lbnvando CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Wrong answer on test 1 31 ms 2500 KB
566244 28/03/2019 10:03:15 start008 CALTEAM - Tính số lượng team Free Pascal Wrong answer on test 1 78 ms 2948 KB
566240 28/03/2019 09:52:52 lbnvando CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Wrong answer on test 1 46 ms 2460 KB
566104 28/03/2019 05:13:16 start008 CALTEAM - Tính số lượng team Free Pascal Wrong answer on test 1 78 ms 3008 KB
566103 28/03/2019 05:06:52 start008 CALTEAM - Tính số lượng team Free Pascal Wrong answer on test 1 78 ms 3000 KB
566102 28/03/2019 05:02:36 start008 CALTEAM - Tính số lượng team Free Pascal Wrong answer on test 1 93 ms 3004 KB
566101 28/03/2019 04:42:03 start008 CALTEAM - Tính số lượng team Free Pascal Wrong answer on test 1 109 ms 4384 KB
565022 26/03/2019 15:04:47 lbnvando CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Wrong answer on test 1 31 ms 2444 KB
565021 26/03/2019 15:03:14 lbnvando CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Wrong answer on test 1 46 ms 2460 KB
561809 18/03/2019 14:39:35 leviettttnh CALTEAM - Tính số lượng team Free Pascal Accepted 109 ms 6084 KB
561799 18/03/2019 14:25:16 leviettttnh CALTEAM - Tính số lượng team Free Pascal Runtime error on test 1 0 ms 2928 KB
561788 18/03/2019 14:14:07 leviettttnh CALTEAM - Tính số lượng team Free Pascal Wrong answer on test 1 46 ms 2936 KB
561470 17/03/2019 16:52:32 16122001 CALTEAM - Tính số lượng team Free Pascal Accepted 156 ms 7352 KB
561392 17/03/2019 15:00:25 16122001 CALTEAM - Tính số lượng team Free Pascal Wrong answer on test 1 78 ms 2952 KB
561343 17/03/2019 12:08:54 16122001 CALTEAM - Tính số lượng team Free Pascal Wrong answer on test 1 78 ms 3040 KB
561336 17/03/2019 11:10:54 16122001 CALTEAM - Tính số lượng team Free Pascal Wrong answer on test 1 62 ms 3060 KB
561335 17/03/2019 11:10:06 16122001 CALTEAM - Tính số lượng team Free Pascal Wrong answer on test 1 78 ms 3044 KB
561333 17/03/2019 11:07:57 16122001 CALTEAM - Tính số lượng team Free Pascal Wrong answer on test 1 62 ms 3072 KB
536168 14/01/2019 15:10:33 LongÇhampion CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Accepted 109 ms 5152 KB
533386 09/01/2019 01:51:00 khangtran CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Accepted 109 ms 2584 KB
532886 08/01/2019 09:13:40 khangtran CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Wrong answer on test 4 93 ms 7140 KB
532852 08/01/2019 08:08:14 khangtran CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Wrong answer on test 4 62 ms 2484 KB
532851 08/01/2019 08:07:00 khangtran CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Wrong answer on test 1 62 ms 2492 KB
532845 08/01/2019 07:50:36 khangtran CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Wrong answer on test 4 62 ms 7144 KB
532837 08/01/2019 01:56:38 khangtran CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Wrong answer on test 1 46 ms 2476 KB
532836 08/01/2019 01:50:08 khangtran CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Wrong answer on test 1 78 ms 2480 KB
525179 08/12/2018 08:56:25 toan2902 CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Accepted 171 ms 5844 KB
512303 15/11/2018 11:46:34 anhvippro123z CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
498439 26/10/2018 11:26:53 thamtudeptrai007 CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Accepted 140 ms 5656 KB
498434 26/10/2018 11:26:08 thamtudeptrai007 CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
469233 18/09/2018 18:32:31 BBBBBBBB CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Accepted 187 ms 5796 KB
455409 25/08/2018 10:12:20 HHHHHHHH CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Accepted 187 ms 5828 KB
452561 18/08/2018 12:06:37 lehaiduyem123 CALTEAM - Tính số lượng team Free Pascal Time limit exceed on test 1 2093 ms 3852 KB
452551 18/08/2018 11:05:54 lehaiduyem123 CALTEAM - Tính số lượng team Free Pascal Time limit exceed on test 1 2093 ms 9012 KB
443546 24/07/2018 02:36:43 nghethuat102 CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Accepted 156 ms 5548 KB
443545 24/07/2018 02:34:24 nghethuat102 CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Wrong answer on test 1 125 ms 4216 KB
443543 24/07/2018 02:12:21 nghethuat102 CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Runtime error on test 1 140 ms 5252 KB
443542 24/07/2018 01:51:54 nghethuat102 CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Wrong answer on test 1 187 ms 10456 KB
443541 24/07/2018 01:51:21 nghethuat102 CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Wrong answer on test 1 250 ms 9848 KB
443540 24/07/2018 01:43:36 nghethuat102 CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Wrong answer on test 1 109 ms 10452 KB
443539 24/07/2018 01:34:10 nghethuat102 CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Wrong answer on test 1 156 ms 9940 KB
442062 18/07/2018 17:31:13 cavang CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Accepted 187 ms 5796 KB
442054 18/07/2018 17:22:00 cavang CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Wrong answer on test 1 46 ms 2500 KB
442045 18/07/2018 17:06:12 cavang CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Wrong answer on test 1 125 ms 4392 KB
442041 18/07/2018 16:57:16 cavang CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Wrong answer on test 1 156 ms 4628 KB
442038 18/07/2018 16:52:17 cavang CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Wrong answer on test 1 125 ms 4448 KB
440531 12/07/2018 21:14:10 cavang CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Wrong answer on test 1 203 ms 3596 KB
440497 12/07/2018 20:23:49 cavang CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Wrong answer on test 1 109 ms 3892 KB
440495 12/07/2018 20:21:52 cavang CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
440494 12/07/2018 20:20:13 cavang CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Wrong answer on test 1 140 ms 3892 KB
439147 07/07/2018 16:32:20 phamductaictk98 CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Wrong answer on test 1 93 ms 2496 KB
439143 07/07/2018 16:21:11 phamductaictk98 CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Wrong answer on test 1 62 ms 2496 KB
439142 07/07/2018 16:17:09 phamductaictk98 CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Wrong answer on test 1 62 ms 2436 KB
436864 26/06/2018 15:28:45 blebleble CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Wrong answer on test 1 109 ms 4424 KB
436715 26/06/2018 00:24:35 blebleble CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Wrong answer on test 1 78 ms 2608 KB
436714 26/06/2018 00:03:51 blebleble CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Wrong answer on test 1 78 ms 2604 KB
436711 25/06/2018 23:57:20 blebleble CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Wrong answer on test 1 78 ms 2640 KB
436709 25/06/2018 23:49:57 blebleble CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Wrong answer on test 1 93 ms 4284 KB
436670 25/06/2018 21:28:26 blebleble CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Wrong answer on test 1 93 ms 4284 KB
436666 25/06/2018 21:20:06 blebleble CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Wrong answer on test 1 125 ms 4300 KB
436660 25/06/2018 21:14:19 blebleble CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Wrong answer on test 1 93 ms 4284 KB
436652 25/06/2018 20:59:18 blebleble CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Wrong answer on test 1 1687 ms 4880 KB
436644 25/06/2018 20:51:25 blebleble CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Wrong answer on test 1 1703 ms 5384 KB
436630 25/06/2018 20:27:28 blebleble CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Wrong answer on test 1 93 ms 4260 KB
436626 25/06/2018 20:15:02 blebleble CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Wrong answer on test 1 93 ms 4256 KB
423185 05/05/2018 10:42:21 vphuong214 CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Accepted 250 ms 8740 KB
423184 05/05/2018 10:40:46 vphuong214 CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Wrong answer on test 1 156 ms 6456 KB
423183 05/05/2018 10:37:38 vphuong214 CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Wrong answer on test 1 125 ms 6456 KB
423182 05/05/2018 10:32:47 vphuong214 CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Wrong answer on test 1 156 ms 6456 KB
423180 05/05/2018 09:55:50 vphuong214 CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Wrong answer on test 1 109 ms 3412 KB
423178 05/05/2018 09:42:58 vphuong214 CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Wrong answer on test 1 109 ms 3448 KB
375924 17/12/2017 13:35:04 vinhquana CALTEAM - Tính số lượng team Free Pascal Accepted 234 ms 15456 KB
360438 15/11/2017 15:12:05 freepascal CALTEAM - Tính số lượng team Free Pascal Accepted 234 ms 15460 KB
341708 21/10/2017 10:59:44 hoan2k1 CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Accepted 93 ms 2568 KB
329248 05/10/2017 05:46:52 awatjkim CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Accepted 93 ms 3328 KB
329247 05/10/2017 05:46:28 awatjkim CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
329244 05/10/2017 05:37:22 awatjkim CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Wrong answer on test 1 62 ms 3288 KB
327363 02/10/2017 10:19:59 duyvtvp1919 CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++ Accepted 171 ms 7736 KB
324184 28/09/2017 08:10:12 coderkcdhv CALTEAM - Tính số lượng team GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
Trang  [1] 2 3 4
Back to Top