Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
1171934 28/11/2022 15:00:01 khangchuyentin CALNUM - Đếm số GNU C++ Time limit exceed on test 1 1093 ms 37188 KB
1171928 28/11/2022 14:57:05 khangchuyentin CALNUM - Đếm số GNU C++ Time limit exceed on test 1 1093 ms 37184 KB
1170345 26/11/2022 10:50:01 duyanhdizz CALNUM - Đếm số GNU C++11 Wrong answer on test 1 93 ms 3412 KB
1170344 26/11/2022 10:49:45 duyanhdizz CALNUM - Đếm số GNU C++11 Wrong answer on test 1 93 ms 2496 KB
1170343 26/11/2022 10:48:47 duyanhdizz CALNUM - Đếm số GNU C++11 Wrong answer on test 1 109 ms 3424 KB
1170339 26/11/2022 10:47:06 duyanhdizz CALNUM - Đếm số GNU C++11 Wrong answer on test 1 109 ms 2944 KB
1169728 25/11/2022 22:03:19 duyanhdizz CALNUM - Đếm số GNU C++11 Wrong answer on test 1 125 ms 3672 KB
1169726 25/11/2022 22:02:55 duyanhdizz CALNUM - Đếm số GNU C++11 Memory limit exceed on test 1 109 ms 158816 KB
1169722 25/11/2022 22:01:05 duyanhdizz CALNUM - Đếm số GNU C++11 Wrong answer on test 1 46 ms 3840 KB
1169715 25/11/2022 21:56:04 duyanhdizz CALNUM - Đếm số GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1093 ms 37848 KB
1169714 25/11/2022 21:55:33 duyanhdizz CALNUM - Đếm số GNU C++11 Wrong answer on test 1 62 ms 2904 KB
1169713 25/11/2022 21:55:28 duyanhdizz CALNUM - Đếm số GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
1169710 25/11/2022 21:54:57 duyanhdizz CALNUM - Đếm số GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
1169707 25/11/2022 21:54:34 duyanhdizz CALNUM - Đếm số GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
1169689 25/11/2022 21:26:22 Xemthitheomlemmlem CALNUM - Đếm số GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1109 ms 2516 KB
1169688 25/11/2022 21:24:43 Xemthitheomlemmlem CALNUM - Đếm số GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1078 ms 2516 KB
1169684 25/11/2022 21:20:41 Xemthitheomlemmlem CALNUM - Đếm số GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 2536 KB
1169238 25/11/2022 03:11:18 Kisa CALNUM - Đếm số GNU C++ Time limit exceed on test 1 1109 ms 1836 KB
1169237 25/11/2022 03:09:38 Kisa CALNUM - Đếm số GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1880 KB
1155978 01/11/2022 16:41:00 PTHUONG CALNUM - Đếm số GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1109 ms 37900 KB
1155977 01/11/2022 16:39:54 PTHUONG CALNUM - Đếm số GNU C++11 Wrong answer on test 1 46 ms 18156 KB
1155972 01/11/2022 16:31:15 PTHUONG CALNUM - Đếm số GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1093 ms 37900 KB
1155971 01/11/2022 16:30:31 PTHUONG CALNUM - Đếm số GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1093 ms 37880 KB
1155945 01/11/2022 15:39:28 PTHUONG CALNUM - Đếm số GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1109 ms 2580 KB
1153263 26/10/2022 16:04:47 ngocbach07 CALNUM - Đếm số GNU C++11 Runtime error on test 1 0 ms 2840 KB
1153262 26/10/2022 15:57:00 ngocbach07 CALNUM - Đếm số GNU C++11 Runtime error on test 1 15 ms 2840 KB
1153258 26/10/2022 15:50:50 ngocbach07 CALNUM - Đếm số GNU C++11 Runtime error on test 1 46 ms 3884 KB
1153257 26/10/2022 15:50:05 ngocbach07 CALNUM - Đếm số GNU C++11 Runtime error on test 1 31 ms 3880 KB
1145459 12/10/2022 10:00:27 PADuc CALNUM - Đếm số GNU C++11 Wrong answer on test 1 62 ms 27992 KB
1145444 12/10/2022 09:47:29 tovinhan123 CALNUM - Đếm số GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 2832 KB
1145420 12/10/2022 09:21:52 PADuc CALNUM - Đếm số GNU C++11 Wrong answer on test 1 78 ms 18348 KB
1145419 12/10/2022 09:21:31 PADuc CALNUM - Đếm số GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1145418 12/10/2022 09:21:21 tovinhan123 CALNUM - Đếm số GNU C++11 Wrong answer on test 1 62 ms 3252 KB
1145417 12/10/2022 09:20:50 PADuc CALNUM - Đếm số GNU C++11 Wrong answer on test 1 93 ms 17420 KB
1145416 12/10/2022 09:20:28 PADuc CALNUM - Đếm số GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
1145415 12/10/2022 09:15:19 PADuc CALNUM - Đếm số GNU C++11 Wrong answer on test 1 62 ms 19660 KB
1145414 12/10/2022 09:14:08 PADuc CALNUM - Đếm số GNU C++11 Wrong answer on test 1 62 ms 22740 KB
1145413 12/10/2022 09:13:22 PADuc CALNUM - Đếm số GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
1145412 12/10/2022 09:10:49 tovinhan123 CALNUM - Đếm số GNU C++11 Wrong answer on test 1 46 ms 2456 KB
1145411 12/10/2022 09:10:21 tovinhan123 CALNUM - Đếm số GNU C++11 Wrong answer on test 1 46 ms 3184 KB
1145410 12/10/2022 09:04:37 sadorn666 CALNUM - Đếm số GNU C++11 Wrong answer on test 1 62 ms 2464 KB
1145409 12/10/2022 09:03:29 sadorn666 CALNUM - Đếm số GNU C++11 Wrong answer on test 1 46 ms 2904 KB
1145408 12/10/2022 08:58:05 duckbodoi123 CALNUM - Đếm số GNU C++ Time limit exceed on test 1 1093 ms 40160 KB
1145407 12/10/2022 08:52:12 PADuc CALNUM - Đếm số GNU C++11 Wrong answer on test 1 62 ms 12440 KB
1145406 12/10/2022 08:50:56 tovinhan123 CALNUM - Đếm số GNU C++11 Wrong answer on test 1 31 ms 23456 KB
1145405 12/10/2022 08:50:12 PADuc CALNUM - Đếm số GNU C++11 Wrong answer on test 1 62 ms 29988 KB
1145403 12/10/2022 08:48:56 PADuc CALNUM - Đếm số GNU C++11 Wrong answer on test 1 62 ms 32244 KB
1145402 12/10/2022 08:48:36 PADuc CALNUM - Đếm số GNU C++11 Wrong answer on test 1 62 ms 25844 KB
1145401 12/10/2022 08:47:06 PADuc CALNUM - Đếm số GNU C++11 Wrong answer on test 1 46 ms 26232 KB
1145397 12/10/2022 08:37:02 tovinhan123 CALNUM - Đếm số GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 2508 KB
1145394 12/10/2022 08:36:12 hoangktvn5 CALNUM - Đếm số GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1093 ms 22744 KB
1145390 12/10/2022 08:33:48 sadorn666 CALNUM - Đếm số GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1062 ms 37820 KB
1145389 12/10/2022 08:32:43 sadorn666 CALNUM - Đếm số GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1093 ms 37800 KB
1145377 12/10/2022 08:27:58 hoangktvn5 CALNUM - Đếm số GNU C++11 Wrong answer on test 1 453 ms 2648 KB
1145364 12/10/2022 08:19:33 sadorn666 CALNUM - Đếm số GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1109 ms 21224 KB
1145362 12/10/2022 08:18:30 sadorn666 CALNUM - Đếm số GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1078 ms 21220 KB
1145357 12/10/2022 08:14:56 sadorn666 CALNUM - Đếm số GNU C++ Time limit exceed on test 1 1078 ms 22204 KB
1145356 12/10/2022 08:14:29 sadorn666 CALNUM - Đếm số GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1145346 12/10/2022 08:05:14 hoangktvn5 CALNUM - Đếm số GNU C++11 Wrong answer on test 1 250 ms 2644 KB
1145344 12/10/2022 08:04:30 tovinhan123 CALNUM - Đếm số GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1109 ms 39884 KB
1145343 12/10/2022 08:04:12 tovinhan123 CALNUM - Đếm số GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1145342 12/10/2022 08:03:50 tovinhan123 CALNUM - Đếm số GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1145339 12/10/2022 07:50:05 hoangktvn5 CALNUM - Đếm số GNU C++11 Wrong answer on test 1 250 ms 2660 KB
1145338 12/10/2022 07:46:15 PADuc CALNUM - Đếm số GNU C++11 Wrong answer on test 1 62 ms 19928 KB
1145337 12/10/2022 07:45:31 PADuc CALNUM - Đếm số GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1145336 12/10/2022 07:43:21 hoangktvn5 CALNUM - Đếm số GNU C++11 Wrong answer on test 1 281 ms 2640 KB
1145335 12/10/2022 07:38:10 hoangktvn5 CALNUM - Đếm số GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1093 ms 78504 KB
1145334 12/10/2022 07:31:32 sadorn666 CALNUM - Đếm số GNU C++ Time limit exceed on test 1 1109 ms 22708 KB
1145332 12/10/2022 07:27:26 tovinhan123 CALNUM - Đếm số GNU C++11 Runtime error on test 1 31 ms 40240 KB
1145330 12/10/2022 07:25:30 tovinhan123 CALNUM - Đếm số GNU C++11 Runtime error on test 1 15 ms 21544 KB
1142137 06/10/2022 09:58:27 PADuc CALNUM - Đếm số GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1093 ms 41664 KB
1142136 06/10/2022 09:57:40 PADuc CALNUM - Đếm số GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1062 ms 48168 KB
1142133 06/10/2022 09:50:36 PADuc CALNUM - Đếm số GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1078 ms 48168 KB
1142132 06/10/2022 09:50:06 PADuc CALNUM - Đếm số GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1139347 02/10/2022 17:30:04 KONODIODA CALNUM - Đếm số GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1109 ms 74092 KB
1139344 02/10/2022 17:26:39 KONODIODA CALNUM - Đếm số GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1109 ms 74100 KB
1138572 01/10/2022 09:35:37 nguyeminhthienk64 CALNUM - Đếm số GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1093 ms 2524 KB
1138559 01/10/2022 09:12:25 nguyeminhthienk64 CALNUM - Đếm số GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1062 ms 2540 KB
1138549 01/10/2022 08:50:29 nguyeminhthienk64 CALNUM - Đếm số GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1109 ms 78120 KB
1138548 01/10/2022 08:49:32 nguyeminhthienk64 CALNUM - Đếm số GNU C++11 Runtime error on test 1 156 ms 10500 KB
1138547 01/10/2022 08:41:11 nguyeminhthienk64 CALNUM - Đếm số GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1093 ms 39240 KB
1138546 01/10/2022 08:40:25 nguyeminhthienk64 CALNUM - Đếm số GNU C++11 Runtime error on test 1 140 ms 6596 KB
1138545 01/10/2022 08:39:53 nguyeminhthienk64 CALNUM - Đếm số GNU C++ Runtime error on test 1 125 ms 6592 KB
1137254 28/09/2022 16:28:58 0941177356 CALNUM - Đếm số GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1093 ms 2492 KB
1137250 28/09/2022 16:24:29 0941177356 CALNUM - Đếm số GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 2528 KB
1137248 28/09/2022 16:23:27 0941177356 CALNUM - Đếm số GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 2492 KB
1134442 22/09/2022 10:55:41 Hehe88 CALNUM - Đếm số GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1109 ms 2568 KB
1134222 21/09/2022 21:46:09 tainguyenpt CALNUM - Đếm số GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1876 KB
1134211 21/09/2022 21:39:15 tainguyenpt CALNUM - Đếm số GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1880 KB
1134199 21/09/2022 21:04:12 tainguyenpt CALNUM - Đếm số GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1093 ms 1880 KB
1134193 21/09/2022 20:59:30 tainguyenpt CALNUM - Đếm số GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1093 ms 1876 KB
1133609 20/09/2022 15:44:33 kdklf CALNUM - Đếm số GNU C++ Time limit exceed on test 1 1109 ms 2556 KB
1125724 04/09/2022 17:13:40 winterrr CALNUM - Đếm số GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1109 ms 39764 KB
1124485 31/08/2022 11:30:48 Tran_Quoc_Cuong CALNUM - Đếm số GNU C++11 Accepted 109 ms 34768 KB
1124484 31/08/2022 11:29:19 Tran_Quoc_Cuong CALNUM - Đếm số GNU C++11 Wrong answer on test 1 78 ms 18916 KB
1124483 31/08/2022 11:28:45 Tran_Quoc_Cuong CALNUM - Đếm số GNU C++11 Wrong answer on test 1 93 ms 104508 KB
1124441 31/08/2022 08:58:47 Tran_Quoc_Cuong CALNUM - Đếm số GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1093 ms 3032 KB
1124439 31/08/2022 08:52:00 Tran_Quoc_Cuong CALNUM - Đếm số GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1109 ms 3040 KB
1124437 31/08/2022 08:46:21 Tran_Quoc_Cuong CALNUM - Đếm số GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1062 ms 77856 KB
1124175 30/08/2022 10:08:14 thuanxc CALNUM - Đếm số Free Pascal Runtime error on test 1 15 ms 3028 KB
Trang  [1] 2 3 ... 10 11
Back to Top