Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
1188432 30/12/2022 10:27:20 vanhaidang2008 PIANO - sơn phím GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1108 KB
1188431 30/12/2022 10:27:05 vanhaidang2008 PIANO - sơn phím GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
1184938 21/12/2022 17:43:56 tuankhoa2908 PIANO - sơn phím GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1044 KB
1143843 08/10/2022 23:10:30 ngochoang997 PIANO - sơn phím GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1056 KB
1110532 01/08/2022 19:24:08 hothinh277 PIANO - sơn phím GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 2584 KB
1110528 01/08/2022 19:20:45 HaHaHa123 PIANO - sơn phím GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 2584 KB
1109490 30/07/2022 10:18:29 HaHaHa123 PIANO - sơn phím GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 2528 KB
1109395 30/07/2022 06:18:51 HaHaHa123 PIANO - sơn phím GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 2516 KB
1109292 29/07/2022 20:52:12 HaHaHa123 PIANO - sơn phím GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 2524 KB
1109287 29/07/2022 20:44:41 hothinh277 PIANO - sơn phím GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1060 KB
1109209 29/07/2022 17:44:27 hothinh277 PIANO - sơn phím GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 876 KB
1100716 12/07/2022 08:32:54 HaHaHa123 PIANO - sơn phím GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1104 KB
1077969 11/05/2022 10:43:26 tandat PIANO - sơn phím GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
1077967 11/05/2022 10:42:08 tandat PIANO - sơn phím GNU C++11 Accepted 31 ms 2572 KB
1077965 11/05/2022 10:36:13 tandat PIANO - sơn phím GNU C++11 Accepted 15 ms 2544 KB
1077964 11/05/2022 10:35:36 tandat PIANO - sơn phím GNU C++11 Accepted 15 ms 2552 KB
1077963 11/05/2022 10:33:40 tandat PIANO - sơn phím GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
1068135 01/04/2022 10:45:40 ntphong PIANO - sơn phím Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 852 KB
1068134 01/04/2022 10:39:35 ntphong PIANO - sơn phím Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
1048021 21/02/2022 12:31:10 YugiKayo PIANO - sơn phím GNU C++ Accepted 15 ms 2680 KB
1048020 21/02/2022 12:30:29 YugiKayo PIANO - sơn phím GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1019187 20/12/2021 17:51:14 hvl PIANO - sơn phím GNU C++11 Accepted 31 ms 2636 KB
936133 19/07/2021 10:00:56 nguyenan0808 PIANO - sơn phím GNU C++11 Accepted 15 ms 2688 KB
912166 27/05/2021 21:07:47 hakhanguyen PIANO - sơn phím GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1040 KB
872191 01/02/2021 08:27:15 tlg1811 PIANO - sơn phím Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 2700 KB
868469 25/01/2021 10:14:47 tlg1811 PIANO - sơn phím Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
862979 15/01/2021 21:35:55 tuankhanh123 PIANO - sơn phím GNU C++ Accepted 15 ms 2604 KB
856365 06/01/2021 16:31:10 khongaingo PIANO - sơn phím GNU C++11 Accepted 15 ms 2592 KB
850096 22/12/2020 11:05:15 dangdinhkhiem PIANO - sơn phím GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
849297 20/12/2020 07:49:24 giacatvu147 PIANO - sơn phím Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 1144 KB
849296 20/12/2020 07:47:15 giacatvu147 PIANO - sơn phím Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 1124 KB
849294 20/12/2020 07:38:12 giacatvu147 PIANO - sơn phím Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 816 KB
849290 20/12/2020 07:28:05 giacatvu147 PIANO - sơn phím Python 3 Wrong answer on test 2 109 ms 6808 KB
846113 13/12/2020 19:39:57 vuiqua1107 PIANO - sơn phím GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
829192 18/11/2020 10:23:31 namlawng123 PIANO - sơn phím GNU C++11 Accepted 15 ms 2592 KB
829187 18/11/2020 10:12:50 dangnguyen PIANO - sơn phím GNU C++ Accepted 15 ms 2444 KB
829186 18/11/2020 10:10:03 HoangVu123 PIANO - sơn phím GNU C++ Accepted 31 ms 2480 KB
829185 18/11/2020 10:09:53 ldn694 PIANO - sơn phím GNU C++ Accepted 31 ms 2500 KB
829184 18/11/2020 10:08:58 HoangVu123 PIANO - sơn phím GNU C++ Wrong answer on test 3 31 ms 2480 KB
829183 18/11/2020 10:07:47 HoangVu123 PIANO - sơn phím GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 2480 KB
829182 18/11/2020 10:07:16 namlawng123 PIANO - sơn phím GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 2656 KB
829181 18/11/2020 10:06:29 namlawng123 PIANO - sơn phím Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
829180 18/11/2020 10:02:25 HMĐ_191 PIANO - sơn phím GNU C++11 Accepted 15 ms 2480 KB
829179 18/11/2020 09:59:40 HMĐ_191 PIANO - sơn phím GNU C++11 Accepted 31 ms 2508 KB
829178 18/11/2020 09:58:25 HMĐ_191 PIANO - sơn phím GNU C++11 Accepted 31 ms 2492 KB
829176 18/11/2020 09:54:02 HMĐ_191 PIANO - sơn phím GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1112 KB
829175 18/11/2020 09:51:35 nganngants PIANO - sơn phím GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1112 KB
829174 18/11/2020 09:51:09 nganngants PIANO - sơn phím GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
829173 18/11/2020 09:48:22 HMĐ_191 PIANO - sơn phím GNU C++11 Wrong answer on test 7 31 ms 2500 KB
829169 18/11/2020 09:35:49 nganngants PIANO - sơn phím GNU C++11 Accepted 31 ms 2496 KB
829168 18/11/2020 09:35:21 HMĐ_191 PIANO - sơn phím GNU C++11 Wrong answer on test 7 15 ms 2508 KB
816935 22/10/2020 15:42:13 hieu2k3lmao PIANO - sơn phím GNU C++ Accepted 31 ms 2524 KB
813340 17/10/2020 10:56:36 kkmot2 PIANO - sơn phím GNU C++ Accepted 15 ms 2616 KB
802537 30/09/2020 11:01:15 VaniBrini PIANO - sơn phím GNU C++ Accepted 15 ms 2624 KB
801439 27/09/2020 20:14:15 QuốcThịnh PIANO - sơn phím GNU C++ Accepted 31 ms 2624 KB
787984 24/08/2020 18:05:54 h123 PIANO - sơn phím GNU C++ Accepted 31 ms 2592 KB
784211 16/08/2020 13:40:55 haiprot1 PIANO - sơn phím GNU C++11 Accepted 31 ms 2580 KB
771276 08/07/2020 11:28:34 hoainam123 PIANO - sơn phím GNU C++ Accepted 31 ms 2552 KB
764804 18/06/2020 17:55:11 wisdomlordraphael PIANO - sơn phím GNU C++ Accepted 15 ms 2628 KB
744537 18/04/2020 22:34:56 foxyoung98x PIANO - sơn phím GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1048 KB
743470 14/04/2020 19:50:01 canhtoannct PIANO - sơn phím GNU C++11 Accepted 31 ms 2496 KB
743469 14/04/2020 19:48:58 canhtoannct PIANO - sơn phím GNU C++11 Wrong answer on test 3 31 ms 2544 KB
743468 14/04/2020 19:47:28 canhtoannct PIANO - sơn phím GNU C++11 Accepted 15 ms 2496 KB
743466 14/04/2020 19:46:50 canhtoannct PIANO - sơn phím GNU C++11 Runtime error on test 1 15 ms 896 KB
743464 14/04/2020 19:41:57 canhtoannct PIANO - sơn phím GNU C++11 Wrong answer on test 3 46 ms 1104 KB
743463 14/04/2020 19:37:08 canhtoannct PIANO - sơn phím GNU C++11 Wrong answer on test 3 46 ms 2544 KB
743462 14/04/2020 19:35:24 canhtoannct PIANO - sơn phím GNU C++11 Wrong answer on test 3 46 ms 2540 KB
743459 14/04/2020 18:56:32 canhtoannct PIANO - sơn phím GNU C++11 Wrong answer on test 7 31 ms 7764 KB
743458 14/04/2020 18:51:00 canhtoannct PIANO - sơn phím GNU C++11 Wrong answer on test 3 31 ms 7788 KB
743455 14/04/2020 18:45:49 canhtoannct PIANO - sơn phím GNU C++11 Wrong answer on test 7 31 ms 7788 KB
743454 14/04/2020 18:44:28 canhtoannct PIANO - sơn phím GNU C++11 Wrong answer on test 7 31 ms 7788 KB
743438 14/04/2020 17:46:11 canhtoannct PIANO - sơn phím GNU C++11 Wrong answer on test 7 46 ms 8924 KB
739072 01/04/2020 17:13:49 vinhnt PIANO - sơn phím GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
737339 26/03/2020 16:52:55 quangphat18ti PIANO - sơn phím GNU C++11 Accepted 15 ms 2452 KB
737338 26/03/2020 16:52:48 quangphat18ti PIANO - sơn phím GNU C++11 Accepted 31 ms 2452 KB
737337 26/03/2020 16:52:21 quangphat18ti PIANO - sơn phím GNU C++11 Accepted 31 ms 2452 KB
737336 26/03/2020 16:52:10 quangphat18ti PIANO - sơn phím GNU C++11 Accepted 15 ms 2452 KB
737335 26/03/2020 16:52:05 quangphat18ti PIANO - sơn phím GNU C++11 Accepted 31 ms 2460 KB
737334 26/03/2020 16:51:58 quangphat18ti PIANO - sơn phím GNU C++11 Accepted 15 ms 2452 KB
737333 26/03/2020 16:51:43 quangphat18ti PIANO - sơn phím GNU C++11 Accepted 15 ms 2452 KB
737332 26/03/2020 16:51:36 quangphat18ti PIANO - sơn phím GNU C++11 Accepted 15 ms 2460 KB
737330 26/03/2020 16:51:26 quangphat18ti PIANO - sơn phím GNU C++11 Accepted 31 ms 2452 KB
737328 26/03/2020 16:51:12 quangphat18ti PIANO - sơn phím GNU C++11 Accepted 15 ms 2452 KB
737326 26/03/2020 16:50:16 quangphat18ti PIANO - sơn phím GNU C++11 Accepted 15 ms 2452 KB
737325 26/03/2020 16:48:23 quangphat18ti PIANO - sơn phím GNU C++11 Accepted 15 ms 2452 KB
736202 22/03/2020 21:17:25 cyber_coder PIANO - sơn phím GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
736200 22/03/2020 21:16:45 cyber_coder PIANO - sơn phím GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
735961 21/03/2020 23:37:39 hoangdeptrainhatquadat PIANO - sơn phím GNU C++11 Accepted 15 ms 2516 KB
735960 21/03/2020 23:36:29 hoangdeptrainhatquadat PIANO - sơn phím GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
733379 16/03/2020 08:03:35 dangnguyen PIANO - sơn phím GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 840 KB
731706 12/03/2020 18:20:11 ntphong PIANO - sơn phím Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1236 KB
730402 08/03/2020 21:40:04 banana2k PIANO - sơn phím GNU C++11 Accepted 15 ms 2552 KB
730401 08/03/2020 21:39:30 banana2k PIANO - sơn phím GNU C++11 Runtime error on test 1 15 ms 1040 KB
730400 08/03/2020 21:39:01 banana2k PIANO - sơn phím GNU C++11 Runtime error on test 1 0 ms 1060 KB
730399 08/03/2020 21:38:43 banana2k PIANO - sơn phím GNU C++11 Runtime error on test 1 0 ms 864 KB
728801 04/03/2020 18:07:22 dth_110117051 PIANO - sơn phím GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1064 KB
722082 18/02/2020 14:35:24 ntnvlog PIANO - sơn phím GNU C++ Accepted 31 ms 2568 KB
722081 18/02/2020 14:33:21 ntnvlog PIANO - sơn phím Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1024 KB
714256 04/02/2020 12:35:26 haupas PIANO - sơn phím GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1916 KB
713931 03/02/2020 17:27:47 haupas PIANO - sơn phím GNU C++11 Time limit exceed on test 3 1109 ms 1900 KB
Trang  [1] 2
Back to Top