Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
820334 27/10/2020 22:05:01 vothanhtai1 TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1112 KB
820175 27/10/2020 18:46:39 nptd TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Memory limit exceed on test 3 15 ms 2772 KB
820174 27/10/2020 18:46:06 Quang249 TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 1528 KB
820172 27/10/2020 18:44:48 nptd TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
820165 27/10/2020 18:31:47 thienhao2412 TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1360 KB
819854 27/10/2020 05:56:08 caokhacbaoson TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1060 KB
819853 27/10/2020 05:55:30 caokhacbaoson TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1060 KB
819742 26/10/2020 22:11:39 hair11052004 TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++ Accepted 0 ms 1844 KB
819703 26/10/2020 21:46:13 hair11052004 TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1844 KB
819426 26/10/2020 12:00:51 thienhao2412 TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1296 KB
819378 26/10/2020 09:36:18 sinphan TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Memory limit exceed on test 3 15 ms 2732 KB
819270 25/10/2020 23:49:58 thanhnam09012007 TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Memory limit exceed on test 3 31 ms 2732 KB
819083 25/10/2020 21:02:40 hoangphong230106 TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Memory limit exceed on test 3 15 ms 2960 KB
819045 25/10/2020 20:44:34 nguyenkhanhtai TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1332 KB
819044 25/10/2020 20:43:55 nguyenkhanhtai TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
818816 25/10/2020 15:35:21 sinphan TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
818801 25/10/2020 15:08:11 sinphan TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Memory limit exceed on test 3 0 ms 2732 KB
818678 25/10/2020 10:18:45 VietDat TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++11 Accepted 15 ms 1864 KB
818500 24/10/2020 22:23:28 zxcvbgt TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
818491 24/10/2020 22:13:47 lyminhdat TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Wrong answer on test 1 31 ms 984 KB
818487 24/10/2020 22:05:25 zxcvbgt TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1108 KB
818443 24/10/2020 20:53:51 PBLTK TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Memory limit exceed on test 3 15 ms 2772 KB
818434 24/10/2020 20:29:17 PBLTK TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Memory limit exceed on test 3 15 ms 2772 KB
818432 24/10/2020 20:23:28 PBLTK TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Memory limit exceed on test 3 15 ms 2772 KB
818423 24/10/2020 20:11:29 PBLTK TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Memory limit exceed on test 3 15 ms 2776 KB
818419 24/10/2020 20:06:40 PBLTK TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Memory limit exceed on test 3 0 ms 2776 KB
818417 24/10/2020 20:05:12 PBLTK TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1312 KB
818411 24/10/2020 19:57:54 PBLTK TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1000 KB
818409 24/10/2020 19:55:06 PBLTK TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 996 KB
818406 24/10/2020 19:53:47 PBLTK TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1144 KB
818404 24/10/2020 19:48:43 PBLTK TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Runtime error on test 1 0 ms 1164 KB
818398 24/10/2020 19:38:33 thienhao2412 TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1276 KB
818395 24/10/2020 19:30:00 PBLTK TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
818392 24/10/2020 19:28:38 thienhao2412 TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Runtime error on test 1 0 ms 944 KB
818391 24/10/2020 19:25:58 PBLTK TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Runtime error on test 1 15 ms 1332 KB
818390 24/10/2020 19:25:42 thienhao2412 TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Runtime error on test 1 0 ms 1332 KB
818389 24/10/2020 19:21:25 PBLTK TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Runtime error on test 1 0 ms 1328 KB
818388 24/10/2020 19:16:11 nptd TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Memory limit exceed on test 3 15 ms 2776 KB
818387 24/10/2020 19:13:21 nptd TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Memory limit exceed on test 3 15 ms 2776 KB
818347 24/10/2020 17:11:25 hoang1213 TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Memory limit exceed on test 3 15 ms 3000 KB
817995 24/10/2020 08:08:36 hienluongkl TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1112 KB
817820 23/10/2020 21:32:20 ngominhduc TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Runtime error on test 1 15 ms 1476 KB
817767 23/10/2020 20:28:51 hcidMTA TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++ Memory limit exceed on test 3 15 ms 2524 KB
817697 23/10/2020 17:56:27 thanhnam09012007 TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1332 KB
817513 23/10/2020 09:16:55 ntn2007 TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 1044 KB
817374 22/10/2020 21:57:07 thanhnam09012007 TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Memory limit exceed on test 3 15 ms 2704 KB
817372 22/10/2020 21:56:33 thanhnam09012007 TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
817364 22/10/2020 21:50:33 thanhnam09012007 TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Memory limit exceed on test 3 15 ms 2708 KB
817354 22/10/2020 21:46:49 thanhnam09012007 TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
817351 22/10/2020 21:46:17 thanhnam09012007 TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Memory limit exceed on test 3 15 ms 2700 KB
817349 22/10/2020 21:45:35 thanhnam09012007 TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Memory limit exceed on test 3 31 ms 2704 KB
817344 22/10/2020 21:43:49 hienluongkl TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++ Memory limit exceed on test 3 15 ms 2456 KB
817337 22/10/2020 21:40:17 thanhnam09012007 TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1456 KB
817114 22/10/2020 18:06:18 trinhduynhan TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++ Memory limit exceed on test 1 15 ms 2632 KB
817112 22/10/2020 18:05:24 trinhduynhan TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++ Memory limit exceed on test 2 15 ms 2624 KB
817107 22/10/2020 17:58:05 trinhduynhan TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
817105 22/10/2020 17:56:38 trinhduynhan TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
817053 22/10/2020 17:18:26 thanhnam09012007 TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 976 KB
817052 22/10/2020 17:17:50 thanhnam09012007 TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
816824 22/10/2020 14:22:51 Truongthinh TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
816823 22/10/2020 14:21:30 Truongthinh TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1040 KB
816820 22/10/2020 14:19:21 chumoro TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1792 KB
816812 22/10/2020 14:16:26 chumoro TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1796 KB
816810 22/10/2020 14:14:59 chumoro TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++11 Memory limit exceed on test 3 15 ms 2464 KB
816786 22/10/2020 13:57:01 chumoro TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1040 KB
816784 22/10/2020 13:55:22 chumoro TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++11 Memory limit exceed on test 3 15 ms 2464 KB
816779 22/10/2020 13:41:47 chumoro TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++11 Memory limit exceed on test 3 15 ms 2464 KB
816772 22/10/2020 12:43:02 chumoro TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++11 Memory limit exceed on test 3 15 ms 2468 KB
816767 22/10/2020 12:37:14 chumoro TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1040 KB
816766 22/10/2020 12:34:46 chumoro TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1040 KB
816765 22/10/2020 12:34:15 chumoro TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
816764 22/10/2020 12:33:59 chumoro TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
816652 22/10/2020 07:41:11 phu2007hvthaha TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 796 KB
816476 21/10/2020 20:58:51 Thaibao TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++ Memory limit exceed on test 3 15 ms 2404 KB
816403 21/10/2020 20:12:14 dohongnhat TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++ Memory limit exceed on test 3 0 ms 10220 KB
816333 21/10/2020 18:40:06 huychatchoi TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1096 KB
816332 21/10/2020 18:39:33 huychatchoi TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++11 Wrong answer on test 2 31 ms 864 KB
816286 21/10/2020 16:21:24 thanhnam09012007 TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1024 KB
816270 21/10/2020 15:57:15 Tramkkk TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Memory limit exceed on test 3 15 ms 2768 KB
816265 21/10/2020 15:37:42 hienluongkl TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1068 KB
816264 21/10/2020 15:35:55 hienluongkl TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1076 KB
816262 21/10/2020 15:28:45 Tramkkk TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1328 KB
816261 21/10/2020 15:26:30 Tramkkk TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Runtime error on test 1 15 ms 984 KB
816258 21/10/2020 15:24:09 Tramkkk TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Compilation error 0 ms 0 KB
815922 20/10/2020 19:44:19 haithcsyl TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Runtime error on test 1 15 ms 1532 KB
815752 20/10/2020 13:34:43 tambota TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Memory limit exceed on test 3 15 ms 2776 KB
815751 20/10/2020 13:34:29 tambota TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Memory limit exceed on test 3 15 ms 2776 KB
815750 20/10/2020 13:34:13 tambota TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Memory limit exceed on test 3 15 ms 2776 KB
815749 20/10/2020 13:33:24 tambota TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Memory limit exceed on test 3 0 ms 2780 KB
815417 19/10/2020 18:54:31 haithcsyl TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Runtime error on test 1 0 ms 1016 KB
815416 19/10/2020 18:53:58 haithcsyl TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Runtime error on test 1 15 ms 1324 KB
815196 19/10/2020 12:52:47 TrieuDaiPhu TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1868 KB
815195 19/10/2020 12:52:02 TrieuDaiPhu TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1104 KB
815175 19/10/2020 11:30:08 MINHKHANG TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++11 Accepted 0 ms 1868 KB
815170 19/10/2020 11:28:34 MINHKHANG TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++11 Wrong answer on test 5 15 ms 1864 KB
815167 19/10/2020 11:27:42 MINHKHANG TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 880 KB
815162 19/10/2020 11:25:44 MINHKHANG TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1096 KB
815151 19/10/2020 11:14:26 huyandeptrai TONGMANG - Tính tổng mảng Free Pascal Runtime error on test 1 0 ms 1532 KB
815150 19/10/2020 11:14:25 MINHKHANG TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++11 Memory limit exceed on test 3 15 ms 2528 KB
815149 19/10/2020 11:13:28 MINHKHANG TONGMANG - Tính tổng mảng GNU C++11 Memory limit exceed on test 3 0 ms 2532 KB
Trang  [1] 2 3 ... 19 20
Back to Top