Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
1168464 23/11/2022 20:20:02 phckhnh0902 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 203 ms 10364 KB
1168463 23/11/2022 20:18:33 changggK DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 203 ms 10420 KB
1168462 23/11/2022 20:16:52 phckhnh0902 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 718 ms 9748 KB
1168461 23/11/2022 20:16:20 phckhnh0902 DAVA - Đào vàng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1168453 23/11/2022 20:01:08 PasCpp DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 171 ms 8568 KB
1168451 23/11/2022 20:00:52 No_Name DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 750 ms 9536 KB
1168447 23/11/2022 19:51:20 lazygarde DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 734 ms 10372 KB
1168446 23/11/2022 19:50:56 lazygarde DAVA - Đào vàng GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
1167781 22/11/2022 20:52:25 hoangduongktp26b DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 703 ms 5532 KB
1166766 21/11/2022 18:32:34 thinhquoc DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 703 ms 6272 KB
1166727 21/11/2022 16:33:12 TuCoder DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 156 ms 16208 KB
1166579 21/11/2022 11:17:56 lazygarde DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 734 ms 9544 KB
1164683 19/11/2022 09:29:51 kjgfgkiod DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 187 ms 4060 KB
1164360 18/11/2022 16:03:48 thantinhyeu0979 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 187 ms 6372 KB
1161076 12/11/2022 20:09:42 phckhnh0902 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 687 ms 9908 KB
1161074 12/11/2022 20:09:16 phckhnh0902 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
1160554 11/11/2022 16:41:48 tuanpham2604 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 203 ms 18248 KB
1160552 11/11/2022 16:40:50 tuanpham2604 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 703 ms 18228 KB
1160521 11/11/2022 15:18:03 tuanpham2604 DAVA - Đào vàng GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1080 KB
1160520 11/11/2022 15:16:21 tuanpham2604 DAVA - Đào vàng GNU C++ Wrong answer on test 7 31 ms 1080 KB
1160519 11/11/2022 15:13:57 tuanpham2604 DAVA - Đào vàng GNU C++ Wrong answer on test 7 15 ms 1080 KB
1160485 11/11/2022 14:25:14 Le_Son DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 218 ms 6072 KB
1157951 05/11/2022 16:49:44 TienDuy2k8 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 718 ms 9132 KB
1157950 05/11/2022 16:49:11 TienDuy2k8 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Time limit exceed on test 16 3062 ms 18680 KB
1157944 05/11/2022 16:45:07 TienDuy2k8 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1012 KB
1154568 29/10/2022 16:40:02 LêMinhKhang DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 187 ms 4032 KB
1154309 28/10/2022 22:19:22 fanm1020nam DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 718 ms 6168 KB
1154303 28/10/2022 22:11:06 fanm1020nam DAVA - Đào vàng GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 960 KB
1153809 27/10/2022 22:24:22 minhnhatmn16 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 718 ms 9496 KB
1153656 27/10/2022 16:33:52 BFernandes18 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 203 ms 14656 KB
1152698 25/10/2022 08:33:10 emkodidau DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 218 ms 6504 KB
1152672 25/10/2022 08:17:33 emkodidau DAVA - Đào vàng GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 876 KB
1152242 24/10/2022 08:19:09 emkodidau DAVA - Đào vàng GNU C++ Wrong answer on test 14 15 ms 1872 KB
1150620 20/10/2022 15:34:36 haipcbyl DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 171 ms 4064 KB
1150616 20/10/2022 15:33:28 haipcbyl DAVA - Đào vàng GNU C++ Time limit exceed on test 16 3078 ms 19596 KB
1150613 20/10/2022 15:31:06 konchanloli123 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 187 ms 6080 KB
1150609 20/10/2022 15:29:31 haipcbyl DAVA - Đào vàng GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 872 KB
1150449 20/10/2022 08:36:43 hungdeptrai123 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 1250 ms 5696 KB
1150141 19/10/2022 16:15:18 bongojuniorr DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 171 ms 4060 KB
1150136 19/10/2022 16:12:42 minhhoaiphan1408 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 187 ms 7832 KB
1150132 19/10/2022 16:11:12 bongojuniorr DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 687 ms 5484 KB
1149596 19/10/2022 07:04:56 phuckhang123 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 687 ms 9644 KB
1148618 17/10/2022 11:26:36 emkodidau DAVA - Đào vàng GNU C++ Time limit exceed on test 16 3078 ms 9668 KB
1147778 15/10/2022 16:36:17 minhkhoa DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 718 ms 5584 KB
1147769 15/10/2022 16:21:17 minhkhoa DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 687 ms 5524 KB
1147436 14/10/2022 20:44:22 vanhaidang2008 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Time limit exceed on test 16 3031 ms 19428 KB
1147435 14/10/2022 20:42:49 vanhaidang2008 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Time limit exceed on test 16 3031 ms 18572 KB
1142609 07/10/2022 08:11:56 Bright DAVA - Đào vàng Java 8 Memory limit exceed on test 16 1234 ms 143088 KB
1142608 07/10/2022 08:11:35 Bright DAVA - Đào vàng Java 8 Runtime error on test 1 171 ms 16708 KB
1142607 07/10/2022 08:10:43 Bright DAVA - Đào vàng Java 8 Memory limit exceed on test 16 1234 ms 145220 KB
1142606 07/10/2022 08:05:26 Tbinh DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 687 ms 9948 KB
1142605 07/10/2022 08:05:00 Tbinh DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 687 ms 9960 KB
1142600 07/10/2022 07:50:03 Dlynkk DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 718 ms 9844 KB
1142381 06/10/2022 19:05:57 letandat1609 DAVA - Đào vàng GNU C++ Time limit exceed on test 16 3031 ms 10356 KB
1142299 06/10/2022 15:37:37 letandat1609 DAVA - Đào vàng GNU C++ Time limit exceed on test 16 3062 ms 10356 KB
1137225 28/09/2022 15:02:22 nkien25082002 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 734 ms 5484 KB
1136547 26/09/2022 23:56:34 TienDayy DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 187 ms 4068 KB
1136545 26/09/2022 23:54:36 TaoCanCaSever DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 1171 ms 6352 KB
1133487 20/09/2022 13:11:29 Bchinh DAVA - Đào vàng Python 3 Accepted 1421 ms 7060 KB
1130881 16/09/2022 15:53:51 Bchinh DAVA - Đào vàng Python 3 Time limit exceed on test 16 3093 ms 12496 KB
1130468 15/09/2022 20:30:46 kakakaka DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 687 ms 9964 KB
1130422 15/09/2022 18:17:17 tkhoi123 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 203 ms 5924 KB
1130130 15/09/2022 15:39:52 hoangviet892002 DAVA - Đào vàng GNU C++ Time limit exceed on test 16 3015 ms 10372 KB
1129951 15/09/2022 11:29:49 dangminhanh DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 703 ms 10692 KB
1127203 09/09/2022 15:38:02 chuthanhvinh DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 718 ms 9168 KB
1125994 06/09/2022 11:06:30 chung22082007 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 734 ms 5552 KB
1125865 05/09/2022 15:33:48 gia_bao DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 703 ms 10304 KB
1125549 03/09/2022 21:48:05 khanhduy2311 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 687 ms 9916 KB
1125032 02/09/2022 13:25:55 gia_bao DAVA - Đào vàng GNU C++ Time limit exceed on test 16 3062 ms 6420 KB
1122988 26/08/2022 21:51:20 duythien123 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 1140 ms 8316 KB
1122975 26/08/2022 21:26:34 duythien123 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Time limit exceed on test 16 3078 ms 10320 KB
1122974 26/08/2022 21:25:00 duythien123 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Time limit exceed on test 16 3062 ms 10320 KB
1122956 26/08/2022 20:23:16 duythien123 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 1064 KB
1122955 26/08/2022 20:21:49 duythien123 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 864 KB
1119320 18/08/2022 15:45:16 Loi DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 203 ms 6060 KB
1119301 18/08/2022 15:07:48 nguyeminhthienk64 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 703 ms 10296 KB
1119007 18/08/2022 08:17:49 16letrunghieu01 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 734 ms 24236 KB
1118573 17/08/2022 10:11:30 hi4o1 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 718 ms 5496 KB
1117606 15/08/2022 11:40:40 16letrunghieu01 DAVA - Đào vàng GNU C++ Time limit exceed on test 16 3046 ms 27412 KB
1117559 15/08/2022 11:17:41 16letrunghieu01 DAVA - Đào vàng GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 884 KB
1117553 15/08/2022 10:46:07 16letrunghieu01 DAVA - Đào vàng GNU C++ Time limit exceed on test 16 3046 ms 10396 KB
1117289 14/08/2022 17:17:18 NguyenQuocPhu DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 703 ms 9128 KB
1116935 13/08/2022 14:26:18 BBQ DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 187 ms 6776 KB
1116927 13/08/2022 13:17:38 xaydudu2k3 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 687 ms 9564 KB
1116062 11/08/2022 16:16:37 l4adeveloper DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 187 ms 6112 KB
1114735 08/08/2022 23:01:29 Hậu7979 DAVA - Đào vàng Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1024 KB
1113617 07/08/2022 11:02:58 quy991099 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 718 ms 9096 KB
1113616 07/08/2022 11:02:26 quy991099 DAVA - Đào vàng GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1096 KB
1113612 07/08/2022 10:58:28 quy991099 DAVA - Đào vàng GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 1096 KB
1113595 07/08/2022 10:40:54 quy991099 DAVA - Đào vàng GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1024 KB
1109680 30/07/2022 20:02:42 connornguyxn DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 187 ms 10816 KB
1109645 30/07/2022 17:04:03 vutien DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 171 ms 4188 KB
1108809 28/07/2022 20:20:37 phammhhehe1 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 718 ms 16044 KB
1108803 28/07/2022 20:15:08 phammhhehe1 DAVA - Đào vàng GNU C++ Time limit exceed on test 16 3062 ms 27360 KB
1108727 28/07/2022 17:05:20 phammhhehe1 DAVA - Đào vàng GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1056 KB
1108726 28/07/2022 17:04:46 phammhhehe1 DAVA - Đào vàng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1108559 28/07/2022 11:04:44 ngoloiyl DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 187 ms 6328 KB
1108475 28/07/2022 09:25:56 tacl_na19 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 1968 ms 7208 KB
1108422 28/07/2022 08:56:24 tacl_na19 DAVA - Đào vàng GNU C++ Time limit exceed on test 16 3078 ms 7208 KB
1108277 27/07/2022 23:39:27 tadat216 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 156 ms 8720 KB
Trang  1 [2] 3 4 ... 32 33
Back to Top