Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
1108127 27/07/2022 20:27:41 buiducmanh DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1836 KB
1107930 27/07/2022 15:47:12 buiducmanh DAVA - Đào vàng GNU C++11 Time limit exceed on test 16 3062 ms 9656 KB
1107925 27/07/2022 15:45:00 buiducmanh DAVA - Đào vàng GNU C++11 Time limit exceed on test 16 3062 ms 5772 KB
1107921 27/07/2022 15:43:03 buiducmanh DAVA - Đào vàng GNU C++11 Time limit exceed on test 16 3015 ms 9712 KB
1107919 27/07/2022 15:41:28 buiducmanh DAVA - Đào vàng GNU C++11 Time limit exceed on test 16 3015 ms 9696 KB
1106101 24/07/2022 18:37:40 TaoCanCaSever DAVA - Đào vàng GNU C++ Time limit exceed on test 16 3078 ms 6456 KB
1105547 23/07/2022 11:15:19 trantrunghau03042006 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 187 ms 8684 KB
1105390 22/07/2022 22:22:47 trantrunghau03042006 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1076 KB
1104538 21/07/2022 17:20:03 ThanhToLaTuiDay DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 671 ms 5820 KB
1104537 21/07/2022 17:16:00 ThanhToLaTuiDay DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 1296 ms 5796 KB
1102765 18/07/2022 09:10:15 lllll DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 718 ms 9360 KB
1102761 18/07/2022 09:03:49 Neptune DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 156 ms 10384 KB
1102760 18/07/2022 09:03:06 Neptune DAVA - Đào vàng Free Pascal Wrong answer on test 6 15 ms 992 KB
1102757 18/07/2022 09:02:43 Neptune DAVA - Đào vàng Free Pascal Wrong answer on test 6 15 ms 760 KB
1102756 18/07/2022 09:02:02 Neptune DAVA - Đào vàng Free Pascal Wrong answer on test 6 15 ms 1248 KB
1102679 18/07/2022 08:04:20 meliodasssf DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 203 ms 14140 KB
1099279 08/07/2022 09:14:08 jorah DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 171 ms 4824 KB
1097196 05/07/2022 07:30:50 Tài_Nguyễn DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 187 ms 4064 KB
1097195 05/07/2022 07:30:06 Tài_Nguyễn DAVA - Đào vàng GNU C++ Wrong answer on test 16 15 ms 1864 KB
1097194 05/07/2022 07:29:51 Tài_Nguyễn DAVA - Đào vàng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1097075 04/07/2022 14:41:16 lghuy DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 703 ms 16356 KB
1097074 04/07/2022 14:38:46 lghuy DAVA - Đào vàng GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1072 KB
1097066 04/07/2022 14:13:08 Tài_Nguyễn DAVA - Đào vàng GNU C++ Wrong answer on test 15 15 ms 1868 KB
1097065 04/07/2022 14:12:41 Tài_Nguyễn DAVA - Đào vàng GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1072 KB
1097064 04/07/2022 14:12:16 Tài_Nguyễn DAVA - Đào vàng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1097039 04/07/2022 12:29:04 dangnguyenbaovn DAVA - Đào vàng GNU C++11 Time limit exceed on test 16 3062 ms 6440 KB
1096314 02/07/2022 15:18:53 lexuantrong DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 140 ms 6272 KB
1096268 02/07/2022 11:48:26 quanmapne DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 750 ms 9128 KB
1096267 02/07/2022 11:48:11 quanmapne DAVA - Đào vàng GNU C++ Wrong answer on test 16 687 ms 9272 KB
1096264 02/07/2022 11:43:50 quanmapne DAVA - Đào vàng GNU C++ Wrong answer on test 16 703 ms 9100 KB
1096246 02/07/2022 11:03:51 quanmapne DAVA - Đào vàng GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 996 KB
1096245 02/07/2022 11:03:27 quanmapne DAVA - Đào vàng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1094264 27/06/2022 11:30:33 xuanphuoc273 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 125 ms 15616 KB
1092627 22/06/2022 21:14:22 dobinhminh01 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 203 ms 6048 KB
1092598 22/06/2022 20:26:14 thangk9 DAVA - Đào vàng Free Pascal Time limit exceed on test 16 3046 ms 6596 KB
1092594 22/06/2022 20:14:31 dobinhminh01 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
1091058 17/06/2022 16:37:34 nggbao DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 734 ms 6420 KB
1091057 17/06/2022 16:36:28 nggbao DAVA - Đào vàng GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
1091056 17/06/2022 16:36:02 nggbao DAVA - Đào vàng GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
1091054 17/06/2022 16:32:45 nggbao DAVA - Đào vàng GNU C++11 Wrong answer on test 2 0 ms 856 KB
1091053 17/06/2022 16:31:58 nggbao DAVA - Đào vàng GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 116 KB
1090204 15/06/2022 11:42:28 hoanghdn DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 718 ms 16396 KB
1090172 15/06/2022 10:28:35 hoangthien DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 718 ms 9596 KB
1089150 12/06/2022 08:09:58 VNWOLF2005 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 687 ms 5544 KB
1087329 07/06/2022 18:28:46 hungphong1035 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 187 ms 12064 KB
1087328 07/06/2022 18:28:22 hungphong1035 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
1086425 04/06/2022 17:25:30 hue34 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 703 ms 5500 KB
1086424 04/06/2022 17:22:58 hue34 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 703 ms 5468 KB
1085365 31/05/2022 22:01:38 Lgm DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 203 ms 10248 KB
1085364 31/05/2022 22:00:56 Lgm DAVA - Đào vàng GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
1084510 27/05/2022 21:59:59 thongtl123 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 203 ms 9988 KB
1084286 27/05/2022 01:48:37 phongphu10097777 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 343 ms 8300 KB
1084272 26/05/2022 23:59:24 phongphu10097777 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Time limit exceed on test 16 3062 ms 6420 KB
1083947 26/05/2022 00:16:51 trangiaphuc DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 703 ms 5500 KB
1083946 26/05/2022 00:13:33 trangiaphuc DAVA - Đào vàng GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 800 KB
1082719 21/05/2022 22:15:23 khanhduy2311 DAVA - Đào vàng Free Pascal Wrong answer on test 15 31 ms 2788 KB
1082716 21/05/2022 22:12:22 khanhduy2311 DAVA - Đào vàng Free Pascal Wrong answer on test 15 31 ms 2788 KB
1082705 21/05/2022 21:45:11 phuxtrohhg DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 203 ms 7628 KB
1082104 20/05/2022 01:30:38 J4F DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 187 ms 6276 KB
1080065 15/05/2022 22:08:45 thanhnguyen DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 718 ms 9816 KB
1079987 15/05/2022 16:39:46 thanhnguyen DAVA - Đào vàng GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 860 KB
1079981 15/05/2022 15:58:42 khangchuyentin DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 703 ms 9792 KB
1079424 13/05/2022 19:34:38 thiennhb DAVA - Đào vàng GNU C++ Time limit exceed on test 16 3078 ms 5796 KB
1077233 07/05/2022 20:59:51 tuongvy DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 703 ms 16552 KB
1077232 07/05/2022 20:58:56 tuongvy DAVA - Đào vàng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1076472 04/05/2022 14:50:36 aduno DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 734 ms 6476 KB
1076467 04/05/2022 14:13:55 aduno DAVA - Đào vàng GNU C++ Time limit exceed on test 16 3078 ms 6472 KB
1076321 03/05/2022 16:02:35 unknown_coder DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 15 ms 2960 KB
1076194 02/05/2022 20:47:30 unknown_coder DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 937 ms 6620 KB
1076193 02/05/2022 20:43:55 unknown_coder DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 921 ms 6620 KB
1075681 30/04/2022 09:23:34 locluklak DAVA - Đào vàng Python 3 Accepted 2890 ms 49660 KB
1073581 20/04/2022 20:05:05 minhthanh2782006 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 203 ms 4076 KB
1073261 19/04/2022 16:54:23 ZaMinVo15 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 187 ms 6160 KB
1072739 18/04/2022 01:03:19 khacdanh DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 218 ms 9796 KB
1072419 16/04/2022 21:50:13 trantungduong DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 718 ms 16896 KB
1072033 15/04/2022 13:56:51 AC DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 187 ms 4004 KB
1071899 14/04/2022 22:38:47 minkls DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 671 ms 10328 KB
1071898 14/04/2022 22:37:35 minkls DAVA - Đào vàng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1071763 14/04/2022 15:55:18 trangiaphuc DAVA - Đào vàng GNU C++11 Time limit exceed on test 16 3078 ms 25496 KB
1071171 12/04/2022 16:37:10 ginsama01 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 703 ms 9884 KB
1070995 11/04/2022 20:50:07 anhquan3010 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 203 ms 10340 KB
1069118 04/04/2022 12:58:21 tuhuyen020906 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Wrong answer on test 4 0 ms 1008 KB
1068996 03/04/2022 21:31:16 thinhquoc DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 203 ms 6768 KB
1068994 03/04/2022 21:30:55 thinhquoc DAVA - Đào vàng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1067895 31/03/2022 16:06:55 thinhquoc DAVA - Đào vàng GNU C++ Time limit exceed on test 16 3062 ms 9684 KB
1067894 31/03/2022 16:05:33 thinhquoc DAVA - Đào vàng GNU C++ Time limit exceed on test 16 3062 ms 9664 KB
1067781 31/03/2022 09:56:27 BBQ DAVA - Đào vàng GNU C++11 Time limit exceed on test 16 3031 ms 6760 KB
1067405 30/03/2022 07:46:54 thinhquoc DAVA - Đào vàng GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 848 KB
1067403 30/03/2022 07:43:53 thinhquoc DAVA - Đào vàng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1067339 29/03/2022 22:12:03 Lenguyenhieuan DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 218 ms 7008 KB
1067335 29/03/2022 21:48:56 Lenguyenhieuan DAVA - Đào vàng GNU C++11 Time limit exceed on test 16 3062 ms 10348 KB
1066828 28/03/2022 18:21:08 nguyendanghien DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 203 ms 8420 KB
1065623 24/03/2022 17:08:31 kien25082002 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 718 ms 9188 KB
1065475 24/03/2022 16:04:16 kien25082002 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1124 KB
1065474 24/03/2022 16:02:13 kien25082002 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1060 KB
1063796 22/03/2022 16:28:52 k_rse DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 703 ms 9180 KB
1063635 22/03/2022 11:48:17 YugiHacker DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 703 ms 9824 KB
1061229 16/03/2022 21:40:43 Tlukay DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 703 ms 10336 KB
1061228 16/03/2022 21:38:53 Tlukay DAVA - Đào vàng GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1072 KB
1060787 16/03/2022 10:19:46 vanhung18t DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 187 ms 15108 KB
Trang  1 2 [3] 4 5 ... 32 33
Back to Top