Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
119784 16/02/2016 14:37:33 123vietnam_pro DAVA - Đào vàng Free Pascal Wrong answer on test 15 15 ms 1556 KB
119781 16/02/2016 14:36:45 123vietnam_pro DAVA - Đào vàng Free Pascal Wrong answer on test 15 15 ms 1556 KB
119779 16/02/2016 14:35:02 123vietnam_pro DAVA - Đào vàng Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 792 KB
119744 16/02/2016 11:44:53 datbeohbbh DAVA - Đào vàng GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 780 KB
119740 16/02/2016 11:33:50 datbeohbbh DAVA - Đào vàng GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 772 KB
118783 11/02/2016 19:42:18 TQT DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 859 ms 9388 KB
118401 08/02/2016 17:39:35 hoang_95125 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 140 ms 4500 KB
117890 05/02/2016 20:45:59 dqhungdl DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 812 ms 5272 KB
114698 26/01/2016 14:50:20 nguyentamdat DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 109 ms 5936 KB
114328 24/01/2016 22:12:02 namnguyen123 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 796 ms 5428 KB
114263 24/01/2016 19:35:34 huynhduy_hmd DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 750 ms 5560 KB
114173 23/01/2016 21:19:29 dacthai2807 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 218 ms 5740 KB
114171 23/01/2016 21:16:29 dacthai2807 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 984 ms 8968 KB
111624 11/01/2016 21:02:59 anhnguyen6529 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 109 ms 10120 KB
110902 07/01/2016 11:05:02 tiabennita DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 140 ms 5732 KB
110208 03/01/2016 21:47:09 tranquockhanh DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 125 ms 4572 KB
110083 02/01/2016 23:05:26 loveTforever DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 125 ms 6540 KB
109495 30/12/2015 19:56:38 sesshomalong DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 218 ms 14836 KB
109494 30/12/2015 19:50:32 sesshomalong DAVA - Đào vàng GNU C++ Wrong answer on test 4 0 ms 844 KB
109363 30/12/2015 00:06:06 hth20082000 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 1781 ms 5712 KB
107292 21/12/2015 20:02:06 CSP_9 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 1625 ms 10808 KB
107221 21/12/2015 11:28:29 CSP_9 DAVA - Đào vàng Free Pascal Wrong answer on test 10 15 ms 836 KB
107219 21/12/2015 11:15:42 CSP_9 DAVA - Đào vàng Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 788 KB
106822 18/12/2015 22:11:35 ntanh DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 187 ms 5616 KB
106654 17/12/2015 21:32:55 ztrong DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 156 ms 8324 KB
105758 13/12/2015 00:24:35 minhem1231 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 1875 ms 5724 KB
105756 13/12/2015 00:07:35 minhem1231 DAVA - Đào vàng GNU C++ Time limit exceed on test 16 3015 ms 5716 KB
104975 09/12/2015 22:59:52 psucoder DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 218 ms 3884 KB
104919 09/12/2015 21:08:46 Hint_gokai DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 156 ms 34268 KB
104913 09/12/2015 20:54:22 Hint_gokai DAVA - Đào vàng Free Pascal Wrong answer on test 2 31 ms 836 KB
104473 07/12/2015 19:19:05 middlest DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 796 ms 5348 KB
101539 06/12/2015 13:23:53 stepde15 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 203 ms 10144 KB
100986 04/12/2015 10:27:20 minhthuan274 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 203 ms 12804 KB
100461 02/12/2015 08:13:28 miltonbw DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 140 ms 6076 KB
98865 25/11/2015 21:05:14 dhenry DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 140 ms 8860 KB
93835 16/11/2015 19:39:38 s2lyonky DAVA - Đào vàng GNU C++ Time limit exceed on test 16 3015 ms 5680 KB
93834 16/11/2015 19:39:13 s2lyonky DAVA - Đào vàng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
93807 16/11/2015 19:11:07 ThienCoder DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 750 ms 5484 KB
93806 16/11/2015 19:10:58 ThienCoder DAVA - Đào vàng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
93798 16/11/2015 18:55:15 ThienCoder DAVA - Đào vàng GNU C++ Wrong answer on test 13 15 ms 852 KB
93797 16/11/2015 18:55:03 ThienCoder DAVA - Đào vàng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
92819 15/11/2015 00:07:08 junlexo DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 765 ms 9428 KB
92818 15/11/2015 00:06:51 junlexo DAVA - Đào vàng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
92814 14/11/2015 23:53:29 junlexo DAVA - Đào vàng GNU C++ Wrong answer on test 13 15 ms 812 KB
92813 14/11/2015 23:53:29 junlexo DAVA - Đào vàng GNU C++ Wrong answer on test 13 15 ms 840 KB
92812 14/11/2015 23:53:13 junlexo DAVA - Đào vàng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
92809 14/11/2015 23:41:34 junlexo DAVA - Đào vàng GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 820 KB
92640 14/11/2015 18:23:40 MTAnewbie DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 218 ms 10472 KB
91971 13/11/2015 11:40:51 anvodacu0112 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 906 ms 9312 KB
90863 11/11/2015 00:59:32 Hhcckqnl DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 203 ms 9492 KB
88966 07/11/2015 08:24:15 sinh34 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 906 ms 5640 KB
88965 07/11/2015 08:22:58 sinh34 DAVA - Đào vàng GNU C++ Runtime error on test 16 1812 ms 3872 KB
85821 30/10/2015 16:14:20 cvthang123 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 890 ms 9656 KB
85787 30/10/2015 14:36:01 kimnhi56th1 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 1734 ms 7492 KB
85786 30/10/2015 14:34:58 kimnhi56th1 DAVA - Đào vàng GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
85264 29/10/2015 15:29:22 kimnhi56th1 DAVA - Đào vàng GNU C++ Runtime error on test 16 140 ms 1900 KB
84820 28/10/2015 17:58:41 kimnhi56th1 DAVA - Đào vàng GNU C++ Wrong answer on test 12 15 ms 1092 KB
84819 28/10/2015 17:50:11 kimnhi56th1 DAVA - Đào vàng GNU C++ Wrong answer on test 12 15 ms 848 KB
84818 28/10/2015 17:43:15 kimnhi56th1 DAVA - Đào vàng GNU C++ Wrong answer on test 12 15 ms 800 KB
82266 23/10/2015 17:19:56 chalker DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 125 ms 17296 KB
81711 22/10/2015 08:36:11 hanhlv270597 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 171 ms 9456 KB
81703 22/10/2015 08:32:04 hanhlv270597 DAVA - Đào vàng GNU C++ Runtime error on test 16 187 ms 9664 KB
81670 22/10/2015 07:48:12 chalker DAVA - Đào vàng Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 828 KB
81011 20/10/2015 20:30:02 lovelink117 DAVA - Đào vàng Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 788 KB
76851 09/10/2015 12:17:08 Khoidaik DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 546 ms 9260 KB
76293 08/10/2015 11:57:32 Khoidaik DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 578 ms 8764 KB
76286 08/10/2015 11:36:48 Khoidaik DAVA - Đào vàng GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1136 KB
76166 08/10/2015 01:44:03 toan411998 DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 593 ms 8520 KB
76094 07/10/2015 22:13:09 hoangtuananh DAVA - Đào vàng GNU C++ Time limit exceed on test 16 3015 ms 5788 KB
76092 07/10/2015 22:11:52 hoangtuananh DAVA - Đào vàng GNU C++ Time limit exceed on test 16 3015 ms 5788 KB
72254 04/10/2015 00:25:15 xuanduclb123 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 78 ms 6888 KB
70503 01/10/2015 09:39:30 linhit DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 109 ms 3080 KB
70500 01/10/2015 09:30:13 linhit DAVA - Đào vàng Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 836 KB
70497 01/10/2015 09:28:12 linhit DAVA - Đào vàng Free Pascal Wrong answer on test 2 0 ms 788 KB
69464 28/09/2015 23:19:14 lovelink117 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 93 ms 3180 KB
64536 17/09/2015 20:48:46 phuleethanh DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 62 ms 3372 KB
63826 15/09/2015 16:59:37 johnwilson DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 562 ms 5788 KB
63474 14/09/2015 15:35:08 tanphatvan DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 93 ms 4044 KB
63276 14/09/2015 09:19:10 miltonbw DAVA - Đào vàng Free Pascal Wrong answer on test 16 78 ms 2808 KB
62710 12/09/2015 08:23:09 sanghk11 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 78 ms 3152 KB
62608 11/09/2015 20:52:40 huynhnhat DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 93 ms 4124 KB
62598 11/09/2015 20:34:40 MTAZero DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 140 ms 5104 KB
60923 05/09/2015 18:23:39 SonicMaster98 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 781 ms 5876 KB
60435 04/09/2015 10:26:38 sonanui DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 656 ms 5736 KB
59578 31/08/2015 23:51:24 nhatnam1711999 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 93 ms 2932 KB
56304 25/08/2015 23:33:03 manhha251 DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 78 ms 18660 KB
56303 25/08/2015 23:30:58 manhha251 DAVA - Đào vàng Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 120 KB
54018 19/08/2015 09:31:27 cuongnguyen DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 577 ms 5272 KB
54017 19/08/2015 09:29:32 cuongnguyen DAVA - Đào vàng GNU C++ Wrong answer on test 5 0 ms 884 KB
54004 19/08/2015 06:37:03 UiM DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 686 ms 5252 KB
50780 10/08/2015 20:13:25 Guizebb DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 655 ms 6308 KB
50776 10/08/2015 20:07:52 Guizebb DAVA - Đào vàng GNU C++ Runtime error on test 15 0 ms 2096 KB
50766 10/08/2015 17:14:16 truongngocgiang99 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 608 ms 5760 KB
50263 05/08/2015 23:51:49 mrtan_lovelife DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 62 ms 3300 KB
50081 04/08/2015 23:49:27 thanga2pbc DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 93 ms 3360 KB
50080 04/08/2015 23:47:32 thanga2pbc DAVA - Đào vàng Free Pascal Wrong answer on test 2 15 ms 828 KB
49852 02/08/2015 21:00:01 npltv DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 93 ms 6824 KB
49533 31/07/2015 21:57:42 khongduocbocuoc DAVA - Đào vàng Free Pascal Accepted 78 ms 3520 KB
49436 30/07/2015 17:13:33 nhutrg1998 DAVA - Đào vàng GNU C++ Accepted 171 ms 4316 KB
49277 29/07/2015 07:19:22 bacthosan DAVA - Đào vàng GNU C++11 Accepted 592 ms 5224 KB
Trang  1 2 ... 30 31 [32] 33
Back to Top