Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
1174763 03/12/2022 09:43:00 karrarlouisv KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 187 ms 3428 KB
1174761 03/12/2022 09:39:10 karrarlouisv KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Time limit exceed on test 21 1093 ms 3448 KB
1174760 03/12/2022 09:37:01 karrarlouisv KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 880 KB
1174755 03/12/2022 09:28:18 karrarlouisv KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Runtime error on test 1 15 ms 916 KB
1174746 03/12/2022 09:26:13 karrarlouisv KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Runtime error on test 1 15 ms 1060 KB
1174742 03/12/2022 09:23:42 karrarlouisv KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 860 KB
1173282 30/11/2022 15:03:14 Nhat_Phat_2k7 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
1173276 30/11/2022 14:46:22 khoi_nguyen KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
1173275 30/11/2022 14:45:40 khoi_nguyen KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1173274 30/11/2022 14:45:13 khoi_nguyen KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
1173267 30/11/2022 14:40:09 Nhat_Phat_2k7 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
1173265 30/11/2022 14:39:28 Nhat_Phat_2k7 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
1173264 30/11/2022 14:38:23 Phuonglinh16 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 203 ms 3460 KB
1173261 30/11/2022 14:36:32 Phuonglinh16 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1088 KB
1173253 30/11/2022 14:30:09 Nhat_Phat_2k7 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
1173252 30/11/2022 14:29:18 Nhat_Phat_2k7 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
1173250 30/11/2022 14:28:22 Phuonglinh16 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 876 KB
1173249 30/11/2022 14:27:16 Phuonglinh16 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1100 KB
1173248 30/11/2022 14:25:35 Phuonglinh16 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1088 KB
1173246 30/11/2022 14:23:46 Phuonglinh16 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1096 KB
1173245 30/11/2022 14:23:34 ThienPhuc_1717 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 187 ms 3460 KB
1173241 30/11/2022 14:22:35 Nhat_Phat_2k7 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
1173239 30/11/2022 14:20:14 1Thu_Huong KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 203 ms 2652 KB
1173237 30/11/2022 14:18:25 Nhat_Phat_2k7 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1173231 30/11/2022 14:15:49 minhthu_k16 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 3336 KB
1173230 30/11/2022 14:15:19 Phuonglinh16 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1100 KB
1173228 30/11/2022 14:14:48 ThienPhuc_1717 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Wrong answer on test 8 15 ms 1088 KB
1173224 30/11/2022 14:13:12 ThienPhuc_1717 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1088 KB
1173223 30/11/2022 14:12:26 ThienPhuc_1717 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 876 KB
1173214 30/11/2022 14:03:22 1Thu_Huong KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Time limit exceed on test 21 1093 ms 3404 KB
1173206 30/11/2022 13:42:35 ThienPhuc_1717 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Wrong answer on test 8 15 ms 1100 KB
1173001 30/11/2022 02:33:59 ThienPhuc_1717 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Wrong answer on test 8 15 ms 1088 KB
1173000 30/11/2022 02:16:16 ThienPhuc_1717 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Wrong answer on test 8 15 ms 1088 KB
1172715 29/11/2022 16:15:14 Nhat_Phat_2k7 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1172710 29/11/2022 16:13:44 Nhat_Phat_2k7 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1172687 29/11/2022 15:58:13 Phuonglinh16 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1076 KB
1172665 29/11/2022 15:46:25 Phuonglinh16 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Runtime error on test 1 15 ms 2096 KB
1172613 29/11/2022 15:28:21 Phuonglinh16 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1172595 29/11/2022 15:20:40 Phuonglinh16 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Runtime error on test 1 15 ms 2088 KB
1172590 29/11/2022 15:18:39 1Thu_Huong KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Time limit exceed on test 21 1093 ms 3404 KB
1172585 29/11/2022 15:14:53 ThienPhuc_1717 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1100 KB
1172579 29/11/2022 15:13:09 ThienPhuc_1717 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Wrong answer on test 8 15 ms 876 KB
1172572 29/11/2022 15:10:26 ThienPhuc_1717 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1088 KB
1172570 29/11/2022 15:08:22 nguoivodanhtapcode KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 187 ms 2320 KB
1172563 29/11/2022 15:04:06 ThienPhuc_1717 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1100 KB
1172557 29/11/2022 15:01:56 ThienPhuc_1717 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1088 KB
1172556 29/11/2022 15:01:34 nguoivodanhtapcode KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 234 ms 3472 KB
1172551 29/11/2022 14:59:47 nguoivodanhtapcode KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1088 KB
1172546 29/11/2022 14:58:05 nguoivodanhtapcode KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1100 KB
1172545 29/11/2022 14:57:54 nguoivodanhtapcode KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 944 KB
1172543 29/11/2022 14:57:10 nguoivodanhtapcode KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 736 KB
1172534 29/11/2022 14:55:05 ThienPhuc_1717 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Wrong answer on test 8 15 ms 1100 KB
1172525 29/11/2022 14:53:20 nguoivodanhtapcode KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1100 KB
1172523 29/11/2022 14:52:48 1Thu_Huong KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Wrong answer on test 8 15 ms 1088 KB
1172520 29/11/2022 14:51:32 ThienPhuc_1717 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1100 KB
1172517 29/11/2022 14:51:24 nguoivodanhtapcode KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 876 KB
1172506 29/11/2022 14:49:24 ThienPhuc_1717 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1100 KB
1172503 29/11/2022 14:49:11 nguoivodanhtapcode KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1100 KB
1172499 29/11/2022 14:47:17 ThienPhuc_1717 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1172491 29/11/2022 14:44:14 ThienPhuc_1717 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1056 KB
1172489 29/11/2022 14:42:57 ThienPhuc_1717 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
1172486 29/11/2022 14:40:11 nguoivodanhtapcode KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 308 KB
1172485 29/11/2022 14:40:03 ThienPhuc_1717 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Wrong answer on test 6 15 ms 1100 KB
1172475 29/11/2022 14:36:10 1Thu_Huong KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Wrong answer on test 8 15 ms 1088 KB
1172471 29/11/2022 14:35:10 Thang_Nguyen KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 187 ms 2320 KB
1172470 29/11/2022 14:35:04 nguoivodanhtapcode KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1100 KB
1172466 29/11/2022 14:34:35 Thang_Nguyen KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 2308 KB
1172463 29/11/2022 14:34:02 Thang_Nguyen KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Wrong answer on test 21 109 ms 2264 KB
1172462 29/11/2022 14:33:04 Thang_Nguyen KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Wrong answer on test 19 15 ms 1100 KB
1172460 29/11/2022 14:32:10 Thang_Nguyen KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Wrong answer on test 19 15 ms 1100 KB
1172455 29/11/2022 14:30:43 1Thu_Huong KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Wrong answer on test 8 0 ms 1100 KB
1172146 28/11/2022 20:49:20 thantinhyeu0979 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 62 ms 1900 KB
1172144 28/11/2022 20:48:58 thantinhyeu0979 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1100 KB
1172141 28/11/2022 20:47:42 thantinhyeu0979 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 876 KB
1172136 28/11/2022 20:45:51 thantinhyeu0979 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1088 KB
1172131 28/11/2022 20:44:38 thantinhyeu0979 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Wrong answer on test 9 15 ms 1088 KB
1171821 28/11/2022 12:27:07 xuanly KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 203 ms 3328 KB
1171820 28/11/2022 12:25:28 xuanly KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 218 ms 3328 KB
1171811 28/11/2022 11:16:13 xuanly KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Wrong answer on test 8 15 ms 876 KB
1171273 27/11/2022 15:02:21 BUyen KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 203 ms 2664 KB
1171267 27/11/2022 14:55:06 BUyen KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 872 KB
1171152 27/11/2022 10:49:41 minhmeo05 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 203 ms 2728 KB
1171150 27/11/2022 10:44:45 minhmeo05 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Time limit exceed on test 21 1062 ms 3496 KB
1170936 26/11/2022 22:45:20 minhmeo05 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Wrong answer on test 21 93 ms 1968 KB
1170848 26/11/2022 21:32:15 minhmeo05 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Wrong answer on test 15 15 ms 1088 KB
1170846 26/11/2022 21:27:23 minhmeo05 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Wrong answer on test 15 15 ms 872 KB
1169782 25/11/2022 23:14:35 phuongtran_20 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 4104 KB
1169780 25/11/2022 23:13:52 phuongtran_20 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Runtime error on test 21 46 ms 2736 KB
1169777 25/11/2022 23:12:44 phuongtran_20 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Runtime error on test 21 31 ms 2648 KB
1169775 25/11/2022 23:12:08 phuongtran_20 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Runtime error on test 21 31 ms 2748 KB
1169766 25/11/2022 22:57:28 dptnhu KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 218 ms 4084 KB
1169638 25/11/2022 19:54:38 dung36838 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 218 ms 3284 KB
1169634 25/11/2022 19:51:35 dung36838 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Wrong answer on test 6 15 ms 1072 KB
1169393 25/11/2022 13:24:00 lovesnm1 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 218 ms 3280 KB
1169390 25/11/2022 13:03:41 lovesnm1 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Time limit exceed on test 21 1109 ms 3280 KB
1169331 25/11/2022 10:36:07 lovesnm1 KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Wrong answer on test 11 15 ms 1084 KB
1167886 22/11/2022 22:37:38 lnbphuongw KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 203 ms 3328 KB
1167756 22/11/2022 20:39:50 khadeptroai KIVU - Khiêu vũ GNU C++ Accepted 218 ms 3320 KB
1167687 22/11/2022 20:06:47 tainguyenpt KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Accepted 78 ms 2616 KB
1167038 21/11/2022 22:20:41 dung36838 KIVU - Khiêu vũ GNU C++11 Wrong answer on test 8 15 ms 1100 KB
Trang  [1] 2 3 ... 74 75
Back to Top