Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
741781 08/04/2020 22:05:47 duylele1173 MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 156 ms 26208 KB
738596 30/03/2020 22:57:31 khanhld MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 609 ms 5400 KB
738594 30/03/2020 22:54:16 khanhld MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 609 ms 5396 KB
733167 14/03/2020 23:36:42 manhender MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 187 ms 6452 KB
726597 27/02/2020 20:40:49 ngoctuannguyen MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 203 ms 10248 KB
724981 24/02/2020 10:34:04 VGK_Cr7 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 218 ms 9640 KB
724262 22/02/2020 20:54:51 tadat216 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 187 ms 4192 KB
723047 20/02/2020 09:57:50 tuananh778999 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 187 ms 6240 KB
719594 13/02/2020 15:42:30 nhhpbc7a1 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 625 ms 5816 KB
716612 07/02/2020 23:11:09 Quang249 MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 156 ms 3020 KB
715455 06/02/2020 12:46:16 anhkhoa09032004 MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 171 ms 8984 KB
712291 30/01/2020 22:06:44 helloeveryone MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 593 ms 5520 KB
712290 30/01/2020 22:06:29 minhlam7a2gpc MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 156 ms 6692 KB
710802 29/01/2020 14:21:53 dangtiendung1201 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 187 ms 4272 KB
708302 21/01/2020 20:54:53 HackerMan MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 609 ms 6016 KB
707730 20/01/2020 20:39:14 NTTAN MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 609 ms 6100 KB
706350 17/01/2020 20:20:15 Fidisk MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 687 ms 10384 KB
705610 16/01/2020 09:29:06 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 734 ms 5436 KB
693210 25/12/2019 19:00:56 ngovandat318 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 750 ms 5404 KB
691144 20/12/2019 18:08:34 haiprot1 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 281 ms 10436 KB
683777 02/12/2019 13:36:18 ntoan199 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 625 ms 6432 KB
668480 04/11/2019 21:39:49 lethienquan28052006 MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 140 ms 8648 KB
651700 05/10/2019 10:14:36 baobao07 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 359 ms 13300 KB
651647 05/10/2019 09:21:32 ntlinh0505 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 187 ms 4620 KB
651642 05/10/2019 09:15:10 ntlinh0505 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 203 ms 6564 KB
650682 03/10/2019 21:02:42 duong3203 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 234 ms 26308 KB
650617 03/10/2019 20:09:56 NhiemHK MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 578 ms 6456 KB
650379 03/10/2019 15:28:08 inomatit82 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 187 ms 6540 KB
650037 03/10/2019 09:25:32 tuantaitungo123 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 203 ms 4924 KB
649967 03/10/2019 08:01:00 minhboybn MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 218 ms 4728 KB
649802 02/10/2019 21:31:48 nguyentra MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 218 ms 3952 KB
649287 02/10/2019 07:52:40 ct390 MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 156 ms 6624 KB
636731 12/09/2019 00:42:44 ffrederick MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 859 ms 5740 KB
633018 06/09/2019 14:30:40 phungduyminh1802 MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 140 ms 6372 KB
629407 28/08/2019 11:40:16 trananhprince MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 203 ms 6148 KB
629406 28/08/2019 11:39:43 trananhprince MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 203 ms 5836 KB
625606 23/08/2019 14:22:55 Gib5102 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 218 ms 7944 KB
625097 22/08/2019 10:32:23 thuy_quynh MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 609 ms 8744 KB
622893 16/08/2019 21:02:52 omlgg MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 593 ms 5492 KB
622605 16/08/2019 08:20:45 namlawng123 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 218 ms 6280 KB
616601 04/08/2019 21:38:10 trieutanhung93 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 625 ms 5908 KB
616598 04/08/2019 21:32:36 Nguyenthaihoc MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 218 ms 5708 KB
616597 04/08/2019 21:31:55 Nguyenthaihoc MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 625 ms 5320 KB
612682 28/07/2019 15:50:04 hoangnghiaviet MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 609 ms 5452 KB
612424 27/07/2019 22:09:48 viet2805 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 203 ms 6404 KB
610882 25/07/2019 14:06:05 trandat MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 625 ms 8828 KB
609517 23/07/2019 09:27:10 dfwapekko MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 187 ms 6264 KB
607989 19/07/2019 21:01:06 anhnguyen123 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 609 ms 8928 KB
607975 19/07/2019 20:24:01 hoatmt MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 125 ms 4424 KB
607958 19/07/2019 17:55:57 hoatmt MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 187 ms 10688 KB
607897 19/07/2019 14:48:26 totanhiep MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 203 ms 10036 KB
602262 02/07/2019 21:50:07 anhnguyenroux MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 187 ms 4056 KB
600604 28/06/2019 10:06:25 vudangkhoi2003 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 609 ms 12576 KB
592702 13/06/2019 17:01:13 nguyendenn1 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 921 ms 10140 KB
592699 13/06/2019 16:50:34 nguyendenn1 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 921 ms 10012 KB
590948 07/06/2019 22:56:06 nhhpbc7a1 MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 125 ms 6696 KB
590819 07/06/2019 15:38:17 Midodra MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 187 ms 4248 KB
590131 05/06/2019 08:28:07 Midodra MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 187 ms 4132 KB
590130 05/06/2019 08:27:14 Midodra MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 609 ms 5448 KB
587779 28/05/2019 21:24:54 cyb3 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 609 ms 9132 KB
587322 28/05/2019 04:46:40 dchy2000 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 312 ms 9668 KB
586835 26/05/2019 16:52:12 khanh8a3yl MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 125 ms 6688 KB
586292 24/05/2019 21:55:07 KayTran MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 93 ms 3020 KB
583912 17/05/2019 16:41:42 ducanh MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 203 ms 4200 KB
583911 17/05/2019 16:41:08 ducanh MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 609 ms 5448 KB
583853 17/05/2019 12:18:50 ducanh MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 609 ms 5392 KB
583851 17/05/2019 12:16:11 ducanh MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 609 ms 8952 KB
583410 16/05/2019 01:56:49 masteroffood MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 187 ms 6216 KB
580127 04/05/2019 11:33:10 ngbn112358 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 609 ms 9272 KB
580109 04/05/2019 10:38:05 nguyenxuanhaa3 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 609 ms 10868 KB
568880 03/04/2019 19:57:48 hongly MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 62 ms 4856 KB
567611 31/03/2019 12:11:26 april2003 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 171 ms 4732 KB
551345 25/02/2019 19:47:01 nguyenvantien0903 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 187 ms 5236 KB
550899 24/02/2019 20:39:12 vanan9205 MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 78 ms 3160 KB
550894 24/02/2019 20:35:59 vanan9205 MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 78 ms 3044 KB
550302 23/02/2019 14:38:47 nguyenvantien0903 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 140 ms 5332 KB
550299 23/02/2019 14:35:24 nguyenvantien0903 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 187 ms 5256 KB
550296 23/02/2019 14:31:17 nguyenvantien0903 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 156 ms 5308 KB
550294 23/02/2019 14:28:45 nguyenvantien0903 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 140 ms 5052 KB
550291 23/02/2019 14:23:03 nguyenvantien0903 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 171 ms 5216 KB
547027 15/02/2019 20:53:18 phungminhvu MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 125 ms 24848 KB
545718 12/02/2019 22:15:20 phuongnhi_tran_1206 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 156 ms 5924 KB
542183 31/01/2019 14:17:41 lehoang MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 93 ms 3168 KB
542178 31/01/2019 13:30:18 leviettttnh MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 93 ms 2956 KB
539223 22/01/2019 10:22:48 meoconxinhxan MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 515 ms 10788 KB
537120 16/01/2019 15:38:56 lehoang MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 93 ms 3160 KB
533252 08/01/2019 20:11:30 minhvuthcsyl MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 125 ms 21608 KB
532534 07/01/2019 18:50:51 HMĐ_191 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 531 ms 10268 KB
532500 07/01/2019 16:34:10 m_nature MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 125 ms 10604 KB
528415 02/01/2019 10:11:00 hieuhehehieu123 MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 78 ms 3268 KB
525592 08/12/2018 23:49:16 8man MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 93 ms 3140 KB
522159 01/12/2018 17:51:59 pvannvu2512 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 140 ms 4820 KB
522158 01/12/2018 17:51:06 pvannvu2512 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 468 ms 5540 KB
519995 26/11/2018 17:35:43 vinhhuong0802 MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 78 ms 2788 KB
517859 22/11/2018 20:57:55 trinhcongtai MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 140 ms 8012 KB
514346 17/11/2018 17:45:53 ntanh MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 484 ms 9360 KB
511863 15/11/2018 09:28:49 anhvippro123z MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 468 ms 5528 KB
510935 13/11/2018 20:29:57 anhvippro123z MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 468 ms 5516 KB
510912 13/11/2018 20:25:07 anhvippro123z MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 468 ms 5584 KB
510815 13/11/2018 20:02:48 anhvippro123z MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 515 ms 5396 KB
510807 13/11/2018 20:01:55 anhvippro123z MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 453 ms 5584 KB
507219 07/11/2018 23:36:32 huan287198 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 437 ms 8356 KB
507140 07/11/2018 21:46:24 huan287198 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 437 ms 7092 KB
506976 07/11/2018 19:57:25 chuotvip MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 453 ms 2724 KB
506599 07/11/2018 09:46:15 huan287198 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 453 ms 6288 KB
498112 25/10/2018 21:35:43 saothuaduoc MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 93 ms 2844 KB
495305 21/10/2018 22:41:36 quangtienlkhigh MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 93 ms 2940 KB
492740 18/10/2018 21:15:16 ChuyenVanNQD MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 500 ms 9132 KB
489496 14/10/2018 22:47:51 htthtt11t1 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 562 ms 5732 KB
489474 14/10/2018 22:28:28 ngonamduonghl MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 171 ms 4920 KB
489014 14/10/2018 08:46:11 huuthien1102 MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 125 ms 6668 KB
488942 14/10/2018 00:14:43 xikhud MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 250 ms 8728 KB
488939 14/10/2018 00:10:23 xikhud MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 562 ms 9668 KB
488858 13/10/2018 22:21:50 haicao2805 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 484 ms 5620 KB
475537 27/09/2018 23:11:08 thuho MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 187 ms 4568 KB
472262 23/09/2018 12:12:35 16122001 MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 125 ms 6676 KB
472079 22/09/2018 23:28:18 LongÇhampion MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 484 ms 6640 KB
464159 10/09/2018 21:49:22 hoangthuc701 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 484 ms 9596 KB
457353 30/08/2018 07:42:43 HHHHHHHH MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 500 ms 6372 KB
455765 26/08/2018 06:39:08 Asteross MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 78 ms 3100 KB
454074 22/08/2018 10:34:51 anhngque MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 78 ms 2856 KB
441971 18/07/2018 13:48:15 MainJax MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 500 ms 16668 KB
441951 18/07/2018 10:47:46 MainJax MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 531 ms 8852 KB
439842 10/07/2018 15:52:29 dangkhoa_pascal MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 93 ms 2836 KB
437270 28/06/2018 15:46:34 blebleble MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 703 ms 6452 KB
436813 26/06/2018 10:51:31 thaibabao MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 156 ms 8144 KB
433520 14/06/2018 18:46:29 tam MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 93 ms 3136 KB
433518 14/06/2018 18:30:10 nmhien2605 MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 109 ms 13836 KB
415674 10/04/2018 21:12:30 nguu0123 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 500 ms 8716 KB
414302 07/04/2018 09:50:21 saothuaduoc2 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 140 ms 7932 KB
414301 07/04/2018 09:48:09 saothuaduoc2 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 578 ms 8996 KB
414300 07/04/2018 09:48:00 vinhntndu MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 500 ms 5412 KB
409596 26/03/2018 19:39:56 manhh15 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 93 ms 2480 KB
404969 14/03/2018 15:58:33 lcnguyendang123 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 234 ms 4284 KB
404786 14/03/2018 09:32:14 vikhangcqt171 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 593 ms 5620 KB
402672 11/03/2018 16:39:50 huy9a1 MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 328 ms 10444 KB
394919 07/02/2018 16:05:03 hunga1705 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 546 ms 9608 KB
394908 07/02/2018 15:52:50 nbphong MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 578 ms 9600 KB
392198 29/01/2018 10:37:37 duongbp1990 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 562 ms 5680 KB
383356 09/01/2018 00:52:39 aplessss MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 828 ms 6180 KB
383311 08/01/2018 22:01:43 trungtt123 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 328 ms 9468 KB
380172 01/01/2018 22:05:59 manhhungking MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 250 ms 9484 KB
376397 19/12/2017 22:17:53 lotac MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 187 ms 2472 KB
372799 07/12/2017 12:01:53 namtao97 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 203 ms 6928 KB
370833 03/12/2017 14:51:24 8man MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 171 ms 6808 KB
365407 24/11/2017 15:11:23 0000000000 MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 109 ms 3152 KB
364068 22/11/2017 10:34:25 phuchoahodo MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 171 ms 7248 KB
359742 14/11/2017 15:04:36 freepascal MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 78 ms 3228 KB
353040 05/11/2017 15:05:22 masterv MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 156 ms 4868 KB
349918 01/11/2017 07:32:06 hoan2k1 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 156 ms 7512 KB
347964 29/10/2017 21:43:15 123B MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 156 ms 7432 KB
345014 25/10/2017 20:42:21 caovantheanh MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 515 ms 5260 KB
325835 29/09/2017 23:33:07 huynhtuan17ti MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 515 ms 6084 KB
325773 29/09/2017 22:23:24 giangbabygo123 MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 93 ms 3136 KB
322907 25/09/2017 22:26:19 hahpuc MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 156 ms 7644 KB
307544 21/08/2017 13:17:56 ABC_XYZ MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 93 ms 3100 KB
307474 21/08/2017 08:15:07 nam288 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 531 ms 6432 KB
307468 21/08/2017 07:05:04 nam288 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 515 ms 6432 KB
307467 21/08/2017 06:33:40 nam288 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 515 ms 10316 KB
304545 14/08/2017 13:21:12 iostream MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 515 ms 6568 KB
304536 14/08/2017 12:04:20 iostream MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 578 ms 6568 KB
302625 09/08/2017 20:39:16 nhpntz0t MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 515 ms 5772 KB
300613 02/08/2017 15:59:06 vuhoang MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 500 ms 8700 KB
298150 23/07/2017 15:21:53 ngocnhi MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 109 ms 3132 KB
297758 21/07/2017 23:51:25 my_crush_hates_me MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 156 ms 6432 KB
295236 14/07/2017 08:30:05 Nhokkz MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 93 ms 2908 KB
294635 12/07/2017 16:39:15 tqhuy2502 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 609 ms 5788 KB
289900 22/06/2017 14:49:02 vphuong214 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 515 ms 2704 KB
289889 22/06/2017 14:26:10 NguyenMinhTam MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 484 ms 8800 KB
285170 03/06/2017 10:45:51 phbhan MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 500 ms 12364 KB
272404 20/04/2017 23:43:22 nguyentrungthanh MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 156 ms 4916 KB
272401 20/04/2017 23:40:41 nguyentrungthanh MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 140 ms 4992 KB
270260 12/04/2017 20:51:44 baotuanvn MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 171 ms 4628 KB
270253 12/04/2017 20:24:38 baotuanvn MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 156 ms 4772 KB
270251 12/04/2017 20:23:09 baotuanvn MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 484 ms 5412 KB
267229 04/04/2017 23:36:59 duahaucc MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 125 ms 10728 KB
266254 02/04/2017 21:16:17 sorry_dahaodl MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 515 ms 9212 KB
265457 31/03/2017 19:50:46 tuan MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 437 ms 6088 KB
265450 31/03/2017 19:02:13 tuan MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 468 ms 6088 KB
264850 29/03/2017 21:32:18 tienthanh214 MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 312 ms 11344 KB
263004 25/03/2017 07:56:07 h_ntu01 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 171 ms 7116 KB
262234 23/03/2017 08:05:27 manhcuongcvp MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 484 ms 16352 KB
260417 18/03/2017 18:08:33 duongcscx MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 78 ms 3072 KB
259422 17/03/2017 15:01:12 namnguyen123 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 140 ms 4960 KB
257316 12/03/2017 16:04:15 Soledad MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 156 ms 13260 KB
256920 11/03/2017 16:39:35 havusonkiem MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 78 ms 4388 KB
256915 11/03/2017 16:33:47 nguyenphu63333 MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 78 ms 2940 KB
256914 11/03/2017 16:31:08 thanhnhap MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 78 ms 2900 KB
256900 11/03/2017 16:10:17 NTTrung3112 MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 78 ms 2884 KB
256899 11/03/2017 16:08:49 phamngochoat30 MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 78 ms 3516 KB
255095 05/03/2017 21:11:20 nkduc MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 171 ms 4748 KB
254207 03/03/2017 16:54:23 SlothSe7en MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 109 ms 3924 KB
254202 03/03/2017 16:45:56 linhlrx MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 125 ms 3716 KB
254197 03/03/2017 16:40:32 linhlrx MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 93 ms 3072 KB
253049 27/02/2017 23:15:09 honghoa2k2z MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 78 ms 2856 KB
251638 24/02/2017 13:58:16 duyvtvp1919 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 531 ms 9008 KB
250705 21/02/2017 13:33:33 tranleduy1233 MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 78 ms 2884 KB
235638 25/12/2016 13:08:44 khoi2410 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 109 ms 6280 KB
233740 20/12/2016 22:04:56 khangtran MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 515 ms 10060 KB
233141 17/12/2016 23:10:24 nhquanqt MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 140 ms 4520 KB
231779 12/12/2016 23:03:23 caothesan MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 500 ms 5928 KB
223139 23/11/2016 22:24:02 phamvankhanh1516 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 484 ms 2792 KB
222604 23/11/2016 01:09:07 HoVanAnhK58A2 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 140 ms 7740 KB
222041 22/11/2016 10:38:58 hungbach MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 484 ms 5572 KB
221838 21/11/2016 22:19:12 tuan MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 171 ms 3204 KB
221531 21/11/2016 17:14:26 tuan MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 968 ms 3204 KB
217099 14/11/2016 13:20:31 HVDInh33 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 468 ms 6428 KB
213002 08/11/2016 08:33:18 ARSENAL1886 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 140 ms 5420 KB
212989 08/11/2016 01:06:49 khangtran MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 484 ms 9056 KB
209633 02/11/2016 16:43:57 awatjkim MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 140 ms 8576 KB
204521 25/10/2016 20:27:32 phamvankhanh1516 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 468 ms 5484 KB
204509 25/10/2016 20:18:29 nguyenhoatien1996 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 468 ms 6204 KB
203666 24/10/2016 17:00:03 4everkaka MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 546 ms 33668 KB
193163 11/10/2016 15:46:02 Hhcckqnl MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 734 ms 9604 KB
186430 02/10/2016 14:41:52 hoangducsmagic MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 109 ms 7900 KB
186427 02/10/2016 14:40:37 hoangducsmagic MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 125 ms 7900 KB
186374 02/10/2016 13:57:26 phungvitrung MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 125 ms 6912 KB
181922 24/09/2016 21:29:05 tranquockhanh MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 828 ms 16132 KB
175244 13/09/2016 15:11:00 dahaodl MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 703 ms 5356 KB
170744 06/09/2016 13:34:26 datdi MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 812 ms 9048 KB
169839 04/09/2016 06:47:11 thaiuit MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 218 ms 12328 KB
168709 03/09/2016 14:42:34 wInD_MtA MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 687 ms 5820 KB
167950 01/09/2016 09:16:53 n99dl MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 843 ms 5624 KB
167288 29/08/2016 23:03:38 qtuan140101 MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 218 ms 24044 KB
164408 22/08/2016 17:50:45 nghethuat102 MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 203 ms 6692 KB
157624 01/08/2016 13:49:10 ntanh MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 281 ms 9452 KB
157506 01/08/2016 08:25:38 long93hv MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 140 ms 6680 KB
152790 18/07/2016 09:44:12 dqhn123 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 281 ms 14368 KB
150690 08/07/2016 11:41:07 hoanqq321 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 296 ms 5732 KB
150677 08/07/2016 11:02:52 hoanqq321 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 1000 ms 5712 KB
148865 30/06/2016 17:13:38 leducthinh0409 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 296 ms 9652 KB
142962 11/06/2016 11:04:33 CUTI MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 187 ms 6040 KB
133642 26/04/2016 19:49:57 thanhday132 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 265 ms 14332 KB
133641 26/04/2016 19:46:45 thanhday132 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 265 ms 14752 KB
133529 25/04/2016 21:29:39 loveTforever MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 265 ms 5868 KB
132295 17/04/2016 17:48:35 doanphuduc94 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 140 ms 6644 KB
130792 13/04/2016 04:43:07 Loda MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 250 ms 9760 KB
127373 27/03/2016 19:58:35 middlest MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 828 ms 10116 KB
124920 15/03/2016 16:07:43 nguyenxuanhaa3 MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 125 ms 6648 KB
123206 05/03/2016 14:01:34 doanphuduc94 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 828 ms 8784 KB
122224 28/02/2016 11:20:32 dqhungdl MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 234 ms 7284 KB
121019 22/02/2016 13:32:08 lvdo92 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 812 ms 8804 KB
119884 16/02/2016 18:35:57 datbeohbbh MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 796 ms 17436 KB
118813 11/02/2016 20:48:11 TQT MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 812 ms 16288 KB
118606 10/02/2016 12:55:35 dacthai2807 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 234 ms 6744 KB
118605 10/02/2016 12:54:39 dacthai2807 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 640 ms 5636 KB
101248 05/12/2015 09:44:37 miltonbw MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 125 ms 9708 KB
100040 30/11/2015 09:16:52 linhit MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 156 ms 6868 KB
99289 27/11/2015 11:18:48 hanhlv270597 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 203 ms 6356 KB
99288 27/11/2015 11:16:42 hanhlv270597 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 187 ms 4152 KB
98880 25/11/2015 21:26:09 dhenry MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 125 ms 9940 KB
97601 22/11/2015 18:39:33 bachnxepu MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 203 ms 5684 KB
93987 16/11/2015 22:09:19 ThienCoder MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 828 ms 9584 KB
93072 15/11/2015 15:43:30 Khoidaik MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 234 ms 9584 KB
83319 26/10/2015 15:01:13 toan411998 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 234 ms 7480 KB
81175 21/10/2015 10:22:54 anhvu_cbl MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 109 ms 6564 KB
64059 16/09/2015 20:36:40 huynhnhat MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 93 ms 3696 KB
63624 14/09/2015 22:00:27 MTAZero MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 203 ms 10488 KB
63606 14/09/2015 21:23:06 sanghk11 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 531 ms 9552 KB
63241 14/09/2015 07:48:32 phuleethanh MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 109 ms 3672 KB
56100 25/08/2015 13:29:28 huynhduy_hmd MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 639 ms 9600 KB
55979 24/08/2015 22:21:55 mrtan_lovelife MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 78 ms 3128 KB
55975 24/08/2015 22:21:11 AresGod MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 811 ms 9652 KB
55953 24/08/2015 21:26:01 romqn1999 MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 93 ms 3312 KB
53040 14/08/2015 17:26:26 lightkuriboh MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 124 ms 6748 KB
50092 05/08/2015 07:18:36 thanga2pbc MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 93 ms 3412 KB
49941 03/08/2015 16:12:11 npltv MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 93 ms 3092 KB
45080 10/07/2015 10:29:23 tuank55 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 655 ms 17460 KB
44722 07/07/2015 09:37:39 only_love97 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 639 ms 5780 KB
41971 20/06/2015 23:16:04 glass99ss MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 109 ms 3644 KB
41881 20/06/2015 10:46:25 chitam117119 MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 78 ms 3436 KB
41642 18/06/2015 09:09:56 bluesky MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 78 ms 3424 KB
40758 11/06/2015 19:28:44 ngan MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 592 ms 5804 KB
39766 10/06/2015 20:38:54 farmerboy MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 187 ms 4320 KB
38865 01/06/2015 17:22:55 nguyenmanhthien MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 577 ms 9012 KB
37985 29/05/2015 23:06:15 romqn1999 MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 78 ms 3108 KB
33254 08/05/2015 22:01:04 nảm10tin MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 140 ms 10732 KB
32903 05/05/2015 22:45:22 mikelhpdatke MARS - Bản đồ Sao Hỏa Free Pascal Accepted 124 ms 10732 KB
27049 12/04/2015 08:56:40 vdn1999bxvp MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++11 Accepted 873 ms 1724 KB
24433 23/03/2015 21:40:59 kieuquocdat123 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 717 ms 5676 KB
13182 23/02/2015 22:11:34 conglinh MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 842 ms 5456 KB
13040 15/02/2015 10:25:03 xxxyyyzzz MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 171 ms 6656 KB
8554 11/01/2015 01:05:59 nxphuc MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 717 ms 5536 KB
7479 24/12/2014 20:22:47 MeigyokuThmn MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 561 ms 6092 KB
2700 23/10/2014 13:32:13 phamhuuthien MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 686 ms 1700 KB
2699 23/10/2014 13:30:39 phamhuuthien MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 811 ms 1696 KB
2694 23/10/2014 13:02:58 pha96 MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 873 ms 9584 KB
2158 17/10/2014 23:34:27 luannd MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 546 ms 5588 KB
1910 15/10/2014 22:49:04 NhatHoang MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 702 ms 2676 KB
1788 14/10/2014 23:00:11 ductam MARS - Bản đồ Sao Hỏa GNU C++ Accepted 655 ms 9956 KB
Back to Top