Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
741485 07/04/2020 21:21:10 codetokyo COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
741122 07/04/2020 08:40:14 sangsang238 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
740000 03/04/2020 19:26:05 thopro1973 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 972 KB
739885 03/04/2020 15:19:18 Tuantienti COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
739726 03/04/2020 09:24:15 python_train COVUA - Bàn cờ vua Python 3 Accepted 62 ms 1512 KB
739611 02/04/2020 22:31:25 phamanchi COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 824 KB
739335 02/04/2020 13:29:15 iostream COVUA - Bàn cờ vua Python 3 Accepted 62 ms 4424 KB
738622 31/03/2020 02:39:34 Hieuthanh COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
738397 30/03/2020 11:58:52 byvf COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
737485 27/03/2020 09:07:11 nghiepradeon COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
736897 25/03/2020 08:16:14 thienhi09092019 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
735793 21/03/2020 15:15:17 khongcoten002 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 736 KB
735577 20/03/2020 16:57:53 sunarrior COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 952 KB
735560 20/03/2020 16:46:29 daohuulong2020 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
735216 19/03/2020 17:42:33 phuonganh257 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1356 KB
733938 18/03/2020 07:41:04 knam4202 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 892 KB
731836 13/03/2020 09:58:18 tienloc_dz COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
730471 09/03/2020 07:54:54 BurlySamurai COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
730240 07/03/2020 23:40:34 hieuishere COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
730000 07/03/2020 13:14:51 phantom906 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
729944 07/03/2020 10:22:46 minh12131415 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1092 KB
729618 06/03/2020 10:04:06 long020506 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 948 KB
729274 05/03/2020 20:10:47 naeco COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
728930 05/03/2020 01:00:42 quachtridat COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 948 KB
728925 04/03/2020 23:43:09 hokage1201 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
728619 04/03/2020 09:49:59 Sángolympic COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
728592 04/03/2020 08:54:08 AngusX COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1056 KB
727787 02/03/2020 07:44:07 tam COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
727507 01/03/2020 12:07:51 pkconan COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
727413 29/02/2020 23:04:52 baotruc COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
727407 29/02/2020 22:55:24 baotruc COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
726105 26/02/2020 16:40:32 kassivender COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
725575 25/02/2020 15:11:07 nguyenminhhiengoku COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
725520 25/02/2020 12:26:39 Kduy9180 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
725189 24/02/2020 17:38:45 traitorakali COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
724530 23/02/2020 13:57:17 phucvan COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
724529 23/02/2020 13:55:45 phucvan COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
723782 21/02/2020 20:33:29 hoa1705 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1456 KB
723497 21/02/2020 09:43:45 drlamlqd9 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
723495 21/02/2020 09:39:17 Matatabi COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 744 KB
723086 20/02/2020 10:39:58 damminhquan COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1460 KB
722696 19/02/2020 15:28:05 Sang7a4gpc COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
722455 19/02/2020 09:42:14 uyen187 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 760 KB
722382 18/02/2020 22:00:20 vodenta9th2 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
721124 16/02/2020 17:39:30 huynhphannhatvy COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
720928 16/02/2020 10:10:11 linhngao121212 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 872 KB
720917 16/02/2020 09:58:03 linhngao121212 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
720543 15/02/2020 16:01:12 hanhmy COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
720530 15/02/2020 15:56:09 bestYS COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
720457 15/02/2020 14:43:39 drloc2004 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
720411 15/02/2020 11:06:52 phamchibinh COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
720120 14/02/2020 16:03:13 quanit2k4 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 0 ms 872 KB
719819 13/02/2020 23:40:49 ngophuthinh COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
718961 12/02/2020 09:19:22 hodinhhoang312 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
718471 11/02/2020 13:07:18 congbinh COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 816 KB
718108 10/02/2020 20:21:17 888888888 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
718052 10/02/2020 18:53:02 mashiro9933 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
717823 10/02/2020 14:18:06 JoySluxirt COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
717094 08/02/2020 20:56:24 Love COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
716976 08/02/2020 17:01:40 thangloi2209 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
716787 08/02/2020 11:09:54 ntnvlog COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
716187 07/02/2020 11:38:38 nguyenthehop COVUA - Bàn cờ vua Python 3 Accepted 46 ms 1564 KB
714776 05/02/2020 13:42:48 myxnguyen894 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
714152 04/02/2020 08:52:29 adsjashflaksdjkas COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
713604 02/02/2020 20:36:03 minhlam7a2gpc COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
713177 01/02/2020 21:25:47 0376637474 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1204 KB
712851 01/02/2020 08:46:50 tienloc_tvn COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
712847 01/02/2020 08:41:50 kimcuong_tvn COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
712845 01/02/2020 08:37:28 kimngan_tvn COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 872 KB
712743 31/01/2020 21:13:02 LimeSheep COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
712583 31/01/2020 16:16:59 quynhdao271 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
712479 31/01/2020 12:11:03 anhtu0902 COVUA - Bàn cờ vua Python 3 Accepted 46 ms 1564 KB
712400 31/01/2020 09:27:44 anbuicv COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
710429 28/01/2020 10:10:57 Sơna1 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
710408 28/01/2020 01:37:11 hoangle134134 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
710382 27/01/2020 22:51:56 shiraishi COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
710117 27/01/2020 09:45:11 Dan_De_Nui COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
709950 26/01/2020 10:51:29 nhathuylol123 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
709509 24/01/2020 11:58:34 bku_lapis COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
709489 24/01/2020 11:20:21 nsndpgno COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
708482 21/01/2020 23:22:04 manhender COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 884 KB
707685 20/01/2020 19:41:06 khongcoten002 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 972 KB
707607 20/01/2020 16:26:55 prgrmanh COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
706817 18/01/2020 17:27:38 HackerMan COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
706025 17/01/2020 06:04:54 KingChicKEn_1 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
706024 17/01/2020 06:04:06 KingChicKEn_1 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
706023 17/01/2020 05:59:40 KingChicKEn_1 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
706010 16/01/2020 23:15:42 viothang COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
705827 16/01/2020 18:07:57 suxzat COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
705078 15/01/2020 13:08:02 chidaihk17 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 2420 KB
704910 14/01/2020 22:34:10 dangthithuyen COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
704830 14/01/2020 20:48:18 haohk17 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
704825 14/01/2020 20:46:34 haohk17 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
704116 13/01/2020 13:59:38 tuan1642001 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
703150 11/01/2020 22:48:54 duyvu123 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
702734 11/01/2020 10:02:00 viocuong COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
702633 11/01/2020 07:48:06 cowduyhai COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
702583 10/01/2020 23:00:46 baduc10tin COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
702395 10/01/2020 19:03:44 Phanvythien COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
702031 10/01/2020 09:47:30 khanhld COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 892 KB
701907 10/01/2020 01:48:05 watanabe2804 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
700857 08/01/2020 16:25:15 haupas COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
700326 07/01/2020 17:36:42 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
699517 06/01/2020 22:18:49 khanhnhat123 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1096 KB
699464 06/01/2020 21:46:17 thuvân COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1188 KB
699444 06/01/2020 21:31:39 Evanstn2412 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
698471 05/01/2020 14:43:33 0343249261 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
698017 04/01/2020 18:42:08 ntphong COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 804 KB
697994 04/01/2020 18:13:27 anhkhoa09032004 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
697878 04/01/2020 15:06:10 buitaloc COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
697362 03/01/2020 20:08:47 novaphoenix COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
697331 03/01/2020 19:46:44 metide COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
697264 03/01/2020 18:25:27 fvrffrvgf COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
697185 03/01/2020 15:51:06 hunter2000 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
697107 03/01/2020 15:01:52 maiphuonghuy COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
697076 03/01/2020 14:44:04 Aftery COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
696961 03/01/2020 11:40:34 0842020263 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
696676 02/01/2020 22:26:53 tranminhprvt01 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
696652 02/01/2020 22:05:17 Pyster COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1052 KB
696551 02/01/2020 19:59:52 tahoangquan2 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 924 KB
696308 02/01/2020 14:16:48 Vero_senpai COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 936 KB
695916 01/01/2020 18:47:34 quythanh COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 0 ms 864 KB
695907 01/01/2020 18:31:34 Scheherazade COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 820 KB
695833 01/01/2020 14:56:07 tranbac1128 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
695824 01/01/2020 14:40:20 hokhanhduy COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
695791 01/01/2020 13:15:48 nguyenduythanh COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
695572 31/12/2019 19:16:52 nnbxxx COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
695100 30/12/2019 20:58:43 VGK_Cr7 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
694636 29/12/2019 15:24:57 Trung13102000 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
694634 29/12/2019 15:16:24 Trung13102000 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
694392 28/12/2019 16:39:23 personal2233 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
694057 27/12/2019 20:26:07 hoanglap0409 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
693783 27/12/2019 00:11:40 ngongoc071 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
693782 27/12/2019 00:11:40 ngongoc071 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 804 KB
693699 26/12/2019 21:30:28 Lucifer COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1096 KB
693392 26/12/2019 08:55:58 stkirito74 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 932 KB
693116 25/12/2019 15:07:40 7 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 896 KB
693113 25/12/2019 14:57:34 amazing COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
693108 25/12/2019 14:55:21 eophaiteo11 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
693107 25/12/2019 14:51:14 haidang172005 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
693090 25/12/2019 14:38:26 10mũ9 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
692894 24/12/2019 21:34:47 CodeWar37 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 868 KB
692879 24/12/2019 20:51:49 rongvuahoangkim COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 884 KB
691905 22/12/2019 16:02:48 nxphuong COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
691537 21/12/2019 14:09:12 ishokusogiria COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
691029 20/12/2019 08:37:12 vuong123 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
690573 18/12/2019 21:50:09 19521515 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
690022 17/12/2019 20:43:22 nghia3092001 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
689829 17/12/2019 16:12:16 sendmylove123 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
689801 17/12/2019 15:50:34 haidang172005 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1032 KB
689419 16/12/2019 20:57:40 hopnguyen COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
689277 16/12/2019 17:46:21 quocviet2001 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
689264 16/12/2019 17:27:18 duyluan3110 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
687573 12/12/2019 15:28:58 Nhi23072002 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 896 KB
687395 12/12/2019 09:37:48 thienminh COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
687356 12/12/2019 00:41:21 tranhien137200 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
687182 11/12/2019 17:04:40 vanphuc2409 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
687145 11/12/2019 15:44:59 hoangmanh123 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
686681 10/12/2019 16:26:21 kindofred COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
686674 10/12/2019 16:05:12 chenlinong COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
686201 08/12/2019 22:46:38 vanthien_bl COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
685589 06/12/2019 17:17:39 nguyenhuutri COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
685463 06/12/2019 13:14:07 hello5423 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
685457 06/12/2019 12:19:44 hieu COVUA - Bàn cờ vua Java 8 Accepted 156 ms 16856 KB
685344 05/12/2019 22:35:17 conlocdaifa COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
685323 05/12/2019 21:58:31 huonggiang2004 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
685096 05/12/2019 15:27:16 lephuongthanh963 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
684870 05/12/2019 00:44:45 kanjiake COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
684279 03/12/2019 13:46:12 tranminhquandz1999 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
682963 30/11/2019 15:30:52 THoangHuy COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
682242 29/11/2019 14:24:51 ngocdang0602 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
682047 29/11/2019 07:31:46 whoisthatguy COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
681865 28/11/2019 20:47:58 khanhtron03 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
681317 27/11/2019 22:47:52 naruto270504 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
681094 27/11/2019 17:06:44 asd19900zo COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
680295 26/11/2019 06:01:33 Dothanhtai2006 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 900 KB
678963 23/11/2019 13:20:39 HaiPip COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1084 KB
678957 23/11/2019 13:14:29 RH07 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
678925 23/11/2019 12:29:23 sinhhungccl COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1384 KB
678744 22/11/2019 22:48:42 levanthao10tin COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
678527 22/11/2019 19:15:46 letrunghieu COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
678497 22/11/2019 18:33:47 minhquandinhcao COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
678479 22/11/2019 18:13:48 iambluuu COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
677352 22/11/2019 09:50:22 anhlapro260398 COVUA - Bàn cờ vua Python 3 Accepted 62 ms 1568 KB
675906 18/11/2019 23:33:06 hien2k4 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
675471 18/11/2019 10:10:08 phatbs3011 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
675429 18/11/2019 08:24:33 lamgiahung112 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
675060 17/11/2019 16:10:41 nguyenthanhngan2412005 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
674301 15/11/2019 18:47:08 khailq229 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
673183 13/11/2019 16:29:27 phantom906 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
672577 12/11/2019 14:30:20 NQT1998 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
672181 11/11/2019 20:04:04 Dorayaki COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
672151 11/11/2019 19:01:36 tuanqtdl COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
672132 11/11/2019 18:08:16 huytool COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
671402 09/11/2019 17:25:25 pingponggame COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
670711 08/11/2019 17:43:53 khanhtran2201 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
670514 08/11/2019 10:24:01 thanhthien79 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
670250 07/11/2019 20:55:09 hungmc COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
670246 07/11/2019 20:49:01 normal5428 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 0 ms 1084 KB
670233 07/11/2019 20:41:58 binhanthehollybin COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
670158 07/11/2019 17:32:26 anhduc2004 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
670089 07/11/2019 15:47:20 uyenkhanh COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
670083 07/11/2019 15:44:50 dangxuanthanhhoa COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
670073 07/11/2019 15:39:09 minvohoang COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
670064 07/11/2019 15:30:11 dpduy123 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
670063 07/11/2019 15:29:56 lethanhphat2005 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
670049 07/11/2019 15:22:25 nguyenvinhkhang COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
670047 07/11/2019 15:21:10 phannhatminnh COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
670044 07/11/2019 15:19:26 milo123199 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
669927 07/11/2019 10:18:22 learnismain COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
669601 06/11/2019 17:59:42 lethanhphat2005 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
669017 05/11/2019 20:14:04 hoang2k5 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 2200 KB
668598 05/11/2019 08:23:29 khanhdong0210 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 888 KB
668558 05/11/2019 00:20:37 minhman727 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
667961 03/11/2019 19:20:09 BananaOnTheTree COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
667827 03/11/2019 15:42:28 huukhanhk39a COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 0 ms 1100 KB
667109 02/11/2019 10:19:23 nikshi COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
667104 02/11/2019 10:13:51 camnguyenmeow COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
666868 01/11/2019 21:25:39 hitu1906 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
666398 01/11/2019 01:22:35 lddat5249 COVUA - Bàn cờ vua Java 8 Accepted 203 ms 16468 KB
666326 31/10/2019 22:36:26 trung09072004 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
666207 31/10/2019 20:35:23 dangtiendung1201 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
665976 31/10/2019 15:05:25 ngominhduc006 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
665758 31/10/2019 07:08:25 tuanhung COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
665674 30/10/2019 21:50:32 hitu1919 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 0 ms 1012 KB
665601 30/10/2019 20:54:26 RedDevilss2 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
665092 29/10/2019 21:49:58 gicungduochet COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
664987 29/10/2019 18:41:43 caocuong1210 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
664953 29/10/2019 16:58:17 nguyenthe COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
664862 29/10/2019 15:17:51 ltd9a4gpc COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
664745 29/10/2019 11:20:25 tuananh1 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
664462 28/10/2019 19:54:08 trankhanhduong2212 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
663950 27/10/2019 15:43:36 tuanio COVUA - Bàn cờ vua Python 3 Accepted 62 ms 1548 KB
663935 27/10/2019 15:26:04 tuanio COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
663485 26/10/2019 22:13:27 akimbox521 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
663334 26/10/2019 19:04:11 vhskillpro COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
663014 26/10/2019 00:01:21 hitu1902 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
662993 25/10/2019 23:17:50 chumoro COVUA - Bàn cờ vua Java 8 Accepted 187 ms 17080 KB
662674 25/10/2019 16:03:51 HoaBenKiaSong COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
662437 24/10/2019 23:45:31 xuanhienkma COVUA - Bàn cờ vua Java 8 Accepted 218 ms 17964 KB
662104 24/10/2019 14:21:24 narzarech COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
661948 24/10/2019 08:45:27 phuong2004 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
661945 24/10/2019 08:42:22 DươngAnhVũ COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
661938 24/10/2019 08:33:06 nmhh COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 840 KB
661901 24/10/2019 08:13:36 MinhBietBay COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 0 ms 1108 KB
661896 24/10/2019 08:11:51 19521242 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
661579 23/10/2019 19:47:05 tomohisacchi COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
660718 21/10/2019 23:16:01 hitu1914 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 896 KB
660423 21/10/2019 18:12:34 1924801030043 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
660422 21/10/2019 18:10:54 badaoteemo1 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
660420 21/10/2019 18:08:14 badaoteemo1 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
660005 20/10/2019 11:27:26 tngh COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
659592 19/10/2019 10:02:18 A519TuanDuongQuoc COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
659325 18/10/2019 16:10:34 1924801040047 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
659203 18/10/2019 08:33:32 456789 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
658649 17/10/2019 10:51:08 Douilu COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
657958 15/10/2019 18:21:54 Firstsight2709 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
657509 14/10/2019 20:11:07 lamhn2006123 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1056 KB
657374 14/10/2019 16:25:44 thecomeback COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
657104 13/10/2019 22:09:51 huyhayphet COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 0 ms 916 KB
657102 13/10/2019 22:01:38 hieupham COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
656887 13/10/2019 15:04:03 caotanduc COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 944 KB
656526 12/10/2019 14:18:15 nguyentrantien2002 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
656293 11/10/2019 23:45:51 thiennhan2701 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
656200 11/10/2019 21:58:02 admin2009 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1000 KB
656181 11/10/2019 21:47:28 cblnamphuong COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1000 KB
656150 11/10/2019 21:33:26 MaMoi COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1000 KB
654277 09/10/2019 11:01:45 tranduy14884 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
654031 08/10/2019 21:57:41 nguyenthanhtinh365 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
653987 08/10/2019 21:13:04 VoAnhPhu COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
653869 08/10/2019 16:58:06 quoclan99 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
653234 08/10/2019 07:18:36 yolo19yolo COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 884 KB
653233 08/10/2019 07:18:18 yolo19yolo COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
653232 08/10/2019 07:17:30 yolo19yolo COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1060 KB
652903 07/10/2019 15:29:58 chutichday2 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
652798 07/10/2019 09:19:57 namlawng123 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
652674 06/10/2019 21:34:16 congcanhlnq COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
652469 06/10/2019 16:42:53 manhll COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
651562 05/10/2019 02:04:31 QuyenPham COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
651553 05/10/2019 01:23:41 khachien1610 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
651433 04/10/2019 22:17:40 hung123 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
651306 04/10/2019 20:43:38 thuctapsinh COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
651038 04/10/2019 14:43:30 milo123199 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
651035 04/10/2019 14:42:50 milo123199 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
650300 03/10/2019 14:41:04 duongvanson COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 2192 KB
649782 02/10/2019 21:14:12 ngocduong09062003 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
649582 02/10/2019 15:42:45 ngocdang0602 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
649561 02/10/2019 15:21:18 kevilstark COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
648665 30/09/2019 23:55:49 canhtoannct COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1220 KB
648119 29/09/2019 19:57:41 tuanmapun COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
648059 29/09/2019 16:08:37 Xenocryptix COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
647958 29/09/2019 10:38:08 anhthcsyl2006 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
647803 28/09/2019 23:12:47 gaovangbn COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
647242 27/09/2019 22:31:48 agru COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
647239 27/09/2019 22:30:28 agru COVUA - Bàn cờ vua Python 3 Accepted 62 ms 1348 KB
647223 27/09/2019 22:18:34 agru COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
647214 27/09/2019 22:14:31 agru COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
647210 27/09/2019 22:07:37 agru COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
647207 27/09/2019 22:06:08 agru COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
647199 27/09/2019 22:03:08 agru COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
647009 27/09/2019 17:55:09 dpduy123 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
647004 27/09/2019 17:47:35 khanhtran2201 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
646903 27/09/2019 15:06:56 PHDKhoa COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
646683 26/09/2019 21:12:09 minhdung02 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
645482 24/09/2019 16:26:07 1924801040048 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
645206 24/09/2019 05:05:23 1924801040097 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
645192 24/09/2019 00:11:48 blueshark07 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
645031 23/09/2019 19:34:48 badaoteemo1 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
645011 23/09/2019 18:36:14 CBLtk COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
645000 23/09/2019 18:12:32 sydeptrai11 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
644963 23/09/2019 16:47:51 ntoan199 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
644935 23/09/2019 15:56:04 chuongpham7750 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 972 KB
644723 23/09/2019 09:21:05 giangbabygo123 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
644650 22/09/2019 23:58:26 caubedaumat COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 0 ms 1028 KB
644293 22/09/2019 10:23:55 quoclan99 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
644265 22/09/2019 09:04:32 ptcvp121 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
643871 21/09/2019 14:44:46 minhquan052003 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
643617 21/09/2019 06:04:13 givmeyrlve COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 0 ms 1048 KB
643265 20/09/2019 17:19:34 vipno12tiger COVUA - Bàn cờ vua Java 8 Accepted 218 ms 16640 KB
643161 20/09/2019 15:44:52 hd19022003 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
642400 19/09/2019 13:43:30 Godloveme COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
642331 19/09/2019 10:44:33 minhtriet2903 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
642145 19/09/2019 08:30:37 BBisthebest COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
641876 18/09/2019 20:08:54 WhiteTiger COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 956 KB
640708 17/09/2019 15:18:46 nguyenvinhkhang COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
640079 16/09/2019 19:53:21 lethanhphat2005 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
639962 16/09/2019 16:59:12 hoangthai COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
639375 15/09/2019 10:59:50 0977859215 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 944 KB
639271 15/09/2019 00:43:04 shuunae COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
639014 14/09/2019 16:54:50 phuoctktkhg COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
637713 13/09/2019 10:31:54 vodanhxyz2 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
637561 13/09/2019 08:19:03 hoanhatle COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
637453 12/09/2019 22:31:45 pthc COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
637043 12/09/2019 13:14:12 ducga123456 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
636574 11/09/2019 21:24:53 MinBaoTT COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
636557 11/09/2019 21:13:47 nguyenkhoip COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
636065 10/09/2019 23:04:47 Lan123 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
635627 10/09/2019 10:34:16 ALongNT2812006 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
635300 09/09/2019 15:45:48 akamegakill COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 31 ms 1512 KB
634007 08/09/2019 18:43:26 drtue2501 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
633827 08/09/2019 11:03:17 Be_happy COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
633580 07/09/2019 15:45:30 duth COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 31 ms 1096 KB
633541 07/09/2019 14:04:12 musubi COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
632556 05/09/2019 00:31:31 kimjisoo COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 0 ms 1032 KB
632436 04/09/2019 20:35:09 pinyahoo567 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1484 KB
632150 04/09/2019 07:25:57 pmt COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 31 ms 2264 KB
631608 02/09/2019 19:43:17 minhthi28 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 872 KB
631604 02/09/2019 19:37:09 19522456 COVUA - Bàn cờ vua Python 3 Accepted 46 ms 1500 KB
631161 01/09/2019 14:09:35 phuquang COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
631063 01/09/2019 07:50:46 bobeothui COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
629686 28/08/2019 21:37:43 namu10x COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
629383 28/08/2019 10:48:45 trungkienthcsyenlac COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
629348 28/08/2019 09:27:10 nothing2000 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
629028 27/08/2019 14:06:00 phamlquangminh COVUA - Bàn cờ vua Python 3 Accepted 62 ms 1564 KB
628894 27/08/2019 09:01:39 anime COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1336 KB
628873 27/08/2019 08:02:24 yeuemkhong COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1332 KB
628868 27/08/2019 07:54:05 yeuemkhong COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1336 KB
628849 27/08/2019 07:09:13 yeuemkhong COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
628714 26/08/2019 21:10:36 thống COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
628704 26/08/2019 20:43:23 anzuko COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
628490 26/08/2019 12:34:36 sonpham056 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
628232 25/08/2019 16:34:37 BaoAnh981 COVUA - Bàn cờ vua Java 8 Accepted 234 ms 16072 KB
628131 25/08/2019 12:10:09 huykkk COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
626033 24/08/2019 12:16:28 Lis2il COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
625102 22/08/2019 10:33:37 thuy_quynh COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
625092 22/08/2019 10:30:35 unglinh COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
625069 22/08/2019 10:25:03 unglinh COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 2020 KB
624557 21/08/2019 12:03:24 lecongbao COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
624556 21/08/2019 12:00:19 hiepthuong COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
624518 21/08/2019 08:52:59 tiendung2306 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
624488 21/08/2019 00:04:55 blackcat2712 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
623761 19/08/2019 12:18:22 khongco COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
623570 18/08/2019 17:14:59 hoang123 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
623438 18/08/2019 09:42:46 nguyenthehop COVUA - Bàn cờ vua Java 8 Accepted 203 ms 16108 KB
623286 17/08/2019 21:56:09 ristxnd COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
621595 15/08/2019 22:58:17 Anonymousisthebestoftheworld COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
620919 14/08/2019 16:37:30 luatpkvl COVUA - Bàn cờ vua Java 8 Accepted 203 ms 17280 KB
620912 14/08/2019 16:30:50 chjmjnhem22222 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
620326 13/08/2019 10:52:28 toancva0105 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
619978 12/08/2019 15:51:43 duy999999 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1012 KB
619950 12/08/2019 14:43:39 queanh0220 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
619663 11/08/2019 12:20:01 limpale1234 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
619598 11/08/2019 06:53:11 winterrr COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
619291 10/08/2019 11:03:20 trycod3 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
619157 09/08/2019 22:33:46 ldn694 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
619005 09/08/2019 16:31:11 mrle0bda3t COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
618543 08/08/2019 15:52:45 hoaiminhlt777 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
618497 08/08/2019 15:24:49 quangminh14 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1740 KB
618275 08/08/2019 10:22:02 Monster COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
618248 08/08/2019 10:09:11 truongkimmai COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 0 ms 1044 KB
617862 07/08/2019 14:18:11 hoangyen27 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1492 KB
617359 06/08/2019 14:25:28 maitruc COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
617063 05/08/2019 22:11:26 0941177356 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 31 ms 2332 KB
616934 05/08/2019 18:05:40 huynhchiton981 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 2152 KB
616855 05/08/2019 16:12:28 Assyrian COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
615801 02/08/2019 21:35:42 vovanmuoi2000 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
615800 02/08/2019 21:34:08 vovanmuoi2000 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
615486 02/08/2019 14:25:41 thienbaotb COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
615332 02/08/2019 08:31:11 baotrancpp COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
615264 02/08/2019 00:47:30 believer COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
614967 01/08/2019 15:06:53 trucmai COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 920 KB
614801 01/08/2019 10:01:09 nhsnguyenthicamtu COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
614628 01/08/2019 08:20:38 mynga COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
614614 01/08/2019 08:05:45 khanhmoon COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
614272 31/07/2019 16:11:48 luukimhoang2022 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
613746 30/07/2019 16:21:03 songtoan COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
613304 29/07/2019 20:00:55 Nam20cm COVUA - Bàn cờ vua Java 8 Accepted 265 ms 18964 KB
612617 28/07/2019 12:35:15 DOTOAN COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
612567 28/07/2019 10:18:45 ntqh2k2 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
611831 26/07/2019 20:14:52 tuansan COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
611633 26/07/2019 12:19:47 lehoang COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
611628 26/07/2019 11:34:48 Tatsuya COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
611470 26/07/2019 08:59:06 caubevuong2003 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
611288 25/07/2019 22:21:19 ducanhdzdz COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
611125 25/07/2019 20:03:00 huuhoangle COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
610999 25/07/2019 16:12:50 huuduc8igc COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 968 KB
610834 25/07/2019 12:18:20 Fidisk COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 31 ms 1156 KB
610687 25/07/2019 08:58:29 trang000 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
610663 25/07/2019 08:31:16 phanthimai123 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
610604 25/07/2019 01:39:53 trandat COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
610558 24/07/2019 22:21:20 funcolor COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
610300 24/07/2019 15:24:54 lnatuan COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
610196 24/07/2019 10:55:45 bpoytem COVUA - Bàn cờ vua Python 3 Accepted 46 ms 1520 KB
609357 23/07/2019 00:39:30 truongthinh14 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
609167 22/07/2019 16:36:38 lethimytien COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
608932 22/07/2019 10:14:59 shoanga2k52 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
608560 21/07/2019 11:46:06 sheepB1209 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
608532 21/07/2019 11:19:52 nvnamson COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
608474 21/07/2019 10:38:53 groupB COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
608407 21/07/2019 09:14:29 leson COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
607959 19/07/2019 18:09:09 khanhtran2201 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
607641 18/07/2019 19:08:57 ngoctuannguyen COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
607591 18/07/2019 16:48:26 nguyenchikhanh159 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
607283 18/07/2019 07:48:51 phuong2003vtvip COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
607282 18/07/2019 07:42:38 zolydyck00 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
607134 17/07/2019 18:32:03 thaolinh COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1088 KB
605154 10/07/2019 16:26:13 MinhBomNha COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
604804 09/07/2019 17:09:23 225688093 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
604573 09/07/2019 10:35:27 truongthienlocTH COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
603573 05/07/2019 22:07:50 dangthithanhphuong COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
603375 05/07/2019 11:57:59 ta COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
602701 03/07/2019 17:38:41 khuyentran COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
601889 02/07/2019 00:30:13 legoyb COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
600732 28/06/2019 16:47:51 quanghuy123 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
600691 28/06/2019 13:31:57 Nhv1133_Tx COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
599206 27/06/2019 11:34:02 tuanphantomyb010 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
598355 25/06/2019 14:45:08 cuberlong COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
598297 25/06/2019 11:16:00 mrzin703 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
597481 23/06/2019 16:25:49 DHKH_HUE_2000 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
597476 23/06/2019 16:10:54 marfus COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
597349 23/06/2019 10:33:52 emLaNewBie COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 0 ms 2184 KB
597311 23/06/2019 08:49:39 TIN10_VUTRINHHOANG COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
596008 20/06/2019 16:41:00 kienque123 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
595951 20/06/2019 15:36:12 lethienquan28052006 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1280 KB
595907 20/06/2019 14:01:45 18T1021208 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
595601 19/06/2019 22:19:56 thanhdat2605 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
595506 19/06/2019 16:52:28 anh8atlvp COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1332 KB
595125 18/06/2019 21:29:36 hoatmt COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1200 KB
594414 17/06/2019 16:05:48 vansamtran COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
593871 16/06/2019 00:21:51 xuanchinh97 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
593773 15/06/2019 21:31:58 SadLove COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
593601 15/06/2019 11:10:02 baobao07 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
593233 14/06/2019 18:12:15 cyrocs258 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
592884 13/06/2019 23:13:27 banhgiaman COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1004 KB
592511 12/06/2019 21:37:01 FireArcanist COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
592509 12/06/2019 21:34:17 hoktro COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
591808 10/06/2019 15:59:43 tuandzk111cva COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
591319 09/06/2019 09:46:18 kugaogll1998 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
591157 08/06/2019 16:37:05 ngoctit COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
590771 07/06/2019 11:57:28 dothiyenlinh COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 908 KB
589943 04/06/2019 19:02:05 thachtt COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
589785 04/06/2019 10:16:32 thangvt202 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 936 KB
589783 04/06/2019 10:15:19 thangvt202 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1064 KB
588841 01/06/2019 07:52:59 nguyenhoainam COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
588600 31/05/2019 13:37:27 dchy2000 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
588441 30/05/2019 23:18:42 khiem123 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
587753 28/05/2019 20:56:26 NTUCoderPlusAccount COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 864 KB
587268 27/05/2019 22:11:04 anhnguyenroux COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
586710 26/05/2019 10:24:26 duyendangnam COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 856 KB
586708 26/05/2019 10:23:30 trung_hieu_k36_chv COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
586126 24/05/2019 10:20:13 lamdtrvl COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
584767 20/05/2019 21:09:39 leduyminh COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
584661 20/05/2019 18:58:59 KayTran COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
584117 18/05/2019 16:44:53 ashleyds COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
583975 18/05/2019 01:22:49 Thanh_Cao COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
583813 17/05/2019 10:32:17 onehit COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
583558 16/05/2019 16:40:36 Seria COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
583232 15/05/2019 18:21:16 suneater COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
582694 14/05/2019 15:15:15 dvmduc_k36_chv COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 892 KB
582356 13/05/2019 10:57:23 th2109 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
581768 10/05/2019 10:57:54 nhan2269 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
581317 08/05/2019 17:54:27 nguyendenn1 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
581281 08/05/2019 14:27:59 vietanhdeptrai COVUA - Bàn cờ vua Python 3 Accepted 125 ms 5620 KB
581040 07/05/2019 13:18:33 phangiabao COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
580590 05/05/2019 13:10:28 nguyenmih COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
580380 04/05/2019 20:41:58 tiennl COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
579867 03/05/2019 15:57:40 hh1305 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
579722 03/05/2019 09:58:20 TranLeNhuQuynh COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
579717 03/05/2019 09:54:13 Anhhatca72 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
579435 02/05/2019 16:53:28 anhchien123 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
579369 02/05/2019 13:26:19 abc125 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
579318 02/05/2019 11:14:19 rimuru COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
579227 01/05/2019 21:19:19 onehit COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
579218 01/05/2019 20:49:36 ngbn112358 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 31 ms 1128 KB
577890 29/04/2019 10:34:43 ndkhoa146 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
577714 28/04/2019 14:25:03 ct390 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1432 KB
577701 28/04/2019 13:12:08 VanTy COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
577613 27/04/2019 22:21:27 tmnduy COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
577460 27/04/2019 12:53:23 nguyenquanghieu2000d COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
577307 26/04/2019 21:46:22 TranHung COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
577268 26/04/2019 21:07:53 nguyenhuylong123 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
576938 26/04/2019 08:56:56 havu COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
576877 25/04/2019 22:16:42 nhan05102000 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 736 KB
576604 24/04/2019 22:01:03 trieungocminh COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
576533 24/04/2019 18:05:56 NgocHieu_MaGiao COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
576449 24/04/2019 07:56:10 Thinh_Feline COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
574576 17/04/2019 20:26:10 tuananh778999 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
574461 17/04/2019 14:08:38 12052000 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
574458 17/04/2019 13:58:02 Nhóc_Lùn COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
574447 17/04/2019 12:50:55 quangucich2000 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
573945 16/04/2019 18:53:26 trieutanhung93 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
573622 15/04/2019 21:46:35 hoaf13 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 2500 KB
573547 15/04/2019 19:54:47 vietanhdeptrai COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
573335 15/04/2019 08:44:24 tuan3655 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
573088 14/04/2019 14:47:52 lapphan2908 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
572086 11/04/2019 22:07:59 hongphongthp COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
571609 10/04/2019 17:59:33 nhingicon123 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 0 ms 1092 KB
571511 10/04/2019 10:05:21 buu COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
571313 09/04/2019 18:38:32 KhongBietLam COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
570949 09/04/2019 10:03:08 Itachi COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
570105 07/04/2019 11:34:28 hanhien COVUA - Bàn cờ vua Python 3 Accepted 31 ms 1568 KB
569723 05/04/2019 22:13:26 trung5kvshthlnqk38b COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
569322 04/04/2019 21:37:38 WyvernP COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 908 KB
566494 28/03/2019 16:06:59 phanhaidang COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1332 KB
566489 28/03/2019 16:05:14 Trannhatnam COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
566169 28/03/2019 08:00:42 VINH_17_50 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
565946 27/03/2019 21:26:31 midnight COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
565695 27/03/2019 17:47:44 samnguyen867 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
565224 26/03/2019 21:56:00 thiennhanui COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 956 KB
565159 26/03/2019 20:11:57 phongan105 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 816 KB
565141 26/03/2019 19:47:23 baokha COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
564998 26/03/2019 13:03:52 longdoviet COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
564634 25/03/2019 11:59:29 hosithao COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1100 KB
564060 23/03/2019 18:40:07 minhbeta COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
563146 21/03/2019 20:52:02 hodacluc COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1004 KB
563054 21/03/2019 17:04:17 tyty COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
562987 21/03/2019 15:11:01 quanquan COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 816 KB
562796 20/03/2019 22:28:45 nhtm COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 0 ms 1116 KB
562672 20/03/2019 18:25:57 daothanhloc COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
562458 20/03/2019 08:54:44 thienchidh COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
562254 19/03/2019 17:41:21 chienkhamdtv COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 0 ms 1532 KB
561874 18/03/2019 19:55:09 dangptpt_ COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
561136 16/03/2019 16:16:39 thangitcbg COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
561100 16/03/2019 15:08:25 ZewDev COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1280 KB
561091 16/03/2019 14:52:07 ngocminhta COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1356 KB
561074 16/03/2019 14:02:22 nguyenhau COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
559956 14/03/2019 05:28:11 chongoairung COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 2952 KB
559506 13/03/2019 08:30:28 vuonghuyen2006 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
559491 13/03/2019 08:07:02 phuonghoa COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
559452 13/03/2019 04:55:48 hongduyen29 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 2212 KB
558746 12/03/2019 07:53:25 HentaiĐạiNhân COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 0 ms 1492 KB
558664 11/03/2019 22:03:30 Trannhatnam COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
557693 10/03/2019 16:57:46 david0403 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
557477 09/03/2019 22:57:57 bingo COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
557284 09/03/2019 16:06:39 Huongtran COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
557274 09/03/2019 15:52:52 XuanPhuc COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
557266 09/03/2019 15:46:36 ducminhtrinh COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
557012 08/03/2019 21:09:48 OotakuO COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
556489 07/03/2019 19:32:57 nhuricute COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
554953 05/03/2019 09:10:14 ngocdieu COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
554527 04/03/2019 07:42:17 h_giaotvn COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
554425 03/03/2019 21:14:02 txvuong150764 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
553900 02/03/2019 10:10:23 hungcqt COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
553785 02/03/2019 08:58:54 nguyenhuy2k2 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
553743 02/03/2019 08:30:13 Reset_For_VOI COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
553721 02/03/2019 08:12:24 kutroll254 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
552481 27/02/2019 22:11:14 tuankhoa2908 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
552081 27/02/2019 00:15:22 hoavinh COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
551846 26/02/2019 17:19:51 masteroffood COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
551361 25/02/2019 20:09:22 nguyenthanhnga COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 0 ms 1756 KB
550965 24/02/2019 22:05:49 thienkun COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
550962 24/02/2019 22:02:13 nguyenvu COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
550876 24/02/2019 20:10:50 huydcmm COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1188 KB
550621 24/02/2019 01:20:45 heo COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
550467 23/02/2019 18:08:16 rsattlpalpha COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
550392 23/02/2019 16:01:32 BanManiac COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 0 ms 1000 KB
550219 23/02/2019 08:50:58 0369191689 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1360 KB
549798 22/02/2019 08:49:23 adeline COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
549572 21/02/2019 16:41:10 Best COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 936 KB
549120 20/02/2019 22:12:20 truongnl5 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
548980 20/02/2019 19:09:37 vanquyvct COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
547575 16/02/2019 23:41:32 ngtrkien18 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
547088 15/02/2019 21:35:17 phungduyminh1802 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1360 KB
546416 14/02/2019 16:31:02 chinhnd719 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
545798 13/02/2019 04:40:06 myhorizon COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 2204 KB
544468 09/02/2019 20:18:17 Qanh29 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 832 KB
544103 08/02/2019 10:17:13 crayed63 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
544099 08/02/2019 10:09:24 thiennhb COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
544097 08/02/2019 10:06:59 thiennhb COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
543879 07/02/2019 13:34:03 khanha2k46pbc COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
543395 04/02/2019 19:44:37 NoFace COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 2252 KB
543119 03/02/2019 20:40:23 thedemonstuan COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1364 KB
542900 03/02/2019 02:28:35 gacodelam123 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
541613 29/01/2019 14:42:41 ducthangivicii COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
541500 28/01/2019 22:36:08 ffrederick COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
541196 27/01/2019 22:55:22 17000547 COVUA - Bàn cờ vua Java 8 Accepted 140 ms 17820 KB
541096 27/01/2019 18:34:41 huycc123 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1052 KB
540710 26/01/2019 14:35:09 vanan9205 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
540706 26/01/2019 14:30:13 lehoang COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
540699 26/01/2019 14:24:45 lehoang COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1048 KB
540692 26/01/2019 14:20:43 quyhugo158 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
540689 26/01/2019 14:17:27 vanan9205 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
540585 26/01/2019 08:50:52 TTree COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
540310 25/01/2019 14:51:05 ddat000 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 844 KB
540165 25/01/2019 10:09:16 Itachi COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
540010 24/01/2019 19:43:18 cptkhai COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 0 ms 1032 KB
539944 24/01/2019 15:52:54 khanhthcsbinhbo9a COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
539931 24/01/2019 15:30:43 mystar0806 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 0 ms 1008 KB
539929 24/01/2019 15:29:57 mystar0806 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1304 KB
539665 23/01/2019 16:17:57 tcoder COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 0 ms 1068 KB
539599 23/01/2019 09:34:53 dinhtranchien COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
539471 22/01/2019 20:32:32 hoanglongtranhuu COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
538524 20/01/2019 15:25:01 lugeiu2911 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 792 KB
538147 19/01/2019 08:23:54 toikhongbietlambai COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
538111 19/01/2019 01:15:15 uchiha COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
537947 18/01/2019 17:25:25 pinknam COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
537330 16/01/2019 22:27:48 gbking2003 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
536991 15/01/2019 23:10:06 asdsderfedf COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
536920 15/01/2019 21:49:21 Chuminhhien COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
536916 15/01/2019 21:43:51 leminhhieust COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
536915 15/01/2019 21:42:55 caikimdat COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
535477 12/01/2019 18:44:51 ngoctuannguyen COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
535443 12/01/2019 16:25:05 đuongt09062003 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 0 ms 872 KB
535252 12/01/2019 06:53:37 chilly123 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 0 ms 1152 KB
535156 11/01/2019 21:56:57 datviphvt COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
534988 11/01/2019 17:05:14 vanhsusu03 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
534855 11/01/2019 13:11:18 jdkun123258TDMU COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
534600 10/01/2019 23:07:57 phamcham COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
534086 10/01/2019 13:05:37 mrhung1999vnvn COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
533434 09/01/2019 09:02:05 tanchan769 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1140 KB
532265 07/01/2019 08:55:42 blackcat2710 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
532220 07/01/2019 08:16:25 anhvuddpro123 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
532132 06/01/2019 22:39:40 ntoanh COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 936 KB
532125 06/01/2019 22:33:15 ntoanh COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
532062 06/01/2019 21:47:07 anhlavipnd199 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
531748 06/01/2019 16:09:04 tuanhungnaruto COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
531703 06/01/2019 15:02:40 hoanglong COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 0 ms 1152 KB
531660 06/01/2019 13:44:48 anhnguyen123 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1152 KB
531539 06/01/2019 10:54:38 Member COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
531401 06/01/2019 08:24:39 minhtrieutvn COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
531236 05/01/2019 20:44:01 MH307 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1360 KB
530962 05/01/2019 13:58:09 minhquy COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
530735 04/01/2019 22:54:06 sonicduc123 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
530717 04/01/2019 22:27:20 dothihoangduyen COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
530708 04/01/2019 22:19:53 minhvuthcsyl COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
529985 04/01/2019 07:40:31 truongltt8c COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 0 ms 1204 KB
529978 04/01/2019 02:00:37 sonpham056 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
529716 03/01/2019 19:47:09 000DANG COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 832 KB
529486 03/01/2019 08:18:26 ngocduygpc8a1 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
528438 02/01/2019 11:14:19 kimtoi_123 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
528416 02/01/2019 10:16:11 bjobjobjo113 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1056 KB
528403 02/01/2019 09:26:36 18120461 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
527058 11/12/2018 22:15:58 tanchan679 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
527054 11/12/2018 22:08:21 thanhtuthcsyenlac COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1072 KB
526899 11/12/2018 18:52:58 H2911 COVUA - Bàn cờ vua Python 3 Accepted 31 ms 1572 KB
525373 08/12/2018 16:43:44 HeoSolji COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 940 KB
524987 07/12/2018 19:19:46 hduoc2003 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
523899 05/12/2018 09:39:04 lamcqt COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
523661 04/12/2018 20:30:18 vanduc8a3 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
523605 04/12/2018 18:56:03 kangoc COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
523136 03/12/2018 20:06:05 gigabyte COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
523115 03/12/2018 19:58:27 mr_coder COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
523022 03/12/2018 16:45:55 16122001 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
522993 03/12/2018 15:19:21 ngoctit COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 64 KB
522968 03/12/2018 13:43:30 tanchan679 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
522890 03/12/2018 07:47:38 Admin1001 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 2200 KB
522877 02/12/2018 23:21:35 zxcvbgt COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
522392 01/12/2018 23:39:23 Evil COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
522274 01/12/2018 20:31:18 ngoctit COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
522114 01/12/2018 16:29:40 nguyenhuyhoanlnq2 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 31 ms 1552 KB
521883 30/11/2018 21:11:03 mydieu COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
521862 30/11/2018 21:02:52 myheart_jin COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1448 KB
521323 29/11/2018 16:15:06 vivimini110 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 64 KB
521308 29/11/2018 15:57:03 nhtloc COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
521105 28/11/2018 21:25:13 hoangviethang COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
520785 27/11/2018 23:06:20 tnnt COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
520608 27/11/2018 20:29:47 nguyentandung2005 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1228 KB
520311 27/11/2018 00:18:07 hunguet COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
519456 25/11/2018 16:31:59 bluesky_ COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
519402 25/11/2018 14:32:32 isayiloveu COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
518403 23/11/2018 18:22:31 duycuong295 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
517704 22/11/2018 17:23:33 11111111111111 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
516910 21/11/2018 19:50:00 duycqt COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
516543 20/11/2018 22:58:03 6vienhdt COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
515905 19/11/2018 21:50:06 nlhhung COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
515151 18/11/2018 20:58:32 quangduyluu123 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1840 KB
515071 18/11/2018 19:23:38 taminhquanno20 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1200 KB
514722 18/11/2018 09:50:58 seadiva COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 940 KB
514617 18/11/2018 08:04:05 dmquan COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 0 ms 932 KB
514599 18/11/2018 07:55:23 TranNgan COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 964 KB
514597 18/11/2018 07:51:22 nhannguyen2k4 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 800 KB
514595 18/11/2018 07:47:48 hung17122004 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1444 KB
514411 17/11/2018 20:38:50 daoxuanhang COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 868 KB
514248 17/11/2018 14:22:54 lehoang COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
514247 17/11/2018 14:22:26 lehoang COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
514242 17/11/2018 14:04:16 khangnghiem142 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
513075 15/11/2018 21:38:32 vandat_2003 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
512491 15/11/2018 13:54:14 thienngoc COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
511864 15/11/2018 09:29:10 anhvippro123z COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
511667 14/11/2018 22:14:42 NghiaCPP COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 880 KB
511581 14/11/2018 21:19:26 thangnt1003 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 0 ms 1100 KB
511236 14/11/2018 08:33:19 Neptune COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
511233 14/11/2018 08:29:54 Neptune COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
511219 14/11/2018 07:38:04 ngominhthu COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1352 KB
510937 13/11/2018 20:30:17 anhvippro123z COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
510915 13/11/2018 20:25:27 anhvippro123z COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
510816 13/11/2018 20:02:50 anhvippro123z COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
510808 13/11/2018 20:02:05 anhvippro123z COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
510748 13/11/2018 18:07:59 congnguyen COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 928 KB
509827 12/11/2018 13:52:03 bangtanboys COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
509760 12/11/2018 06:12:07 congnguyen COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1072 KB
509689 11/11/2018 22:34:10 tuancqt COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
509482 11/11/2018 19:47:38 yn2493 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
509472 11/11/2018 19:39:36 vmt120203 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
509309 11/11/2018 16:00:52 daomanhcuong173 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
508962 10/11/2018 20:40:59 congnguyen COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 940 KB
508479 09/11/2018 20:59:00 tenspace COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 0 ms 832 KB
507787 08/11/2018 21:21:17 lamcqt COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
507741 08/11/2018 20:54:38 nguyenthanhdung COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
506735 07/11/2018 14:06:08 duymanhTH COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
506734 07/11/2018 13:58:41 duymanhTH COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
505403 05/11/2018 20:39:50 nhatanh10102005 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
505244 05/11/2018 16:25:47 SIU2018CAKHOSOLO COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 0 ms 904 KB
505114 05/11/2018 12:19:54 dfwapekko COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1304 KB
504755 04/11/2018 21:25:01 phatdoan COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
504456 04/11/2018 11:01:48 nhhpbc7a1 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 0 ms 1160 KB
504350 03/11/2018 23:50:59 skipro982301 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
504267 03/11/2018 21:33:50 Ngoc_Nguyen_7398 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
503963 03/11/2018 11:29:20 nhuphuc2204 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1352 KB
501916 31/10/2018 21:30:24 phamduccuong COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
501816 31/10/2018 20:24:40 tadat216 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
501665 31/10/2018 16:48:09 thienhue123 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 0 ms 1116 KB
501654 31/10/2018 16:35:46 thienhue123 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
501202 30/10/2018 20:59:48 VPFFV COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
500951 30/10/2018 16:01:21 Sau COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
500779 30/10/2018 14:39:18 linhtruong COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
500609 30/10/2018 08:11:44 Neptune COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
500605 30/10/2018 08:05:11 Neptune COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
500603 30/10/2018 07:58:30 Neptune COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
500602 30/10/2018 07:56:42 Neptune COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
499929 28/10/2018 20:19:40 KillMonger COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
499058 27/10/2018 09:42:05 khoinguyentdmu COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
498756 26/10/2018 20:27:04 votthichaua COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
498213 25/10/2018 23:22:45 binbmt1234 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
498050 25/10/2018 20:57:43 ppc99er COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
497748 25/10/2018 15:32:52 hanluc COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
497700 25/10/2018 15:08:03 vanminh COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
497581 25/10/2018 12:05:54 sunepi719 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 0 ms 1096 KB
497565 25/10/2018 11:24:19 hieu1751220089 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
497502 25/10/2018 09:46:49 Vinhh COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
496714 24/10/2018 10:52:12 abcdefghi COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 884 KB
496410 23/10/2018 21:18:33 diemqui110105 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 832 KB
496291 23/10/2018 19:29:43 Nguyenphanthanhbinh COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
496167 23/10/2018 16:12:03 lehoang COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
496164 23/10/2018 16:11:16 lehoang COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
496162 23/10/2018 16:10:32 lehoang COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
495752 22/10/2018 21:03:12 0987480154 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
495724 22/10/2018 20:46:38 vohieu751 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
495704 22/10/2018 20:05:44 thaison_tdn COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
494936 21/10/2018 03:52:12 lichhoanglich COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1484 KB
494931 21/10/2018 00:53:03 nhoklonely091 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 0 ms 1116 KB
494918 21/10/2018 00:32:10 leviettttnh COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1332 KB
494290 19/10/2018 20:00:54 59130929 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
492937 19/10/2018 07:54:58 khochimtoai123 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
492538 18/10/2018 17:51:29 quangtienlkhigh COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
492452 18/10/2018 16:04:36 hakishikure COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 0 ms 1040 KB
491952 17/10/2018 21:49:59 tuanltt1252004 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
491796 17/10/2018 20:11:35 haihaihaihai0123 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
491711 17/10/2018 19:16:19 khiemdk12 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 996 KB
491387 17/10/2018 07:42:34 Fonekedokato COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 880 KB
491310 16/10/2018 23:01:49 bk201 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
491308 16/10/2018 23:01:08 bk201 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1040 KB
491218 16/10/2018 22:01:01 vhpcoder17203 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 0 ms 880 KB
490939 16/10/2018 16:22:18 bao2342 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
490935 16/10/2018 16:19:01 gavangken COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
490853 16/10/2018 15:27:16 cutrung2802 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1284 KB
490689 16/10/2018 10:36:14 hoangthang11051 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
490661 16/10/2018 09:50:23 Baongoc_8a3_TDN COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
490651 16/10/2018 09:48:49 Quan_8a3_tdn COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1980 KB
490625 16/10/2018 09:45:01 Tien一8a3一tdn COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
490611 16/10/2018 09:43:48 HIEU_8A3_TDN COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
490541 16/10/2018 09:29:17 Quang_Hoang_8a3_tdn COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 2188 KB
490521 16/10/2018 09:25:50 machiomai8a3 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
490515 16/10/2018 09:24:53 Ngọc_8a3_TĐN COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 0 ms 916 KB
490391 16/10/2018 05:56:04 tranhoainam_8a3_TDN COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
490363 16/10/2018 02:27:26 ceberos4800 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
490279 15/10/2018 22:55:05 nhocasoc101 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
490265 15/10/2018 22:38:47 nhocasoc101 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
490202 15/10/2018 21:52:57 8a3_tdn COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
490083 15/10/2018 20:50:09 tranhoainam22 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
490057 15/10/2018 20:42:36 kiên_8a3_tdn COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
490044 15/10/2018 20:25:26 Thaianh_8a3_TĐN COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
489810 15/10/2018 12:22:13 nguyen_8a3_tdn2018 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
489633 15/10/2018 01:55:09 minh98 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
489429 14/10/2018 22:01:41 nh10 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 0 ms 1116 KB
489372 14/10/2018 21:22:46 dinhtrongchien COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
489043 14/10/2018 09:30:22 uyennefble COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
489026 14/10/2018 09:09:11 phuctien8a3_tdn COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
488959 14/10/2018 01:15:58 i_love_KT COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 31 ms 2432 KB
488935 13/10/2018 23:49:50 buihoat2003 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
488934 13/10/2018 23:48:41 buihoat2003 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
488736 13/10/2018 20:12:24 letrunghieu_9a3 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
488498 13/10/2018 13:14:49 toididaocode COVUA - Bàn cờ vua Java 8 Accepted 171 ms 18640 KB
487962 12/10/2018 20:59:59 nguyen8a3 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
487865 12/10/2018 20:20:04 quyhugo158 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
487810 12/10/2018 19:18:34 trinhcongtai COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
487557 12/10/2018 15:33:12 nguyendz_8a3_TDN COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
487507 12/10/2018 15:11:53 kiemtra8a3tdn COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
487126 12/10/2018 08:37:37 haiprot1 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
487022 12/10/2018 07:47:23 meou2103 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
486557 11/10/2018 19:50:59 soloking COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
486462 11/10/2018 17:22:50 neohp97 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
486453 11/10/2018 16:58:58 michealle COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
483380 08/10/2018 20:58:18 thochit COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
483219 08/10/2018 16:37:05 thehaprok COVUA - Bàn cờ vua Java 8 Accepted 140 ms 17660 KB
482998 08/10/2018 08:28:10 biabeogo147 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
482908 07/10/2018 22:01:10 hoangcanh123 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
482826 07/10/2018 20:47:01 minh713823 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
482742 07/10/2018 19:31:22 vudangkhoi2003 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 0 ms 1084 KB
482709 07/10/2018 18:23:56 cenzter COVUA - Bàn cờ vua Python 3 Accepted 62 ms 5920 KB
482524 07/10/2018 10:51:29 hoangndu COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 956 KB
480163 04/10/2018 16:16:48 vanan9205 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 792 KB
480132 04/10/2018 16:02:13 sang123 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
480094 04/10/2018 15:42:20 xoaphm COVUA - Bàn cờ vua Java 8 Accepted 171 ms 17364 KB
479742 03/10/2018 22:39:52 MinhDevC COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
479686 03/10/2018 21:39:26 khanhkjhave COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
479138 02/10/2018 23:23:54 tamto58713 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
478340 02/10/2018 05:56:26 lcqhuyt1821 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 0 ms 1096 KB
478313 02/10/2018 00:09:56 nhanhuuhieu COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
478165 01/10/2018 21:44:54 DNHCuong COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
477790 01/10/2018 14:37:58 nghiaphamln COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
477640 01/10/2018 02:35:05 nguyenthanhhien COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1180 KB
477639 01/10/2018 02:32:33 nguyenthanhhien COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
477613 01/10/2018 00:17:25 nguyenthanhhien COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
477479 30/09/2018 22:03:28 kycapmtp COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1736 KB
477156 30/09/2018 13:22:23 letruongsanh COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
476984 30/09/2018 00:29:23 cogang123 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 2516 KB
476683 29/09/2018 18:37:48 tqh0806 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1276 KB
476280 29/09/2018 00:26:34 trungnguyenlak2003 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 932 KB
475770 28/09/2018 13:12:14 dung_8a3_TDN COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
475744 28/09/2018 12:45:11 tranhoainam22 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
475743 28/09/2018 12:42:28 Trang_8a3_TDN COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
475703 28/09/2018 11:39:44 Dicky_8A3n8_TDN COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
475642 28/09/2018 09:22:40 luongntu COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
475558 27/09/2018 23:20:36 boniva161 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
475507 27/09/2018 22:58:04 phuocbuiduc COVUA - Bàn cờ vua Java 8 Accepted 171 ms 17752 KB
475487 27/09/2018 22:51:56 a2k47phan_18 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
475238 27/09/2018 20:39:54 TháiAnh_8A3_TDN COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
475048 27/09/2018 18:15:25 huutuan_8a3_tdn COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
474931 27/09/2018 15:44:54 nhocasoc101 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
474739 27/09/2018 07:11:56 hongphong_8a3_tdn COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 972 KB
474613 26/09/2018 21:52:23 machiomai8a3 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
474272 26/09/2018 14:42:26 kenkjn309 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 0 ms 1032 KB
473506 25/09/2018 12:13:18 hung_8a3_tdn COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
473451 25/09/2018 10:24:42 tuan_8a3_tdn COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
473446 25/09/2018 10:23:33 TUNG_8A3_TDN COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
473422 25/09/2018 10:17:54 Thu_8a3_TDN COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
473357 25/09/2018 09:44:17 ngoc_8a3_TDN COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
473354 25/09/2018 09:43:29 phuong_8a3_TDN COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
473311 25/09/2018 09:21:55 Chien_8a3_tdn COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
473308 25/09/2018 09:21:07 quyen_8a3_tdn COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
473223 25/09/2018 00:57:32 Cá37 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
473040 24/09/2018 19:50:30 nguyenhuy2k2 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
472603 23/09/2018 22:40:56 hoangteo0103 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 2156 KB
472422 23/09/2018 17:03:24 kami COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
471907 22/09/2018 17:56:22 phuongae1 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
471680 22/09/2018 09:54:12 minhduc331ns COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
470839 20/09/2018 20:08:34 l3aymax COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
470834 20/09/2018 20:05:16 vietduct32 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
470824 20/09/2018 19:59:48 dnhung1997 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
470816 20/09/2018 19:48:49 thelightvn COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
470807 20/09/2018 19:42:57 maihuuton987 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
470802 20/09/2018 19:38:22 kakaka COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
470632 20/09/2018 16:24:34 Mai_8A3_TDN COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
470631 20/09/2018 16:23:59 linh_8a3_tdn COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
470630 20/09/2018 16:23:38 zxcvbnmasdfghjkl COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
470623 20/09/2018 16:21:33 Hoa_8A3_TDN COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
470622 20/09/2018 16:21:17 khoa_8a3_tdn COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
470613 20/09/2018 16:19:28 thaianh_8a3_tdn COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
470612 20/09/2018 16:19:27 hoainam2222005 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
470608 20/09/2018 16:18:50 KLinh_8a3_TDN COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
470172 20/09/2018 14:41:54 Leo_Messi_96 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
469480 18/09/2018 22:57:56 nlebachnlb COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
469107 18/09/2018 16:23:03 dankcute COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
469053 18/09/2018 15:58:15 nghialuffy COVUA - Bàn cờ vua Python 3 Accepted 46 ms 1544 KB
468628 17/09/2018 22:41:42 lmpars COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
468599 17/09/2018 22:11:08 lengocphuc COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
468500 17/09/2018 19:54:35 phamanmaithao10 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
468470 17/09/2018 17:57:24 lehoang COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
467596 15/09/2018 22:46:36 congvipkhoinoi COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
467587 15/09/2018 22:24:33 dungprovn COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
467542 15/09/2018 21:46:34 nguyenthanhhien COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1220 KB
466775 14/09/2018 18:26:37 NguyenKhoilop7 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
466763 14/09/2018 17:52:39 NguyenKhoilop7 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 972 KB
466623 14/09/2018 15:04:27 duy999999 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1448 KB
466518 14/09/2018 12:57:43 xacutara COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
466411 13/09/2018 23:28:13 12hooks COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
466299 13/09/2018 21:18:23 ILS18_22 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1012 KB
466065 13/09/2018 18:15:14 cotyey COVUA - Bàn cờ vua Java 8 Accepted 156 ms 17668 KB
465949 13/09/2018 15:45:43 DeBruyne COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
465605 12/09/2018 22:30:49 hieunguyenthi COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
465279 12/09/2018 13:57:50 ngobao COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
465261 12/09/2018 13:27:52 20164598 COVUA - Bàn cờ vua Java 8 Accepted 171 ms 17800 KB
465022 11/09/2018 23:58:40 red COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
464930 11/09/2018 21:31:48 TPCuong COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
464498 11/09/2018 12:42:53 LoHong2k3_IT_K36 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
464122 10/09/2018 21:22:37 C_Hiếu_k36CHV COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
462766 08/09/2018 19:11:09 nhân COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
462727 08/09/2018 16:45:50 long_thathu COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
462663 08/09/2018 15:51:44 conmeocon COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
462658 08/09/2018 15:47:31 conmeocon COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
461016 06/09/2018 00:18:57 bluesharkdn COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
460527 05/09/2018 00:32:50 leminhcuong298 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
460080 04/09/2018 13:30:30 tienthanh2509 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
459895 04/09/2018 07:36:13 phuong2003vtvip COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
459481 03/09/2018 13:13:50 richardannowit COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
459220 02/09/2018 22:46:17 hellosunny COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
458681 01/09/2018 20:08:12 hoangnguyen29 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1304 KB
458491 01/09/2018 11:56:55 zolydyck00 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
458193 31/08/2018 15:56:24 xiabui COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
458117 31/08/2018 14:32:06 khanhsaker97 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
457376 30/08/2018 07:49:21 HHHHHHHH COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
457300 30/08/2018 00:39:04 black_stone COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
456513 28/08/2018 14:44:34 pks0v1p COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 31 ms 2416 KB
455999 26/08/2018 23:09:58 xikhud COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 0 ms 1060 KB
455943 26/08/2018 21:17:30 viet2805 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
455927 26/08/2018 20:19:05 hitu08 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
455742 25/08/2018 23:12:44 hoangnghiaviet COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
455648 25/08/2018 19:09:23 Khoi2004 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
455444 25/08/2018 10:36:58 trungkenbi COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
455183 24/08/2018 15:39:44 MTAK53 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
455148 24/08/2018 14:22:13 DeathGun COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
454867 23/08/2018 19:03:18 hitu01 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
453271 20/08/2018 11:28:02 linhcoca888 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
453233 20/08/2018 02:04:41 StephenToan COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
453228 20/08/2018 01:22:35 StephenToan COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
452476 18/08/2018 03:16:50 leducnhuan281297 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 0 ms 1080 KB
452374 17/08/2018 21:40:50 nhanspy COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
452347 17/08/2018 19:39:03 hoanvn1999 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
452239 17/08/2018 18:23:21 votruongson277 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
451928 16/08/2018 23:30:05 hitu07 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
451794 16/08/2018 19:56:00 hitu03 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 0 ms 1060 KB
451763 16/08/2018 19:19:25 hitu02 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 2192 KB
451515 16/08/2018 15:18:01 vohinh COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
451425 16/08/2018 11:49:05 tototete COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
451157 15/08/2018 20:01:51 huuthien198zz COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
450831 14/08/2018 22:19:57 hitu05 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
450728 14/08/2018 19:58:59 nguyenxuanlinh COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
450549 14/08/2018 15:11:28 hitu04 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1536 KB
450467 14/08/2018 13:18:23 shigenevafc COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
450453 14/08/2018 12:43:03 ThànhLuân COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
450426 14/08/2018 11:07:31 hoangthuc701 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
450361 14/08/2018 08:41:01 ducnhannguyen2410 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
449962 13/08/2018 08:22:42 KimTuyen COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
449741 12/08/2018 19:29:42 Trietle7606 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
449613 12/08/2018 15:20:33 Meliodas COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
449567 12/08/2018 13:41:42 jsomebodywtbl COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
449514 12/08/2018 10:26:57 0975880897 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
449313 11/08/2018 19:09:41 pdhuy2002 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
449208 11/08/2018 15:17:49 duong2 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
449136 11/08/2018 10:07:37 mtx4869 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
448938 10/08/2018 15:02:44 YoriHarumi COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
448379 09/08/2018 09:05:29 Quanghung COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
448097 08/08/2018 10:51:07 letuananh COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
447328 05/08/2018 14:56:29 kienldt7924ldt COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
446643 02/08/2018 20:06:30 hoangducsmagic2 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
446310 01/08/2018 21:23:01 trungnghia05123 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
445597 30/07/2018 20:22:55 nguyenmaivinh COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
445507 30/07/2018 16:24:51 LongÇhampion COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
444951 28/07/2018 10:43:31 wolf_boss COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
444299 25/07/2018 22:48:52 huynhvanphu102 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
444208 25/07/2018 21:00:20 hieuhehehieu123 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
443871 25/07/2018 10:07:50 hanhien COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 2420 KB
443832 25/07/2018 09:26:07 BaoyeuTram COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1312 KB
443805 25/07/2018 07:49:50 nguyetanh10102005 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
443651 24/07/2018 16:50:24 tronghieuACM COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
443628 24/07/2018 16:14:25 bluecat9x COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
443015 21/07/2018 21:37:15 paradisebay COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
442410 19/07/2018 20:41:40 phuongnhi_tran_1206 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 0 ms 1308 KB
441919 18/07/2018 09:58:52 nagisa100304 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
441853 18/07/2018 05:11:17 0941054 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
440051 11/07/2018 09:14:24 noobgiahuy COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
440050 11/07/2018 09:12:20 noobgiahuy COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1460 KB
440048 11/07/2018 09:08:27 noobgiahuy COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 924 KB
439726 10/07/2018 06:02:34 khuyentrannd COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 0 ms 1120 KB
439717 10/07/2018 00:54:47 dpm11234 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
439278 08/07/2018 10:17:09 ducanhgx COVUA - Bàn cờ vua Java 8 Accepted 156 ms 17880 KB
439153 07/07/2018 16:48:23 baotrantthgd COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 2184 KB
437677 30/06/2018 16:17:54 KHOI2611 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
437658 30/06/2018 15:36:17 blueshark COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
437594 30/06/2018 07:57:06 tashagospel123 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
437453 29/06/2018 15:07:39 christzy COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
437419 29/06/2018 10:30:31 huyLHP COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1140 KB
436826 26/06/2018 13:39:23 thuanbui COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
436754 26/06/2018 08:51:05 taminhquanno21 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
436393 24/06/2018 22:52:16 ngodacluong1999 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
436328 24/06/2018 16:19:40 datkcdhv COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 0 ms 1128 KB
436039 23/06/2018 13:48:46 tuanvukttt COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
434888 21/06/2018 16:59:02 yorukarasu COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1304 KB
434803 21/06/2018 08:24:42 hung30052002 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
434688 20/06/2018 18:28:38 huynhthanhtan COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
434552 19/06/2018 21:55:07 conan987123 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
434196 18/06/2018 09:39:13 chienbinhlyoko COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1472 KB
433875 16/06/2018 16:31:44 GHTG2303 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1352 KB
433870 16/06/2018 15:51:00 nhattuan722 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1280 KB
432483 13/06/2018 09:48:23 hung30052002 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
432355 12/06/2018 16:15:57 tantran COVUA - Bàn cờ vua Java 8 Accepted 203 ms 16288 KB
432276 12/06/2018 09:24:10 thachtuyen19 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1936 KB
432007 10/06/2018 14:30:40 nguyentrinhdat7599 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
431919 10/06/2018 00:12:41 Zura COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1424 KB
431697 08/06/2018 23:06:44 ledat112233 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
431580 08/06/2018 18:36:36 laccac555 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
431575 08/06/2018 18:26:16 anhvu910 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
431485 08/06/2018 11:37:29 tranhieucd16kp2 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
431466 08/06/2018 10:49:36 quocbinhitc COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
431465 08/06/2018 10:44:25 dnhung1998 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
431462 08/06/2018 10:31:43 thanhchuongitc COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 31 ms 1116 KB
431440 08/06/2018 10:00:52 skipro982301 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
431439 08/06/2018 09:56:12 vantien077 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 2296 KB
431427 08/06/2018 09:38:35 chithanh COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
431372 07/06/2018 23:39:03 HaoHuynh COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
430654 05/06/2018 11:28:56 nnphucthinh01 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 2076 KB
430287 03/06/2018 22:25:29 Thethvl123 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1356 KB
429914 02/06/2018 10:51:16 crayed COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 0 ms 1148 KB
429309 30/05/2018 22:22:18 nhatdanbgvt COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
427982 29/05/2018 09:22:29 truonghxpt1 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
427349 26/05/2018 10:14:14 thaibabao COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
426776 24/05/2018 00:09:41 Asteross COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1776 KB
426713 23/05/2018 17:34:20 hathenhanls COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1840 KB
426128 21/05/2018 10:33:31 sungtranna0801 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
426030 20/05/2018 20:58:25 nhathuypt25 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
424887 14/05/2018 21:08:04 sneaky1999 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 2436 KB
424608 13/05/2018 19:41:47 fake1 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
424280 12/05/2018 16:12:53 vietthanh COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
424119 11/05/2018 18:43:00 khoahuu8062 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
423981 10/05/2018 23:19:43 khang080703 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1340 KB
423930 10/05/2018 21:04:44 thienphucanh2004 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1088 KB
423640 08/05/2018 19:27:10 longkhanh030403 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1304 KB
422827 02/05/2018 20:06:22 dungdq2002 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
422615 01/05/2018 16:29:18 vantjenIT COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
422498 30/04/2018 21:02:03 vinhnt COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
422419 30/04/2018 15:39:45 minhminhtran COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
422241 29/04/2018 20:50:50 NTUThananhthien COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
421981 29/04/2018 00:09:33 unknown01 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
421980 28/04/2018 23:58:39 unknown01 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
421711 27/04/2018 20:43:45 nhphucqt COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
421697 27/04/2018 19:46:55 nhphucqt COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
421685 27/04/2018 15:04:13 phu123vt COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
421275 25/04/2018 20:26:55 tinhochbt COVUA - Bàn cờ vua Python 2 Accepted 31 ms 1536 KB
421110 25/04/2018 09:17:17 Gib5102 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
419834 20/04/2018 21:26:38 linhle232001 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
419317 18/04/2018 22:54:18 TrầnDanhĐạo COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
418913 17/04/2018 15:14:22 xxoo COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 0 ms 868 KB
418659 16/04/2018 08:44:48 chicken1996 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
418307 14/04/2018 21:34:45 spectrecipher1 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
418217 14/04/2018 18:17:41 nguyentuan COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
416792 13/04/2018 01:37:54 hung_brvt_t1 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
415974 11/04/2018 14:43:59 theanhbr02 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 0 ms 1108 KB
415706 10/04/2018 22:03:31 m134m4a1 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
415175 09/04/2018 14:00:08 nghethuat102 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 988 KB
414907 08/04/2018 19:19:06 Quanpro98 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
414752 08/04/2018 12:03:24 ThaoAVang COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
414525 07/04/2018 21:00:14 votrucnguyen COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1492 KB
414481 07/04/2018 19:22:21 themagiciankira COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
414463 07/04/2018 18:41:11 MeoAmi COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
414446 07/04/2018 18:08:07 phuong1962002 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 0 ms 2188 KB
413375 04/04/2018 23:11:38 kaitou1412 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
413060 04/04/2018 05:02:28 bibinguyen COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
411776 31/03/2018 17:46:17 buidinhpham2004 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
411744 31/03/2018 16:40:32 anphongpct COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
411743 31/03/2018 16:39:50 doremonss501 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 2072 KB
411732 31/03/2018 16:31:07 SPyofgame COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
411724 31/03/2018 16:24:48 phamthanhtrung123 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
411250 30/03/2018 10:07:43 truongcao COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 2136 KB
410777 29/03/2018 13:05:15 nguyenvantien0903 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
410584 28/03/2018 21:17:53 0946264390 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1452 KB
410226 28/03/2018 01:27:28 DoanHuong98 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 980 KB
410044 27/03/2018 15:40:01 ntn122 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 0 ms 976 KB
409733 26/03/2018 23:49:46 Linhdethuong COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
409730 26/03/2018 23:38:10 buihongxuyenk98lhp COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
409674 26/03/2018 21:33:22 chiyb2015 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1788 KB
409562 26/03/2018 17:44:05 thuy12052004 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 2228 KB
409224 26/03/2018 07:15:39 phamdat2 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1960 KB
409223 26/03/2018 07:10:16 reaper2003 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1480 KB
409212 26/03/2018 05:25:10 55555 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
408084 22/03/2018 22:07:11 benopera5 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 2688 KB
407653 22/03/2018 08:23:05 karasu COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 2688 KB
407524 21/03/2018 23:12:31 kaitoukid1609 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1896 KB
407317 21/03/2018 14:14:31 nguyenngochan COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 2684 KB
406738 20/03/2018 10:25:35 hungokok COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
406510 19/03/2018 17:36:08 congyb1032002 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
405790 16/03/2018 14:31:25 hoaigiang COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1376 KB
405600 15/03/2018 22:43:13 btkiet0404 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
405309 15/03/2018 13:46:46 tinhochbt COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
405308 15/03/2018 13:46:35 tinhochbt COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
404792 14/03/2018 09:38:57 MG COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
404779 14/03/2018 09:25:25 doituyentin1718 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 2844 KB
404725 14/03/2018 07:55:51 nvq2309 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1196 KB
404565 13/03/2018 20:11:11 4maxskill4 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
403203 12/03/2018 20:59:12 vantho1298 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
403187 12/03/2018 20:42:00 vantho1298 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1444 KB
402826 11/03/2018 23:23:54 phamductaictk98 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
402771 11/03/2018 21:26:25 rianta9 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 31 ms 2472 KB
402572 11/03/2018 10:14:57 __________ COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
402406 10/03/2018 17:58:53 kienldt123 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 2184 KB
401524 07/03/2018 14:55:15 nguyen041202 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
400871 04/03/2018 20:53:14 Ragitellsp_tdmu COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
399757 01/03/2018 15:27:03 colmly0209 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
399741 01/03/2018 15:11:40 heraclex12 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
399503 28/02/2018 22:57:51 mrlihd COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
399495 28/02/2018 22:11:15 haiyenk98lhp COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 0 ms 1092 KB
399489 28/02/2018 21:44:03 khanh24317 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
398561 24/02/2018 21:53:07 GiaLương COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1448 KB
398558 24/02/2018 21:49:03 longvt24 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1228 KB
396847 16/02/2018 22:14:39 nguyencongthanh COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
396798 16/02/2018 19:33:35 QUARK COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
396594 15/02/2018 11:52:17 kanadetachibana COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
396434 14/02/2018 16:22:05 nqvmystery123 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 2192 KB
396296 13/02/2018 20:26:01 17TiTheAnh COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 0 ms 1084 KB
396090 12/02/2018 21:16:03 chimiu COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
396024 12/02/2018 17:20:40 minhlam2102002 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
395980 12/02/2018 15:52:45 asdfghjkl COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
395625 10/02/2018 20:45:48 094175234 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
394311 05/02/2018 11:12:12 LukH COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
393680 02/02/2018 15:02:51 haminh2003 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
393678 02/02/2018 14:53:42 anhduy1811 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
393662 02/02/2018 14:34:52 nguyennhandannnd COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 2604 KB
393147 31/01/2018 20:54:46 trang2002cool02 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
392759 30/01/2018 16:21:44 Henrytai2005 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
392593 30/01/2018 08:09:21 truongcoi2001 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
392272 29/01/2018 14:41:44 BIGNUM COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
392202 29/01/2018 10:43:17 duongbp1990 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1472 KB
392095 29/01/2018 00:04:00 toila4120 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1304 KB
392092 28/01/2018 23:58:11 lanhhan COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1504 KB
392017 28/01/2018 19:40:34 tranthutrang COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1616 KB
391540 26/01/2018 23:25:54 trungtt123 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
391431 26/01/2018 18:48:07 davic_2001 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
390737 25/01/2018 14:45:23 abcdefg COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 31 ms 1132 KB
390595 24/01/2018 23:14:37 slimcoder COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
390518 24/01/2018 21:59:24 psdkljfsahdpi COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
387659 19/01/2018 18:26:24 lshuutoan COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
387147 18/01/2018 14:42:35 allen COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
386729 17/01/2018 11:43:56 tranminhtan COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 0 ms 1320 KB
386548 16/01/2018 21:11:35 lockhaicttv COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
386428 16/01/2018 14:54:47 dat_tran1200 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
385568 14/01/2018 02:47:41 QuỳnhNhư COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
385089 12/01/2018 19:00:24 bietdoibaothu04 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
384734 11/01/2018 20:57:37 jackcookies020 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
384730 11/01/2018 20:36:55 jackcookies020 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
384717 11/01/2018 20:28:23 jackcookies020 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 2192 KB
384547 11/01/2018 15:38:01 vuongbxvp COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1312 KB
384217 10/01/2018 20:30:41 hunghz123 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
384205 10/01/2018 20:21:14 vietthanhqt123 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 2184 KB
384146 10/01/2018 16:24:02 giangvu258 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
383942 10/01/2018 13:16:16 wanki901 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
383937 10/01/2018 12:47:11 ngocminh COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 0 ms 1072 KB
383506 09/01/2018 13:33:05 thuyvan123 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
383493 09/01/2018 12:55:00 ntngocngoc COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1336 KB
383484 09/01/2018 12:31:41 vutrungnghia COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
383372 09/01/2018 08:14:34 BE COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
383048 08/01/2018 09:30:01 HoVanAnhK58A2 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
383016 08/01/2018 06:58:25 minhanhgaru COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
382761 07/01/2018 11:03:17 nguyenquochuydl123 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1368 KB
382624 06/01/2018 21:40:51 doduc2652002 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
382180 05/01/2018 21:24:05 tanglamgiang2108hnohvtc COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1420 KB
382047 05/01/2018 17:22:40 Socola_Đại_Ca COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
381665 04/01/2018 22:43:35 chinhhi COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 2036 KB
381030 02/01/2018 21:42:07 SavarinJames COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
380986 02/01/2018 20:05:23 lshuutoan COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
380674 02/01/2018 11:04:07 ducden2003 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
380434 01/01/2018 19:18:33 Bimmapbake COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 2044 KB
379281 30/12/2017 14:24:04 MTA_Asteria COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
379185 30/12/2017 08:14:45 QuangTruongNguyen COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
378835 29/12/2017 10:13:56 blackdragon0735842 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
378670 28/12/2017 18:50:47 faker COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
378399 28/12/2017 09:59:59 ntd992003 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
378063 27/12/2017 14:23:21 haxorus2004 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
377906 26/12/2017 20:55:04 anhminh2912003 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
377291 23/12/2017 23:03:30 nvta COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
377276 23/12/2017 22:00:44 Anh COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
377087 22/12/2017 23:33:09 sherlycracker COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
376948 22/12/2017 15:29:03 phannhatloi COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
376500 20/12/2017 14:49:39 ThaiTPK59 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
376390 19/12/2017 21:45:04 Knight COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 2432 KB
376253 18/12/2017 18:03:32 nguyenhoanglamtruong COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
376211 18/12/2017 11:32:36 nguyenvandanh COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
376121 18/12/2017 08:39:20 vuvietha COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1412 KB
376099 18/12/2017 08:13:47 EmKhôngCầnAnhThươngHại COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
375999 17/12/2017 20:19:39 neddie COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
375992 17/12/2017 20:00:53 trongphuc_tdn1105 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
375946 17/12/2017 15:57:20 vandai61 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
375917 17/12/2017 13:20:55 huynhvubaonhan COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
375916 17/12/2017 13:20:47 huynhvubaonhan COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
375869 17/12/2017 09:33:38 thanthien COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1744 KB
375782 17/12/2017 00:02:25 tenda1234 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 0 ms 1100 KB
375508 15/12/2017 20:16:39 VTTNTTT COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
375374 15/12/2017 15:24:50 hoi_lam_gi COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
374804 14/12/2017 09:28:10 hoainam COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
374710 14/12/2017 00:50:10 vhung9xvp COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
374421 13/12/2017 06:59:54 changlangtu97 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
374409 13/12/2017 05:42:42 iiiiiii125478 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
374264 12/12/2017 17:41:14 khoinguyentdmu COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
374261 12/12/2017 17:40:46 khoinguyentdmu COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
374116 11/12/2017 21:35:07 thinh2242005lop7A3 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1428 KB
374096 11/12/2017 20:35:19 hihihil2010 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1468 KB
374015 11/12/2017 15:07:51 testPython COVUA - Bàn cờ vua Python 3 Accepted 46 ms 1452 KB
373935 11/12/2017 08:26:55 visitor COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 0 ms 1104 KB
373933 11/12/2017 08:21:50 visitor COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
373915 11/12/2017 08:12:49 Nguyenkhoi COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1928 KB
373905 11/12/2017 08:06:15 hoainam2222005 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
373903 11/12/2017 08:05:50 VuNguyenHongPhong COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1944 KB
373902 11/12/2017 08:05:20 thanhha7a3TDN COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1960 KB
373884 11/12/2017 07:55:47 nam7a3 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
373883 11/12/2017 07:54:53 amonyous COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
373880 11/12/2017 07:52:59 phươnganh COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1312 KB
373876 11/12/2017 07:49:47 hoainam2222005 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1408 KB
373875 11/12/2017 07:49:42 2005tung COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1408 KB
373873 11/12/2017 07:48:45 balancebreaker2123 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 964 KB
373871 11/12/2017 07:48:42 mai7a3TDN COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
373858 11/12/2017 07:44:47 Minhkiu7a3_TDN COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1304 KB
373854 11/12/2017 07:41:37 ngocloly COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
373853 11/12/2017 07:41:22 tthm COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 0 ms 1260 KB
373827 10/12/2017 22:13:03 AcMongBongDem COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 2016 KB
373816 10/12/2017 21:46:30 hoalinh COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1980 KB
373742 10/12/2017 19:23:14 langkhachthoikhong COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
373551 09/12/2017 22:12:58 matma COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
373329 08/12/2017 21:48:15 hunga1k15 COVUA - Bàn cờ vua Java 8 Accepted 187 ms 17428 KB
373132 08/12/2017 15:07:43 munrio123 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
372852 07/12/2017 16:13:35 ledung497 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
372785 07/12/2017 10:55:14 tuanhbt133 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1504 KB
372098 05/12/2017 14:21:23 vuthehuyht COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
371877 04/12/2017 22:04:15 ddthanh17pfiev COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
371237 04/12/2017 01:42:11 PearlHo COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
370808 03/12/2017 12:48:26 chuhuynghĩa COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
370377 02/12/2017 09:29:12 quyenmmai COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
370269 01/12/2017 22:57:16 php122002 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 984 KB
370266 01/12/2017 22:55:34 php122002 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1564 KB
369918 01/12/2017 13:15:10 votrunghieu9a2 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1228 KB
368789 29/11/2017 13:37:21 MrRobot COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
368218 28/11/2017 13:34:23 nhocasoc101 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
368214 28/11/2017 13:21:08 orimashaky COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
368143 28/11/2017 10:23:22 tranduyminh0919 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
368142 28/11/2017 10:19:40 ironmank37d COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
367104 27/11/2017 20:39:26 dinhthanhnga06 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
366232 26/11/2017 00:31:40 namtao97 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 992 KB
366096 25/11/2017 21:19:46 lkdn3t_python COVUA - Bàn cờ vua Python 3 Accepted 46 ms 1560 KB
366049 25/11/2017 19:32:07 khuyenthcsnd COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
365770 25/11/2017 00:13:37 hdv250202 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
365635 24/11/2017 21:35:32 Phandat16 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
364715 23/11/2017 12:05:28 trainolp2017 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
364714 23/11/2017 12:04:16 trainolp2017 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1500 KB
364553 23/11/2017 00:54:46 phuocanh1625 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
364093 22/11/2017 12:00:24 nganyhilow COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
364069 22/11/2017 10:35:19 lkky0220 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
364066 22/11/2017 10:31:15 minhhienpb COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
363745 21/11/2017 18:19:18 TanTruc COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 0 ms 1084 KB
363323 20/11/2017 22:25:35 NMTJ4F COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
363020 20/11/2017 10:24:54 dnhung1997 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
362817 19/11/2017 19:58:26 Truongthienloc COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1336 KB
362525 18/11/2017 22:10:58 Sakura COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
362384 18/11/2017 15:39:24 tung_beo_beo COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1340 KB
362361 18/11/2017 15:14:30 1buoitantruong COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 0 ms 1264 KB
362322 18/11/2017 14:45:50 huy_hvt2004 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1364 KB
362049 17/11/2017 22:13:28 phambichngoclamson2002 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
361611 17/11/2017 08:41:39 quocnguyen COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
361172 16/11/2017 14:36:41 thanh123 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
360775 15/11/2017 20:51:16 vinhntndu COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
360773 15/11/2017 20:50:10 MinhThư COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1516 KB
360469 15/11/2017 15:28:12 hiepnguyenhue2002 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1312 KB
360422 15/11/2017 15:03:02 choitankde22 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
359898 14/11/2017 15:42:05 manh123 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
359869 14/11/2017 15:32:45 HVT COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
359739 14/11/2017 15:04:04 testthuthoi COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
359468 14/11/2017 08:12:35 lichngothanh COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
358794 13/11/2017 10:40:13 kuoi2502 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
358549 12/11/2017 22:03:17 chinphaynam COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1376 KB
358533 12/11/2017 21:47:44 khoa0308 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
358532 12/11/2017 21:43:41 johnpham2000 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
358504 12/11/2017 20:58:25 badaocm234 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
358355 12/11/2017 18:13:23 SmithWinter COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
358341 12/11/2017 17:39:23 quan8a3_tdn2017 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
358212 12/11/2017 13:34:04 WhileBlack COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
356760 10/11/2017 09:37:46 khoinguyentdmu COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
356118 09/11/2017 14:44:52 minhtdn8a3 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1312 KB
356003 09/11/2017 12:00:58 dinhlucky COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
356002 09/11/2017 12:00:03 dinhlucky COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
354977 07/11/2017 22:33:48 young_buffalo COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
354918 07/11/2017 21:53:35 trangs COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
354654 07/11/2017 16:11:01 thao1234 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 31 ms 1192 KB
354059 06/11/2017 20:57:48 __Ghoul__K98LHPND COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
353902 06/11/2017 19:55:57 tungtdn321 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
353763 06/11/2017 16:22:25 kien1234 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
353523 06/11/2017 12:48:10 CongLyK98 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
353070 05/11/2017 17:15:20 thanhchuongitc COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
352984 05/11/2017 11:09:12 khanhnhi COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
352903 05/11/2017 09:45:20 minhth_1412 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
352871 05/11/2017 09:21:32 viptomsu COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
352635 04/11/2017 20:51:51 WTF24 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
352604 04/11/2017 20:23:22 transonb COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
352371 04/11/2017 15:15:34 minh3chap COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
352354 04/11/2017 14:37:15 Love4T144 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
352285 04/11/2017 12:38:48 wind87915 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
351926 03/11/2017 18:08:44 baowin170 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
351611 03/11/2017 00:13:35 thiend17pm03_dhtdm COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
350820 02/11/2017 12:16:13 doctorifour COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
350657 02/11/2017 07:23:44 binh0913546622 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 0 ms 1096 KB
350629 01/11/2017 23:49:08 tiendiep9a1 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
350522 01/11/2017 21:46:51 quang COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1208 KB
350150 01/11/2017 14:53:50 2221115541 COVUA - Bàn cờ vua Python 3 Accepted 62 ms 1560 KB
350149 01/11/2017 14:53:31 2221113513 COVUA - Bàn cờ vua Python 3 Accepted 62 ms 1560 KB
350139 01/11/2017 14:40:40 khanhdang COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
350099 01/11/2017 13:33:30 haxuantoan98 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
349917 01/11/2017 07:31:55 hoan2k1 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1680 KB
349012 31/10/2017 02:03:16 traitimng1812 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
348991 31/10/2017 00:48:19 ttdpro98 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
348801 30/10/2017 22:04:20 ManhDung8a3_TDN COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
348794 30/10/2017 22:00:35 KTPLinh8A3_TĐN2017 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 0 ms 1288 KB
348123 30/10/2017 09:45:15 trancongluanmta COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
347987 29/10/2017 22:24:15 Phuongthaond COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1400 KB
347940 29/10/2017 21:06:53 Leo_Messi_96 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
347778 29/10/2017 15:12:38 luxabu COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
347726 29/10/2017 14:19:44 trinhhabaoanh COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
347697 29/10/2017 13:27:46 trananhprince COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 0 ms 1084 KB
347682 29/10/2017 12:54:49 kami COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
347676 29/10/2017 11:22:20 Thai COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
347668 29/10/2017 10:57:35 tuancongtuyn COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
347445 28/10/2017 21:54:31 nguyenthanhtung COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
347355 28/10/2017 20:35:32 yasuo COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
347353 28/10/2017 20:32:22 yasuo COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1340 KB
346130 26/10/2017 21:19:22 mycatismoon COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
346112 26/10/2017 21:10:01 nguyenquechi123 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
345964 26/10/2017 18:13:14 chinhd17ht01tdmu COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1916 KB
345519 26/10/2017 14:12:00 tung_8a3_tdn2017 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1304 KB
345503 26/10/2017 14:00:11 hai8a3_tdn COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
345436 26/10/2017 11:46:40 ngolinh8a3_tdn2017 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
345427 26/10/2017 11:42:06 Duong8a3_tdn2017 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
345394 26/10/2017 11:00:41 Viet8a3tdn2017 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1040 KB
345272 26/10/2017 06:07:16 minhno2000_tdn COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
345079 25/10/2017 21:25:19 manh8a3tdn2017 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
344998 25/10/2017 20:36:41 qđạttdn2017 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
344988 25/10/2017 20:31:38 huydat_tdn2017 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
344974 25/10/2017 20:22:52 quang8a3_tdn2017 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
344917 25/10/2017 19:52:04 ninhduchuy_8a3 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
344838 25/10/2017 18:23:38 0916741429 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
344822 25/10/2017 18:02:39 phamhuy8a3_tdn2017 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
344013 24/10/2017 16:12:16 cyb3 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
343681 24/10/2017 08:20:13 hung8a3_tdn COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
343669 24/10/2017 08:13:01 duc8a3_tdn2017 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
343668 24/10/2017 08:12:49 quang8a3_tdn2017 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
343664 24/10/2017 08:11:39 MinhChau_A3_TDN_2017 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1368 KB
343663 24/10/2017 08:11:08 thutrang8a3_tdn2017 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
343662 24/10/2017 08:10:58 huudat8a3_tdn2017 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1280 KB
343661 24/10/2017 08:10:51 trunghieu8a3_tdn2017 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 0 ms 1520 KB
343660 24/10/2017 08:10:18 Tuan8a3_tdn2017 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
343655 24/10/2017 08:08:55 ngocanh8a3_tdn2017 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
343648 24/10/2017 08:05:17 ha8a3tdn2017 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1280 KB
343643 24/10/2017 08:04:21 tuananhtdn2017 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
343545 23/10/2017 23:33:54 MinhChau_A3_TDN_2017 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
343507 23/10/2017 22:25:33 thutrang8a3_tdn2017 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1472 KB
343455 23/10/2017 21:39:30 nam8a3_tdn2017 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
343454 23/10/2017 21:39:05 hieu8a3_tdn COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
343356 23/10/2017 20:15:11 khanhtran3596 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
343352 23/10/2017 20:13:46 tungtdn4321 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
343081 23/10/2017 15:47:41 freepascal COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
342617 22/10/2017 16:26:38 duchau16199 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
342587 22/10/2017 16:01:33 haltv COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
342564 22/10/2017 15:45:17 hung080104 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1040 KB
342560 22/10/2017 15:43:27 ngocminh2869 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1280 KB
342556 22/10/2017 15:42:04 wind87915 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
342555 22/10/2017 15:41:52 OPE169 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
342554 22/10/2017 15:41:14 nguyenvuminhtri2004 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1340 KB
342513 22/10/2017 15:14:03 hung080104 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
342510 22/10/2017 15:13:38 nguyenvuminhtri2004 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1276 KB
342509 22/10/2017 15:13:36 wind87915 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 0 ms 1016 KB
342507 22/10/2017 15:12:41 hung080104 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
342239 21/10/2017 23:12:25 quan8a3_tdn2017 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
341988 21/10/2017 17:04:41 cong8a3tdn2017 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
341882 21/10/2017 15:37:28 kiemnguoiy COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
341494 21/10/2017 08:01:47 dungzudd231001 COVUA - Bàn cờ vua GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
341461 21/10/2017 00:31:06 Juong COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
341381 20/10/2017 22:06:16 BaoKhuong COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 0 ms 1372 KB
341017 20/10/2017 13:42:37 0000000000 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
340776 20/10/2017 00:39:27 MinhThư COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1372 KB
340641 19/10/2017 21:26:06 nguyenchicuong COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
340476 19/10/2017 16:09:47 kimngan8a3_tdn2017 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
340445 19/10/2017 15:51:21 manh8a3tdn2017 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 0 ms 1164 KB
340255 19/10/2017 14:43:27 SHieu8a3TDN2017 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
340242 19/10/2017 14:37:53 thanh8a3_tdn2017 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
339870 19/10/2017 06:07:51 hoa8a3_tdn2017 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
339568 18/10/2017 19:54:25 huy9a1 COVUA - Bàn cờ vua Free Pascal Accepted 15 ms 1052 KB
339112 17/10/2017 21:45:48 jukibac COVUA - Bàn cờ vua GNU C++ Accepted 15 ms