Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
740710 05/04/2020 17:07:13 kuzuma245 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
740675 05/04/2020 16:06:36 suyazayui THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
740672 05/04/2020 15:57:08 baopham19062003kgkgkg THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 0 ms 1072 KB
740650 05/04/2020 15:12:36 tungvh04 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
739666 03/04/2020 08:21:07 naruto270504 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
733552 16/03/2020 21:50:38 Love THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
730376 08/03/2020 19:12:38 whoisthatguy THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2932 KB
729951 07/03/2020 10:41:23 minh12131415 THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
728215 03/03/2020 14:24:58 BananaOnTheTree THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
727863 02/03/2020 14:38:09 hoktro THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 1880 KB
727862 02/03/2020 14:36:56 hoktro THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 1884 KB
726670 27/02/2020 21:49:27 bin1st090104 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 2472 KB
724589 23/02/2020 15:30:34 nhatthang2704 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
722344 18/02/2020 21:30:20 maytinhpc THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
722139 18/02/2020 16:10:24 emLaNewBie THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 2884 KB
721312 17/02/2020 08:38:35 novaphoenix THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
721308 17/02/2020 08:35:07 Sơna1 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
720527 15/02/2020 15:51:11 Sángolympic THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
720510 15/02/2020 15:41:15 Hàoa1 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1940 KB
719967 14/02/2020 10:41:58 baopham19062003kgkgkg THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 2592 KB
718047 10/02/2020 18:39:15 haupas THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 1936 KB
715597 06/02/2020 15:56:31 minhtrieutvn THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
713982 03/02/2020 19:44:01 khanhld THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 1932 KB
713131 01/02/2020 20:08:38 long020506 THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
712789 31/01/2020 23:33:58 anhkhoa09032004 THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
712303 30/01/2020 22:17:33 dangtiendung1201 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1940 KB
711102 30/01/2020 10:19:24 diceline THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 31 ms 1892 KB
710848 29/01/2020 16:20:49 Quang249 THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
710777 29/01/2020 13:29:06 tahoangquan2 THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
709222 23/01/2020 19:56:19 ICanDoIt THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 2452 KB
708714 22/01/2020 14:10:06 trong123123 THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
708474 21/01/2020 23:12:35 lethienquan28052006 THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
708419 21/01/2020 22:16:59 lethienquan28052006 THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
708299 21/01/2020 20:54:42 HackerMan THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
704356 13/01/2020 20:08:31 manhender THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
702956 11/01/2020 17:54:14 pxt9704 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
702536 10/01/2020 21:41:08 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 4148 KB
700184 07/01/2020 14:32:14 ntphong THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
700100 07/01/2020 13:23:02 ntphong THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
693221 25/12/2019 19:40:33 rsattlpalpha THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 1884 KB
692542 24/12/2019 10:10:06 vuong123 THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
691619 21/12/2019 15:56:05 duyluan3110 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
690737 19/12/2019 10:09:49 phuleethanh THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 1936 KB
689526 16/12/2019 23:44:49 san1201 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2200 KB
686236 09/12/2019 10:07:38 ldn694 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
684789 04/12/2019 21:50:05 phungduyminh1802 THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
683354 01/12/2019 11:33:30 unglinh THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 1888 KB
681391 28/11/2019 09:27:48 haiprot1 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 2600 KB
681165 27/11/2019 20:13:45 shin3030aa THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 1912 KB
677152 21/11/2019 21:00:10 congcanhlnq THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
677109 21/11/2019 20:14:42 congthangk36d THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 1888 KB
675343 17/11/2019 22:56:29 canhtoannct THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
672702 12/11/2019 19:18:40 lecongbao THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
672700 12/11/2019 19:14:26 lecongbao THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
670665 08/11/2019 15:57:11 cexrytse THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 31 ms 2756 KB
669599 06/11/2019 17:59:06 18T1021208 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
667996 03/11/2019 20:41:36 MaMoi THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
666873 01/11/2019 21:29:05 canhtoannct THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
666462 01/11/2019 11:45:08 Fidisk THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
665052 29/10/2019 21:12:26 casaumayman THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
656540 12/10/2019 15:15:06 nguyentrantien2002 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
654942 10/10/2019 08:57:13 ntoan199 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 2544 KB
653404 08/10/2019 11:57:18 ThaoAVang THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
651345 04/10/2019 21:24:13 094175234 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 1888 KB
648595 30/09/2019 21:27:03 thienkun THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
645791 25/09/2019 08:21:59 lethienquan28052006 THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
640289 17/09/2019 07:47:54 gbking2003 THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
639526 15/09/2019 17:19:54 lucky_boy THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 1912 KB
639272 15/09/2019 00:57:07 lnatuan THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
639043 14/09/2019 17:17:51 queanh0220 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
636828 12/09/2019 09:00:39 ct390 THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
632090 03/09/2019 22:51:11 khanhkjhave THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
630892 31/08/2019 20:22:19 thống THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2696 KB
630242 30/08/2019 14:27:51 nhatanh10102005 THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 31 ms 2704 KB
628430 26/08/2019 03:31:54 thaolinh THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
628349 25/08/2019 20:48:42 taminhquanno21 THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
628067 25/08/2019 08:16:31 lun3003 THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 31 ms 2836 KB
628066 25/08/2019 08:15:23 hieuad88 THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 31 ms 2832 KB
628061 25/08/2019 08:07:09 phantanhung THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
625006 22/08/2019 10:05:32 thuy_quynh THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1788 KB
623154 17/08/2019 16:46:23 nguyetanh10102005 THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2704 KB
620616 14/08/2019 00:35:13 ninajdoc0152 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 1852 KB
619487 10/08/2019 17:29:41 namlawng123 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
618769 08/08/2019 22:48:37 sophiapham186 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 1840 KB
618768 08/08/2019 22:48:04 sophiapham186 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
618375 08/08/2019 13:48:29 leductoan THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 2068 KB
618374 08/08/2019 13:46:35 leductoan THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 2068 KB
618373 08/08/2019 13:45:50 lequocbinh THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
615759 02/08/2019 20:24:33 nguyendenn1 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
615488 02/08/2019 14:27:04 trandat THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
615068 01/08/2019 19:50:52 hongphongthp THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
613019 29/07/2019 10:22:29 TIN10_VUTRINHHOANG THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
611368 26/07/2019 06:26:32 munrio123 THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 31 ms 2716 KB
610758 25/07/2019 10:01:54 huuhoangle THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 31 ms 2744 KB
607482 18/07/2019 14:00:49 trantrung THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
606365 15/07/2019 09:28:04 darkminion THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
606364 15/07/2019 09:20:32 cr705 THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
606362 15/07/2019 09:16:36 darkminion THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 3032 KB
606360 15/07/2019 08:48:06 baobao07 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 46 ms 2584 KB
605175 10/07/2019 16:57:06 conghieu239 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
600531 28/06/2019 00:35:58 trieutanhung93 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
598371 25/06/2019 15:05:39 rimuru THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 1864 KB
598170 24/06/2019 22:47:08 DHKH_HUE_2000 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
596807 22/06/2019 09:34:32 Gib5102 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
595288 19/06/2019 09:21:26 rangnokapk THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
595286 19/06/2019 09:18:26 rangnokapk THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
593067 14/06/2019 11:53:36 trananhprince THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
592341 12/06/2019 15:29:18 ngoctit THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
591893 10/06/2019 21:20:34 ducanh THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 1900 KB
591807 10/06/2019 15:59:20 tuananh778999 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
591256 09/06/2019 01:18:26 huuthien198zz THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
591255 09/06/2019 01:15:42 huuthien198zz THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
589812 04/06/2019 10:53:06 kieumach19 THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
589730 04/06/2019 07:30:27 masteroffood THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
589514 03/06/2019 15:27:40 dongthatha THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
588724 31/05/2019 21:17:46 Hailit22 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
588163 30/05/2019 14:40:42 duckahp000 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
587242 27/05/2019 21:57:24 anhnguyenroux THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
587215 27/05/2019 21:03:32 vietanhdeptrai THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
585389 22/05/2019 12:10:51 hoangdieu THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
583096 15/05/2019 10:49:41 ffrederick THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 2456 KB
582355 13/05/2019 10:56:00 luongdang2k3_k36chv THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
582340 13/05/2019 10:19:56 dat10tin THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
580345 04/05/2019 19:57:31 trung5kvshthlnqk38b THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
577545 27/04/2019 17:17:08 thedemonstuan THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
577160 26/04/2019 15:53:37 lehanh1602 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 1844 KB
575169 18/04/2019 22:12:28 dohuuduc THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
574930 18/04/2019 15:25:30 sorbitol THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 1900 KB
574926 18/04/2019 15:22:12 sorbitol THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 31 ms 1872 KB
572939 14/04/2019 02:07:06 hoaf13 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 1836 KB
572932 14/04/2019 01:45:25 thanhcong THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
572695 13/04/2019 20:15:11 buuhanpham THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
571442 09/04/2019 23:29:31 HuyHoàng_K36_CHV THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 1912 KB
571326 09/04/2019 19:48:39 doanthanhnhat0510 THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
570830 09/04/2019 05:40:36 mytienngo THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
570797 08/04/2019 23:22:57 nguyengiakiet2003 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2396 KB
570095 07/04/2019 10:44:29 inomatit82 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
555718 06/03/2019 17:58:51 thecuongthehieu THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
554968 05/03/2019 09:23:09 tcoder THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
553366 01/03/2019 15:13:16 trananhquan120504 THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
547476 16/02/2019 18:59:38 blackcat2710 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
547009 15/02/2019 20:34:38 cptkhai THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
546604 15/02/2019 00:39:23 bk201 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 1816 KB
546493 14/02/2019 20:00:39 Lam22062002 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
546298 14/02/2019 10:37:53 knock2810 THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
544380 09/02/2019 15:33:39 leviettttnh THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
542464 01/02/2019 18:58:47 phuongnhi_tran_1206 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 1932 KB
534070 10/01/2019 12:43:10 anhnguyen123 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
529436 02/01/2019 22:29:29 nguyenvantien0903 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
522032 01/12/2018 09:26:59 thanhlong1801 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
522028 01/12/2018 09:07:59 cuongdeptrai THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 1876 KB
522025 01/12/2018 08:57:57 chuongx98 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 1800 KB
520417 27/11/2018 13:50:12 huynhvanphu102 THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
518241 23/11/2018 14:53:57 lehoang THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
518232 23/11/2018 14:46:51 vanan9205 THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
514146 17/11/2018 09:35:10 chinhhi THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 2592 KB
513072 15/11/2018 21:33:41 hduoc2003 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
511867 15/11/2018 09:30:17 anhvippro123z THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
510942 13/11/2018 20:31:18 anhvippro123z THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
510918 13/11/2018 20:26:28 anhvippro123z THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
510205 12/11/2018 23:27:36 hitu07 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
510151 12/11/2018 22:16:04 hitu08 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
506828 07/11/2018 16:40:51 anzuko THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1784 KB
505359 05/11/2018 20:10:33 hitu03 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
504958 05/11/2018 09:02:46 neohp97 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
504948 05/11/2018 07:59:24 hnducnd98 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 2504 KB
504348 03/11/2018 23:38:02 khoaat THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
501672 31/10/2018 17:08:13 vudangkhoi2003 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
500334 29/10/2018 17:40:50 nguyenanhminh165 THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
499456 27/10/2018 20:54:22 hnducnd98 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
498747 26/10/2018 20:05:11 DucThanh97 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 2556 KB
498745 26/10/2018 20:03:50 TICHPX THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 2556 KB
498739 26/10/2018 20:00:10 Enoughtodie99 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 2556 KB
498737 26/10/2018 19:59:45 Socola_Đại_Ca THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
495973 23/10/2018 09:58:42 phamanmaithao10 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
493027 19/10/2018 09:32:54 tuancanhktpm THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
489273 14/10/2018 19:12:20 kakaka THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 2552 KB
488554 13/10/2018 15:16:51 wolf_boss THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
487338 12/10/2018 11:02:05 iiiiiii125478 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 1944 KB
487207 12/10/2018 09:17:36 16122001 THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2844 KB
487085 12/10/2018 08:13:55 nhuricute THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2844 KB
486256 11/10/2018 15:07:22 DeBruyne THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1616 KB
484506 10/10/2018 10:20:03 biabeogo147 THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
482288 06/10/2018 22:47:29 pvannvu2512 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
480635 04/10/2018 23:44:26 huynhthanhtan THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2444 KB
474938 27/09/2018 15:54:44 april2003 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 2544 KB
474937 27/09/2018 15:53:31 april2003 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 2520 KB
469780 19/09/2018 17:48:37 xikhud THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 1888 KB
468541 17/09/2018 20:46:08 lengocphuc THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1792 KB
465874 13/09/2018 14:23:23 thanhtungmk147 THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
465608 12/09/2018 22:36:56 BVs_cớp THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2704 KB
465596 12/09/2018 22:15:35 daodat2000 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2404 KB
465205 12/09/2018 11:00:52 Minatokaze THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
464601 11/09/2018 15:26:25 quephuong THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
464275 11/09/2018 01:12:43 cyb3 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
464260 10/09/2018 23:41:35 hitu02 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
464258 10/09/2018 23:40:32 hitu02 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
464253 10/09/2018 23:26:14 ChuyenVanNQD THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
462885 08/09/2018 21:49:01 haicao2805 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
462624 08/09/2018 15:27:12 nguyenphu63333 THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 31 ms 2764 KB
457758 30/08/2018 20:10:50 LongÇhampion THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 2504 KB
457373 30/08/2018 07:48:54 HHHHHHHH THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
456808 29/08/2018 05:58:13 phamductaictk98 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
455767 26/08/2018 07:47:21 huuthien1102 THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
454733 23/08/2018 15:17:56 yasuoghostblade THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
453822 21/08/2018 19:46:57 thelightvn THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
452511 18/08/2018 09:36:45 an THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
449808 12/08/2018 21:51:57 duong2 THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
449756 12/08/2018 20:27:10 hoangthuc701 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
449562 12/08/2018 13:32:34 10ngocanh THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
446757 03/08/2018 01:42:36 Asteross THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
445113 29/07/2018 09:32:14 vikhangcqt171 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
443316 23/07/2018 10:41:55 tronghieuACM THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
438769 06/07/2018 10:08:09 chaukhanh2003 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 0 ms 1900 KB
438579 05/07/2018 14:13:53 kaitoukid1609 THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
436796 26/06/2018 10:09:14 iostream THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
422766 02/05/2018 08:44:50 minhminhtran THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
422764 02/05/2018 08:41:24 ngocboi THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
422763 02/05/2018 08:41:14 ngocboi THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 31 ms 2520 KB
420320 22/04/2018 00:50:27 itsukashido THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
419258 18/04/2018 21:05:21 dangkhoa_pascal THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
415630 10/04/2018 20:14:56 SPJ THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2708 KB
415615 10/04/2018 19:50:48 bibinguyen THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 2380 KB
414303 07/04/2018 09:52:54 vinhntndu THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 1828 KB
412326 02/04/2018 15:54:06 abinh2000 THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
412325 02/04/2018 15:52:23 abinh2000 THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
411843 31/03/2018 22:16:25 caubedaumat THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
411842 31/03/2018 22:13:37 caubedaumat THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
409553 26/03/2018 16:40:43 lcnguyendang123 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1768 KB
404732 14/03/2018 08:04:01 huy9a1 THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
398645 25/02/2018 12:22:16 ngocminh THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
393711 02/02/2018 15:39:48 okeomachnha THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 1768 KB
392216 29/01/2018 11:07:45 duongbp1990 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
391760 27/01/2018 20:27:07 duonga1 THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
390988 25/01/2018 20:23:26 vudet11 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
390967 25/01/2018 19:50:34 NamDo THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
390774 25/01/2018 15:09:08 Tunga1 THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
390753 25/01/2018 14:56:17 Quân1 THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
390717 25/01/2018 14:31:53 xuanvuong THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 31 ms 1904 KB
390699 25/01/2018 14:11:24 gtneopuv THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
390637 25/01/2018 08:20:47 thanhtruc THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
380178 01/01/2018 22:26:09 MINHKHANG THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
379773 01/01/2018 00:57:59 huynhtuan17ti THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
379205 30/12/2017 09:15:09 QuangTruongNguyen THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
375774 16/12/2017 23:18:42 hanhhuyenit1619 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
374614 13/12/2017 18:23:56 christzy THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
373573 10/12/2017 00:23:20 namtao97 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 1848 KB
371420 04/12/2017 09:21:33 huyvuhp THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
369286 30/11/2017 13:43:10 thanhquang THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
368956 29/11/2017 20:34:29 trungtt123 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
363474 21/11/2017 08:09:30 mrlihd THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
358437 12/11/2017 20:05:10 SONBE1997 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
357840 11/11/2017 19:36:17 hoangtrung080697 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
357777 11/11/2017 16:50:34 freepascal THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
356986 10/11/2017 14:47:02 qwerty212 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
354063 06/11/2017 20:59:56 thanhchuongitc THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
351842 03/11/2017 15:10:48 0000000000 THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
351362 02/11/2017 20:18:09 trainolp2017 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
349915 01/11/2017 07:31:31 hoan2k1 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
346904 27/10/2017 22:22:45 NhatKhanh THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
346849 27/10/2017 21:19:33 trongthu THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
346820 27/10/2017 20:45:42 huytmdj THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
343403 23/10/2017 21:09:11 thienanh1999 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 1864 KB
342240 21/10/2017 23:12:42 anhbannho147vn THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
338405 17/10/2017 02:03:45 Disconnect THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
336632 14/10/2017 22:52:38 ares THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2228 KB
335363 13/10/2017 08:19:28 ARSENAL1886 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
334301 11/10/2017 22:00:56 masterv THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
334139 11/10/2017 20:34:31 NAKICTI THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
333726 11/10/2017 00:26:36 nhpntz0t THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 2468 KB
333347 10/10/2017 17:29:39 phamvankhanh1516 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
328714 03/10/2017 21:58:09 duckunzz THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
322456 24/09/2017 23:54:02 coderkcdhv THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
322008 24/09/2017 12:07:52 honghoa2k2z THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
320620 21/09/2017 20:39:38 sonnguyen0612 THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
318187 16/09/2017 21:55:24 anh76qn THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 2552 KB
316136 12/09/2017 20:34:45 vhoang THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
313280 05/09/2017 21:19:09 HaiLonglqd THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
310203 28/08/2017 16:31:27 blebleble THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
310195 28/08/2017 16:20:37 hotuanhung THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
310176 28/08/2017 15:59:38 minhys THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
310173 28/08/2017 15:55:32 nguyenducthai1312 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
310171 28/08/2017 15:53:56 duongtc1 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
310170 28/08/2017 15:53:53 duongtc1 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
310138 28/08/2017 15:29:25 vuhongson THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
310030 28/08/2017 14:41:20 tqhuy2502 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 0 ms 1880 KB
310029 28/08/2017 14:40:14 anhducpn67 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
308466 24/08/2017 00:27:31 parkouryb THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1752 KB
304730 15/08/2017 06:18:27 Nhokkz THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
304695 14/08/2017 22:20:11 Godloveme THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
301799 07/08/2017 14:27:49 frostpixel THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
298661 25/07/2017 15:43:33 minhthu20201 THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
296049 16/07/2017 21:50:57 Hackerr THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
294311 11/07/2017 13:56:03 dangquangthang0001 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
291862 30/06/2017 11:35:28 rauden THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
290895 26/06/2017 01:46:19 huudatwn1q THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 1892 KB
290878 25/06/2017 23:42:33 dinhvanhuy98 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
283902 29/05/2017 12:33:57 tuan THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
283901 29/05/2017 12:29:38 tuan THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
283746 28/05/2017 12:13:06 zminhthinhsd1 THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
283740 28/05/2017 10:46:31 phbhan THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
283593 27/05/2017 08:49:54 Tran_Thanh_Oai97 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
277186 10/05/2017 15:26:27 tuan THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
276711 08/05/2017 22:49:45 contiti THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
275056 01/05/2017 22:40:11 123B THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
272103 19/04/2017 21:51:56 nguyenducptit THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
271841 18/04/2017 18:33:34 snake69 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
271227 16/04/2017 14:55:26 tranthanhhai THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
266626 03/04/2017 21:19:11 lehoainam THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
262846 24/03/2017 18:45:12 nguyenhaan THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
262521 23/03/2017 19:58:47 nkduc THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
256423 10/03/2017 09:52:26 duyvtvp1919 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
253988 03/03/2017 00:19:53 phan THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
251105 22/02/2017 19:41:30 hut_thai_nguyen THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
251077 22/02/2017 18:01:17 vphuong214 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
244679 05/02/2017 16:48:07 hoangthuhang THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
244661 05/02/2017 15:53:51 linhlrx THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
243733 30/01/2017 14:12:55 tranleduy1233 THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
243030 25/01/2017 09:31:36 King THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2968 KB
240395 12/01/2017 20:42:11 honghoa2k2z THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
238857 07/01/2017 01:01:04 ducquynhfptk12 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 1880 KB
238824 06/01/2017 22:48:55 damsanchv THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
231244 11/12/2016 01:54:47 bvhop341999 THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
229359 06/12/2016 11:15:35 nhquanqt THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
228606 04/12/2016 00:52:00 godiego17 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
227969 02/12/2016 09:28:28 hoanqq123 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
227911 01/12/2016 23:03:59 sony THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
227403 30/11/2016 21:10:19 datgk14 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
227374 30/11/2016 20:44:50 chaats THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
227183 30/11/2016 10:28:29 hihihil2010 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
226471 28/11/2016 23:04:30 hoainam THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
217316 14/11/2016 20:50:36 boychienga1234 THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
210304 03/11/2016 19:34:50 nguyentandat1502 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2396 KB
210301 03/11/2016 19:30:40 nguyentandat1502 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2400 KB
205836 27/10/2016 19:16:47 qqq THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
201439 22/10/2016 10:28:33 doraemon THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
198214 17/10/2016 22:50:57 datdi THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1560 KB
198212 17/10/2016 22:49:18 datdi THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1800 KB
195068 12/10/2016 23:50:25 hutPhamPhuong THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1800 KB
194051 11/10/2016 16:39:54 songlahyvong THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
189620 07/10/2016 20:48:48 hungdhv97 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
187065 03/10/2016 16:01:50 nkt95bg THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
186362 02/10/2016 13:14:44 hoangducsmagic THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
186339 02/10/2016 11:28:41 phungvitrung THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
186267 02/10/2016 08:15:12 abinh2000 THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
183788 27/09/2016 23:06:36 quanghsprovp THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
177500 16/09/2016 14:30:53 letuannghia194 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
176850 15/09/2016 09:29:47 HUTNguyenDat THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
176848 15/09/2016 09:28:15 hutvinh THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
176844 15/09/2016 09:26:37 HUT_Manh THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1752 KB
171206 07/09/2016 10:10:00 4everkaka THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
169999 04/09/2016 16:21:28 tkhenry THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
169985 04/09/2016 15:55:03 awatjkim THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
165848 25/08/2016 16:45:53 cmtanphat THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
164071 21/08/2016 13:21:30 HaoHuynh THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 31 ms 1128 KB
163917 20/08/2016 20:32:15 thaiuit THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
163257 18/08/2016 11:38:37 dahaodl THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
160952 11/08/2016 19:50:42 hoasentrangcm THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
160535 10/08/2016 20:08:09 Nhoem THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
159607 08/08/2016 14:02:17 bopdepzaj THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
159080 06/08/2016 20:00:49 192168120 THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
158649 06/08/2016 07:56:02 vophuanpig THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
155040 26/07/2016 15:04:42 phan THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
154976 26/07/2016 09:23:57 try THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
152466 17/07/2016 09:26:58 caothesan THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
150814 08/07/2016 23:26:28 hoangthongvo THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
149623 03/07/2016 22:02:48 dqhn123 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
148547 29/06/2016 14:44:11 leducthinh0409 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
143716 14/06/2016 21:39:17 belphegor102 THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
142343 08/06/2016 09:11:58 nguyenxuanhaa3 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
137418 23/05/2016 17:25:57 Comrade THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
136130 15/05/2016 21:31:00 dacthai2807 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
135964 14/05/2016 18:15:43 ngonamduonghl THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
135074 08/05/2016 23:35:16 khangtran THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 31 ms 1568 KB
134320 01/05/2016 22:57:56 ntanh THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
132670 19/04/2016 21:36:07 tranlethanhphan THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
130598 12/04/2016 01:29:34 xxxxxxx154 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1724 KB
129493 05/04/2016 20:45:21 proxike THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 31 ms 1508 KB
125451 17/03/2016 09:51:57 trivonhan THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
123555 07/03/2016 21:45:51 TQT THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
123337 06/03/2016 16:13:04 lvdo92 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
117898 05/02/2016 20:57:05 dqhungdl THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
114558 25/01/2016 22:49:40 huynhduy_hmd THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
114234 24/01/2016 13:54:58 namnguyen123 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
113905 22/01/2016 15:52:46 sunbest132 THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
113757 21/01/2016 21:33:56 aquawind0130 THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
113293 20/01/2016 12:26:13 duykhamedia THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
113142 19/01/2016 16:36:45 duyleo THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
110492 05/01/2016 15:35:16 hth20082000 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
109758 01/01/2016 11:11:05 sonhn99 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
105427 11/12/2015 11:58:46 hanhlv270597 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
100869 03/12/2015 22:19:29 tranquockhanh THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
100841 03/12/2015 21:26:24 miltonbw THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
100831 03/12/2015 21:09:19 lecong THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
100602 02/12/2015 20:48:27 cyan THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
100252 30/11/2015 23:15:27 loveTforever THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
95310 19/11/2015 17:21:18 bachnxepu THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
94844 18/11/2015 20:54:07 croptit THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
94805 18/11/2015 20:22:12 thanhday132 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
94563 18/11/2015 04:02:04 minhem1231 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
94464 17/11/2015 21:22:25 MTAnewbie THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
92789 14/11/2015 22:46:19 bqlong2k THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
89900 09/11/2015 10:25:05 CSP_9 THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
86774 02/11/2015 00:33:32 Hhcckqnl THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1408 KB
86102 31/10/2015 07:48:32 chalker THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
82633 24/10/2015 09:28:59 Daring_Nguyen_Nhu_Y THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
82347 23/10/2015 21:03:35 cvthang123 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
81412 21/10/2015 21:28:38 anvodacu0112 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 1848 KB
81204 21/10/2015 13:20:54 kimnhi56th1 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
78082 12/10/2015 19:31:37 ThienCoder THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
77308 10/10/2015 09:00:21 toan411998 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 1732 KB
65308 19/09/2015 22:56:07 nguvaho THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
61300 06/09/2015 16:10:39 SonicMaster98 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
61218 06/09/2015 11:45:07 MTAZero THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
61199 06/09/2015 11:07:13 phuleethanh THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
60575 04/09/2015 20:23:02 phanthanhnam THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
53951 18/08/2015 21:02:00 romqn1999 THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2856 KB
53577 15/08/2015 20:59:27 Guizebb THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
51994 13/08/2015 15:23:43 UiM THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
50230 05/08/2015 20:36:03 chitam117119 THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2904 KB
50088 05/08/2015 01:39:35 trunglucky2k8 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1680 KB
49625 01/08/2015 12:36:36 ktlt2014 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
49624 01/08/2015 12:35:39 ktlt2014 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 980 KB
49585 01/08/2015 11:43:04 ktlt2014 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
49580 01/08/2015 11:34:03 ktlt2014 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
49574 01/08/2015 11:21:42 ktlt2014 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1680 KB
48859 25/07/2015 07:39:48 nhutrg1998 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
48405 21/07/2015 21:55:22 tuank55 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 984 KB
48384 21/07/2015 20:48:16 ngothanhkong THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
47351 16/07/2015 22:29:02 mrtan_lovelife THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
47350 16/07/2015 22:28:30 mrtan_lovelife THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2972 KB
45132 10/07/2015 16:10:54 hinodi_1998 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
43670 27/06/2015 15:20:11 hungngoquoc THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1772 KB
41991 21/06/2015 02:42:58 the_c THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 1796 KB
39680 09/06/2015 14:08:33 nghethuat102 THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2924 KB
39236 03/06/2015 11:14:09 yogathanh99 THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 1932 KB
38131 30/05/2015 16:55:56 nguyenmanhthien THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
36595 25/05/2015 14:09:27 wInD_MtA THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1688 KB
36103 20/05/2015 19:39:47 farmerboy THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
35689 15/05/2015 16:12:55 middlest THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2860 KB
32326 30/04/2015 17:03:29 mikelhpdatke THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2900 KB
31170 23/04/2015 08:34:17 lamnguyen THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 960 KB
29637 18/04/2015 09:34:27 Algo THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 940 KB
29636 18/04/2015 09:28:43 Algo THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
26809 08/04/2015 09:27:06 trungvt130584 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
26035 30/03/2015 23:08:32 truongtop14 THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
24865 25/03/2015 21:39:36 Nguyenthaihoc THAMAY - Thang máy (Codeforces) Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
24147 22/03/2015 20:42:28 kieuquocdat123 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++11 Accepted 15 ms 1796 KB
21654 17/03/2015 14:55:46 xxxyyyzzz THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1672 KB
11176 26/01/2015 12:33:10 conglinh THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 104 KB
10133 16/01/2015 00:46:43 stepde15 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
8689 12/01/2015 10:45:13 thanhbinh0995 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
8587 11/01/2015 14:29:40 junking THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1464 KB
8502 10/01/2015 15:15:50 nxphuc THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 944 KB
7159 15/12/2014 23:33:28 dinhvanduy7895 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 744 KB
7151 15/12/2014 20:22:07 voquocthang THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 676 KB
3093 27/10/2014 00:55:22 phamhuuthien THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
2826 24/10/2014 22:56:50 phuchoahodo THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1752 KB
2760 24/10/2014 00:14:48 sunshine THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 0 ms 740 KB
2541 21/10/2014 22:22:19 irrres111 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
2365 20/10/2014 20:07:28 stepde14 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
2268 19/10/2014 12:32:47 junlexo THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 648 KB
2258 19/10/2014 10:42:54 thanhCode THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
2236 18/10/2014 22:52:31 typhan THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 676 KB
2185 18/10/2014 09:40:14 NhatHoang THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
2138 17/10/2014 21:36:42 vusaka THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
2129 17/10/2014 20:09:10 haituanth2 THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 1660 KB
2125 17/10/2014 19:51:32 ductam THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 648 KB
2117 17/10/2014 18:16:28 luannd THAMAY - Thang máy (Codeforces) GNU C++ Accepted 15 ms 592 KB
Back to Top