Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
741591 08/04/2020 10:27:40 quochuong2006 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
741486 07/04/2020 21:23:11 codetokyo HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 31 ms 1088 KB
741128 07/04/2020 08:53:02 sangsang238 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 1108 KB
740743 05/04/2020 20:28:06 wilmacv251 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
740362 04/04/2020 14:56:39 ngocy117 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1048 KB
740134 03/04/2020 21:54:56 hoang2kne HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 125 ms 2448 KB
739923 03/04/2020 16:23:42 quangtm199 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 960 KB
739469 02/04/2020 19:56:21 thopro1973 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 984 KB
739427 02/04/2020 19:18:27 phamanchi HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1004 KB
739133 01/04/2020 19:50:24 phamanchi HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1092 KB
739124 01/04/2020 19:39:12 hung2k3 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
738932 01/04/2020 09:19:12 admin HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 2172 KB
738899 31/03/2020 22:37:00 zenlykoi HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 62 ms 796 KB
738802 31/03/2020 17:23:38 hdtuyettrinh HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 888 KB
738680 31/03/2020 12:01:14 python_train HOHA - Số hoàn hảo Python 3 Accepted 62 ms 1520 KB
738665 31/03/2020 11:30:28 tuanvukttt HOHA - Số hoàn hảo Python 3 Accepted 62 ms 4548 KB
738356 30/03/2020 10:07:16 minhthi28 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 1300 KB
737946 28/03/2020 20:05:41 AnhLongButPha HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1060 KB
737925 28/03/2020 19:42:40 xii HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
737687 27/03/2020 20:37:54 lodame HOHA - Số hoàn hảo Python 3 Accepted 62 ms 1972 KB
737456 27/03/2020 08:19:26 nghiepradeon HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1064 KB
737433 26/03/2020 22:20:04 Hieuthanh HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 109 ms 2440 KB
737416 26/03/2020 22:00:25 LeDinhKhoa HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
737111 25/03/2020 20:47:32 nvq2309 HOHA - Số hoàn hảo Python 3 Accepted 62 ms 1524 KB
736831 24/03/2020 22:01:12 Doanngoctan HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 888 KB
736775 24/03/2020 20:03:03 truongquocbinh2 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 920 KB
736654 24/03/2020 09:59:30 thienhi09092019 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 960 KB
736608 23/03/2020 22:27:34 biabeogo147 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
736607 23/03/2020 22:27:33 biabeogo147 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
736606 23/03/2020 22:26:44 biabeogo147 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
736361 23/03/2020 13:11:34 Pigpy HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 93 ms 992 KB
736249 22/03/2020 23:02:24 DSQT HOHA - Số hoàn hảo Python 3 Accepted 62 ms 1480 KB
736203 22/03/2020 21:19:08 hoangmanh123 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
735693 21/03/2020 01:21:04 iq3000_ HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
735685 20/03/2020 23:42:07 phuonganh257 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 744 KB
735193 19/03/2020 16:49:39 mh3179 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 1564 KB
735098 19/03/2020 12:44:46 hung123456 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 109 ms 2244 KB
735088 19/03/2020 12:09:42 thuydung1801 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1128 KB
733946 18/03/2020 09:09:51 longbao3 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1044 KB
733927 17/03/2020 23:55:26 blacksheep07112001 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 820 KB
733868 17/03/2020 21:47:11 ngao HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 31 ms 864 KB
733816 17/03/2020 20:20:43 vieteaglenoiz HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 808 KB
733620 17/03/2020 10:07:43 mnhphm HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 31 ms 864 KB
733606 17/03/2020 09:37:48 sunarrior HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 864 KB
733580 16/03/2020 23:47:43 thanhthuanns HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 836 KB
733536 16/03/2020 21:14:33 skydriver001 HOHA - Số hoàn hảo Java 8 Accepted 218 ms 16660 KB
733535 16/03/2020 21:14:24 skydriver001 HOHA - Số hoàn hảo Java 8 Accepted 218 ms 17416 KB
733364 15/03/2020 22:47:33 khacduycpp HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 996 KB
733131 14/03/2020 21:39:21 knam4202 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 62 ms 2524 KB
733074 14/03/2020 16:55:38 Kimanh1011 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
731985 13/03/2020 21:11:37 khoquatroi HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1052 KB
731393 11/03/2020 22:37:49 blackcat2710 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 62 ms 1052 KB
731333 11/03/2020 20:47:46 PSCLCoder HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
731025 10/03/2020 21:28:31 khai2004 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
730592 09/03/2020 16:33:22 Hieuloi HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
729998 07/03/2020 13:08:04 thedancltv HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
729963 07/03/2020 11:11:46 hglong903 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
729916 07/03/2020 09:34:12 vinhvlog HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 796 KB
729830 06/03/2020 21:37:58 KhanhVy HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1024 KB
729504 05/03/2020 23:27:52 vietanhk99 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 740 KB
729495 05/03/2020 23:16:47 nguyentien2003 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 796 KB
729481 05/03/2020 23:07:14 NguyenDangKhoa HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 1104 KB
729431 05/03/2020 22:23:06 vinhkien04 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 756 KB
729371 05/03/2020 21:35:34 quocboss2004 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1468 KB
729323 05/03/2020 20:52:34 zest135 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 171 ms 2680 KB
729223 05/03/2020 19:25:03 daohuulong2020 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 171 ms 2680 KB
729173 05/03/2020 16:39:54 phucdao123 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 78 ms 1232 KB
728992 05/03/2020 14:24:42 minh12131415 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 187 ms 2680 KB
728967 05/03/2020 11:42:16 nguyệtminh HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 808 KB
728746 04/03/2020 15:29:27 vhskillpro2 HOHA - Số hoàn hảo Python 3 Accepted 62 ms 1556 KB
728689 04/03/2020 14:55:16 Phamhung HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1096 KB
728615 04/03/2020 09:43:59 Excalibur HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 948 KB
728439 03/03/2020 21:02:21 buivinhquang HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1092 KB
728404 03/03/2020 20:35:02 MINHKHANG HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 1092 KB
728384 03/03/2020 20:16:36 hieuishere HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1096 KB
728055 02/03/2020 21:21:15 bin1st090104 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
727945 02/03/2020 17:13:01 hokage1201 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1096 KB
727887 02/03/2020 15:34:21 toiladuc_1012_HSGS HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
727858 02/03/2020 14:18:36 chuthanhhai247 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
727672 01/03/2020 21:20:05 nd19_15 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 808 KB
727639 01/03/2020 20:20:38 tam HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 1048 KB
727619 01/03/2020 19:09:05 bigPlusUwU HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 109 ms 2468 KB
727427 29/02/2020 23:42:37 baotruc HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
727422 29/02/2020 23:35:11 baotruc HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 952 KB
727415 29/02/2020 23:15:31 baotruc HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 1036 KB
727387 29/02/2020 22:26:16 aruru12 HOHA - Số hoàn hảo Python 3 Accepted 62 ms 1496 KB
727353 29/02/2020 21:30:18 oninja HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 896 KB
726817 28/02/2020 09:00:02 Hàoa1 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 0 ms 1024 KB
726804 28/02/2020 08:10:06 Sángolympic HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 828 KB
726164 26/02/2020 20:13:07 nguyenan0808 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1028 KB
726156 26/02/2020 20:00:12 phamlekhoa HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1008 KB
725584 25/02/2020 15:34:43 AngusX HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1084 KB
725537 25/02/2020 13:11:17 baoduytran HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1044 KB
725368 25/02/2020 05:50:29 naeco HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 864 KB
725340 25/02/2020 00:32:14 namlxcntt HOHA - Số hoàn hảo Java 8 Accepted 218 ms 18244 KB
725130 24/02/2020 15:57:10 laitrung HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 844 KB
725072 24/02/2020 15:05:58 byvf HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
724602 23/02/2020 15:39:56 vanthang10tin HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 62 ms 1048 KB
724476 23/02/2020 11:09:18 kassivender HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 62 ms 1092 KB
724062 22/02/2020 12:31:11 anhkhoa09032004 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 788 KB
724048 22/02/2020 11:34:44 tahoangquan2 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 732 KB
724047 22/02/2020 11:33:08 tahoangquan2 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 740 KB
723984 22/02/2020 09:59:06 thanhminh1112 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
723603 21/02/2020 14:48:05 micheal HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 1440 KB
723345 20/02/2020 18:40:07 nguyenminhhiengoku HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 864 KB
722983 20/02/2020 07:34:27 traitorakali HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 31 ms 864 KB
722536 19/02/2020 11:05:49 congtuvietbm HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1108 KB
722477 19/02/2020 10:07:38 drlamlqd9 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 772 KB
722203 18/02/2020 17:24:40 Matatabi HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 740 KB
722122 18/02/2020 15:44:59 piisugn HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 896 KB
721250 16/02/2020 22:16:23 huynhphannhatvy HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 872 KB
721061 16/02/2020 16:21:04 tienloc_dz HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 171 ms 2736 KB
720620 15/02/2020 17:02:37 bichsonnhat HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 31 ms 1148 KB
720373 15/02/2020 10:37:44 zulac78 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
719780 13/02/2020 22:07:15 ngophuthinh HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
719598 13/02/2020 16:03:48 QuáchNhậtNam HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
719577 13/02/2020 15:21:04 deresnho HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
718477 11/02/2020 13:18:31 hoa1705 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 916 KB
718476 11/02/2020 13:16:25 hoa1705 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 920 KB
718186 10/02/2020 22:03:15 faker2x HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 1108 KB
717903 10/02/2020 15:44:55 quangFSDG HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 62 ms 1128 KB
717739 10/02/2020 10:01:23 thh136 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
717738 10/02/2020 10:00:38 thh136 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 31 ms 1128 KB
717677 10/02/2020 08:48:47 duongsondev HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 78 ms 1148 KB
717498 09/02/2020 19:42:45 888888888 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
717493 09/02/2020 19:40:00 tranthihoa HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 916 KB
717454 09/02/2020 18:00:12 Kduy9180 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
716658 08/02/2020 09:04:52 tranduytuana123 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 125 ms 2540 KB
716564 07/02/2020 21:32:07 DangKhoa HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 1560 KB
716071 07/02/2020 09:32:49 hoangchisi HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 0 ms 868 KB
715606 06/02/2020 16:04:49 Hokage_Itachi HOHA - Số hoàn hảo Python 3 Accepted 62 ms 1564 KB
715600 06/02/2020 16:01:45 nguyenthehop HOHA - Số hoàn hảo Python 3 Accepted 62 ms 1564 KB
714452 04/02/2020 20:12:22 hoang2k5 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 1024 KB
714320 04/02/2020 15:59:08 Account HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
714263 04/02/2020 13:47:34 Cat_coder HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
714196 04/02/2020 09:54:44 Hydra0123 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 1128 KB
713821 03/02/2020 10:13:01 binzj HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 62 ms 1128 KB
713489 02/02/2020 16:22:57 quynhdao271 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 62 ms 916 KB
712980 01/02/2020 10:50:59 GIN1207 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
712964 01/02/2020 10:27:38 AnhLongButPha HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1024 KB
712375 31/01/2020 07:44:24 tienloc_tvn HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 988 KB
712237 30/01/2020 21:25:05 anhtu0902 HOHA - Số hoàn hảo Python 3 Accepted 62 ms 1560 KB
710574 28/01/2020 21:10:55 0376637474 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 1052 KB
710410 28/01/2020 01:47:10 hoangle134134 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
710362 27/01/2020 22:46:06 shiraishi HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1116 KB
710206 27/01/2020 15:25:19 JoySluxirt HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 1000 KB
709772 25/01/2020 14:26:55 nhathuylol123 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 884 KB
709492 24/01/2020 11:22:36 nsndpgno HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 848 KB
708973 23/01/2020 09:47:49 bku_lapis HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1044 KB
708802 22/01/2020 17:59:55 Love HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
708612 22/01/2020 11:00:54 quoclan99 HOHA - Số hoàn hảo Python 3 Accepted 62 ms 1504 KB
708359 21/01/2020 21:06:19 minhlam7a2gpc HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 171 ms 2680 KB
708082 21/01/2020 14:51:21 manhender HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 109 ms 1740 KB
707886 20/01/2020 23:37:55 nguyenduythanh HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
707603 20/01/2020 16:22:45 laotam_tnh HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1044 KB
707540 20/01/2020 14:35:25 khongcoten002 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 62 ms 1176 KB
707370 19/01/2020 23:24:05 tuancanhktpm HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 916 KB
707315 19/01/2020 21:56:38 tuancanhktpm HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 948 KB
707276 19/01/2020 20:51:04 tuancanhktpm HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
707207 19/01/2020 18:33:52 Dan_De_Nui HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
707097 19/01/2020 13:01:07 pdh2k6 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 156 ms 2712 KB
707051 19/01/2020 08:52:27 hieuminh1954 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 62 ms 944 KB
706979 18/01/2020 21:40:49 Quangz HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
706941 18/01/2020 20:48:54 drloc2004 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 62 ms 916 KB
706819 18/01/2020 17:28:05 HackerMan HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 952 KB
706760 18/01/2020 15:37:21 tuilatui132 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
706549 18/01/2020 09:46:24 trong123123 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
705928 16/01/2020 21:19:34 vuongtubinh HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
705877 16/01/2020 19:40:07 lam HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
705655 16/01/2020 13:10:46 nnvjava HOHA - Số hoàn hảo Java 8 Accepted 187 ms 16740 KB
705307 15/01/2020 20:09:27 tuansoi19127084 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1052 KB
704851 14/01/2020 21:10:52 chidaihk17 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
704743 14/01/2020 17:53:57 manhlpo HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 0 ms 900 KB
704611 14/01/2020 13:05:12 myxnguyen894 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
704361 13/01/2020 20:13:13 cowduyhai HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 864 KB
704331 13/01/2020 19:48:06 Khoitottinhhh HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 804 KB
704327 13/01/2020 19:44:32 MAT HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 1240 KB
704324 13/01/2020 19:43:27 HUYBITCH HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 1024 KB
704320 13/01/2020 19:42:18 duy HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 62 ms 1496 KB
704318 13/01/2020 19:41:26 phamcongly HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 1140 KB
704316 13/01/2020 19:41:22 duytretrau HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 996 KB
704036 13/01/2020 10:25:46 tuan1642001 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1104 KB
703523 12/01/2020 15:37:02 A_Guest HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
703057 11/01/2020 20:45:56 manhblue HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1124 KB
702857 11/01/2020 14:43:20 hatayamakano HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 109 ms 1844 KB
702776 11/01/2020 11:57:13 ntphong HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 78 ms 1276 KB
702337 10/01/2020 17:56:46 viocuong HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 109 ms 2520 KB
702294 10/01/2020 16:42:10 nhmt1504 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
702228 10/01/2020 15:03:20 kindofred HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
702202 10/01/2020 14:27:36 dangminhtuan HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 928 KB
702107 10/01/2020 10:38:46 viothang HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 960 KB
701963 10/01/2020 08:10:52 cowduyhai HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
701920 10/01/2020 07:25:25 khanhld HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
701868 09/01/2020 23:33:53 watanabe2804 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
701788 09/01/2020 20:57:54 naruto270504 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1124 KB
701345 09/01/2020 10:23:47 BurlySamurai HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
700894 08/01/2020 18:18:03 fvrffrvgf HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 125 ms 2476 KB
700669 08/01/2020 09:20:58 thgia15nd HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1068 KB
700317 07/01/2020 17:19:27 quocviet2001 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
700146 07/01/2020 14:18:42 Turkey HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 1024 KB
699381 06/01/2020 20:36:43 tiepdvbk HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 62 ms 1108 KB
699307 06/01/2020 19:43:24 khanhnhat123 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 1096 KB
698663 05/01/2020 19:41:36 duydec1 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
698662 05/01/2020 19:41:10 duydec1 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 1240 KB
698661 05/01/2020 19:40:50 duydec1 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 1128 KB
698639 05/01/2020 18:34:56 duydec1 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 840 KB
698552 05/01/2020 15:54:10 long020506 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 1108 KB
698384 05/01/2020 11:35:39 haupas HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 62 ms 1148 KB
697650 04/01/2020 09:48:40 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 1108 KB
697574 04/01/2020 08:15:23 lequocbinh HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 1112 KB
697528 03/01/2020 23:46:35 anhkhoa09032004 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 1164 KB
697403 03/01/2020 20:52:09 cbl_xuanduong HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1084 KB
697189 03/01/2020 15:52:25 maiphuonghuy HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 1060 KB
696544 02/01/2020 19:55:31 Tuantienti HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1108 KB
696447 02/01/2020 16:13:51 tranminhprvt01 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 62 ms 924 KB
696396 02/01/2020 15:39:35 ứcdsxc HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
696393 02/01/2020 15:34:51 voduyducminh HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 2164 KB
696392 02/01/2020 15:34:44 voduyducminh HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 2508 KB
696385 02/01/2020 15:32:01 0842020263 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 31 ms 1108 KB
696285 02/01/2020 13:31:19 khoaproc HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
695587 31/12/2019 19:43:25 hokhanhduy HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 860 KB
695526 31/12/2019 17:58:40 nnbxxx HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
695504 31/12/2019 16:16:01 Vero_senpai HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
694907 30/12/2019 12:02:20 Hao_Nhat HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
694647 29/12/2019 15:45:30 tthghhkt HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
694489 28/12/2019 21:49:33 hitu1711 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1092 KB
694355 28/12/2019 15:16:02 fh2512 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
693771 26/12/2019 23:51:46 buitaloc HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1068 KB
693770 26/12/2019 23:51:20 Trung13102000 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1068 KB
693761 26/12/2019 23:21:21 Tunangel HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 93 ms 1812 KB
693647 26/12/2019 20:37:27 ngapreo21 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 125 ms 1812 KB
693325 26/12/2019 02:32:33 manhdat0712200 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
693316 26/12/2019 00:01:56 nguyennhatloc197 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1092 KB
693276 25/12/2019 21:36:39 0343249261 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
693099 25/12/2019 14:43:19 7 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 1284 KB
693036 25/12/2019 11:43:19 mainhyn HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
693034 25/12/2019 11:37:09 Aftery HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
693028 25/12/2019 11:16:37 duyluan3110 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
692874 24/12/2019 20:41:20 LimeSheep HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 868 KB
692567 24/12/2019 10:50:52 KennuNg HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 125 ms 2488 KB
692557 24/12/2019 10:42:12 personal2233 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1064 KB
692150 23/12/2019 14:07:27 Huwng HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 872 KB
690613 18/12/2019 22:34:27 Lis2il HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
689969 17/12/2019 19:34:51 lephuongthanh963 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 109 ms 1868 KB
689804 17/12/2019 15:51:49 amazing HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 93 ms 844 KB
689802 17/12/2019 15:50:48 10mũ9 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 1064 KB
689762 17/12/2019 15:26:24 nghia3092001 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 125 ms 2540 KB
689423 16/12/2019 21:04:53 respectthanh HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 872 KB
689072 16/12/2019 09:26:56 stkirito74 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 828 KB
688951 15/12/2019 20:34:06 haidang172005 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 78 ms 868 KB
688929 15/12/2019 19:54:29 chuonghc2512 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 62 ms 1084 KB
688905 15/12/2019 17:02:38 hopnguyen HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1088 KB
688583 14/12/2019 20:41:27 mashiro9933 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 1040 KB
688112 13/12/2019 22:49:39 dotaconma1 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1080 KB
687798 12/12/2019 22:48:41 xuanhienkma HOHA - Số hoàn hảo Java 8 Accepted 187 ms 18124 KB
687525 12/12/2019 14:54:17 dangthithuyen HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 93 ms 1304 KB
687517 12/12/2019 14:50:20 phuong11etc3 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 93 ms 952 KB
687476 12/12/2019 14:32:56 anbuicv HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 78 ms 1308 KB
686565 10/12/2019 10:46:26 leminhbaophuong HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 31 ms 1128 KB
686465 09/12/2019 21:56:16 hoangmanh123 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 62 ms 1108 KB
686198 08/12/2019 22:44:24 vanthien_bl HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 125 ms 2520 KB
686158 08/12/2019 19:13:36 n1kietlt HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 125 ms 2520 KB
686135 08/12/2019 16:55:40 thieu HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 78 ms 828 KB
685913 07/12/2019 15:53:21 _jayll_thelazycoder_ HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1108 KB
685909 07/12/2019 15:50:21 Hungkhiyb HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 932 KB
685759 07/12/2019 08:26:22 long21 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 62 ms 1100 KB
685494 06/12/2019 14:28:06 Nhi23072002 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 171 ms 2756 KB
685022 05/12/2019 14:26:54 long8a3 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 1364 KB
684973 05/12/2019 10:53:30 ishokusogiria HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
684669 04/12/2019 17:46:42 quocviet2001 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
684634 04/12/2019 16:36:00 nguyenhuutri HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1128 KB
684519 04/12/2019 08:11:56 klinh3003 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
684372 03/12/2019 15:58:15 tekachi_mochikamedo HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1096 KB
684357 03/12/2019 15:45:28 quanndc HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1128 KB
684268 03/12/2019 13:29:26 tranvanvinh19052005 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
683679 01/12/2019 23:04:12 Huynhmy HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1128 KB
682956 30/11/2019 15:22:18 Caomylinh02 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 1184 KB
682211 29/11/2019 14:07:15 linhngao121212 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 1292 KB
681871 28/11/2019 20:54:42 khanhtron03 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
681869 28/11/2019 20:53:51 naruto270504 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
681796 28/11/2019 18:32:14 ngongoc071 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1148 KB
681252 27/11/2019 21:47:44 tranbac1128 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 62 ms 1016 KB
681147 27/11/2019 19:32:29 Evanstn2412 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 62 ms 1124 KB
681105 27/11/2019 17:21:34 Phanvythien HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1124 KB
680746 26/11/2019 23:10:41 chenlinong HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 1148 KB
680644 26/11/2019 20:50:37 Tranthanhphu3003 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1148 KB
680643 26/11/2019 20:49:19 Tranthanhphu3003 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 125 ms 2540 KB
680638 26/11/2019 20:44:42 Tranthanhphu3003 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1128 KB
680600 26/11/2019 19:41:37 ngoc1824 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 62 ms 1128 KB
680593 26/11/2019 19:34:18 nguyennhatloc197 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1096 KB
680590 26/11/2019 19:32:39 nguyennhatloc197 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1128 KB
680586 26/11/2019 19:30:28 nguyennhatloc197 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1128 KB
680416 26/11/2019 14:43:45 ngocdang0602 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1148 KB
680243 25/11/2019 23:12:07 minhquandinhcao HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
680005 25/11/2019 15:22:03 phuong218 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
679738 24/11/2019 19:06:09 metide HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 948 KB
679468 24/11/2019 09:58:24 taile1727 HOHA - Số hoàn hảo Python 3 Accepted 62 ms 1560 KB
679002 23/11/2019 13:50:39 khang110520 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
678986 23/11/2019 13:35:40 Thanh_dat1227 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 1128 KB
678975 23/11/2019 13:29:46 asd19900zo HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
678873 23/11/2019 10:18:15 hieu HOHA - Số hoàn hảo Java 8 Accepted 218 ms 17360 KB
678836 23/11/2019 09:19:56 hieu HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1128 KB
678797 23/11/2019 06:47:31 hello5423 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
678626 22/11/2019 20:58:14 CodeWar37 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
678620 22/11/2019 20:54:31 spotify28 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
678615 22/11/2019 20:51:08 dhungg03 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
677211 21/11/2019 22:31:01 Lucifer HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 1216 KB
677062 21/11/2019 18:49:32 metide HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
676790 20/11/2019 23:06:42 TuongLe HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1064 KB
676707 20/11/2019 21:20:12 sendmylove123 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
676530 20/11/2019 12:20:20 duy2006 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
676254 19/11/2019 21:05:02 shin3030aa HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 31 ms 1064 KB
676212 19/11/2019 19:15:42 metide HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1064 KB
675963 19/11/2019 07:18:34 congbinh HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 1004 KB
675829 18/11/2019 22:08:15 damminhquan HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 1140 KB
675772 18/11/2019 21:17:25 phamchibinh HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 824 KB
675447 18/11/2019 09:39:06 phatbs3011 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 31 ms 1064 KB
675085 17/11/2019 16:29:25 nguyenthanhngan2412005 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 1004 KB
674971 17/11/2019 12:03:42 suxzat HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
674783 16/11/2019 22:40:08 dinhhuuduc HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1064 KB
674193 15/11/2019 14:27:49 conghoang11 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 62 ms 1044 KB
674015 15/11/2019 00:21:34 kimji HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1192 KB
673904 14/11/2019 19:49:01 kitkat303 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
673831 14/11/2019 18:13:52 A519LeVanDuc HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
673579 14/11/2019 10:49:37 Pspking HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 1056 KB
672857 12/11/2019 22:13:02 phongnguyenxuan229 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 125 ms 2520 KB
672722 12/11/2019 20:03:50 phanbonhoahoc HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
672657 12/11/2019 16:59:15 phantom906 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1132 KB
672467 12/11/2019 08:52:34 Anh HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 31 ms 1052 KB
672170 11/11/2019 19:48:16 Dorayaki HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 972 KB
672157 11/11/2019 19:26:19 tandk HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 1124 KB
672050 11/11/2019 15:44:01 NQT1998 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
671916 11/11/2019 00:06:40 pinknam HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1064 KB
671714 10/11/2019 19:03:19 duc04122004 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 109 ms 2460 KB
671709 10/11/2019 18:58:46 toiladuc_1012_HSGS HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
671423 09/11/2019 19:15:28 yasuoghostblade HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
670871 08/11/2019 20:54:38 hitu1917 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1092 KB
670857 08/11/2019 20:47:39 hitu1917 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 880 KB
670786 08/11/2019 19:53:16 doanbahung HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 1020 KB
670776 08/11/2019 19:38:33 phanngocquyet HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 171 ms 2724 KB
670756 08/11/2019 19:11:22 son123ttvt HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1072 KB
670684 08/11/2019 16:16:18 11122001 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 1008 KB
670683 08/11/2019 16:15:06 dzungdducws HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
670601 08/11/2019 15:23:25 hungteam2k1 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1052 KB
670263 07/11/2019 21:03:19 normal5428 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
670260 07/11/2019 21:00:50 thiennhan2701 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 888 KB
670050 07/11/2019 15:22:50 vuthingocyen HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 125 ms 1828 KB
669936 07/11/2019 10:31:00 vumanhhuy HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 936 KB
669915 07/11/2019 10:00:47 eltxic HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1100 KB
669400 06/11/2019 13:01:57 Dothanhtai2006 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 62 ms 1144 KB
669078 05/11/2019 21:03:02 khuedao HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
668911 05/11/2019 16:51:12 anhlapro260398 HOHA - Số hoàn hảo Python 3 Accepted 46 ms 1544 KB
668902 05/11/2019 16:36:45 quangbin HOHA - Số hoàn hảo Java 8 Accepted 296 ms 18364 KB
668900 05/11/2019 16:33:11 anhlapro260398 HOHA - Số hoàn hảo Python 3 Accepted 62 ms 1544 KB
668898 05/11/2019 16:32:15 anhduc2004 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 31 ms 1100 KB
668851 05/11/2019 15:55:05 minhthcsbinhminh HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 62 ms 1080 KB
668475 04/11/2019 21:22:32 vuongluan66 HOHA - Số hoàn hảo Java 8 Accepted 250 ms 18104 KB
668212 04/11/2019 10:38:15 TuanRanChoi HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1104 KB
668211 04/11/2019 10:36:52 caubevuong2003 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1104 KB
668175 04/11/2019 08:26:48 vodenta9th2 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
668060 03/11/2019 23:25:57 thanhnhu HOHA - Số hoàn hảo Java 8 Accepted 250 ms 16236 KB
668024 03/11/2019 21:17:57 Phuongthaond HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 62 ms 1100 KB
667954 03/11/2019 19:10:24 qweUltimate HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 1100 KB
667809 03/11/2019 15:19:48 duongkibo HOHA - Số hoàn hảo Java 8 Accepted 218 ms 16800 KB
667310 02/11/2019 17:29:56 h4ckproso10 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 62 ms 1128 KB
667296 02/11/2019 17:09:52 nikshi HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 1148 KB
667148 02/11/2019 11:50:40 BananaOnTheTree HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
667056 02/11/2019 08:28:51 agru HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
666896 01/11/2019 22:04:05 Collins_Nguyễn HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
666736 01/11/2019 18:37:02 letrunghieu HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 1184 KB
666734 01/11/2019 18:33:52 phanduchieuthcsthốn HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 928 KB
666444 01/11/2019 09:49:53 giangphong HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
666440 01/11/2019 09:36:33 caubevuong HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1088 KB
666431 01/11/2019 09:23:45 huukhanhk39a HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 888 KB
666360 31/10/2019 23:35:54 thanh2611 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 31 ms 840 KB
666306 31/10/2019 22:14:11 thanhthien79 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1088 KB
665995 31/10/2019 15:29:43 ngominhduc006 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 832 KB
665640 30/10/2019 21:25:04 giaphucK17cqt HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1088 KB
665472 30/10/2019 19:39:16 arianagrande HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 1248 KB
664784 29/10/2019 13:33:29 Sixxx1235 HOHA - Số hoàn hảo Java 8 Accepted 296 ms 18336 KB
664662 28/10/2019 23:18:33 phgquynh2208 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
664438 28/10/2019 19:18:59 NghiaPH HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 31 ms 1088 KB
664366 28/10/2019 16:04:41 QuynhAnh HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 1060 KB
664139 27/10/2019 22:05:31 HH04 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1108 KB
664136 27/10/2019 22:01:21 tranminhquandz1999 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1080 KB
664054 27/10/2019 19:00:35 ravenbraves1305 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1088 KB
663906 27/10/2019 14:39:37 tranvanvinh HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 62 ms 1088 KB
663899 27/10/2019 14:36:35 lephungha HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 836 KB
663316 26/10/2019 18:30:37 ravenbraves1305 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
663251 26/10/2019 16:51:07 ok12duong HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1088 KB
662882 25/10/2019 21:13:49 hatrungbp2004 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 31 ms 1088 KB
662876 25/10/2019 21:09:31 HaiPip HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 908 KB
662871 25/10/2019 21:03:08 caocuong1210 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
662867 25/10/2019 21:01:32 philong1703 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 864 KB
662854 25/10/2019 20:52:53 nguyenlequan2301 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 62 ms 1060 KB
662851 25/10/2019 20:51:15 tuananh1 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 31 ms 1108 KB
662850 25/10/2019 20:50:36 trankhanhduong2212 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
662847 25/10/2019 20:48:35 chicong44 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 1088 KB
662846 25/10/2019 20:48:18 haohk17 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 31 ms 1088 KB
662659 25/10/2019 15:52:10 tiendatgpc HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 836 KB
662595 25/10/2019 14:29:51 vhskillpro HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
662522 25/10/2019 09:47:34 hitu1918 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 31 ms 1108 KB
662489 25/10/2019 08:50:59 HoaBenKiaSong HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
662279 24/10/2019 19:25:24 BestOfYasuo HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
662206 24/10/2019 16:25:23 va03102004 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 996 KB
662122 24/10/2019 14:42:17 klinh3003 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 952 KB
662033 24/10/2019 10:46:27 minhky HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 1088 KB
661864 24/10/2019 07:48:57 longlunglinh HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
661846 24/10/2019 07:39:25 khanhdong0210 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 1052 KB
661829 24/10/2019 07:32:07 thangloi2209 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 0 ms 1108 KB
661827 24/10/2019 07:30:54 tuanhung HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
661794 24/10/2019 07:09:14 MinhBietBay HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1352 KB
661793 24/10/2019 07:08:41 DươngAnhVũ HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
661636 23/10/2019 20:51:10 phuong2004 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 62 ms 1100 KB
661600 23/10/2019 20:14:59 nmhh HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 1100 KB
661561 23/10/2019 19:28:01 hitu1906 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1080 KB
661558 23/10/2019 19:25:35 hitu1916 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1080 KB
661503 23/10/2019 18:42:34 hitu1908 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 1100 KB
661483 23/10/2019 18:31:47 hitu1902 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
661478 23/10/2019 18:29:48 hitu1910 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1080 KB
661431 23/10/2019 17:19:14 huytool HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 1080 KB
661259 22/10/2019 22:48:57 toanct HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1260 KB
661032 22/10/2019 15:29:35 ducpro HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 62 ms 1128 KB
660774 22/10/2019 09:10:50 hitu1911 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1128 KB
660719 21/10/2019 23:20:42 hitu1914 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
660616 21/10/2019 20:05:20 hitu1919 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
660460 21/10/2019 18:44:45 hitu1905 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1128 KB
660411 21/10/2019 17:47:38 tuanqtdl HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 125 ms 2540 KB
659847 19/10/2019 22:18:21 vietthcslqd2 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 1352 KB
659690 19/10/2019 17:43:11 sinhhungccl HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 980 KB
659654 19/10/2019 14:12:03 sinhhungccl HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 1140 KB
659572 19/10/2019 09:50:46 A519TuanDuongQuoc HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
659570 19/10/2019 09:48:11 sarahnguyen HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
659433 18/10/2019 21:56:04 conlocdaifa HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1128 KB
659343 18/10/2019 17:34:43 19521242 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 125 ms 2540 KB
659265 18/10/2019 13:41:33 baolamnbl HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 1064 KB
659206 18/10/2019 08:39:07 tdm HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 2152 KB
659104 17/10/2019 22:16:36 trachduong HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
659030 17/10/2019 20:52:52 huyhandsome HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
659023 17/10/2019 20:41:06 hungmc HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
658808 17/10/2019 16:14:34 novaphoenix HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
658713 17/10/2019 14:29:07 songnhannha HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 109 ms 1872 KB
658626 17/10/2019 10:40:43 Douilu HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1148 KB
658487 16/10/2019 21:20:56 drtue2501 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 31 ms 916 KB
658485 16/10/2019 21:19:47 drtue2501 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 31 ms 1104 KB
658475 16/10/2019 21:00:53 phi220502 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 1156 KB
658471 16/10/2019 20:51:02 tuyen1809 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 109 ms 1872 KB
658299 16/10/2019 14:21:40 SIU2018Yasou HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 62 ms 916 KB
658099 15/10/2019 21:35:33 RH07 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 62 ms 1156 KB
657993 15/10/2019 19:34:26 beelzebub HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1148 KB
657751 15/10/2019 13:44:03 tramdaobao HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 31 ms 916 KB
657265 14/10/2019 14:14:05 thecomeback HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 62 ms 1148 KB
657103 13/10/2019 22:04:21 hieupham HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1128 KB
656358 12/10/2019 08:52:55 idaka123 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1128 KB
656320 12/10/2019 00:46:02 hieupham123 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 125 ms 2392 KB
656318 12/10/2019 00:38:19 huyhayphet HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 109 ms 1768 KB
656182 11/10/2019 21:47:45 cblnamphuong HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 109 ms 1748 KB
655630 11/10/2019 07:44:56 whoisthatguy HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 1332 KB
655534 10/10/2019 22:00:06 huonggiang2004 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 125 ms 1852 KB
655391 10/10/2019 16:26:42 tuyen1809 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 109 ms 1852 KB
655389 10/10/2019 16:25:51 lephuongthanh HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 109 ms 1852 KB
655388 10/10/2019 16:25:47 slinethang HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 109 ms 1852 KB
655366 10/10/2019 16:08:13 nguyenthanhtruc HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1108 KB
655355 10/10/2019 15:54:25 ntnvlog HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 924 KB
655314 10/10/2019 15:15:10 vuaking125 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
655305 10/10/2019 15:07:02 hoangphuc1000 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
654729 09/10/2019 22:23:10 tahoangquan2 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
654630 09/10/2019 21:04:29 lamhn2006123 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 840 KB
654500 09/10/2019 18:21:06 hunter2000 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 1100 KB
654302 09/10/2019 11:28:51 trungkenbi HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
654069 08/10/2019 23:51:45 VuDungz HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1040 KB
654041 08/10/2019 22:24:16 minhman727 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1128 KB
653990 08/10/2019 21:17:35 19521515 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1108 KB
653975 08/10/2019 20:55:09 Anonymousisthebestoftheworld HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 1204 KB
653852 08/10/2019 16:28:33 doanhtu1209 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 1032 KB
653788 08/10/2019 15:47:14 nguyentrantien2002 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
653762 08/10/2019 15:34:45 quanghuy123456 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 996 KB
653554 08/10/2019 14:39:45 hatheanh5990 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 125 ms 2492 KB
652839 07/10/2019 11:01:57 hanabi96 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1128 KB
652794 07/10/2019 09:02:58 toikhongbietlambai HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
652754 07/10/2019 00:32:52 QuiTzeN HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
652700 06/10/2019 22:14:56 NAQ95 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 1076 KB
652455 06/10/2019 16:23:36 anvu2211 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1076 KB
652336 06/10/2019 12:01:37 MaMoi HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
652108 05/10/2019 23:40:23 pingponggame HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
651784 05/10/2019 14:07:35 tranggc1024 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 976 KB
651722 05/10/2019 10:32:33 thienphunhc HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 62 ms 1088 KB
651712 05/10/2019 10:26:28 Aimy HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 62 ms 1068 KB
651310 04/10/2019 20:48:27 thuctapsinh HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 62 ms 1068 KB
651287 04/10/2019 20:27:49 PluginDZN HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
651184 04/10/2019 17:04:17 binpro110wer HOHA - Số hoàn hảo Python 3 Accepted 62 ms 1524 KB
651178 04/10/2019 16:59:39 Toykongu HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 972 KB
651108 04/10/2019 15:30:47 nvlong08102003 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 1152 KB
650986 04/10/2019 13:10:01 Kai HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
650869 04/10/2019 08:25:22 daothaihoang18 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 109 ms 1844 KB
650827 04/10/2019 07:28:31 lamhn2006123 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 964 KB
650784 04/10/2019 00:15:26 VoAnhPhu HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 125 ms 2512 KB
650780 04/10/2019 00:03:24 dangminhtuan HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1048 KB
650779 04/10/2019 00:02:28 dangminhtuan HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 125 ms 2512 KB
650620 03/10/2019 20:11:00 kuztio HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1068 KB
650605 03/10/2019 20:01:06 XuanHue HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 125 ms 2512 KB
650588 03/10/2019 19:50:49 tuanio HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
650353 03/10/2019 15:16:25 datuyh12345 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1068 KB
649554 02/10/2019 15:17:49 altolt14 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
649513 02/10/2019 14:47:20 thacnhi10t HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
649429 02/10/2019 10:38:24 ggreen HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 62 ms 1012 KB
649389 02/10/2019 09:55:56 akimbox521 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1020 KB
649252 01/10/2019 23:31:24 hoangduc16_cbl HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1004 KB
648969 01/10/2019 16:02:13 narzarech HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1008 KB
648958 01/10/2019 15:56:35 duc18032006 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 62 ms 1108 KB
648921 01/10/2019 15:37:41 19521368 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1024 KB
648777 01/10/2019 10:45:55 SaitamaCoder HOHA - Số hoàn hảo Python 3 Accepted 62 ms 1468 KB
648700 01/10/2019 08:42:20 camlinh30102001 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 109 ms 2468 KB
648470 30/09/2019 17:00:57 lanhuong52 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 1116 KB
648458 30/09/2019 16:46:24 lanhuong52 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 1076 KB
648311 30/09/2019 13:55:13 qminh0410 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 940 KB
648233 30/09/2019 08:14:23 duongvanson HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1004 KB
648159 29/09/2019 20:18:30 coke HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 996 KB
648152 29/09/2019 20:17:08 huyduonghuy HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
648136 29/09/2019 20:13:05 huyduonghuy HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
647531 28/09/2019 14:27:36 d19hvbcvt HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 109 ms 1796 KB
647455 28/09/2019 10:42:42 dangtiendung1201 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 62 ms 1064 KB
647448 28/09/2019 10:30:18 vikien51 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 62 ms 812 KB
647234 27/09/2019 22:28:45 muoncobangai HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1084 KB
647184 27/09/2019 21:46:57 tuanmapun HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1224 KB
647076 27/09/2019 19:34:17 littledev HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1064 KB
647065 27/09/2019 19:09:13 phong147 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 62 ms 1084 KB
646908 27/09/2019 15:07:48 PHDKhoa HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
646563 26/09/2019 18:37:27 minhdung02 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
646552 26/09/2019 18:04:39 tranpham HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
646530 26/09/2019 17:11:16 phanduchieu HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 804 KB
646523 26/09/2019 17:03:23 Zelda2004 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
646217 26/09/2019 09:19:05 chutichday2 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 187 ms 2744 KB
646152 25/09/2019 23:19:44 yolo19yolo HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 156 ms 2732 KB
646151 25/09/2019 23:16:58 phuong2003vtvip HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 171 ms 2732 KB
645902 25/09/2019 14:34:27 kimanh415 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 1096 KB
645894 25/09/2019 14:29:59 thuyvy207 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1484 KB
645771 25/09/2019 00:13:43 Flashcode HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1048 KB
645601 24/09/2019 20:04:17 Firstsight2709 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 62 ms 1060 KB
645146 23/09/2019 22:27:38 nhhpbc7a1 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
645079 23/09/2019 21:12:11 1924801040097 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1064 KB
644637 22/09/2019 23:20:20 ntoan199 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 31 ms 1048 KB
644344 22/09/2019 13:27:40 HuyNguyenQuoc HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1020 KB
644239 22/09/2019 07:20:45 Turkey HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 1024 KB
644235 22/09/2019 06:54:41 Lethimytien2k6 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
644046 21/09/2019 18:24:27 nguyenthimycuc3112001 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1048 KB
644045 21/09/2019 18:24:10 trinhtrung HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 1028 KB
644035 21/09/2019 17:48:45 lamdola HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 924 KB
643780 21/09/2019 10:39:19 cuongdoduy123 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 62 ms 836 KB
643588 20/09/2019 23:34:18 NguyenHung HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 31 ms 1020 KB
643461 20/09/2019 20:25:09 kuztio HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1036 KB
642923 20/09/2019 08:56:53 congcanhlnq HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
642683 19/09/2019 20:31:22 givmeyrlve HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 62 ms 1036 KB
642574 19/09/2019 18:09:38 1924801040048 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 1036 KB
642554 19/09/2019 17:44:01 hoainhan14 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1036 KB
642541 19/09/2019 17:37:43 CBLtk HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 109 ms 1812 KB
642535 19/09/2019 17:29:59 sydeptrai11 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1056 KB
642528 19/09/2019 17:11:18 minhhoang2004 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1036 KB
642516 19/09/2019 16:50:08 ghostboy937 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 1036 KB
642425 19/09/2019 15:11:46 12345678910 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1220 KB
642423 19/09/2019 15:06:46 456789 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
642367 19/09/2019 11:35:40 shuunae HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1036 KB
642273 19/09/2019 10:12:48 saiko HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1036 KB
642248 19/09/2019 10:03:23 phamthucuyen HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 62 ms 856 KB
642222 19/09/2019 09:36:54 kevilstark HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
642112 19/09/2019 08:02:48 Turkey HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 864 KB
641971 18/09/2019 21:48:05 caubedaumat HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
641960 18/09/2019 21:38:54 caubedaumat HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 852 KB
641801 18/09/2019 18:01:14 khailq229 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1008 KB
641564 18/09/2019 14:41:32 vipno12tiger HOHA - Số hoàn hảo Java 8 Accepted 218 ms 16556 KB
641171 18/09/2019 03:18:52 Godloveme HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
641089 17/09/2019 22:17:49 manhll HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 804 KB
640958 17/09/2019 20:23:03 hamayasua HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1088 KB
640891 17/09/2019 18:17:19 hoangson1907 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 1084 KB
640882 17/09/2019 18:07:12 wadaheo1 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 1084 KB
640880 17/09/2019 18:01:32 1924801040007 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 1064 KB
640641 17/09/2019 14:55:57 duongthao2004 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1064 KB
640540 17/09/2019 14:27:04 p2t3 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1064 KB
640460 17/09/2019 11:58:36 redcoder HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
640415 17/09/2019 10:30:18 truongkimmai HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
640414 17/09/2019 10:29:37 truongkimmai HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
640409 17/09/2019 10:26:03 levanthao10tin HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1088 KB
640403 17/09/2019 10:22:24 letrunghau1962 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1088 KB
640398 17/09/2019 10:19:26 transuna HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 62 ms 1088 KB
640394 17/09/2019 10:15:49 trannguyenquynhnhu HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 62 ms 1068 KB
640392 17/09/2019 10:14:56 quocduong2301 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 125 ms 2512 KB
640386 17/09/2019 10:12:39 NguyenPhuocThinh HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1088 KB
640384 17/09/2019 10:12:26 SnakeHieu HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 62 ms 1088 KB
640382 17/09/2019 10:11:39 CheKhanhLinh HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 864 KB
640381 17/09/2019 10:11:23 kenken1911 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 125 ms 2512 KB
640373 17/09/2019 10:08:51 x_xnhanphanx HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1068 KB
640369 17/09/2019 10:08:14 Paikugon HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 125 ms 2512 KB
640367 17/09/2019 10:07:39 minhd1209 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 125 ms 2512 KB
640363 17/09/2019 10:06:26 nhatquynh2402 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1072 KB
640359 17/09/2019 10:05:05 MonkeyPlayLOL HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 109 ms 2512 KB
640294 17/09/2019 08:03:07 MinBaoTT HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 78 ms 1104 KB
640275 17/09/2019 07:26:44 VGK_Cr7 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 93 ms 1088 KB
640246 16/09/2019 23:23:24 hien2k4 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 804 KB
640244 16/09/2019 23:17:33 ngobinh HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 992 KB
640170 16/09/2019 21:27:13 Accel1202 HOHA - Số hoàn hảo Java 8 Accepted 234 ms 16356 KB
639626 15/09/2019 21:38:26 ptcvp121 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 892 KB
639578 15/09/2019 20:28:43 thienkun HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1128 KB
639517 15/09/2019 17:02:04 hoangtrang HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 868 KB
639434 15/09/2019 14:01:23 baduc10tin HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1148 KB
639001 14/09/2019 16:38:39 giangttk30 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1128 KB
638935 14/09/2019 15:53:49 nguyenthutrangtoantink30 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 916 KB
638919 14/09/2019 15:36:46 ngwtu1 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1128 KB
638913 14/09/2019 15:29:52 truongle HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
638910 14/09/2019 15:29:02 dat18102004 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1128 KB
638862 14/09/2019 14:59:56 hoangdieulinh HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1148 KB
638856 14/09/2019 14:57:08 khongngocanh HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1128 KB
638845 14/09/2019 14:50:01 085304158 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 31 ms 916 KB
638837 14/09/2019 14:43:11 quoclan99 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 1148 KB
638834 14/09/2019 14:41:56 MinhHoa HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
638750 14/09/2019 12:22:34 tuanppkk HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 31 ms 916 KB
638380 13/09/2019 21:59:55 hd19022003 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 62 ms 1084 KB
638194 13/09/2019 18:07:02 hoangthai HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 31 ms 1084 KB
638180 13/09/2019 17:56:38 badaoteemo1 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 31 ms 1084 KB
638161 13/09/2019 17:28:10 donghoang2k1 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1104 KB
638132 13/09/2019 16:42:53 dunglun HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
637950 13/09/2019 14:53:38 phannhatminnh HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1076 KB
637851 13/09/2019 11:37:55 adsjashflaksdjkas HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1104 KB
637826 13/09/2019 11:16:14 nguyenphandung1 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
637817 13/09/2019 11:14:06 0ctober7 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
637729 13/09/2019 10:38:50 Thuckhue2003 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
637708 13/09/2019 10:28:15 longg HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
637475 12/09/2019 22:55:46 huydcmm HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 62 ms 1088 KB
637186 12/09/2019 15:40:38 huydcmm HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 125 ms 2484 KB
637151 12/09/2019 15:16:38 nguyen2k3 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1088 KB
637147 12/09/2019 15:14:48 HoangVu123 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 928 KB
637095 12/09/2019 14:30:25 khoaa2k23 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1088 KB
636963 12/09/2019 10:24:58 1924801030043 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 1068 KB
636915 12/09/2019 10:11:04 pthc HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1068 KB
636849 12/09/2019 09:34:41 ltd9a4gpc HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
636818 12/09/2019 08:55:01 hoanhatle HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 1236 KB
636652 11/09/2019 23:02:55 minhtriet2903 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 1036 KB
636635 11/09/2019 22:42:50 giangbabygo123 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 31 ms 1036 KB
636272 11/09/2019 14:27:48 lichnb2002 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 62 ms 936 KB
636253 11/09/2019 13:20:15 milo123199 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 908 KB
636246 11/09/2019 13:10:55 Scheherazade HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 62 ms 1068 KB
636159 11/09/2019 09:41:56 minhtuan HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 62 ms 1068 KB
636100 11/09/2019 00:11:47 Ncb_10t HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1088 KB
635848 10/09/2019 15:28:13 thiennhan2701 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1004 KB
635186 09/09/2019 10:37:18 vietthcslqd1 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 1172 KB
635185 09/09/2019 10:34:51 nguyentrilqd8b HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 1368 KB
635178 09/09/2019 10:29:42 vuminh20379 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 62 ms 1212 KB
635177 09/09/2019 10:28:49 vuminh20379 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 1188 KB
635167 09/09/2019 10:20:38 nguyenminh09mt HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1216 KB
633956 08/09/2019 15:57:06 ducthangivicii HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
633844 08/09/2019 13:02:58 Fixedbot HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 2532 KB
633795 08/09/2019 08:38:50 Asteross HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1116 KB
633694 07/09/2019 21:16:28 gicungduochet HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 888 KB
633693 07/09/2019 21:15:26 gicungduochet HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
633492 07/09/2019 11:18:26 musubi HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
633387 07/09/2019 07:46:46 mandoanky0903 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
633257 06/09/2019 22:39:19 quantanker HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1084 KB
633256 06/09/2019 22:38:43 quantanker HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1104 KB
633154 06/09/2019 20:04:47 nguyenvinhkhang HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 856 KB
633145 06/09/2019 19:53:43 lethanhphat2005 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1024 KB
633047 06/09/2019 15:14:24 phupham04 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1068 KB
633041 06/09/2019 15:02:00 Scar HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 62 ms 1068 KB
632905 05/09/2019 23:01:11 Thuckhue2003 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1036 KB
632843 05/09/2019 20:56:36 camnguyenmeow HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1036 KB
632736 05/09/2019 15:59:11 duth HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 125 ms 1780 KB
632658 05/09/2019 13:52:26 admin2009 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 1036 KB
632638 05/09/2019 11:48:55 trieu0396636648 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
632634 05/09/2019 11:04:49 hongnngoc HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 1008 KB
632621 05/09/2019 10:42:14 hello1112 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1036 KB
632608 05/09/2019 10:24:26 RedDevilss2 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 62 ms 2428 KB
632601 05/09/2019 10:12:32 QuynhAnhJM HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 1060 KB
632514 04/09/2019 22:48:41 Thuckhue2003 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1072 KB
632458 04/09/2019 21:19:17 pepesayhi HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 31 ms 1056 KB
632418 04/09/2019 19:53:51 NGUYENTRAMY HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 1044 KB
632362 04/09/2019 18:23:06 dpduy123 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
632260 04/09/2019 14:46:40 prgrmanh HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
632230 04/09/2019 13:34:33 phanchinhduc HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
632224 04/09/2019 13:07:53 phuoctktkhg HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1044 KB
632207 04/09/2019 09:47:02 Be_happy HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 1008 KB
632183 04/09/2019 08:07:38 Lan123 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
632147 04/09/2019 07:23:39 cuongyd1 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
632131 04/09/2019 05:33:38 quanit2k4 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
632115 03/09/2019 23:55:13 0977859215 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 62 ms 1112 KB
632046 03/09/2019 21:21:43 lhkhshiba HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
631978 03/09/2019 18:51:09 akahuy12 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1056 KB
631967 03/09/2019 17:57:01 cuthaodd HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1036 KB
631864 03/09/2019 12:13:38 Lan123 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1036 KB
631845 03/09/2019 10:51:20 ddthanh17pfiev HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
631774 02/09/2019 23:38:14 LLFR HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1052 KB
631773 02/09/2019 23:37:16 LLFR HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1032 KB
631770 02/09/2019 23:33:09 LLFR HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1032 KB
631652 02/09/2019 20:17:41 duythien123 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 62 ms 1032 KB
631614 02/09/2019 19:48:04 Merevoli HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
631380 01/09/2019 23:17:10 pmt HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
631243 01/09/2019 17:57:32 hopgrg1501 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 78 ms 2420 KB
631033 01/09/2019 00:29:27 nguyenthanhtinh365 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 984 KB
631006 31/08/2019 23:35:53 JayBao HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
630997 31/08/2019 23:25:22 hien2k4 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 960 KB
630660 31/08/2019 10:27:50 bobeothui HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 816 KB
630547 30/08/2019 23:48:16 hmtuan HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 1036 KB
630431 30/08/2019 21:36:40 KKdode HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 1008 KB
630365 30/08/2019 20:34:42 truongnguyen HOHA - Số hoàn hảo Python 3 Accepted 62 ms 1456 KB
630364 30/08/2019 20:32:30 truongnguyen HOHA - Số hoàn hảo Python 3 Accepted 62 ms 1456 KB
630272 30/08/2019 16:25:15 vuminh20379 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 1220 KB
630197 30/08/2019 11:13:59 matngauu HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1012 KB
630063 29/08/2019 22:02:33 19522456 HOHA - Số hoàn hảo Python 3 Accepted 93 ms 6484 KB
630026 29/08/2019 21:19:34 CYUS HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1096 KB
629879 29/08/2019 14:49:04 adpham10102005 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
629665 28/08/2019 21:16:12 ngquynk197 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 109 ms 1172 KB
629619 28/08/2019 20:10:52 ngocduong09062003 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 109 ms 1860 KB
629593 28/08/2019 19:03:03 lehoang HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 125 ms 2500 KB
629386 28/08/2019 10:51:04 cuongyd1 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
629246 27/08/2019 21:42:51 minari2912 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1044 KB
629245 27/08/2019 21:42:29 duongtc1 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 62 ms 996 KB
628850 27/08/2019 07:14:50 yeuemkhong HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
628795 26/08/2019 23:34:14 thuongkhung158 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
628657 26/08/2019 19:14:58 WhiteTiger HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 944 KB
628632 26/08/2019 18:27:34 nguyendonghung HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1128 KB
628306 25/08/2019 19:43:47 pogodi HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1124 KB
626059 24/08/2019 14:30:15 phamlquangminh HOHA - Số hoàn hảo Python 3 Accepted 62 ms 1500 KB
625767 23/08/2019 20:51:00 ALongNT2812006 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
625766 23/08/2019 20:50:52 khoaa2k23 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 2388 KB
625546 23/08/2019 11:29:59 nothing2000 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
625524 23/08/2019 10:38:53 sonpham056 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1044 KB
625336 22/08/2019 20:47:46 vodanhxyz2 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 62 ms 1016 KB
625155 22/08/2019 12:34:50 thuy_quynh HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
624604 21/08/2019 15:20:23 unglinh HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
624599 21/08/2019 15:16:40 unglinh HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 62 ms 1048 KB
624477 20/08/2019 23:17:09 kimmm HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 62 ms 1084 KB
624406 20/08/2019 21:19:09 chjmjnhem22222 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1056 KB
624229 20/08/2019 15:29:36 minhbeta HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 62 ms 1108 KB
624051 19/08/2019 23:17:37 blackcat2712 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 125 ms 2444 KB
624046 19/08/2019 23:01:33 hiepthuong HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1560 KB
623996 19/08/2019 21:52:22 Thaothao3107 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 2392 KB
623743 19/08/2019 11:45:38 lecongbao HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 62 ms 1440 KB
623394 18/08/2019 08:35:38 nguyenthehop HOHA - Số hoàn hảo Java 8 Accepted 250 ms 16356 KB
623212 17/08/2019 20:09:52 ristxnd HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
623131 17/08/2019 16:27:27 anime HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 1096 KB
623013 17/08/2019 11:10:52 tiendung2306 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1084 KB
622942 16/08/2019 22:43:58 namu10x HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1124 KB
622830 16/08/2019 18:34:30 khongco HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1124 KB
621214 15/08/2019 09:13:09 BaoAnh981 HOHA - Số hoàn hảo Java 8 Accepted 281 ms 15180 KB
620973 14/08/2019 17:55:55 hoainam123 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1056 KB
620583 13/08/2019 21:23:33 muoncobangai HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1040 KB
620274 13/08/2019 08:41:34 nguyentri612004 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1012 KB
620131 12/08/2019 20:52:39 hocsinhlop3 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 62 ms 1024 KB
620127 12/08/2019 20:46:11 noodivep HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
620070 12/08/2019 18:13:32 ngocdang0602 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1040 KB
620036 12/08/2019 16:52:31 toancva0105 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1012 KB
619922 12/08/2019 12:21:46 queanh0220 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
619892 12/08/2019 10:46:52 huynhngoctrang1306 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
619687 11/08/2019 13:06:56 limpale1234 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1104 KB
619504 10/08/2019 19:18:22 minhanh123 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 2208 KB
619125 09/08/2019 20:46:18 levy HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1220 KB
618955 09/08/2019 15:22:49 duy999999 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 992 KB
618916 09/08/2019 13:52:07 tngh HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1228 KB
618669 08/08/2019 20:37:31 mrle0bda3t HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1028 KB
617846 07/08/2019 13:35:32 huynhngoctrang1306 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
617752 07/08/2019 08:50:10 ldn694 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 62 ms 1096 KB
617466 06/08/2019 15:59:49 lethienquan28052006 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
617454 06/08/2019 15:51:32 congnt HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1036 KB
617351 06/08/2019 14:11:01 a520HaLVH HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 62 ms 1036 KB
616968 05/08/2019 19:02:58 tomohisacchi HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 62 ms 1016 KB
616513 04/08/2019 17:23:47 dangcuong_123 HOHA - Số hoàn hảo Python 3 Accepted 62 ms 1512 KB
616226 03/08/2019 22:51:03 Pejunmapdit HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1028 KB
615969 03/08/2019 13:34:10 minhlam2102002 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 896 KB
615883 03/08/2019 08:25:28 truongkimmai HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1024 KB
615855 03/08/2019 00:05:10 Ledacthuong2210 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
615470 02/08/2019 14:09:42 phuongthao02012006 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 62 ms 892 KB
615468 02/08/2019 14:04:24 trungkienthcsyenlac HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 1300 KB
615041 01/08/2019 17:44:57 minh7a2 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 1020 KB
614848 01/08/2019 10:53:45 maitruc HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 1180 KB
614757 01/08/2019 09:35:36 tanh27012004 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1052 KB
614729 01/08/2019 09:18:56 MysterioMystic HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 109 ms 1816 KB
614621 01/08/2019 08:13:37 khanhmoon HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 892 KB
614538 31/07/2019 23:34:26 cbl_quangvinh HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 109 ms 1864 KB
614163 31/07/2019 14:03:23 thienbaotb HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 1052 KB
614004 31/07/2019 01:12:07 baotrancpp HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1048 KB
613464 30/07/2019 03:02:59 gigabyte HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1016 KB
613094 29/07/2019 13:16:36 Nam20cm HOHA - Số hoàn hảo Java 8 Accepted 234 ms 19628 KB
612921 29/07/2019 07:45:20 Akali HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 880 KB
612649 28/07/2019 14:01:02 vovanmuoi2000 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 880 KB
611807 26/07/2019 19:47:30 tuansan HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
611290 25/07/2019 22:25:12 ducanhdzdz HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
611058 25/07/2019 18:45:05 Tatsuya HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 109 ms 2492 KB
610933 25/07/2019 15:21:28 Soledad HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1020 KB
610787 25/07/2019 10:57:40 loilon504 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 904 KB
610724 25/07/2019 09:35:52 legiabao401 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 2128 KB
610685 25/07/2019 08:55:31 mynga HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
610486 24/07/2019 21:10:37 btrann HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 792 KB
610446 24/07/2019 20:44:41 kylereese12 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 62 ms 1056 KB
610434 24/07/2019 20:27:01 chuongpham7750 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 972 KB
610415 24/07/2019 19:44:03 Fidisk HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 984 KB
610384 24/07/2019 18:21:04 rasengan2458 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
610305 24/07/2019 15:41:24 lnatuan HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
610303 24/07/2019 15:36:12 lnatuan HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 1152 KB
610158 24/07/2019 10:24:30 funcolor HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 78 ms 884 KB
610124 24/07/2019 09:55:29 phuong2003vtvip HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 31 ms 972 KB
610123 24/07/2019 09:55:10 luukimhoang2022 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1060 KB
610038 24/07/2019 09:19:02 nhsnguyenthicamtu HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
609929 24/07/2019 08:11:22 phanthimai123 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 1028 KB
609898 24/07/2019 07:45:27 huanhoang2004 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1060 KB
609737 23/07/2019 16:12:53 believer HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
609563 23/07/2019 10:57:37 trandat HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
609549 23/07/2019 10:07:06 bpoytem HOHA - Số hoàn hảo Python 3 Accepted 62 ms 5700 KB
609441 23/07/2019 07:55:41 zolydyck00 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
609430 23/07/2019 07:43:57 thuyvan123 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1040 KB
609421 23/07/2019 07:28:21 dangvtpt HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1064 KB
609420 23/07/2019 07:22:14 vandat_2003 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 109 ms 1800 KB
609388 23/07/2019 02:11:54 conmeocon HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
609152 22/07/2019 16:22:15 trucmai HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 171 ms 2684 KB
608952 22/07/2019 10:46:09 drtue2501 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1012 KB
608851 22/07/2019 09:03:07 ngobich HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1012 KB
608849 22/07/2019 09:01:36 huuhoangle HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 1036 KB
608825 22/07/2019 08:39:59 FL_ADC HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1012 KB
608435 21/07/2019 10:04:56 sheepB1209 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 964 KB
608335 21/07/2019 00:05:06 truongthinh14 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
608062 20/07/2019 08:47:37 cbl_conghuynhK8 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 1328 KB
607966 19/07/2019 19:29:58 thnhan2005 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1080 KB
607662 18/07/2019 20:13:09 cbl_hoanglinh HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 109 ms 2532 KB
607633 18/07/2019 18:46:22 ngoctuannguyen HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
607456 18/07/2019 11:39:34 longvnhue HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 109 ms 1860 KB
607402 18/07/2019 10:52:10 nguyenchikhanh159 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 62 ms 880 KB
607325 18/07/2019 09:12:34 phuong2003vtvip HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 31 ms 884 KB
607149 17/07/2019 19:19:19 NightfuryDr HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
606776 16/07/2019 20:28:38 hxn135 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1040 KB
606592 16/07/2019 10:11:17 DOTOAN HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1064 KB
606485 15/07/2019 21:06:03 tunglams229 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 912 KB
606273 14/07/2019 20:05:46 kien78929873 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
606012 13/07/2019 11:06:55 mashiroshiina HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
605999 13/07/2019 10:26:00 honganh2003 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
605837 12/07/2019 16:30:34 KingChicKEn_1 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1028 KB
605300 10/07/2019 21:33:42 trang000 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 2068 KB
605262 10/07/2019 20:48:55 elmore HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
605214 10/07/2019 19:44:22 newbier HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1012 KB
605116 10/07/2019 15:21:20 secretfactor7 HOHA - Số hoàn hảo Python 3 Accepted 62 ms 1540 KB
605111 10/07/2019 15:17:45 secretfactor7 HOHA - Số hoàn hảo Python 3 Accepted 62 ms 1540 KB
605108 10/07/2019 15:13:58 secretfactor7 HOHA - Số hoàn hảo Python 3 Accepted 62 ms 1540 KB
605105 10/07/2019 15:10:56 secretfactor7 HOHA - Số hoàn hảo Python 3 Accepted 62 ms 1540 KB
605008 10/07/2019 11:31:54 MinhBomNha HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
604960 10/07/2019 01:00:19 lethanhlong HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 2236 KB
604784 09/07/2019 16:35:47 VNwcKimbal HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 31 ms 1048 KB
604757 09/07/2019 16:14:32 winterrr HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
604554 09/07/2019 10:16:13 nguyenkhoip HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
604550 09/07/2019 10:11:39 thuytrang123 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 1036 KB
604547 09/07/2019 10:10:26 lethimytien HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 840 KB
603923 07/07/2019 09:34:33 canhtoannct HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 936 KB
603854 06/07/2019 21:27:48 225688093 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1044 KB
603673 06/07/2019 10:13:29 vubaojr HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 31 ms 908 KB
603484 05/07/2019 17:40:40 skeydy020 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
603447 05/07/2019 16:03:11 ThangLey1 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 1328 KB
602838 03/07/2019 23:40:12 vinhttl8388 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
602662 03/07/2019 16:55:02 khuyentran HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1116 KB
602599 03/07/2019 15:30:52 meimei HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1116 KB
602515 03/07/2019 14:33:02 Assyrian HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
602450 03/07/2019 11:53:55 neos HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1132 KB
602177 02/07/2019 18:45:35 anhthcsyl2006 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 892 KB
602056 02/07/2019 10:26:31 tfkai0805 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1100 KB
602020 02/07/2019 09:43:25 uyen187 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1048 KB
601787 01/07/2019 19:47:25 sendmylove123 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 62 ms 1064 KB
601566 01/07/2019 09:45:52 phbhan HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 62 ms 1088 KB
601565 01/07/2019 09:44:48 phbhan HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1088 KB
601563 01/07/2019 09:43:43 phbhan HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 62 ms 820 KB
601396 30/06/2019 16:11:54 0941177356 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 1088 KB
601351 30/06/2019 12:12:56 vmtpld HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
601317 30/06/2019 11:29:41 ta HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1088 KB
601220 30/06/2019 08:36:14 Mosz HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 1324 KB
601214 30/06/2019 08:18:59 ntqh2k2 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1096 KB
601029 29/06/2019 16:11:11 grimmz HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 62 ms 1076 KB
600381 27/06/2019 19:32:08 hatoru HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1124 KB
599245 27/06/2019 12:32:29 trong10102003 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1040 KB
598445 25/06/2019 17:35:04 H2911 HOHA - Số hoàn hảo Python 3 Accepted 62 ms 1512 KB
598351 25/06/2019 14:40:46 cuberlong HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 1152 KB
597497 23/06/2019 16:44:06 marfus HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 1228 KB
597354 23/06/2019 10:38:01 emLaNewBie HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 1048 KB
597159 22/06/2019 21:08:17 mrzin703 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 78 ms 1048 KB
596876 22/06/2019 11:41:26 LuongLegend HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
596874 22/06/2019 11:39:18 LuongLegend HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
596856 22/06/2019 11:20:08 Nhv1133_Tx HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
596799 22/06/2019 09:02:02 leson HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 1056 KB
596781 22/06/2019 08:33:23 ngocanhmtak50 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
596667 21/06/2019 22:25:45 nguyenkhoip HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 1440 KB
596642 21/06/2019 21:24:42 quanghuy123 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
596271 21/06/2019 09:39:20 TrumpPham HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 1096 KB
595533 19/06/2019 19:33:30 lethienquan28052006 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 1260 KB
595004 18/06/2019 16:17:13 Ryo9x HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 31 ms 1104 KB
594896 18/06/2019 10:10:39 pycharmm HOHA - Số hoàn hảo Python 3 Accepted 62 ms 1576 KB
594831 18/06/2019 08:11:58 levanuoc HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 62 ms 1120 KB
594773 18/06/2019 07:55:02 Panda99 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1120 KB
594767 18/06/2019 07:53:41 123npl HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 62 ms 1104 KB
594757 18/06/2019 07:50:43 heobeodeptrai HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 109 ms 1572 KB
594756 18/06/2019 07:50:37 phamvandat HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1120 KB
594753 18/06/2019 07:50:20 minhchien99 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1104 KB
594749 18/06/2019 07:48:14 nguyenthanhthi HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1104 KB
594743 18/06/2019 07:46:55 1717012 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1120 KB
594720 18/06/2019 07:39:00 nguyendangtien HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1120 KB
594715 18/06/2019 07:38:31 nguyenanhduc HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1120 KB
594713 18/06/2019 07:38:19 ngoquang98 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1104 KB
594712 18/06/2019 07:38:04 nguyendinhnam123 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1104 KB
594711 18/06/2019 07:37:49 duyloc99 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1116 KB
594667 18/06/2019 07:29:14 HVHQ_Nam_KPT27 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1104 KB
594661 18/06/2019 07:27:36 phucnkpt27 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 62 ms 1120 KB
594658 18/06/2019 07:27:21 trungduckpt27 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1104 KB
594650 18/06/2019 07:23:09 levutai22 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1104 KB
594644 18/06/2019 07:18:32 trannhatlong249 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1108 KB
594635 18/06/2019 07:15:07 MC_sniper_1805 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1108 KB
594628 18/06/2019 07:09:58 thanhkpt27 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1092 KB
594626 18/06/2019 07:09:52 nguyentritoan HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 62 ms 1108 KB
594618 18/06/2019 07:02:24 quangpt27 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1108 KB
594448 17/06/2019 17:04:56 18T1021208 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
594311 17/06/2019 11:25:43 ohfuck HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
594113 16/06/2019 19:58:02 thanhdat2605 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
593545 15/06/2019 09:50:44 SadLove HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1044 KB
593524 15/06/2019 08:57:37 kienque123 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1044 KB
593331 14/06/2019 20:44:48 baobao07 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
593040 14/06/2019 10:46:01 cyrocs258 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
592888 13/06/2019 23:19:01 banhgiaman HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 1020 KB
592836 13/06/2019 21:58:27 Lis2il HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1004 KB
592803 13/06/2019 21:17:46 quypham1422003 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1004 KB
592700 13/06/2019 16:57:00 vinhhuong0802 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 2552 KB
592598 13/06/2019 11:28:17 anh8atlvp HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
592587 13/06/2019 10:26:19 ngoloiyenlac HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1200 KB
592353 12/06/2019 15:39:52 ngoctit HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 62 ms 1112 KB
591709 10/06/2019 11:02:31 WriteLine HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1108 KB
591613 10/06/2019 08:21:24 anhnguyenroux HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1128 KB
591554 09/06/2019 23:09:26 Monster HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
591370 09/06/2019 11:51:53 tn84466 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1128 KB
591172 08/06/2019 17:09:18 vansamtran HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
590721 07/06/2019 09:19:11 long68910 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 1120 KB
590558 06/06/2019 15:54:12 2NT HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 31 ms 2256 KB
590555 06/06/2019 15:53:01 NoFace HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 31 ms 1104 KB
590217 05/06/2019 11:55:19 dothiyenlinh HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
589671 03/06/2019 22:05:46 HarryNguyen216 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
589165 02/06/2019 09:34:22 abc_dev HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 852 KB
589154 02/06/2019 09:19:45 ducpro HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1072 KB
589138 02/06/2019 08:37:23 TIN10_VUTRINHHOANG HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
588989 01/06/2019 16:46:26 k59quanghuy HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
588508 31/05/2019 09:08:00 hoatmt HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 1184 KB
588305 30/05/2019 19:21:42 nguyenhoainam HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1040 KB
588155 30/05/2019 14:27:27 ngocanhtt2019 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 1028 KB
588111 30/05/2019 08:33:51 sawsew467 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1044 KB
588106 30/05/2019 08:03:18 dchy2000 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
586946 26/05/2019 22:27:30 rewwninja HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 864 KB
586944 26/05/2019 22:25:23 rewwninja HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 62 ms 1068 KB
586943 26/05/2019 22:23:43 rewwninja HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 62 ms 1068 KB
586764 26/05/2019 13:53:04 tranthuyan1234 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 31 ms 896 KB
586540 25/05/2019 19:09:21 nguyendactam HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
586399 25/05/2019 09:06:24 nhatminhtt2019 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1112 KB
585934 23/05/2019 16:02:38 khuongvutramanh HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
585786 23/05/2019 09:30:42 dinhtuandat HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
585782 23/05/2019 09:22:35 tin10_buinhatlinh HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1088 KB
585765 23/05/2019 09:07:23 tin10_HoangPhuongThao HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 62 ms 1104 KB
584936 21/05/2019 12:13:22 PECreator HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1116 KB
584715 20/05/2019 20:23:42 anhvu01032003 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 78 ms 1120 KB
584626 20/05/2019 17:59:51 KayTran HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
584411 20/05/2019 05:30:29 khiem123 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1124 KB
584397 19/05/2019 23:16:23 thaomeo HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 62 ms 852 KB
583530 16/05/2019 15:38:33 sorbitol HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 892 KB
583288 15/05/2019 20:43:16 nndliem_bl HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
583254 15/05/2019 19:45:19 caoan237 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 1068 KB
583149 15/05/2019 15:43:37 kycapmtp HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
583126 15/05/2019 14:54:29 suneater HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 78 ms 1076 KB
583068 15/05/2019 10:06:09 shadow050206 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 62 ms 1056 KB
583014 15/05/2019 09:31:52 lequoctrung HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 892 KB
583006 15/05/2019 09:28:20 longphu HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1056 KB
582989 15/05/2019 09:21:04 occho HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 31 ms 1056 KB
582972 15/05/2019 09:15:47 tram3112 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1076 KB
582964 15/05/2019 09:11:14 nguyentruongthuphuong HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 1048 KB
582821 14/05/2019 21:20:24 trungthanh1398 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
582299 13/05/2019 09:06:30 lehoanganhvu HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
582034 11/05/2019 17:19:21 Seria HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1076 KB
581991 11/05/2019 11:30:47 NhatQuangNguyenHuu HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
581918 10/05/2019 22:59:48 luatpkvl HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1076 KB
581591 09/05/2019 21:50:46 huyvu HOHA - Số hoàn hảo Java 8 Accepted 234 ms 17308 KB
581333 08/05/2019 20:41:31 truongnguyen3222 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 109 ms 2500 KB
581328 08/05/2019 19:49:14 dinhgtas12 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1116 KB
581251 08/05/2019 13:06:41 nguyendenn1 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1120 KB
581048 07/05/2019 13:31:32 phangiabao HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 62 ms 1116 KB
580492 05/05/2019 00:16:37 tuancanhktpm HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1120 KB
580325 04/05/2019 19:37:50 tiennl HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 109 ms 2508 KB
580098 04/05/2019 10:07:48 nguyenmih HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
580095 04/05/2019 10:02:03 nguyenmih HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 940 KB
579780 03/05/2019 11:00:44 hh1305 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1112 KB
579374 02/05/2019 14:22:57 BBisthebest HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 109 ms 2536 KB
579293 02/05/2019 10:42:41 kugaogll1998 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 924 KB
579211 01/05/2019 20:24:18 rimuru HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
578811 29/04/2019 21:54:13 Anhhatca72 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1020 KB
577883 29/04/2019 09:41:13 abc125 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1080 KB
577237 26/04/2019 20:41:31 nguyenhuylong123 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 960 KB
577136 26/04/2019 15:16:39 lamdtrvl HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 844 KB
577032 26/04/2019 10:23:19 VanTy HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 856 KB
577003 26/04/2019 10:04:09 nguyenquanghieu2000d HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 852 KB
576972 26/04/2019 09:42:16 TranHung HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 31 ms 1052 KB
576750 25/04/2019 15:10:44 anhchien123 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 912 KB
576590 24/04/2019 21:28:33 nhan05102000 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1068 KB
576516 24/04/2019 16:29:50 NgocHieu_MaGiao HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 888 KB
576349 23/04/2019 21:02:43 Thanh_Cao HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 856 KB
576332 23/04/2019 20:43:52 huynhlehoang98 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 892 KB
576161 23/04/2019 11:25:18 HHHHHHHH HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 832 KB
576018 22/04/2019 20:26:57 trieungocminh HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
575945 22/04/2019 12:24:51 idoguirblx HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 2884 KB
575892 22/04/2019 09:15:18 havu HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 31 ms 1060 KB
575831 21/04/2019 22:29:55 meocondp HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
575596 20/04/2019 15:52:51 tuanphantomyb010 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1084 KB
575520 20/04/2019 09:11:56 dung1329 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1088 KB
575490 20/04/2019 00:03:54 ddthanh17pfiev HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
575382 19/04/2019 17:42:17 khanh30125 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 840 KB
575283 19/04/2019 10:10:54 leduyminh HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1112 KB
575143 18/04/2019 21:50:57 shinosuke149 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
575083 18/04/2019 20:32:49 batman HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1088 KB
574843 18/04/2019 13:58:42 letungduong31121999 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1064 KB
574581 17/04/2019 20:51:15 boobas HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1012 KB
574376 17/04/2019 10:19:13 0979526524 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 1008 KB
574368 17/04/2019 10:18:19 nam122003 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1028 KB
574363 17/04/2019 10:17:56 thuhahk16 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 816 KB
574357 17/04/2019 10:17:02 isouyh HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 1008 KB
574350 17/04/2019 10:15:41 nhmi104 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 1028 KB
574348 17/04/2019 10:15:37 hoangdunghk16 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 864 KB
574347 17/04/2019 10:15:35 tobyloy HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 816 KB
574342 17/04/2019 10:14:31 01684614080 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1008 KB
574337 17/04/2019 10:13:59 kimnganhk16 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 31 ms 1028 KB
574336 17/04/2019 10:13:46 dangthithanhphuong HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1008 KB
574328 17/04/2019 10:11:31 lequoctrung HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1008 KB
574320 17/04/2019 10:09:36 laihoangphuongthao HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 816 KB
574313 17/04/2019 10:08:13 datporo8a2 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 62 ms 1008 KB
574309 17/04/2019 10:07:44 baotram HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1008 KB
574302 17/04/2019 10:07:06 anhduonghaanh HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 864 KB
574299 17/04/2019 10:07:04 duongmaiquy2003 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 31 ms 1552 KB
574295 17/04/2019 10:05:42 ChangChangHK16 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 31 ms 876 KB
574291 17/04/2019 10:05:25 0338941454 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 1008 KB
574289 17/04/2019 10:05:15 lantrinh200703 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 1008 KB
574268 17/04/2019 10:00:24 giakietcqt HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 1008 KB
574218 17/04/2019 08:36:10 thống HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
573980 16/04/2019 19:55:48 tuananh778999 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 62 ms 1112 KB
573502 15/04/2019 15:33:15 quangucich2000 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1048 KB
573145 14/04/2019 18:03:09 Newps HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
572959 14/04/2019 08:26:42 nguyenhuy2k2 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1052 KB
572864 13/04/2019 23:46:30 quyenhair2109 HOHA - Số hoàn hảo Java 8 Accepted 140 ms 18008 KB
572721 13/04/2019 20:48:59 trieutanhung93 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
572700 13/04/2019 20:30:33 trieutanhung93 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1044 KB
572218 12/04/2019 10:32:27 ntv1612 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1348 KB
571610 10/04/2019 18:00:21 samnguyen867 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1072 KB
571527 10/04/2019 10:39:45 lam_coder HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
571517 10/04/2019 10:29:12 th2109 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 2496 KB
571491 10/04/2019 08:28:20 shinobitakaharu HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
571305 09/04/2019 18:29:55 Newps HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 0 ms 1268 KB
571037 09/04/2019 13:36:59 hoaf13 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
571032 09/04/2019 13:27:00 Nhóc_Lùn HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1044 KB
570877 09/04/2019 09:18:03 buiminhhangvc2005 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
570790 08/04/2019 23:18:04 nguyengiakiet2003 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 2376 KB
570779 08/04/2019 23:00:35 phongphu2602 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 928 KB
570778 08/04/2019 23:00:12 phongphu2602 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1952 KB
570771 08/04/2019 22:56:58 Nguyen_Cong_Phuc HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1124 KB
570664 08/04/2019 20:14:15 12052000 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1124 KB
570533 08/04/2019 15:55:03 khanhhuyctg HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 78 ms 892 KB
570419 08/04/2019 09:57:05 anhvu_cbl HOHA - Số hoàn hảo Python 3 Accepted 46 ms 1744 KB
570384 08/04/2019 08:05:48 buiminhhangvc2005 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 824 KB
570214 07/04/2019 20:27:33 nguyenduchieu HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 78 ms 1656 KB
570144 07/04/2019 17:05:37 KhongBietLam HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1244 KB
570131 07/04/2019 16:24:40 transude HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 2436 KB
570117 07/04/2019 14:57:08 Thaothao3107 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
569993 06/04/2019 22:51:58 tmnduy HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 892 KB
569875 06/04/2019 15:16:42 votthichaua HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 2500 KB
569655 05/04/2019 20:34:09 idoguirblx HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1332 KB
569621 05/04/2019 19:50:29 chithanh HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1008 KB
569555 05/04/2019 15:41:57 hanhien HOHA - Số hoàn hảo Python 3 Accepted 62 ms 5548 KB
569549 05/04/2019 15:19:50 ngocminh HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 0 ms 1548 KB
569545 05/04/2019 15:04:30 lethedy HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
569538 05/04/2019 14:40:10 linhtruongvu HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 2308 KB
569401 05/04/2019 07:46:48 thanhhai HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 1536 KB
569398 05/04/2019 07:46:04 thanhhai HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 1144 KB
569396 05/04/2019 07:43:36 thutrang813 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 1000 KB
569395 05/04/2019 07:43:03 thutrang813 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 1160 KB
569230 04/04/2019 16:24:42 nguyenvansonhd99 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
569190 04/04/2019 14:52:38 kler HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1112 KB
569070 04/04/2019 01:07:29 truongnguyen3222 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 93 ms 1084 KB
569045 03/04/2019 23:38:38 ayakoyuuki HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 93 ms 1092 KB
569043 03/04/2019 23:36:14 ayakoyuuki HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 93 ms 1088 KB
568756 03/04/2019 14:02:33 thangla2k2 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 1240 KB
568495 02/04/2019 20:56:27 tenda1234 HOHA - Số hoàn hảo Python 3 Accepted 46 ms 1548 KB
568478 02/04/2019 20:10:01 cucxinh2911 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
568449 02/04/2019 17:25:12 Joro HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1084 KB
567749 31/03/2019 19:17:33 Newplayers12 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
567626 31/03/2019 12:38:49 nambxvp HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
567625 31/03/2019 12:35:26 nambxvp HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 872 KB
567603 31/03/2019 11:54:09 NTUCoderPlusAccount HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
567137 30/03/2019 00:17:03 xuankha123 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1120 KB
567136 29/03/2019 23:36:07 xuankha123 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1120 KB
566986 29/03/2019 19:20:46 ngophuthinh HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1076 KB
566607 28/03/2019 19:36:21 Anonymousisthebestoftheworld HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 828 KB
566501 28/03/2019 16:13:03 phanhaidang HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 1744 KB
566068 27/03/2019 23:33:33 ngbn112358 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 62 ms 1052 KB
565883 27/03/2019 20:27:58 trung5kvshthlnqk38b HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 932 KB
565738 27/03/2019 19:24:51 huytda2 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1752 KB
565634 27/03/2019 15:46:25 Cat_coder HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
565370 27/03/2019 08:37:14 HARI000 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
565175 26/03/2019 20:32:24 ngochan123 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 1112 KB
565133 26/03/2019 19:10:11 binlunxt HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
564920 26/03/2019 08:20:38 HikiNeet HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
564836 25/03/2019 22:45:47 midnight HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1060 KB
564795 25/03/2019 21:37:28 Nguyencaobao203 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1060 KB
564599 25/03/2019 10:23:19 thiennhanui HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 924 KB
564588 25/03/2019 10:06:21 pqhieu HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 856 KB
564585 25/03/2019 09:44:50 lecungtien HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 62 ms 792 KB
564491 24/03/2019 22:32:03 longdoviet HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1016 KB
564284 24/03/2019 14:54:50 blueshark07 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 860 KB
564223 24/03/2019 09:53:50 trycod3 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 864 KB
564066 23/03/2019 19:18:36 phongan105 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 1008 KB
563483 22/03/2019 10:58:37 gachiengion HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 93 ms 1044 KB
563076 21/03/2019 18:09:07 khanhtran2201 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
562932 21/03/2019 11:19:02 dinhtu2714 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 1220 KB
562925 21/03/2019 11:06:36 tntl HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 1156 KB
562866 21/03/2019 08:25:27 SHINZ HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
562860 21/03/2019 07:47:19 hoangnguyencpp HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1016 KB
562829 21/03/2019 00:25:48 hongphongthp HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 78 ms 996 KB
562805 20/03/2019 22:56:55 tuandzk111cva HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
562765 20/03/2019 21:56:26 Bdl_n HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
562549 20/03/2019 12:21:18 minhbeta HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 31 ms 1080 KB
562519 20/03/2019 10:39:42 daothanhloc HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
562450 20/03/2019 08:39:27 tyty HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
562416 19/03/2019 23:55:55 quanquan HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
562413 19/03/2019 23:52:28 _Min_ HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 2176 KB
562257 19/03/2019 17:52:36 chienkhamdtv HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
561184 16/03/2019 20:35:44 dangptpt_ HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 93 ms 1092 KB
560920 15/03/2019 23:04:23 nhtm HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 3124 KB
560493 14/03/2019 20:35:44 hoktro HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 93 ms 1080 KB
560475 14/03/2019 20:07:15 hoannguyenngoc22 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 880 KB
560473 14/03/2019 19:53:17 tuankhoa2908 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
560351 14/03/2019 16:09:11 ngocminhta HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 832 KB
560286 14/03/2019 15:10:59 hongthu712 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
559384 12/03/2019 22:22:43 trananhquan120504 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 1260 KB
559373 12/03/2019 22:12:47 hosithao HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 1176 KB
559203 12/03/2019 17:09:21 Nducnha HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 125 ms 2744 KB
559102 12/03/2019 15:15:55 Trannhatnam HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 140 ms 2724 KB
558989 12/03/2019 10:20:05 chongoairung HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 125 ms 2724 KB
558873 12/03/2019 09:03:07 minas_0213 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
558416 11/03/2019 15:33:20 HentaiĐạiNhân HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
558415 11/03/2019 15:31:05 Alice0801 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
558325 11/03/2019 14:28:49 quynhd_1308 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
558256 11/03/2019 11:35:39 quynh382003 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 996 KB
558231 11/03/2019 10:46:32 gianghia056 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
558101 11/03/2019 10:02:50 Chi_songngu HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
557981 11/03/2019 08:24:46 thpthl2 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 1268 KB
557980 11/03/2019 08:24:38 thpthl2 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
557471 09/03/2019 22:47:48 alibaba HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
556216 07/03/2019 14:09:07 nhuricute HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
555911 06/03/2019 22:10:36 meoconnho2004 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 78 ms 1044 KB
555828 06/03/2019 21:02:33 buu HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1044 KB
555677 06/03/2019 16:06:09 dương HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 1268 KB
555672 06/03/2019 16:01:30 ykhanh205 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1492 KB
555413 06/03/2019 08:03:49 vuonghuyen2006 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 820 KB
555393 06/03/2019 07:39:35 hoangndu HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1048 KB
555237 05/03/2019 18:21:19 Trí123 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 944 KB
555235 05/03/2019 18:19:53 letrunghau1962 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1036 KB
555232 05/03/2019 18:09:38 xuankha123 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1044 KB
554725 04/03/2019 18:16:07 nxphuong HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1044 KB
554689 04/03/2019 15:50:47 nexus26 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 936 KB
554601 04/03/2019 10:49:05 phuonghoa HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 1016 KB
554174 02/03/2019 23:04:04 hoang123 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 78 ms 1252 KB
553770 02/03/2019 08:55:15 nguyenhuy2k2 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 1328 KB
553410 01/03/2019 16:06:32 doanhtuan137 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 1316 KB
553361 01/03/2019 15:10:01 vqmanh1306 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 892 KB
553358 01/03/2019 15:08:02 nguyenhung18 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 140 ms 2752 KB
553357 01/03/2019 15:07:50 duong081223 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 1036 KB
553352 01/03/2019 15:05:40 duong67 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 948 KB
553351 01/03/2019 15:04:37 hyuuns HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 140 ms 2752 KB
553349 01/03/2019 15:04:19 thaiduongdepzaivodick HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
553175 01/03/2019 08:45:23 Reset_For_VOI HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 78 ms 1116 KB
553164 01/03/2019 08:32:34 namlawng123 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
552831 28/02/2019 17:02:25 aka100304 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
552818 28/02/2019 16:42:02 minhthi28 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 140 ms 2752 KB
552709 28/02/2019 14:39:07 nguyenhau HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
552638 28/02/2019 10:08:47 h_giaotvn HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
552523 27/02/2019 23:16:33 ngvuthanhnhan HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 2016 KB
552464 27/02/2019 21:52:07 datphung HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 820 KB
552267 27/02/2019 15:36:49 irisus123 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 1140 KB
552259 27/02/2019 15:25:29 BanManiac HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 1036 KB
552210 27/02/2019 14:03:05 anphongpct HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
551766 26/02/2019 15:51:15 anhvt2k3 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1220 KB
551754 26/02/2019 15:31:56 anhvt2k3 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 1276 KB
551694 26/02/2019 14:36:11 phuquang HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
551420 25/02/2019 21:01:28 hoangdeam5 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
551410 25/02/2019 20:53:39 khongquangnam HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
551375 25/02/2019 20:22:06 nguyenthanhnga HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
551327 25/02/2019 19:18:08 khanhdanh HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1028 KB
551306 25/02/2019 17:43:52 thiennhb HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 2392 KB
551277 25/02/2019 17:01:09 lam1708vn HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1188 KB
551113 25/02/2019 10:32:50 masteroffood HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
550473 23/02/2019 18:14:42 Trí123 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 892 KB
550468 23/02/2019 18:08:39 letrunghau1962 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1092 KB
550462 23/02/2019 18:00:07 xuankha123 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1092 KB
550386 23/02/2019 15:51:09 huyhhh2511 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
550385 23/02/2019 15:50:37 vanbinh04051999 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 31 ms 1132 KB
550384 23/02/2019 15:48:12 vanbinh04051999 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 31 ms 1132 KB
550383 23/02/2019 15:47:07 huyhhh2511 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
549827 22/02/2019 10:22:32 adeline HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 1096 KB
549481 21/02/2019 15:44:28 Thuỷa1 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 984 KB
549472 21/02/2019 15:41:21 Sơna1 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 1448 KB
549429 21/02/2019 15:20:57 minhduc2k2vp HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 1128 KB
549341 21/02/2019 14:42:53 Hieu99x1111 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 0 ms 892 KB
549221 21/02/2019 08:45:22 winofwin2929 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1088 KB
549220 21/02/2019 08:44:20 winofwin2929 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 848 KB
549029 20/02/2019 20:43:37 THoangHuy HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 856 KB
549025 20/02/2019 20:37:13 tuankhoa2908 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
548810 20/02/2019 11:29:06 dragon HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1128 KB
548647 19/02/2019 21:54:42 vinhntndu HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 62 ms 1088 KB
548644 19/02/2019 21:53:52 vinhntndu HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 78 ms 1148 KB
548476 19/02/2019 16:33:26 Best HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 1300 KB
548472 19/02/2019 16:24:13 Nquoctuan HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
547946 18/02/2019 09:37:57 harleyjin2019 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 156 ms 2784 KB
547775 17/02/2019 20:34:13 nguyenvu HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 62 ms 1824 KB
547774 17/02/2019 20:33:13 nguyenvu HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 62 ms 1816 KB
547489 16/02/2019 19:24:24 goatdoheo HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
547482 16/02/2019 19:11:07 pinyahoo567 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 868 KB
547456 16/02/2019 18:11:35 Hedgehog2411 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 2436 KB
547190 16/02/2019 00:41:57 ngtrkien18 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
546957 15/02/2019 19:27:08 nhanpro023 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 1128 KB
546940 15/02/2019 18:13:48 vanan9205 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
546877 15/02/2019 16:04:15 duong2 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 2452 KB
546821 15/02/2019 15:13:15 thao1234 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
546811 15/02/2019 14:54:24 huuduc8igc HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
546797 15/02/2019 14:39:21 truongnl5 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1480 KB
546795 15/02/2019 14:37:08 nguyenquockhanh HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
546323 14/02/2019 13:40:05 nhatmot123123 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 2452 KB
546092 13/02/2019 20:34:28 Rokudo1999Mukuro HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
546046 13/02/2019 18:02:51 ngohieu7890 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 78 ms 1032 KB
545786 13/02/2019 04:01:32 myhorizon HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
545381 12/02/2019 10:15:59 kwaklee2003 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 93 ms 1056 KB
545043 11/02/2019 16:03:22 david0403 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 1124 KB
544639 10/02/2019 12:56:32 chinhnd719 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 840 KB
544554 10/02/2019 09:00:46 tuan3655 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 78 ms 892 KB
544392 09/02/2019 15:55:15 ntnowadays HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 1068 KB
544280 08/02/2019 23:20:09 fkphua HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
544132 08/02/2019 11:06:08 heo HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
544098 08/02/2019 10:08:32 crayed63 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1064 KB
543862 07/02/2019 13:02:17 nhphucqt HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1516 KB
543817 07/02/2019 10:54:17 khanha2k46pbc HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 62 ms 1300 KB
543802 07/02/2019 08:45:23 tranthanh HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 93 ms 2440 KB
543614 05/02/2019 22:37:16 febierDR HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1064 KB
543575 05/02/2019 19:46:27 gacodelam123 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
543218 03/02/2019 22:48:09 123ra456 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 93 ms 2460 KB
543167 03/02/2019 21:44:56 donguyentai2005 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
543126 03/02/2019 20:49:17 thedemonstuan HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
542886 03/02/2019 01:49:32 thaobeoloi HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1088 KB
542203 31/01/2019 15:06:43 haohuy687 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 1176 KB
542138 31/01/2019 11:12:34 emlaNguyen HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 1268 KB
542130 31/01/2019 10:53:25 thainguyenpccase HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 1140 KB
542078 31/01/2019 01:48:51 bingo HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
541965 30/01/2019 17:14:13 NoFace HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
541739 29/01/2019 21:19:49 pikachu123 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
541698 29/01/2019 20:06:21 minhtruc151106 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 996 KB
541696 29/01/2019 20:01:40 daithangwtf HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
541681 29/01/2019 19:24:32 ryoushiki HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1460 KB
541675 29/01/2019 18:22:00 thecuongthehieu HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1076 KB
541256 28/01/2019 09:51:18 quangminh14 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 892 KB
541206 27/01/2019 23:42:38 ffrederick HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
541167 27/01/2019 21:34:02 thien306 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1056 KB
540951 27/01/2019 09:55:00 ducthangivicii HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
540818 26/01/2019 17:10:38 rsattlpalpha HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 62 ms 888 KB
540541 25/01/2019 22:24:14 phungduyminh1802 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1052 KB
540533 25/01/2019 22:13:51 bongma HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
540519 25/01/2019 21:54:12 vinhhung HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
540397 25/01/2019 17:46:57 mystar0806 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
540038 24/01/2019 21:03:56 Lam22062002 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1028 KB
540007 24/01/2019 19:41:05 cptkhai HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 884 KB
539987 24/01/2019 18:36:44 vanquyvct HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
539740 23/01/2019 20:58:56 akamegakill HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
539477 22/01/2019 20:42:32 huynhchiton981 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 896 KB
539426 22/01/2019 18:17:35 tcoder HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1064 KB
539279 22/01/2019 14:35:39 0369191689 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 125 ms 2748 KB
539270 22/01/2019 14:19:44 hoangdieu HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
539254 22/01/2019 13:41:30 dinhtranchien HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1064 KB
539200 22/01/2019 09:37:46 huuthuan13816 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 125 ms 2724 KB
539021 21/01/2019 20:50:54 ble HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1108 KB
539009 21/01/2019 20:45:31 TTree HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 1324 KB
538952 21/01/2019 19:31:04 Anonymous_is_the_best HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 1468 KB
538834 21/01/2019 12:18:11 tenchuaaidung HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 872 KB
538788 21/01/2019 10:55:35 onehit HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 1324 KB
538594 20/01/2019 20:00:54 huycc123 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 1096 KB
538475 20/01/2019 13:28:33 Itachi HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 62 ms 1060 KB
538379 19/01/2019 23:41:38 haxorus2004 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
538328 19/01/2019 21:46:18 17000547 HOHA - Số hoàn hảo Java 8 Accepted 156 ms 18068 KB
538287 19/01/2019 19:05:28 lugeiu2911 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1088 KB
538233 19/01/2019 15:08:15 manhpkcn HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1068 KB
537236 16/01/2019 20:35:51 dangvantrung10181920 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 93 ms 836 KB
537181 16/01/2019 16:54:34 Nguyenthaihoc HOHA - Số hoàn hảo Python 3 Accepted 46 ms 1560 KB
536793 15/01/2019 19:50:23 hocsuotdoi HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 78 ms 2524 KB
536791 15/01/2019 19:46:46 Huongtran HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 93 ms 2496 KB
536707 15/01/2019 16:04:40 gbking2003 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 1360 KB
536460 14/01/2019 22:45:41 nguyenminh HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1044 KB
536452 14/01/2019 22:38:30 shoanga2k52 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
536435 14/01/2019 21:49:24 ngocnguyenminh HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
536289 14/01/2019 17:05:15 buinhu01 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 844 KB
536029 14/01/2019 01:52:13 thanhlong1801 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
535965 13/01/2019 22:05:50 banana2k HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 0 ms 1000 KB
535868 13/01/2019 19:38:49 asdsderfedf HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
535852 13/01/2019 18:59:23 asdsderfedf HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
535851 13/01/2019 18:55:25 asdsderfedf HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1628 KB
535168 11/01/2019 22:07:10 bao2342 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 78 ms 812 KB
535123 11/01/2019 21:29:06 leminhhieust HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 62 ms 1704 KB
535049 11/01/2019 20:14:39 tanchan769 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
534823 11/01/2019 11:24:01 YêuAnhTrưởng HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 848 KB
534784 11/01/2019 09:39:45 sp_pzoro HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 1132 KB
534767 11/01/2019 09:15:15 bengbengbeng HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1128 KB
533891 10/01/2019 02:47:44 phamcham HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 2444 KB
533847 09/01/2019 22:47:50 minhnghiacpp HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 31 ms 1096 KB
533766 09/01/2019 21:03:33 MRone04 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
533577 09/01/2019 16:34:32 ct390 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1096 KB
533474 09/01/2019 10:28:04 huynhgiao_tvn HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
533224 08/01/2019 19:53:29 leviettttnh HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 952 KB
533169 08/01/2019 18:23:06 toikhongbietlambai HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
532305 07/01/2019 09:28:27 batuan HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1068 KB
531909 06/01/2019 20:37:41 viethunganhthu HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
531708 06/01/2019 15:17:28 ghostblade HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 1132 KB
531579 06/01/2019 11:08:45 Member HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
531464 06/01/2019 09:54:50 blackcat2710 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 920 KB
530937 05/01/2019 12:58:33 anhvuddpro123 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
530908 05/01/2019 11:06:13 tuanqlbxvp HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 62 ms 1024 KB
530554 04/01/2019 20:32:09 dothihoangduyen HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1128 KB
530543 04/01/2019 20:27:14 lecongnguyen16Ti HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 968 KB
530459 04/01/2019 18:48:22 thanhlong1801 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1128 KB
530453 04/01/2019 18:24:05 hoaithuong11051 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 844 KB
530357 04/01/2019 14:18:52 khanhthcsbinhbo9a HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 1188 KB
530242 04/01/2019 10:17:10 nguyenthithuylinh HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 125 ms 2776 KB
530219 04/01/2019 10:09:46 duonghaohao HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1352 KB
530217 04/01/2019 10:09:05 ronaldo HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 140 ms 2776 KB
530166 04/01/2019 09:46:33 nguyentuankiet2005 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1356 KB
530152 04/01/2019 09:40:46 CKTGNMHieu HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
530137 04/01/2019 09:33:08 nguyenquangdung HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 125 ms 2776 KB
530069 04/01/2019 08:46:39 nguyenthieuthanh HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 1064 KB
529983 04/01/2019 07:39:27 bxgbaki HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 840 KB
529157 02/01/2019 14:33:54 dothanhhai8a4 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 78 ms 1580 KB
528425 02/01/2019 10:46:43 Zerolife HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
528338 02/01/2019 08:14:25 ngocduygpc8a1 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 62 ms 1184 KB
528317 02/01/2019 07:44:20 tiendatgpc HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 844 KB
528309 02/01/2019 07:37:15 bjobjobjo113 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 140 ms 2760 KB
528175 01/01/2019 21:29:57 mrhung1999vnvn HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
528113 01/01/2019 00:55:06 chilly123 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1368 KB
526670 11/12/2018 14:06:24 sonpham056 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1148 KB
526402 10/12/2018 21:07:23 Enoughtodie99 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 912 KB
526098 10/12/2018 13:49:31 truongvulinh HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 1124 KB
525960 09/12/2018 21:13:48 phongpcbyl HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1216 KB
525954 09/12/2018 21:09:22 minhvuthcsyl HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 62 ms 1168 KB
525876 09/12/2018 19:56:00 thanhtuthcsyenlac HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 125 ms 2772 KB
525849 09/12/2018 18:53:18 tieucotdau145 HOHA - Số hoàn hảo Python 3 Accepted 46 ms 1572 KB
525686 09/12/2018 13:29:10 huynhgiaot HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
525222 08/12/2018 09:21:39 HeoSolji HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1144 KB
525067 07/12/2018 20:39:16 hongduyen29 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 932 KB
524865 07/12/2018 15:11:27 hunghero76 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
524384 06/12/2018 12:01:32 nguyehung HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 912 KB
524334 06/12/2018 10:19:29 lucdaoquanh HOHA - Số hoàn hảo Java 8 Accepted 156 ms 17836 KB
524289 06/12/2018 08:49:23 ducminhtrinh HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 964 KB
524287 06/12/2018 08:31:22 nmd1704 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
524285 06/12/2018 08:23:17 danh7saobay HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1388 KB
523968 05/12/2018 14:20:33 lamcqt HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1124 KB
523920 05/12/2018 09:49:44 kimtoi_123 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 1128 KB
523856 05/12/2018 08:54:26 hanhnguyen26 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
523699 04/12/2018 20:50:59 codelaitudau HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 93 ms 1108 KB
523364 03/12/2018 23:34:00 thangitcbg HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
523120 03/12/2018 20:00:05 mr_coder HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
522991 03/12/2018 15:16:41 quangtien347 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1108 KB
522977 03/12/2018 14:10:35 meomun2010 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 93 ms 1108 KB
522554 02/12/2018 13:42:46 minhtrieutvn HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 62 ms 1528 KB
522382 01/12/2018 23:24:37 Evil HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 64 KB
522378 01/12/2018 23:15:52 vanhsusu03 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1120 KB
522195 01/12/2018 19:07:01 runytan10 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1124 KB
521760 30/11/2018 19:42:01 lethuyyl HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 1444 KB
521494 29/11/2018 21:36:28 anhlavipnd199 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1076 KB
521467 29/11/2018 21:16:14 vttdvp HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1080 KB
521306 29/11/2018 15:54:13 thaoly_tvn HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1512 KB
521303 29/11/2018 15:53:03 kimcuong_tvn HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
521288 29/11/2018 15:47:22 kimngan_tvn HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
520684 27/11/2018 21:47:38 hocchovui HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 1120 KB
520632 27/11/2018 20:54:02 vanduc8a3 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 824 KB
520537 27/11/2018 17:32:32 ngophuthinh HOHA - Số hoàn hảo Python 3 Accepted 1000 ms 6776 KB
520516 27/11/2018 16:39:46 hoangviethang HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1036 KB
520339 27/11/2018 07:35:26 ptdien HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 46 ms 1008 KB
520189 26/11/2018 21:31:35 manhtuan0206 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
519894 26/11/2018 12:39:01 aGoodGuy HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 62 ms 1360 KB
519693 25/11/2018 22:41:42 ronnienguyen HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 31 ms 1084 KB
519678 25/11/2018 22:18:02 phamkhanhlinh HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 93 ms 1068 KB
519653 25/11/2018 21:58:18 myheart_jin HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 1104 KB
519605 25/11/2018 21:16:09 hunguet HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1068 KB
519591 25/11/2018 21:04:03 hoavinh HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 868 KB
519530 25/11/2018 20:01:21 namconyl HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 1132 KB
519511 25/11/2018 19:34:45 minhvuthcsyl HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
519365 25/11/2018 13:01:08 Evil HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
519256 25/11/2018 08:32:22 bluesky_ HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
519169 24/11/2018 23:13:24 hoanglongtranhuu HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1040 KB
518896 24/11/2018 17:26:40 khongbiet HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 62 ms 972 KB
518749 24/11/2018 14:02:25 dasea HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
518479 23/11/2018 20:22:19 TranNgan HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 46 ms 1000 KB
518244 23/11/2018 14:57:28 huyak16cqt HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 31 ms 1072 KB
518131 23/11/2018 10:53:38 hachanh HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 31 ms 840 KB
517959 22/11/2018 23:15:44 huydcmm HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 93 ms 1068 KB
517871 22/11/2018 21:03:42 nguyenthanhdung HOHA - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 46 ms 1060 KB
517682 22/11/2018 17:18:39 11111111111111 HOHA - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 2708 KB
517658 22/11/2018 16:31:29 kiettram HOHA - Số hoàn hảo Python 3 Accepted 984 ms 6828 KB
517585 22/11/2018 15:42:58 Minh2509 HOHA - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
517120 21/11/2018 22:14:29