Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
741240 07/04/2020 14:40:05 knam4202 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 2536 KB
740636 05/04/2020 14:45:21 phuoctktkhg PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
740389 04/04/2020 18:04:37 pinyahoo567 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2684 KB
740210 03/04/2020 23:07:41 quangtm199 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
738476 30/03/2020 17:25:47 kassivender PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2708 KB
738013 28/03/2020 23:04:57 drloc2004 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1836 KB
737906 28/03/2020 16:50:46 damminhquan PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2700 KB
737534 27/03/2020 12:17:42 AnhLongButPha PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1848 KB
737406 26/03/2020 21:47:05 bbamm PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
737146 25/03/2020 21:50:51 RandomMan100 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 2428 KB
736317 23/03/2020 10:44:19 viothang PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
736315 23/03/2020 10:33:09 naruto270504 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
735822 21/03/2020 16:28:49 chenlinong PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1808 KB
735390 20/03/2020 08:21:59 tienloc_dz PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
733514 16/03/2020 20:46:28 hokage1201 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1480 KB
733230 15/03/2020 10:45:39 hoangmanh123 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
733202 15/03/2020 09:54:45 drlamlqd9 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
731752 12/03/2020 21:09:42 vietanhk99 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
730458 08/03/2020 23:34:06 vhskillpro2 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Python 3 Accepted 62 ms 6820 KB
729499 05/03/2020 23:21:04 Kduy9180 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
729226 05/03/2020 19:26:14 vmt120203 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
728635 04/03/2020 10:18:45 tienloc_tvn PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
727860 02/03/2020 14:28:37 duyvu123 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
727042 28/02/2020 20:57:54 HuỳnhHuyZz PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2684 KB
726425 27/02/2020 14:55:21 0389285729 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2732 KB
726281 26/02/2020 23:34:23 bku_lapis PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1792 KB
725880 26/02/2020 09:48:49 linhngao121212 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2704 KB
725813 25/02/2020 23:09:07 phamvansung PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
725760 25/02/2020 21:47:36 aruru12 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Python 3 Accepted 62 ms 5484 KB
725226 24/02/2020 19:34:07 ntnvlog PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
725014 24/02/2020 11:31:32 chuhung12 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1944 KB
724873 23/02/2020 22:30:52 haphuongctn PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2700 KB
724871 23/02/2020 22:29:21 LêNhậtAnh PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
724865 23/02/2020 22:26:34 giangcao2204 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
724857 23/02/2020 22:20:10 LêNhậtAnh PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2040 KB
724806 23/02/2020 21:22:45 thanhtructink31 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1720 KB
724784 23/02/2020 20:34:25 ninh PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 31 ms 32460 KB
724728 23/02/2020 18:47:39 Hoangson2711 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2116 KB
724654 23/02/2020 16:26:40 Akira PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 2492 KB
724645 23/02/2020 16:19:47 yenlethu2409 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2148 KB
724603 23/02/2020 15:40:52 luuanhtn1 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1828 KB
724599 23/02/2020 15:38:46 luuanhtn1 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1828 KB
724538 23/02/2020 14:16:54 NNS PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
723977 22/02/2020 09:53:50 hungit04 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 2464 KB
723802 21/02/2020 21:00:27 lkminhhieu PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1716 KB
723469 21/02/2020 07:31:16 lucky_boy PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 0 ms 1696 KB
723466 21/02/2020 03:29:38 donghung1711 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2732 KB
723350 20/02/2020 18:53:05 thanhmai PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1724 KB
723250 20/02/2020 15:36:12 hanhngan PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2048 KB
723179 20/02/2020 13:17:29 ngapreo21 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
723165 20/02/2020 12:50:12 loidinhnhat001 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
723007 20/02/2020 09:09:27 manh2004 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 31468 KB
722919 19/02/2020 22:14:24 LêMinh PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2116 KB
722794 19/02/2020 19:16:35 long020506 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 31 ms 2660 KB
722029 18/02/2020 12:24:29 hoangtrung1801 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1868 KB
721695 17/02/2020 19:36:41 Jill_Laila PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
721227 16/02/2020 21:29:31 thống PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 31 ms 2740 KB
721210 16/02/2020 21:12:22 manhender PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1856 KB
721188 16/02/2020 20:34:32 ptcvp121 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1864 KB
720963 16/02/2020 11:14:47 ashura2k5501 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1860 KB
720954 16/02/2020 10:58:52 baopham19062003kgkgkg PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
720731 15/02/2020 20:47:30 ntnvlog PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
720200 14/02/2020 20:24:38 minhquan052003 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
719649 13/02/2020 17:05:29 khanhtron03 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
718929 12/02/2020 07:52:03 minhtrieutvn PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
718158 10/02/2020 21:38:19 thienphunhc PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
716847 08/02/2020 13:19:04 0343249261 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 31 ms 2780 KB
716068 07/02/2020 09:31:54 Lucifer PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
715813 06/02/2020 20:33:50 quythu2005 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
714347 04/02/2020 16:24:54 ngoc1824 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1908 KB
714103 03/02/2020 22:24:38 hoktro PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
710477 28/01/2020 14:43:46 watanabe2804 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
710218 27/01/2020 15:45:04 tuilatui132 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2704 KB
709416 23/01/2020 23:56:17 tranminhprvt01 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 31 ms 2684 KB
708760 22/01/2020 16:28:29 haupas PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 0 ms 1824 KB
708291 21/01/2020 20:53:07 HackerMan PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1816 KB
707859 20/01/2020 22:30:18 19522456 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
707127 19/01/2020 13:37:14 suxzat PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 2484 KB
706223 17/01/2020 15:10:07 viocuong PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Python 3 Accepted 156 ms 6520 KB
704445 13/01/2020 21:55:52 dontkillme PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2696 KB
702801 11/01/2020 12:20:27 pxt9704 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1888 KB
701954 10/01/2020 08:00:05 4maxskill4 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
701532 09/01/2020 15:15:45 Nhi23072002 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
701530 09/01/2020 15:14:03 Nhi23072002 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 4100 KB
701524 09/01/2020 15:11:23 Nhi23072002 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 31 ms 2748 KB
701084 08/01/2020 21:52:54 VGK_Cr7 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
701059 08/01/2020 21:11:39 Love PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
700591 07/01/2020 23:46:02 Ncb_10t PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 1832 KB
700382 07/01/2020 19:00:44 anhkhoa09032004 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 3576 KB
700301 07/01/2020 16:19:23 quoclan99 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 31 ms 1048 KB
700258 07/01/2020 15:34:46 Trung13102000 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2444 KB
700252 07/01/2020 15:28:57 Trung13102000 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2452 KB
699984 07/01/2020 11:26:21 CodeWar37 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1828 KB
699793 07/01/2020 07:19:53 khanhld PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 2496 KB
699714 07/01/2020 00:16:39 ntphong PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2708 KB
699604 06/01/2020 23:20:09 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1880 KB
699594 06/01/2020 23:16:02 ntphong PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2704 KB
699350 06/01/2020 20:17:48 nvt2003 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 31 ms 2744 KB
698599 05/01/2020 16:59:11 nemesis PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1888 KB
698527 05/01/2020 15:36:46 novaphoenix PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
698188 04/01/2020 23:03:10 ntquoc263 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
696673 02/01/2020 22:25:46 nnbxxx PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
696312 02/01/2020 14:22:08 ngocduygpc8a1 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
696082 02/01/2020 01:22:36 nguyenduythanh PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1852 KB
695890 01/01/2020 17:00:15 tktmaya PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
695573 31/12/2019 19:18:37 BananaOnTheTree PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 2480 KB
695121 30/12/2019 21:22:12 hipzbonobo PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1864 KB
695063 30/12/2019 19:44:21 Thiennguyen1704 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
695052 30/12/2019 19:13:00 con_cua_ne PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 2540 KB
695046 30/12/2019 19:00:47 LoveGiang3000 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 2560 KB
694586 29/12/2019 09:37:46 hieuhehehieu123 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2980 KB
694583 29/12/2019 08:32:16 lephucchi12112004 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
693938 27/12/2019 14:42:20 djxone123456 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1860 KB
693339 26/12/2019 07:33:19 Nhi23072002 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
693200 25/12/2019 16:50:00 BestSub332Codefun PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
691768 22/12/2019 00:16:41 toiladuc_1012_HSGS PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1860 KB
691765 21/12/2019 23:29:36 duc04122004 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1856 KB
691243 20/12/2019 21:39:37 LoveGiang3000 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1932 KB
689149 16/12/2019 14:41:19 thienminh PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 2508 KB
687276 11/12/2019 20:28:56 jackykg PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 0 ms 1888 KB
687255 11/12/2019 19:22:39 camnguyenmeow PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1888 KB
687206 11/12/2019 17:58:59 nevergiveup PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1884 KB
687202 11/12/2019 17:57:26 nevergiveup PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
686792 10/12/2019 22:22:07 namu10x PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
686693 10/12/2019 17:15:44 dangtiendung1201 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
686433 09/12/2019 19:19:39 CBLtk PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1888 KB
684384 03/12/2019 17:10:29 prgrmanh PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
684351 03/12/2019 15:33:35 ltnhi15624 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2876 KB
684350 03/12/2019 15:31:39 ltnhi15624 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2876 KB
684349 03/12/2019 15:30:50 ltnhi15624 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 2880 KB
684348 03/12/2019 15:30:45 Akise PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
684347 03/12/2019 15:29:24 Nhanlolicon PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
684346 03/12/2019 15:28:33 tranhoaiphu PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1900 KB
684345 03/12/2019 15:28:12 ngongoc071 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 2276 KB
684344 03/12/2019 15:28:05 tranbac1128 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1984 KB
684343 03/12/2019 15:27:23 Evanstn2412 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1984 KB
684341 03/12/2019 15:24:34 maemi PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2880 KB
684338 03/12/2019 15:21:21 lymycm PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
683930 02/12/2019 20:38:01 SpyBurner PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 2544 KB
683810 02/12/2019 15:44:45 vanquy123 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
683219 30/11/2019 22:09:14 anhthcsyl2006 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 31 ms 3020 KB
683200 30/11/2019 21:47:44 trivinhvrs PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
682391 29/11/2019 16:38:54 boydatinh PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1908 KB
680991 27/11/2019 15:32:54 sheepB1209 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 2584 KB
680865 27/11/2019 10:53:53 tientran286 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
680053 25/11/2019 17:40:57 kimji PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 31 ms 3016 KB
679641 24/11/2019 16:10:16 minhthi28 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
679176 23/11/2019 19:04:16 tanhoangdl PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
679170 23/11/2019 18:50:52 iambluuu PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
679155 23/11/2019 18:13:27 tanhoangdl PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
679154 23/11/2019 18:12:04 minhquandinhcao PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
679151 23/11/2019 18:11:03 iambluuu PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
678386 22/11/2019 15:44:15 dropusagi PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
677085 21/11/2019 19:41:58 tandk PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
677081 21/11/2019 19:33:14 agru PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1868 KB
676866 21/11/2019 10:54:51 agru PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1860 KB
675116 17/11/2019 17:16:18 19521242 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1844 KB
675098 17/11/2019 16:43:08 bao2342 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
674906 17/11/2019 09:58:09 mnhphm PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1832 KB
674806 16/11/2019 23:05:45 kitkat303 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
674549 16/11/2019 12:28:09 ddlan123 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 1836 KB
674491 15/11/2019 23:03:02 cbl_conghuynh PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
674487 15/11/2019 22:51:36 mnhphm PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
673811 14/11/2019 17:45:59 A519LeVanDuc PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1792 KB
673125 13/11/2019 15:52:37 RedDevilss2 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 2508 KB
672448 12/11/2019 06:02:53 SuaDuong PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
672207 11/11/2019 20:36:18 canhtoannct PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2640 KB
672194 11/11/2019 20:27:04 ristxnd PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2700 KB
672179 11/11/2019 20:02:08 htthinh1999 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 2488 KB
672101 11/11/2019 17:07:16 auvaops1 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1828 KB
671845 10/11/2019 21:16:52 0941177356 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 2516 KB
671020 08/11/2019 22:40:45 hitu1905 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
670778 08/11/2019 19:40:54 hoang2k5 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
670388 07/11/2019 22:46:44 admin2009 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1872 KB
670037 07/11/2019 15:12:22 NguyenVanTan PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1876 KB
669971 07/11/2019 11:18:35 kyohzs02 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
669970 07/11/2019 11:18:10 huynam2611 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
669967 07/11/2019 11:14:15 thanhhuyenvu PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
669966 07/11/2019 11:14:08 nb2phuong PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
669964 07/11/2019 11:13:40 Paikugon PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
669959 07/11/2019 11:06:22 MonkeyPlayLOL PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
669957 07/11/2019 11:02:58 Paikugon PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
669955 07/11/2019 11:01:41 qvan_le PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
669731 06/11/2019 21:37:14 ogit403 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
667987 03/11/2019 20:21:57 qweUltimate PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 31 ms 1868 KB
667910 03/11/2019 17:54:36 emLaNewBie PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
666048 31/10/2019 16:30:49 FL_ADC PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
666038 31/10/2019 16:20:00 PluginDZN PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 31 ms 2744 KB
666036 31/10/2019 16:17:20 nhatvuhq98 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
666035 31/10/2019 16:16:45 nhatvuhq98 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
666028 31/10/2019 16:01:13 vanchien PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
666006 31/10/2019 15:39:06 NQT1998 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
665996 31/10/2019 15:29:46 kiki1999 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
665464 30/10/2019 19:32:13 phgquynh2208 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
665364 30/10/2019 15:43:04 lethienquan28052006 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
665272 30/10/2019 13:35:29 HoaBenKiaSong PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
664645 28/10/2019 21:59:49 phuong2004 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1872 KB
664267 28/10/2019 10:53:39 nmhh PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 2572 KB
663953 27/10/2019 15:45:37 congcanhlnq PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1876 KB
663349 26/10/2019 19:42:09 vhskillpro PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 0 ms 2528 KB
662451 25/10/2019 00:28:17 hhhaha PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 2540 KB
661167 22/10/2019 20:57:05 DươngAnhVũ PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2612 KB
660995 22/10/2019 15:04:31 MinhBietBay PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 2612 KB
660693 21/10/2019 22:12:22 ppc99er PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1908 KB
660424 21/10/2019 18:18:23 dpduy123 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
660415 21/10/2019 17:52:32 dpduy123 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1916 KB
660412 21/10/2019 17:48:27 dpduy123 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
659742 19/10/2019 19:30:59 nguyenvanson PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
658945 17/10/2019 19:17:21 MaMoi PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 2576 KB
658881 17/10/2019 18:08:57 sydeptrai11 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
658692 17/10/2019 11:58:34 sydeptrai11 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
658688 17/10/2019 11:47:30 minhtriet2903 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1904 KB
658613 17/10/2019 10:28:48 huytool PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1912 KB
658592 17/10/2019 09:44:42 badaoteemo1 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1904 KB
658206 16/10/2019 08:55:50 hieupham PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
657429 14/10/2019 17:35:58 Johan PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
657326 14/10/2019 15:44:40 drtue2501 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
656906 13/10/2019 15:40:38 lvcong97 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
656643 12/10/2019 20:32:34 nguyentrantien2002 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
655622 11/10/2019 07:26:02 whoisthatguy PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
655039 10/10/2019 09:33:43 Dan_De_Nui PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
654579 09/10/2019 20:18:35 tahoangquan2 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
653137 07/10/2019 21:52:02 sendmylove123 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
652697 06/10/2019 22:07:37 huyduonghuy PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 2580 KB
651979 05/10/2019 20:23:38 Zelda2004 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1880 KB
651753 05/10/2019 11:32:01 cuongdoduy123 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1888 KB
651687 05/10/2019 10:00:57 TrumpPham PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1884 KB
651672 05/10/2019 09:43:49 cuongdoduy123 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
651668 05/10/2019 09:37:03 nguyenkhoip PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
651636 05/10/2019 08:57:21 cuongdoduy123 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
651030 04/10/2019 14:35:45 kevilstark PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
650415 03/10/2019 15:42:17 legoyb PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
649510 02/10/2019 14:41:13 loilon504 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
648724 01/10/2019 09:32:30 quoctrungitk16nbkqn PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
648719 01/10/2019 09:24:57 huuhoangle PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 31 ms 2696 KB
648656 30/09/2019 23:23:32 GauNguyenCon PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
647885 29/09/2019 09:12:57 tiendung2306 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 3272 KB
647367 28/09/2019 09:19:08 gicungduochet PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 0 ms 1856 KB
647364 28/09/2019 09:15:26 mandoanky0903 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
646916 27/09/2019 15:16:18 ngocdeptrai153 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
646237 26/09/2019 09:47:22 lethimytien PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2852 KB
645751 24/09/2019 23:29:07 phamhuuthang PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
645728 24/09/2019 22:51:18 ntoan199 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 2512 KB
645069 23/09/2019 20:57:05 tranthuyan PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
644063 21/09/2019 19:20:25 lamdola PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
642561 19/09/2019 17:48:10 tuanphantomyb010 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 1868 KB
642473 19/09/2019 16:03:51 OotakuO PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 2272 KB
641936 18/09/2019 21:13:13 hunghz123 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2688 KB
641458 18/09/2019 13:50:03 lnatuan PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 31 ms 2768 KB
641392 18/09/2019 11:16:07 WhiteTiger PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2688 KB
639814 16/09/2019 10:34:52 truongnguyen3222 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 0 ms 1920 KB
639714 16/09/2019 07:47:00 MinBaoTT PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
639611 15/09/2019 21:10:29 nghia PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
639490 15/09/2019 16:19:23 Anonymousisthebestoftheworld PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
638689 14/09/2019 10:29:23 magicmonster17 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 31 ms 1928 KB
638672 14/09/2019 10:11:37 Seria PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
637962 13/09/2019 15:00:30 rsattlpalpha PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 0 ms 1872 KB
637608 13/09/2019 09:13:55 unglinh PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1884 KB
637143 12/09/2019 15:10:41 ngoctuannguyen PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1884 KB
637142 12/09/2019 15:10:28 hunghz123 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 296 ms 2788 KB
637127 12/09/2019 14:50:58 bjobjobjo113 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 31 ms 2752 KB
637110 12/09/2019 14:41:54 nvq2309 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
636888 12/09/2019 10:03:36 thienkun PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
636806 12/09/2019 08:39:08 Be_happy PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
636581 11/09/2019 21:31:24 camchepcodebo PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
636150 11/09/2019 09:37:56 nvlong08102003 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
633791 08/09/2019 08:21:07 chuongpham7750 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
633676 07/09/2019 20:45:44 pmt PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1916 KB
632840 05/09/2019 20:48:51 vovanmuoi2000 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2444 KB
632019 03/09/2019 20:36:10 khanhkjhave PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
631554 02/09/2019 16:58:06 tranvansi2004 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2688 KB
631205 01/09/2019 16:22:39 canhtan PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
631071 01/09/2019 08:53:53 phantanhung PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2660 KB
631070 01/09/2019 08:51:05 lun3003 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2656 KB
631069 01/09/2019 08:43:02 hieuad88 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2656 KB
630979 31/08/2019 22:53:22 canhtoannct PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2644 KB
630717 31/08/2019 13:26:44 trungkienthcsyenlac PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2664 KB
630120 30/08/2019 05:10:21 thaolinh PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2656 KB
629360 28/08/2019 10:10:06 hiepthuong PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2872 KB
628115 25/08/2019 10:38:05 omgursocute PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 2596 KB
625409 22/08/2019 23:16:17 Linhdethuong PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
624997 22/08/2019 10:03:11 thuy_quynh PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1796 KB
624982 22/08/2019 09:59:16 baotrancpp PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2408 KB
624636 21/08/2019 15:57:49 nguyenhau PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 31 ms 2700 KB
624563 21/08/2019 12:59:26 xeucute PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
623370 18/08/2019 00:18:47 Có_một_con_cá_nhỏ_nằm_giữa_lòng_đại_dương PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
622996 17/08/2019 09:47:02 thanhdat2605 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1848 KB
620325 13/08/2019 10:47:51 toancva0105 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1784 KB
619440 10/08/2019 16:18:33 ngoctuannguyen PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
619398 10/08/2019 15:14:06 huuduc8igc PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
619347 10/08/2019 13:35:49 queanh0220 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
618064 07/08/2019 21:44:47 nguyetanh10102005 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 31 ms 2720 KB
617848 07/08/2019 13:47:07 rangnokapk PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
617779 07/08/2019 09:55:52 hglong903 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
617595 06/08/2019 20:45:10 Relie_99 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
617459 06/08/2019 15:55:43 zxcvbgt PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
617085 05/08/2019 23:01:50 lequocbinh PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2432 KB
617084 05/08/2019 23:01:13 lequocbinh PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
616805 05/08/2019 15:05:10 leson PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1784 KB
616562 04/08/2019 20:46:11 tiennl PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1840 KB
616218 03/08/2019 22:23:16 mrzin703 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2440 KB
615836 02/08/2019 22:49:31 trandat PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
615202 01/08/2019 22:19:56 leductoan PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1932 KB
615033 01/08/2019 17:12:26 funcolor PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
614465 31/07/2019 20:56:13 abc125 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
613787 30/07/2019 18:30:53 quanghuy123 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
612605 28/07/2019 11:37:46 Fidisk PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
612335 27/07/2019 20:23:43 ldn694 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
612242 27/07/2019 16:10:44 truongthinh14 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
609734 23/07/2019 16:08:50 nvq2309 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
609538 23/07/2019 09:53:57 hongphongthp PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
608020 19/07/2019 22:19:35 Newps PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 0 ms 2432 KB
607166 17/07/2019 20:09:20 cbl_hoanglinh PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
607158 17/07/2019 19:48:42 khanhnhi PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
606924 17/07/2019 07:45:04 DHKH_HUE_2000 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
606580 16/07/2019 09:46:52 DOTOAN PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
605664 12/07/2019 08:03:30 mashiroshiina PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 14944 KB
605398 11/07/2019 09:51:14 MinhBomNha PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2428 KB
605388 11/07/2019 09:24:07 hongduyen29 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2672 KB
605384 11/07/2019 09:15:56 Qanh29 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 31 ms 2664 KB
605320 10/07/2019 22:34:33 lvcong97 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
604789 09/07/2019 16:38:21 hưngtm PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 2484 KB
604788 09/07/2019 16:37:12 VNwcKimbal PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 2484 KB
603674 06/07/2019 10:14:03 winterrr PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
603169 04/07/2019 21:02:37 believer PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
602745 03/07/2019 18:21:39 18T1021208 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
600376 27/06/2019 19:19:08 phuong2003vtvip PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 2576 KB
599097 27/06/2019 01:42:32 dchy2000 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
598739 26/06/2019 11:22:38 hatoru PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
598679 26/06/2019 08:46:42 TIN10_VUTRINHHOANG PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
598264 25/06/2019 10:00:00 thnhan2005 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 31 ms 2700 KB
596562 21/06/2019 18:34:37 havu PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 2516 KB
595798 20/06/2019 10:22:19 Sơna1 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
595694 20/06/2019 08:03:40 Sángolympic PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
594954 18/06/2019 14:45:03 baobao07 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
593935 16/06/2019 11:02:11 SadLove PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
593511 15/06/2019 07:09:09 ngovandat318 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
593459 14/06/2019 23:32:03 cyrocs258 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 31 ms 2680 KB
592932 14/06/2019 08:57:32 zxcvbgt PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
592861 13/06/2019 22:26:01 Lis2il PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1792 KB
592719 13/06/2019 17:55:03 ducanh PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1900 KB
592356 12/06/2019 15:42:14 ngoctit PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1892 KB
591846 10/06/2019 19:32:09 anhnguyenroux PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
591742 10/06/2019 12:30:00 Monster PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
591375 09/06/2019 11:56:17 vokhanhan25 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 31 ms 2772 KB
590055 04/06/2019 22:22:31 18120461 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
589894 04/06/2019 15:40:33 huynhchiton981 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 31 ms 2780 KB
589866 04/06/2019 14:42:19 hoatmt PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 31 ms 2772 KB
589653 03/06/2019 21:37:30 truongthienlocTH PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
589479 03/06/2019 13:54:13 ct390 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
589223 02/06/2019 13:38:46 nguyenhoainam PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
588535 31/05/2019 09:34:42 trieutanhung93 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
588215 30/05/2019 15:37:59 pdthang2000 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1836 KB
588189 30/05/2019 15:09:03 rangnokapk PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
587571 28/05/2019 14:03:56 nhatthanhnguyen610 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1820 KB
587552 28/05/2019 13:24:30 musubi PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 2428 KB
587551 28/05/2019 13:20:44 musubi PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 2408 KB
586109 24/05/2019 09:33:08 quangucich2000 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
585741 23/05/2019 08:37:34 biabeogo147 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 93 ms 2812 KB
585080 21/05/2019 18:34:52 KayTran PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
584723 20/05/2019 20:33:22 nqhoa PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 31 ms 1900 KB
584401 20/05/2019 00:21:03 hna_1 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Java 8 Accepted 218 ms 17744 KB
584284 19/05/2019 16:38:22 khiem123 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1904 KB
584226 19/05/2019 10:11:01 hungto1 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1904 KB
584176 18/05/2019 21:51:21 thanhkieuvt24 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1904 KB
584170 18/05/2019 21:43:20 khuongvutramanh PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
584118 18/05/2019 16:45:07 phuocloc PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 0 ms 1900 KB
584073 18/05/2019 11:30:08 hoaithanh000 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1904 KB
583661 16/05/2019 21:34:25 hh1305 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
582698 14/05/2019 15:19:27 nvietphi03 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
582688 14/05/2019 15:10:35 luongdang2k3_k36chv PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
582681 14/05/2019 15:04:23 dvmduc_k36_chv PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1836 KB
582678 14/05/2019 15:03:31 ngocminhchvk36 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1828 KB
582660 14/05/2019 14:42:14 dat10tin PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1844 KB
582659 14/05/2019 14:38:29 sorbitol PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 0 ms 1856 KB
582259 12/05/2019 21:14:56 hoangviethang PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
581697 10/05/2019 08:29:22 VanAnh99 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
580472 04/05/2019 23:32:57 quocpro_2003 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 2552 KB
579777 03/05/2019 10:51:33 rimuru PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1888 KB
579173 01/05/2019 16:13:44 tuananh778999 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1928 KB
579031 30/04/2019 23:01:32 sang123 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
578858 30/04/2019 09:36:01 anhlavipnd199 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
577740 28/04/2019 16:11:51 JiKa PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Java 8 Accepted 250 ms 17340 KB
576728 25/04/2019 13:24:02 12052000 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1764 KB
575690 20/04/2019 22:34:29 huydcmm PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
575212 19/04/2019 00:39:41 GauNguyenCon PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1904 KB
574929 18/04/2019 15:23:11 Itachi PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
572751 13/04/2019 21:20:17 Nducnha PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1800 KB
572740 13/04/2019 21:05:17 meocondp PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 2400 KB
572428 12/04/2019 22:35:53 lam_coder PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2688 KB
572059 11/04/2019 21:34:50 buuhanpham PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1800 KB
571664 10/04/2019 19:30:03 ntn17102003 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
570674 08/04/2019 20:22:36 TrongPhucCTG PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
570020 07/04/2019 00:30:43 ngotuankiet5a PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1900 KB
568382 02/04/2019 15:38:14 xyz123999 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1856 KB
567923 01/04/2019 12:49:22 ZewDev PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
567381 30/03/2019 21:07:05 nguyendactam PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
566698 28/03/2019 21:44:29 thedemonstuan PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
565160 26/03/2019 20:12:20 mnt33 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1788 KB
564821 25/03/2019 22:20:55 VINH_17_50 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1836 KB
564326 24/03/2019 16:16:13 daothanhloc PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1800 KB
563887 23/03/2019 09:54:09 dinhlun99hy PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
563683 22/03/2019 19:23:01 typpoppop PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
562705 20/03/2019 19:36:58 tungduongvc PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2912 KB
562515 20/03/2019 10:32:01 Telephonefg PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
562231 19/03/2019 16:42:11 anphongpct PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
562220 19/03/2019 16:29:07 Best PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
561925 18/03/2019 21:04:24 hongduyen29 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2696 KB
561679 17/03/2019 23:50:04 pwonjgit PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1512 KB
561318 17/03/2019 10:16:28 tatcachilahuao PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2216 KB
561317 17/03/2019 10:15:45 tatcachilahuao PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2216 KB
561316 17/03/2019 10:14:53 tatcachilahuao PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2216 KB
561311 17/03/2019 10:08:16 tatcachilahuao PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2216 KB
561302 17/03/2019 10:00:38 tatcachilahuao PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 2216 KB
561105 16/03/2019 15:15:41 viethunganhthu PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 2452 KB
561010 16/03/2019 08:45:50 knock2810 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
560931 15/03/2019 23:14:35 Nducnha PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 0 ms 2716 KB
560911 15/03/2019 22:51:35 knock2810 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
560816 15/03/2019 20:49:37 heo PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
560785 15/03/2019 19:59:40 khanha2k46pbc PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
560757 15/03/2019 16:41:21 000DANG PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
560684 15/03/2019 13:46:42 onehit PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
560643 15/03/2019 09:35:35 diemqui110105 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
560074 14/03/2019 09:03:12 dylanrohdes PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1864 KB
559289 12/03/2019 20:32:32 vanquyvct PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
559239 12/03/2019 18:29:50 phamcham PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 0 ms 1864 KB
558813 12/03/2019 08:29:28 levohoainam PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
558580 11/03/2019 20:19:07 nguyenvu PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
558053 11/03/2019 09:28:22 MR_Asshole PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
557949 11/03/2019 01:34:47 lichhoanglich PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1828 KB
557911 10/03/2019 22:44:19 tadat216 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1272 KB
557378 09/03/2019 20:22:54 lcqhuyt1821 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1812 KB
557100 09/03/2019 02:09:57 hoaf13 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1788 KB
556402 07/03/2019 17:06:02 Nguyenphanthanhbinh PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2868 KB
556079 07/03/2019 08:37:43 h_giaotvn PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2696 KB
555802 06/03/2019 20:33:00 akira12 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
555768 06/03/2019 20:04:26 BanManiac PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2700 KB
555687 06/03/2019 16:10:19 phuquang PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 2728 KB
555343 05/03/2019 22:44:01 lhviet PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Java 8 Accepted 156 ms 18288 KB
554821 04/03/2019 21:21:24 triphuc315 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
554079 02/03/2019 15:52:20 kutroll254 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
553801 02/03/2019 09:09:51 namlawng123 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
553731 02/03/2019 08:20:38 ffrederick PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 0 ms 1824 KB
553685 02/03/2019 07:37:26 ducminhtrinh PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2700 KB
553611 01/03/2019 22:26:42 gacodelam123 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
553591 01/03/2019 21:52:25 phongan105 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 31 ms 2824 KB
553135 01/03/2019 07:15:14 vmt120203 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
553114 01/03/2019 00:05:54 hungcqt PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1116 KB
553036 28/02/2019 21:39:35 thiennhanui PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
553008 28/02/2019 20:56:18 hungcqt PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1868 KB
552999 28/02/2019 20:45:28 duycqt PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
552998 28/02/2019 20:45:11 tuancqt PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
552993 28/02/2019 20:39:53 yn2493 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1872 KB
552086 27/02/2019 05:06:15 masteroffood PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
552052 26/02/2019 22:39:53 tandapchai PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1904 KB
551036 25/02/2019 08:58:44 khanhthcsbinhbo9a PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
551026 25/02/2019 08:24:23 bjobjobjo113 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
550586 23/02/2019 23:15:19 nhanhuuhieu PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1868 KB
550547 23/02/2019 21:09:24 NoFace PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 2492 KB
549720 21/02/2019 21:23:31 phungduyminh1802 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
549717 21/02/2019 21:20:31 phungduyminh1802 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
546237 14/02/2019 00:55:52 vanhsusu03 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1812 KB
545426 12/02/2019 13:57:28 myhorizon PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1892 KB
543805 07/02/2019 09:49:54 ducanh PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1868 KB
543604 05/02/2019 21:36:30 ducanh PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1876 KB
543554 05/02/2019 18:04:58 viethunganhthu PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
543315 04/02/2019 12:53:16 thecuongthehieu PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 2536 KB
542730 02/02/2019 20:40:49 gbking2003 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2692 KB
541176 27/01/2019 22:04:08 pvdzxc PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 2484 KB
541006 27/01/2019 13:24:48 m_nature PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
540466 25/01/2019 20:59:17 quangduyluu123 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 0 ms 1888 KB
539909 24/01/2019 15:01:28 lehoang PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2676 KB
539693 23/01/2019 17:47:32 bk201 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 2504 KB
538627 20/01/2019 22:37:47 TTree PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
537515 17/01/2019 13:56:13 nganngants PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
537284 16/01/2019 21:50:16 hieunguyenthi PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
537272 16/01/2019 21:29:42 lecongnguyen16Ti PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
537106 16/01/2019 15:07:30 kimtoi_123 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 0 ms 1912 KB
535904 13/01/2019 20:35:50 tanchan769 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
535650 12/01/2019 22:57:31 a2k47phan_18 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1836 KB
535467 12/01/2019 18:16:26 8man PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
535216 11/01/2019 23:46:35 nguyenhuy2k2 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2664 KB
535124 11/01/2019 21:29:52 nhhpbc7a1 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2660 KB
534913 11/01/2019 14:59:12 NamDo PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1884 KB
534875 11/01/2019 14:23:32 mrhung1999vnvn PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
534708 11/01/2019 07:52:42 huynhgiao_tvn PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 31 ms 2760 KB
534602 10/01/2019 23:09:35 blackcat2710 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
534556 10/01/2019 22:09:25 gigabyte PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 31 ms 2744 KB
534542 10/01/2019 21:49:29 Neptune PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2988 KB
534119 10/01/2019 14:02:11 xiabui PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 0 ms 1868 KB
533215 08/01/2019 19:45:50 phamduccuong PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
531710 06/01/2019 15:19:03 phpx612 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
531145 05/01/2019 17:19:48 haiprot1 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
530758 04/01/2019 23:21:32 hduoc2003 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2600 KB
530424 04/01/2019 16:53:52 vanan9205 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
529432 02/01/2019 22:20:41 lmpars PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
529372 02/01/2019 20:59:45 viet2805 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
529177 02/01/2019 14:50:40 thienhue123 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 31 ms 2780 KB
528421 02/01/2019 10:21:35 tanchan679 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
526496 10/12/2018 22:51:28 lehoang PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
525313 08/12/2018 14:00:34 btappmedia PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
524783 07/12/2018 09:22:50 biabeogo147 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 31 ms 2840 KB
524622 06/12/2018 18:48:54 dfwapekko PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1900 KB
523878 05/12/2018 09:34:10 lamcqt PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
522147 01/12/2018 17:38:33 cogang123 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1880 KB
521436 29/11/2018 20:50:03 orifin PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
521337 29/11/2018 16:28:01 trung_hieu_k36_chv PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
520958 28/11/2018 19:05:52 tadat216 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2188 KB
520564 27/11/2018 19:11:15 huytranhuu PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
520532 27/11/2018 17:14:06 hoangnghiaviet PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
520241 26/11/2018 22:06:37 luongdang2k3_k36chv PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1796 KB
519845 26/11/2018 10:53:00 tducCHVK36 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
519839 26/11/2018 10:40:44 dvmduc_k36_chv PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1844 KB
519838 26/11/2018 10:31:58 datchvk36 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1852 KB
518360 23/11/2018 16:36:40 nguyenthanhdung PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1844 KB
518359 23/11/2018 16:36:32 hungcqt PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1840 KB
518340 23/11/2018 16:19:15 yn2493 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
518335 23/11/2018 16:17:18 lamcqt PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
518329 23/11/2018 16:11:44 vmt120203 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1844 KB
518326 23/11/2018 16:11:15 duycqt PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
518323 23/11/2018 16:08:45 phatdoan PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
518320 23/11/2018 16:08:14 tuancqt PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
518165 23/11/2018 11:32:31 ronnienguyen PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1848 KB
517904 22/11/2018 21:46:32 HuyHoàng_K36_CHV PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 0 ms 1864 KB
516942 21/11/2018 20:16:30 nhuphuc2204 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
515949 19/11/2018 22:26:02 MinhDevC PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 2512 KB
515787 19/11/2018 19:42:44 phamanmaithao10 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
515248 18/11/2018 22:06:30 mino PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 2544 KB
514880 18/11/2018 13:10:46 anhnguyen123 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
514849 18/11/2018 12:15:45 phatdoan PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1856 KB
514342 17/11/2018 17:37:56 NghiaCPP PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 0 ms 1920 KB
511874 15/11/2018 09:32:43 anhvippro123z PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
510953 13/11/2018 20:33:40 anhvippro123z PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
510932 13/11/2018 20:28:50 anhvippro123z PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
509978 12/11/2018 19:49:16 khoaat PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
509864 12/11/2018 15:54:00 missfamily97 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
508746 10/11/2018 10:08:54 khoinguyentdmu PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
508026 09/11/2018 06:08:29 duy0805 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2680 KB
507470 08/11/2018 15:08:43 KHANHDU PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
507381 08/11/2018 12:43:57 Qanh29 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2664 KB
505287 05/11/2018 17:33:10 maytinhpc PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
504402 04/11/2018 09:36:56 ducthangivicii PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
503991 03/11/2018 12:49:34 nlebachnlb PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
503433 02/11/2018 18:53:33 linhoccho PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 2388 KB
502219 01/11/2018 10:56:46 hieu1751220089 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
501047 30/10/2018 17:33:31 sunepi719 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
500436 29/10/2018 20:58:47 MTA_Asteria PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
500309 29/10/2018 16:25:53 huynhvanphu102 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
500258 29/10/2018 14:47:39 Vinhh PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1896 KB
498939 26/10/2018 23:54:51 trungnguyenlak2003 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
498920 26/10/2018 23:14:07 conmeocon PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
498589 26/10/2018 15:27:18 unknown01 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
498152 25/10/2018 22:11:25 ducthinh2111 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Java 8 Accepted 281 ms 18300 KB
496663 24/10/2018 09:36:48 VPFFV PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
496141 23/10/2018 15:56:42 abcdefghi PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2700 KB
495515 22/10/2018 11:26:10 vanan9205 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
495489 22/10/2018 10:46:23 hoangndu PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
495032 21/10/2018 13:24:33 VPFFV PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
494934 21/10/2018 01:15:24 leviettttnh PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 31 ms 2772 KB
494011 19/10/2018 14:57:48 MeoAmi PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1904 KB
491578 17/10/2018 13:03:28 vivimini110 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1796 KB
491374 17/10/2018 07:25:17 minh98 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
490887 16/10/2018 15:50:44 kudoshinichi PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
490873 16/10/2018 15:39:53 PNDinhBL PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
490780 16/10/2018 14:37:12 meou2103 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1848 KB
490722 16/10/2018 12:36:00 isayiloveu PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
489785 15/10/2018 11:53:27 lehoang PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
489701 15/10/2018 09:56:02 anzuko PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
489400 14/10/2018 21:44:11 minh713823 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
489261 14/10/2018 18:44:02 ducanh1512 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
488625 13/10/2018 16:53:32 ldnghia_bl PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
488562 13/10/2018 15:28:14 ngobao PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
488497 13/10/2018 13:14:24 ngobao PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
488266 13/10/2018 08:53:27 59130802 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
488238 13/10/2018 07:57:44 ThaoAVang PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
488068 12/10/2018 21:52:56 ThaoAVang PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 2516 KB
487278 12/10/2018 09:47:25 nhatnam1 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
487256 12/10/2018 09:40:04 vang12383 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
487241 12/10/2018 09:33:23 59131563 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1908 KB
487222 12/10/2018 09:26:26 59130929 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
487160 12/10/2018 08:58:57 anhquoc8xth PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
487045 12/10/2018 07:56:28 haihaihaihai0123 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1604 KB
486393 11/10/2018 16:13:06 vudangkhoi2003 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
486164 11/10/2018 14:24:26 gavangken PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 1904 KB
486033 11/10/2018 09:47:16 pvmgiang_bl PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1912 KB
484607 10/10/2018 15:39:53 minhduc331ns PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
484414 10/10/2018 00:44:17 BWH_2006 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 2532 KB
483290 08/10/2018 19:15:12 hitu05 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
483067 08/10/2018 10:41:23 kaitoukid1609 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 31 ms 2728 KB
481925 06/10/2018 16:05:26 vuthehuyht PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
481693 06/10/2018 07:52:45 nguyen041202 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2688 KB
481597 05/10/2018 22:27:41 anhdhhp PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
481425 05/10/2018 20:30:57 jackcookies020 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 0 ms 1032 KB
481389 05/10/2018 19:47:35 jackcookies020 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 2192 KB
479381 03/10/2018 15:27:14 hoangteo0103 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 2460 KB
477658 01/10/2018 02:50:04 nguyenthanhhien PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
477547 30/09/2018 22:57:02 Voxuanvuong PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
475949 28/09/2018 17:51:23 hanhien PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 17432 KB
475899 28/09/2018 16:18:17 toan0105 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
475699 28/09/2018 11:23:08 lengocphuc PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1908 KB
475274 27/09/2018 20:53:58 chuotvip PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
475013 27/09/2018 17:24:46 HLShindora PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
475011 27/09/2018 17:20:12 hellosunny PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 2908 KB
474544 26/09/2018 20:59:08 Thethvl123 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
474221 26/09/2018 12:41:53 wolf_boss PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
473644 25/09/2018 16:06:02 david0403 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2668 KB
473581 25/09/2018 14:55:00 t4k4g1 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
473565 25/09/2018 14:41:41 omlgg PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2668 KB
471587 22/09/2018 00:02:17 nghialuffy PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Python 3 Accepted 46 ms 3836 KB
470843 20/09/2018 20:10:32 12hooks PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
470187 20/09/2018 14:52:47 quocppa123 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1888 KB
470150 20/09/2018 14:02:55 tototete PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
469773 19/09/2018 17:34:55 StephenToan PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
469769 19/09/2018 17:30:50 cuccuccodon PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1588 KB
468735 18/09/2018 08:46:16 DeBruyne PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
468347 17/09/2018 14:49:20 red PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 2452 KB
468345 17/09/2018 14:47:06 taokhongbiet PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1792 KB
467046 14/09/2018 23:41:31 cotyey PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 2540 KB
467041 14/09/2018 23:34:55 black_stone PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1804 KB
466851 14/09/2018 20:55:02 hitu03 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
466689 14/09/2018 16:06:30 hitu01 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
466288 13/09/2018 21:14:10 phamthanhtrung123 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
466138 13/09/2018 18:58:34 uchiha PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 2460 KB
465430 12/09/2018 15:55:14 mbfibat PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 2520 KB
465429 12/09/2018 15:54:20 mbfibat PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 0 ms 2540 KB
465324 12/09/2018 14:30:00 YoriHarumi PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
464830 11/09/2018 19:54:47 trungkenbi PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1904 KB
464412 11/09/2018 09:15:33 55555555 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
463686 10/09/2018 09:05:17 ngocboi PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
463491 09/09/2018 21:06:06 april2003 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 2476 KB
459592 03/09/2018 16:32:57 nguyenhung1903 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
459571 03/09/2018 16:11:57 094175234 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
459569 03/09/2018 16:10:34 pvannvu2512 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
457368 30/08/2018 07:47:09 HHHHHHHH PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1864 KB
457102 29/08/2018 16:46:37 xikhud PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1844 KB
456178 27/08/2018 20:13:53 trungnghia05123 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 1884 KB
456167 27/08/2018 19:32:24 vikhangcqt171 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
453977 22/08/2018 00:54:34 geniusfire99 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1932 KB
452459 18/08/2018 02:02:38 vutrungnghia PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 2552 KB
450986 15/08/2018 10:35:12 hoangthuc701 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
449920 13/08/2018 07:42:38 nhatanh10102005 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
449858 13/08/2018 00:14:33 tronghieuACM PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
449739 12/08/2018 19:17:21 jsomebodywtbl PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 31 ms 2492 KB
449727 12/08/2018 18:50:55 Meliodas PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
449691 12/08/2018 16:45:08 Hoangnhunggpc1981 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
449162 11/08/2018 11:40:12 Minh1502 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 2840 KB
448065 08/08/2018 10:16:41 dankcute PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2940 KB
446882 03/08/2018 15:13:40 zxcvbgt PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 62 ms 3500 KB
446824 03/08/2018 09:47:44 GiaLương PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2396 KB
446801 03/08/2018 09:10:57 LongÇhampion PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
446630 02/08/2018 19:39:08 hoangducsmagic2 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
446546 02/08/2018 15:16:27 0941054 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 31 ms 2684 KB
446412 02/08/2018 02:01:13 haxorus2004 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2672 KB
446097 01/08/2018 11:33:32 hunghz123 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 78 ms 2672 KB
445539 30/07/2018 17:49:19 bluecat9x PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
445121 29/07/2018 11:05:14 chicken1996 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 2464 KB
444273 25/07/2018 22:18:04 phuongnhi_tran_1206 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
444042 25/07/2018 15:41:28 long68910 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
444015 25/07/2018 15:26:55 loideptra1 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 0 ms 3184 KB
443601 24/07/2018 14:48:17 xuanvuong PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 0 ms 1808 KB
442914 21/07/2018 20:58:47 paradisebay PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 2508 KB
442834 21/07/2018 15:15:54 QuỳnhNhư PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
442658 20/07/2018 16:55:43 buidinhpham2004 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
442278 19/07/2018 14:35:41 huuthien198zz PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 2564 KB
442003 18/07/2018 15:38:06 tronglh0104 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
440818 13/07/2018 15:57:17 buihoat2003 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
440345 12/07/2018 10:53:06 paradisebay PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2432 KB
439515 09/07/2018 13:01:53 minhrongcon2000 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
439040 07/07/2018 08:40:33 anhduy1811 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
438996 06/07/2018 21:04:39 ngothanhdat PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1888 KB
438481 05/07/2018 00:12:47 KHOI2611 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
438112 02/07/2018 16:19:39 hoangmychv2002 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
438105 02/07/2018 16:00:06 haicoi_vt02 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
437828 01/07/2018 11:07:48 taminhquanno21 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
437114 27/06/2018 22:06:15 bichtuyen6897 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
436879 26/06/2018 16:22:50 NguyenNhatMinh1803 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
436147 23/06/2018 21:36:38 chienbinhlyoko PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
436101 23/06/2018 17:32:04 banhgiaman PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 0 ms 1908 KB
436063 23/06/2018 14:42:52 beobobot PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1904 KB
436062 23/06/2018 14:41:51 beobobot PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1908 KB
436013 23/06/2018 12:11:12 huynhthanhtan PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
436012 23/06/2018 12:10:55 huynhthanhtan PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
436004 23/06/2018 09:37:05 huynhthanhtan PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
435877 22/06/2018 10:22:37 lhp0196 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
435849 22/06/2018 09:29:50 huynhthanhtan PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
435838 22/06/2018 09:05:39 huynhthanhtan PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1904 KB
435783 21/06/2018 23:35:22 chaukhanh2003 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
434683 20/06/2018 17:47:46 kakaka PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1840 KB
434256 18/06/2018 15:23:03 huy9a1 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 31 ms 2680 KB
434052 17/06/2018 16:50:57 thongnguyen050999 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
434051 17/06/2018 16:49:25 thongnguyen050999 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
434050 17/06/2018 16:43:42 thongnguyen050999 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
434044 17/06/2018 16:38:09 thongnguyen050999 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
433789 16/06/2018 10:18:45 hung30052002 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
432400 12/06/2018 21:58:59 ledat112233 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
431409 08/06/2018 08:58:48 truonghxpt1 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
431408 08/06/2018 08:53:09 linhle232001 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
430948 06/06/2018 20:56:39 vietthanh PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1936 KB
430714 05/06/2018 16:38:34 rangnokapk PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1924 KB
430191 03/06/2018 15:56:55 Gib5102 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1908 KB
430149 03/06/2018 14:24:54 Asteross PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
429419 31/05/2018 09:59:20 chiyb2015 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1912 KB
429394 31/05/2018 09:30:56 phuong1962002 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1912 KB
429389 31/05/2018 09:23:33 congyb1032002 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
427839 28/05/2018 21:53:18 Pejunmapdit PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 93 ms 3960 KB
427346 26/05/2018 10:04:25 nhphucqt PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 3672 KB
427246 25/05/2018 16:31:51 anhpolu PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 0 ms 1908 KB
427030 25/05/2018 10:46:52 nhathuypt25 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1932 KB
427029 25/05/2018 10:45:40 nhathuypt25 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1932 KB
426475 22/05/2018 16:30:36 NTUThananhthien PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
425745 18/05/2018 21:53:39 nhoxnho1212 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
424930 14/05/2018 22:54:15 fake1 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 26648 KB
423307 06/05/2018 08:34:18 tiabennita PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 0 ms 1904 KB
422846 02/05/2018 20:39:16 vinhnt PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1808 KB
422577 01/05/2018 12:24:47 nguyenvantien0903 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
422504 30/04/2018 21:24:28 ngocthien PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
422431 30/04/2018 16:49:01 viethuy99 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
422396 30/04/2018 13:25:35 thaitung_0410 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
421919 28/04/2018 20:14:30 nguyentuan PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
421824 28/04/2018 13:36:45 nhattuan722 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
420623 23/04/2018 14:16:15 gopimodi PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2672 KB
420289 21/04/2018 23:30:45 minhanhgaru PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
420219 21/04/2018 21:53:54 TranHoang PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 0 ms 2576 KB
419460 19/04/2018 18:37:21 YeuEmTuCaiNhinDauTien PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 2576 KB
418954 17/04/2018 16:34:48 uf2as410 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 2572 KB
418953 17/04/2018 16:34:36 uf2as410 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
417007 13/04/2018 13:45:00 Anh PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1608 KB
416842 13/04/2018 07:17:42 16122001 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
416664 12/04/2018 21:51:30 Love4T144 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
416649 12/04/2018 21:38:51 lecungtien PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 31 ms 2784 KB
416585 12/04/2018 19:53:06 pdhuy2002 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
416320 12/04/2018 10:19:00 cavang PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
416280 12/04/2018 09:18:04 kaitou1412 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
415751 10/04/2018 23:11:07 bibinguyen PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1780 KB
415526 10/04/2018 15:38:27 dang_252 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2648 KB
413262 04/04/2018 16:40:40 chetzoitao11 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
412901 03/04/2018 19:10:10 vokhanhan25 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 31 ms 2716 KB
411765 31/03/2018 17:18:40 __________ PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 0 ms 1824 KB
411646 31/03/2018 15:00:36 saothuaduoc2 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1776 KB
411595 31/03/2018 10:34:37 anhminh2912003 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2660 KB
411585 31/03/2018 10:18:50 nhatlinh159 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2652 KB
411464 30/03/2018 22:16:09 ddthanh17pfiev PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
410748 29/03/2018 10:14:05 hung_brvt_t1 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2684 KB
410745 29/03/2018 10:10:15 theanhbr01 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2684 KB
410742 29/03/2018 10:08:27 neostheknight PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2684 KB
410617 28/03/2018 22:46:59 trang2002cool02 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2396 KB
408529 23/03/2018 21:07:02 hiepnguyenhue2002 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1788 KB
408371 23/03/2018 13:49:40 iiiiiii125478 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2412 KB
407432 21/03/2018 16:50:50 Anh PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2096 KB
407389 21/03/2018 15:39:25 thanh123 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2636 KB
407326 21/03/2018 14:21:03 thao1234 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2636 KB
406720 20/03/2018 09:49:31 tinhochbt PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2848 KB
406097 17/03/2018 22:19:31 roro1230 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
404689 14/03/2018 00:21:54 heraclex12 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
404627 13/03/2018 22:22:00 trananhprince PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
402855 12/03/2018 01:13:41 cyb3 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
402854 12/03/2018 01:13:21 cyb3 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1868 KB
401175 06/03/2018 08:30:19 toila4120 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2708 KB
400951 05/03/2018 08:58:19 lanhhan PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
400333 02/03/2018 23:42:18 vandai61 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 2508 KB
400174 02/03/2018 18:40:30 phuckg2002 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 31 ms 2744 KB
398777 26/02/2018 04:22:51 bkav PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 4188 KB
397858 22/02/2018 11:18:00 hung30112002 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 0 ms 2484 KB
397271 19/02/2018 21:50:15 17TiTheAnh PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2404 KB
397203 19/02/2018 15:48:16 dungdq2002 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
397050 18/02/2018 16:44:09 nguyenquanglinh2001 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 0 ms 1816 KB
396565 15/02/2018 11:16:16 socconkawaii PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
396558 15/02/2018 10:51:32 minhlam2102002 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1864 KB
396453 14/02/2018 19:58:35 tn902329 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1888 KB
393090 31/01/2018 17:33:19 php122002 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1868 KB
393089 31/01/2018 17:26:42 php122002 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2328 KB
392825 30/01/2018 22:12:15 linhBKit PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1568 KB
392823 30/01/2018 22:09:46 linhBKit PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1872 KB
392816 30/01/2018 21:54:40 keepGoing PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
392270 29/01/2018 14:39:24 duongbp1990 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
392081 28/01/2018 23:18:13 ngocminh PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1840 KB
391680 27/01/2018 10:36:57 doduc2652002 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
391208 26/01/2018 10:05:16 linhtamk7 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 31 ms 2764 KB
391201 26/01/2018 09:55:20 bht15420 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
391168 26/01/2018 08:33:40 bunbun852000 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
390336 24/01/2018 15:16:22 ngocviphb PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 2248 KB
388655 22/01/2018 19:25:22 SKT_Bengi PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
388618 22/01/2018 16:40:10 bin39000 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
388592 22/01/2018 16:10:10 ngoctram43 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
388585 22/01/2018 16:00:17 yennhi PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 3728 KB
386589 16/01/2018 22:00:54 mta PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
386219 15/01/2018 21:47:17 lockhaicttv PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
385842 14/01/2018 21:50:38 phuocanh1625 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 1868 KB
385486 13/01/2018 22:14:25 buihoat2003 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 46 ms 2752 KB
385481 13/01/2018 22:11:56 buihoat2003 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 93 ms 2752 KB
385480 13/01/2018 22:11:15 buihoat2003 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 109 ms 2748 KB
385347 13/01/2018 20:05:45 LukH PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
384839 12/01/2018 09:50:34 Ni_Ni_Is_My_Love PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1556 KB
384153 10/01/2018 16:42:41 hoangtranxuansona2k46 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1832 KB
383899 10/01/2018 11:09:54 SavarinJames PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2440 KB
383822 10/01/2018 08:01:21 jackcookies020 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
383664 09/01/2018 16:53:07 vokhanhan25 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 31 ms 2768 KB
383390 09/01/2018 09:43:56 chinhhi PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
383067 08/01/2018 10:09:56 minhhuylqd PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1896 KB
383029 08/01/2018 07:44:01 minhphan244 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
382595 06/01/2018 20:32:53 Socola_Đại_Ca PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 2572 KB
382500 06/01/2018 15:24:10 khab1706592 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
382022 05/01/2018 16:41:12 trungtt123 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
381888 05/01/2018 14:06:38 hoi_lam_gi PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
381695 04/01/2018 23:25:07 phannhatloi PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
380452 01/01/2018 20:15:45 tanglamgiang2108hnohvtc PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 2536 KB
380367 01/01/2018 15:48:40 thienduong PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
380250 02/01/2018 10:13:31 nguyenthanhtung PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 2504 KB
378949 29/12/2017 14:39:54 quocnguyen PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 31 ms 2824 KB
378337 28/12/2017 03:13:00 adladl PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 0 ms 2536 KB
378336 28/12/2017 03:11:28 adladl PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 109 ms 28056 KB
377745 26/12/2017 13:02:43 tuanhbt133 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 31 ms 2820 KB
377631 25/12/2017 23:27:39 minhth_1412 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
377538 25/12/2017 16:17:42 taikhoan1 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1872 KB
377258 23/12/2017 20:28:23 tranthanhhai PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
377129 23/12/2017 10:54:34 kamisama PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
376364 19/12/2017 19:22:25 bachhuyhung20102001 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 22868 KB
375526 15/12/2017 20:57:58 changlangtu97 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1892 KB
375154 15/12/2017 03:29:46 hoangnghiak98lhp PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
374778 14/12/2017 09:20:44 hihihil2010 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
374476 13/12/2017 11:08:25 VTTNTTT PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1764 KB
374268 12/12/2017 17:54:56 MrRobot PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2140 KB
374089 11/12/2017 18:57:27 x0zero0x PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1752 KB
373353 08/12/2017 23:18:09 Sakura PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
372264 05/12/2017 21:43:16 pacboy002 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 2504 KB
372091 05/12/2017 14:07:22 BuiThanhNam PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
372088 05/12/2017 14:04:12 BuiThanhNam PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 2484 KB
371153 03/12/2017 22:53:55 congthangk36d PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 0 ms 2468 KB
370707 03/12/2017 08:27:27 quyenmmai PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1780 KB
370093 01/12/2017 19:28:37 NMPACM PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 2744 KB
369994 01/12/2017 15:03:06 damsanchv PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
368748 29/11/2017 11:25:41 trungpro531998 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1840 KB
367006 27/11/2017 16:31:40 GấuBéoIT PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
366986 27/11/2017 16:12:24 dinhthanhnga06 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
366974 27/11/2017 16:07:55 phambichngoclamson2002 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1848 KB
366670 26/11/2017 22:20:33 khoinguyentdmu PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1868 KB
366444 26/11/2017 16:48:24 hoaibao PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2664 KB
366343 26/11/2017 13:08:02 namtao97 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 2432 KB
366209 25/11/2017 23:55:00 trainolp2017 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2436 KB
365607 24/11/2017 21:01:20 badaocm234 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
365465 24/11/2017 15:39:56 luongminhkhoi PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
365440 24/11/2017 15:23:31 kaibaseto PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
365437 24/11/2017 15:22:43 thienancm2002 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
365433 24/11/2017 15:21:03 vothaian PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
365423 24/11/2017 15:16:56 lekhanhbang PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
365421 24/11/2017 15:16:29 ngqd PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
365414 24/11/2017 15:14:39 nguyen041202 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
365413 24/11/2017 15:13:58 nhanhaulori PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
365403 24/11/2017 15:09:23 badaocm234 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
365402 24/11/2017 15:09:19 ddtqyu PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 31 ms 2764 KB
365401 24/11/2017 15:09:10 gopimodi PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 31 ms 2764 KB
365400 24/11/2017 15:08:46 cat115 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
365399 24/11/2017 15:08:41 locle821 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
365396 24/11/2017 15:06:54 luongminhkhoi PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
365394 24/11/2017 15:05:57 van312nt PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
365392 24/11/2017 15:05:00 0947605644 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
365388 24/11/2017 15:03:59 0000000000 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
365381 24/11/2017 15:03:29 huukhoa2608 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 31 ms 2768 KB
365365 24/11/2017 14:58:05 thanhhoang PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
365052 23/11/2017 22:59:22 Nam_utc PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2928 KB
364316 22/11/2017 20:11:00 long_thathu PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2148 KB
363963 22/11/2017 03:14:55 hlsclan PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
361638 17/11/2017 10:10:31 huyvuhp PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1848 KB
361519 16/11/2017 22:02:57 axaido123 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
361405 16/11/2017 20:06:45 thaibabao PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
360512 15/11/2017 15:50:23 minhmca PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1848 KB
360460 15/11/2017 15:19:03 choitankde22 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1840 KB
360452 15/11/2017 15:16:19 choitankde22 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1860 KB
360430 15/11/2017 15:08:53 thanhquang PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
360127 14/11/2017 21:36:10 thelightvn PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
360124 14/11/2017 21:32:57 mrlihd PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
360119 14/11/2017 21:30:34 tenda1234 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
360072 14/11/2017 20:40:11 luxabu PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1840 KB
359051 13/11/2017 16:56:55 khoinguyentdmu PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1848 KB
358385 12/11/2017 19:00:28 vanhungk98lhp PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1896 KB
358282 12/11/2017 15:55:13 ductinLHP PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
357834 11/11/2017 19:24:51 haiyenk98lhp PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
357608 11/11/2017 14:42:31 daohuuhuyk98lhp PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
357518 11/11/2017 10:15:56 chinhd17ht01tdmu PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1896 KB
357347 10/11/2017 22:20:15 dangthai4399 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
356160 09/11/2017 15:11:46 trongthu PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
356142 09/11/2017 14:56:17 huytmdj PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
356140 09/11/2017 14:56:00 NhatKhanh PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 13228 KB
355505 08/11/2017 15:39:17 minh3chap PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
352578 04/11/2017 20:07:59 vinhntndu PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1112 KB
351913 03/11/2017 17:20:24 ttdpro98 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 0 ms 1892 KB
349908 01/11/2017 07:30:02 hoan2k1 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
347950 29/10/2017 21:24:57 long123 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
347939 29/10/2017 21:06:38 HoàngLộcCQT PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
347451 28/10/2017 22:01:08 tinhhk15 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
347335 28/10/2017 20:18:02 mk PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
347013 28/10/2017 08:57:55 taikhoan1 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
346906 27/10/2017 22:24:15 thienhk15 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1868 KB
346887 27/10/2017 21:53:29 lcnguyendang123 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
346886 27/10/2017 21:52:42 manhh15 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
346885 27/10/2017 21:51:50 darkdragon02 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
346868 27/10/2017 21:35:07 vikhangcqt171 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
346865 27/10/2017 21:33:03 NAKICTI PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
346055 26/10/2017 20:31:32 lcnguyendang123 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
345379 26/10/2017 10:42:15 thanhcm PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2860 KB
345256 26/10/2017 02:43:17 dothanh PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 1864 KB
344055 24/10/2017 17:32:11 christzy PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 31 ms 2748 KB
343438 23/10/2017 21:29:43 ItachiUchiha PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
343125 23/10/2017 16:02:43 freepascal PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 31 ms 2764 KB
342498 22/10/2017 15:06:54 umr2001 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
341023 20/10/2017 13:51:02 0000000000 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
340623 19/10/2017 21:01:42 vinhquana PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2992 KB
340508 19/10/2017 17:02:10 kyonest12 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1868 KB
339819 18/10/2017 23:18:52 thanhdatna1996 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1872 KB
339681 18/10/2017 21:25:46 tranthanhhai PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
338653 17/10/2017 11:09:30 hoangtrung080697 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
338203 16/10/2017 21:47:09 thamtudeptrai007 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1852 KB
337680 16/10/2017 07:54:14 chetzoitao11 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
335655 13/10/2017 19:03:28 trantrungkien PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
335518 13/10/2017 14:26:16 stupidcat1102 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1888 KB
335517 13/10/2017 14:25:53 Sydneyfung PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
335184 12/10/2017 22:02:00 hien_jeony PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
334666 12/10/2017 14:16:28 Minatokaze PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
334445 12/10/2017 00:37:51 anh76qn PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
333943 11/10/2017 15:18:28 tanan112 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 2484 KB
333572 10/10/2017 21:22:02 phancongthanh PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
332512 09/10/2017 14:50:41 caovantheanh PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1856 KB
332296 09/10/2017 08:11:35 php122002 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
332289 09/10/2017 08:07:13 boykhang PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 38604 KB
329731 06/10/2017 08:14:12 qwerty212 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
329642 05/10/2017 22:40:12 linhbeo1210 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
328257 03/10/2017 09:51:13 dungzudd231001 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1852 KB
328252 03/10/2017 09:43:16 nguyenhaidang PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
327460 02/10/2017 15:20:05 ABC28 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 2452 KB
326409 01/10/2017 00:46:17 anhbannho147vn PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2360 KB
326277 30/09/2017 20:46:45 huynhthanhtan PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
326258 30/09/2017 20:19:20 huynhthanhtan PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
326237 30/09/2017 19:47:29 huynhthanhtan PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
325931 30/09/2017 09:45:19 tuandatqn95 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
325918 30/09/2017 08:54:52 leducan1110 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 0 ms 2856 KB
325364 29/09/2017 16:17:59 Tu2112003 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2856 KB
325067 28/09/2017 23:43:17 Than PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2628 KB
324233 28/09/2017 10:43:00 thanhpromu PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
323688 27/09/2017 09:34:22 thienbaotb PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
323365 26/09/2017 19:01:52 myfriend1102vn PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
321124 22/09/2017 21:22:42 masterv PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
319337 19/09/2017 10:41:08 ducbp PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
319044 18/09/2017 17:07:54 trongphuongbkhn PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
318767 17/09/2017 23:23:53 letuannghia194 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1880 KB
318134 16/09/2017 20:16:43 ledat112233 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
318098 16/09/2017 18:56:16 GấuBéoIT PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
317317 15/09/2017 09:38:50 hut_phamquochuy PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 31 ms 1052 KB
316898 14/09/2017 09:26:59 dangtrungkien PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1876 KB
316893 14/09/2017 09:05:17 vietducitchv PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
316821 14/09/2017 08:12:17 Malin_CHV PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
316636 13/09/2017 21:46:18 duongtc1 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1876 KB
315692 11/09/2017 20:53:42 manhcuongcvp PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 2508 KB
314442 09/09/2017 02:20:21 vietyb00 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
313351 05/09/2017 22:38:17 chamchamcham PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
312966 04/09/2017 21:15:47 emhocdem070 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1868 KB
312225 03/09/2017 09:57:05 NPL PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1100 KB
311932 02/09/2017 14:14:34 anh76qn PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
311919 02/09/2017 13:10:11 anh76qn PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
311655 01/09/2017 16:00:32 hieunv1996 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
311369 31/08/2017 20:03:06 CUTI PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
311362 31/08/2017 19:38:21 Shyn PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
310945 30/08/2017 15:14:48 Phingubò PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
310666 29/08/2017 19:37:50 cuongasd52 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
309042 25/08/2017 16:28:38 vudet11 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2288 KB
309039 25/08/2017 16:25:24 skt_huydinh PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2292 KB
309035 25/08/2017 16:22:20 gonproro123 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2288 KB
308596 24/08/2017 19:11:30 sonnguyen0612 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2688 KB
308474 24/08/2017 01:09:14 quyproi51vn PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1756 KB
307276 20/08/2017 10:49:58 hungk36b PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1880 KB
306239 18/08/2017 08:34:54 ProLQM PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
306238 18/08/2017 08:34:44 nakrothpro PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
306123 17/08/2017 20:25:26 HaiLonglqd PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2184 KB
306118 17/08/2017 20:12:26 lephuthien411 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
306117 17/08/2017 20:04:59 thanhnhana5 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2184 KB
306110 17/08/2017 19:57:23 minhhuy24072002 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2184 KB
306109 17/08/2017 19:56:49 nguyenvu9405 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 31 ms 2184 KB
306098 17/08/2017 19:52:51 phanvanhung123 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
306094 17/08/2017 19:49:06 hizthi PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
306093 17/08/2017 19:45:50 SAGGIN PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2188 KB
306091 17/08/2017 19:41:57 5hoangnd PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
306090 17/08/2017 19:41:43 hieungoc2013 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
306089 17/08/2017 19:29:25 blebleble PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
301135 04/08/2017 22:31:35 quetoiohue PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
300919 03/08/2017 23:26:18 honghoa2k2z PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
300740 03/08/2017 05:18:25 hungbmt1503 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
300603 02/08/2017 15:24:37 trungkien2015 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
299863 29/07/2017 10:48:36 xekoiuxuka PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
299801 28/07/2017 22:09:21 01667401268 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
298161 23/07/2017 15:59:01 skydriver001 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Java 8 Accepted 203 ms 17752 KB
298001 23/07/2017 06:14:42 tiepnguyenptit PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
297964 22/07/2017 23:38:55 nvminhtam2201 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
297146 20/07/2017 08:52:38 dangquangthang0001 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1860 KB
297023 19/07/2017 21:36:00 minhthu20201 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2892 KB
296147 17/07/2017 09:19:48 phucphucvn PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
295906 16/07/2017 12:13:53 nguyenhaidang PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
295432 14/07/2017 19:43:26 logacc999 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
294605 12/07/2017 15:12:05 hakieuanh PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
294286 11/07/2017 12:25:21 Nhokkz PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2860 KB
294057 10/07/2017 16:31:45 dqvinh2510 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 31 ms 2740 KB
294056 10/07/2017 16:14:14 nhatnam1711999 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
294046 10/07/2017 15:49:25 luongngocminh PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2880 KB
293719 09/07/2017 13:11:56 dasea PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
293660 09/07/2017 01:56:40 okeomachnha PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 2476 KB
293102 06/07/2017 16:30:51 tuan1006 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
293092 06/07/2017 16:04:27 le_doan_phu PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
292917 05/07/2017 17:20:27 nguyenhaidang PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
292543 03/07/2017 20:54:03 nguyenhaidang PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2184 KB
292314 02/07/2017 11:34:19 nguyenducptit PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
292055 01/07/2017 01:00:02 huudatwn1q PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
292047 01/07/2017 00:30:31 okeomachnha PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 0 ms 2496 KB
291409 28/06/2017 09:53:09 094175234 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
291391 28/06/2017 08:52:18 ad3720011 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
291019 26/06/2017 18:22:18 darkboom PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
290907 26/06/2017 08:29:13 nhpntz0t PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1860 KB
290598 24/06/2017 20:33:57 caubedaumat PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
290522 24/06/2017 13:15:52 nvanhoang188 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
289654 21/06/2017 16:31:41 flightlessbird PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1820 KB
289074 19/06/2017 10:03:10 thienbaotb PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
288900 18/06/2017 13:32:45 123B PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2376 KB
288476 16/06/2017 20:07:04 caubedaumat PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
288449 16/06/2017 16:31:16 thienbaotb PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
287558 13/06/2017 15:09:09 anhvu_cbl PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
287478 13/06/2017 09:52:23 dinhvanhuy98 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
287036 11/06/2017 19:14:22 lotac PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
286089 08/06/2017 10:14:38 beobobot PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1860 KB
285619 05/06/2017 16:49:55 hanhhuyenit1619 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
285299 04/06/2017 07:43:47 coderkcdhv PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 0 ms 1848 KB
284568 01/06/2017 09:42:59 hatuank97lhp PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
284562 01/06/2017 09:30:23 my_crush_hates_me PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
284155 30/05/2017 09:29:04 khoinguyentdmu PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1512 KB
283888 29/05/2017 11:38:09 tuan PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
283886 29/05/2017 11:34:20 tuan PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
283037 25/05/2017 00:57:30 thanhquy51vn PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
282441 22/05/2017 21:04:17 mister_0_nile PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
281457 18/05/2017 23:09:08 thaokute PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2176 KB
281404 18/05/2017 20:39:14 Trongtuank8 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
281392 18/05/2017 18:31:06 ChristopherSamba PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Java 8 Accepted 171 ms 17636 KB
281389 18/05/2017 18:28:57 ChristopherSamba PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Java 8 Accepted 171 ms 17760 KB
280945 17/05/2017 14:22:39 ngonhutduy PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
280944 17/05/2017 14:21:24 anpropapy14 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
280936 17/05/2017 14:08:49 tmvtri123 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
280934 17/05/2017 14:00:46 vokhanhan25 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
277416 11/05/2017 15:43:52 Violet PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 2528 KB
277335 11/05/2017 09:43:24 Violet PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
277263 10/05/2017 21:51:59 hoangthuhang PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
277172 10/05/2017 14:32:15 tuan PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
277074 09/05/2017 22:45:50 dats2007 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
276455 08/05/2017 16:06:58 honghoa2k2z PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
276404 08/05/2017 14:41:19 yutaka2k PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 2520 KB
274425 28/04/2017 19:15:52 contiti PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
273804 26/04/2017 04:03:55 Disconnect PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
273644 25/04/2017 17:23:59 frostpixel PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1860 KB
272985 23/04/2017 09:06:41 kisoraz9 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
272977 23/04/2017 07:49:08 PDung10tin PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
272728 22/04/2017 08:07:52 beobobot PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
272262 20/04/2017 17:00:26 xuanhien133 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
272213 20/04/2017 15:02:19 SPJ PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
272196 20/04/2017 12:11:09 up_out_of_all PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
272023 19/04/2017 16:39:58 NTBT1997 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
271414 17/04/2017 09:36:41 1234567 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
271149 16/04/2017 10:45:24 1551010032hau PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 0 ms 1892 KB
271146 16/04/2017 10:44:01 NTBT1997 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
271134 16/04/2017 10:16:40 hungto PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1892 KB
271077 16/04/2017 07:50:00 dangkhoa_pascal PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
270942 15/04/2017 15:47:13 madaunhan PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
270768 14/04/2017 22:37:54 iostream PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 2504 KB
270283 12/04/2017 21:26:42 hut_Phieu PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
270173 12/04/2017 12:39:44 anhxtanhwp PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
270099 12/04/2017 01:22:34 banhquocdanh PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1900 KB
270017 11/04/2017 21:43:15 nguyenvanbien PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
269546 10/04/2017 18:19:32 hellovn321 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
269541 10/04/2017 17:55:29 lehlanha PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
269525 10/04/2017 16:00:45 MINHKHANG PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
269395 09/04/2017 22:04:58 khoadeptrai PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 31 ms 2776 KB
269394 09/04/2017 22:03:48 khoadeptrai PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
269393 09/04/2017 22:02:22 khoadeptrai PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 3132 KB
268802 07/04/2017 22:58:36 phamtrunghieuntp PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
268319 06/04/2017 23:08:25 Raito PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
267379 05/04/2017 12:37:44 tranlehiep2203 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1836 KB
267350 05/04/2017 11:06:27 ngophuthinh PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2708 KB
266729 04/04/2017 07:31:58 phanhienbx01 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
266487 03/04/2017 15:50:23 baotran01051998 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1540 KB
264858 29/03/2017 21:47:07 Midodra PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1824 KB
264172 28/03/2017 08:11:36 hieua2tincvp PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
264169 28/03/2017 08:00:12 nhatlinh91827 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
263932 27/03/2017 17:19:17 buivietthanh PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1824 KB
263727 26/03/2017 23:10:10 jackcookies020 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2680 KB
263053 25/03/2017 12:44:22 hut_luan PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1824 KB
263047 25/03/2017 11:59:56 HUT_Bamboo PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1828 KB
262613 23/03/2017 23:27:30 duongtc1 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1836 KB
262140 22/03/2017 22:50:55 hieua2tincvp PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
262132 22/03/2017 22:44:49 buikimanh126 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
261612 21/03/2017 19:53:35 crissdang PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
261386 21/03/2017 09:06:25 awatjkim PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2452 KB
259381 17/03/2017 12:51:55 nkduc PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
258698 16/03/2017 07:57:43 duyvtvp1919 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
258674 15/03/2017 22:58:02 MHQ PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
258125 14/03/2017 16:43:34 nhatlinh91827 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
257797 13/03/2017 22:06:51 hoangdat PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
257778 13/03/2017 21:32:29 tttttttttt PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
256226 09/03/2017 16:19:27 trivonhan PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
256020 08/03/2017 20:51:10 vhoang PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
255932 08/03/2017 17:27:48 Soledad PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
255811 08/03/2017 10:09:35 harrison PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1884 KB
254807 05/03/2017 08:18:09 MHQ PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
254587 04/03/2017 16:25:25 segio_ramos PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
253567 01/03/2017 16:30:35 0985971934j PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
253040 27/02/2017 23:07:16 nqc290997 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 0 ms 1860 KB
252707 27/02/2017 14:40:18 lonelystar PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 2484 KB
251667 24/02/2017 15:28:10 BoB PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 0 ms 3000 KB
251590 24/02/2017 09:18:42 Adam_Kyle PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
251050 22/02/2017 16:55:55 hoainam PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
250312 20/02/2017 13:15:18 Winder PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2844 KB
247835 16/02/2017 12:09:43 manhhungking PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
247827 16/02/2017 11:49:31 oggy223999 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1800 KB
247608 15/02/2017 20:02:59 hahpuc PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
246659 12/02/2017 22:15:00 anhtu1197 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
244378 03/02/2017 15:49:18 nhannguyen95 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 2484 KB
243888 31/01/2017 16:34:21 HuyNguyen1212 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2440 KB
243698 30/01/2017 03:41:20 nguyentandat1502 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
243460 28/01/2017 11:08:17 mik271 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 2456 KB
243264 26/01/2017 20:54:39 khanhvan PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2684 KB
243257 26/01/2017 20:46:06 supercoper PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2684 KB
243211 26/01/2017 14:16:41 phanluongquan PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
243210 26/01/2017 14:11:12 phanluongquan PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
243067 25/01/2017 12:39:22 King PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2956 KB
242686 22/01/2017 23:01:24 omega1100100 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
241740 16/01/2017 21:43:10 doanthetai2005 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
239838 10/01/2017 20:47:43 datgk14 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 203 ms 2468 KB
239832 10/01/2017 20:27:37 tronghk14 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 203 ms 2468 KB
239545 10/01/2017 09:28:11 vuhongson PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
239539 10/01/2017 09:01:52 huudatwn1q PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
238873 07/01/2017 09:36:25 Duongnguyen PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1892 KB
238614 06/01/2017 08:52:16 Nasukek20 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
238070 04/01/2017 18:07:17 ffyyytt PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 93 ms 2768 KB
237831 03/01/2017 21:21:03 VDQ PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
237691 03/01/2017 11:19:10 NoName96 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
237554 02/01/2017 21:30:24 ngocnhi PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
237474 02/01/2017 15:29:49 linhlrx PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
237232 01/01/2017 19:17:47 nguyentrungthanh PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
237171 01/01/2017 12:30:14 lekhaihoan2306 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
236942 31/12/2016 09:57:02 Demo2000 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
236938 31/12/2016 09:55:14 nguyentruonghoanghai PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
236893 31/12/2016 04:06:36 hoanmalai PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1856 KB
236472 29/12/2016 13:16:11 duyqnguyenle PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
235698 25/12/2016 17:21:41 vuquelam29 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 3008 KB
233756 20/12/2016 22:51:21 tqhuy2502 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
233566 20/12/2016 00:07:09 MHQ PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
233460 19/12/2016 21:07:28 cavang PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
233135 17/12/2016 22:54:53 try PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 31 ms 2944 KB
232821 16/12/2016 15:52:01 giangbabygo123 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 31 ms 2756 KB
232289 14/12/2016 14:06:04 casaumayman PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1784 KB
231301 11/12/2016 11:03:10 minhyc PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
231095 10/12/2016 17:00:21 nguyenphu63333 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
231093 10/12/2016 16:42:55 phamngochoat30 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
230936 09/12/2016 22:51:39 nguyenducthai1312 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
230911 09/12/2016 22:07:11 anhducpn67 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 2488 KB
230226 08/12/2016 15:57:31 nguyenthanhtinh365 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1860 KB
230014 07/12/2016 22:06:19 8311th PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
229965 07/12/2016 20:34:08 SlothSe7en PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
229859 07/12/2016 15:42:46 codera3k48 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
229447 06/12/2016 16:22:43 ltbminh_ctl PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
228797 04/12/2016 14:00:26 feelings93 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1876 KB
227494 30/11/2016 22:20:01 quocanh507 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
225777 27/11/2016 16:11:50 laducquan PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1856 KB
225661 27/11/2016 13:44:24 NMPACM PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1860 KB
225482 27/11/2016 09:11:13 nhquanqt PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
222412 22/11/2016 20:20:48 linh_ttam PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 4228 KB
221623 21/11/2016 19:13:02 Bội PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
220906 20/11/2016 13:16:36 HVDInh33 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
218656 16/11/2016 20:26:08 hoduchieu01 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1892 KB
216666 13/11/2016 14:28:49 khoi2410 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1588 KB
216324 12/11/2016 15:45:46 mansblacks PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Python 3 Accepted 46 ms 4724 KB
214989 11/11/2016 21:11:04 caihuuthuc PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2436 KB
214558 11/11/2016 10:39:04 Hieu_sqtt PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2432 KB
213853 09/11/2016 20:59:39 ducquynhfptk12 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
213439 08/11/2016 23:45:31 s2lyonking PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
213279 08/11/2016 20:22:25 bjnjucun PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1840 KB
212125 06/11/2016 21:04:34 rikimaru161 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1836 KB
212024 06/11/2016 19:17:40 2221113513 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 0 ms 1840 KB
211024 04/11/2016 21:01:47 phungvitrung PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2704 KB
209746 02/11/2016 19:32:43 k4mjk4mjz3 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1780 KB
209468 02/11/2016 11:23:42 presariohg PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Java 8 Accepted 171 ms 17788 KB
209436 02/11/2016 10:41:36 vietbrave PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2648 KB
207859 30/10/2016 20:53:35 noatall2404 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
204447 25/10/2016 19:33:00 nkt95bg PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
204348 25/10/2016 16:17:47 Nhoem PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
204317 25/10/2016 15:33:48 nguyennhan PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
204310 25/10/2016 15:29:02 bopdepzaj PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
204303 25/10/2016 15:17:51 qqq PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2436 KB
204048 24/10/2016 23:35:45 thuytinh0114 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
203863 24/10/2016 20:31:45 vophuanpig PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
203799 24/10/2016 19:44:49 nkt95bg PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
202129 23/10/2016 16:28:46 hoanglindegaard PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1852 KB
202118 23/10/2016 16:11:13 ducnguyen67201 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
202070 23/10/2016 15:05:48 thanga2k20 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 2536 KB
202045 23/10/2016 14:45:34 fromzerotomaster PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1848 KB
201683 22/10/2016 22:05:32 Soledad PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
201577 22/10/2016 18:16:15 boychienga1234 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
201316 22/10/2016 02:22:11 alonekingzx PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 20604 KB
201259 22/10/2016 00:18:43 phamvankhanh1516 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
200676 21/10/2016 10:37:19 kienInu1 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1780 KB
200673 21/10/2016 10:32:46 kienInu1 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1780 KB
200669 21/10/2016 10:31:01 phbhan PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1776 KB
200661 21/10/2016 10:23:16 vuonghieuvui PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1776 KB
199159 19/10/2016 10:21:11 Phingubò PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1880 KB
197084 15/10/2016 20:57:50 cyan PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
196735 15/10/2016 13:16:19 tranleduy1233 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
196016 14/10/2016 13:59:52 yuu PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 0 ms 1812 KB
195973 14/10/2016 12:29:42 huynhdinhhiep PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
190440 09/10/2016 14:10:12 songlahyvong PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1684 KB
189755 07/10/2016 23:42:11 hut_luan PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1768 KB
189743 07/10/2016 23:28:30 hut_luan PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
187305 03/10/2016 21:59:30 hieua2tincvp PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1096 KB
186908 03/10/2016 08:40:57 bigcat5 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 1548 KB
186670 02/10/2016 20:04:16 taycuong PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 1104 KB
183973 28/09/2016 14:40:01 dahaodl PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1056 KB
183249 27/09/2016 11:10:48 darkplayer0211 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
182794 26/09/2016 18:02:44 vphuong214 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
182368 25/09/2016 22:13:37 hungdhv97 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1056 KB
182364 25/09/2016 22:08:34 hungdhv97 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
182030 25/09/2016 00:03:55 bt PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
181518 23/09/2016 22:56:31 ARSENAL1886 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
178927 19/09/2016 14:14:00 dqhungdl PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
178802 19/09/2016 08:42:19 nhokkokhoc PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Java 8 Accepted 328 ms 19184 KB
178788 19/09/2016 07:03:39 dinhtranchien PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
177753 16/09/2016 23:53:11 MrTus97 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1056 KB
177742 16/09/2016 23:12:24 nguyensieuv PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
177681 16/09/2016 21:03:35 ariesgemini PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
177677 16/09/2016 20:56:23 ariesgemini PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
177166 15/09/2016 19:59:43 phuocvinh PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
176858 15/09/2016 09:43:23 phamduy PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 31 ms 1488 KB
176843 15/09/2016 09:25:12 minhtienst135 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 1488 KB
176834 15/09/2016 09:07:33 doraemon PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 1488 KB
175794 13/09/2016 22:05:21 ariesgemini PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 1468 KB
175159 13/09/2016 13:57:34 datdi PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
174496 12/09/2016 19:20:27 lbnvando PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 31 ms 1536 KB
173043 10/09/2016 14:32:36 hoangducsmagic PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 31 ms 1536 KB
172480 09/09/2016 18:13:32 bachnxepu PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1096 KB
172412 09/09/2016 16:13:22 trongtai37 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
170208 05/09/2016 09:50:07 anhnguyen PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
170084 04/09/2016 19:54:09 addwadec PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1096 KB
170079 04/09/2016 19:49:35 addwadec PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
168799 03/09/2016 19:07:42 phungvitrung PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2688 KB
168733 03/09/2016 15:18:31 anhducpn67 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
168564 03/09/2016 07:37:37 Hhcckqnl PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1048 KB
168220 02/09/2016 11:29:54 haithanh_hmd PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
166681 28/08/2016 17:19:09 dangminhtuan PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 31 ms 1492 KB
164936 23/08/2016 20:10:29 giacacluong323 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 46 ms 1568 KB
164640 23/08/2016 09:18:51 qtuan140101 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
163616 19/08/2016 16:53:15 192168120 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 31 ms 1568 KB
162951 17/08/2016 09:09:40 3lovephuong3 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
160671 10/08/2016 23:56:49 dahaodl PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
160059 09/08/2016 12:55:36 hentaino102 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
158314 04/08/2016 22:21:08 thanhan PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
157848 02/08/2016 13:48:33 4everkaka PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 31 ms 1128 KB
157231 30/07/2016 15:57:01 lamnguyen PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
154794 25/07/2016 13:07:12 Aoba PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
152485 17/07/2016 10:44:28 long93hv PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
151232 10/07/2016 22:24:05 Aoba PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
150824 08/07/2016 23:47:11 thienlong PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
150287 06/07/2016 15:02:10 toida12chu PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
149798 04/07/2016 14:05:36 leducthinh0409 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
149136 01/07/2016 15:37:28 dangcuong_123 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
148096 26/06/2016 20:41:36 ducthanh313 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
147992 26/06/2016 00:39:29 cufury PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1056 KB
147980 25/06/2016 23:53:13 huynhthanhtan PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
147321 22/06/2016 17:24:57 ititorit PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
143835 15/06/2016 18:34:04 belphegor102 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 31 ms 1564 KB
143251 12/06/2016 21:25:42 maistudy PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
142831 10/06/2016 16:46:43 ngungu PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 0 ms 1128 KB
142605 09/06/2016 14:34:33 Tree PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
142582 09/06/2016 12:08:48 duckunzz PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1812 KB
141960 06/06/2016 17:58:46 giangstellar365 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
141586 04/06/2016 18:49:47 besombody99 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
141127 03/06/2016 00:22:37 minhem1231 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
141088 02/06/2016 22:30:17 artist310116 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
140721 01/06/2016 15:49:47 maistudy PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
137191 22/05/2016 23:07:32 abinh2000 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
136253 16/05/2016 19:25:25 trainer1234 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
135944 14/05/2016 12:45:48 nvtu PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
135829 13/05/2016 18:03:13 rick_fam0us PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
134961 08/05/2016 14:49:39 poweriknow PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 31 ms 1568 KB
134452 03/05/2016 18:04:15 thanhday132 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
134246 01/05/2016 09:20:15 tatthang96 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
134123 30/04/2016 14:15:50 caothesan PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
132393 18/04/2016 01:10:05 thanhan_1715 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
132209 16/04/2016 22:56:01 tranlethanhphan PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
129418 05/04/2016 15:06:54 huuhieu2k PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
129192 04/04/2016 21:15:13 kakashipham PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
129110 04/04/2016 18:56:30 nguyentamdat PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1100 KB
129101 04/04/2016 18:26:02 ltd99hz PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
129089 04/04/2016 17:55:27 Assassin PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
128404 01/04/2016 11:15:25 thanhluancn1 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1052 KB
128360 01/04/2016 08:57:00 onebpiece1 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 1460 KB
128358 01/04/2016 08:56:39 onebpiece1 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 1460 KB
128156 31/03/2016 09:07:58 Hacker PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 31 ms 1460 KB
127941 30/03/2016 07:47:37 longhuy322000 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
127940 30/03/2016 07:29:27 longhuy322000 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 171 ms 56768 KB
127687 28/03/2016 22:25:44 cloneAllen PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 31 ms 1428 KB
127341 27/03/2016 19:41:02 fuck_admin PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
126399 22/03/2016 14:19:04 phamnguyenhoanghuykhoa PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 31 ms 1556 KB
126342 21/03/2016 22:24:13 tienthanh214 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
125267 16/03/2016 15:12:13 hunganhnguyen PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 1560 KB
125185 16/03/2016 09:45:06 trivonhan PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
125175 16/03/2016 09:40:19 nguyenxuanhaa3 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
125147 16/03/2016 09:11:54 khangtran PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
125141 16/03/2016 08:28:06 phuonganh1012 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
125120 16/03/2016 04:36:08 hth20082000 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
124378 11/03/2016 23:42:59 ntanh PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
124020 10/03/2016 01:13:02 phuonganh1012 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
123653 08/03/2016 14:33:02 lizidiot1591 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
123651 08/03/2016 14:29:37 duyleo PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
123174 05/03/2016 11:49:12 TQT PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
123000 03/03/2016 18:43:50 HồĐắcThanhMinh PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
122413 29/02/2016 15:46:29 Hacker PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
122402 29/02/2016 15:19:18 doantringuyen PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 31 ms 1556 KB
122061 27/02/2016 15:19:33 player PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
121166 22/02/2016 22:20:43 anhnguyen6529 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 31 ms 1556 KB
121051 22/02/2016 15:15:20 addwade PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 31 ms 1556 KB
120273 18/02/2016 14:19:57 lvdo92 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
120189 18/02/2016 09:40:07 lethimyluyen PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
120187 18/02/2016 09:39:31 nhinlee PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 1560 KB
120180 18/02/2016 09:32:06 proxike PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 1560 KB
119930 16/02/2016 20:57:38 Nguyenthaihoc PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
119457 14/02/2016 19:45:35 minh18plus PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
116412 02/02/2016 14:20:47 dqhungdl PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
116348 02/02/2016 08:07:30 LamHuong PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
116346 02/02/2016 07:59:11 vuhoangphuc2000 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
116345 02/02/2016 07:46:22 trangmin_qc PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 1376 KB
116344 02/02/2016 07:43:49 bang000 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
115193 29/01/2016 11:32:43 cobonla PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
114867 27/01/2016 16:33:02 khalminh11t2 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
114352 25/01/2016 08:47:56 lehoainam PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
113908 22/01/2016 15:55:47 truonghuynhhuong123 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
113907 22/01/2016 15:53:40 lizidiot1591 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
113904 22/01/2016 15:52:12 duykhamedia PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
113900 22/01/2016 15:48:58 sunbest132 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
113897 22/01/2016 15:46:14 cmtanphat PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 31 ms 1556 KB
113388 20/01/2016 18:28:12 aquawind0130 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
112754 17/01/2016 23:19:34 tuancanhktpm PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1148 KB
111723 12/01/2016 15:45:56 Tranhoa PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 1372 KB
111465 10/01/2016 15:30:25 thedblaster PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
111422 10/01/2016 11:34:29 thanh123456 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 1560 KB
111411 10/01/2016 10:19:24 ngonamduonghl PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 0 ms 1148 KB
110916 07/01/2016 12:36:49 thanhthinn1997 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
110283 04/01/2016 18:50:12 hanhlv270597 PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Python 3 Accepted 46 ms 1564 KB
110144 03/01/2016 15:51:21 datbeohbbh PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
106888 19/12/2015 09:31:33 nguyenvansu PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
106550 16/12/2015 23:25:56 TrungCSP PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
106115 14/12/2015 23:02:37 tuanlymchv PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
106056 14/12/2015 20:14:13 damsanchv PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
105890 13/12/2015 22:47:38 xuantruongchv PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1772 KB
105196 10/12/2015 16:27:38 luuchv PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 0 ms 1144 KB
105195 10/12/2015 16:27:36 luuchv PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
105194 10/12/2015 16:27:32 luuchv PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
105193 10/12/2015 16:27:28 luuchv PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 0 ms 1144 KB
105192 10/12/2015 16:27:26 luuchv PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
105191 10/12/2015 16:27:25 luuchv PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
105190 10/12/2015 16:27:23 luuchv PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
105189 10/12/2015 16:27:17 luuchv PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 0 ms 1144 KB
105188 10/12/2015 16:27:06 luuchv PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 0 ms 1144 KB
105187 10/12/2015 16:27:02 luuchv PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
105186 10/12/2015 16:26:58 luuchv PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
105185 10/12/2015 16:26:53 luuchv PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted 0 ms 1144 KB
105184 10/12/2015 16:26:46 luuchv PERMS - Liệt kê chuỗi hoán vị GNU C++11 Accepted