Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
737643 27/03/2020 17:48:07 damminhquan KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
737306 26/03/2020 16:10:02 naruto270504 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
737130 25/03/2020 21:20:09 RandomMan100 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 2428 KB
736764 24/03/2020 19:41:45 minhthi28 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
736510 23/03/2020 18:25:08 hokage1201 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
736329 23/03/2020 11:12:38 viothang KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
736048 22/03/2020 14:20:33 nguyenduythanh KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
733233 15/03/2020 10:58:11 hoangmanh123 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
731756 12/03/2020 21:16:34 vietanhk99 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
729508 05/03/2020 23:38:02 Kduy9180 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 31 ms 2488 KB
729240 05/03/2020 19:35:34 tuancqt KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 31 ms 1840 KB
729237 05/03/2020 19:32:57 vmt120203 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
728471 03/03/2020 22:05:33 phamvansung KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
727521 01/03/2020 12:56:00 huynhchiton981 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
727453 01/03/2020 08:20:24 huycc123 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
726979 28/02/2020 16:10:03 Sơna1 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
726974 28/02/2020 15:52:11 Sángolympic KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
726893 28/02/2020 12:02:44 truongthienlocTH KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
726766 27/02/2020 23:40:32 hunghuy KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
726661 27/02/2020 21:42:36 HuỳnhHuyZz KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
726375 27/02/2020 11:10:54 bku_lapis KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1800 KB
725778 25/02/2020 22:00:28 aruru12 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Python 3 Accepted 46 ms 4112 KB
725281 24/02/2020 21:24:58 admin2009 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 0 ms 1872 KB
723903 21/02/2020 23:23:42 ngocduygpc8a1 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2668 KB
722805 19/02/2020 19:29:04 long020506 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2704 KB
722703 19/02/2020 15:31:16 thienphunhc KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
722497 19/02/2020 10:37:37 ptcvp121 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
722030 18/02/2020 12:31:29 hoangtrung1801 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1912 KB
721231 16/02/2020 21:37:39 thống KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
721226 16/02/2020 21:28:42 Jill_Laila KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
720960 16/02/2020 11:10:45 baopham19062003kgkgkg KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
720737 15/02/2020 20:51:37 ntnvlog KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
720542 15/02/2020 16:00:51 hieuishere KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
720084 14/02/2020 15:22:20 phuhungchv KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1948 KB
720015 14/02/2020 12:03:11 minhtrieutvn KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
719654 13/02/2020 17:15:54 khanhtron03 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
715880 06/02/2020 21:53:43 quythu2005 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
715184 05/02/2020 22:07:02 omgursocute KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 2592 KB
714368 04/02/2020 17:08:33 ngoc1824 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1904 KB
714124 03/02/2020 23:23:40 hoktro KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
711120 30/01/2020 11:08:15 viocuong KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1916 KB
710478 28/01/2020 14:49:24 tuilatui132 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
710035 26/01/2020 17:39:20 suxzat KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 2456 KB
709417 23/01/2020 23:58:10 tranminhprvt01 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 31 ms 2684 KB
708811 22/01/2020 18:19:11 haupas KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1832 KB
708289 21/01/2020 20:52:58 HackerMan KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1856 KB
708112 21/01/2020 15:32:32 phiyen1212 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1820 KB
707900 21/01/2020 01:11:52 19522456 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
707578 20/01/2020 15:43:12 iambluuu KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
704549 14/01/2020 07:42:04 chutichday2 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2696 KB
704548 14/01/2020 07:40:04 yolo19yolo KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2696 KB
703946 13/01/2020 08:21:13 dontkillme KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
702796 11/01/2020 12:19:02 pxt9704 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1880 KB
702688 11/01/2020 09:14:26 CodeWar37 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1892 KB
701964 10/01/2020 08:11:13 anhkhoa09032004 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
701936 10/01/2020 07:37:49 4maxskill4 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
701738 09/01/2020 19:50:05 nvlong08102003 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
701064 08/01/2020 21:23:25 Love KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
700595 08/01/2020 00:03:49 Ncb_10t KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
700513 07/01/2020 21:47:18 Trung13102000 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
700509 07/01/2020 21:44:38 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 2508 KB
700506 07/01/2020 21:40:33 Trung13102000 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
700052 07/01/2020 12:28:00 ntphong KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 125 ms 10480 KB
699797 07/01/2020 07:30:01 khanhld KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1852 KB
699578 06/01/2020 23:08:12 ntphong KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2704 KB
699382 06/01/2020 20:37:59 nvt2003 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
699367 06/01/2020 20:26:40 Evanstn2412 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1940 KB
698804 05/01/2020 23:06:25 novaphoenix KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
698707 05/01/2020 20:16:42 nemesis KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1936 KB
698203 04/01/2020 23:20:08 ntquoc263 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
696822 03/01/2020 07:45:57 Nhi23072002 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 125 ms 10552 KB
696693 02/01/2020 22:45:13 nnbxxx KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1940 KB
696062 01/01/2020 23:45:49 wolfejames KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 109 ms 10528 KB
695051 30/12/2019 19:12:59 Thiennguyen1704 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
695050 30/12/2019 19:09:37 con_cua_ne KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 2580 KB
695047 30/12/2019 19:05:05 LoveGiang3000 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
694955 30/12/2019 14:32:42 hieuhehehieu123 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2968 KB
694437 28/12/2019 20:11:45 hipzbonobo KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
693941 27/12/2019 14:45:37 djxone123456 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
692115 23/12/2019 10:45:02 stkirito74 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
691383 21/12/2019 06:45:18 LoveGiang3000 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2600 KB
689744 17/12/2019 15:02:17 sendmylove123 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
689200 16/12/2019 16:03:14 nevergiveup KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
688964 15/12/2019 20:54:07 BestSub332Codefun KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
688963 15/12/2019 20:49:26 minhtuan30306 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
688958 15/12/2019 20:43:41 toiladuc_1012_HSGS KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
688957 15/12/2019 20:40:19 duc04122004 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
687759 12/12/2019 21:51:12 dangtiendung1201 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
687317 11/12/2019 22:25:10 jackykg KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1884 KB
686795 10/12/2019 22:27:57 namu10x KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1932 KB
684388 03/12/2019 17:58:31 prgrmanh KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1940 KB
683923 02/12/2019 20:29:02 vanquy123 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 31 ms 1932 KB
683543 01/12/2019 20:01:12 110117051 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 3540 KB
683173 30/11/2019 21:13:34 anhthcsyl2006 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
682434 29/11/2019 18:52:53 19521242 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1956 KB
679675 24/11/2019 16:47:27 minhthi28 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
679292 23/11/2019 21:20:11 shin3030aa KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1924 KB
678313 22/11/2019 12:09:40 dropusagi KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 31 ms 1952 KB
675300 17/11/2019 21:56:43 Paikugon KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
674827 17/11/2019 00:02:54 kitkat303 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
674547 16/11/2019 12:16:39 ddlan123 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
674496 15/11/2019 23:29:02 cbl_conghuynh KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
674471 15/11/2019 22:26:12 mnhphm KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
674191 15/11/2019 14:26:51 kyohzs02 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
674189 15/11/2019 14:25:02 qvan_le KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
673951 14/11/2019 21:06:08 agru KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1844 KB
673815 14/11/2019 17:52:29 A519LeVanDuc KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1788 KB
673582 14/11/2019 10:53:09 huynam2611 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1888 KB
672847 12/11/2019 22:00:05 BuiTriDung KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
672302 11/11/2019 21:40:01 0941177356 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 2452 KB
672300 11/11/2019 21:34:35 ristxnd KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
672295 11/11/2019 21:29:58 trungkienthcsyenlac KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 31 ms 2692 KB
671930 11/11/2019 05:24:11 SuaDuong KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1876 KB
670934 08/11/2019 21:26:39 nb2phuong KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
670078 07/11/2019 15:39:58 hitu1902 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
670022 07/11/2019 14:55:43 NguyenVanTan KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
669735 06/11/2019 21:40:01 ogit403 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
668741 05/11/2019 14:24:07 vanchien KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
668738 05/11/2019 14:21:58 vanchien KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
667956 03/11/2019 19:16:06 emLaNewBie KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
667563 02/11/2019 23:12:51 phuong2004 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
666420 01/11/2019 09:05:20 congcanhlnq KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 0 ms 1872 KB
666060 31/10/2019 16:37:15 nhatvuhq98 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
666058 31/10/2019 16:35:37 nhatvuhq98 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
666051 31/10/2019 16:31:42 NQT1998 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
665820 31/10/2019 08:44:11 nmhh KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 2572 KB
665446 30/10/2019 19:14:59 phgquynh2208 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
665376 30/10/2019 15:47:44 lethienquan28052006 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
665274 30/10/2019 13:42:58 HoaBenKiaSong KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
663606 27/10/2019 08:06:07 quoclan99 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1916 KB
663352 26/10/2019 19:46:36 vhskillpro KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 2576 KB
662454 25/10/2019 00:34:44 hhhaha KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 2180 KB
661177 22/10/2019 21:12:58 DươngAnhVũ KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2608 KB
661145 22/10/2019 19:52:56 MinhBietBay KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 2612 KB
660713 21/10/2019 23:01:33 ppc99er KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1960 KB
660439 21/10/2019 18:34:34 dpduy123 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
659060 17/10/2019 21:14:57 MaMoi KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 2608 KB
658841 17/10/2019 16:51:43 badaoteemo1 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
658694 17/10/2019 12:02:34 sydeptrai11 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1960 KB
658693 17/10/2019 12:01:04 minhtriet2903 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1904 KB
658618 17/10/2019 10:35:26 huytool KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1960 KB
658388 16/10/2019 17:01:55 hieupham KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2616 KB
656912 13/10/2019 15:46:02 lvcong97 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1952 KB
656758 12/10/2019 23:11:32 Dan_De_Nui KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
656653 12/10/2019 20:42:05 nguyentrantien2002 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 0 ms 1936 KB
655625 11/10/2019 07:35:27 whoisthatguy KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
655325 10/10/2019 15:18:27 tahoangquan2 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
652731 06/10/2019 23:15:37 thienkun KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
651747 05/10/2019 11:15:26 nguyenkhoip KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
651691 05/10/2019 10:07:09 cuongdoduy123 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
651273 04/10/2019 20:17:08 Zelda2004 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
649511 02/10/2019 14:44:43 loilon504 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
647973 29/09/2019 10:48:55 tiendung2306 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
647335 28/09/2019 08:33:52 gicungduochet KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1828 KB
647326 28/09/2019 08:20:49 mandoanky0903 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
647323 28/09/2019 08:17:08 mandoanky0903 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
646163 25/09/2019 23:36:29 ntoan199 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1860 KB
645756 24/09/2019 23:36:29 phamhuuthang KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
645065 23/09/2019 20:50:05 tranthuyan KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 0 ms 1872 KB
643070 20/09/2019 14:23:04 ngocdeptrai153 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
642780 19/09/2019 21:44:05 vietdung KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
642233 19/09/2019 09:45:21 unglinh KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1892 KB
639904 16/09/2019 16:09:20 rsattlpalpha KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1900 KB
639885 16/09/2019 15:38:49 dungdeyten KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
637163 12/09/2019 15:25:46 ngoctuannguyen KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 31 ms 1860 KB
637154 12/09/2019 15:17:40 bjobjobjo113 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
637126 12/09/2019 14:50:38 nvq2309 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 31 ms 1924 KB
637123 12/09/2019 14:47:41 chuongpham7750 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
637054 12/09/2019 13:23:15 KKdode KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1908 KB
636846 12/09/2019 09:28:16 Be_happy KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
636792 12/09/2019 08:17:50 nvlong08102003 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
636605 11/09/2019 22:01:50 canhtoannct KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
636585 11/09/2019 21:35:37 camchepcodebo KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
635560 10/09/2019 09:36:51 TrumpPham KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2964 KB
635066 08/09/2019 21:50:16 qvan_le KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
635048 08/09/2019 21:05:04 pmt KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1956 KB
632958 06/09/2019 08:46:55 vovanmuoi2000 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2452 KB
630777 31/08/2019 15:44:42 tungduongvc KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 3452 KB
630518 30/08/2019 22:38:26 blueshark07 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
629732 28/08/2019 22:38:11 lnatuan KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
629555 28/08/2019 17:06:27 hiepthuong KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2616 KB
628828 27/08/2019 02:16:07 thaolinh KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
628203 25/08/2019 15:45:16 quanghuy123 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
625973 24/08/2019 10:00:14 baotrancpp KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 31 ms 1832 KB
625411 22/08/2019 23:30:44 Linhdethuong KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
625024 22/08/2019 10:11:11 thuy_quynh KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2440 KB
623372 18/08/2019 00:29:49 Có_một_con_cá_nhỏ_nằm_giữa_lòng_đại_dương KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
623002 17/08/2019 10:00:47 thanhdat2605 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1888 KB
621368 15/08/2019 15:32:41 khanhkjhave KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
620107 12/08/2019 20:06:30 tiennl KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1860 KB
619741 11/08/2019 16:34:38 ngoctuannguyen KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
619354 10/08/2019 13:42:05 queanh0220 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
618188 08/08/2019 09:20:59 nguyetanh10102005 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
617798 07/08/2019 10:39:06 hglong903 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
617606 06/08/2019 21:05:38 Relie_99 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
617407 06/08/2019 15:06:47 rangnokapk KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2452 KB
616807 05/08/2019 15:10:23 leson KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1788 KB
616213 03/08/2019 22:07:45 mrzin703 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
615207 01/08/2019 22:37:13 leductoan KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1892 KB
615172 01/08/2019 21:42:12 lequocbinh KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1928 KB
615038 01/08/2019 17:30:03 trandat KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
615036 01/08/2019 17:22:35 funcolor KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
614973 01/08/2019 15:18:04 abc125 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
612611 28/07/2019 12:17:15 Fidisk KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
612267 27/07/2019 17:05:34 truongthinh14 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
611891 26/07/2019 22:03:41 ngotuankiet5a KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
609887 23/07/2019 23:14:37 nvq2309 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
609642 23/07/2019 14:16:59 hongphongthp KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
609126 22/07/2019 16:02:06 akira12 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
608398 21/07/2019 09:05:33 anhnguyenroux KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2992 KB
607187 17/07/2019 20:44:14 cbl_hoanglinh KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
607161 17/07/2019 20:01:24 khanhnhi KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
606895 16/07/2019 23:35:29 DHKH_HUE_2000 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1936 KB
605666 12/07/2019 08:08:39 mashiroshiina KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 31 ms 14944 KB
605614 11/07/2019 22:47:17 hoangnghiaviet KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2380 KB
605489 11/07/2019 15:40:58 18T1021208 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2164 KB
605422 11/07/2019 10:42:57 MinhBomNha KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
605321 10/07/2019 22:34:48 lvcong97 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
604792 09/07/2019 16:45:09 hưngtm KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 2520 KB
603424 05/07/2019 15:06:21 Assyrian KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
603173 04/07/2019 21:13:02 believer KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
601721 01/07/2019 16:22:44 winterrr KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2872 KB
599220 27/06/2019 11:46:49 dchy2000 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 2492 KB
598727 26/06/2019 10:39:00 hatoru KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
596765 22/06/2019 08:03:06 GauNguyenCon KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
596573 21/06/2019 18:54:44 havu KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 2508 KB
594967 18/06/2019 14:54:03 baobao07 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
593797 15/06/2019 22:05:11 SadLove KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
593622 15/06/2019 11:59:16 cyrocs258 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2920 KB
592975 14/06/2019 09:35:56 zxcvbgt KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
592715 13/06/2019 17:45:12 ducanh KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1936 KB
592358 12/06/2019 15:44:36 ngoctit KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
592007 11/06/2019 10:46:10 conghau7620 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1892 KB
591378 09/06/2019 12:02:12 vokhanhan25 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 3000 KB
590969 07/06/2019 23:40:37 hoatmt KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
590046 04/06/2019 22:10:09 18120461 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
589351 02/06/2019 20:13:59 nguyenhoainam KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1940 KB
588509 31/05/2019 09:09:10 TIN10_VUTRINHHOANG KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 0 ms 1868 KB
588496 31/05/2019 08:29:19 TTVK KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
588451 30/05/2019 23:37:06 trieutanhung93 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
588270 30/05/2019 16:27:45 pdthang2000 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
588161 30/05/2019 14:39:32 rangnokapk KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
587793 28/05/2019 22:11:07 blackrose KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1864 KB
587738 28/05/2019 20:39:03 dinhtuandat KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
587688 28/05/2019 16:57:40 khuongvutramanh KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
587578 28/05/2019 14:14:11 nhatthanhnguyen610 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1812 KB
587556 28/05/2019 13:43:34 musubi KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 2444 KB
587193 27/05/2019 20:25:24 anhlavipnd199 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2124 KB
587124 27/05/2019 17:29:33 phongan105 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
585086 21/05/2019 19:00:23 KayTran KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
584717 20/05/2019 20:28:41 nqhoa KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1948 KB
584295 19/05/2019 16:52:54 khiem123 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 0 ms 1904 KB
584222 19/05/2019 10:01:18 hungto1 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 0 ms 1952 KB
582714 14/05/2019 16:05:23 ngocminhchvk36 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1832 KB
582704 14/05/2019 15:33:44 nvietphi03 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
582701 14/05/2019 15:23:38 luongdang2k3_k36chv KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
582686 14/05/2019 15:09:44 dvmduc_k36_chv KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1836 KB
582665 14/05/2019 14:46:10 sorbitol KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1856 KB
582664 14/05/2019 14:46:01 dat10tin KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
581647 10/05/2019 00:11:27 VanAnh99 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
580819 06/05/2019 10:23:19 heo KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 0 ms 1928 KB
580496 05/05/2019 00:21:59 rimuru KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1916 KB
579650 03/05/2019 07:38:30 ct390 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
579530 02/05/2019 20:30:23 tuananh778999 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
578789 29/04/2019 21:09:06 tuanphantomyb010 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
577741 28/04/2019 16:17:07 JiKa KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Java 8 Accepted 218 ms 16980 KB
577302 26/04/2019 21:40:12 onehit KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
575692 20/04/2019 22:35:02 huydcmm KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1944 KB
575679 20/04/2019 22:28:21 MinBaoTT KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
574956 18/04/2019 15:51:33 Itachi KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1940 KB
574577 17/04/2019 20:31:58 doanthanhnhat0510 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2660 KB
574091 16/04/2019 21:44:57 duc1234hd KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
573209 14/04/2019 21:10:24 lam_coder KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
572760 13/04/2019 21:28:31 meocondp KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
571731 10/04/2019 20:24:51 chanhnghia20 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 0 ms 1916 KB
571131 09/04/2019 14:50:30 hoaf13 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 2452 KB
571053 09/04/2019 13:53:02 david0403 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2692 KB
570837 09/04/2019 06:55:22 GauNguyenCon KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2440 KB
567925 01/04/2019 13:10:25 ZewDev KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
567924 01/04/2019 12:51:42 minhbeta KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2648 KB
567388 30/03/2019 21:20:12 nguyendactam KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1960 KB
566709 28/03/2019 21:50:47 thedemonstuan KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
565987 27/03/2019 22:12:04 VINH_17_50 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
565166 26/03/2019 20:18:01 Nducnha KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1776 KB
565164 26/03/2019 20:16:45 mnt33 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1780 KB
564909 26/03/2019 07:50:18 Cat_coder KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1944 KB
564904 26/03/2019 07:06:56 lecungtien KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
563680 22/03/2019 19:15:35 typpoppop KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
562809 20/03/2019 23:09:40 dinhlun99hy KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2396 KB
561683 17/03/2019 23:58:13 pwonjgit KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1504 KB
561037 16/03/2019 09:52:12 diemqui110105 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1580 KB
561018 16/03/2019 09:06:20 knock2810 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
560758 15/03/2019 16:49:14 000DANG KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
559398 12/03/2019 22:45:27 phamcham KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1896 KB
559331 12/03/2019 21:27:41 phuocvinh KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1860 KB
559274 12/03/2019 20:02:56 vanquyvct KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
558831 12/03/2019 08:36:36 levohoainam KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
558609 11/03/2019 20:54:30 nguyenvu KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
558050 11/03/2019 09:26:14 MR_Asshole KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
557382 09/03/2019 20:30:05 lcqhuyt1821 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
554838 04/03/2019 22:10:40 Nguyenphanthanhbinh KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2700 KB
554823 04/03/2019 21:23:00 triphuc315 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
554782 04/03/2019 20:19:20 thiennhanui KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2700 KB
553807 02/03/2019 09:13:25 namlawng123 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
553694 02/03/2019 07:50:31 ffrederick KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 0 ms 1864 KB
553635 01/03/2019 22:55:34 Nam_utc KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Java 8 Accepted 156 ms 17852 KB
553614 01/03/2019 22:31:30 gacodelam123 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
553026 28/02/2019 21:27:56 hungcqt KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
553019 28/02/2019 21:18:20 tuancqt KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
552968 28/02/2019 20:20:04 yn2493 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
552938 28/02/2019 20:06:04 vmt120203 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
552915 28/02/2019 19:52:15 duycqt KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
552195 27/02/2019 12:24:29 masteroffood KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 0 ms 1892 KB
552059 26/02/2019 22:48:07 tandapchai KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 0 ms 1900 KB
550589 23/02/2019 23:21:13 nhanhuuhieu KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
550097 22/02/2019 21:06:30 phungduyminh1802 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
546106 13/02/2019 20:45:33 thiennhb KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
545457 12/02/2019 14:33:43 myhorizon KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1928 KB
545404 12/02/2019 12:47:31 VGK_Cr7 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 3532 KB
544756 10/02/2019 20:37:52 Member KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
544736 10/02/2019 19:27:24 ntoanh KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
544702 10/02/2019 17:17:15 ntoanh KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2904 KB
544674 10/02/2019 14:55:42 vanhsusu03 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
543806 07/02/2019 09:57:10 ducanh KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 31 ms 1872 KB
543598 05/02/2019 21:08:17 ducanh KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 0 ms 1864 KB
543553 05/02/2019 18:00:46 viethunganhthu KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
543539 05/02/2019 15:29:26 ducminhtrinh KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
543525 05/02/2019 12:56:04 ducanh KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1864 KB
543523 05/02/2019 12:37:58 ducanh KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1864 KB
543472 05/02/2019 01:09:15 NoFace KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1892 KB
543409 04/02/2019 20:24:41 thecuongthehieu KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
543247 04/02/2019 07:39:04 ducnhannguyen2410 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
542768 02/02/2019 21:25:20 gbking2003 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
541589 29/01/2019 13:38:08 xiabui KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1892 KB
541420 28/01/2019 19:10:24 kaitoukid1609 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
541191 27/01/2019 22:31:08 pvdzxc KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1844 KB
541005 27/01/2019 13:19:18 m_nature KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
541002 27/01/2019 13:18:06 m_nature KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
540472 25/01/2019 21:01:11 quangduyluu123 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1936 KB
540059 24/01/2019 23:28:23 bk201 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1784 KB
539937 24/01/2019 15:42:54 lehoang KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2676 KB
539437 22/01/2019 19:07:04 ducthangivicii KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
538995 21/01/2019 20:38:33 TTree KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
537889 18/01/2019 15:20:06 conmeocon KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
537857 18/01/2019 11:28:03 59130929 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
537496 17/01/2019 11:39:40 kimtoi_123 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1924 KB
537279 16/01/2019 21:45:31 lecongnguyen16Ti KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
537156 16/01/2019 16:22:33 YoriHarumi KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
537088 16/01/2019 14:27:13 mrhung1999vnvn KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1940 KB
536204 14/01/2019 15:46:29 a2k47phan_18 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 0 ms 1888 KB
536106 14/01/2019 12:05:30 Neptune KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
535841 13/01/2019 18:18:25 nhhpbc7a1 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2696 KB
535471 12/01/2019 18:23:17 8man KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
535221 11/01/2019 23:54:43 nguyenhuy2k2 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2664 KB
535061 11/01/2019 20:23:04 blackcat2710 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
534749 11/01/2019 08:33:15 huynhgiao_tvn KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
534568 10/01/2019 22:24:44 gigabyte KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
531767 06/01/2019 16:34:14 phpx612 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
530128 04/01/2019 09:29:09 biabeogo147 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 3164 KB
529596 03/01/2019 14:54:03 phamduccuong KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
529586 03/01/2019 14:34:19 haiprot1 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
529504 03/01/2019 09:05:33 tanchan769 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1952 KB
529441 02/01/2019 22:42:35 lmpars KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
529378 02/01/2019 21:09:31 viet2805 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
529181 02/01/2019 14:54:05 thienhue123 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
528409 02/01/2019 10:00:20 tanchan679 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 0 ms 1932 KB
524859 07/12/2018 14:40:00 HMĐ_191 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
524857 07/12/2018 14:26:32 anhnguyen123 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
524851 07/12/2018 14:22:15 dfwapekko KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 0 ms 1940 KB
523872 05/12/2018 09:32:01 lamcqt KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
522139 01/12/2018 17:26:36 cogang123 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1920 KB
521464 29/11/2018 21:14:03 orifin KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
521055 28/11/2018 20:54:40 tadat216 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1532 KB
520131 26/11/2018 20:27:41 lamcqt KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1784 KB
519854 26/11/2018 11:09:19 dvmduc_k36_chv KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1888 KB
519844 26/11/2018 10:50:13 luongdang2k3_k36chv KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
519827 26/11/2018 10:19:18 Anh_CHV_k36 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1892 KB
519826 26/11/2018 10:17:00 datchvk36 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
519825 26/11/2018 10:16:10 Anh_CHV_k36 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 0 ms 1896 KB
518132 23/11/2018 10:55:32 nhuphuc2204 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
517762 22/11/2018 19:51:05 phatdoan KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
517655 22/11/2018 16:26:12 trung_hieu_k36_chv KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1844 KB
517650 22/11/2018 16:23:45 HuyHoàng_K36_CHV KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1848 KB
517631 22/11/2018 16:10:06 vmt120203 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
517624 22/11/2018 16:05:34 yn2493 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
517619 22/11/2018 16:03:33 tuancqt KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
516591 21/11/2018 01:19:50 NghiaCPP KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1952 KB
515951 19/11/2018 22:27:22 MinhDevC KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1904 KB
515705 19/11/2018 14:51:43 trantien151198 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
513794 16/11/2018 19:47:50 trungkenbi KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1836 KB
511876 15/11/2018 09:33:26 anhvippro123z KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
510957 13/11/2018 20:34:20 anhvippro123z KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
510586 13/11/2018 15:55:15 khoaat KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1788 KB
509868 12/11/2018 16:07:09 missfamily97 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
508754 10/11/2018 10:21:34 khoinguyentdmu KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
507445 08/11/2018 14:36:34 Qanh29 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2668 KB
505292 05/11/2018 17:41:46 maytinhpc KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1936 KB
504951 05/11/2018 08:30:02 NguyenNhatMinh KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
504389 04/11/2018 09:13:56 ducthangivicii KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 31 ms 2600 KB
504007 03/11/2018 13:17:00 nlebachnlb KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
503439 02/11/2018 18:59:16 linhoccho KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 2388 KB
501849 31/10/2018 20:42:29 hieu1751220089 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
501708 31/10/2018 18:25:28 vanminh KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 0 ms 1864 KB
501589 31/10/2018 14:18:20 unknown01 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2888 KB
501587 31/10/2018 14:17:58 unknown01 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2900 KB
501512 31/10/2018 10:56:02 sunepi719 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
501111 30/10/2018 19:14:02 MTA_Asteria KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
500731 30/10/2018 14:11:01 khochimtoai123 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
500616 30/10/2018 08:27:13 chaugiang_97 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1944 KB
500332 29/10/2018 17:30:32 huynhvanphu102 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
500270 29/10/2018 15:01:04 Vinhh KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1892 KB
499322 27/10/2018 15:57:12 hung30112002 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 2552 KB
498956 27/10/2018 00:11:27 trungnguyenlak2003 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1940 KB
498077 25/10/2018 21:15:04 VPFFV KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
498038 25/10/2018 20:51:22 gadodeptraivkl KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 0 ms 1884 KB
498028 25/10/2018 20:46:34 gadodeptraivkl KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1832 KB
496888 24/10/2018 16:07:56 hoangndu KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
496461 23/10/2018 21:51:38 vanan9205 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
495466 22/10/2018 10:09:39 blebleble KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
494602 20/10/2018 12:06:49 leviettttnh KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
491799 17/10/2018 20:14:57 vivimini110 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 0 ms 1820 KB
491404 17/10/2018 08:01:18 minh98 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
490839 16/10/2018 15:21:24 htdung_bl KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
490794 16/10/2018 14:45:39 NVThien_CBL KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
490297 15/10/2018 23:32:48 isayiloveu KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
489753 15/10/2018 11:03:04 meou2103 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
489723 15/10/2018 10:21:57 anzuko KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 0 ms 1872 KB
489359 14/10/2018 21:05:16 minh713823 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
489301 14/10/2018 20:07:19 lehoang KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
488677 13/10/2018 18:17:33 ducanh1512 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2608 KB
488627 13/10/2018 16:53:58 ducanh1512 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1940 KB
488604 13/10/2018 16:24:53 PHDKhoa KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
488600 13/10/2018 16:17:42 NTNPHUONG_BL KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
488568 13/10/2018 15:32:38 ngobao KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 0 ms 1952 KB
488277 13/10/2018 09:21:06 ThaoAVang KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1948 KB
488274 13/10/2018 09:19:17 ThaoAVang KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1948 KB
488271 13/10/2018 09:08:36 ThaoAVang KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1948 KB
487747 12/10/2018 17:34:09 haihaihaihai0123 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2200 KB
486840 11/10/2018 22:11:36 vudangkhoi2003 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1952 KB
486169 11/10/2018 14:29:30 gavangken KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1948 KB
484658 10/10/2018 18:18:19 ldnghia_bl KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
484541 10/10/2018 11:09:48 thientho KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
484537 10/10/2018 11:04:51 pvmgiang_bl KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
484418 10/10/2018 00:58:56 BWH_2006 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
483497 08/10/2018 22:42:46 kid2201 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
483274 08/10/2018 18:53:02 hellosunny KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
482927 07/10/2018 22:31:41 vinhnt KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1844 KB
482925 07/10/2018 22:29:27 anhdhhp KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
480447 04/10/2018 20:57:47 ngonhutduy KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2676 KB
477660 01/10/2018 02:51:03 nguyenthanhhien KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
477624 01/10/2018 00:33:32 Voxuanvuong KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1576 KB
476048 28/09/2018 19:38:27 hanhien KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
476043 28/09/2018 19:36:10 hanhien KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 31 ms 28424 KB
475675 28/09/2018 10:20:59 lengocphuc KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
475628 28/09/2018 08:50:21 wolf_boss KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
475168 27/09/2018 20:03:23 hoangthuc701 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
474249 26/09/2018 13:30:22 moitapcode KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
473654 25/09/2018 16:28:51 omlgg KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2672 KB
472295 23/09/2018 13:49:01 nghialuffy KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Python 3 Accepted 46 ms 3072 KB
472253 23/09/2018 11:28:48 12hooks KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
471148 21/09/2018 08:10:30 quocppa123 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 0 ms 1864 KB
470106 20/09/2018 11:38:25 StephenToan KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
469410 18/09/2018 21:16:50 taokhongbiet KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1928 KB
468944 18/09/2018 14:52:48 DeBruyne KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
468680 18/09/2018 00:29:38 red KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 2508 KB
468607 17/09/2018 22:16:20 trantien151198 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Java 8 Accepted 187 ms 17852 KB
468164 16/09/2018 21:26:26 ngocdu KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
467547 15/09/2018 21:49:05 hitu07 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
467194 15/09/2018 14:26:09 cotyey KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 2496 KB
467056 14/09/2018 23:58:00 black_stone KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
467002 14/09/2018 22:49:43 hitu05 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
466887 14/09/2018 21:26:07 hitu03 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
466645 14/09/2018 15:22:02 hitu01 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
463666 10/09/2018 08:05:06 ngocboi KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
463509 09/09/2018 21:19:05 april2003 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 2500 KB
460907 05/09/2018 21:55:14 tungcoi KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
459808 03/09/2018 22:30:44 nguyenhung1903 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
459589 03/09/2018 16:29:13 094175234 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
459584 03/09/2018 16:26:49 pvannvu2512 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 0 ms 1876 KB
458082 31/08/2018 11:45:34 trungnghia05123 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
457900 30/08/2018 23:00:39 hitu07 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
457713 30/08/2018 18:03:14 buidinhpham2004 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 31 ms 1860 KB
457367 30/08/2018 07:46:59 HHHHHHHH KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
457110 29/08/2018 17:14:56 xikhud KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 2520 KB
456168 27/08/2018 19:34:47 vikhangcqt171 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
453978 22/08/2018 00:56:43 geniusfire99 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2612 KB
452968 19/08/2018 10:16:18 Meliodas KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2612 KB
452465 18/08/2018 02:15:49 vutrungnghia KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 0 ms 2580 KB
451140 15/08/2018 19:41:58 pdhuy2002 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
449977 13/08/2018 08:49:08 uchiha KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
449913 13/08/2018 07:38:25 nhatanh10102005 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2944 KB
449870 13/08/2018 00:33:59 jsomebodywtbl KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 31 ms 2536 KB
448307 08/08/2018 22:51:24 Hoangnhunggpc1981 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
448061 08/08/2018 10:12:07 dankcute KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2940 KB
446820 03/08/2018 09:44:33 LongÇhampion KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
446575 02/08/2018 16:20:07 0941054 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2688 KB
446411 02/08/2018 01:59:34 rauden KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
446114 01/08/2018 12:58:06 hunghz123 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
445842 31/07/2018 15:46:07 bluecat9x KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
445122 29/07/2018 11:15:09 chicken1996 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 2500 KB
444525 26/07/2018 16:27:06 phuongnhi_tran_1206 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
443852 25/07/2018 09:54:24 loideptra1 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 4144 KB
443848 25/07/2018 09:50:58 long68910 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
442917 21/07/2018 20:59:25 paradisebay KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
442916 21/07/2018 20:59:17 paradisebay KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
442915 21/07/2018 20:59:09 paradisebay KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
442801 21/07/2018 10:41:30 QuỳnhNhư KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 0 ms 1872 KB
442281 19/07/2018 14:47:09 huuthien198zz KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
441347 16/07/2018 09:59:43 zxcvbgt KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1952 KB
441165 14/07/2018 23:03:05 toila4120 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
440817 13/07/2018 15:56:54 buihoat2003 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
440358 12/07/2018 11:08:45 paradisebay KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
440357 12/07/2018 11:08:20 paradisebay KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
440188 11/07/2018 19:41:23 phonghuy2712 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
439041 07/07/2018 08:52:33 anhduy1811 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
439028 07/07/2018 00:00:58 ngothanhdat KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1880 KB
438682 05/07/2018 21:30:24 bichtuyen6897 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
438487 05/07/2018 00:49:56 KHOI2611 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
438012 02/07/2018 10:08:46 hoangmychv2002 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 0 ms 1884 KB
437995 02/07/2018 09:40:18 tronglh0104 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
437863 01/07/2018 15:33:04 taminhquanno21 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 3004 KB
437818 01/07/2018 10:06:50 iostream KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
436664 25/06/2018 21:17:02 NguyenNhatMinh1803 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
436171 23/06/2018 22:28:00 chienbinhlyoko KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
436096 23/06/2018 17:17:59 banhgiaman KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1904 KB
436056 23/06/2018 14:16:18 beobobot KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 0 ms 1948 KB
435906 22/06/2018 13:26:42 huynhthanhtan KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
435866 22/06/2018 09:52:11 lhp0196 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
435792 22/06/2018 00:00:35 chaukhanh2003 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
434684 20/06/2018 18:09:42 kakaka KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
434319 18/06/2018 21:58:00 vandai61 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 2448 KB
434252 18/06/2018 15:12:46 huy9a1 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2680 KB
434081 17/06/2018 19:56:45 thongnguyen050999 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
434080 17/06/2018 19:56:26 thongnguyen050999 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
434079 17/06/2018 19:56:12 thongnguyen050999 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
434078 17/06/2018 19:52:35 thongnguyen050999 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 0 ms 1808 KB
434077 17/06/2018 19:48:44 thongnguyen050999 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 0 ms 1808 KB
433749 16/06/2018 09:46:46 hung30052002 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1960 KB
432493 13/06/2018 10:53:49 ledat112233 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
432032 10/06/2018 18:06:43 nhphucqt KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2684 KB
431799 09/06/2018 16:11:36 congyb1032002 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
431717 09/06/2018 01:50:27 Asteross KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
431413 08/06/2018 09:14:49 truonghxpt1 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
431411 08/06/2018 09:04:47 linhle232001 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1900 KB
430944 06/06/2018 20:46:53 vietthanh KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1972 KB
430678 05/06/2018 15:16:08 rangnokapk KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1956 KB
430123 03/06/2018 11:25:19 newbietm KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
429820 01/06/2018 20:30:52 nhokphuthuy KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
429747 01/06/2018 14:51:44 nguyenthanhtung KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1908 KB
429431 31/05/2018 10:12:03 phuong1962002 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1948 KB
429427 31/05/2018 10:07:27 chiyb2015 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
429391 31/05/2018 09:27:50 phuong1962002 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
427845 28/05/2018 22:13:52 Pejunmapdit KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2692 KB
427826 28/05/2018 21:10:24 Pejunmapdit KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
427253 25/05/2018 17:41:53 edwinda107 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
427230 25/05/2018 15:25:31 nhathuypt25 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1964 KB
426750 23/05/2018 21:27:49 anhpolu KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1900 KB
426530 22/05/2018 19:45:33 NTUThananhthien KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
425814 19/05/2018 12:44:49 ntngocngoc KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
425747 18/05/2018 22:00:33 nhoxnho1212 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
425558 17/05/2018 18:37:37 kanadetachibana KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
425051 15/05/2018 15:25:25 fake1 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 33120 KB
422939 03/05/2018 15:57:33 nguyenvantien0903 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
422508 30/04/2018 21:45:40 ngocthien KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
422436 30/04/2018 17:11:33 viethuy99 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
422149 29/04/2018 16:30:13 nguyentuan KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1836 KB
422147 29/04/2018 16:26:59 nguyentuan KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
421826 28/04/2018 13:57:48 nhattuan722 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2992 KB
421249 25/04/2018 19:20:43 Gib5102 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
421026 24/04/2018 21:57:42 01667401268 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
420400 22/04/2018 13:27:27 TranHoang KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 2572 KB
419326 18/04/2018 23:19:20 YeuEmTuCaiNhinDauTien KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 0 ms 2612 KB
416714 12/04/2018 22:50:58 Love4T144 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
416452 12/04/2018 16:02:14 16122001 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
416329 12/04/2018 10:49:30 kaitou1412 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1576 KB
416242 12/04/2018 07:20:10 dang_252 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2640 KB
415759 10/04/2018 23:29:46 bibinguyen KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1780 KB
414545 07/04/2018 21:18:02 MeoAmi KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1816 KB
414007 06/04/2018 13:49:36 hoi_lam_gi KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
413595 05/04/2018 14:15:49 neostheknight KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
412905 03/04/2018 19:24:20 vokhanhan25 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
412336 02/04/2018 16:39:04 lockhaicttv KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
412335 02/04/2018 16:39:03 lockhaicttv KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
411821 31/03/2018 21:21:34 __________ KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1820 KB
411782 31/03/2018 18:41:22 nmquan_15 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2692 KB
411768 31/03/2018 17:23:34 saothuaduoc2 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
411699 31/03/2018 16:12:26 thanhria KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Java 8 Accepted 203 ms 17588 KB
411626 31/03/2018 13:24:44 nguyenquochuydl123 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2660 KB
411608 31/03/2018 11:04:41 anhminh2912003 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2660 KB
410966 29/03/2018 16:25:28 trang2002cool02 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2404 KB
410758 29/03/2018 11:10:23 theanhbr01 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
408536 23/03/2018 21:27:55 hiepnguyenhue2002 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
408435 23/03/2018 15:37:59 iiiiiii125478 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2340 KB
408398 23/03/2018 14:58:07 Anh KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
407920 22/03/2018 15:59:33 reaper2003 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2688 KB
407904 22/03/2018 15:41:02 tinhochbt KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2688 KB
407351 21/03/2018 14:36:10 thanh123 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2664 KB
407312 21/03/2018 14:09:06 thao1234 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2684 KB
405837 16/03/2018 20:12:58 roro1230 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
405151 14/03/2018 22:59:26 haiyenk98lhp KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
404688 14/03/2018 00:16:07 heraclex12 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 31 ms 1136 KB
403288 12/03/2018 22:54:56 cyb3 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
401093 05/03/2018 20:16:50 haxorus2004 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
398776 26/02/2018 04:12:56 bkav KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 3376 KB
398397 24/02/2018 10:15:38 thelightvn KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
397834 22/02/2018 09:09:25 mrlihd KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
397292 19/02/2018 22:49:25 17TiTheAnh KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2404 KB
397226 19/02/2018 16:20:08 dungdq2002 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
397052 18/02/2018 16:53:49 nguyenquanglinh2001 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 0 ms 1860 KB
396562 15/02/2018 11:11:48 minhlam2102002 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
396452 14/02/2018 19:49:27 tn902329 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1880 KB
396451 14/02/2018 19:48:15 tn902329 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1864 KB
396327 13/02/2018 22:03:07 ngocminh KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1900 KB
393594 02/02/2018 11:17:34 hut_phamquochuy KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1904 KB
393093 31/01/2018 17:49:31 php122002 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
393092 31/01/2018 17:45:00 php122002 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
392831 30/01/2018 22:45:54 keepGoing KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
392276 29/01/2018 14:46:19 duongbp1990 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
391194 26/01/2018 09:33:25 linhtamk7 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
391175 26/01/2018 08:43:26 bunbun852000 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
390466 24/01/2018 21:07:48 ngocviphb KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1592 KB
390125 23/01/2018 22:52:42 trungtt123 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
388741 22/01/2018 22:00:06 phuocanh1625 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
388622 22/01/2018 16:46:22 bin39000 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
388612 22/01/2018 16:34:02 ngoctram43 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
388607 22/01/2018 16:25:02 yennhi KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
388537 22/01/2018 15:07:19 thanhcm KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
387752 19/01/2018 22:54:25 trananhprince KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
386737 17/01/2018 13:57:00 mta KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 31 ms 2492 KB
386449 16/01/2018 15:49:21 buihoat2003 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
385271 13/01/2018 14:32:15 hung30112002 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1908 KB
384940 12/01/2018 14:48:22 SavarinJames KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
384876 12/01/2018 13:37:04 LukH KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
384844 12/01/2018 10:06:29 Ni_Ni_Is_My_Love KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
383973 10/01/2018 14:10:31 chinhhi KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
383941 10/01/2018 13:02:04 khab1706592 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
383862 10/01/2018 08:50:07 jackcookies020 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
383858 10/01/2018 08:45:26 jackcookies020 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
383667 09/01/2018 17:14:37 vokhanhan25 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
383268 08/01/2018 20:35:02 CBLVDQ KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2136 KB
383171 08/01/2018 16:12:51 minhhuylqd KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1884 KB
382606 06/01/2018 21:04:13 Socola_Đại_Ca KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2152 KB
381719 05/01/2018 01:10:45 phannhatloi KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1900 KB
381582 04/01/2018 21:01:05 thienduong KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
379521 31/12/2017 12:45:54 minhth_1412 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 3284 KB
378689 28/12/2017 19:48:27 adladl KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
378688 28/12/2017 19:47:32 adladl KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 109 ms 42368 KB
377897 26/12/2017 20:49:19 hanhhak98lhp KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
377743 26/12/2017 12:57:30 tuanhbt133 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
375833 17/12/2017 08:42:39 VTTNTTT KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
375831 17/12/2017 08:41:46 changlangtu97 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1872 KB
375066 14/12/2017 22:35:55 SKT_Bengi KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 0 ms 2128 KB
374725 14/12/2017 02:54:02 MrRobot KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2212 KB
374646 13/12/2017 21:33:35 hihihil2010 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
373719 10/12/2017 16:16:18 Sakura KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
372391 06/12/2017 00:38:28 BuiThanhNam KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
372251 05/12/2017 21:36:55 pacboy002 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 2504 KB
372186 05/12/2017 20:12:11 ducquynhfptk12 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1528 KB
370715 03/12/2017 08:53:19 quyenmmai KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
370518 02/12/2017 16:36:20 Duongnguyen KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1780 KB
370101 01/12/2017 19:42:31 NMPACM KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
369352 30/11/2017 15:00:10 taikhoan1 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
368496 28/11/2017 20:41:19 badaocm234 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
368291 28/11/2017 14:58:13 huyvuhp KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 0 ms 1880 KB
368138 28/11/2017 10:11:40 vothaian KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
366991 27/11/2017 16:19:25 phambichngoclamson2002 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
366988 27/11/2017 16:16:43 dinhthanhnga06 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
366902 27/11/2017 15:09:11 namtao97 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 2544 KB
366838 27/11/2017 11:31:09 long_thathu KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
366681 26/11/2017 22:34:38 khoinguyentdmu KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
366456 26/11/2017 17:03:17 hoaibao KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2704 KB
366350 26/11/2017 13:52:16 trainolp2017 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
365608 24/11/2017 21:09:02 badaocm234 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
365458 24/11/2017 15:33:58 van312nt KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
365446 24/11/2017 15:26:01 cat115 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
365445 24/11/2017 15:25:40 locle821 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
365443 24/11/2017 15:24:22 badaocm234 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
365442 24/11/2017 15:23:45 ddtqyu KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
365428 24/11/2017 15:19:16 nguyen041202 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
365369 24/11/2017 15:01:16 thanhhoang KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
365367 24/11/2017 15:00:09 nhanhaulori KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
365360 24/11/2017 14:53:18 luongminhkhoi KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
365333 24/11/2017 14:38:07 huukhoa2608 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
365022 23/11/2017 22:01:53 minhinhinh KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
364541 23/11/2017 00:26:53 hlsclan KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
362059 17/11/2017 22:25:18 daohuuhuyk98lhp KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
361409 16/11/2017 20:11:14 thaibabao KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
360130 14/11/2017 21:38:39 tenda1234 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
359576 14/11/2017 12:44:45 chinhd17ht01tdmu KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1916 KB
359275 13/11/2017 21:15:59 luxabu KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
359261 13/11/2017 20:58:46 ductinLHP KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
358406 12/11/2017 19:32:45 chuotvip KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 31 ms 1884 KB
358375 12/11/2017 18:50:39 vanhungk98lhp KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
357641 11/11/2017 15:04:35 Bad_Cong_Tu KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1880 KB
356530 09/11/2017 21:50:49 tranthanhhai KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
356179 09/11/2017 15:31:20 minh3chap KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
356170 09/11/2017 15:23:32 trongthu KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
356149 09/11/2017 15:04:00 huytmdj KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
356146 09/11/2017 15:02:56 NhatKhanh KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
354820 07/11/2017 20:58:04 trungcbg KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 31 ms 2824 KB
353903 06/11/2017 19:56:21 NAKICTI KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
352579 04/11/2017 20:09:08 vinhntndu KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
351985 03/11/2017 20:25:50 long123 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
349907 01/11/2017 07:29:56 hoan2k1 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
348677 30/10/2017 21:16:06 thienhk15 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
348551 30/10/2017 20:16:43 darkdragon02 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
348469 30/10/2017 17:55:14 mk KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
347512 28/10/2017 23:21:17 lcnguyendang123 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
347455 28/10/2017 22:03:29 tinhhk15 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
346946 27/10/2017 23:07:05 duc2820 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
346893 27/10/2017 22:06:01 manhh15 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
346881 27/10/2017 21:49:28 vikhangcqt171 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
346017 26/10/2017 19:57:30 kyonest12 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1920 KB
345638 26/10/2017 14:44:36 ItachiUchiha KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
345411 26/10/2017 11:28:26 dothanh KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
343128 23/10/2017 16:03:52 freepascal KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
342630 22/10/2017 16:37:04 umr2001 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1848 KB
341333 20/10/2017 21:15:29 datgk14 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
341240 20/10/2017 19:00:53 hoangnghiak98lhp KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
341027 20/10/2017 13:58:17 0000000000 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
340680 19/10/2017 21:57:36 saothuaduoc KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
339801 18/10/2017 23:06:59 thanhdatna1996 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
339226 17/10/2017 23:20:37 hien_jeony KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
338230 16/10/2017 22:00:05 thamtudeptrai007 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
335038 12/10/2017 20:27:30 tanan112 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
334701 12/10/2017 14:51:42 Minatokaze KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
333888 11/10/2017 13:18:15 hoangtrung080697 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
333558 10/10/2017 21:08:30 phancongthanh KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
332652 09/10/2017 19:13:54 christzy KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
332601 09/10/2017 16:50:49 caovantheanh KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1896 KB
332311 09/10/2017 08:34:02 chetzoitao11 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
332302 09/10/2017 08:26:28 trantrungkien KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
332295 09/10/2017 08:09:53 stupidcat1102 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
332292 09/10/2017 08:09:27 Sydneyfung KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
332269 09/10/2017 07:46:02 php122002 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 0 ms 1892 KB
332262 09/10/2017 07:36:53 boykhang KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 31 ms 34712 KB
329741 06/10/2017 08:32:36 qwerty212 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
329643 05/10/2017 22:44:48 linhbeo1210 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
329174 04/10/2017 22:26:51 viethoang99 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
328264 03/10/2017 09:57:22 dungzudd231001 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1884 KB
327148 01/10/2017 23:02:03 ABC28 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
326385 30/09/2017 23:53:13 anhbannho147vn KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2356 KB
326016 30/09/2017 12:54:19 quandapro KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Java 8 Accepted 265 ms 17876 KB
325941 30/09/2017 10:00:31 tuandatqn95 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
325922 30/09/2017 09:09:04 qbeginer KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
325920 30/09/2017 08:59:24 leducan1110 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2844 KB
325823 29/09/2017 23:16:04 Than KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2624 KB
325362 29/09/2017 16:13:43 Tu2112003 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2844 KB
324235 28/09/2017 10:46:18 thanhpromu KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
323957 27/09/2017 21:38:28 tmvtri123 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
323385 26/09/2017 19:36:05 myfriend1102vn KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
322507 25/09/2017 06:45:35 ducbp KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 31 ms 2824 KB
321530 23/09/2017 15:01:12 Master_01 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
321528 23/09/2017 14:58:49 masterv KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
319795 19/09/2017 23:29:14 ledat112233 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
316782 14/09/2017 07:41:13 manhcuongcvp KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
316601 13/09/2017 21:06:19 dangtrungkien KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
314438 09/09/2017 01:52:41 vietyb00 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
313511 06/09/2017 17:52:26 8man KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
313350 05/09/2017 22:37:42 chamchamcham KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
312974 04/09/2017 21:28:32 emhocdem070 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1868 KB
312769 04/09/2017 12:19:14 NPL KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 0 ms 1936 KB
312595 03/09/2017 17:42:31 congthangk36d KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
311371 31/08/2017 20:10:45 CUTI KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
311287 31/08/2017 15:48:33 Shyn KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
310971 30/08/2017 15:30:03 Phingubò KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
310669 29/08/2017 19:45:59 cuongasd52 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
308597 24/08/2017 19:20:58 sonnguyen0612 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2688 KB
308475 24/08/2017 01:20:10 quyproi51vn KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
308242 23/08/2017 14:18:28 reset KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2436 KB
308001 23/08/2017 00:02:33 anh76qn KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
307299 20/08/2017 13:55:25 hungk36b KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 0 ms 1880 KB
303640 11/08/2017 23:11:48 buikimanh126 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
301139 04/08/2017 22:39:24 quetoiohue KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
301128 04/08/2017 21:39:57 honghoa2k2z KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
301126 04/08/2017 21:27:10 honghoa2k2z KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
300741 03/08/2017 05:30:36 hungbmt1503 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 0 ms 1884 KB
299849 29/07/2017 02:56:10 tiepnguyenptit KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
298162 23/07/2017 16:03:02 skydriver001 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Java 8 Accepted 156 ms 17616 KB
297140 20/07/2017 08:35:12 dangquangthang0001 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 0 ms 1852 KB
297056 19/07/2017 22:28:24 minhthu20201 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2884 KB
295907 16/07/2017 12:21:03 nguyenhaidang KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
295434 14/07/2017 19:48:11 logacc999 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
294299 11/07/2017 12:50:36 Nhokkz KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
294101 10/07/2017 20:05:18 phamvannhatvu KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
294054 10/07/2017 16:09:57 nhatnam1711999 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
294031 10/07/2017 15:37:06 dqvinh2510 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
294027 10/07/2017 15:33:46 luongngocminh KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2844 KB
293723 09/07/2017 13:20:14 dasea KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
292918 05/07/2017 17:20:49 nguyenhaidang KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
292726 04/07/2017 18:08:36 tuan1006 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
292315 02/07/2017 11:47:19 nguyenducptit KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
292177 01/07/2017 16:08:14 thuho KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
292170 01/07/2017 15:39:57 kisoraz9 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
292059 01/07/2017 01:14:46 okeomachnha KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
291154 27/06/2017 10:32:54 nguyentrungthanh KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
291026 26/06/2017 18:47:30 darkboom KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
290912 26/06/2017 08:43:53 nhpntz0t KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1856 KB
290739 25/06/2017 14:27:55 thumieu88 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
290362 24/06/2017 00:36:16 lotac KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
289699 21/06/2017 20:01:38 flightlessbird KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
289410 20/06/2017 17:27:39 hanhhuyenit1619 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
289078 19/06/2017 10:07:46 thienbaotb KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
288901 18/06/2017 13:38:44 123B KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
288472 16/06/2017 18:36:41 thienbaotb KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
286082 08/06/2017 10:03:58 beobobot KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
285300 04/06/2017 07:55:17 coderkcdhv KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1844 KB
284573 01/06/2017 09:51:06 hatuank97lhp KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
284221 30/05/2017 16:12:47 khoinguyentdmu KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
283883 29/05/2017 11:20:38 tuan KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
283882 29/05/2017 11:18:13 tuan KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
283756 28/05/2017 12:49:27 hungbt KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
283083 25/05/2017 11:01:57 ChristopherSamba KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Java 8 Accepted 187 ms 17788 KB
281832 20/05/2017 23:42:39 thaokute KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2176 KB
281415 18/05/2017 20:58:12 Trongtuank8 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
281256 18/05/2017 08:56:02 hahpuc KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
281116 17/05/2017 20:58:37 ChristopherSamba KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Java 8 Accepted 171 ms 17884 KB
280793 16/05/2017 20:01:21 vokhanhan25 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 31 ms 2776 KB
279618 16/05/2017 07:13:35 my_crush_hates_me KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1932 KB
277339 11/05/2017 10:01:11 Violet KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
277166 10/05/2017 14:25:32 tuan KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
277081 09/05/2017 22:59:57 quynhnhi144 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
277073 09/05/2017 22:43:05 dats2007 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
276408 08/05/2017 14:45:29 yutaka2k KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 2508 KB
274421 28/04/2017 18:54:39 contiti KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
274052 26/04/2017 22:01:52 anhiunhunguyet KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
273229 24/04/2017 09:18:20 phuongthao10it KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
272984 23/04/2017 08:52:28 kisoraz9 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
272885 22/04/2017 21:50:35 hieu22012001 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
272882 22/04/2017 21:49:52 hieu22012001 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 0 ms 1892 KB
272879 22/04/2017 21:47:56 hieu22012001 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 0 ms 1896 KB
272627 21/04/2017 21:49:29 frostpixel KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
272325 20/04/2017 21:40:34 hieua2tincvp KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
272151 20/04/2017 07:23:18 up_out_of_all KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
271992 19/04/2017 15:20:06 NTBT1997 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1932 KB
271433 17/04/2017 09:46:49 vhoang KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1940 KB
271431 17/04/2017 09:46:09 jhdbjhf KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 0 ms 1932 KB
271430 17/04/2017 09:45:54 cuong_1521 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
271429 17/04/2017 09:45:49 kanjiake KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
271423 17/04/2017 09:42:49 mydeptrainhathemattroi KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
271421 17/04/2017 09:41:38 luulongpt32 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1932 KB
271420 17/04/2017 09:41:24 hung8901 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1932 KB
271418 17/04/2017 09:39:30 nguyenbaquangkhai KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1932 KB
271410 17/04/2017 09:35:48 PDung10tin KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1932 KB
271409 17/04/2017 09:35:37 luunguyen123 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1932 KB
271394 17/04/2017 09:27:15 congson123 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
271388 17/04/2017 09:18:39 1234567 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
271387 17/04/2017 09:12:58 duongtc1 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1932 KB
271346 16/04/2017 22:33:31 dangkhoa_pascal KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1932 KB
271158 16/04/2017 10:54:02 hai102cm KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1932 KB
271152 16/04/2017 10:48:22 xuanhien133 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
271128 16/04/2017 09:45:15 NTBT1997 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1932 KB
271127 16/04/2017 09:43:36 beobobot KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
271122 16/04/2017 09:38:10 1551010028duc KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1936 KB
271115 16/04/2017 09:34:00 1551010032hau KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1932 KB
271112 16/04/2017 09:31:59 hungto KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1932 KB
270940 15/04/2017 15:38:11 madaunhan KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
270338 12/04/2017 22:24:10 hieua2tincvp KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1948 KB
270318 12/04/2017 21:49:40 nvanhoang188 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
270177 12/04/2017 13:28:30 anhxtanhwp KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1932 KB
270095 12/04/2017 01:06:35 banhquocdanh KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
269932 11/04/2017 16:46:38 MINHKHANG KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
269620 10/04/2017 21:53:55 SPJ KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2852 KB
269561 10/04/2017 18:58:26 hellovn321 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
269547 10/04/2017 18:22:49 lehlanha KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
269453 10/04/2017 08:44:39 khoadeptrai KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
268018 06/04/2017 15:59:31 vietanh KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1832 KB
267372 05/04/2017 12:04:38 baotran01051998 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
267361 05/04/2017 11:14:44 ngophuthinh KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2708 KB
266733 04/04/2017 07:46:56 phanhienbx01 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
266301 02/04/2017 22:49:04 Raito KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
265798 01/04/2017 21:02:03 dinhvanhuy98 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
264845 29/03/2017 21:26:51 Midodra KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
264843 29/03/2017 21:25:09 Midodra KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
264841 29/03/2017 21:24:25 Midodra KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1816 KB
264840 29/03/2017 21:23:29 Midodra KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1856 KB
264837 29/03/2017 21:21:56 Midodra KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1864 KB
264165 28/03/2017 07:32:13 nhatlinh91827 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
263832 27/03/2017 10:52:24 nhatlinh91827 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
263031 25/03/2017 10:26:18 HUT_Bamboo KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1872 KB
261843 22/03/2017 09:53:06 crissdang KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2716 KB
261389 21/03/2017 09:10:17 awatjkim KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
260301 18/03/2017 15:03:53 minhyc KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
260205 18/03/2017 09:54:26 doituyentin KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
259393 17/03/2017 13:24:03 nkduc KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
258028 14/03/2017 10:54:27 botrumxahoi KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
257809 13/03/2017 22:35:22 hoangdat KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
256896 11/03/2017 16:04:57 zzzzvvvzzzz13 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
256862 11/03/2017 15:01:21 huynhdinhhiep KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2884 KB
255812 08/03/2017 10:13:37 harrison KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1928 KB
255361 06/03/2017 21:31:50 Midodra KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
254813 05/03/2017 08:32:41 MHQ KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
254783 05/03/2017 00:32:56 segio_ramos KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
252733 27/02/2017 14:56:26 lonelystar KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 2480 KB
251591 24/02/2017 09:23:11 Adam_Kyle KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
251439 23/02/2017 18:14:23 Winder KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
251438 23/02/2017 18:12:54 Winder KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
251437 23/02/2017 18:12:02 Winder KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
251436 23/02/2017 18:10:14 Winder KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
251306 22/02/2017 23:28:05 khoadeptrai KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
251051 22/02/2017 17:05:39 hoainam KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
250916 21/02/2017 22:53:38 cavang KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
247838 16/02/2017 12:59:43 manhhungking KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
247833 16/02/2017 12:07:24 oggy223999 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
247295 14/02/2017 19:31:54 stromvbvc KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
247032 13/02/2017 21:25:43 anhtu1197 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
245970 10/02/2017 20:46:43 vhoang KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
244404 03/02/2017 20:32:59 nhannguyen95 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 2484 KB
244089 01/02/2017 22:41:57 mik271 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
243821 31/01/2017 02:38:27 nguyentandat1502 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
243655 29/01/2017 18:16:53 HuyNguyen1212 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
243612 29/01/2017 10:32:25 tranlehiep2203 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
243274 26/01/2017 21:25:09 khanhvan KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2684 KB
243273 26/01/2017 21:24:33 supercoper KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2684 KB
243070 25/01/2017 12:55:55 King KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2952 KB
242688 22/01/2017 23:15:57 omega1100100 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
242620 22/01/2017 15:43:01 doanthetai2005 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
240400 12/01/2017 20:49:17 tronghk14 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2444 KB
239285 08/01/2017 20:16:25 levinhnhanduc KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
239281 08/01/2017 20:10:54 levinhnhanduc KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
238616 06/01/2017 09:02:32 Nasukek20 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2444 KB
238080 04/01/2017 18:32:41 NoName96 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
237951 04/01/2017 12:40:26 hoangthuhang KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2208 KB
237938 04/01/2017 11:17:38 lekhaihoan2306 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
237840 03/01/2017 21:26:28 VDQ KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
237574 02/01/2017 22:00:13 ngocnhi KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
237291 01/01/2017 21:38:26 Demo2000 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
237281 01/01/2017 21:28:21 nguyentruonghoanghai KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
237123 31/12/2016 23:44:27 linhlrx KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
237103 31/12/2016 22:26:41 vuhongson KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
236891 31/12/2016 03:59:46 hoanmalai KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1924 KB
236671 30/12/2016 01:31:42 lecam16T1 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2212 KB
236669 30/12/2016 01:08:55 dangminhtuan KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
236473 29/12/2016 13:27:17 duyqnguyenle KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 0 ms 1852 KB
235902 26/12/2016 23:03:45 vuquelam29 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 3008 KB
235411 24/12/2016 16:02:23 0985971934j KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 3000 KB
233739 20/12/2016 21:49:10 tqhuy2502 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
233361 19/12/2016 01:04:40 MHQ KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
232989 16/12/2016 22:07:56 giangbabygo123 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
232290 14/12/2016 14:13:15 casaumayman KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
230899 09/12/2016 21:56:06 anhducpn67 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
230861 09/12/2016 20:50:15 nguyenducthai1312 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
230233 08/12/2016 16:05:47 nguyenthanhtinh365 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1852 KB
230008 07/12/2016 21:55:50 8311th KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
229870 07/12/2016 15:59:41 codera3k48 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
229863 07/12/2016 15:44:14 SlothSe7en KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
229456 06/12/2016 16:31:38 ltbminh_ctl KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 0 ms 1864 KB
228883 04/12/2016 19:55:49 alonekingzx KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
228798 04/12/2016 14:08:15 feelings93 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
226444 28/11/2016 22:16:26 drink_pepsi KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
225655 27/11/2016 13:33:35 NMPACM KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 0 ms 1904 KB
225484 27/11/2016 09:16:31 nhquanqt KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 0 ms 1908 KB
223563 24/11/2016 18:24:02 Bội KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 0 ms 1880 KB
223381 24/11/2016 14:18:25 sbeatit KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1880 KB
222685 23/11/2016 09:56:12 khieunguyen KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
222659 23/11/2016 09:12:12 huyvuvn KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
220201 18/11/2016 23:08:30 quocanh507 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
218804 16/11/2016 23:14:54 khakha2706 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
218643 16/11/2016 20:12:47 hoduchieu01 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
216552 13/11/2016 09:02:47 khoi2410 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 0 ms 1584 KB
216341 12/11/2016 17:01:06 mansblacks KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Python 3 Accepted 46 ms 4776 KB
214987 11/11/2016 21:04:39 caihuuthuc KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 4516 KB
214943 11/11/2016 19:24:29 ducquynhfptk12 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
214268 10/11/2016 16:09:53 Hieu_sqtt KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
212048 06/11/2016 19:37:24 2221113513 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1824 KB
211604 05/11/2016 22:13:46 bjnjucun KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
211217 05/11/2016 00:45:51 testvn KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
210329 03/11/2016 19:56:49 minhquangsqtt KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2396 KB
209800 02/11/2016 20:19:14 k4mjk4mjz3 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
209628 02/11/2016 16:25:55 vietbrave KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2660 KB
209479 02/11/2016 11:35:39 presariohg KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Java 8 Accepted 171 ms 17800 KB
207873 30/10/2016 21:08:26 noatall2404 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
205045 26/10/2016 15:45:47 nguyennhan KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
204525 25/10/2016 20:30:04 Nhoem KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 0 ms 1900 KB
204319 25/10/2016 15:34:35 bopdepzaj KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 0 ms 1860 KB
204311 25/10/2016 15:29:43 vophuanpig KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
204306 25/10/2016 15:21:43 qqq KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
204271 25/10/2016 14:58:02 vophuanpig KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
204217 25/10/2016 14:10:08 qqq KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
203848 24/10/2016 20:20:37 nkt95bg KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
203111 23/10/2016 20:51:12 tungdop2 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
202098 23/10/2016 15:32:03 Duongnguyen KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
202091 23/10/2016 15:27:16 hoanglindegaard KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
202071 23/10/2016 15:06:30 ducnguyen67201 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
202063 23/10/2016 14:58:04 fromzerotomaster KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
201692 22/10/2016 22:24:34 Soledad KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
201598 22/10/2016 19:13:56 boychienga1234 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
201266 22/10/2016 00:26:54 phamvankhanh1516 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
200082 20/10/2016 15:57:54 vuonghieuvui KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
199579 19/10/2016 20:22:54 nqc290997 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
199323 19/10/2016 14:49:02 kienInu1 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
199312 19/10/2016 14:40:22 vuonghieuvui KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
199293 19/10/2016 14:11:12 phbhan KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
199162 19/10/2016 10:28:18 Phingubò KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
197618 17/10/2016 08:50:46 ariesgemini KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
197099 15/10/2016 21:18:16 cyan KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
196739 15/10/2016 13:24:57 tranleduy1233 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
196253 14/10/2016 16:35:12 yuu KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1836 KB
195290 13/10/2016 15:23:02 ffyyytt KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
194161 11/10/2016 20:48:50 tienthanh214 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
190562 09/10/2016 20:53:03 thutrang_145 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 31 ms 2816 KB
190497 09/10/2016 18:05:37 giangstellar365 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
189696 07/10/2016 22:08:45 hut_luan KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
186911 03/10/2016 08:57:51 bigcat5 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1548 KB
186866 03/10/2016 03:03:23 songlahyvong KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 0 ms 1104 KB
186864 03/10/2016 02:57:23 songlahyvong KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
186691 02/10/2016 20:18:41 taycuong KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
186555 02/10/2016 16:17:41 duckunzz KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
185806 01/10/2016 10:25:17 minhtienst135 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1544 KB
183381 27/09/2016 15:17:15 nguyensieuv KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
183311 27/09/2016 14:18:51 darkplayer0211 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
182942 26/09/2016 20:53:30 vphuong214 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 0 ms 1056 KB
182439 25/09/2016 23:30:28 hungdhv97 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
181954 24/09/2016 22:02:48 ARSENAL1886 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
180822 22/09/2016 15:48:33 Hacker KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
180814 22/09/2016 15:46:08 Hacker KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 31 ms 1568 KB
178811 19/09/2016 09:09:29 nhokkokhoc KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Java 8 Accepted 328 ms 18216 KB
178789 19/09/2016 07:34:38 dinhtranchien KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1784 KB
178547 18/09/2016 18:10:35 khangtran KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1836 KB
178427 18/09/2016 11:37:02 MrTus97 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
177447 16/09/2016 09:55:31 Cerise KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
177438 16/09/2016 09:31:34 lbnvando KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 31 ms 1496 KB
176863 15/09/2016 09:48:25 doraemon KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1488 KB
175161 13/09/2016 14:00:47 datdi KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
174983 13/09/2016 09:22:22 hoangducsmagic KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1480 KB
173360 10/09/2016 22:31:51 phungvitrung KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 31 ms 1536 KB
172770 10/09/2016 08:29:03 leducthinh0409 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
172502 09/09/2016 19:19:04 bachnxepu KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 0 ms 1096 KB
172422 09/09/2016 16:28:25 trongtai37 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
171538 08/09/2016 09:40:31 legolascbl KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 31 ms 1536 KB
171517 08/09/2016 08:53:59 giacacluong323 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
171342 07/09/2016 19:16:35 cufury KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
170215 05/09/2016 10:13:41 anhnguyen KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
170097 04/09/2016 20:34:29 addwadec KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
169616 03/09/2016 21:50:31 haithanh_hmd KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
168790 03/09/2016 18:20:27 hoang_95125 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
168743 03/09/2016 15:32:09 anhducpn67 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
168565 03/09/2016 07:49:38 Hhcckqnl KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
164644 23/08/2016 09:25:50 qtuan140101 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
162955 17/08/2016 09:32:18 3lovephuong3 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
160688 11/08/2016 00:39:24 dahaodl KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
160048 09/08/2016 12:39:25 hentaino102 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
159653 08/08/2016 16:29:56 nguyenvanbien KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
159649 08/08/2016 16:25:02 nguyenvanbien KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 31 ms 2768 KB
158323 04/08/2016 22:54:47 thanhan KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
157849 02/08/2016 14:10:33 4everkaka KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
157226 30/07/2016 15:32:45 lamnguyen KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
154789 25/07/2016 12:36:34 Aoba KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
152487 17/07/2016 10:49:28 long93hv KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 31 ms 1508 KB
151027 10/07/2016 00:03:59 Aoba KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
150859 09/07/2016 08:39:57 thienlong KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
150290 06/07/2016 15:06:50 toida12chu KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
150266 06/07/2016 12:56:05 duahaucc KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
149335 02/07/2016 08:44:42 try KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
149150 01/07/2016 16:20:42 dangcuong_123 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
148095 26/06/2016 20:33:53 ducthanh313 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
147317 22/06/2016 17:07:57 ititorit KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
143836 15/06/2016 18:34:41 belphegor102 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 31 ms 1568 KB
143253 12/06/2016 21:32:56 maistudy KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
142911 10/06/2016 22:05:43 ngungu KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
142610 09/06/2016 14:57:47 Tree KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
141585 04/06/2016 18:46:06 besombody99 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 31 ms 1568 KB
141162 03/06/2016 10:23:32 superman0034 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
141124 03/06/2016 00:13:41 minhem1231 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
141076 02/06/2016 22:03:54 artist310116 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
136249 16/05/2016 19:12:54 trainer1234 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
135940 14/05/2016 12:23:11 nvtu KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1364 KB
135833 13/05/2016 18:11:55 rick_fam0us KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
134972 08/05/2016 19:03:50 poweriknow KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
134659 04/05/2016 23:12:45 hitle5618 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
134136 30/04/2016 14:51:26 caothesan KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1520 KB
132482 18/04/2016 15:18:32 nguyentamdat KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
132398 18/04/2016 01:43:29 thanhan_1715 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
132206 16/04/2016 22:46:28 tranlethanhphan KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
129410 05/04/2016 14:33:41 huuhieu2k KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
129212 04/04/2016 22:00:34 kakashipham KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
129096 04/04/2016 18:18:09 Assassin KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
128474 01/04/2016 20:30:45 onebpiece1 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
128406 01/04/2016 11:41:43 thanhluancn1 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
128168 31/03/2016 09:49:53 Hacker KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1460 KB
128165 31/03/2016 09:36:35 Hacker KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 31 ms 1460 KB
127945 30/03/2016 08:02:56 longhuy322000 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
127498 28/03/2016 10:19:26 cloneAllen KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1444 KB
127336 27/03/2016 19:39:59 fuck_admin KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
126859 24/03/2016 20:09:14 ppttll101 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
125563 17/03/2016 16:59:31 hunganhnguyen KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
125491 17/03/2016 14:19:36 phamnguyenhoanghuykhoa KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
125263 16/03/2016 14:50:39 nguyenxuanhaa3 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
125193 16/03/2016 09:54:42 trivonhan KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
125127 16/03/2016 07:47:27 khangtran KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
124559 13/03/2016 13:56:14 ntanh KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1260 KB
123796 09/03/2016 08:11:09 phuonganh1012 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
123652 08/03/2016 14:32:51 duyleo KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1836 KB
123175 05/03/2016 11:53:13 TQT KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
122417 29/02/2016 16:02:41 Hacker KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
122412 29/02/2016 15:44:46 doantringuyen KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
122408 29/02/2016 15:37:52 addwade KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
122397 29/02/2016 15:01:11 nguyen83 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
121197 22/02/2016 23:16:33 anhnguyen6529 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
120907 21/02/2016 22:12:07 HồĐắcThanhMinh KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
120290 18/02/2016 14:57:53 lvdo92 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
120188 18/02/2016 09:39:46 proxike KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1560 KB
118999 12/02/2016 21:10:11 minh18plus KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
116813 04/02/2016 16:18:00 cobonla KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
116409 02/02/2016 14:17:18 dqhungdl KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
116175 31/01/2016 19:48:23 Comrade KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
114919 27/01/2016 20:55:58 junlexo KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
114860 27/01/2016 16:12:43 khalminh11t2 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
114840 27/01/2016 10:54:19 datbeohbbh KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 0 ms 1148 KB
114375 25/01/2016 14:24:17 cmtanphat KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
114371 25/01/2016 14:12:00 sunbest132 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
114368 25/01/2016 14:09:59 truonghuynhhuong123 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
114365 25/01/2016 14:06:11 duykhamedia KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
114363 25/01/2016 14:03:42 cmtanphat KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1372 KB
114350 25/01/2016 08:30:14 lehoainam KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
113598 21/01/2016 12:06:43 nanisempai KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
113394 20/01/2016 18:52:46 aquawind0130 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
112821 18/01/2016 15:12:40 tuancanhktpm KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
111812 13/01/2016 11:12:56 Tranhoa KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
111482 10/01/2016 16:14:17 thedblaster KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
111310 09/01/2016 19:52:51 chitam117119 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
111154 08/01/2016 19:39:03 ngonamduonghl KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
110927 07/01/2016 13:10:36 thanhthinn1997 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
110280 04/01/2016 18:42:27 hanhlv270597 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Python 3 Accepted 62 ms 1568 KB
107298 21/12/2015 20:27:04 phuongle0205 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
106551 16/12/2015 23:39:07 TrungCSP KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
106101 14/12/2015 21:58:01 damsanchv KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
106084 14/12/2015 20:47:25 psucoder KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
106072 14/12/2015 20:28:29 user KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
105899 13/12/2015 23:21:45 xuantruongchv KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
105759 13/12/2015 00:41:13 minhem1231 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
104874 09/12/2015 18:01:13 danghuy09 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
104745 08/12/2015 23:06:51 loveTforever KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
104684 08/12/2015 20:18:01 bqlong2k KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
100919 04/12/2015 00:32:26 nguyenthuylinh123 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1980 KB
99959 30/11/2015 08:01:42 trungdaudinh KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
99743 29/11/2015 12:57:34 minhem1231 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
99735 29/11/2015 12:41:45 tranminhchien KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
99417 27/11/2015 21:43:39 tranquockhanh KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
98705 25/11/2015 09:57:30 emlahoagio KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1492 KB
98587 24/11/2015 20:50:23 datdi KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
98344 24/11/2015 08:24:37 nguyenthithutrang KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1472 KB
98342 24/11/2015 08:23:41 nguyenthithutrang KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1468 KB
98341 24/11/2015 08:22:59 nguyentangtuananh KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1472 KB
98338 24/11/2015 08:20:58 huuhieu2k KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1472 KB
98331 24/11/2015 08:14:39 vanlinh KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1472 KB
98328 24/11/2015 08:09:46 boyway5236 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1472 KB
98322 24/11/2015 08:01:08 doinghieng KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1468 KB
98320 24/11/2015 07:56:12 bin_16 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1472 KB
98319 24/11/2015 07:55:53 nnha KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1460 KB
98318 24/11/2015 07:55:29 trinhviettrinh KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1468 KB
98316 24/11/2015 07:52:16 thuyanh2000 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1352 KB
98314 24/11/2015 07:49:16 dotanloc10i KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1468 KB
98311 24/11/2015 07:48:35 lephuocdat892000 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1468 KB
98306 24/11/2015 07:45:36 kimmy133 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1432 KB
98304 24/11/2015 07:44:42 duyenfung1999 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1468 KB
98300 24/11/2015 07:40:10 trantienlqd200620 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1472 KB
98297 24/11/2015 07:34:08 huyenthoai101 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1460 KB
98277 24/11/2015 07:23:28 thuyduyennguyen KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1472 KB
97695 22/11/2015 21:07:30 khiem2702 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1460 KB
95364 19/11/2015 19:53:53 lamquangvinhATO KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
95193 19/11/2015 13:03:02 dacthai2807 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
95158 19/11/2015 10:47:50 tiabennita KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
94942 18/11/2015 21:53:12 luuchv KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
94606 18/11/2015 09:56:01 cyan KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
93670 16/11/2015 15:36:27 doquangdat KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
93649 16/11/2015 14:48:46 mp_nino KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
91813 12/11/2015 21:13:49 huyentruong6th1 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
88450 05/11/2015 22:00:21 quanghsprovp KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
87509 03/11/2015 21:28:35 chigau123456 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1504 KB
85687 30/10/2015 07:33:18 minhthuan274 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
85647 30/10/2015 00:21:02 MTAnewbie KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
84731 28/10/2015 15:33:00 psucoder KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Java 8 Accepted 171 ms 14908 KB
84659 28/10/2015 13:29:28 ntd275 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
83582 26/10/2015 20:56:28 emyeuadmin KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
82998 25/10/2015 14:35:44 ruki KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
79900 18/10/2015 11:30:10 kimnhi56th1 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
79735 17/10/2015 21:58:16 kimnhi56th1 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
79732 17/10/2015 21:52:35 romqn1999 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1512 KB
79676 17/10/2015 19:46:19 NguyenCuong KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Java 8 Accepted 234 ms 15008 KB
78409 13/10/2015 19:22:35 congtinh KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
76765 09/10/2015 08:14:32 BraLeesin KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 0 ms 1136 KB
75448 06/10/2015 16:14:57 hanhlv270597 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1488 KB
75440 06/10/2015 15:53:37 Cherry KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1684 KB
72570 04/10/2015 12:57:22 thanhwins KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
71903 03/10/2015 07:00:18 doquangdat KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Java 8 Accepted 203 ms 17320 KB
71660 02/10/2015 21:06:31 wInD_MtA KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
71534 02/10/2015 17:03:07 toan411998 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1808 KB
70468 01/10/2015 07:30:26 bacthosan KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1808 KB
70195 30/09/2015 19:16:16 duongblue KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
70066 30/09/2015 12:46:08 baobao KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
70045 30/09/2015 10:51:24 nguyenmanhthien KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
69627 29/09/2015 14:28:04 anvodacu0112 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
69285 28/09/2015 14:47:43 uychanheo123 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1628 KB
68837 27/09/2015 11:17:17 Do_Manh_Phuong KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
68725 27/09/2015 08:28:10 nguyenhuutienk56a3 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 0 ms 1812 KB
68165 26/09/2015 08:57:52 ducmanh KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 3432 KB
68088 25/09/2015 22:44:09 thanhday132 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
67911 25/09/2015 16:20:58 lannguyen KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
67892 25/09/2015 16:10:07 i_dont_know KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
67864 25/09/2015 15:55:04 vimoli KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
67848 25/09/2015 15:27:24 tikhang96 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
67795 25/09/2015 10:24:43 chien KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
67792 25/09/2015 10:21:42 thanhngoac272599 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
67754 25/09/2015 08:19:41 duongblue KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
65907 21/09/2015 16:26:13 sky45961 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
65878 21/09/2015 15:32:00 tanan56th1 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 0 ms 1628 KB
65874 21/09/2015 15:25:31 TieuTa KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
65872 21/09/2015 15:19:55 ThienCoder KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
65851 21/09/2015 14:38:56 chitaimai KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
65850 21/09/2015 14:37:17 anhtuan56th2 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
65848 21/09/2015 14:33:33 TP_N KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 0 ms 1864 KB
65760 21/09/2015 08:09:42 huynguyenanh24 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
64356 17/09/2015 15:57:53 tsminh_3 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
64000 16/09/2015 11:36:43 cpu2 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 3052 KB
62588 11/09/2015 20:06:09 huynhnhat KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
61546 07/09/2015 09:53:54 sonanui KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
61248 06/09/2015 13:22:47 phuleethanh KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1692 KB
60801 05/09/2015 13:56:48 MTAZero KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
59978 02/09/2015 21:35:27 sushi KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
59945 02/09/2015 19:38:27 nguvaho KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
59909 02/09/2015 16:00:56 Hint_gokai KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
59836 02/09/2015 13:25:16 hieptran KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
59559 31/08/2015 22:50:04 Nguyenthaihoc KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
58922 28/08/2015 13:51:10 huynhduy_hmd KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 0 ms 984 KB
56041 24/08/2015 23:55:48 dllhell KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1768 KB
53900 18/08/2015 16:51:34 pqhieu KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1436 KB
53659 16/08/2015 13:59:04 UiM KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1768 KB
52035 13/08/2015 21:39:31 anhtu1998 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 0 ms 1844 KB
50588 09/08/2015 10:16:25 manhha251 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 3064 KB
50509 07/08/2015 23:40:29 truongngocgiang99 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2900 KB
50494 07/08/2015 22:40:41 JCORE KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 976 KB
49712 01/08/2015 18:42:50 npltv KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2900 KB
49343 29/07/2015 18:31:23 Guizebb KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
49263 28/07/2015 22:10:52 khongduocbocuoc KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2908 KB
48669 23/07/2015 22:43:05 hoangthongvo KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2908 KB
46266 15/07/2015 23:44:42 dambaquyen96 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 940 KB
45823 13/07/2015 20:53:29 Loda KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 940 KB
45566 13/07/2015 18:38:35 only_love97 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
45258 11/07/2015 21:27:55 nptn90 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
44780 07/07/2015 21:50:34 lenguyen2204 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2944 KB
44080 01/07/2015 10:56:00 phanthanhnam KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1764 KB
43179 24/06/2015 14:03:08 nhutrg1998 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2876 KB
42075 21/06/2015 18:49:20 trucan999 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1488 KB
42074 21/06/2015 18:48:11 mrtan_lovelife KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1780 KB
41925 20/06/2015 20:46:39 the_c KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1772 KB
41922 20/06/2015 19:50:09 vinhnhp KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
41661 18/06/2015 10:53:45 pybim KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2880 KB
41660 18/06/2015 10:50:43 RinJi KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2920 KB
41643 18/06/2015 09:31:49 tanphatvan KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2880 KB
41547 17/06/2015 18:12:47 Cnguyenthien KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2884 KB
41341 16/06/2015 10:51:15 anhchi821999 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1776 KB
41121 15/06/2015 09:27:14 kaytii97 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2884 KB
39703 09/06/2015 20:46:25 minhnguyen KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1668 KB
36746 26/05/2015 20:34:30 thilove98 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
36483 24/05/2015 19:59:30 yogathanh99 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 1864 KB
35941 18/05/2015 00:42:50 farmerboy KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
33209 08/05/2015 12:05:12 bvd KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
33207 08/05/2015 11:43:59 2625xxx KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 31 ms 2840 KB
33020 06/05/2015 22:51:38 nhatnam1711999 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2856 KB
32497 02/05/2015 15:13:04 middlest KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
32240 29/04/2015 23:22:24 johnwilson KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1828 KB
32216 29/04/2015 22:03:25 mikelhpdatke KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2856 KB
31557 24/04/2015 22:17:22 nghethuat102 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2860 KB
31490 24/04/2015 15:53:23 nguyenmanhthien KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
31090 22/04/2015 19:36:14 Algo KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1756 KB
31079 22/04/2015 14:17:49 huytion156 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
30939 21/04/2015 18:30:37 nguyenlong25793 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1728 KB
27075 12/04/2015 12:53:11 _Hexa_ KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2860 KB
26081 31/03/2015 12:18:15 tankorbox KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 0 ms 1788 KB
25189 29/03/2015 12:04:56 trungvt130584 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1700 KB
24410 23/03/2015 21:08:05 lightkuriboh KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
24087 22/03/2015 17:21:46 ngan KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1792 KB
21427 15/03/2015 16:29:40 kieuquocdat123 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1696 KB
17026 10/03/2015 00:17:23 vdn1999bxvp KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 592 KB
15900 09/03/2015 00:29:16 cincout KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 648 KB
14192 01/03/2015 23:42:21 glass99ss KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 512 KB
12993 14/02/2015 21:12:57 hinodi_1998 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân Free Pascal Accepted 15 ms 572 KB
12940 14/02/2015 09:25:21 xxxyyyzzz KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 0 ms 684 KB
11534 06/02/2015 22:48:00 Hungnguyenvan KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 640 KB
11414 02/02/2015 12:04:02 hoanvv1995 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 704 KB
11409 02/02/2015 10:20:47 bengoc KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 0 ms 640 KB
11183 26/01/2015 14:32:55 stepde15 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 640 KB
11145 25/01/2015 20:40:23 hoangtanit KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 640 KB
10421 18/01/2015 01:56:50 stepde15 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 644 KB
8440 10/01/2015 04:36:47 nxphuc KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 0 ms 964 KB
7692 01/01/2015 10:12:28 conglinh KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 672 KB
7059 14/12/2014 13:00:19 dinhvanduy7895 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
6907 11/12/2014 18:40:32 MeigyokuThmn KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 648 KB
6858 10/12/2014 11:13:26 honhuy KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 692 KB
6846 09/12/2014 23:48:55 PhuongThao KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 644 KB
6346 03/12/2014 15:00:06 TRAKIMQUANGMINH KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 664 KB
5513 17/11/2014 13:58:36 Patience KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 932 KB
4415 12/11/2014 22:44:57 AnhLoc KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 648 KB
4395 12/11/2014 16:49:20 vovantin KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 0 ms 872 KB
3960 09/11/2014 18:41:35 yyy KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
3827 06/11/2014 22:15:06 sunshine KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1572 KB
3798 06/11/2014 15:51:46 nguyenngocliem KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 740 KB
3584 03/11/2014 00:17:20 irrres111 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 644 KB
3478 02/11/2014 12:29:48 thanhCode KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 648 KB
3476 02/11/2014 12:23:22 stepde14 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 676 KB
3242 29/10/2014 20:11:09 voquocthang KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 1648 KB
3235 29/10/2014 16:12:40 vusaka KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 0 ms 884 KB
2981 26/10/2014 00:33:35 transleyzhan KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 648 KB
2963 25/10/2014 23:41:07 thanhhuy55cth KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
2932 25/10/2014 22:08:08 dthphuong KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
2913 25/10/2014 16:31:27 manhhung55cth KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
2905 25/10/2014 13:54:08 TriKien KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 648 KB
2896 25/10/2014 13:25:53 55CTHTT KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 644 KB
2891 25/10/2014 13:13:33 HauNguyen KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
2885 25/10/2014 12:07:56 chivo912 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
2871 25/10/2014 10:22:00 SnailNebula KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 932 KB
2836 24/10/2014 23:45:37 phuchoahodo KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 0 ms 836 KB
2827 24/10/2014 23:04:43 Hoanghuy KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 0 ms 892 KB
2812 24/10/2014 21:41:51 DIAMOND KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
2811 24/10/2014 21:27:16 xuanhongnguyen KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
2807 24/10/2014 21:04:04 haituanth2 KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
2773 24/10/2014 17:09:31 phamhuuthien KNARY - Liệt kê chuỗi k-phân GNU C++ Accepted 15 ms 932 KB
Back to Top