Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
733543 16/03/2020 21:25:58 ngoctuannguyen SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
730927 10/03/2020 16:28:46 dangtiendung1201 SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
730177 07/03/2020 20:49:18 hoangtrung1801 SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
727066 28/02/2020 22:07:51 khanhkjhave SXHEAP - Sắp xếp vun đống Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
726825 28/02/2020 09:27:21 codetrau2003 SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
726297 27/02/2020 01:20:39 tourist2samnguyen SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
723330 20/02/2020 17:42:34 vuhoangphuc2000 SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
719926 14/02/2020 09:56:35 lethienquan28052006 SXHEAP - Sắp xếp vun đống Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
710605 28/01/2020 21:48:30 Quang249 SXHEAP - Sắp xếp vun đống Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
708884 22/01/2020 21:29:43 Fidisk SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++11 Accepted 15 ms 888 KB
708256 21/01/2020 20:46:56 HackerMan SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++11 Accepted 15 ms 972 KB
708129 21/01/2020 16:43:30 nganngants SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
705620 16/01/2020 09:31:16 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
703072 11/01/2020 21:18:34 Zelda2004 SXHEAP - Sắp xếp vun đống Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
671362 09/11/2019 15:58:47 trieutanhung93 SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
667229 02/11/2019 15:20:03 DuongNguyenMinh SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
657125 13/10/2019 23:03:36 nguyentrantien2002 SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
649101 01/10/2019 19:52:51 MaMoi SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
635941 10/09/2019 17:02:46 khanhkjhave SXHEAP - Sắp xếp vun đống Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
624972 22/08/2019 09:56:12 thuy_quynh SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
623643 18/08/2019 21:24:05 hoatmt SXHEAP - Sắp xếp vun đống Free Pascal Accepted 15 ms 832 KB
618549 08/08/2019 15:54:07 namlawng123 SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
616507 04/08/2019 16:59:23 trandat SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
615538 02/08/2019 14:59:47 baobao07 SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
615422 02/08/2019 11:19:46 ducanh SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
607299 18/07/2019 08:36:54 havanhoangcpascal SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
606262 14/07/2019 19:04:03 thedemonstuan SXHEAP - Sắp xếp vun đống Free Pascal Accepted 15 ms 1080 KB
592525 12/06/2019 22:31:57 zeatea SXHEAP - Sắp xếp vun đống Free Pascal Accepted 15 ms 1340 KB
591726 10/06/2019 11:25:01 cyb3 SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
588470 31/05/2019 00:45:20 san1201 SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 2176 KB
573458 15/04/2019 11:56:50 thongnguyen050999 SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
573454 15/04/2019 11:53:01 thongnguyen050999 SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
573451 15/04/2019 11:40:45 thongnguyen050999 SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
564625 25/03/2019 11:18:32 start008 SXHEAP - Sắp xếp vun đống Free Pascal Accepted 15 ms 1816 KB
557449 09/03/2019 22:12:03 ffrederick SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
555270 05/03/2019 20:26:02 vuquelam29 SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++11 Accepted 0 ms 1044 KB
552098 27/02/2019 07:24:47 gbking2003 SXHEAP - Sắp xếp vun đống Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
551981 26/02/2019 21:23:41 leviettttnh SXHEAP - Sắp xếp vun đống Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
551927 26/02/2019 20:23:45 phungduyminh1802 SXHEAP - Sắp xếp vun đống Free Pascal Accepted 15 ms 1072 KB
550751 24/02/2019 16:04:30 16122001 SXHEAP - Sắp xếp vun đống Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
534618 10/01/2019 23:26:55 blackcat2710 SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
532706 07/01/2019 20:59:22 anhnguyen123 SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
525186 08/12/2018 08:58:34 toan2902 SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 0 ms 1124 KB
515881 19/11/2018 21:23:50 hitu03 SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
511881 15/11/2018 09:35:14 anhvippro123z SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
511847 15/11/2018 08:23:43 chuotvip SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 0 ms 1056 KB
510965 13/11/2018 20:36:01 anhvippro123z SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 1328 KB
509862 12/11/2018 15:47:13 phuongnhi_tran_1206 SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++11 Accepted 15 ms 2512 KB
508917 10/11/2018 19:24:53 huy9a1 SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
492195 18/10/2018 10:29:42 hitu02 SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
489129 14/10/2018 12:48:14 xikhud SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
481138 05/10/2018 15:24:29 iiiiiii125478 SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
476599 29/09/2018 16:36:16 LongÇhampion SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
457309 30/08/2018 07:29:58 HHHHHHHH SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
454375 22/08/2018 21:11:14 Meliodas SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
448260 08/08/2018 21:33:40 hoangthuc701 SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
435767 21/06/2018 22:29:36 blebleble SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
435755 21/06/2018 21:48:32 blebleble SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 0 ms 864 KB
434147 17/06/2018 22:40:37 theanhbr02 SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
424557 13/05/2018 17:48:48 phamductaictk98 SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
424244 12/05/2018 11:34:40 vantho1298 SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
423078 04/05/2018 14:49:11 phuchoahodo SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 31 ms 1008 KB
415969 11/04/2018 14:36:48 dangkhoa_pascal SXHEAP - Sắp xếp vun đống Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
415704 10/04/2018 22:02:08 vinhntndu SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
392915 31/01/2018 10:17:25 duongbp1990 SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
382570 06/01/2018 20:00:36 Daoduychien SXHEAP - Sắp xếp vun đống Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
374227 12/12/2017 15:06:36 yhuynh SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
368246 28/11/2017 14:07:56 hieu SXHEAP - Sắp xếp vun đống Free Pascal Accepted 15 ms 860 KB
368244 28/11/2017 14:06:29 hieu SXHEAP - Sắp xếp vun đống Free Pascal Accepted 15 ms 1696 KB
365804 25/11/2017 01:53:47 8man SXHEAP - Sắp xếp vun đống Free Pascal Accepted 15 ms 1080 KB
365803 25/11/2017 01:53:07 8man SXHEAP - Sắp xếp vun đống Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
359816 14/11/2017 15:20:47 freepascal SXHEAP - Sắp xếp vun đống Free Pascal Accepted 15 ms 1032 KB
354389 07/11/2017 10:22:47 phuchoahodo SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
354383 07/11/2017 10:19:45 phuchoahodo SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
349875 01/11/2017 07:18:32 hoan2k1 SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
341232 20/10/2017 18:47:31 nkt95bg SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
339495 18/10/2017 16:02:28 qqq SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
338609 17/10/2017 09:54:24 nkduc SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
329264 05/10/2017 07:52:26 duyvtvp1919 SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
328955 04/10/2017 14:52:12 ntan1210 SXHEAP - Sắp xếp vun đống Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
312712 04/09/2017 00:06:33 hs2huyenngoc SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
311908 02/09/2017 12:30:22 anh76qn SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
308156 23/08/2017 10:38:49 vophuanpig SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 0 ms 1088 KB
308153 23/08/2017 10:36:42 vophuanpig SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
307409 20/08/2017 21:21:37 tranquockhanh SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
303708 12/08/2017 08:18:37 dasea SXHEAP - Sắp xếp vun đống Free Pascal Accepted 0 ms 1144 KB
302046 08/08/2017 03:05:23 okeomachnha SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
302045 08/08/2017 03:03:35 okeomachnha SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++11 Accepted 15 ms 1288 KB
301798 07/08/2017 14:26:03 thanhquang SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 0 ms 1108 KB
296984 19/07/2017 19:43:21 ngophuthinh SXHEAP - Sắp xếp vun đống Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
292188 01/07/2017 17:51:57 lahoangphongq SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
291869 30/06/2017 12:01:04 dangquangthang0001 SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
289359 20/06/2017 11:03:42 nmhien2605 SXHEAP - Sắp xếp vun đống Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
283142 25/05/2017 13:05:18 yutaka2k SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
272887 22/04/2017 21:52:30 duyqnguyenle SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 0 ms 1076 KB
260208 18/03/2017 09:55:06 doituyentin SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
259328 17/03/2017 10:54:06 hs2huyenngoc SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
255402 06/03/2017 23:07:39 thanhtrung98 SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 0 ms 1044 KB
255390 06/03/2017 22:41:20 baotuanvn SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
249044 18/02/2017 23:59:00 omega1100100 SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
247338 14/02/2017 21:18:03 stromvbvc SXHEAP - Sắp xếp vun đống Free Pascal Accepted 15 ms 1032 KB
242318 20/01/2017 21:20:42 duongcscx SXHEAP - Sắp xếp vun đống Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
238674 06/01/2017 13:10:17 SlothSe7en SXHEAP - Sắp xếp vun đống Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
238503 05/01/2017 21:30:01 ARSENAL1886 SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
238012 04/01/2017 16:10:53 linhlrx SXHEAP - Sắp xếp vun đống Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
237910 04/01/2017 00:04:25 khangtran SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
234226 23/12/2016 10:55:01 tranleduy1233 SXHEAP - Sắp xếp vun đống Free Pascal Accepted 15 ms 900 KB
233158 18/12/2016 01:23:31 4everkaka SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
232547 15/12/2016 13:27:21 HoVanAnhK58A2 SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 31 ms 1100 KB
227557 30/11/2016 23:35:38 phamvankhanh1516 SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 796 KB
227540 30/11/2016 23:14:21 phamvankhanh1516 SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 1800 KB
227526 30/11/2016 22:54:24 phamvankhanh1516 SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 796 KB
214100 10/11/2016 09:23:40 thanhpromu SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
211939 06/11/2016 15:19:23 thaixuandang SXHEAP - Sắp xếp vun đống Free Pascal Accepted 15 ms 912 KB
210239 03/11/2016 15:43:54 tmanh17 SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
208298 31/10/2016 19:15:37 phamvankhanh1516 SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
207661 30/10/2016 14:29:18 phamvankhanh1516 SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
207539 29/10/2016 23:26:52 phamvankhanh1516 SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
207533 29/10/2016 23:16:12 phamvankhanh1516 SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
190373 09/10/2016 10:04:58 giangstellar365 SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
182048 25/09/2016 00:48:01 dahaodl SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
179681 20/09/2016 20:09:48 bachnxepu SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 932 KB
176660 14/09/2016 22:29:21 dqhungdl SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
173000 10/09/2016 13:02:53 lvdo92 SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
167188 29/08/2016 18:17:25 phungvitrung SXHEAP - Sắp xếp vun đống Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
164592 22/08/2016 23:39:25 Hhcckqnl SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
162546 15/08/2016 22:56:02 thaiuit SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
153186 19/07/2016 10:03:26 dqhn123 SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 0 ms 816 KB
149755 04/07/2016 09:28:30 dtq SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 0 ms 812 KB
149754 04/07/2016 09:27:43 cpu SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
138123 27/05/2016 14:30:02 xxxxxxx154 SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
137128 22/05/2016 14:16:11 CUTI SXHEAP - Sắp xếp vun đống Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
136185 16/05/2016 14:41:51 Nguyenthaihoc SXHEAP - Sắp xếp vun đống Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
135865 13/05/2016 22:18:29 chitam117119 SXHEAP - Sắp xếp vun đống Free Pascal Accepted 15 ms 948 KB
134616 04/05/2016 19:29:17 tienloc1511 SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
134551 04/05/2016 11:20:17 Gin SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++11 Accepted 0 ms 900 KB
134408 02/05/2016 23:12:52 huytion156 SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
134006 29/04/2016 13:59:17 hthieu SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
133927 28/04/2016 14:18:25 kakajapan SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 0 ms 1108 KB
133916 28/04/2016 13:55:22 hhuuson97 SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
133890 28/04/2016 13:20:06 tonthatvinh SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++11 Accepted 0 ms 900 KB
133881 28/04/2016 13:02:41 dreamtomboy SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++11 Accepted 15 ms 844 KB
132300 17/04/2016 18:19:20 traidattron SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
130056 08/04/2016 19:35:47 thanhday132 SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
129001 04/04/2016 15:06:07 Tiny_199x SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
128560 01/04/2016 23:41:44 hanhlv270597 SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
125841 19/03/2016 10:04:09 doquangdat SXHEAP - Sắp xếp vun đống Java 8 Accepted 250 ms 16276 KB
120567 19/02/2016 15:24:50 dacthai2807 SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
119219 13/02/2016 20:59:26 TQT SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
109904 02/01/2016 08:47:04 lequangvuxxx SXHEAP - Sắp xếp vun đống Free Pascal Accepted 15 ms 900 KB
107108 20/12/2015 14:21:24 dreamtomboy SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++11 Accepted 0 ms 852 KB
104789 09/12/2015 12:07:04 stepde15 SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
104752 09/12/2015 00:23:36 stepde15 SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 984 KB
101040 04/12/2015 15:04:03 huynhduy_hmd SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 936 KB
100143 30/11/2015 14:46:11 hanhlv270597 SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 944 KB
96253 21/11/2015 19:28:31 Algo SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
95554 20/11/2015 10:06:10 duypr3 SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
94077 17/11/2015 01:27:46 Cherry SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++11 Accepted 15 ms 836 KB
93047 15/11/2015 14:59:43 anvodacu0112 SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++11 Accepted 15 ms 820 KB
85271 29/10/2015 15:35:55 toan411998 SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
63714 15/09/2015 10:13:35 MTAZero SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
63552 14/09/2015 17:13:15 phuleethanh SXHEAP - Sắp xếp vun đống Free Pascal Accepted 15 ms 908 KB
62945 12/09/2015 23:52:21 truongtop14 SXHEAP - Sắp xếp vun đống Free Pascal Accepted 15 ms 892 KB
59498 31/08/2015 20:05:27 miltonbw SXHEAP - Sắp xếp vun đống Free Pascal Accepted 15 ms 788 KB
59414 31/08/2015 14:52:34 nghethuat102 SXHEAP - Sắp xếp vun đống Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
59287 30/08/2015 16:46:30 hadeshk12 SXHEAP - Sắp xếp vun đống Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
59274 30/08/2015 15:08:12 AresGod SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 776 KB
59255 30/08/2015 13:57:10 huynhnhat SXHEAP - Sắp xếp vun đống Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
59249 30/08/2015 13:12:07 xuanduclb123 SXHEAP - Sắp xếp vun đống Free Pascal Accepted 15 ms 1916 KB
54298 20/08/2015 20:51:01 npltv SXHEAP - Sắp xếp vun đống Free Pascal Accepted 15 ms 652 KB
54106 19/08/2015 22:21:39 sanghk11 SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
54083 19/08/2015 21:35:24 anonymous98 SXHEAP - Sắp xếp vun đống Free Pascal Accepted 15 ms 664 KB
49449 30/07/2015 20:23:55 sonhn99 SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 964 KB
41143 15/06/2015 11:51:16 mrtan_lovelife SXHEAP - Sắp xếp vun đống Free Pascal Accepted 15 ms 628 KB
40739 11/06/2015 12:00:32 farmerboy SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 0 ms 904 KB
34400 12/05/2015 10:16:20 middlest SXHEAP - Sắp xếp vun đống Free Pascal Accepted 15 ms 668 KB
32747 04/05/2015 23:31:02 mikelhpdatke SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 0 ms 800 KB
28531 16/04/2015 12:58:49 Loda SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++11 Accepted 0 ms 596 KB
27374 14/04/2015 22:10:35 phamtan11 SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 0 ms 880 KB
24921 26/03/2015 08:58:28 ngan SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 652 KB
24503 24/03/2015 07:56:23 kata SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
21434 15/03/2015 17:08:27 kieuquocdat123 SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
13002 14/02/2015 21:53:09 hinodi_1998 SXHEAP - Sắp xếp vun đống Free Pascal Accepted 15 ms 612 KB
8401 10/01/2015 01:36:01 nxphuc SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 0 ms 916 KB
7193 16/12/2014 21:10:44 MeigyokuThmn SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 776 KB
7192 16/12/2014 21:07:16 MeigyokuThmn SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
6062 29/11/2014 00:42:49 haituanth2 SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 684 KB
5552 17/11/2014 20:00:56 voquocthang SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 0 ms 912 KB
5389 15/11/2014 19:20:53 phamhuuthien SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 0 ms 912 KB
5388 15/11/2014 19:11:58 phamhuuthien SXHEAP - Sắp xếp vun đống GNU C++ Accepted 15 ms 644 KB
Back to Top