Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
740637 05/04/2020 14:48:33 Nducnha NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 187 ms 2872 KB
739728 03/04/2020 09:34:10 Hikarii NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 46 ms 1872 KB
739031 01/04/2020 15:42:44 ldn694 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 156 ms 7800 KB
738861 31/03/2020 20:53:10 khanhtron03 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 203 ms 4100 KB
737941 28/03/2020 19:57:58 hieunguyenduc696 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 203 ms 2808 KB
737936 28/03/2020 19:54:46 hieunguyenduc696 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 187 ms 2868 KB
737924 28/03/2020 19:36:36 hieunguyenduc696 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 187 ms 3236 KB
735340 19/03/2020 22:29:14 manhender NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 140 ms 8508 KB
735126 19/03/2020 14:33:27 khanhtron03 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 218 ms 3248 KB
729775 06/03/2020 19:17:57 khanhtron03 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 187 ms 3828 KB
725214 24/02/2020 18:54:47 khuongvutramanh NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 62 ms 1884 KB
721733 17/02/2020 20:09:02 ntoanh NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 31 ms 1940 KB
721729 17/02/2020 20:07:05 ntoanh NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 187 ms 2396 KB
719192 12/02/2020 18:42:35 haupas NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 93 ms 2604 KB
717007 08/02/2020 17:57:13 vanan9205 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 Free Pascal Accepted 62 ms 2836 KB
715943 06/02/2020 22:39:29 anhnguyenroux NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 187 ms 2960 KB
708254 21/01/2020 20:46:31 HackerMan NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 265 ms 14304 KB
705621 16/01/2020 09:31:20 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 109 ms 8848 KB
695145 30/12/2019 21:39:20 Fidisk NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 281 ms 13564 KB
693681 26/12/2019 21:15:14 Teddy NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 218 ms 2992 KB
691084 20/12/2019 15:34:04 shoanga2k52 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 62 ms 9804 KB
690092 17/12/2019 22:14:34 sendmylove123 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 281 ms 3332 KB
686973 11/12/2019 10:30:12 ironmank37d NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 46 ms 1888 KB
682527 29/11/2019 20:45:44 loilon504 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 46 ms 1976 KB
660113 20/10/2019 21:05:59 nguyentrantien2002 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 203 ms 3388 KB
658546 16/10/2019 23:26:20 heo NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 265 ms 9656 KB
657977 15/10/2019 19:15:44 novaphoenix NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 Free Pascal Accepted 218 ms 9236 KB
654526 09/10/2019 18:46:10 sunepi719 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 187 ms 17572 KB
653406 08/10/2019 12:01:15 thienchidh NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 62 ms 17596 KB
634000 08/09/2019 17:54:40 baobao07 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 31 ms 3340 KB
633989 08/09/2019 17:22:09 ffrederick NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 109 ms 4480 KB
632972 06/09/2019 10:16:01 namlawng123 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 140 ms 5444 KB
631777 02/09/2019 23:47:29 hoaf13 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 234 ms 6184 KB
631772 02/09/2019 23:36:50 hoaf13 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 234 ms 6180 KB
628774 26/08/2019 22:40:29 hoaf13 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 46 ms 1976 KB
628772 26/08/2019 22:38:38 hoaf13 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 187 ms 2820 KB
626143 24/08/2019 16:37:32 thanhcong NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 234 ms 4604 KB
626132 24/08/2019 16:24:07 dchy2000 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 187 ms 2320 KB
624961 22/08/2019 09:53:15 thuy_quynh NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 109 ms 19444 KB
624467 20/08/2019 23:05:06 lethanhlong NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 171 ms 2996 KB
623902 19/08/2019 17:12:32 lethanhlong NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 203 ms 3080 KB
623480 18/08/2019 11:34:29 Newps NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 125 ms 8844 KB
621242 15/08/2019 09:54:01 ffrederick NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 234 ms 4460 KB
619508 10/08/2019 19:42:30 Có_một_con_cá_nhỏ_nằm_giữa_lòng_đại_dương NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 250 ms 9648 KB
618425 08/08/2019 14:37:28 uchiha NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 203 ms 3976 KB
616786 05/08/2019 14:37:27 trandat NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 109 ms 17436 KB
616500 04/08/2019 16:30:49 buihoat2003 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 62 ms 5036 KB
614323 31/07/2019 17:37:24 nguyendenn1 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 62 ms 1868 KB
613728 30/07/2019 15:56:38 sophiapham186 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 46 ms 3260 KB
607287 18/07/2019 08:07:35 havanhoangcpascal NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 125 ms 3240 KB
604645 09/07/2019 12:21:53 trananhprince NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 62 ms 2592 KB
604194 08/07/2019 10:35:16 quangduyluu123 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 46 ms 1936 KB
601870 01/07/2019 23:10:55 leviettttnh NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 Free Pascal Accepted 109 ms 2816 KB
601305 30/06/2019 11:03:51 buidinhpham2004 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 46 ms 2900 KB
599113 27/06/2019 06:31:56 ngocminh NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 109 ms 1920 KB
590993 08/06/2019 08:07:39 masteroffood NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 234 ms 4196 KB
590966 07/06/2019 23:37:18 chaukhanh2003 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 46 ms 5108 KB
590942 07/06/2019 22:18:48 chaukhanh2003 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 62 ms 5108 KB
587180 27/05/2019 20:05:44 tddong23 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 250 ms 8608 KB
583831 17/05/2019 10:54:28 messibopceau NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 156 ms 3592 KB
583827 17/05/2019 10:50:40 messibopceau NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 140 ms 3624 KB
583804 17/05/2019 10:22:51 tddong23 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 156 ms 2092 KB
581417 08/05/2019 23:36:48 vinhhuong0802 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 187 ms 3032 KB
580700 05/05/2019 21:33:18 nguyenxuanhaa3 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 171 ms 2732 KB
578882 30/04/2019 10:48:10 iostream NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 125 ms 3244 KB
577750 28/04/2019 16:47:52 iostream NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 140 ms 3164 KB
567820 31/03/2019 22:55:05 cyb3 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 31 ms 1924 KB
561503 17/03/2019 18:43:45 Meliodas NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 140 ms 2816 KB
561434 17/03/2019 16:13:23 Meliodas NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 93 ms 4752 KB
561177 16/03/2019 20:29:07 huy9a1 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 31 ms 2572 KB
556067 07/03/2019 08:18:05 16122001 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 Free Pascal Accepted 62 ms 3548 KB
549128 20/02/2019 22:19:39 hoangnghiaviet NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 125 ms 4088 KB
544759 10/02/2019 20:52:50 phuongnhi_tran_1206 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 46 ms 1872 KB
544747 10/02/2019 20:23:44 viet2805 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 156 ms 3008 KB
542390 01/02/2019 14:25:10 meoconxinhxan NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 140 ms 3388 KB
537974 18/01/2019 19:40:44 kien672002 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 281 ms 106856 KB
537242 16/01/2019 20:42:34 kien672002 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 265 ms 26640 KB
537238 16/01/2019 20:39:59 kien672002 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 718 ms 46488 KB
536966 15/01/2019 22:25:42 kien672002 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 265 ms 15952 KB
536956 15/01/2019 22:16:19 kien672002 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 281 ms 15044 KB
536928 15/01/2019 21:55:01 kien672002 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 562 ms 88588 KB
536926 15/01/2019 21:53:39 kien672002 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 875 ms 61840 KB
529259 02/01/2019 16:29:51 Meliodas NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 46 ms 3528 KB
518168 23/11/2018 11:55:48 chinhhi NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 31 ms 3312 KB
508835 10/11/2018 14:21:15 nguyenvantien0903 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 46 ms 2716 KB
502759 01/11/2018 20:22:42 Reborn NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 906 ms 87420 KB
502089 01/11/2018 01:49:21 xikhud NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 171 ms 3676 KB
500578 30/10/2018 00:22:24 trantien151198 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 906 ms 87448 KB
500577 30/10/2018 00:21:45 trantien151198 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 921 ms 87456 KB
500561 29/10/2018 23:26:46 thienchidh NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 937 ms 87452 KB
500559 29/10/2018 23:24:17 thienchidh NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 937 ms 87456 KB
499377 27/10/2018 17:27:38 huynhthanhtan NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 31 ms 2692 KB
490143 15/10/2018 21:31:51 kien672002 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 31 ms 2544 KB
481407 05/10/2018 20:09:27 iiiiiii125478 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 140 ms 5524 KB
479429 03/10/2018 17:02:10 nghethuat102 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 140 ms 2812 KB
479209 03/10/2018 08:58:26 LongÇhampion NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 140 ms 3256 KB
461518 06/09/2018 20:48:53 kien672002 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 171 ms 3108 KB
459282 03/09/2018 08:24:50 Minatokaze NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 93 ms 1876 KB
456464 28/08/2018 10:27:49 HHHHHHHH NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 46 ms 4104 KB
453255 20/08/2018 08:11:26 iostream NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 109 ms 3736 KB
453252 20/08/2018 07:58:14 iostream NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 109 ms 3208 KB
448688 09/08/2018 22:40:51 hoangthuc701 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 31 ms 4144 KB
436422 25/06/2018 09:28:07 hung_brvt_t1 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 125 ms 3304 KB
436091 23/06/2018 17:03:55 theanhbr02 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 93 ms 3348 KB
434876 21/06/2018 15:27:12 thuho NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 125 ms 2472 KB
434874 21/06/2018 15:25:26 thuho NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 125 ms 2540 KB
434871 21/06/2018 15:19:05 thuho NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 78 ms 2968 KB
432377 12/06/2018 19:32:34 huynhtuan17ti NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 93 ms 2432 KB
431797 09/06/2018 15:29:06 khab1706592 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 46 ms 2640 KB
431795 09/06/2018 15:27:20 khab1706592 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 218 ms 2616 KB
431533 08/06/2018 15:42:28 thaibabao NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 281 ms 3328 KB
431126 07/06/2018 10:48:34 phuchoahodo NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 109 ms 11336 KB
426345 22/05/2018 07:49:50 linhbeo1210 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 31 ms 2756 KB
424624 13/05/2018 20:44:55 dungdq2002 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 46 ms 2572 KB
419357 19/04/2018 01:11:50 vphuong214 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 109 ms 10580 KB
419101 17/04/2018 22:52:55 huynhtuan17ti NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 984 ms 87448 KB
416232 12/04/2018 01:54:54 viethoang99 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 15 ms 4148 KB
415867 11/04/2018 10:19:21 dangkhoa_pascal NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 Free Pascal Accepted 46 ms 2812 KB
415556 10/04/2018 16:53:39 vinhntndu NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 156 ms 3924 KB
414551 07/04/2018 21:26:18 anhducpn67 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 109 ms 2496 KB
414352 07/04/2018 13:56:43 datgk14 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 109 ms 8752 KB
392937 31/01/2018 12:10:51 duongbp1990 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 140 ms 2512 KB
392369 29/01/2018 16:02:26 shinosuke149 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 Free Pascal Accepted 62 ms 2800 KB
387396 19/01/2018 01:57:12 khangtran NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 46 ms 1864 KB
375459 15/12/2017 17:00:33 giahuy22062001 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 125 ms 9692 KB
372462 06/12/2017 12:58:54 namtao97 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 46 ms 1880 KB
372405 06/12/2017 01:54:36 hut_luan NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 140 ms 2452 KB
369909 01/12/2017 12:31:36 8man NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 Free Pascal Accepted 62 ms 2832 KB
368703 29/11/2017 09:11:30 8man NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 Free Pascal Accepted 93 ms 2804 KB
362957 20/11/2017 01:54:13 nganyhilow NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 140 ms 2668 KB
361930 17/11/2017 17:13:09 baotuanvn NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 140 ms 2456 KB
361669 17/11/2017 13:38:59 baotuanvn NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 156 ms 2496 KB
361564 16/11/2017 23:38:24 baotuanvn NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 281 ms 11420 KB
359631 14/11/2017 14:21:22 freepascal NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 Free Pascal Accepted 46 ms 2848 KB
358663 13/11/2017 07:40:41 trungcbg NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 62 ms 1888 KB
355366 08/11/2017 14:55:08 trungtt123 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 140 ms 3184 KB
355343 08/11/2017 14:49:41 trungtt123 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 156 ms 3072 KB
355177 08/11/2017 11:22:10 tttt NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 46 ms 4180 KB
355173 08/11/2017 11:16:11 tttt NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 46 ms 4200 KB
352803 05/11/2017 08:20:21 tranthanhhai NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 31 ms 1864 KB
351831 03/11/2017 14:45:26 khangkhangtg NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 31 ms 1888 KB
351643 03/11/2017 08:38:51 123B NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 46 ms 2704 KB
350613 01/11/2017 23:00:12 parkouryb NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 140 ms 2676 KB
349873 01/11/2017 07:18:18 hoan2k1 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 46 ms 1868 KB
349381 31/10/2017 17:08:16 nghiattk27 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 31 ms 1868 KB
349272 31/10/2017 14:40:03 nkt95bg NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 46 ms 1928 KB
343343 23/10/2017 20:05:05 tuan NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 46 ms 1876 KB
338532 17/10/2017 08:37:48 frostpixel NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 46 ms 1892 KB
337306 15/10/2017 17:14:13 phuonganh1012 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 46 ms 5680 KB
336998 15/10/2017 11:34:13 tronghk14 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 140 ms 4452 KB
336805 15/10/2017 09:09:36 phuchoahodo NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 125 ms 26156 KB
336591 14/10/2017 22:14:20 yhuynh NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 421 ms 16548 KB
336524 14/10/2017 21:35:44 masterv NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 46 ms 2608 KB
335355 13/10/2017 08:01:00 khongphaingoc NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 46 ms 1880 KB
335025 12/10/2017 20:18:41 hungs20 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 156 ms 2420 KB
334372 11/10/2017 23:06:55 ndcoutinho NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 46 ms 3476 KB
333847 11/10/2017 10:19:54 vubom01 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 218 ms 3092 KB
328370 03/10/2017 14:13:23 anhducpn67 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 109 ms 9620 KB
328297 03/10/2017 10:50:55 tqhuy2502 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 31 ms 2692 KB
328250 03/10/2017 09:39:59 hahpuc NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 62 ms 1904 KB
328241 03/10/2017 09:23:06 hahpuc NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 46 ms 3480 KB
328186 03/10/2017 08:29:30 nkduc NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 31 ms 5784 KB
323526 26/09/2017 22:24:08 Deepsea NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 46 ms 2600 KB
317277 15/09/2017 07:35:59 B_I_T NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 156 ms 3480 KB
316289 13/09/2017 08:57:07 CUTI NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 187 ms 2420 KB
313639 06/09/2017 22:48:47 baotuanvn NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 250 ms 13132 KB
313285 05/09/2017 21:21:25 damsanchv NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 31 ms 3500 KB
312121 03/09/2017 00:32:02 thai141212 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 Free Pascal Accepted 62 ms 2852 KB
311475 01/09/2017 00:49:16 baotuanvn NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 265 ms 13500 KB
310002 28/08/2017 14:27:02 dasea NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 Free Pascal Accepted 46 ms 3184 KB
307204 19/08/2017 23:47:56 manhhungking NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 46 ms 4160 KB
302629 09/08/2017 20:43:00 darijeice NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 Free Pascal Accepted 78 ms 2988 KB
301188 05/08/2017 08:35:48 duyvtvp1919 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 93 ms 3320 KB
298565 25/07/2017 03:06:43 okeomachnha NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 93 ms 2512 KB
298564 25/07/2017 03:03:36 okeomachnha NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 46 ms 1924 KB
298003 23/07/2017 07:10:57 Nhokkz NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 Free Pascal Accepted 46 ms 2872 KB
297495 21/07/2017 09:39:17 duongcscx NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 109 ms 5572 KB
297211 20/07/2017 11:51:31 nhpntz0t NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 156 ms 2468 KB
295505 14/07/2017 23:44:20 atom3296 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 62 ms 10376 KB
293691 09/07/2017 10:05:31 monarch NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 Free Pascal Accepted 46 ms 3196 KB
287567 13/06/2017 15:19:15 gamo NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 140 ms 8040 KB
285688 06/06/2017 08:55:23 hatuank97lhp NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 46 ms 1868 KB
284741 01/06/2017 19:46:52 nmhien2605 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 Free Pascal Accepted 109 ms 4528 KB
283732 28/05/2017 09:06:51 cavang NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 78 ms 2544 KB
283315 25/05/2017 20:22:13 buichitrung2001 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 46 ms 1852 KB
280890 17/05/2017 09:38:04 actionboyvn NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 203 ms 2856 KB
276346 08/05/2017 09:21:57 thtnqwe NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 187 ms 3880 KB
275325 03/05/2017 19:19:35 tranleduy1233 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 Free Pascal Accepted 46 ms 2824 KB
274969 01/05/2017 14:41:37 boychienga1234 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 Free Pascal Accepted 62 ms 2856 KB
273866 26/04/2017 11:04:47 MINHKHANG NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 250 ms 8404 KB
268384 07/04/2017 09:19:54 quanghsprovp NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 109 ms 3636 KB
266236 02/04/2017 20:55:47 sorry_dahaodl NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 109 ms 5020 KB
264791 29/03/2017 20:16:41 awatjkim NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 140 ms 4564 KB
244173 02/02/2017 16:39:21 tranlehiep2203 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 31 ms 2256 KB
243509 28/01/2017 18:24:52 tranminhkhoa NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 156 ms 3260 KB
238926 07/01/2017 15:11:21 mansblacks NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 1000 ms 66012 KB
230743 09/12/2016 17:29:22 4everkaka NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 140 ms 3944 KB
228454 03/12/2016 16:13:17 3lovephuong3 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 125 ms 9676 KB
228450 03/12/2016 16:09:05 3lovephuong3 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 140 ms 9676 KB
228415 03/12/2016 15:02:28 romqn1999 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 62 ms 3680 KB
228414 03/12/2016 14:59:35 nguyenxuanhaa3 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 140 ms 2632 KB
227756 01/12/2016 19:52:02 3lovephuong3 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 125 ms 17816 KB
226329 28/11/2016 19:19:03 hutPhamPhuong NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 31 ms 1924 KB
224215 25/11/2016 14:06:23 ARSENAL1886 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 46 ms 1596 KB
224180 25/11/2016 12:40:38 hungdhv97 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 46 ms 1948 KB
223117 23/11/2016 22:02:41 ntanh NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 31 ms 1920 KB
218658 16/11/2016 20:28:19 thang6tuoi NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 Free Pascal Accepted 62 ms 2872 KB
218014 15/11/2016 20:57:14 dqhn123 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 31 ms 1948 KB
217802 15/11/2016 16:07:13 HoVanAnhK58A2 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 31 ms 2720 KB
213475 09/11/2016 00:48:04 thanhpromu NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 140 ms 2484 KB
212882 07/11/2016 22:38:41 hieua2tincvp NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 125 ms 2712 KB
212850 07/11/2016 22:11:22 heathcliff1342 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 Free Pascal Accepted 46 ms 3088 KB
200175 20/10/2016 19:29:54 HSam NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 109 ms 3656 KB
197790 17/10/2016 15:43:21 MSR_2K NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 62 ms 1844 KB
196455 14/10/2016 20:50:32 hut_luan NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 31 ms 3332 KB
196453 14/10/2016 20:48:02 hut_luan NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 31 ms 3332 KB
196447 14/10/2016 20:42:39 hut_luan NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 46 ms 3332 KB
195796 14/10/2016 07:44:33 CUTI NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 Free Pascal Accepted 109 ms 3068 KB
190024 08/10/2016 15:47:20 CUTI NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 Free Pascal Accepted 78 ms 2932 KB
190014 08/10/2016 15:36:36 huynhnhat NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 Free Pascal Accepted 78 ms 4304 KB
188273 05/10/2016 14:03:31 nghethuat102 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 Free Pascal Accepted 62 ms 2776 KB
185883 01/10/2016 14:20:22 phuong_uit NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 250 ms 3160 KB
184009 28/09/2016 15:23:30 giacacluong323 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 Free Pascal Accepted 62 ms 2764 KB
178826 19/09/2016 09:26:59 giatuevu NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 281 ms 3916 KB
178008 17/09/2016 14:20:59 bachnxepu NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 796 ms 2612 KB
174432 12/09/2016 17:45:48 nhatanhst NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 Free Pascal Accepted 78 ms 2756 KB
168468 02/09/2016 22:14:46 nvtu NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 265 ms 3280 KB
168302 02/09/2016 14:56:19 dacthai2807 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 343 ms 10476 KB
163920 20/08/2016 20:39:41 dahaodl NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 218 ms 2976 KB
161904 14/08/2016 11:43:28 caothesan NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 171 ms 2632 KB
154760 25/07/2016 10:42:49 hentaino102 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 Free Pascal Accepted 93 ms 2780 KB
154149 22/07/2016 13:20:55 nghethuat102 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 Free Pascal Accepted 156 ms 5864 KB
153826 21/07/2016 13:51:21 taicualo113 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 296 ms 3336 KB
151782 14/07/2016 01:00:48 chitam117119 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 Free Pascal Accepted 156 ms 5600 KB
151764 13/07/2016 22:56:53 ngonamduonghl NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 312 ms 3744 KB
150232 06/07/2016 10:35:17 huynhduy_hmd NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 234 ms 2148 KB
150177 05/07/2016 23:21:53 truongtop14 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 Free Pascal Accepted 78 ms 2796 KB
149554 03/07/2016 15:52:37 leducthinh0409 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 109 ms 1808 KB
144939 16/06/2016 23:18:14 namnguyen123 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 156 ms 2544 KB
143500 14/06/2016 07:52:14 sesshomalong NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 234 ms 2648 KB
143262 12/06/2016 22:35:34 hth20082000 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 265 ms 2628 KB
142617 09/06/2016 16:20:59 longcvpa2 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 234 ms 2576 KB
142413 08/06/2016 14:56:01 stevenlethai NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 Free Pascal Accepted 62 ms 2788 KB
142294 07/06/2016 22:29:21 sesshomalong NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 187 ms 2632 KB
130874 13/04/2016 20:50:43 hoang_95125 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 Free Pascal Accepted 93 ms 2956 KB
130009 08/04/2016 14:24:34 nguyenxuanhaa3 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 Free Pascal Accepted 62 ms 2744 KB
127937 30/03/2016 02:06:22 Nguyenthaihoc NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 Free Pascal Accepted 78 ms 2668 KB
127936 30/03/2016 01:52:33 Nguyenthaihoc NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 Free Pascal Accepted 109 ms 2668 KB
124299 11/03/2016 15:10:17 NguyenCuongCoder NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 218 ms 2988 KB
121911 26/02/2016 00:46:35 lvdo92 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 171 ms 2560 KB
119422 14/02/2016 16:16:45 mrtan_lovelife NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 Free Pascal Accepted 78 ms 2780 KB
119421 14/02/2016 16:08:07 mrtan_lovelife NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 Free Pascal Accepted 62 ms 2780 KB
119212 13/02/2016 20:48:06 tieuchanlong NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 Free Pascal Accepted 62 ms 2796 KB
118614 10/02/2016 13:26:10 TQT NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 171 ms 2564 KB
118515 09/02/2016 15:59:40 thanhday132 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 140 ms 3620 KB
116402 02/02/2016 13:57:34 dqhungdl NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 218 ms 2596 KB
112792 18/01/2016 11:09:52 phuleethanh NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 234 ms 3384 KB
110719 06/01/2016 12:04:55 Alvex NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 281 ms 4916 KB
110716 06/01/2016 11:45:27 Alvex NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 296 ms 4916 KB
109407 30/12/2015 10:22:51 maxmagic123 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 187 ms 2564 KB
105908 14/12/2015 08:31:00 huynhduy_hmd NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 93 ms 1656 KB
99369 27/11/2015 20:25:05 mr234 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 Free Pascal Accepted 78 ms 2752 KB
99114 26/11/2015 20:35:57 hoangvuduyanh NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 312 ms 4328 KB
99091 26/11/2015 17:48:24 hoangvuduyanh NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 312 ms 4352 KB
92694 14/11/2015 19:51:52 Cherry NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 93 ms 2964 KB
92162 13/11/2015 19:30:02 duckhai2102 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 281 ms 17412 KB
90310 09/11/2015 21:18:14 khanhduy8 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 93 ms 1668 KB
89136 07/11/2015 15:11:59 max_element NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 296 ms 2516 KB
86995 02/11/2015 19:52:03 linhduonghy NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 93 ms 3292 KB
86469 31/10/2015 23:45:14 hanhlv270597 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 62 ms 3920 KB
82631 24/10/2015 09:27:23 Icarus NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 156 ms 3040 KB
82630 24/10/2015 09:26:29 Icarus NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 250 ms 3140 KB
82363 23/10/2015 21:23:17 angelo NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 Free Pascal Accepted 78 ms 2780 KB
82326 23/10/2015 20:40:15 VoHT NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 Java 8 Accepted 656 ms 25796 KB
81625 22/10/2015 03:13:32 psucoder NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 Java 8 Accepted 656 ms 28388 KB
81624 22/10/2015 03:03:25 psucoder NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 Java 8 Accepted 656 ms 28244 KB
77172 09/10/2015 21:30:52 vuduykhanh3998 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 Free Pascal Accepted 31 ms 2124 KB
64337 17/09/2015 15:22:05 tsminh_3 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 Free Pascal Accepted 46 ms 2808 KB
63621 14/09/2015 21:52:52 MTAZero NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 31 ms 1872 KB
60928 05/09/2015 18:25:56 SonicMaster98 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 250 ms 2612 KB
51945 13/08/2015 11:29:43 Loda NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 93 ms 1908 KB
49699 01/08/2015 16:46:43 npltv NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 Free Pascal Accepted 46 ms 3184 KB
48701 24/07/2015 10:01:57 tuank55 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 202 ms 2440 KB
48694 24/07/2015 09:42:11 nhutrg1998 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 171 ms 2656 KB
48691 24/07/2015 09:32:02 phamhuan98 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 46 ms 2688 KB
48682 23/07/2015 23:15:13 sonanui NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 140 ms 3308 KB
48350 21/07/2015 17:04:15 hinodi_1998 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 218 ms 6636 KB
44719 07/07/2015 09:20:33 only_love97 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 171 ms 2356 KB
41068 14/06/2015 16:28:27 namlunoy NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 202 ms 3428 KB
40800 12/06/2015 13:58:42 lehoangvu15 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 Free Pascal Accepted 46 ms 3112 KB
39748 10/06/2015 13:24:17 farmerboy NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 46 ms 1892 KB
39243 03/06/2015 13:21:44 thotranduc2010 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 Free Pascal Accepted 46 ms 2900 KB
38924 01/06/2015 22:03:08 nguyenmanhthien NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 202 ms 4100 KB
36594 25/05/2015 13:29:04 middlest NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 Free Pascal Accepted 78 ms 3704 KB
33171 07/05/2015 22:12:15 mikelhpdatke NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 Free Pascal Accepted 62 ms 3312 KB
31682 25/04/2015 20:06:45 cincout NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 46 ms 2564 KB
31681 25/04/2015 20:05:32 cincout NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 78 ms 2636 KB
26816 08/04/2015 10:48:05 cincout NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 171 ms 2532 KB
25017 27/03/2015 13:29:04 kieuquocdat123 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 62 ms 2540 KB
24993 27/03/2015 09:39:30 bao NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 78 ms 1572 KB
24919 26/03/2015 08:49:20 ngan NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 327 ms 7748 KB
21242 14/03/2015 00:14:04 vdn1999bxvp NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 Free Pascal Accepted 31 ms 2840 KB
21240 14/03/2015 00:12:51 vuducnhi NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 Free Pascal Accepted 46 ms 3120 KB
21123 12/03/2015 23:34:31 kieuquocdat123 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 124 ms 2500 KB
21099 12/03/2015 09:47:54 tourist NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++11 Accepted 171 ms 3532 KB
21082 12/03/2015 06:52:51 admin NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 156 ms 2084 KB
17171 10/03/2015 22:41:29 yurilover172 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 140 ms 1916 KB
15166 05/03/2015 20:16:56 TiChuot97 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 140 ms 2508 KB
14166 28/02/2015 16:11:11 xxxyyyzzz NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 171 ms 2216 KB
8309 09/01/2015 13:14:00 nxphuc NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 124 ms 2032 KB
6012 27/11/2014 13:05:10 nhhoang1811 NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 218 ms 4152 KB
5976 25/11/2014 13:09:24 admin NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 156 ms 2252 KB
5625 19/11/2014 12:32:02 phamhuuthien NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 218 ms 2548 KB
5620 19/11/2014 12:19:07 phamhuuthien NGTHE2 - Dãy nghịch thế 2 GNU C++ Accepted 202 ms 2936 KB
Back to Top