Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
741539 07/04/2020 22:15:40 trungkienthcsyenlac CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
741514 07/04/2020 21:57:24 quanghuy123 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
741244 07/04/2020 14:48:02 tuanmapun CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 156 ms 2720 KB
741112 07/04/2020 00:12:31 canhtoannct CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1048 KB
740952 06/04/2020 16:13:22 quythu2005 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
739358 02/04/2020 15:29:35 doffy242 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1460 KB
739337 02/04/2020 13:38:19 doffy242 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
738828 31/03/2020 19:24:09 ngoc1824 CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
738782 31/03/2020 17:03:10 thanhlong300603 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1676 KB
738769 31/03/2020 16:49:12 doffy242 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1772 KB
738734 31/03/2020 15:34:21 doffy242 CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
738732 31/03/2020 15:33:00 doffy242 CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
738722 31/03/2020 15:23:26 doffy242 CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
738020 28/03/2020 23:46:30 viocuong CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 125 ms 1800 KB
733970 18/03/2020 10:23:32 nguyencongcuong97 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 744 KB
733236 15/03/2020 11:07:45 hoangmanh123 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1976 KB
731834 13/03/2020 09:53:50 lequocbinh CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 820 KB
730612 09/03/2020 18:01:57 kesaudoi291091 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 62 ms 816 KB
730407 08/03/2020 21:54:56 hoangle46864 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
730298 08/03/2020 11:32:29 ntquoc263 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 31 ms 1040 KB
730120 07/03/2020 17:12:52 Kduy9180 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 78 ms 1020 KB
729574 06/03/2020 07:46:34 tuancqt CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
728646 04/03/2020 10:46:22 minhthi28 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
728480 03/03/2020 22:26:27 Sơna1 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 0 ms 852 KB
728429 03/03/2020 20:55:41 Sángolympic CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
727505 01/03/2020 11:51:17 toancva0105 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
726686 27/02/2020 22:06:02 vuong CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
726235 26/02/2020 22:15:12 cbl_conghuynh CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 46 ms 816 KB
725817 25/02/2020 23:53:00 admin2009 CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
725816 25/02/2020 23:40:01 aruru12 CATU - Cái túi Python 3 Accepted 93 ms 6844 KB
725805 25/02/2020 22:56:52 khanhld CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
725804 25/02/2020 22:55:25 khanhld CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
723996 22/02/2020 10:18:52 thanhminh1112 CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
723577 21/02/2020 13:03:37 suxzat CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 744 KB
723576 21/02/2020 13:01:55 suxzat CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1004 KB
723236 20/02/2020 15:19:05 thongoc1984 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
722450 19/02/2020 09:34:58 ntnvlog CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 156 ms 2732 KB
722395 18/02/2020 22:17:28 hoangtrung1801 CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 896 KB
722069 18/02/2020 14:13:25 Snowy CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 171 ms 2732 KB
721629 17/02/2020 17:10:00 huycc123 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
721611 17/02/2020 16:57:51 trangcc CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 940 KB
721430 17/02/2020 11:57:16 quyhugo158 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
721267 16/02/2020 22:40:27 baopham19062003kgkgkg CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 892 KB
720701 15/02/2020 20:05:22 vinhhung CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1084 KB
720462 15/02/2020 14:51:45 anhnguyenroux CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
720314 15/02/2020 09:06:40 dangnguyen CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 2180 KB
720281 14/02/2020 23:13:34 khanhkjhave CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
719663 13/02/2020 17:47:54 khanhtron03 CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 988 KB
719004 12/02/2020 10:38:55 tuanđz0201 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 171 ms 2768 KB
718876 11/02/2020 23:11:26 emLaNewBie CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
717105 08/02/2020 21:05:01 tiendung2306 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 31 ms 2240 KB
714357 04/02/2020 16:33:27 tiendung2306 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
714303 04/02/2020 15:42:27 helloeveryone CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
714258 04/02/2020 12:47:12 nhattan982004 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
713497 02/02/2020 16:48:23 dangtiendung1201 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
713395 02/02/2020 14:08:25 Evanstn2412 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
710561 28/01/2020 20:41:17 Love CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 31 ms 1116 KB
709860 25/01/2020 18:38:38 whoisthatguy CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 234 ms 2688 KB
709533 24/01/2020 13:09:48 19522456 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
708253 21/01/2020 20:46:19 HackerMan CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
705211 15/01/2020 16:14:31 haupas CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 171 ms 2692 KB
704796 14/01/2020 20:22:49 hunghz123 CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
704427 13/01/2020 21:32:09 novaphoenix CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 265 ms 18336 KB
703931 13/01/2020 08:01:36 anhkhoa09032004 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 924 KB
703491 12/01/2020 14:42:25 dvmduc_k36_chv CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
702656 11/01/2020 08:16:13 duyvu123 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1968 KB
702335 10/01/2020 17:54:57 ashura2k5501 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
702292 10/01/2020 16:39:07 tranbac1128 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
702270 10/01/2020 16:08:39 tranbac1128 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
702268 10/01/2020 16:08:07 tranbac1128 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
702129 10/01/2020 11:00:24 Nhi23072002 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 46 ms 1052 KB
701684 09/01/2020 18:40:05 nvlong08102003 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 171 ms 2752 KB
700892 08/01/2020 18:12:48 khanhld CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
700888 08/01/2020 17:59:22 khanhld CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
700887 08/01/2020 17:58:10 khanhld CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
700713 08/01/2020 10:19:18 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
700711 08/01/2020 10:18:51 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
700271 07/01/2020 15:46:21 thuyvan123 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
700127 07/01/2020 14:03:53 ntphong CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
700084 07/01/2020 13:00:51 ntphong CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
698928 06/01/2020 09:33:03 duong3203 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 2628 KB
697537 04/01/2020 00:00:27 chenlinong CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
697103 03/01/2020 14:58:20 soulphan03 CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
695628 31/12/2019 20:56:26 sendmylove123 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
695290 31/12/2019 08:26:42 nthlinh CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 31 ms 2552 KB
695141 30/12/2019 21:37:26 Thiennguyen1704 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
695057 30/12/2019 19:18:48 LoveGiang3000 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
694584 29/12/2019 09:19:14 hieuhehehieu123 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 800 KB
693970 27/12/2019 15:17:50 djxone123456 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
693258 25/12/2019 21:10:06 Jankos CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
691470 21/12/2019 10:52:25 Fixedbot CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
691454 21/12/2019 10:33:19 unglinh CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
690493 18/12/2019 18:16:50 stupidman CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
688625 14/12/2019 22:34:59 cbl_hoanglinh CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 2756 KB
688611 14/12/2019 22:13:04 anhthcsyl2006 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1492 KB
688607 14/12/2019 22:05:16 bin1st090104 CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
686815 11/12/2019 00:14:44 cbl_conghuynh CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 46 ms 1880 KB
686812 11/12/2019 00:04:13 cbl_conghuynh CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 2072 KB
686240 09/12/2019 10:59:23 MinhBietBay CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 93 ms 2540 KB
685814 07/12/2019 12:42:58 cbl_conghuynh CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 31 ms 1880 KB
685635 06/12/2019 19:35:50 shin3030aa CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
684723 04/12/2019 20:07:25 duongnghiepvl CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
683215 30/11/2019 21:59:33 thống CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1204 KB
683136 30/11/2019 19:52:05 anhproqn99 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 46 ms 1148 KB
680086 25/11/2019 20:12:12 quoclan99 CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
680039 25/11/2019 16:48:49 manhender CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
680035 25/11/2019 16:23:44 banhgiaman CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
679593 24/11/2019 15:09:50 prgrmanh CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
679362 23/11/2019 23:29:23 omgursocute CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
677123 21/11/2019 20:41:23 agru CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
677121 21/11/2019 20:32:20 agru CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 78 ms 1064 KB
675947 19/11/2019 06:22:26 SuaDuong CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 0 ms 1084 KB
675681 18/11/2019 17:41:30 dpduy123 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
675491 18/11/2019 10:40:18 limpale1234 CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 988 KB
675477 18/11/2019 10:18:25 rsattlpalpha CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
674641 16/11/2019 16:56:59 vhskillpro CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 46 ms 1060 KB
673264 13/11/2019 18:25:55 kyohzs02 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
672933 13/11/2019 08:56:01 HoaBenKiaSong CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
672588 12/11/2019 14:49:03 MonkeyPlayLOL CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
672581 12/11/2019 14:38:31 Paikugon CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 31 ms 1940 KB
672568 12/11/2019 14:23:28 qvan_le CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
672333 11/11/2019 22:13:31 trungkienthcsyenlac CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
672038 11/11/2019 15:19:41 admin2009 CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 93 ms 1060 KB
672036 11/11/2019 15:10:01 drtue2501 CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 93 ms 1060 KB
672035 11/11/2019 15:08:05 camnguyenmeow CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 93 ms 1040 KB
672033 11/11/2019 15:07:12 RedDevilss2 CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 93 ms 2452 KB
672032 11/11/2019 15:03:23 unglinh CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 93 ms 1792 KB
671598 10/11/2019 11:08:18 ogit403 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
671584 10/11/2019 10:15:54 danghuy09 CATU - Cái túi Python 3 Accepted 62 ms 1504 KB
671511 09/11/2019 21:55:57 ngoctuannguyen CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
671508 09/11/2019 21:52:57 ngoctuannguyen CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
668349 04/11/2019 16:19:04 perfectshot CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
668347 04/11/2019 16:14:29 perfectshot CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
668324 04/11/2019 15:33:29 RedDevilss2 CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 156 ms 2508 KB
667981 03/11/2019 19:55:35 qweUltimate CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 78 ms 1080 KB
667570 02/11/2019 23:23:00 lvcong97 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
667536 02/11/2019 22:30:15 lvcong97 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
667526 02/11/2019 22:22:40 lvcong97 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
667409 02/11/2019 19:26:48 canhtoannct CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
666626 01/11/2019 15:54:16 yurukute CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1536 KB
666622 01/11/2019 15:51:30 yurukute CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
665509 30/10/2019 20:00:43 phgquynh2208 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 218 ms 2736 KB
665238 30/10/2019 11:10:10 lethienquan28052006 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
665148 29/10/2019 23:45:28 hhhaha CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 62 ms 1088 KB
664337 28/10/2019 15:19:15 drtue2501 CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 78 ms 1088 KB
664194 28/10/2019 00:33:34 nguyentrongnghia CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
664193 28/10/2019 00:32:21 nguyentrongnghia CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
664190 28/10/2019 00:12:20 hieupham CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
661111 22/10/2019 17:09:37 camnguyenmeow CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 93 ms 1872 KB
660376 21/10/2019 16:33:52 drtue2501 CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 140 ms 2548 KB
660370 21/10/2019 16:30:23 nbphong CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 140 ms 2548 KB
660368 21/10/2019 16:29:42 unglinh CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 125 ms 1868 KB
659625 19/10/2019 10:51:24 gicungduochet CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
659624 19/10/2019 10:51:12 mandoanky0903 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
659610 19/10/2019 10:19:54 cuongdoduy123 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
659595 19/10/2019 10:03:39 nguyenkhoip CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
659464 18/10/2019 22:49:24 MaMoi CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
658698 17/10/2019 13:38:23 chinhhi CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
658625 17/10/2019 10:40:28 unglinh CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 78 ms 1128 KB
657964 15/10/2019 18:42:04 trivinhvrs CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
657894 15/10/2019 16:24:59 lvcong97 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
657355 14/10/2019 16:07:50 nguyentrantien2002 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
657156 14/10/2019 08:27:20 thien0914033912 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
656673 12/10/2019 21:24:03 cbl_hoanglinh CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 78 ms 1128 KB
655352 10/10/2019 15:52:28 tahoangquan2 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 78 ms 832 KB
655297 10/10/2019 14:58:33 heo CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
654760 09/10/2019 22:58:17 ThaoAVang CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
653157 07/10/2019 22:37:28 ironmank37d CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
651984 05/10/2019 20:26:37 minhthi28 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1332 KB
651981 05/10/2019 20:25:38 minhthi28 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
649568 02/10/2019 15:24:02 loilon504 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 2020 KB
648629 30/09/2019 22:26:28 caikimdat CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
648055 29/09/2019 15:55:24 thao1234 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
646723 26/09/2019 22:45:13 nhanhuuhieu CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
646519 26/09/2019 17:00:14 ntoan199 CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
646291 26/09/2019 10:49:42 phongkieu31 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
644504 22/09/2019 18:37:32 hatoru CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
644383 22/09/2019 15:08:01 nhutlxag114 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1220 KB
643958 21/09/2019 15:49:33 legoyb CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 62 ms 1364 KB
643715 21/09/2019 09:22:41 TrumpPham CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 78 ms 1028 KB
642976 20/09/2019 09:44:20 p2t3 CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
642911 20/09/2019 08:40:44 mrzin703 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
642729 19/09/2019 21:11:47 nvlong08102003 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 218 ms 2712 KB
641973 18/09/2019 21:48:42 vietdung CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1664 KB
638743 14/09/2019 11:53:58 present CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
638692 14/09/2019 10:30:22 present CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
638555 14/09/2019 08:53:28 Be_happy CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 816 KB
638480 14/09/2019 07:23:20 thienkun CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 218 ms 2772 KB
637767 13/09/2019 10:56:31 Fidisk CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1040 KB
637473 12/09/2019 22:53:56 minhquan052003 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
637247 12/09/2019 16:56:56 ngocdeptrai153 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 46 ms 864 KB
637233 12/09/2019 16:28:45 bjobjobjo113 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 218 ms 2692 KB
637226 12/09/2019 16:22:40 shukun CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 46 ms 2152 KB
637191 12/09/2019 15:43:13 nvq2309 CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 31 ms 1068 KB
636602 11/09/2019 21:58:53 camchepcodebo CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 78 ms 1068 KB
636254 11/09/2019 13:22:28 Newps CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
636049 10/09/2019 22:27:16 hiepthuong CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
635059 08/09/2019 21:32:53 pmt CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 78 ms 1148 KB
633260 06/09/2019 22:48:12 dchy2000 CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1952 KB
633258 06/09/2019 22:45:44 dchy2000 CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 2128 KB
633193 06/09/2019 20:56:17 nantas CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 31 ms 1060 KB
632734 05/09/2019 15:52:12 chuongpham7750 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 218 ms 2712 KB
632728 05/09/2019 15:46:44 lun3003 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 203 ms 2704 KB
632722 05/09/2019 15:39:50 phantanhung CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 218 ms 2700 KB
632689 05/09/2019 14:56:13 hieuad88 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 328 ms 2732 KB
632645 05/09/2019 12:56:05 winterrr CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
631184 01/09/2019 15:13:48 zyenz123 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
630174 30/08/2019 09:54:53 tungduongvc CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
625207 22/08/2019 14:49:48 rangnokapk CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 31 ms 1000 KB
624971 22/08/2019 09:55:53 thuy_quynh CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
621521 15/08/2019 20:32:05 gbking2003 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 2924 KB
621067 14/08/2019 22:00:06 nguyenhieuckt CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 78 ms 2572 KB
619469 10/08/2019 16:49:55 conghieu239 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 78 ms 1060 KB
619387 10/08/2019 14:56:13 queanh0220 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 31 ms 1068 KB
618746 08/08/2019 22:01:22 nguyetanh10102005 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
617873 07/08/2019 14:33:23 hglong903 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
617740 07/08/2019 06:31:30 namlawng123 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 62 ms 1852 KB
617646 06/08/2019 22:46:15 developerAction CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 46 ms 1296 KB
617645 06/08/2019 22:45:36 gacodelam123 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 46 ms 1140 KB
616647 05/08/2019 01:43:44 trandat CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
615233 01/08/2019 23:58:39 a2k47phan_18 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
614174 31/07/2019 14:21:28 funcolor CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
614117 31/07/2019 11:39:43 khanhnhi CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
611275 25/07/2019 22:08:35 TIN10_VUTRINHHOANG CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1788 KB
610291 24/07/2019 15:03:02 nvq2309 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
609179 22/07/2019 16:52:27 mashiroshiina CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
609021 22/07/2019 14:36:52 believer CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
608817 22/07/2019 08:28:38 thaolinh CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
608806 22/07/2019 08:14:42 nhatanh10102005 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 31 ms 768 KB
608779 22/07/2019 06:38:36 hưngtm CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1272 KB
607832 19/07/2019 10:08:35 MinhBomNha CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
606991 17/07/2019 09:53:11 HuỳnhHuyZz CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
605622 11/07/2019 23:04:13 hoangnghiaviet CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 980 KB
603280 05/07/2019 07:59:50 ct390 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 218 ms 2708 KB
602808 03/07/2019 21:45:47 trieutanhung93 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
602803 03/07/2019 21:35:52 trieutanhung93 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
602755 03/07/2019 19:19:58 truongtop14 CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
601006 29/06/2019 14:49:41 vinhhuong0802 CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
600992 29/06/2019 13:47:08 baobao07 CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
597901 24/06/2019 14:31:32 thnhan2005 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 46 ms 1940 KB
597151 22/06/2019 21:03:30 vanquyvct CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 31 ms 1840 KB
597122 22/06/2019 20:34:10 quypham1422003 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
594505 17/06/2019 21:19:59 haiprot1 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
594006 16/06/2019 15:47:26 cyrocs258 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
592997 14/06/2019 09:56:30 zxcvbgt CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 46 ms 1052 KB
591485 09/06/2019 19:44:13 vokhanhan25 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1048 KB
591066 08/06/2019 11:28:30 jackykg CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1912 KB
590974 07/06/2019 23:58:27 hoatmt CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1064 KB
589793 04/06/2019 10:25:35 nguyenhoainam CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1984 KB
589421 03/06/2019 09:01:13 Midodra CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
589114 01/06/2019 22:58:22 hoaithanh000 CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
587981 29/05/2019 16:48:23 NoFace CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
587794 28/05/2019 22:18:59 KayTran CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 46 ms 852 KB
587759 28/05/2019 20:59:08 blackrose CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 892 KB
587758 28/05/2019 20:58:25 blackrose CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
587755 28/05/2019 20:57:17 blackrose CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
587648 28/05/2019 15:39:15 nhatthanhnguyen610 CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 0 ms 1024 KB
586676 26/05/2019 09:37:33 hungto1 CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
585891 23/05/2019 15:10:22 hungto CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 892 KB
585427 22/05/2019 14:42:46 maytinhpc CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 62 ms 1048 KB
584975 21/05/2019 15:30:51 hungto1 CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
584974 21/05/2019 15:30:09 hungto CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
584304 19/05/2019 17:35:20 khiem123 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
583938 17/05/2019 20:21:08 jackykg CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 31 ms 1048 KB
583855 17/05/2019 12:21:29 tink30_phamchi CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1944 KB
583716 17/05/2019 02:29:17 tin10_HoangPhuongThao CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
583532 16/05/2019 15:39:24 dat10tin CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 78 ms 1824 KB
583513 16/05/2019 15:17:30 sorbitol CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 31 ms 892 KB
583402 16/05/2019 00:31:58 khuongvutramanh CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1944 KB
581097 07/05/2019 17:53:45 rimuru CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 31 ms 1116 KB
580679 05/05/2019 20:44:27 tuananh778999 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
579870 03/05/2019 16:03:51 dungdq2002 CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
577745 28/04/2019 16:40:41 JiKa CATU - Cái túi Java 8 Accepted 281 ms 17052 KB
577624 27/04/2019 23:05:42 sang123 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
575666 20/04/2019 21:53:12 MinBaoTT CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 93 ms 900 KB
575364 19/04/2019 16:22:53 GauNguyenCon CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
575232 19/04/2019 07:34:02 MinBaoTT CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 93 ms 924 KB
575079 18/04/2019 20:31:13 anhlavipnd199 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
574911 18/04/2019 15:09:19 tducCHVK36 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 31 ms 1056 KB
574816 18/04/2019 11:00:14 typpoppop CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 952 KB
573693 15/04/2019 23:05:31 meocondp CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
573388 15/04/2019 10:00:28 trung_hieu_k36_chv CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 46 ms 1052 KB
572202 12/04/2019 09:20:31 mcgame2014 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 0 ms 1040 KB
569732 05/04/2019 22:36:33 ducthangivicii CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
569065 04/04/2019 00:31:37 Telephonefg CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
568854 03/04/2019 16:48:53 thienhue123 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
568789 03/04/2019 15:00:45 minhduc2k2vp CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1488 KB
567596 31/03/2019 11:45:54 san1201 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
567580 31/03/2019 11:34:39 san1201 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 832 KB
567575 31/03/2019 11:31:17 san1201 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
567373 30/03/2019 20:48:28 nguyendactam CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
567372 30/03/2019 20:47:36 nguyendactam CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
567141 30/03/2019 00:33:20 vanhsusu03 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
567101 29/03/2019 22:44:13 noname_ CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1576 KB
566982 29/03/2019 19:01:07 ZhangLieJunJie CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 896 KB
566777 28/03/2019 23:57:06 viethunganhthu CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 46 ms 1272 KB
565971 27/03/2019 21:55:09 vinhnt CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
565963 27/03/2019 21:45:33 VINH_17_50 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
565587 27/03/2019 15:05:43 ztrong CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
564996 26/03/2019 12:49:14 phpx612 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
563786 22/03/2019 22:54:59 buidinhpham2004 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 0 ms 2500 KB
563073 21/03/2019 18:00:13 phamduccuong CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 2148 KB
562494 20/03/2019 10:04:09 anhduc2337 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1780 KB
562380 19/03/2019 21:55:29 ffrederick CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 31 ms 2508 KB
562359 19/03/2019 21:16:39 roro1230 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1592 KB
561726 18/03/2019 10:11:18 Nducnha CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 752 KB
561724 18/03/2019 10:01:12 pwonjgit CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 0 ms 1016 KB
561222 16/03/2019 23:10:03 lcqhuyt1821 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 31 ms 1636 KB
561038 16/03/2019 09:54:08 thao1234 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1864 KB
560132 14/03/2019 09:51:22 bao2342 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
559926 13/03/2019 23:20:52 Nguyenphanthanhbinh CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
559095 12/03/2019 15:04:48 Nducnha CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1336 KB
559056 12/03/2019 13:50:01 david0403 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1360 KB
559015 12/03/2019 10:41:12 levohoainam CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
558979 12/03/2019 10:08:50 hungcqt CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
558869 12/03/2019 08:59:04 bao2342 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
558584 11/03/2019 20:20:01 Nducnha CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1308 KB
556597 07/03/2019 22:21:19 lhviet CATU - Cái túi Java 8 Accepted 156 ms 17968 KB
553362 01/03/2019 15:10:10 masteroffood CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
553146 01/03/2019 08:04:42 vmt120203 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 46 ms 888 KB
553141 01/03/2019 07:46:16 tuancqt CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
553045 28/02/2019 21:59:43 hungcqt CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 31 ms 1096 KB
552825 28/02/2019 16:50:19 huynhthanhtruc CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1756 KB
552821 28/02/2019 16:46:26 thiennhanui CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1684 KB
552819 28/02/2019 16:45:19 lamthibichduy CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 2496 KB
552816 28/02/2019 16:35:53 phongan105 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
552792 28/02/2019 15:55:02 HMoon2003 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 31 ms 1116 KB
552765 28/02/2019 15:37:50 Summer8103 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
550988 24/02/2019 22:37:02 thienkun CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1640 KB
550912 24/02/2019 21:02:10 phungduyminh1802 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 109 ms 2692 KB
550721 24/02/2019 14:22:51 Nobita004 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
550429 23/02/2019 16:36:55 lehoang CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 920 KB
550268 23/02/2019 11:07:38 lengocphuc CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
549878 22/02/2019 14:36:26 quangduyluu123 CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
549067 20/02/2019 21:15:18 ngocduygpc8a1 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 109 ms 2728 KB
548751 20/02/2019 08:22:39 khanhthcsbinhbo9a CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 109 ms 2788 KB
548748 20/02/2019 08:20:32 tiendatgpc CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 93 ms 1752 KB
548746 20/02/2019 08:19:10 bjobjobjo113 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 93 ms 2828 KB
547523 16/02/2019 21:25:32 ND2018_178 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 0 ms 1712 KB
546331 14/02/2019 14:13:27 myhorizon CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
545064 11/02/2019 16:14:56 ntoanh CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
544248 08/02/2019 21:49:54 chinhchamhoc CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 0 ms 2208 KB
544192 08/02/2019 17:22:39 ducanh CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
543898 07/02/2019 14:46:28 VPFFV CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 2280 KB
543634 06/02/2019 07:36:09 ducminhtrinh CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 109 ms 2756 KB
542755 02/02/2019 21:11:51 gacodelam123 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1836 KB
542156 31/01/2019 12:02:10 tadat216 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
541661 29/01/2019 16:23:45 totanhiep CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
540913 27/01/2019 00:54:15 bk201 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1364 KB
540682 26/01/2019 14:04:40 kaitoukid1609 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
540421 25/01/2019 19:53:35 TTree CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1096 KB
539879 24/01/2019 14:12:58 kimtoi_123 CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
539685 23/01/2019 17:00:43 59130929 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 2164 KB
537424 17/01/2019 08:45:26 YoriHarumi CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
537075 16/01/2019 13:27:37 huyenkvg CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
537073 16/01/2019 13:02:22 huyenkvg CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 78 ms 856 KB
537072 16/01/2019 12:38:13 huyenkvg CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 78 ms 1084 KB
537068 16/01/2019 11:54:29 huyenkvg CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 78 ms 1816 KB
536475 14/01/2019 22:58:17 huyenkvg CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 62 ms 1020 KB
536439 14/01/2019 21:59:04 phamanmaithao10 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1580 KB
536394 14/01/2019 20:35:23 blackcat2710 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 0 ms 1092 KB
534200 10/01/2019 15:56:17 mrhung1999vnvn CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1280 KB
533545 09/01/2019 15:03:08 MinhDevC CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
532698 07/01/2019 20:54:16 nhattuan722 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 31 ms 2764 KB
531964 06/01/2019 21:03:54 hellosunny CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1372 KB
530117 04/01/2019 09:24:04 jackcookies020 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
529963 03/01/2019 23:16:47 ntoanh CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1816 KB
529567 03/01/2019 13:22:55 giahy2911 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1572 KB
529537 03/01/2019 10:05:49 Phandat16 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 2072 KB
529143 02/01/2019 13:05:40 vanan9205 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
525625 09/12/2018 09:51:04 Qanh29 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 31 ms 2144 KB
524202 05/12/2018 21:49:33 lehonganh2005 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1140 KB
523879 05/12/2018 09:34:24 lamcqt CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
523844 05/12/2018 08:21:15 cuongyd1 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1572 KB
522540 02/12/2018 12:28:27 anhnguyen123 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 31 ms 892 KB
521159 28/11/2018 22:14:54 viet2805 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
518495 23/11/2018 20:56:58 cuongyd1 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 31 ms 1788 KB
518355 23/11/2018 16:29:43 yn2493 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
518299 23/11/2018 15:54:36 lamcqt CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 0 ms 1092 KB
518298 23/11/2018 15:53:50 hungcqt CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
518297 23/11/2018 15:53:49 phatdoan CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
518294 23/11/2018 15:53:13 duycqt CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
518289 23/11/2018 15:51:29 vmt120203 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
518288 23/11/2018 15:51:27 nguyenthanhdung CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 46 ms 1072 KB
518287 23/11/2018 15:50:34 tuancqt CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
518286 23/11/2018 15:50:17 hungcqt CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 31 ms 1288 KB
518282 23/11/2018 15:47:16 MINHKHANG CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 0 ms 816 KB
518281 23/11/2018 15:47:05 duycqt CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1340 KB
518253 23/11/2018 15:10:20 lamcqt CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 31 ms 1812 KB
518252 23/11/2018 15:10:01 phatdoan CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 31 ms 1288 KB
518250 23/11/2018 15:06:22 duycqt CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 31 ms 1092 KB
518249 23/11/2018 15:06:12 yn2493 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 31 ms 1448 KB
518248 23/11/2018 15:05:16 tuancqt CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 31 ms 1072 KB
518247 23/11/2018 15:04:49 vmt120203 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 31 ms 1072 KB
518239 23/11/2018 14:53:03 MINHKHANG CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 31 ms 1288 KB
518237 23/11/2018 14:52:12 MINHKHANG CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
518034 23/11/2018 08:16:50 biabeogo147 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 0 ms 1688 KB
518031 23/11/2018 08:14:39 nhuricute CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 125 ms 2720 KB
515431 19/11/2018 02:11:21 10ngocanh CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 62 ms 1060 KB
514417 17/11/2018 20:43:54 haihaihaihai0123 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
512971 15/11/2018 19:52:53 hoangndu CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
512415 15/11/2018 12:41:11 vivimini110 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 46 ms 1008 KB
511884 15/11/2018 09:36:15 anhvippro123z CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
511575 14/11/2018 21:08:16 huynhvanphu102 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
510972 13/11/2018 20:37:02 anhvippro123z CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
509075 10/11/2018 23:29:44 minh98 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 46 ms 1032 KB
507203 07/11/2018 22:47:44 ngobao CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1800 KB
506805 07/11/2018 16:01:05 anzuko CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 0 ms 1776 KB
506365 06/11/2018 21:50:43 hitu08 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
506214 06/11/2018 19:42:11 dfwapekko CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 2048 KB
505924 06/11/2018 15:06:28 Chirox CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
505296 05/11/2018 17:55:11 maytinhpc CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 62 ms 1104 KB
504754 04/11/2018 21:21:32 Midodra CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 78 ms 1804 KB
503012 02/11/2018 07:29:23 Phamquynhanh23012003 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
503010 02/11/2018 07:24:50 hamythuhuong CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
503007 02/11/2018 07:23:43 hamythuhuong CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
503005 02/11/2018 07:22:36 hamythuhuong CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
502180 01/11/2018 10:10:30 ngobao CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
499170 27/10/2018 12:17:45 VGK_Cr7 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 1000 ms 2780 KB
498923 26/10/2018 23:27:34 hduoc2003 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1660 KB
498803 26/10/2018 21:14:18 nguyen041202 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1688 KB
498640 26/10/2018 17:14:43 hduoc2003 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
497712 25/10/2018 15:11:45 quocdongqh CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
497066 24/10/2018 20:36:50 Meliodas CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 62 ms 1376 KB
496978 24/10/2018 19:03:02 tototete CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1340 KB
496464 23/10/2018 21:53:38 admin20 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 46 ms 1040 KB
496368 23/10/2018 20:48:09 Namche CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1628 KB
496010 23/10/2018 12:04:57 leviettttnh CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1728 KB
495955 23/10/2018 09:01:15 nguyenledinh CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 0 ms 1288 KB
494614 20/10/2018 12:25:29 leviettttnh CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 109 ms 3172 KB
494375 19/10/2018 21:52:06 bichtuyen123 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 46 ms 1260 KB
491819 17/10/2018 20:26:02 vivimini110 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 62 ms 872 KB
491016 16/10/2018 18:32:41 vudangkhoi2003 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 62 ms 1068 KB
490854 16/10/2018 15:28:04 0975880897 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1748 KB
490785 16/10/2018 14:39:10 quocppa123 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
490783 16/10/2018 14:37:53 quephuong CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 31 ms 1520 KB
490779 16/10/2018 14:37:11 quephuong CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 46 ms 2176 KB
490776 16/10/2018 14:35:38 quephuong CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 31 ms 1520 KB
490772 16/10/2018 14:34:15 quephuong CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 46 ms 1520 KB
490765 16/10/2018 14:30:12 quephuong CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 31 ms 1660 KB
490760 16/10/2018 14:26:12 quephuong CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 31 ms 1520 KB
490757 16/10/2018 14:24:33 ngobao CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 62 ms 1088 KB
490751 16/10/2018 14:19:39 longvu1 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 62 ms 1068 KB
490742 16/10/2018 13:55:22 ngungungu CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 46 ms 1088 KB
490741 16/10/2018 13:54:19 trungnguyenlak2003 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 46 ms 1068 KB
490679 16/10/2018 10:07:46 fakelove CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 359 ms 2488 KB
490231 15/10/2018 22:14:47 trungkenbi CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 912 KB
489801 15/10/2018 12:14:14 minh713823 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 46 ms 1096 KB
489737 15/10/2018 10:45:55 hoktro CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
489063 14/10/2018 09:49:08 ngobao CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
489048 14/10/2018 09:36:15 ngobao CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
487825 12/10/2018 19:40:34 fakelove CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
486214 11/10/2018 14:53:15 gavangken CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 46 ms 1128 KB
484825 10/10/2018 21:07:50 55555555 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1268 KB
484581 10/10/2018 13:58:52 hitu03 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
484142 09/10/2018 19:31:06 hitu05 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
483372 08/10/2018 20:50:39 hitu02 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
483259 08/10/2018 18:26:17 hitu01 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
482711 07/10/2018 18:27:57 DeBruyne CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 0 ms 1084 KB
482517 07/10/2018 10:38:18 congyb1032002 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 932 KB
481706 06/10/2018 09:06:36 blebleble CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
480567 04/10/2018 21:59:37 ngonhutduy CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
479344 03/10/2018 13:50:15 phuongnhi_tran_1206 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
478920 02/10/2018 20:08:11 hanhien CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1220 KB
478344 02/10/2018 07:30:26 omlgg CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 93 ms 996 KB
478069 01/10/2018 20:51:07 thien0914033912 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
478060 01/10/2018 20:47:11 094175234 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
477896 01/10/2018 16:14:59 pro_pro CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
477486 30/09/2018 22:06:10 longhhqt CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 31 ms 1164 KB
476810 29/09/2018 21:03:35 taminhquanno21 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 109 ms 2744 KB
476686 29/09/2018 18:39:31 ngocdu CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
476085 28/09/2018 20:32:19 chuotvip CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1520 KB
474238 26/09/2018 13:16:27 moitapcode CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 109 ms 2724 KB
474119 26/09/2018 10:14:53 chinhhi CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 2432 KB
473578 25/09/2018 14:54:03 snowynguyen CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 109 ms 2668 KB
472234 23/09/2018 10:59:23 094175234 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
472033 22/09/2018 22:00:30 linhcoca888 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 62 ms 1852 KB
470636 20/09/2018 16:26:23 cuccuccodon CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
470207 20/09/2018 14:57:34 tdhuaco372001 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
468635 17/09/2018 22:51:20 april2003 CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
468270 17/09/2018 10:29:33 april2003 CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 437 ms 2592 KB
468267 17/09/2018 10:21:46 april2003 CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 406 ms 2592 KB
467924 16/09/2018 12:43:29 long_thathu CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
467599 15/09/2018 22:50:43 cotyey CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
467572 15/09/2018 22:01:33 nguyenthanhhien CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1332 KB
467566 15/09/2018 21:57:33 black_stone CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 46 ms 1032 KB
467429 15/09/2018 20:35:50 long_thathu CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
466896 14/09/2018 21:42:14 fakelove CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 46 ms 1020 KB
466895 14/09/2018 21:40:44 fakelove CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 46 ms 852 KB
466326 13/09/2018 21:36:26 cukhoaitay CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1276 KB
464490 11/09/2018 12:04:37 dantri CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
463647 10/09/2018 01:59:11 iiiiiii125478 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
463437 09/09/2018 20:09:25 xikhud CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
461767 07/09/2018 10:47:12 traptrap1104 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 93 ms 2700 KB
460125 04/09/2018 14:42:10 Anh CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
460094 04/09/2018 14:21:19 Anh CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
459837 03/09/2018 23:30:17 nguyenhung1903 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 31 ms 884 KB
459784 03/09/2018 21:54:29 ngocthien CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
459599 03/09/2018 16:54:12 094175234 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 46 ms 1088 KB
459598 03/09/2018 16:49:40 pvannvu2512 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 31 ms 1068 KB
459099 02/09/2018 17:59:36 NamDo CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 2000 KB
458690 01/09/2018 20:34:38 huuthien198zz CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 62 ms 1860 KB
458640 01/09/2018 18:33:38 huuthien198zz CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
458341 31/08/2018 23:33:58 trungnghia05123 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 46 ms 1860 KB
458200 31/08/2018 16:05:39 vuhongsonchv1619 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
457651 30/08/2018 15:53:40 LongÇhampion CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 2516 KB
457065 29/08/2018 15:25:13 tansang CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
456922 29/08/2018 10:25:53 kien672002 CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
456463 28/08/2018 10:27:32 HHHHHHHH CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 62 ms 1028 KB
455362 24/08/2018 23:47:49 tronghieuACM CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 62 ms 1072 KB
454936 23/08/2018 20:32:33 an CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 936 KB
454365 22/08/2018 20:53:30 Meliodas CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
450024 13/08/2018 10:13:47 uchiha CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
448835 10/08/2018 09:52:22 bluecat9x CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1480 KB
448680 09/08/2018 22:08:52 Hoangnhunggpc1981 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 109 ms 2724 KB
447464 06/08/2018 08:28:26 linhle232001 CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 0 ms 1052 KB
447450 06/08/2018 07:58:40 truonghxpt1 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
447134 04/08/2018 14:22:13 hung30052002 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
447030 04/08/2018 07:22:01 zxcvbgt CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 31 ms 1060 KB
446826 03/08/2018 09:50:15 Thethvl123 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
446819 03/08/2018 09:43:25 tuanmc09 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
446788 03/08/2018 08:40:08 buihoat2003 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
446786 03/08/2018 08:38:36 buihoat2003 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
446560 02/08/2018 15:55:07 truonghxpt1 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
446549 02/08/2018 15:22:15 linhle232001 CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
446522 02/08/2018 14:20:31 Gib5102 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
444794 27/07/2018 16:16:14 vutrungnghia CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
444621 26/07/2018 22:24:59 nguyenvantien0903 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 78 ms 1048 KB
444389 26/07/2018 10:00:02 Duc_Trung CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1220 KB
444268 25/07/2018 22:11:40 san1201 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
442903 21/07/2018 20:55:54 paradisebay CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 46 ms 1080 KB
442844 21/07/2018 16:56:48 QuỳnhNhư CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 62 ms 1304 KB
441489 16/07/2018 16:55:27 pro_pro CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
441484 16/07/2018 16:46:01 pro_pro CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
441130 14/07/2018 20:20:37 BoB CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
441070 14/07/2018 13:13:15 ThanhEtn CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
440833 13/07/2018 16:02:34 buihoat2003 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 46 ms 1044 KB
440829 13/07/2018 16:00:21 buihoat2003 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 62 ms 1064 KB
440682 13/07/2018 09:42:13 huynhthanhtan CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
440596 12/07/2018 23:14:29 huynhthanhtan CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 0 ms 1064 KB
440215 11/07/2018 21:15:23 minhboybn CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
440185 11/07/2018 19:27:33 phonghuy2712 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 31 ms 1016 KB
439618 09/07/2018 21:31:32 paradisebay CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 46 ms 1052 KB
439615 09/07/2018 21:30:02 paradisebay CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 62 ms 2536 KB
439360 08/07/2018 21:21:06 KHOI2611 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
439065 07/07/2018 10:06:17 anhduy1811 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 46 ms 1100 KB
438971 06/07/2018 17:22:32 nghuy99 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 0 ms 1024 KB
438969 06/07/2018 17:17:52 thelightvn CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
438029 02/07/2018 11:04:19 hoangmychv2002 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 78 ms 1108 KB
438026 02/07/2018 10:45:13 haicoi_vt02 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 31 ms 1108 KB
438015 02/07/2018 10:14:13 tronglh0104 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 78 ms 1128 KB
437544 30/06/2018 00:07:38 thien0914033912 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 31 ms 1128 KB
437454 29/06/2018 15:12:25 mrlihd CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
436423 25/06/2018 09:30:44 thongnguyen050999 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 948 KB
436418 25/06/2018 09:08:36 thongnguyen050999 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 0 ms 1120 KB
436387 24/06/2018 22:01:06 chaukhanh2003 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 62 ms 1120 KB
434453 19/06/2018 15:21:40 rangnokapk CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
434396 19/06/2018 10:21:55 rangnokapk CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
432569 13/06/2018 21:08:08 vietthanh CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 78 ms 1096 KB
431886 09/06/2018 22:31:49 EtsuDaemon CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
431865 09/06/2018 21:53:17 MonsterTTRR_6a3_2006 CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
431647 08/06/2018 21:40:10 pro_pro CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
430173 03/06/2018 14:57:30 lequanghungb2 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 171 ms 2780 KB
430098 03/06/2018 09:20:15 xuanhonvn123 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 156 ms 2784 KB
430095 03/06/2018 09:16:03 xuanhonvn123 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 156 ms 2784 KB
430094 03/06/2018 09:14:04 xuanhonvn123 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 156 ms 2784 KB
429700 01/06/2018 12:05:46 NTUThananhthien CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
429677 01/06/2018 10:49:32 hiepnguyenhue2002 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
429664 01/06/2018 09:09:39 NTUThananhthien CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 46 ms 1240 KB
429619 31/05/2018 20:19:11 NTUThananhthien CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 31 ms 980 KB
428252 29/05/2018 20:05:04 Pejunmapdit CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
425809 19/05/2018 12:42:38 ntngocngoc CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
425637 18/05/2018 00:12:39 nhoxnho1212 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 609 ms 2508 KB
425180 15/05/2018 23:51:51 fake1 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 0 ms 1900 KB
424821 14/05/2018 18:50:02 nguyentuan CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
424812 14/05/2018 18:36:15 phamthanhtrung123 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1088 KB
424811 14/05/2018 18:31:02 kanadetachibana CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
424371 13/05/2018 00:16:54 dungdq2002 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
424090 11/05/2018 15:44:07 nqvmystery123 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 93 ms 1712 KB
423420 06/05/2018 23:02:15 phuongthao2001 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
423414 06/05/2018 22:46:24 S2DM CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
423119 04/05/2018 21:20:25 minhth_1412 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
417122 13/04/2018 22:30:08 themagiciankira CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
416888 13/04/2018 08:05:09 pdhuy2002 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 109 ms 2816 KB
416676 12/04/2018 22:06:17 lecungtien CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 140 ms 2788 KB
416596 12/04/2018 20:16:13 kaitou1412 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 109 ms 3576 KB
416471 12/04/2018 16:13:26 16122001 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 109 ms 2796 KB
416364 12/04/2018 14:07:53 cavang CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1352 KB
416323 12/04/2018 10:30:14 dangkhoa_pascal CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 109 ms 2780 KB
414695 08/04/2018 10:40:22 haiyenk98lhp CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 0 ms 1064 KB
414694 08/04/2018 10:37:44 haiyenk98lhp CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
414143 06/04/2018 19:50:38 ngonhutduy CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
413810 05/04/2018 22:39:36 chetzoitao11 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 46 ms 1108 KB
413803 05/04/2018 22:29:59 chetzoitao11 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 62 ms 1852 KB
413701 05/04/2018 19:21:03 ali_en CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 78 ms 1324 KB
413535 05/04/2018 09:34:49 neostheknight CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
413529 05/04/2018 09:24:30 hung_brvt_t1 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1376 KB
413500 05/04/2018 08:22:15 theanhbr01 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
412331 02/04/2018 16:26:31 nmquan_15 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
412277 02/04/2018 14:50:25 anhminh2912003 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1512 KB
412015 01/04/2018 15:25:57 __________ CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 2396 KB
411860 31/03/2018 22:59:09 saothuaduoc2 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
411458 30/03/2018 22:06:25 thaibabao CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
411022 29/03/2018 19:36:59 hoangthuc701 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
410070 27/03/2018 16:22:37 tansang CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
410069 27/03/2018 16:21:31 tansang CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 31 ms 1316 KB
409816 27/03/2018 08:30:13 letanminhtoan CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
409814 27/03/2018 08:28:15 tinhochbt CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
408925 24/03/2018 23:35:51 davic_2001 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1440 KB
408795 24/03/2018 17:54:53 cyb3 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 62 ms 1012 KB
401202 06/03/2018 09:29:36 hieu22012001 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
401196 06/03/2018 09:13:09 nguyenducthai1312 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 78 ms 1080 KB
398670 25/02/2018 18:48:44 nguyenquanglinh2001 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
398663 25/02/2018 16:53:50 anhvanace CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 31 ms 1300 KB
398196 23/02/2018 12:13:32 darkplayer0211 CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
397054 18/02/2018 17:11:30 nguyenquanglinh2001 CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1716 KB
396542 15/02/2018 08:24:45 tn902329 CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
395819 11/02/2018 21:31:06 tranthanhhai CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
394610 06/02/2018 15:55:05 2221113513 CATU - Cái túi Python 3 Accepted 62 ms 1680 KB
393564 02/02/2018 09:48:22 yennhi CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 109 ms 2788 KB
393562 02/02/2018 09:47:44 ngoctram43 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 140 ms 2744 KB
393403 01/02/2018 15:56:15 linhtamk7 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 109 ms 2740 KB
393390 01/02/2018 15:19:39 bin39000 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 125 ms 2744 KB
392945 31/01/2018 13:48:44 duongbp1990 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
392351 29/01/2018 15:47:00 khab1706592 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
392306 29/01/2018 15:13:33 huuthuan13816 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
390512 24/01/2018 21:54:00 thwnguyn CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
390459 24/01/2018 20:55:11 vudet11 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
390394 24/01/2018 16:29:46 munarmy CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
390392 24/01/2018 16:24:03 gonproro123 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 0 ms 1136 KB
390374 24/01/2018 16:07:28 skt_huydinh CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 0 ms 1136 KB
390027 23/01/2018 15:51:02 longtruongdt2001 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
388629 22/01/2018 16:56:31 FujiVN CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1768 KB
388609 22/01/2018 16:25:56 FujiVN CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
387763 19/01/2018 23:17:20 trananhprince CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 62 ms 1844 KB
386603 16/01/2018 22:37:40 thanhhoang CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 31 ms 1368 KB
385794 14/01/2018 18:34:47 huy9a1 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 2096 KB
385756 14/01/2018 16:04:14 ntd992003 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
385754 14/01/2018 16:01:59 ntd992003 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 31 ms 1524 KB
385143 12/01/2018 22:12:51 giangvu258 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 78 ms 1100 KB
383111 08/01/2018 14:11:06 khab1706592 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 31 ms 1116 KB
382453 06/01/2018 13:13:48 adladl CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 0 ms 1128 KB
380886 02/01/2018 15:44:47 thamtudeptrai007 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 78 ms 1888 KB
380885 02/01/2018 15:43:13 phambichngoclamson2002 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 78 ms 1128 KB
380873 02/01/2018 15:32:21 ylfengyou CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 62 ms 1128 KB
380838 02/01/2018 15:11:48 hien_jeony CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 78 ms 1128 KB
380836 02/01/2018 15:10:25 quyenmmai CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 78 ms 1128 KB
380834 02/01/2018 15:09:16 doduc2652002 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 93 ms 1128 KB
380832 02/01/2018 15:07:18 dinhthanhnga06 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 62 ms 1128 KB
379049 29/12/2017 20:00:18 adladl CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
378953 29/12/2017 14:41:11 quocnguyen CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1180 KB
378947 29/12/2017 14:38:32 tuanhbt133 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
378918 29/12/2017 14:18:36 Phandat16 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
378721 28/12/2017 21:16:27 adladl CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
375846 17/12/2017 09:06:47 VTTNTTT CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 62 ms 1108 KB
375076 14/12/2017 22:48:54 trungtt123 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
373271 08/12/2017 20:02:14 darkdragon02 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
373165 08/12/2017 15:35:19 lcnguyendang123 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
372581 06/12/2017 20:05:10 darkdragon02 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 0 ms 1052 KB
372465 06/12/2017 13:59:35 thienancm2002 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1492 KB
372464 06/12/2017 13:58:11 phichau123 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1244 KB
372463 06/12/2017 13:58:10 locle821 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1492 KB
372453 06/12/2017 11:39:08 pacboy002 CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
372451 06/12/2017 11:31:56 emhocdem070 CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
371640 04/12/2017 15:24:10 phichau123 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
371635 04/12/2017 15:19:14 lekhanhbang CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
371627 04/12/2017 15:15:39 vothaian CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1196 KB
371626 04/12/2017 15:15:23 gopimodi CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1476 KB
371624 04/12/2017 15:13:30 badaocm234 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 46 ms 1480 KB
371623 04/12/2017 15:12:37 kaibaseto CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1312 KB
371620 04/12/2017 15:11:02 luongminhkhoi CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 31 ms 1316 KB
371619 04/12/2017 15:10:49 ngqd CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
371617 04/12/2017 15:10:22 cat115 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 46 ms 1124 KB
371614 04/12/2017 15:09:30 nguyen041202 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1340 KB
371610 04/12/2017 15:08:38 nhanhaulori CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 46 ms 1480 KB
371607 04/12/2017 15:07:33 chungcamxuan2002 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
371598 04/12/2017 15:04:46 van312nt CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1476 KB
371597 04/12/2017 15:04:41 shio0411 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
371589 04/12/2017 15:02:21 huukhoa2608 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
371588 04/12/2017 15:02:08 thanhhoang CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1312 KB
371584 04/12/2017 15:00:52 shio0411 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1480 KB
370189 01/12/2017 21:47:31 namtao97 CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 988 KB
370105 01/12/2017 19:55:35 NMPACM CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 984 KB
367119 27/11/2017 21:06:06 luxabu CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
367094 27/11/2017 20:31:55 tiendiep9a1 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
366384 26/11/2017 15:29:36 ductinLHP CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 31 ms 996 KB
365960 25/11/2017 16:01:40 stupidcat1102 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 62 ms 1084 KB
365346 24/11/2017 14:44:44 thuylinh253 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
363781 21/11/2017 20:25:32 nguyenvanduck98lhp CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
362882 19/11/2017 21:50:55 vinhntndu CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
362847 19/11/2017 21:02:35 haiphong CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
361548 16/11/2017 23:05:51 chinhd17ht01tdmu CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
360394 15/11/2017 14:43:38 choitankde22 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
360163 14/11/2017 22:13:38 long123 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 62 ms 1076 KB
358576 12/11/2017 22:23:51 manhh15 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 78 ms 1112 KB
358488 12/11/2017 20:43:42 Trongtuank8 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1512 KB
357418 11/11/2017 00:06:29 huyvuhp CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 0 ms 1120 KB
357306 10/11/2017 21:46:08 minh3chap CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 125 ms 2780 KB
356466 09/11/2017 20:57:25 vikhangcqt171 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
356428 09/11/2017 20:36:49 vikhangcqt171 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
356403 09/11/2017 20:27:36 vikhangcqt171 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1468 KB
354852 07/11/2017 21:21:41 manhhungking CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
351861 03/11/2017 15:32:58 0000000000 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 140 ms 2792 KB
351380 02/11/2017 20:27:41 tinhhk15 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
350864 02/11/2017 14:08:45 tinhhk15 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 125 ms 2492 KB
350709 02/11/2017 09:00:34 Mecu CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
349872 01/11/2017 07:18:12 hoan2k1 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 0 ms 1092 KB
348415 30/10/2017 15:55:07 NhatKhanh CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
348052 30/10/2017 08:12:32 chetzoitao11 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 62 ms 1084 KB
346558 27/10/2017 15:06:24 Luthaihoc CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
346374 27/10/2017 09:25:41 freepascal CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1220 KB
342906 23/10/2017 08:25:08 php122002 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
342028 21/10/2017 19:45:08 trungcbg CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
342003 21/10/2017 18:28:05 christzy CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
341035 20/10/2017 14:12:16 Minatokaze CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
338792 17/10/2017 16:00:14 Huy CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
338721 17/10/2017 14:50:14 cfcuong CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 31 ms 1084 KB
337756 16/10/2017 10:48:16 dangthai4399 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
337672 16/10/2017 07:29:33 qwerty212 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 93 ms 9980 KB
337339 15/10/2017 17:49:56 ItachiUchiha CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 109 ms 1832 KB
336600 14/10/2017 22:17:44 reset CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
336258 14/10/2017 16:35:54 boykhang CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 62 ms 1100 KB
336240 14/10/2017 16:17:27 boykhang CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 62 ms 1100 KB
335759 13/10/2017 21:49:22 caovantheanh CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 0 ms 1108 KB
331374 08/10/2017 08:01:37 linhbeo1210 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
328097 03/10/2017 05:20:39 nvminhtam2201 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
327847 02/10/2017 21:18:27 thanhpromu CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
327812 02/10/2017 21:06:27 thanhpromu CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
325550 29/09/2017 20:26:35 noatall2404 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
325195 29/09/2017 10:09:46 leducan1110 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
324032 27/09/2017 22:29:29 tmvtri123 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 93 ms 1300 KB
323735 27/09/2017 12:34:54 21cm CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
323152 26/09/2017 09:45:08 ducbp CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
322657 25/09/2017 19:06:58 hoangtrung080697 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
321999 24/09/2017 10:53:47 lequangdat300901 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1864 KB
321994 24/09/2017 10:41:54 leducan1110 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1928 KB
321979 24/09/2017 10:18:03 masterv CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 62 ms 1072 KB
321738 23/09/2017 22:04:52 Tu2112003 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 31 ms 1308 KB
321323 23/09/2017 08:05:55 minhys CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
321225 22/09/2017 23:24:36 honghoa2k2z CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
320280 20/09/2017 23:26:32 anh76qn CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
320057 20/09/2017 18:00:07 hut_phamquochuy CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 62 ms 1084 KB
319791 19/09/2017 23:22:45 hereiam CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 46 ms 896 KB
319718 19/09/2017 22:09:34 ledat112233 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 125 ms 2776 KB
319714 19/09/2017 22:04:44 coderkcdhv CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
319134 18/09/2017 21:39:16 thienbaotb CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
317723 15/09/2017 22:39:58 wsama CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
317186 14/09/2017 21:53:32 rick_fam0us CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
317042 14/09/2017 16:02:51 dangtrungkien CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
316897 14/09/2017 09:23:02 hahpuc CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
314979 10/09/2017 12:30:55 vhoang CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 31 ms 1092 KB
312647 03/09/2017 20:40:26 tranthanhhai CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
311921 02/09/2017 13:43:18 nguyentrungthanh CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
309806 27/08/2017 19:33:56 tranquangkhai98 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 31 ms 1076 KB
309680 27/08/2017 14:28:14 tranminh183 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
309561 27/08/2017 09:16:35 tranquangkhai98 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
308539 24/08/2017 14:34:27 Quân1 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
308473 24/08/2017 01:06:22 parkouryb CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 968 KB
306601 18/08/2017 19:18:40 sonnguyen0612 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 31 ms 1176 KB
305485 16/08/2017 14:03:26 minhthu20201 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 31 ms 1148 KB
305343 16/08/2017 08:56:00 dangquangthang0001 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
305254 15/08/2017 22:30:52 duongtc1 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
304302 13/08/2017 18:17:40 minhtienst135 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 125 ms 2752 KB
304287 13/08/2017 17:14:47 minhtienst135 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
302480 09/08/2017 11:07:52 Nhokkz CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 109 ms 2640 KB
300141 31/07/2017 08:32:40 NgocBao2786 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
298597 25/07/2017 11:12:11 skydriver001 CATU - Cái túi Java 8 Accepted 171 ms 17904 KB
298141 23/07/2017 12:59:10 NguyenMinhTam CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
297685 21/07/2017 21:30:38 nhn29 CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
296571 18/07/2017 20:48:53 thongnguyen050999 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
296569 18/07/2017 20:41:03 thongnguyen050999 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 31 ms 1072 KB
296568 18/07/2017 20:39:36 thongnguyen050999 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
296561 18/07/2017 20:19:20 thongnguyen050999 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
296183 17/07/2017 10:45:53 clho CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 109 ms 2744 KB
295537 15/07/2017 03:08:01 nguyentandat1502 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 0 ms 1076 KB
294393 11/07/2017 17:19:56 dasea CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
294188 11/07/2017 00:14:30 nguyenducptit CATU - Cái túi Java 8 Accepted 171 ms 17280 KB
294097 10/07/2017 20:00:12 nhpntz0t CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
294073 10/07/2017 17:40:56 syaoran_5893 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 109 ms 2744 KB
294065 10/07/2017 17:28:25 dqvinh2510 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 109 ms 2744 KB
294058 10/07/2017 16:43:54 nhatnam1711999 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 109 ms 2744 KB
293838 09/07/2017 22:12:23 up_out_of_all CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
293437 08/07/2017 02:22:48 okeomachnha CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
292757 04/07/2017 21:20:26 iostream CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 2468 KB
292753 04/07/2017 21:14:56 iostream CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
290996 26/06/2017 17:08:33 darkboom CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
290131 23/06/2017 09:04:14 khoinguyentdmu CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
289794 22/06/2017 00:45:50 tuan CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
289762 21/06/2017 23:21:25 hanhhuyenit1619 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
289162 19/06/2017 15:38:30 thuho CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
289124 19/06/2017 11:52:59 saothuaduoc CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1212 KB
288976 18/06/2017 22:03:14 123B CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 62 ms 1032 KB
288975 18/06/2017 22:01:54 123B CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
288516 16/06/2017 21:48:10 epricesx CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
285868 07/06/2017 07:58:47 hatuank97lhp CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
284910 02/06/2017 10:11:15 ndcoutinho CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 31 ms 1044 KB
280984 17/05/2017 15:18:31 thanhcm CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 2296 KB
280971 17/05/2017 15:03:16 vokhanhan25 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 2080 KB
280956 17/05/2017 14:41:13 hoangthuhang CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
279598 15/05/2017 23:37:44 Violet CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 62 ms 1120 KB
279342 15/05/2017 10:44:56 quynhnhi144 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
279050 13/05/2017 22:21:58 xuanhien133 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
278985 13/05/2017 15:29:50 my_crush_hates_me CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
276563 08/05/2017 20:33:17 frostpixel CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 62 ms 1084 KB
276116 07/05/2017 10:13:21 1551010028duc CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 0 ms 1084 KB
276113 07/05/2017 09:54:43 beobobot CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
276104 07/05/2017 08:51:19 hungto CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
275924 06/05/2017 12:06:24 NTBT1997 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
275919 06/05/2017 10:21:52 NTBT1997 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
275301 03/05/2017 11:37:49 contiti CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
274414 28/04/2017 18:11:50 MINHKHANG CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
272988 23/04/2017 09:16:21 duyqnguyenle CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
272987 23/04/2017 09:15:30 duyqnguyenle CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
272986 23/04/2017 09:13:58 duyqnguyenle CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
272746 22/04/2017 09:25:56 casaumayman CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 62 ms 1076 KB
271680 18/04/2017 01:53:09 omega1100100 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
270877 15/04/2017 10:55:30 atom3296 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
270422 13/04/2017 10:56:39 doanthetai2005 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
269701 11/04/2017 02:06:32 banhquocdanh CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
269552 10/04/2017 18:37:24 lehlanha CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 109 ms 2776 KB
269403 09/04/2017 22:23:52 tronghk14 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 125 ms 2520 KB
268674 07/04/2017 21:18:00 thanhphuonghdhh CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
268403 07/04/2017 10:16:14 tranlehiep2203 CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
267594 05/04/2017 16:28:45 khongphaingoc CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
267575 05/04/2017 16:00:19 vuminhthanh CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
267570 05/04/2017 15:55:06 Raito CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
267567 05/04/2017 15:53:04 Raito CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
267555 05/04/2017 15:40:44 tuanils111 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
267525 05/04/2017 15:00:30 vubom01 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
267523 05/04/2017 14:59:32 holyshit CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
267516 05/04/2017 14:57:54 tqhuy2001 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
267510 05/04/2017 14:56:28 vubom01 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
267504 05/04/2017 14:54:01 tqhuy2001 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 31 ms 1044 KB
267496 05/04/2017 14:44:28 vubom01 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
267482 05/04/2017 14:30:38 thaolinhils CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 31 ms 1040 KB
267317 05/04/2017 09:41:10 ngophuthinh CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
266996 04/04/2017 16:03:43 hellovn321 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 109 ms 9808 KB
265437 31/03/2017 17:47:05 doquangdat CATU - Cái túi Java 8 Accepted 156 ms 17796 KB
265416 31/03/2017 16:35:59 lieuthanhtruong9a2 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
264899 29/03/2017 22:54:34 tqhuy2502 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
264705 29/03/2017 12:43:53 johntitor CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
264703 29/03/2017 12:10:16 cbk CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 0 ms 1096 KB
263917 27/03/2017 16:25:40 manhto567 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1188 KB
263575 26/03/2017 18:08:39 anhducpn67 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
263073 25/03/2017 15:54:04 linhlrx CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 912 KB
263062 25/03/2017 14:56:50 aquawind0130 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
262593 23/03/2017 22:54:43 harrison CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
262275 23/03/2017 09:20:17 manhto567 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
262171 23/03/2017 00:19:57 tansang CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
261768 22/03/2017 07:46:15 duyvtvp1919 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
260922 19/03/2017 22:35:55 nkduc CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
260921 19/03/2017 22:34:43 hotuanhung CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 31 ms 1028 KB
260919 19/03/2017 22:32:16 minhyc CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 78 ms 1020 KB
260909 19/03/2017 22:22:57 vuhongson CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 31 ms 1028 KB
260661 19/03/2017 10:57:59 Nasukek20 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 0 ms 1120 KB
260143 18/03/2017 09:43:04 doituyentin CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 46 ms 1080 KB
259091 16/03/2017 21:50:51 MHQ CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 46 ms 1092 KB
259061 16/03/2017 21:33:54 honghoa2k2z CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
258405 15/03/2017 10:26:59 phbhan CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
258277 14/03/2017 23:12:29 Adam_Kyle CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
257575 13/03/2017 04:19:13 hs2huyenngoc CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
256568 10/03/2017 15:24:09 Hữu_Đăng CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
255822 08/03/2017 11:47:31 8man CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 924 KB
254790 05/03/2017 05:25:21 Soledad CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 31 ms 1148 KB
254489 04/03/2017 14:32:21 Winder CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
254269 03/03/2017 20:41:25 tranquockhanh CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
253315 28/02/2017 19:23:24 vanvan CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 78 ms 2152 KB
252869 27/02/2017 16:26:49 lonelystar CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1720 KB
252848 27/02/2017 16:03:04 lonelystar CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
250331 20/02/2017 14:36:02 duyleo CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 868 KB
250280 20/02/2017 10:57:53 awatjkim CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 78 ms 1076 KB
249305 19/02/2017 19:22:29 Winder CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
249301 19/02/2017 19:13:52 Winder CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 31 ms 1124 KB
249153 19/02/2017 14:34:30 Winder CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 109 ms 2744 KB
249146 19/02/2017 14:23:28 Winder CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 125 ms 2744 KB
248601 18/02/2017 09:31:33 ultimegle CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 125 ms 2968 KB
248163 17/02/2017 08:02:05 bht15420 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 93 ms 808 KB
247904 16/02/2017 15:15:41 vanvan CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 78 ms 1220 KB
247763 16/02/2017 10:13:03 hoanmalai CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1012 KB
247061 13/02/2017 22:15:57 anhtu1197 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 62 ms 1084 KB
246855 13/02/2017 15:23:57 Nguyenthaihoc CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 109 ms 2780 KB
246443 12/02/2017 10:41:26 nhannguyen95 CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 0 ms 1028 KB
246442 12/02/2017 10:39:53 nhannguyen95 CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
246005 10/02/2017 21:51:05 VDQ CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
245432 08/02/2017 22:13:33 phan CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
245352 08/02/2017 20:10:08 thedblaster CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 980 KB
245140 07/02/2017 16:23:22 nguyenphu63333 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1724 KB
244905 06/02/2017 18:01:17 try CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1244 KB
243894 31/01/2017 16:54:36 HuyNguyen1212 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 31 ms 1048 KB
243407 28/01/2017 00:09:42 mik271 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
243123 25/01/2017 20:38:59 quocanh507 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
242111 19/01/2017 09:30:02 hieu_chv_10tin CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
241648 16/01/2017 09:32:11 vietducitchv CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
241596 15/01/2017 21:45:32 xuantruongchv CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
240583 13/01/2017 13:36:55 nvtu CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
238772 06/01/2017 20:58:28 ngocnhi CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 125 ms 2768 KB
238138 04/01/2017 20:24:03 phamngochoat30 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
237953 04/01/2017 12:55:34 mansblacks CATU - Cái túi Java 8 Accepted 156 ms 17736 KB
237503 02/01/2017 19:56:14 izac2001 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
237303 01/01/2017 21:54:14 linhlrx CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 62 ms 856 KB
237166 01/01/2017 10:43:56 SlothSe7en CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1780 KB
237163 01/01/2017 10:23:21 thuylinh253 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
236369 28/12/2016 22:03:32 phan CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
233993 22/12/2016 03:04:43 presariohg CATU - Cái túi Java 8 Accepted 171 ms 17892 KB
233381 19/12/2016 10:57:47 cavang CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 704 KB
232808 16/12/2016 15:09:37 giangbabygo123 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 125 ms 2756 KB
232750 16/12/2016 09:51:01 giangstellar365 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
232735 16/12/2016 08:09:17 colucbuon222 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 109 ms 2972 KB
231254 11/12/2016 08:02:19 codera3k48 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 93 ms 968 KB
230935 09/12/2016 22:48:37 wowowow CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
230894 09/12/2016 21:48:46 phuong_uit CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
229652 07/12/2016 01:11:26 SunnyAUG CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
226916 29/11/2016 21:26:27 thumieu88 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 31 ms 792 KB
226412 28/11/2016 21:28:05 addwadec CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 31 ms 1092 KB
226377 28/11/2016 20:42:40 Nguyenthaihoc CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 62 ms 1288 KB
226345 28/11/2016 19:53:55 addwadec CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
226342 28/11/2016 19:50:55 addwadec CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
226191 28/11/2016 13:52:32 khalminh11t2 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 780 KB
225495 27/11/2016 09:50:53 nhquanqt CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 31 ms 844 KB
225493 27/11/2016 09:49:24 nhquanqt CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 31 ms 844 KB
217206 14/11/2016 17:19:58 anhpro96 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
216678 13/11/2016 14:46:58 khoaat CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
216671 13/11/2016 14:40:36 khoaat CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
216569 13/11/2016 10:31:18 bjnjucun CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 0 ms 1096 KB
212092 06/11/2016 20:20:40 noatall2404 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1584 KB
211152 04/11/2016 22:49:13 www CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
211145 04/11/2016 22:44:18 www CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
210783 04/11/2016 13:55:51 tu3297 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
210780 04/11/2016 13:51:38 tmanh17 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 792 KB
210469 03/11/2016 22:18:07 nguyensieuv CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 884 KB
210235 03/11/2016 15:34:08 vietbrave CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 109 ms 2676 KB
210167 03/11/2016 11:21:56 hutPhamPhuong CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 0 ms 1016 KB
210160 03/11/2016 11:09:15 hutphuoc CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
210159 03/11/2016 11:08:27 hut_luan CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
210149 03/11/2016 10:54:26 hut_luan CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
209681 02/11/2016 17:57:51 tranleduy1233 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
207704 30/10/2016 15:39:14 hoanglindegaard CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 46 ms 1024 KB
207689 30/10/2016 15:17:39 phbhan CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
207678 30/10/2016 14:54:47 Duongnguyen CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
207666 30/10/2016 14:36:03 Phingubò CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 952 KB
207664 30/10/2016 14:32:22 fromzerotomaster CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
207663 30/10/2016 14:31:53 ducnguyen67201 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
207662 30/10/2016 14:31:07 vaitroll152 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
207458 29/10/2016 21:17:35 tranquockhanh CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
205387 26/10/2016 23:32:51 caohieu04 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 2180 KB
205385 26/10/2016 23:32:05 caohieu04 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 2004 KB
204855 26/10/2016 07:48:02 khoi2410 CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 0 ms 1612 KB
203088 23/10/2016 20:27:36 cyan CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 46 ms 904 KB
203076 23/10/2016 20:10:19 cyan CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 78 ms 1112 KB
203065 23/10/2016 19:51:20 phamvankhanh1516 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
202136 23/10/2016 16:36:29 fromzerotomaster CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 46 ms 1072 KB
202064 23/10/2016 14:58:10 Phingubò CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 46 ms 852 KB
201645 22/10/2016 20:48:18 tranquockhanh CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
200166 20/10/2016 19:11:30 4everkaka CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1568 KB
197681 17/10/2016 12:29:30 hoduchieu01 CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
195791 14/10/2016 07:34:09 ARSENAL1886 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 62 ms 1120 KB
195777 14/10/2016 05:42:25 tienlengoc2001 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 109 ms 2792 KB
195532 13/10/2016 21:03:54 tienlengoc2001 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 125 ms 2780 KB
195107 13/10/2016 07:55:47 duckhai2102 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
194615 12/10/2016 15:18:52 thutrang_145 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 93 ms 1556 KB
191726 10/10/2016 20:24:51 bidatpro2107 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 2184 KB
188679 05/10/2016 21:59:48 ngonamduonghl CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
188240 05/10/2016 11:52:38 baotuanvn CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
188239 05/10/2016 11:50:29 baotuanvn CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
186596 02/10/2016 17:38:13 minhtienst135 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 156 ms 2776 KB
185719 01/10/2016 00:23:49 hungdhv97 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 140 ms 1764 KB
185554 30/09/2016 21:16:21 bt CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
185418 30/09/2016 19:21:39 hoangducsmagic CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 281 ms 2768 KB
185382 30/09/2016 16:35:31 vphuong214 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 31 ms 1076 KB
184350 29/09/2016 00:13:16 phungvitrung CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 156 ms 2736 KB
178220 17/09/2016 21:19:47 tranvannhancu CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 848 KB
177794 17/09/2016 08:36:39 trongtai37 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
175577 13/09/2016 19:39:43 kien_ngo CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
173765 11/09/2016 19:57:28 longcvpa2 CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 156 ms 1708 KB
168605 03/09/2016 09:33:23 Hhcckqnl CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
167748 31/08/2016 14:28:30 3lovephuong3 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 171 ms 1704 KB
167578 30/08/2016 20:14:30 giacacluong323 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 832 KB
167364 30/08/2016 11:11:11 dragonballzvip123 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 140 ms 1692 KB
166684 28/08/2016 17:29:08 dangminhtuan CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 31 ms 964 KB
166284 26/08/2016 23:31:37 wInD_MtA CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
165111 24/08/2016 09:27:17 datdi CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
164635 23/08/2016 09:11:21 qtuan140101 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 31 ms 1036 KB
163935 20/08/2016 21:31:39 dangcuong_123 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 156 ms 1756 KB
163013 17/08/2016 12:06:41 thanhan CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 900 KB
162215 14/08/2016 22:57:40 tuancanhktpm CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
161884 14/08/2016 10:22:43 dahaodl CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
161879 14/08/2016 10:03:37 thaiuit CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
161876 14/08/2016 10:01:51 thaiuit CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 900 KB
161581 13/08/2016 08:26:14 taycuong CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 900 KB
161552 13/08/2016 00:17:39 hentaino102 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
157782 01/08/2016 22:15:16 Algo CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 156 ms 1756 KB
156760 28/07/2016 21:23:34 lamnguyen CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 0 ms 828 KB
156284 27/07/2016 10:43:25 Aoba CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 0 ms 852 KB
156211 27/07/2016 09:44:16 Aoba CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 140 ms 1760 KB
154171 22/07/2016 15:37:54 ducthanh313 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 218 ms 2736 KB
153889 21/07/2016 17:01:43 phan CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
153885 21/07/2016 16:58:05 phan CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 31 ms 868 KB
152659 17/07/2016 22:16:28 redstar CATU - Cái túi Python 3 Accepted 62 ms 796 KB
152652 17/07/2016 20:41:56 trainer1234 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
152647 17/07/2016 20:30:31 long93hv CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 31 ms 780 KB
151761 13/07/2016 22:52:02 yingyoh CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
151320 11/07/2016 10:56:29 thienlong CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
150967 09/07/2016 20:15:26 duahaucc CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 203 ms 10584 KB
150389 06/07/2016 21:28:21 toida12chu CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 62 ms 808 KB
149657 03/07/2016 23:21:51 phuonganh1012 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
148762 30/06/2016 11:35:47 thaixuandang CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 892 KB
148564 29/06/2016 15:38:08 thaixuandang CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
147698 24/06/2016 10:35:01 Aoba CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 784 KB
143838 15/06/2016 18:35:26 belphegor102 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
143187 12/06/2016 14:56:50 psucoder CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 900 KB
142959 11/06/2016 10:48:08 CUTI CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 31 ms 904 KB
142743 10/06/2016 05:48:28 ngungu CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 156 ms 1776 KB
141886 06/06/2016 08:52:39 Tree CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
141766 05/06/2016 13:52:14 caothesan CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
141450 04/06/2016 09:18:13 anvodacu0112 CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 900 KB
141410 04/06/2016 06:54:12 besombody99 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
141198 03/06/2016 12:07:55 artist310116 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
136587 19/05/2016 10:16:03 hoang_95125 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 218 ms 2764 KB
134305 01/05/2016 20:52:35 Comrade CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
132518 18/04/2016 17:18:24 thanhan_1715 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 218 ms 2768 KB
132260 17/04/2016 12:29:33 ngonamduonghl CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
130025 08/04/2016 16:04:31 nami247 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 218 ms 2716 KB
129311 05/04/2016 09:03:44 Assassin CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
128448 01/04/2016 16:37:42 tranminhkhoa CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
128340 01/04/2016 08:20:54 Cherry CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 992 KB
128255 31/03/2016 19:12:59 tranquockhanh CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 78 ms 816 KB
127865 29/03/2016 16:17:41 onebpiece1 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 156 ms 2660 KB
127103 26/03/2016 14:15:17 _Hexa_ CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 234 ms 2752 KB
126907 25/03/2016 07:24:28 ppttll101 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 640 ms 2752 KB
126869 24/03/2016 20:43:20 actionboyvn CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 31 ms 840 KB
126837 24/03/2016 16:29:17 addwade CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 203 ms 2752 KB
126836 24/03/2016 16:28:04 nguyen83 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
126822 24/03/2016 15:58:52 doantringuyen CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 203 ms 2752 KB
126808 24/03/2016 15:23:35 nguyen83 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 46 ms 1044 KB
126434 22/03/2016 16:13:19 cobonla CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 156 ms 2748 KB
125733 18/03/2016 16:02:16 lqd CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
125180 16/03/2016 09:43:54 trivonhan CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 920 KB
125137 16/03/2016 08:09:20 nguyenxuanhaa3 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
124772 14/03/2016 22:03:17 khangtran CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
124642 13/03/2016 23:11:24 blacknum CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
124085 10/03/2016 14:58:34 phamnguyenhoanghuykhoa CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 868 KB
124083 10/03/2016 14:58:02 duykhamedia CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 203 ms 2752 KB
124082 10/03/2016 14:56:45 duykhamedia CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
124081 10/03/2016 14:54:46 cmtanphat CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
124077 10/03/2016 14:52:24 cmtanphat CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
124066 10/03/2016 14:32:41 duyleo CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 62 ms 840 KB
123663 08/03/2016 14:59:28 nguyen83 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 296 ms 2956 KB
122997 03/03/2016 18:03:45 vunguyen4700 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
122800 02/03/2016 21:46:39 doinghieng CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 203 ms 2752 KB
122374 29/02/2016 10:34:36 tiabennita CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 856 KB
122362 29/02/2016 09:25:52 kimmy133 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 964 KB
122355 29/02/2016 09:21:30 huyenthoai101 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
122354 29/02/2016 09:20:54 trantienlqd200620 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
122352 29/02/2016 09:20:06 huuhieu2k CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
122350 29/02/2016 09:18:45 thuyduyennguyen CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
122032 26/02/2016 23:40:38 minhem1231 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
121724 24/02/2016 22:35:10 tranquockhanh CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 234 ms 2980 KB
121678 24/02/2016 19:39:05 longhuy322000 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
121428 24/02/2016 08:06:37 player CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 234 ms 2756 KB
121247 23/02/2016 17:25:15 dqhungdl CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
120988 22/02/2016 10:17:50 HồĐắcThanhMinh CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 31 ms 808 KB
120618 20/02/2016 01:43:45 lahoangphongq CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 46 ms 796 KB
120469 18/02/2016 21:56:41 lvdo92 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
118651 10/02/2016 16:20:48 TQT CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 920 KB
116533 02/02/2016 21:29:13 anhnguyen6529 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
116522 02/02/2016 21:09:41 lovelink117 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 31 ms 1556 KB
116114 30/01/2016 17:55:46 ntanh CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1748 KB
115195 29/01/2016 12:25:42 cobonla CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 171 ms 2756 KB
115012 28/01/2016 10:02:42 emlahoagio CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 218 ms 2760 KB
114842 27/01/2016 11:39:22 datbeohbbh CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 218 ms 1780 KB
114841 27/01/2016 11:31:06 datbeohbbh CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 218 ms 1776 KB
114728 26/01/2016 16:13:24 123vietnam_pro CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 62 ms 840 KB
114686 26/01/2016 14:26:55 nguyentamdat CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 46 ms 840 KB
114247 24/01/2016 17:20:49 romqn1999 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
113291 20/01/2016 12:09:16 Loda CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 46 ms 928 KB
112441 15/01/2016 22:42:59 hoangthd1 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
112220 15/01/2016 08:20:43 Tranhoa CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 62 ms 844 KB
111840 13/01/2016 13:28:35 damsanchv CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
111496 10/01/2016 18:16:57 quanghsprovp CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
109676 31/12/2015 20:23:31 huynhduy_hmd CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 0 ms 1148 KB
109565 31/12/2015 09:44:12 trantienlqd200620 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 156 ms 2756 KB
109561 31/12/2015 09:40:54 huuhieu2k CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 156 ms 2760 KB
109560 31/12/2015 09:28:52 kimmy133 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 1218 ms 3220 KB
109559 31/12/2015 09:27:32 huyenthoai101 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 218 ms 2760 KB
109558 31/12/2015 09:24:41 thuyduyennguyen CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 171 ms 2772 KB
109541 31/12/2015 08:09:23 trantienlqd200620 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
109540 31/12/2015 08:08:44 huuhieu2k CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
109497 30/12/2015 20:11:28 lamquangvinhATO CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
109313 29/12/2015 21:58:02 tranquockhanh CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
107142 20/12/2015 17:18:07 huuthinh123 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
107127 20/12/2015 16:11:25 loveTforever CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 812 KB
106213 15/12/2015 19:32:39 minhthuan274 CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 848 KB
105174 10/12/2015 16:00:41 dacthai2807 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 46 ms 840 KB
105172 10/12/2015 15:58:29 tuanlymchv CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
105166 10/12/2015 15:49:30 luuchv CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 93 ms 1792 KB
105156 10/12/2015 15:39:45 damsanchv CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 46 ms 1144 KB
105151 10/12/2015 15:34:19 luuchv CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 93 ms 1836 KB
105143 10/12/2015 15:27:50 luuchv CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 93 ms 1792 KB
105142 10/12/2015 15:26:44 luuchv CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 109 ms 1796 KB
105141 10/12/2015 15:26:08 luuchv CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
105140 10/12/2015 15:25:56 luuchv CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 109 ms 1796 KB
105139 10/12/2015 15:25:47 luuchv CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 109 ms 1796 KB
105138 10/12/2015 15:25:37 luuchv CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 125 ms 1796 KB
105137 10/12/2015 15:24:27 luuchv CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 93 ms 1800 KB
105136 10/12/2015 15:23:15 luuchv CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 109 ms 1800 KB
105135 10/12/2015 15:22:34 luuchv CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 93 ms 1800 KB
105134 10/12/2015 15:18:19 xuantruongchv CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 912 KB
105133 10/12/2015 15:17:32 xuantruongchv CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 31 ms 1144 KB
105131 10/12/2015 15:12:52 xuantruongchv CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 140 ms 1784 KB
105130 10/12/2015 15:09:41 luuchv CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
105129 10/12/2015 15:06:39 ngothanhdat CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 140 ms 1784 KB
105127 10/12/2015 14:58:55 luuchv CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 156 ms 1792 KB
105125 10/12/2015 14:58:08 luuchv CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 156 ms 1792 KB
105123 10/12/2015 14:51:49 tuanlymchv CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 140 ms 1788 KB
105120 10/12/2015 14:40:18 damsanchv CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 125 ms 1780 KB
105054 10/12/2015 08:08:37 thaichv CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
104856 09/12/2015 16:31:14 dacthai2807 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 140 ms 1784 KB
104696 08/12/2015 21:03:47 nguhoc123 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
101527 06/12/2015 12:49:21 minhem1231 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 0 ms 804 KB
100066 30/11/2015 09:58:51 trinhviettrinh CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
99765 29/11/2015 15:00:13 minhem1231 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 156 ms 1752 KB
99202 27/11/2015 07:30:46 thuyduyennguyen CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
98722 25/11/2015 13:01:12 hoangvuduyanh CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 0 ms 820 KB
98120 23/11/2015 17:01:02 bachnxepu CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
98117 23/11/2015 16:51:19 bachnxepu CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
97820 22/11/2015 22:52:29 nptn90 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 828 KB
97816 22/11/2015 22:49:52 nptn90 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 828 KB
94532 17/11/2015 22:59:53 mp_nino CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 156 ms 1760 KB
92337 13/11/2015 23:56:10 croptit CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 78 ms 828 KB
92332 13/11/2015 23:51:59 croptit CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 78 ms 836 KB
92192 13/11/2015 20:36:41 namnguyen123 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
92135 13/11/2015 18:19:27 MTAnewbie CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 78 ms 828 KB
92128 13/11/2015 18:07:17 MTAnewbie CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 776 KB
92118 13/11/2015 17:52:33 sesshomalong CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 0 ms 912 KB
92079 13/11/2015 17:02:19 croptit CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 78 ms 852 KB
86705 01/11/2015 21:05:32 chitam117119 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 784 KB
84804 28/10/2015 17:15:51 chalker CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 2940 KB
84157 27/10/2015 19:30:30 TCUCGiang CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 812 KB
83186 25/10/2015 22:53:07 chigau123456 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 788 KB
82889 24/10/2015 23:42:13 thanhwins CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 125 ms 1828 KB
80803 20/10/2015 10:08:37 chien CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 203 ms 3060 KB
80776 20/10/2015 09:09:52 ducmanh CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 250 ms 3548 KB
80188 19/10/2015 09:21:32 thanhngoac272599 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 203 ms 2752 KB
77657 11/10/2015 10:22:17 ngoclylc CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 109 ms 1704 KB
76165 08/10/2015 01:40:11 toan411998 CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 828 KB
75880 07/10/2015 10:29:04 hanhlv270597 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
75858 07/10/2015 09:56:07 Khoidaik CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 703 ms 1828 KB
75829 07/10/2015 09:05:40 UiM CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 109 ms 1784 KB
75410 06/10/2015 15:16:42 Cherry CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 780 KB
70043 30/09/2015 10:42:14 stepde15 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 46 ms 848 KB
63706 15/09/2015 09:48:02 huynhnhat CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
63703 15/09/2015 09:41:48 phuleethanh CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
62619 11/09/2015 21:10:11 truongngocgiang99 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 31 ms 800 KB
62297 10/09/2015 20:15:51 MTAZero CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 140 ms 1784 KB
61774 07/09/2015 23:59:06 sonanui CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
60226 03/09/2015 21:29:07 KuroKy CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
50510 07/08/2015 23:48:52 npltv CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 652 KB
50434 07/08/2015 16:51:43 JCORE CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 93 ms 1808 KB
50392 07/08/2015 09:25:57 kalylenny CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 2940 KB
50354 06/08/2015 22:31:56 hoangthongvo CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 109 ms 2904 KB
50288 06/08/2015 10:17:49 mrtan_lovelife CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
49818 02/08/2015 14:32:27 mr234 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 640 KB
49477 30/07/2015 22:35:01 kudoshinichilike CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 960 KB
46235 15/07/2015 22:00:11 hinodi_1998 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 0 ms 896 KB
45451 13/07/2015 09:37:36 tanphatvan CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 680 KB
44640 06/07/2015 15:02:27 mrtan_lovelife CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 684 KB
43355 25/06/2015 14:49:16 hmh100298 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 109 ms 2760 KB
42041 21/06/2015 15:30:53 RinJi CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 1472 KB
41919 20/06/2015 19:41:55 the_c CATU - Cái túi GNU C++11 Accepted 15 ms 832 KB
41912 20/06/2015 18:54:48 kaytii97 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 93 ms 2788 KB
41771 19/06/2015 11:34:50 baobao CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 712 KB
41721 18/06/2015 22:41:05 sen CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 0 ms 904 KB
41718 18/06/2015 22:05:26 duongblue CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 0 ms 1872 KB
41711 18/06/2015 20:56:23 tanphatvan CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 109 ms 2884 KB
41641 18/06/2015 09:09:03 yogathanh99 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 109 ms 2896 KB
39347 04/06/2015 00:30:00 minhnguyen CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 109 ms 1804 KB
39327 03/06/2015 23:09:33 nguyenmanhthien CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 124 ms 2572 KB
36494 24/05/2015 21:07:04 glass99ss CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 0 ms 620 KB
36212 22/05/2015 00:29:48 farmerboy CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 0 ms 876 KB
35900 17/05/2015 16:08:08 nhatnam1711999 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 124 ms 2860 KB
35810 16/05/2015 11:19:18 middlest CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 616 KB
35751 16/05/2015 01:32:57 Algo CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1392 KB
33144 07/05/2015 21:35:07 mikelhpdatke CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 78 ms 1488 KB
32774 05/05/2015 01:38:14 AresGod CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 672 KB
32772 05/05/2015 01:35:23 AresGod CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
32768 05/05/2015 00:52:57 blackfox_1995 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 948 KB
32736 04/05/2015 22:47:13 blackfox_1995 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 1640 KB
32734 04/05/2015 22:37:36 blackfox_1995 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 171 ms 1748 KB
27239 13/04/2015 17:23:00 trungvt130584 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 0 ms 640 KB
27214 13/04/2015 09:46:42 nguyenvansu CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 78 ms 576 KB
27203 13/04/2015 08:48:30 lqd CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 140 ms 2668 KB
27199 13/04/2015 08:46:35 lqd CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 124 ms 2668 KB
27197 13/04/2015 08:37:36 nghethuat102 CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 616 KB
27045 12/04/2015 07:56:29 phuchoahodo CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 0 ms 736 KB
26522 05/04/2015 02:13:24 hoangtanit CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 0 ms 648 KB
24402 23/03/2015 20:39:35 kieuquocdat123 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 109 ms 1708 KB
24347 23/03/2015 15:50:58 nguyenlequangduy CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 552 KB
23980 22/03/2015 10:09:29 lightkuriboh CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 576 KB
21235 13/03/2015 23:54:27 vuducnhi CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 124 ms 2784 KB
21233 13/03/2015 23:43:40 vdn1999bxvp CATU - Cái túi Free Pascal Accepted 15 ms 612 KB
15897 09/03/2015 00:07:17 cincout CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 660 KB
15845 08/03/2015 18:26:35 only_love97 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 660 KB
13039 15/02/2015 07:49:52 xxxyyyzzz CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 788 KB
11488 05/02/2015 09:39:59 dinhvanduy7895 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 740 KB
10878 22/01/2015 11:40:50 marj8995 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 772 KB
8310 09/01/2015 13:26:11 nxphuc CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 0 ms 644 KB
8215 08/01/2015 09:43:34 stepde14 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 15 ms 952 KB
7709 01/01/2015 22:34:13 conglinh CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 0 ms 676 KB
5977 25/11/2014 18:54:01 phamhuuthien CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 109 ms 1748 KB
5768 21/11/2014 20:18:48 voquocthang CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 0 ms 660 KB
5742 21/11/2014 08:10:33 haituanth2 CATU - Cái túi GNU C++ Accepted 0 ms 952 KB
Back to Top