Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
741615 08/04/2020 13:09:48 cbl_vietnam CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2736 KB
741185 07/04/2020 10:33:42 hawyyy CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 3036 KB
741111 07/04/2020 00:12:05 canhtoannct CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3124 KB
740951 06/04/2020 16:12:42 quythu2005 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
740149 03/04/2020 22:17:34 Hikarii CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2596 KB
738918 01/04/2020 00:31:50 nhuvinhpro123 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 31 ms 24044 KB
738913 31/03/2020 23:32:56 nhuvinhpro123 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 31 ms 26040 KB
738852 31/03/2020 20:34:27 NaughtyWind CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 4928 KB
738844 31/03/2020 20:24:30 yunan090803 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2336 KB
738819 31/03/2020 17:37:34 hai820428 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 3004 KB
738810 31/03/2020 17:28:11 yunan090803 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2332 KB
738738 31/03/2020 15:55:04 vhskillpro CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2684 KB
738694 31/03/2020 13:22:07 NaughtyWind CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 3044 KB
738657 31/03/2020 10:44:09 ashura2k5501 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2316 KB
738629 31/03/2020 09:09:30 yunan090803 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2308 KB
738590 30/03/2020 22:42:12 ashura2k5501 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2320 KB
738586 30/03/2020 22:39:33 ashura2k5501 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2320 KB
738585 30/03/2020 22:38:43 vhskillpro CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2320 KB
738575 30/03/2020 22:21:09 vhskillpro CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2592 KB
738138 29/03/2020 15:39:31 cuthaodd CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
738120 29/03/2020 13:52:53 lucky_boy CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1948 KB
738119 29/03/2020 13:51:03 lucky_boy CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2028 KB
738054 29/03/2020 09:23:45 hodinhhoang312 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2568 KB
735376 19/03/2020 23:33:01 trung_hieu_k36_chv CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 3072 KB
735349 19/03/2020 22:39:59 vietanhk99 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2648 KB
733930 18/03/2020 00:51:10 ntquoc263 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2192 KB
733789 17/03/2020 20:01:29 iq3000_ CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
733685 17/03/2020 14:16:33 hoangle46864 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2288 KB
731763 12/03/2020 21:27:06 nguyenvietphong CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1828 KB
731544 12/03/2020 13:40:00 duylele1173 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
730874 10/03/2020 14:25:05 18120461 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
730757 09/03/2020 23:47:03 aruru12 CATU2 - Cái túi 2 Python 3 Accepted 62 ms 6028 KB
730732 09/03/2020 22:17:03 drloc2004 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
730721 09/03/2020 21:58:12 NaughtyWind CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2612 KB
729868 06/03/2020 23:22:45 hoangmanh123 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
728710 04/03/2020 15:08:58 baoduytran CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2608 KB
728430 03/03/2020 20:55:55 Sángolympic CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1964 KB
728169 03/03/2020 09:56:16 Sơna1 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2408 KB
727944 02/03/2020 17:09:26 ntnvlog CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3016 KB
727663 01/03/2020 21:00:09 AngusX CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2968 KB
727439 01/03/2020 00:41:50 kimjisoo CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2944 KB
727423 29/02/2020 23:35:38 0972210195 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2552 KB
727117 29/02/2020 09:05:32 yunan090803 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2304 KB
726992 28/02/2020 16:41:43 kuzuma245 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2656 KB
726405 27/02/2020 13:58:06 khanhtron03 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 0 ms 1888 KB
725818 25/02/2020 23:56:41 admin2009 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1920 KB
725740 25/02/2020 21:36:34 phongkieu31 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
725356 25/02/2020 02:07:13 suxzat CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2496 KB
725241 24/02/2020 19:50:20 thống CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3140 KB
725240 24/02/2020 19:49:06 thống CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3140 KB
725085 24/02/2020 15:14:09 tourist2samnguyen CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2332 KB
723791 21/02/2020 20:46:15 thanhminh1112 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2384 KB
723580 21/02/2020 13:52:02 thongoc1984 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1712 KB
721802 17/02/2020 21:04:56 baopham19062003kgkgkg CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2964 KB
721155 16/02/2020 19:33:47 nvlong08102003 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
720716 15/02/2020 20:18:01 huycc123 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3192 KB
720714 15/02/2020 20:15:42 huynhchiton981 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2856 KB
720700 15/02/2020 20:04:57 vinhhung CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2856 KB
720315 15/02/2020 09:07:07 dangnguyen CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2636 KB
720282 14/02/2020 23:13:45 khanhkjhave CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2844 KB
720155 14/02/2020 17:37:40 haupas CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 3268 KB
719312 12/02/2020 21:52:45 cbl_hoanglinh CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 3184 KB
719293 12/02/2020 21:16:02 emLaNewBie CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 6556 KB
718183 10/02/2020 21:58:47 hoktro CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
717771 10/02/2020 10:49:27 giangphong CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
717005 08/02/2020 17:53:23 whoisthatguy CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3048 KB
716784 08/02/2020 11:07:03 nvlong08102003 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2868 KB
715239 05/02/2020 23:13:16 thongoc1984 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
714716 05/02/2020 10:49:59 chicong44 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2948 KB
714683 05/02/2020 09:57:26 helloeveryone CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2004 KB
714591 05/02/2020 01:24:30 hodinhhoang312 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2628 KB
714590 05/02/2020 00:46:54 chidaihk17 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2948 KB
714589 05/02/2020 00:35:14 trankhanhduong2212 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2980 KB
714584 05/02/2020 00:20:38 trankhanhduong2212 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 156 ms 2908 KB
714582 05/02/2020 00:18:24 haohk17 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2980 KB
714579 04/02/2020 23:33:56 caocuong1210 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 234 ms 2264 KB
714578 04/02/2020 23:24:21 caocuong1210 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 250 ms 2268 KB
714526 04/02/2020 21:49:55 Love CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2640 KB
714088 03/02/2020 22:05:32 nvlong08102003 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
710623 28/01/2020 22:32:17 dangtiendung1201 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1940 KB
710243 27/01/2020 16:13:24 ngoc1824 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1908 KB
709653 24/01/2020 22:13:44 tahoangquan2 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
708893 22/01/2020 21:48:08 quythanh CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
708283 21/01/2020 20:52:09 HackerMan CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2684 KB
707919 21/01/2020 09:10:48 anhproqn99 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 31 ms 34020 KB
706362 17/01/2020 20:27:42 khanhld CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
705415 15/01/2020 22:09:30 0x2f0713 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2864 KB
704845 14/01/2020 21:02:25 orifin CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
704841 14/01/2020 20:59:53 hunghz123 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1880 KB
704797 14/01/2020 20:23:07 hunghz123 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1920 KB
703492 12/01/2020 14:42:58 dvmduc_k36_chv CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1916 KB
703339 12/01/2020 09:52:24 khanhnhat123 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3236 KB
703298 12/01/2020 09:24:57 trung_hieu_k36_chv CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2808 KB
703151 11/01/2020 22:51:26 Fonekedokato CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3212 KB
702682 11/01/2020 09:04:55 duyvu123 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2284 KB
701822 09/01/2020 22:17:25 lequocbinh CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
701141 08/01/2020 22:53:53 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1916 KB
701136 08/01/2020 22:48:15 prgrmanh CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
701067 08/01/2020 21:29:15 anhkhoa09032004 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 31 ms 3200 KB
700833 08/01/2020 15:30:53 orifin CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2836 KB
700109 07/01/2020 13:31:48 ntphong CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3360 KB
699351 06/01/2020 20:18:58 dpduy123 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 0 ms 2280 KB
699348 06/01/2020 20:17:19 BBBBBBBB CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
699195 06/01/2020 16:44:41 RedDevilss2 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1920 KB
698986 06/01/2020 10:43:46 anzuko CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2384 KB
698740 05/01/2020 21:04:45 HuyBui_ITchvK36 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2596 KB
695632 31/12/2019 20:57:45 sendmylove123 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2440 KB
695291 31/12/2019 08:27:46 nthlinh CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2584 KB
695288 31/12/2019 08:25:46 ntkluanccva10tin CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
695287 31/12/2019 08:25:00 phatbs3011 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 31 ms 15700 KB
695282 31/12/2019 08:22:12 loclecvak3 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
695278 31/12/2019 08:18:40 bao11032004 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
692995 25/12/2019 09:45:13 Jankos CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
692986 25/12/2019 09:19:05 buihoat2003 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 3608 KB
691842 22/12/2019 11:20:10 loilon504 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2848 KB
691471 21/12/2019 10:56:12 RedDevilss2 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1888 KB
691468 21/12/2019 10:51:46 Fixedbot CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2544 KB
691466 21/12/2019 10:48:41 nbphong CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2540 KB
691458 21/12/2019 10:36:36 unglinh CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1904 KB
691449 21/12/2019 10:19:26 camnguyenmeow CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
691447 21/12/2019 10:17:28 camnguyenmeow CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
691426 21/12/2019 09:29:52 unglinh CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1904 KB
691059 20/12/2019 13:09:04 thieu CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3448 KB
691021 20/12/2019 00:29:54 hieupham CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 31 ms 10432 KB
691020 20/12/2019 00:20:57 hieupham CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 10432 KB
690499 18/12/2019 18:33:49 stupidman CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1948 KB
688766 15/12/2019 11:39:35 manhender CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 31 ms 2940 KB
688626 14/12/2019 22:35:47 cbl_hoanglinh CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 3136 KB
687754 12/12/2019 21:41:17 cbl_conghuynh CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2356 KB
685141 05/12/2019 16:00:18 unglinh CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1932 KB
684739 04/12/2019 20:27:29 duongnghiepvl CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1932 KB
683491 01/12/2019 16:50:27 ngovandat318 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
682572 29/11/2019 21:33:06 bin1st090104 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2660 KB
681287 27/11/2019 22:20:13 vinhhuong0802 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1976 KB
680087 25/11/2019 20:12:40 quoclan99 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1952 KB
677078 21/11/2019 19:32:07 nhanhuuhieu CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
675745 18/11/2019 20:34:35 shin3030aa CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2284 KB
675490 18/11/2019 10:38:41 limpale1234 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2600 KB
674659 16/11/2019 18:19:27 hitu1902 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
674271 15/11/2019 17:05:51 hieupham CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 10368 KB
673262 13/11/2019 18:25:43 kyohzs02 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2620 KB
672980 13/11/2019 11:15:11 HoaBenKiaSong CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
672979 13/11/2019 11:14:06 HoaBenKiaSong CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
672589 12/11/2019 14:49:50 MonkeyPlayLOL CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
672571 12/11/2019 14:23:57 qvan_le CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2004 KB
672489 12/11/2019 09:38:22 nvq2309 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2336 KB
671597 10/11/2019 11:08:08 ogit403 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
671513 09/11/2019 21:57:43 ngoctuannguyen CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
671509 09/11/2019 21:53:37 ngoctuannguyen CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 0 ms 1860 KB
670946 08/11/2019 21:32:15 trungkienthcsyenlac CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2880 KB
670332 07/11/2019 21:55:06 lvcong97 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
668653 05/11/2019 10:06:04 munrio123 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
668600 05/11/2019 09:11:50 nantas CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
668350 04/11/2019 16:19:34 perfectshot CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3248 KB
668340 04/11/2019 15:53:18 perfectshot CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2864 KB
667408 02/11/2019 19:26:28 canhtoannct CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2904 KB
667088 02/11/2019 09:37:28 gicungduochet CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2680 KB
667086 02/11/2019 09:36:45 mandoanky0903 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2668 KB
666627 01/11/2019 15:54:33 yurukute CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
665442 30/10/2019 19:03:25 MaMoi CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2600 KB
665237 30/10/2019 11:09:50 lethienquan28052006 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3188 KB
665166 30/10/2019 00:39:30 hieupham CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 10396 KB
662975 25/10/2019 22:50:29 vhskillpro CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1948 KB
662869 25/10/2019 21:02:44 MinhDevC CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2592 KB
662360 24/10/2019 20:44:08 ht13012k2 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
661634 23/10/2019 20:50:05 minhthi28 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3264 KB
661067 22/10/2019 15:55:03 hung30052002 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2016 KB
660132 20/10/2019 22:08:19 Dan_De_Nui CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2628 KB
659760 19/10/2019 20:12:15 cuongdoduy123 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 3084 KB
659759 19/10/2019 20:09:32 cuongdoduy123 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 3084 KB
659627 19/10/2019 11:00:52 nguyenkhoip CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2264 KB
659576 19/10/2019 09:53:21 TrumpPham CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2636 KB
658699 17/10/2019 13:38:36 chinhhi CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2628 KB
657824 15/10/2019 15:19:58 bao2342 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2656 KB
657781 15/10/2019 14:25:56 khoahuu8062 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2316 KB
657773 15/10/2019 14:15:11 badaocm234 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3836 KB
657354 14/10/2019 16:07:32 nguyentrantien2002 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1944 KB
655703 11/10/2019 11:16:15 pmt CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 6476 KB
655681 11/10/2019 10:42:28 ThaoAVang CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1936 KB
654761 09/10/2019 22:58:21 CàyCode CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2624 KB
653728 08/10/2019 15:20:00 akigaming CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 31 ms 10508 KB
653629 08/10/2019 14:53:50 thuyvan123 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 3012 KB
653148 07/10/2019 22:15:51 ironmank37d CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 31 ms 3380 KB
651146 04/10/2019 16:15:47 ntlinh0505 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2624 KB
650849 04/10/2019 08:01:47 minhboybn CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2640 KB
650065 03/10/2019 09:47:27 nguyentra CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2836 KB
649712 02/10/2019 19:51:43 inomatit82 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2612 KB
649578 02/10/2019 15:35:06 tuantaitungo123 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2592 KB
649563 02/10/2019 15:21:41 duong3203 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 3072 KB
648598 30/09/2019 21:32:21 MinBaoTT CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3264 KB
647422 28/09/2019 10:14:06 Enoughtodie99 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2576 KB
647338 28/09/2019 08:38:47 ntoan199 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2992 KB
646631 26/09/2019 19:42:02 nguyenvanson CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 0 ms 1956 KB
645921 25/09/2019 14:58:51 conghieu239 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
643600 21/09/2019 00:25:21 tuanphantomyb010 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 5724 KB
642912 20/09/2019 08:40:51 mrzin703 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 3168 KB
642643 19/09/2019 19:32:39 queanh0220 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
639792 16/09/2019 10:08:17 Be_happy CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3032 KB
638742 14/09/2019 11:51:32 present CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2608 KB
638696 14/09/2019 10:31:27 present CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2620 KB
638583 14/09/2019 09:16:13 thienkun CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3464 KB
638406 13/09/2019 22:33:13 nantas CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2852 KB
637771 13/09/2019 10:57:17 Fidisk CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3440 KB
637695 13/09/2019 10:23:30 minhquan052003 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2444 KB
637204 12/09/2019 15:51:33 vandat_2003 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2284 KB
637155 12/09/2019 15:20:36 phuong2003vtvip CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2276 KB
637106 12/09/2019 14:39:48 akigaming CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 31 ms 10500 KB
637073 12/09/2019 14:05:49 zolydyck00 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2372 KB
636090 10/09/2019 23:41:45 hiepthuong CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 6448 KB
633602 07/09/2019 17:05:23 shukun CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3220 KB
633013 06/09/2019 14:22:38 tungduongvc CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 31 ms 3160 KB
632911 05/09/2019 23:08:10 VOTRUNGHOANGHUNG CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
632486 04/09/2019 21:53:03 huukhoa2608 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2996 KB
631806 03/09/2019 08:41:38 phongan105 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
631516 02/09/2019 15:07:31 tranvansi2004 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
630664 31/08/2019 10:32:30 hoatmt CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2940 KB
630662 31/08/2019 10:31:11 hoatmt CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
629200 27/08/2019 20:30:24 VOTRUNGHOANGHUNG CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
628516 26/08/2019 14:26:29 trungnghia05123 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2640 KB
625507 23/08/2019 09:52:06 Johan CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2200 KB
625216 22/08/2019 15:08:49 zxcvbgt CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2780 KB
625133 22/08/2019 12:29:25 thuy_quynh CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2092 KB
623972 19/08/2019 20:36:18 mrlihd CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
623854 19/08/2019 16:13:20 nghia CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3152 KB
623783 19/08/2019 14:53:26 taminhquanno21 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3368 KB
623623 18/08/2019 20:23:49 zxcvbgt CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2892 KB
623511 18/08/2019 14:19:19 zyenz123 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 31 ms 2812 KB
622854 16/08/2019 19:24:56 ct390 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2868 KB
621520 15/08/2019 20:31:41 gbking2003 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 31 ms 2804 KB
620574 13/08/2019 21:12:21 omlgg CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 3028 KB
619839 12/08/2019 07:33:50 leductoan CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2308 KB
619720 11/08/2019 15:18:34 hanhien CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1984 KB
619509 10/08/2019 19:58:07 nguyetanh10102005 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3044 KB
618304 08/08/2019 11:00:46 NguyenVanTan CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
617875 07/08/2019 14:33:53 hglong903 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 0 ms 1856 KB
617793 07/08/2019 10:36:23 nhatanh10102005 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3020 KB
616178 03/08/2019 21:21:05 funcolor CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 765 ms 1780 KB
614140 31/07/2019 12:49:34 khanhnhi CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
611278 25/07/2019 22:11:32 TIN10_VUTRINHHOANG CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 281 ms 1788 KB
610563 24/07/2019 22:35:39 trandat CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2292 KB
610506 24/07/2019 21:20:38 trieutrng CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
606385 15/07/2019 10:57:18 quangduyluu123 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1924 KB
606384 15/07/2019 10:56:47 quangduyluu123 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2392 KB
605553 11/07/2019 20:23:28 hoatmt CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
604139 08/07/2019 08:36:14 khuyentran CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2968 KB
603291 05/07/2019 08:41:48 Gib5102 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
602973 04/07/2019 13:34:49 trieutanhung93 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
602464 03/07/2019 13:02:46 Newps CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
601010 29/06/2019 15:00:19 duth CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 3016 KB
600991 29/06/2019 13:46:19 baobao07 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1888 KB
598979 26/06/2019 21:27:21 truongtop14 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1924 KB
597297 23/06/2019 03:47:08 ngocminh CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2356 KB
596287 21/06/2019 10:00:14 16122001 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3196 KB
595563 19/06/2019 20:45:16 vanquyvct CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
594977 18/06/2019 15:08:02 thnhan2005 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3036 KB
594506 17/06/2019 21:20:31 haiprot1 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 3928 KB
594032 16/06/2019 16:30:44 minhhaiyl132 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 31 ms 3208 KB
593035 14/06/2019 10:43:14 cyrocs258 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
593025 14/06/2019 10:26:56 khanh8a3yl CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
592696 13/06/2019 16:41:03 blackrose CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
591356 09/06/2019 10:24:22 hungto1 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1944 KB
590234 05/06/2019 12:59:09 nhatthanhnguyen610 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 0 ms 1944 KB
589435 03/06/2019 09:31:30 nguyenhoainam CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 31 ms 2296 KB
589432 03/06/2019 09:19:35 Midodra CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1880 KB
589430 03/06/2019 09:14:55 Midodra CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1920 KB
589429 03/06/2019 09:14:34 Midodra CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1920 KB
589428 03/06/2019 09:14:03 Midodra CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1920 KB
589427 03/06/2019 09:13:21 Midodra CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1920 KB
589426 03/06/2019 09:11:08 Midodra CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1920 KB
589380 02/06/2019 22:15:51 hoaithanh000 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1944 KB
589340 02/06/2019 19:16:09 blackrose CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1944 KB
588087 30/05/2019 01:34:55 NTTAN CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2600 KB
587989 29/05/2019 17:51:14 NoFace CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2468 KB
587968 29/05/2019 16:12:39 anhnguyenroux CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
587125 27/05/2019 17:35:29 dchy2000 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2300 KB
587115 27/05/2019 17:07:23 tuananh778999 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
586767 26/05/2019 14:00:01 musubi CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2508 KB
585546 22/05/2019 18:36:21 khiem123 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2736 KB
585530 22/05/2019 18:13:04 nhattuan722 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
583946 17/05/2019 21:11:40 sang123 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2344 KB
583542 16/05/2019 15:52:46 khuongvutramanh CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2308 KB
580879 06/05/2019 16:49:14 18120461 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
580548 05/05/2019 10:40:26 a2k47phan_18 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2292 KB
580028 03/05/2019 22:31:17 khanhlinhng01 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
579969 03/05/2019 21:18:15 anhbin242 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
579888 03/05/2019 16:45:46 dungdq2002 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2640 KB
579864 03/05/2019 15:32:28 hoangmychv2002 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
579862 03/05/2019 15:29:33 hoangmychv2002 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
575111 18/04/2019 21:12:21 ntnng CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
575100 18/04/2019 20:53:43 anhlavipnd199 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2392 KB
573568 15/04/2019 20:34:23 vanhsusu03 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2004 KB
573536 15/04/2019 18:40:53 trungnguyenlak2003 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 0 ms 2240 KB
572821 13/04/2019 22:14:20 thongnguyen050999 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
572820 13/04/2019 22:13:49 thongnguyen050999 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
572813 13/04/2019 22:09:11 thongnguyen050999 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
572804 13/04/2019 22:00:32 thongnguyen050999 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
571993 11/04/2019 19:14:30 thien0914033912 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2172 KB
569940 06/04/2019 21:13:21 trieungocminh CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2948 KB
569734 05/04/2019 22:37:44 ducthangivicii CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2924 KB
569256 04/04/2019 17:02:54 proloc12 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2108 KB
569104 04/04/2019 08:41:52 Telephonefg CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
568878 03/04/2019 19:50:11 nqvmystery123 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
568215 02/04/2019 09:23:43 truongthienlocTH CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1936 KB
568196 02/04/2019 08:37:51 ducanh CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2264 KB
567652 31/03/2019 14:49:59 san1201 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1672 KB
567170 30/03/2019 07:57:55 pvmgiang_bl CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1932 KB
566218 28/03/2019 09:09:59 thientho CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1948 KB
564994 26/03/2019 12:48:56 phpx612 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2448 KB
564568 25/03/2019 08:28:47 trungnghia05123 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2260 KB
563788 22/03/2019 22:56:41 buidinhpham2004 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
563208 21/03/2019 23:14:23 kaitou1412 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3072 KB
562393 19/03/2019 22:36:02 april2003 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2600 KB
562388 19/03/2019 22:15:56 thangitcbg CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2980 KB
562383 19/03/2019 22:01:13 ahihi5794 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2068 KB
562360 19/03/2019 21:17:03 roro1230 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2328 KB
561516 17/03/2019 19:36:15 ducminhtrinh CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2840 KB
561217 16/03/2019 22:06:24 thiennhanui CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3876 KB
561039 16/03/2019 09:54:48 thao1234 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3292 KB
560585 15/03/2019 05:45:03 Qanh29 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
560435 14/03/2019 19:03:09 quyen_8a3_tdn CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
560395 14/03/2019 17:35:12 ffrederick CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1868 KB
559961 14/03/2019 07:11:52 Nguyenphanthanhbinh CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3232 KB
559351 12/03/2019 21:38:31 trivinhvrs CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2936 KB
559348 12/03/2019 21:38:04 tuancqt CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
559206 12/03/2019 17:13:00 Nducnha CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
559091 12/03/2019 14:59:43 BanManiac CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
559083 12/03/2019 14:55:19 kasmile CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2980 KB
559058 12/03/2019 13:51:01 david0403 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
558988 12/03/2019 10:16:35 duycqt CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
558987 12/03/2019 10:15:29 yn2493 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
558986 12/03/2019 10:14:07 duycqt CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
558980 12/03/2019 10:09:32 hungcqt CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
558967 12/03/2019 10:05:08 lamcqt CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
558964 12/03/2019 10:04:07 phatdoan CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
558962 12/03/2019 10:03:37 vmt120203 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
557763 10/03/2019 20:24:28 canhtan CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2860 KB
556882 08/03/2019 15:21:43 lcqhuyt1821 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2828 KB
555818 06/03/2019 20:50:01 namlawng123 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
555775 06/03/2019 20:12:24 phuquang CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2540 KB
555334 05/03/2019 22:36:28 gamo CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2896 KB
555318 05/03/2019 22:17:35 gamo CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2536 KB
554787 04/03/2019 20:27:52 nhuricute CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2980 KB
554766 04/03/2019 20:02:48 biabeogo147 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3024 KB
554318 03/03/2019 14:42:51 ducminhtrinh CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
553434 01/03/2019 18:00:48 trandanh9a1 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2624 KB
553429 01/03/2019 17:54:03 Summer8103 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2624 KB
552032 26/02/2019 22:13:27 phungduyminh1802 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3256 KB
550584 23/02/2019 22:28:53 phamduccuong CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2628 KB
550430 23/02/2019 16:37:09 lehoang CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 31 ms 2836 KB
549242 21/02/2019 09:07:58 55555555 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
548282 19/02/2019 09:40:37 ngocminhchvk36 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2620 KB
547769 17/02/2019 20:20:06 datchvk36 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2300 KB
546928 15/02/2019 17:38:39 buihoat2003 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2916 KB
546396 14/02/2019 15:50:28 dvmduc_k36_chv CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 31 ms 10312 KB
546392 14/02/2019 15:46:35 LoHong2k3_IT_K36 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2300 KB
546387 14/02/2019 15:33:35 nvietphi03 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
546381 14/02/2019 15:29:02 HuyHoàng_K36_CHV CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2540 KB
546378 14/02/2019 15:20:18 trung_hieu_k36_chv CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2300 KB
546377 14/02/2019 15:17:19 dat10tin CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2304 KB
546375 14/02/2019 15:10:50 QuỳnhNhư CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
546372 14/02/2019 15:05:36 myhorizon CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2576 KB
546367 14/02/2019 15:01:05 anhduy1811 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2792 KB
546358 14/02/2019 14:44:34 tducCHVK36 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
545694 12/02/2019 21:33:20 VGK_Cr7 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3216 KB
545580 12/02/2019 16:06:25 Anh_CHV_k36 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1908 KB
545571 12/02/2019 15:57:58 Anh_CHV_k36 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
545546 12/02/2019 15:31:44 buihoat2003 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2612 KB
545174 11/02/2019 20:37:48 dothihoangduyen CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
545147 11/02/2019 20:02:45 huyhuy CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2540 KB
544351 09/02/2019 10:45:22 chinhchamhoc CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2536 KB
543883 07/02/2019 13:47:42 VPFFV CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2924 KB
543233 03/02/2019 23:53:29 tadat216 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2912 KB
543033 03/02/2019 14:07:06 april2003 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2636 KB
542618 02/02/2019 08:28:29 dothihoangduyen CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2624 KB
542611 02/02/2019 08:08:55 59130929 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2984 KB
541655 29/01/2019 16:21:06 totanhiep CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
540967 27/01/2019 10:20:03 bk201 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 0 ms 2848 KB
540901 26/01/2019 23:40:37 totanhiep CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2828 KB
540683 26/01/2019 14:06:01 kaitoukid1609 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2940 KB
539656 23/01/2019 15:40:48 totanhiep CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
539042 21/01/2019 21:05:36 blackcat2710 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1972 KB
538165 19/01/2019 09:02:52 meoconxinhxan CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 0 ms 1880 KB
537423 17/01/2019 08:42:31 YoriHarumi CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2896 KB
537327 16/01/2019 22:25:27 uchiha CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2624 KB
536362 14/01/2019 19:21:10 nguyendactam CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
530109 04/01/2019 09:21:42 jackcookies020 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2640 KB
530107 04/01/2019 09:21:11 jackcookies020 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2716 KB
529144 02/01/2019 13:05:56 vanan9205 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3464 KB
525906 09/12/2018 20:39:31 phatdoan CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 265 ms 1864 KB
524952 07/12/2018 18:26:52 vivimini110 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2312 KB
523873 05/12/2018 09:32:30 lamcqt CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 265 ms 1868 KB
522533 02/12/2018 12:04:38 anhnguyen123 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
521492 29/11/2018 21:33:05 HMĐ_191 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
520461 27/11/2018 15:35:54 viet2805 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 3064 KB
520347 27/11/2018 08:40:48 thienhue123 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
520123 26/11/2018 20:17:44 lamcqt CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 265 ms 1756 KB
520081 26/11/2018 19:46:35 duycqt CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 281 ms 1756 KB
520076 26/11/2018 19:41:57 yn2493 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 281 ms 1756 KB
520069 26/11/2018 19:39:27 vmt120203 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 265 ms 1756 KB
520066 26/11/2018 19:38:18 tuancqt CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 265 ms 1756 KB
519246 25/11/2018 08:19:53 DeBruyne CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1592 KB
518423 23/11/2018 19:11:54 nguyendenn1 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3036 KB
517786 22/11/2018 20:13:42 vinhhuong0802 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
515939 19/11/2018 22:16:54 leviettttnh CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2856 KB
515414 19/11/2018 01:37:46 10ngocanh CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
515168 18/11/2018 21:10:34 admin20 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2960 KB
513886 16/11/2018 21:49:47 huynhvanphu102 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3264 KB
513276 16/11/2018 07:17:32 hoangndu CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2340 KB
511885 15/11/2018 09:36:37 anhvippro123z CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2068 KB
510973 13/11/2018 20:37:22 anhvippro123z CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2264 KB
509796 12/11/2018 09:24:17 minh98 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
506813 07/11/2018 16:16:18 MTA_Asteria CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
506216 06/11/2018 19:43:42 dfwapekko CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
503461 02/11/2018 19:10:19 linhoccho CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2432 KB
503448 02/11/2018 19:06:44 vudangkhoi2003 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2432 KB
503011 02/11/2018 07:28:38 Phamquynhanh23012003 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
503008 02/11/2018 07:24:12 hamythuhuong CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1432 KB
503004 02/11/2018 07:22:22 hamythuhuong CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2248 KB
502881 01/11/2018 22:07:20 thelightvn CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 0 ms 1952 KB
502590 01/11/2018 16:47:20 minh713823 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2260 KB
502545 01/11/2018 16:16:58 gavangken CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2344 KB
502235 01/11/2018 11:22:15 luckyboy__qh CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 31 ms 1888 KB
498931 26/10/2018 23:43:16 hduoc2003 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
497705 25/10/2018 15:10:11 quocdongqh CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2620 KB
497245 24/10/2018 22:40:43 hungduytdn7a3 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2008 KB
497240 24/10/2018 22:39:05 Linh_Moi_T32 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2008 KB
496977 24/10/2018 19:02:31 tototete CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2376 KB
496678 24/10/2018 10:09:12 Phandat16 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3176 KB
496036 23/10/2018 14:06:45 trinhcongtai CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
495956 23/10/2018 09:01:37 nguyenledinh CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
494260 19/10/2018 19:32:29 Socola_Đại_Ca CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2288 KB
494246 19/10/2018 19:17:10 TICHPX CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2628 KB
492802 18/10/2018 21:54:49 hoangteo0103 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2492 KB
490916 16/10/2018 16:05:12 quephuong CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3192 KB
490747 16/10/2018 14:14:01 hanhien CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2860 KB
490230 15/10/2018 22:14:16 trungkenbi CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 31 ms 2604 KB
490219 15/10/2018 22:00:16 094175234 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1932 KB
489839 15/10/2018 14:34:15 fakelove CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1804 KB
489828 15/10/2018 13:53:12 fakelove CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 0 ms 1804 KB
489825 15/10/2018 13:37:02 Anh CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2284 KB
489541 14/10/2018 23:29:11 anhdhhp CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
489065 14/10/2018 09:49:52 ngobao CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1980 KB
488941 14/10/2018 00:11:26 anhdhhp CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
488826 13/10/2018 21:59:44 haicao2805 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
484776 10/10/2018 20:37:25 hitu03 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
484116 09/10/2018 18:59:06 hitu01 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2444 KB
483455 08/10/2018 22:05:41 hitu08 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
483365 08/10/2018 20:44:25 hitu02 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
482468 07/10/2018 09:46:21 phamductaictk98 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2944 KB
482180 06/10/2018 21:15:08 ngonhutduy CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3132 KB
479684 03/10/2018 21:34:15 san1201 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 3000 KB
479345 03/10/2018 13:51:05 phuongnhi_tran_1206 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
479092 02/10/2018 22:10:48 choitankde22 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
479061 02/10/2018 21:38:07 trungnghia05123 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1964 KB
478048 01/10/2018 20:43:41 thien0914033912 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
474877 27/09/2018 13:38:24 masteroffood CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
474647 26/09/2018 22:29:08 lengocphuc CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2256 KB
474264 26/09/2018 14:22:44 chinhhi CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
474053 26/09/2018 09:29:11 datgk14 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
473795 25/09/2018 21:04:39 tranthanhhai CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
473776 25/09/2018 20:53:14 tranthanhhai CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2588 KB
473735 25/09/2018 20:21:53 tranthanhhai CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
473598 25/09/2018 15:11:51 1900plus CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2296 KB
473594 25/09/2018 15:06:32 1900plus CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2920 KB
472256 23/09/2018 11:47:50 094175234 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
472233 23/09/2018 10:59:11 094175234 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
469825 19/09/2018 19:39:55 pvannvu2512 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
468831 18/09/2018 11:54:15 cotyey CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2952 KB
468064 16/09/2018 16:54:04 black_stone CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
466438 14/09/2018 05:45:28 tronglh0104 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 3244 KB
465536 12/09/2018 20:24:21 dantri CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2172 KB
465096 12/09/2018 08:31:46 buihoat2003 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2704 KB
465083 12/09/2018 07:40:29 hoangmychv2002 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
463829 10/09/2018 14:39:51 iiiiiii125478 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
463380 09/09/2018 18:12:54 xikhud CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2544 KB
463349 09/09/2018 17:16:28 dacthai2807 CATU2 - Cái túi 2 Python 3 Accepted 46 ms 6068 KB
462787 08/09/2018 20:07:47 huuthien1102 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2844 KB
462713 08/09/2018 16:30:12 FireArcanist CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
461325 06/09/2018 15:46:34 NhiemHK CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
460683 05/09/2018 15:47:37 nguyenvantien0903 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2568 KB
459916 04/09/2018 07:51:34 55555555 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
459489 03/09/2018 13:27:46 minhth_1412 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 3020 KB
459384 03/09/2018 10:46:27 Gib5102 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
458264 31/08/2018 21:23:44 xuanvuong CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2324 KB
458209 31/08/2018 16:29:58 NamDo CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2056 KB
458204 31/08/2018 16:07:14 vuhongsonchv1619 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
457653 30/08/2018 15:53:59 LongÇhampion CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2572 KB
456724 28/08/2018 20:50:39 rangnokapk CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 3288 KB
456462 28/08/2018 10:27:13 HHHHHHHH CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
455992 26/08/2018 22:38:27 boykhang CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
454973 23/08/2018 21:31:57 an CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2892 KB
454367 22/08/2018 21:00:20 Meliodas CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2792 KB
453111 19/08/2018 19:47:09 htthtt11t1 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1940 KB
451133 15/08/2018 19:35:06 neddie CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
450359 14/08/2018 02:58:59 Asteross CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2988 KB
447495 06/08/2018 09:38:43 hung30052002 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2248 KB
447465 06/08/2018 08:28:41 linhle232001 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2240 KB
447454 06/08/2018 08:11:41 zxcvbgt CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 3072 KB
447451 06/08/2018 08:01:05 truonghxpt1 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
447448 06/08/2018 07:55:34 Gib5102 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
447447 06/08/2018 07:53:49 Gib5102 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
447445 06/08/2018 07:30:24 Gib5102 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
446832 03/08/2018 09:59:12 lehaiduyem123 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2972 KB
446831 03/08/2018 09:58:18 tuanmc09 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2944 KB
446825 03/08/2018 09:49:10 Thethvl123 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
446816 03/08/2018 09:39:41 Thethvl123 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
446790 03/08/2018 08:52:06 buihoat2003 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
446783 03/08/2018 08:36:31 buihoat2003 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
446577 02/08/2018 16:23:44 hoatmt CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
444812 27/07/2018 17:59:06 san1201 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
444301 25/07/2018 22:51:40 congyb1032002 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2272 KB
441131 14/07/2018 20:23:45 BoB CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2984 KB
440977 14/07/2018 08:54:36 nguyentuan CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 31 ms 2440 KB
440934 13/07/2018 22:29:28 snowynguyen CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3228 KB
440683 13/07/2018 09:43:13 huynhthanhtan CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
440600 12/07/2018 23:17:29 huynhthanhtan CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
440366 12/07/2018 11:34:51 thaibabao CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2964 KB
440365 12/07/2018 11:34:12 tosdeptrai CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 3088 KB
440356 12/07/2018 11:01:35 hoangtranxuansona2k46 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 3872 KB
440337 12/07/2018 10:15:57 dungdq2002 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 4328 KB
440149 11/07/2018 14:20:32 hoangthuc701 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
439379 08/07/2018 21:58:47 KHOI2611 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1956 KB
438706 05/07/2018 23:54:03 chaukhanh2003 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2680 KB
438475 04/07/2018 23:29:32 chaukhanh2003 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2632 KB
438425 04/07/2018 20:02:58 banhgiaman CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1932 KB
438245 03/07/2018 16:23:51 haicoi_vt02 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2644 KB
438205 03/07/2018 10:21:30 hoangmychv2002 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
438201 03/07/2018 10:05:01 tronglh0104 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
437437 29/06/2018 11:27:32 blebleble CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2960 KB
436439 25/06/2018 12:09:47 kakaka CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2396 KB
436270 24/06/2018 10:28:22 nhoxnho1212 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2644 KB
431885 09/06/2018 22:31:16 EtsuDaemon CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 6332 KB
431862 09/06/2018 21:49:40 MonsterTTRR_6a3_2006 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2916 KB
431861 09/06/2018 21:48:16 MonsterTTRR_6a3_2006 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
431662 08/06/2018 22:02:47 pro_pro CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
430630 05/06/2018 10:39:23 55555555 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2628 KB
430035 02/06/2018 21:19:29 Pejunmapdit CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2848 KB
429699 01/06/2018 12:05:20 NTUThananhthien CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3036 KB
429362 31/05/2018 08:38:16 Hackerr CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2328 KB
427629 27/05/2018 20:35:10 edwinda107 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2240 KB
427573 27/05/2018 17:01:51 nhathuypt25 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
427366 26/05/2018 11:16:50 nganyhilow CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
426781 24/05/2018 00:30:08 nhoxnho1212 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2608 KB
426150 21/05/2018 11:38:55 lugan CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 3040 KB
425810 19/05/2018 12:42:56 ntngocngoc CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2844 KB
425190 16/05/2018 00:24:13 fake1 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2276 KB
424818 14/05/2018 18:48:16 kanadetachibana CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
424373 13/05/2018 00:18:07 dungdq2002 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2616 KB
424106 11/05/2018 17:07:25 tuancanhktpm CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1948 KB
423693 09/05/2018 08:10:24 hieungoc2013 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2892 KB
423429 06/05/2018 23:36:03 congson123 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2284 KB
423421 06/05/2018 23:11:27 phandung102001 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1836 KB
423406 06/05/2018 22:21:05 seal2015 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
423400 06/05/2018 21:28:24 duongtc1 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 3092 KB
423396 06/05/2018 20:34:06 matma CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
423395 06/05/2018 20:19:08 vuthithuhuong CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
423384 06/05/2018 17:42:09 anhducpn67 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1964 KB
422881 02/05/2018 23:05:09 phandung102001 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1840 KB
422879 02/05/2018 22:50:02 nguyenhoanganh1612001 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2188 KB
422870 02/05/2018 22:32:07 nguyenhoanganh1612001 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
422711 01/05/2018 23:39:33 duongtc1 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
422556 01/05/2018 09:48:01 phuongthao2001 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
422199 29/04/2018 18:27:25 minhhung8901 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 0 ms 1920 KB
422148 29/04/2018 16:28:28 hieu22012001 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
422061 29/04/2018 11:13:39 hotuanhung CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2724 KB
421992 29/04/2018 08:04:07 hieu22012001 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
421958 28/04/2018 22:45:14 phandung102001 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1892 KB
421384 26/04/2018 08:37:28 anhducpn67 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
421382 26/04/2018 08:13:51 vuhongson CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
420352 22/04/2018 09:02:30 wearejustfriends CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2168 KB
418681 16/04/2018 11:49:27 cyb3 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2328 KB
418382 15/04/2018 11:52:31 dangkhoa_pascal CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2868 KB
416729 12/04/2018 23:07:56 8man CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 31 ms 4580 KB
414697 08/04/2018 10:43:58 haiyenk98lhp CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2896 KB
412035 01/04/2018 16:30:23 __________ CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2584 KB
411854 31/03/2018 22:48:58 khab1706592 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
411707 31/03/2018 16:15:50 ngocviphb CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
411457 30/03/2018 22:06:07 thaibabao CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
410524 28/03/2018 18:59:31 ngocminh CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1788 KB
409819 27/03/2018 08:33:05 tinhochbt CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
407971 22/03/2018 17:45:46 trananhprince CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
406420 19/03/2018 15:19:53 hiepnguyenhue2002 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1972 KB
405922 16/03/2018 23:21:11 davic_2001 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3416 KB
405178 15/03/2018 04:44:54 congson123 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2096 KB
405156 14/03/2018 23:20:21 hoa8a3_tdn2017 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3252 KB
404996 14/03/2018 17:11:33 kami CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2848 KB
404576 13/03/2018 21:13:03 hieu22012001 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
402872 12/03/2018 03:44:51 hungbmt1503 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
402337 10/03/2018 15:01:29 pandazt1 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 4112 KB
401912 08/03/2018 22:33:41 thao05052k2 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
401484 07/03/2018 10:14:28 dangminhtuan CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2972 KB
401197 06/03/2018 09:16:21 phuongthao2001 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
401138 05/03/2018 22:51:43 hung8901 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
401119 05/03/2018 21:19:19 matma CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2228 KB
400988 05/03/2018 10:57:02 thanhqt2002 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
399801 01/03/2018 16:05:45 nguyenducthai1312 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2968 KB
399800 01/03/2018 16:05:43 tragiang23 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
399794 01/03/2018 16:01:27 phuongthao2001 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
399793 01/03/2018 15:59:12 luulong0302 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
399792 01/03/2018 15:57:53 emmasherry CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2256 KB
399788 01/03/2018 15:54:26 nguyenbaquangkhai CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
399785 01/03/2018 15:52:40 hung8901 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 31 ms 2804 KB
399780 01/03/2018 15:46:28 anhiunhunguyet CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
399767 01/03/2018 15:37:03 vuthithuhuong CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 4472 KB
399755 01/03/2018 15:23:50 nhungpham CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
399750 01/03/2018 15:21:18 12345678 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
399739 01/03/2018 15:10:28 hotuanhung CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2772 KB
399737 01/03/2018 15:10:12 vuhongson CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2712 KB
399723 01/03/2018 14:51:31 kanjiake CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
399718 01/03/2018 14:43:33 duongtc1 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2348 KB
399714 01/03/2018 14:40:47 tqhuy2502 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
399712 01/03/2018 14:38:54 vhoang CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 5792 KB
399711 01/03/2018 14:38:39 minhys CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2776 KB
398931 26/02/2018 18:43:57 nguyenquanglinh2001 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2976 KB
398197 23/02/2018 12:13:45 darkplayer0211 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1912 KB
395747 11/02/2018 16:44:25 php122002 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 171 ms 1804 KB
395746 11/02/2018 16:42:26 php122002 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 703 ms 1808 KB
395163 08/02/2018 16:34:58 tn902329 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2260 KB
394611 06/02/2018 15:55:27 2221113513 CATU2 - Cái túi 2 Python 3 Accepted 62 ms 5264 KB
392947 31/01/2018 13:49:48 duongbp1990 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1952 KB
392322 29/01/2018 15:23:00 pumpum4141 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2256 KB
391499 26/01/2018 22:09:44 giangvu258 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
390457 24/01/2018 20:53:51 vudet11 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2952 KB
390454 24/01/2018 20:45:43 gonproro123 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 0 ms 1992 KB
390398 24/01/2018 16:32:46 SavarinJames CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2608 KB
390369 24/01/2018 15:51:54 dark_knight152 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1932 KB
390329 24/01/2018 15:08:49 vudet11 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
390212 24/01/2018 09:23:10 skt_huydinh CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2296 KB
390023 23/01/2018 15:50:15 qwertyasd CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2292 KB
389979 23/01/2018 15:03:05 longtruongdt2001 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2108 KB
389951 23/01/2018 14:33:22 username CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2332 KB
389937 23/01/2018 14:15:50 ntn122 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1980 KB
388626 22/01/2018 16:55:07 FujiVN CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
387954 20/01/2018 16:03:55 SavarinJames CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
387194 18/01/2018 15:22:29 hoang CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2372 KB
385781 14/01/2018 16:41:51 huy9a1 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3012 KB
385755 14/01/2018 16:03:03 ntd992003 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
383044 08/01/2018 09:17:56 hien_jeony CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1960 KB
382669 07/01/2018 07:52:58 quyenmmai CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2396 KB
382588 06/01/2018 20:23:43 thamtudeptrai007 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2288 KB
382510 06/01/2018 15:49:37 kyonest12 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2280 KB
382461 06/01/2018 13:47:35 adladl CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 234 ms 1840 KB
382427 06/01/2018 10:22:14 phambichngoclamson2002 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
382409 06/01/2018 09:57:22 phambichngoclamson2002 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
382406 06/01/2018 09:53:11 quyenmmai CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2392 KB
382403 06/01/2018 09:49:05 doduc2652002 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
382398 06/01/2018 09:41:56 doduc2652002 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
381550 04/01/2018 19:57:45 quynhco275 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2292 KB
381034 02/01/2018 21:52:37 ylfengyou CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1972 KB
380912 02/01/2018 16:06:49 dinhthanhnga06 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 265 ms 1884 KB
380620 02/01/2018 09:09:44 codera3k48 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
379973 01/01/2018 13:53:37 Ledacthuong2210 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3412 KB
379459 31/12/2017 09:14:29 toida12chu CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3004 KB
379427 31/12/2017 01:02:27 trungpro531998 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2876 KB
379142 30/12/2017 00:11:27 chamchamcham CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
377830 26/12/2017 17:57:50 thienbaotb CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2904 KB
376675 21/12/2017 15:14:08 vinhntndu CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2224 KB
376529 20/12/2017 18:17:32 hoainam CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
375072 14/12/2017 22:43:55 trungtt123 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 3316 KB
373336 08/12/2017 22:16:50 manhh15 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2860 KB
373272 08/12/2017 20:02:38 darkdragon02 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2292 KB
373189 08/12/2017 15:55:54 lcnguyendang123 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2256 KB
372440 06/12/2017 10:48:13 pacboy002 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 4260 KB
372404 06/12/2017 01:52:21 khuongle CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 3000 KB
372355 05/12/2017 22:55:28 emhocdem070 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2544 KB
371843 04/12/2017 20:54:11 vikhangcqt171 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
370239 01/12/2017 22:28:54 vikhangcqt171 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
369848 01/12/2017 10:11:43 minhys CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
369270 30/11/2017 11:58:45 namtao97 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2592 KB
368719 29/11/2017 09:53:54 flightlessbird CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2888 KB
368696 29/11/2017 08:45:54 luxabu CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 0 ms 1960 KB
368565 28/11/2017 22:11:37 huynhtuan17ti CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2604 KB
367096 27/11/2017 20:32:21 tiendiep9a1 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
366733 27/11/2017 07:58:23 long_thathu CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
365430 24/11/2017 15:19:43 thanhquang CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
362866 19/11/2017 21:34:58 haiphong CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 0 ms 2260 KB
361934 17/11/2017 17:21:00 chinhd17ht01tdmu CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2516 KB
360948 16/11/2017 08:46:17 doanthetai2005 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 0 ms 2252 KB
360880 15/11/2017 23:28:36 Hieu_sqtt CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
360878 15/11/2017 23:25:41 Hieu_sqtt CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
360393 15/11/2017 14:42:51 choitankde22 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1932 KB
360173 14/11/2017 22:23:27 SONBE1997 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
359852 14/11/2017 15:28:21 dtskeosua CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
358688 13/11/2017 08:25:34 qwerty212 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2612 KB
358540 12/11/2017 21:55:13 NMPACM CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 0 ms 1988 KB
358493 12/11/2017 20:45:59 Trongtuank8 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 3008 KB
357420 11/11/2017 00:12:33 huyvuhp CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1968 KB
357328 10/11/2017 22:02:49 nguyenvanduck98lhp CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2284 KB
355217 08/11/2017 14:19:14 quangtienlkhigh CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2844 KB
354784 07/11/2017 20:30:03 min3012001 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
354645 07/11/2017 16:04:37 freepascal CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3040 KB
350747 02/11/2017 10:22:40 Minatokaze CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
350707 02/11/2017 08:57:34 Mecu CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 0 ms 2260 KB
349871 01/11/2017 07:18:06 hoan2k1 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
349340 31/10/2017 16:04:46 trongthu CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
348420 30/10/2017 15:56:07 NhatKhanh CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1936 KB
348239 30/10/2017 11:01:14 manhhungking CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2372 KB
347955 29/10/2017 21:29:21 trungcbg CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2576 KB
347365 28/10/2017 20:42:39 christzy CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3204 KB
347021 28/10/2017 09:48:33 linhbeo1210 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
343869 24/10/2017 14:39:52 tinhhk15 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
341920 21/10/2017 16:01:43 hoangphuc12510 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3388 KB
341262 20/10/2017 20:02:12 tinhhk15 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
341254 20/10/2017 19:47:30 bleu_rose CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
339329 18/10/2017 09:43:42 bluecat9x CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
337324 15/10/2017 17:29:36 quetoiohue CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2608 KB
335378 13/10/2017 08:59:48 caovantheanh CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1972 KB
329930 06/10/2017 14:23:23 vokhanhan25 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3012 KB
329659 05/10/2017 23:17:29 vietyb00 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
328098 03/10/2017 05:21:00 nvminhtam2201 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3000 KB
325558 29/09/2017 20:28:55 noatall2404 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2596 KB
323933 27/09/2017 21:17:10 Tu2112003 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3208 KB
323478 26/09/2017 21:18:00 21cm CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 31 ms 2604 KB
322658 25/09/2017 19:07:56 hoangtrung080697 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
322591 25/09/2017 16:03:54 hanhhuyenit1619 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2616 KB
321212 22/09/2017 22:55:16 coderkcdhv CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
320896 22/09/2017 11:07:06 anh76qn CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2588 KB
320876 22/09/2017 10:40:25 hiruma2001 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
320714 21/09/2017 23:33:14 honghoa2k2z CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2636 KB
320470 21/09/2017 10:55:10 ducbp CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3272 KB
320461 21/09/2017 10:31:48 minhys CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 3384 KB
318957 18/09/2017 15:31:34 Deepsea CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 3944 KB
318272 17/09/2017 08:13:57 phamngochoat30 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
317780 16/09/2017 00:07:16 hs2huyenngoc CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 218 ms 1848 KB
316896 14/09/2017 09:22:50 hahpuc CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
315783 11/09/2017 22:38:29 fuliver123 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
315225 11/09/2017 06:08:17 trongtai37 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 0 ms 1100 KB
315215 11/09/2017 01:00:23 8man CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3028 KB
315213 11/09/2017 00:47:56 8man CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3028 KB
315211 11/09/2017 00:41:48 8man CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3024 KB
313747 07/09/2017 06:35:12 sonnguyen0612 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
312649 03/09/2017 20:41:00 tranthanhhai CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2644 KB
312339 03/09/2017 13:31:12 minhthu20201 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3004 KB
311798 01/09/2017 23:21:01 nguyentrungthanh CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
311761 01/09/2017 21:22:19 congson123 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2356 KB
311461 31/08/2017 23:38:41 Force1 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
310976 30/08/2017 15:42:18 nguyenducthai1312 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2780 KB
310975 30/08/2017 15:42:05 vhoang CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 31 ms 2660 KB
310958 30/08/2017 15:24:50 vuhongson CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 31 ms 2952 KB
310956 30/08/2017 15:23:15 duongtc1 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2724 KB
310571 29/08/2017 15:53:19 Godloveme CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 31 ms 3248 KB
310513 29/08/2017 14:48:24 duongtc1 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2696 KB
309479 26/08/2017 21:20:58 CUTI CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1956 KB
309395 26/08/2017 15:25:33 congthangk36d CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1912 KB
307705 21/08/2017 21:08:29 tronghk14 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2720 KB
307671 21/08/2017 19:55:49 ABC_XYZ CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3280 KB
307633 21/08/2017 16:46:45 tebrotien CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
306407 18/08/2017 14:46:49 iostream CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2492 KB
305342 16/08/2017 08:55:54 dangquangthang0001 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
304986 15/08/2017 17:16:36 nam288 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
304625 14/08/2017 17:00:58 uongnuocbangmom CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 0 ms 2256 KB
302457 09/08/2017 10:16:20 nhpntz0t CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2304 KB
302140 08/08/2017 14:32:39 up_out_of_all CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
300209 31/07/2017 13:50:56 iostream CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2572 KB
300146 31/07/2017 08:42:08 NgocBao2786 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2596 KB
300145 31/07/2017 08:40:54 NgocBao2786 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 6424 KB
298651 25/07/2017 14:50:42 skydriver001 CATU2 - Cái túi 2 Java 8 Accepted 187 ms 17792 KB
298511 24/07/2017 22:00:57 Violet CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
295977 16/07/2017 17:48:23 Nhokkz CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3072 KB
295976 16/07/2017 17:37:46 nguyentandat1502 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 171 ms 2480 KB
295900 16/07/2017 11:42:35 dasea CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3008 KB
295883 16/07/2017 10:41:32 thienlong CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 3004 KB
295321 14/07/2017 11:14:16 iostream CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2544 KB
294317 11/07/2017 14:55:06 huw CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3368 KB
293439 08/07/2017 02:29:07 okeomachnha CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 0 ms 2520 KB
290993 26/06/2017 16:41:59 saothuaduoc CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 78 ms 2752 KB
290133 23/06/2017 09:08:34 khoinguyentdmu CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
289777 22/06/2017 00:05:58 balobola CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2588 KB
289468 20/06/2017 22:13:44 congson123 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
288514 16/06/2017 21:46:19 epricesx CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2860 KB
288361 16/06/2017 12:46:59 NguyenMinhTam CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1904 KB
287682 13/06/2017 22:51:06 hoanmalai CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2500 KB
287152 12/06/2017 10:20:26 ndcoutinho CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
286840 11/06/2017 00:08:34 hoangthuhang CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2616 KB
286352 09/06/2017 02:19:47 Disconnect CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 0 ms 2548 KB
286168 08/06/2017 16:48:03 my_crush_hates_me CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 0 ms 2556 KB
286007 07/06/2017 21:27:53 zminhthinhsd1 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3028 KB
285361 04/06/2017 13:39:31 lotac CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 3120 KB
284413 31/05/2017 15:56:07 nguyenducptit CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 0 ms 2580 KB
284412 31/05/2017 15:53:22 nguyenducptit CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2596 KB
283238 25/05/2017 16:06:33 bht15420 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
283234 25/05/2017 15:58:17 vanvan CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 0 ms 1044 KB
282394 22/05/2017 18:36:01 nganhvu CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2500 KB
281583 19/05/2017 17:37:21 casaumayman CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
279760 16/05/2017 16:03:19 dangcuong_123 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1944 KB
279344 15/05/2017 10:48:42 quynhnhi144 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
279078 13/05/2017 23:12:29 banhquocdanh CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1932 KB
279024 13/05/2017 21:02:41 MINHKHANG CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
277922 12/05/2017 22:52:25 madaunhan CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
277735 12/05/2017 15:39:28 beobobot CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
277733 12/05/2017 15:29:34 beobobot CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
277241 10/05/2017 20:33:06 frostpixel CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
276110 07/05/2017 09:37:05 hungto CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1908 KB
276107 07/05/2017 09:28:54 NTBT1997 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
275177 02/05/2017 14:51:29 123B CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2284 KB
275033 01/05/2017 21:54:16 phbhan CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2324 KB
274567 29/04/2017 14:08:35 doquangdat CATU2 - Cái túi 2 Java 8 Accepted 171 ms 17744 KB
273660 25/04/2017 18:59:34 duyqnguyenle CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
273343 24/04/2017 14:53:13 omega1100100 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
273148 23/04/2017 22:06:47 sieuga2712 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2332 KB
272428 21/04/2017 08:01:41 addwadec CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
270605 14/04/2017 08:19:24 anhducpn67 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 3252 KB
270604 14/04/2017 08:05:59 vuhongson CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1984 KB
270468 13/04/2017 18:03:27 NPL CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 9820 KB
268824 07/04/2017 23:42:26 Phingubò CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2300 KB
268487 07/04/2017 14:02:46 fromzerotomaster CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2240 KB
268103 06/04/2017 18:35:56 Duongnguyen CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2240 KB
267585 05/04/2017 16:17:36 Raito CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
267579 05/04/2017 16:02:05 vuminhthanh CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
267566 05/04/2017 15:49:29 tqhuy2001 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
267556 05/04/2017 15:41:37 tuanils111 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
267553 05/04/2017 15:37:13 vubom01 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
267541 05/04/2017 15:16:38 holyshit CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
267537 05/04/2017 15:10:34 thaolinhils CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
267513 05/04/2017 14:57:21 thaolinhils CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
267266 05/04/2017 07:19:37 ngophuthinh CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3192 KB
267265 05/04/2017 07:16:20 vokhanhan25 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2932 KB
265383 31/03/2017 14:51:42 addwadec CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 0 ms 1900 KB
264900 29/03/2017 22:55:58 tqhuy2502 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
264882 29/03/2017 22:20:51 tuan CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2136 KB
264881 29/03/2017 22:20:39 tuan CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2136 KB
264867 29/03/2017 21:57:44 tuan CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2136 KB
264814 29/03/2017 20:51:52 anhducpn67 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
264704 29/03/2017 12:43:32 johntitor CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 0 ms 1884 KB
263880 27/03/2017 14:23:50 duongcscx CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
263877 27/03/2017 14:21:42 duongcscx CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
263876 27/03/2017 14:21:08 duongcscx CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2964 KB
263872 27/03/2017 14:18:37 duongcscx CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2964 KB
263116 25/03/2017 18:42:43 aquawind0130 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 0 ms 1924 KB
263071 25/03/2017 15:53:09 linhlrx CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2980 KB
263064 25/03/2017 15:01:48 tansang CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 0 ms 2772 KB
262932 24/03/2017 22:00:19 min3012001 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
262829 24/03/2017 16:13:04 SlothSe7en CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2992 KB
262591 23/03/2017 22:48:14 harrison CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2500 KB
262267 23/03/2017 08:56:09 chaats CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
261794 22/03/2017 08:06:19 manhcuongcvp CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2084 KB
261745 22/03/2017 04:22:09 DP CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
261459 21/03/2017 10:54:58 Adam_Kyle CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
261238 20/03/2017 21:28:16 thedblaster CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
260295 18/03/2017 14:58:42 MHQ CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2248 KB
259554 17/03/2017 18:55:43 doituyentin CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3024 KB
259327 17/03/2017 10:51:21 phamtrunghieuntp CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 3252 KB
259069 16/03/2017 21:39:52 sushi CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2608 KB
258261 14/03/2017 22:50:20 min3012001 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1976 KB
257922 14/03/2017 07:59:50 duongcscx CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3024 KB
257914 14/03/2017 07:52:15 caovanphuc CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2844 KB
256367 10/03/2017 06:30:31 Soledad CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3192 KB
254490 04/03/2017 14:36:46 Winder CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
253718 01/03/2017 22:32:05 quocanh507 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
253566 01/03/2017 16:28:29 nguyentandat CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3444 KB
253419 28/02/2017 22:56:29 hotcamdao CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3116 KB
252856 27/02/2017 16:14:18 nkduc CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
252742 27/02/2017 15:02:22 h_ntu01 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 0 ms 2280 KB
252538 26/02/2017 23:28:48 sieuga2712 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
252499 26/02/2017 22:12:16 hieua2tincvp CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
250698 21/02/2017 12:40:05 thanghkt56 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2068 KB
250680 21/02/2017 11:16:37 lekhaihoan2306 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1932 KB
250573 20/02/2017 22:56:08 ninja_cs CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2992 KB
250441 20/02/2017 20:11:39 yesiambao CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3036 KB
249306 19/02/2017 19:23:21 Winder CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 250 ms 2768 KB
248376 17/02/2017 17:00:16 Hữu_Đăng CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
248253 17/02/2017 10:19:14 duyvtvp1919 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
247973 16/02/2017 19:35:31 nhannguyen95 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2508 KB
246189 11/02/2017 15:29:12 King CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 0 ms 3436 KB
245148 07/02/2017 16:28:54 phamngochoat30 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
245146 07/02/2017 16:27:52 phamngochoat30 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
245145 07/02/2017 16:26:58 nguyenphu63333 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
245144 07/02/2017 16:24:37 nguyenphu63333 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
244818 06/02/2017 09:31:07 try CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3408 KB
244393 03/02/2017 19:14:31 datgk14 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
244002 01/02/2017 14:17:22 VDQ CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3176 KB
243437 28/01/2017 03:45:21 nhatlinh91827 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3220 KB
242448 21/01/2017 15:46:11 kimhuongm1 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
241647 16/01/2017 09:30:53 vietducitchv CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2804 KB
240663 13/01/2017 17:39:32 nvtu CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
240082 11/01/2017 22:24:06 honghoa2k2z CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
239859 10/01/2017 21:09:15 hihihil2010 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
239789 10/01/2017 17:27:03 boychienga1234 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3344 KB
239787 10/01/2017 17:14:33 boychienga1234 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3340 KB
239395 09/01/2017 16:07:55 nguyentruonghoanghai CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3040 KB
239390 09/01/2017 15:51:58 giangbabygo123 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3040 KB
239384 09/01/2017 15:41:37 ngocnhi CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3040 KB
238760 06/01/2017 20:36:40 ARSENAL1886 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1616 KB
237955 04/01/2017 12:56:34 mansblacks CATU2 - Cái túi 2 Java 8 Accepted 156 ms 17824 KB
237252 01/01/2017 20:50:07 SlothSe7en CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
237111 31/12/2016 22:48:26 tuan CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1560 KB
237106 31/12/2016 22:33:37 tuan CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1560 KB
235725 25/12/2016 20:41:50 tranquockhanh CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
233994 22/12/2016 03:04:51 presariohg CATU2 - Cái túi 2 Java 8 Accepted 156 ms 17824 KB
233382 19/12/2016 10:59:12 cavang CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 31 ms 2972 KB
232509 15/12/2016 08:00:39 quocphuong94 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
231603 12/12/2016 15:51:06 chien CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
231221 10/12/2016 23:21:18 Purifier CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2596 KB
230199 08/12/2016 15:13:15 nhquanqt CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
229653 07/12/2016 01:11:34 SunnyAUG CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2384 KB
223798 24/11/2016 22:37:42 NMPACM CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
223095 23/11/2016 21:47:46 phamvankhanh1516 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
220441 19/11/2016 16:16:50 trongtai37 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 3320 KB
219149 17/11/2016 18:18:29 war_for_l0v3 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
217982 15/11/2016 20:18:21 thanhpromu CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1936 KB
217959 15/11/2016 19:45:09 bjnjucun CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
217208 14/11/2016 17:30:41 anhpro96 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
216787 13/11/2016 18:46:50 khoaat CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
214828 11/11/2016 16:20:14 s2lyonking CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
211785 06/11/2016 10:31:00 nguyenlocyh CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
211760 06/11/2016 09:32:50 vietbrave CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
211153 04/11/2016 22:49:33 www CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
210467 03/11/2016 22:17:41 nguyensieuv CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3132 KB
205859 27/10/2016 19:35:25 tranleduy1233 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2848 KB
205616 27/10/2016 14:20:49 thanhpromu CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2372 KB
205383 26/10/2016 23:24:28 caohieu04 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 0 ms 2816 KB
204854 26/10/2016 07:47:53 khoi2410 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1964 KB
204714 25/10/2016 23:06:49 phamvankhanh1516 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
203648 24/10/2016 16:23:09 n0th1ng CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1940 KB
203058 23/10/2016 19:44:47 tmanh17 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2616 KB
200750 21/10/2016 15:19:45 tuyenkbhb CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
200165 20/10/2016 19:11:14 4everkaka CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2636 KB
199534 19/10/2016 19:25:34 hoanqq123 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
195460 13/10/2016 19:52:58 minhtienst135 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3444 KB
195108 13/10/2016 07:55:50 duckhai2102 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
192756 10/10/2016 22:32:22 bidatpro2107 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3180 KB
191496 10/10/2016 09:41:21 zichanchan CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
190282 09/10/2016 00:56:21 giahy2911 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 0 ms 1940 KB
189846 08/10/2016 09:22:53 HoangHungKT23 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
188434 05/10/2016 19:06:03 hungdhv97 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
188299 05/10/2016 14:42:45 vphuong214 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1296 KB
188194 05/10/2016 10:29:10 nkt95bg CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
186038 01/10/2016 19:17:16 phungvitrung CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
185871 01/10/2016 14:05:30 hoangducsmagic CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1544 KB
183401 27/09/2016 15:26:33 qqq CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
183220 27/09/2016 10:16:25 tranquockhanh CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
183141 27/09/2016 00:08:00 MTAZero CATU2 - Cái túi 2 Java 8 Accepted 250 ms 17940 KB
183129 26/09/2016 23:37:31 AnhVu1996 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
181897 24/09/2016 21:03:30 awatjkim CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
179065 19/09/2016 20:39:11 nguvaho CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
178221 17/09/2016 21:22:17 tranvannhancu CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
175653 13/09/2016 20:49:35 kien_ngo CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
174326 12/09/2016 15:38:17 giatuevu CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
173903 11/09/2016 22:26:58 chutuanthong CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
173783 11/09/2016 20:25:03 dqhn123 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
167907 01/09/2016 08:16:23 giacacluong323 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1488 KB
166272 26/08/2016 22:55:18 wInD_MtA CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
165516 25/08/2016 00:47:46 qtuan140101 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 31 ms 1376 KB
165484 24/08/2016 23:06:18 datdi CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
164744 23/08/2016 14:34:31 taycuong CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
162495 15/08/2016 20:52:49 thaiuit CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
162056 14/08/2016 16:42:56 dahaodl CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
159940 09/08/2016 01:05:38 khoi2410 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
156285 27/07/2016 10:44:34 Aoba CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
155071 26/07/2016 15:47:06 long93hv CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
152653 17/07/2016 20:42:40 trainer1234 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
151766 13/07/2016 22:59:01 yingyoh CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
150848 09/07/2016 07:48:33 duahaucc CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
149676 04/07/2016 00:01:47 phuonganh1012 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
149660 03/07/2016 23:23:26 phuonganh1012 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
148765 30/06/2016 11:40:01 thaixuandang CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1544 KB
148580 29/06/2016 16:17:08 thaixuandang CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 187 ms 2744 KB
147697 24/06/2016 10:31:28 Aoba CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
144971 17/06/2016 00:37:42 HoVanAnhK58A2 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
144969 17/06/2016 00:33:43 HoVanAnhK58A2 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
144967 17/06/2016 00:27:10 HoVanAnhK58A2 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
144962 17/06/2016 00:23:02 HoVanAnhK58A2 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
143921 16/06/2016 09:15:58 doinghieng CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1700 KB
143186 12/06/2016 14:56:36 psucoder CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1484 KB
142897 10/06/2016 21:31:24 stevenlethai CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
142158 07/06/2016 12:43:39 hunterhieu CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
141885 06/06/2016 08:52:21 Tree CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
141875 06/06/2016 06:49:34 CUTI CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 31 ms 3080 KB
141639 04/06/2016 21:36:18 giangstellar365 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
141628 04/06/2016 21:10:10 kovliar CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
141338 03/06/2016 20:59:56 yogathanh99 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 31 ms 1568 KB
141001 02/06/2016 16:01:42 sonan CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 31 ms 1568 KB
140993 02/06/2016 15:52:43 huuthinh123 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
138193 27/05/2016 21:58:15 longcvpa2 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 31 ms 1128 KB
136703 19/05/2016 21:26:17 trivonhan CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
136589 19/05/2016 10:43:01 hoang_95125 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
134324 01/05/2016 23:13:11 lvhanh270597 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
133626 26/04/2016 18:07:24 Alvex CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
133332 24/04/2016 12:41:48 ppttll101 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
132657 19/04/2016 20:33:10 Loda CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
132259 17/04/2016 12:29:13 ngonamduonghl CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
130700 12/04/2016 16:14:42 clacck CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1740 KB
129409 05/04/2016 14:21:47 Assassin CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
128547 01/04/2016 22:58:25 Loda CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
128542 01/04/2016 22:34:22 Tiny_199x CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
128537 01/04/2016 22:26:14 hoangthongvo CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
128447 01/04/2016 16:36:13 tranminhkhoa CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1460 KB
128341 01/04/2016 08:21:09 Cherry CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1760 KB
128149 31/03/2016 08:49:26 caothesan CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1460 KB
127228 27/03/2016 14:51:18 trivonhan CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
125717 18/03/2016 14:55:24 nguyenvansu CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
125495 17/03/2016 14:53:40 nguyenxuanhaa3 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
124339 11/03/2016 21:15:00 khangtran CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
123607 08/03/2016 00:48:12 hoangthongvo CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
122763 02/03/2016 16:26:40 quanghsprovp CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 0 ms 1148 KB
122437 29/02/2016 19:07:56 doanphuduc94 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
122364 29/02/2016 09:27:16 nnha CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1408 KB
122361 29/02/2016 09:25:32 kimmy133 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
122359 29/02/2016 09:24:05 huyenthoai101 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1400 KB
122357 29/02/2016 09:22:04 trantienlqd200620 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
122353 29/02/2016 09:20:26 huuhieu2k CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
122349 29/02/2016 09:18:25 thuyduyennguyen CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
121248 23/02/2016 17:34:10 dqhungdl CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
120045 17/02/2016 19:18:11 lvdo92 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
119819 16/02/2016 15:25:33 123vietnam_pro CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1560 KB
119804 16/02/2016 15:01:11 nguyentamdat CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
119094 13/02/2016 17:08:43 dragonballzvip123 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 0 ms 1148 KB
118786 11/02/2016 19:46:07 TQT CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
116757 04/02/2016 11:07:52 datbeohbbh CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
116583 03/02/2016 08:38:55 anhnguyen6529 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1560 KB
116113 30/01/2016 17:54:52 ntanh CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
114562 25/01/2016 23:06:23 huynhduy_hmd CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
113982 22/01/2016 21:31:24 damsanchv CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 156 ms 1796 KB
111826 13/01/2016 12:51:25 dacthai2807 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 0 ms 1148 KB
111705 12/01/2016 15:09:12 xuantruongchv CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
111564 11/01/2016 09:08:18 tiabennita CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
110922 07/01/2016 12:57:51 hth20082000 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
109314 29/12/2015 21:59:17 tranquockhanh CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
109052 28/12/2015 13:06:58 Alvex CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
107145 20/12/2015 17:20:26 huuthinh123 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
106668 17/12/2015 22:57:08 ztrong CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
105152 10/12/2015 15:34:34 phuleethanh CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
105101 10/12/2015 11:14:18 nhinlee CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
105100 10/12/2015 11:14:14 lethimyluyen CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1404 KB
105097 10/12/2015 11:10:57 lethimyluyen CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
105092 10/12/2015 10:55:47 phuleethanh CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1408 KB
105091 10/12/2015 10:54:46 phuleethanh CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
101528 06/12/2015 12:50:02 minhem1231 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
99693 29/11/2015 10:43:39 chungbattu CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
98985 26/11/2015 07:20:40 dhenry CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1492 KB
98984 26/11/2015 07:16:40 dhenry CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1492 KB
98121 23/11/2015 17:01:49 bachnxepu CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
97863 23/11/2015 00:03:28 mp_nino CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 156 ms 1728 KB
97823 22/11/2015 22:56:56 nptn90 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
94032 16/11/2015 23:50:08 Hhcckqnl CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
93267 15/11/2015 21:07:42 hoangvuduyanh CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
93218 15/11/2015 20:03:15 lovelink117 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
92758 14/11/2015 21:40:39 haituanth2 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
92227 13/11/2015 21:19:14 namnguyen123 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
92119 13/11/2015 17:52:43 sesshomalong CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
88980 07/11/2015 08:59:04 sinh34 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 0 ms 1076 KB
87994 04/11/2015 22:26:01 loveTforever CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
87947 04/11/2015 21:28:30 chitam117119 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1376 KB
87912 04/11/2015 20:44:35 Cherry CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 0 ms 1076 KB
87032 02/11/2015 21:10:26 bqlong2k CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1480 KB
86471 31/10/2015 23:47:34 hanhlv270597 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
84158 27/10/2015 19:32:42 TCUCGiang CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 171 ms 1764 KB
83075 25/10/2015 19:03:15 MTAnewbie CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
82112 23/10/2015 00:26:34 UiM CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
80271 19/10/2015 14:32:24 xuanduclb123 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
78968 15/10/2015 16:09:37 toan411998 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1844 KB
76239 08/10/2015 09:24:26 linhit CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
72182 03/10/2015 22:55:36 lovelink117 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3172 KB
65110 19/09/2015 11:35:29 johnwilson CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 0 ms 1900 KB
63702 15/09/2015 09:41:23 phuleethanh CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2348 KB
63274 14/09/2015 09:18:52 hoanghai1998pt CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3188 KB
63191 13/09/2015 22:34:40 MTAZero CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1992 KB
63128 13/09/2015 20:07:58 huynhnhat CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2932 KB
60474 04/09/2015 12:30:14 sonanui CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
60225 03/09/2015 21:26:01 KuroKy CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
57426 26/08/2015 21:42:23 bacthosan CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1988 KB
54132 20/08/2015 00:06:49 JCORE CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 0 ms 1780 KB
50385 07/08/2015 07:58:48 nguyenhanggiang2211 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1784 KB
50286 06/08/2015 10:15:49 mrtan_lovelife CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3088 KB
50220 05/08/2015 19:26:46 npltv CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2904 KB
49851 02/08/2015 20:49:29 nhutrg1998 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
46238 15/07/2015 22:06:42 hinodi_1998 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
46037 14/07/2015 14:03:10 only_love97 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1728 KB
41720 18/06/2015 22:40:46 sen CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
41719 18/06/2015 22:06:11 duongblue CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1940 KB
41717 18/06/2015 21:52:36 minhnguyen CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
37989 30/05/2015 00:09:49 the_c CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2944 KB
37981 29/05/2015 22:20:56 romqn1999 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2960 KB
36645 25/05/2015 21:58:17 middlest CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
36488 24/05/2015 20:17:49 farmerboy CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 0 ms 2060 KB
35932 17/05/2015 23:59:09 glass99ss CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2928 KB
35750 16/05/2015 01:30:37 Algo CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
32877 05/05/2015 21:44:41 mikelhpdatke CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
32773 05/05/2015 01:37:13 AresGod CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 0 ms 1864 KB
32771 05/05/2015 01:13:52 blackfox_1995 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1696 KB
32366 30/04/2015 22:03:51 homealone1 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2368 KB
31979 28/04/2015 12:11:16 nghethuat102 CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 3028 KB
30978 22/04/2015 05:50:16 trungvt130584 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
29659 18/04/2015 13:35:58 namlunoy CATU2 - Cái túi 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1888 KB
27008 11/04/2015 09:50:47 phuchoahodo CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 936 KB
24403 23/03/2015 20:43:32 kieuquocdat123 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1692 KB
23981 22/03/2015 10:09:34 lightkuriboh CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 608 KB
21308 14/03/2015 16:52:48 vuducnhi CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
21237 14/03/2015 00:07:25 vdn1999bxvp CATU2 - Cái túi 2 Free Pascal Accepted 15 ms 2864 KB
15896 09/03/2015 00:05:18 cincout CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 656 KB
11892 11/02/2015 17:50:09 xxxyyyzzz CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 0 ms 644 KB
11558 07/02/2015 11:25:33 dinhvanduy7895 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 628 KB
8565 11/01/2015 02:32:26 stepde14 CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 964 KB
8311 09/01/2015 13:26:23 nxphuc CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 0 ms 856 KB
7716 01/01/2015 23:00:10 conglinh CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
6009 27/11/2014 10:47:21 phamhuuthien CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 932 KB
6008 27/11/2014 10:42:35 phamhuuthien CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 0 ms 664 KB
6001 26/11/2014 23:00:39 phamhuuthien CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 0 ms 668 KB
5764 21/11/2014 19:21:35 voquocthang CATU2 - Cái túi 2 GNU C++ Accepted 15 ms 936 KB
Back to Top