Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
741645 08/04/2020 15:17:31 lvcong97 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
740417 04/04/2020 20:23:55 tungvh04 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
739901 03/04/2020 15:48:42 naruto270504 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
738112 29/03/2020 12:11:18 emLaNewBie TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 888 KB
737145 25/03/2020 21:46:49 anhkhoa09032004 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
737100 25/03/2020 19:58:55 khongcoten002 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
737023 25/03/2020 15:18:25 cuong7 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 1672 KB
733734 17/03/2020 17:14:12 Love TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 816 KB
733733 17/03/2020 17:12:43 Love TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
733731 17/03/2020 17:03:37 Love TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
728217 03/03/2020 14:33:51 BananaOnTheTree TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
727861 02/03/2020 14:31:19 hoktro TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 904 KB
727798 02/03/2020 10:00:01 tienloc_tvn TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
727462 01/03/2020 09:22:15 whoisthatguy TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
727022 28/02/2020 19:42:54 ltmhuy TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
727021 28/02/2020 19:28:14 TruongQuangDung TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
726924 28/02/2020 14:43:19 minhratnhat TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 2004 KB
726912 28/02/2020 13:12:27 lethienquan28052006 TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 2004 KB
726906 28/02/2020 12:32:59 thanthien TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 980 KB
726903 28/02/2020 12:23:10 trong123123 TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 804 KB
726846 28/02/2020 09:58:28 viethaofpc TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 2124 KB
726803 28/02/2020 08:06:23 my147 TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 932 KB
726654 27/02/2020 21:37:59 bin1st090104 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 808 KB
726204 26/02/2020 21:34:41 manhender TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
721904 18/02/2020 06:25:52 maytinhpc TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 2116 KB
721762 17/02/2020 20:29:04 tranthuyan TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
720058 14/02/2020 14:19:19 khongcoten002 TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1084 KB
720040 14/02/2020 13:52:43 baopham19062003kgkgkg TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
719243 12/02/2020 20:10:18 kimngan_tvn TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 2456 KB
719054 12/02/2020 13:57:48 kimcuong_tvn TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 2112 KB
718124 10/02/2020 20:56:12 kuzuma245 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
717949 10/02/2020 16:11:28 perfectshot TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1056 KB
715853 06/02/2020 21:18:27 novaphoenix TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 784 KB
715280 06/02/2020 07:52:37 minhtrieutvn TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
713967 03/02/2020 19:23:38 khanhld TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
712049 30/01/2020 16:33:53 dangtiendung1201 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
709885 25/01/2020 21:17:11 viet2805 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
708252 21/01/2020 20:45:39 HackerMan TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 884 KB
707515 20/01/2020 13:49:07 Quang249 TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
707460 20/01/2020 09:56:40 tahoangquan2 TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
706487 18/01/2020 01:25:35 watanabe2804 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
703596 12/01/2020 16:41:50 pxt9704 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
702535 10/01/2020 21:40:00 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
700087 07/01/2020 13:03:43 ntphong TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 2100 KB
699889 07/01/2020 09:36:37 Turkey TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 864 KB
699885 07/01/2020 09:35:46 Turkey TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1452 KB
694196 28/12/2019 08:52:42 vuong123 TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 932 KB
693574 26/12/2019 16:38:41 duyluan3110 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
692075 23/12/2019 09:14:30 atsichts TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 940 KB
681987 28/11/2019 23:18:23 congthangk36d TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 984 KB
681734 28/11/2019 16:00:44 haiprot1 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
681380 28/11/2019 08:55:09 kiki1999 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
679137 23/11/2019 17:42:53 unglinh TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
676816 21/11/2019 08:27:56 hitu1901 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
676815 21/11/2019 08:22:38 hitu1917 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
676617 20/11/2019 17:51:12 hitu1902 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1956 KB
676595 20/11/2019 16:18:35 hitu1906 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
674868 17/11/2019 08:53:11 ashura2k5501 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 2096 KB
674850 17/11/2019 08:34:19 trantrung TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
674844 17/11/2019 08:26:08 trantrung TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 31 ms 1268 KB
670242 07/11/2019 20:46:23 NQT1998 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
669686 06/11/2019 20:40:36 tuanmapun TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
668090 04/11/2019 01:22:08 ogit403 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
667983 03/11/2019 19:58:20 MaMoi TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
662309 24/10/2019 20:04:47 Fidisk TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
657392 14/10/2019 16:45:26 nguyentrantien2002 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
654465 09/10/2019 16:55:01 ntoan199 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 896 KB
652095 05/10/2019 23:00:30 ThaoAVang TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
652094 05/10/2019 22:59:49 ThaoAVang TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 2172 KB
651334 04/10/2019 21:15:10 094175234 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
651264 04/10/2019 19:45:32 pmt TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 2460 KB
644583 22/09/2019 20:56:04 dfwapekko TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
639895 16/09/2019 15:53:39 lucky_boy TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
639666 15/09/2019 22:53:27 Dan_De_Nui TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
636825 12/09/2019 08:59:19 thienkun TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
636807 12/09/2019 08:39:41 gbking2003 TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
636242 11/09/2019 12:41:38 ct390 TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
635505 10/09/2019 00:06:30 canhtoannct TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
634017 08/09/2019 19:02:07 queanh0220 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1996 KB
633917 08/09/2019 15:13:05 trungkienthcsyenlac TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
633778 08/09/2019 06:39:42 lethimytien TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
630478 30/08/2019 21:55:43 KKdode TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
629516 28/08/2019 15:41:01 lnatuan TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
629437 28/08/2019 14:26:14 nhatanh10102005 TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1280 KB
626091 24/08/2019 15:20:16 taminhquanno21 TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1476 KB
626071 24/08/2019 14:51:18 khanhkjhave TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
625379 22/08/2019 21:44:48 thaolinh TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
624970 22/08/2019 09:55:30 thuy_quynh TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
622697 16/08/2019 14:05:47 nguyetanh10102005 TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
619430 10/08/2019 16:06:19 namlawng123 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
618189 08/08/2019 09:22:17 lequocbinh TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
617571 06/08/2019 19:24:09 hongphongthp TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 820 KB
616651 05/08/2019 01:53:42 trandat TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
615353 02/08/2019 09:07:42 lethienquan28052006 TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 31 ms 1036 KB
611782 26/07/2019 17:49:21 kieutrangxinhh TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
611778 26/07/2019 17:34:23 18T1021208 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 3276 KB
608437 21/07/2019 10:07:16 huuhoangle TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
607480 18/07/2019 13:58:07 trantrung TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
606263 14/07/2019 19:14:31 thedemonstuan TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
606219 14/07/2019 15:22:22 trieutanhung93 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
605608 11/07/2019 22:27:24 casaumayman TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
605506 11/07/2019 16:18:28 baobao07 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
604966 10/07/2019 01:42:19 canhtoannct TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
604061 07/07/2019 20:49:27 quanghuy123 TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 924 KB
603571 05/07/2019 22:07:03 TIN10_VUTRINHHOANG TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
601943 02/07/2019 08:01:53 Sơna1 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
601293 30/06/2019 10:38:49 Sángolympic TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
598492 25/06/2019 20:37:16 rimuru TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
596784 22/06/2019 08:35:57 Gib5102 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
595259 19/06/2019 08:30:24 rangnokapk TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
592889 13/06/2019 23:20:25 trananhprince TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
592647 13/06/2019 14:42:21 ngoctit TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
591923 10/06/2019 22:38:05 ducanh TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 1808 KB
591032 08/06/2019 09:15:04 tuananh778999 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
589729 04/06/2019 07:11:13 masteroffood TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
588652 31/05/2019 16:48:35 anhnguyenroux TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
588120 30/05/2019 10:02:16 khuongvutramanh TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
587056 27/05/2019 14:16:49 totanhiep TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
587050 27/05/2019 13:24:37 ffrederick TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 964 KB
587049 27/05/2019 13:23:14 ffrederick TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
587023 27/05/2019 10:51:48 onehit TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 920 KB
587005 27/05/2019 10:08:02 TTVK TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
585044 21/05/2019 17:01:05 vudangkhoi2003 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
583508 16/05/2019 15:04:43 trung_hieu_k36_chv TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
582329 13/05/2019 09:58:33 luongdang2k3_k36chv TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 932 KB
582323 13/05/2019 09:51:01 dat10tin TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
580741 05/05/2019 22:36:53 leviettttnh TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 956 KB
577693 28/04/2019 12:42:30 dvmduc_k36_chv TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 2484 KB
577603 27/04/2019 21:58:25 trung5kvshthlnqk38b TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
575823 21/04/2019 22:17:54 doanthanhnhat0510 TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
575819 21/04/2019 22:03:23 totanhiep TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
574917 18/04/2019 15:11:39 sorbitol TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
574439 17/04/2019 11:50:20 hoaf13 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 2512 KB
572917 14/04/2019 01:16:02 thanhcong TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
572346 12/04/2019 20:31:26 quochungctg2003 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
571748 10/04/2019 20:33:25 NT17 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
571649 10/04/2019 19:22:43 ntn17102003 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
571441 09/04/2019 23:09:45 HuyHoàng_K36_CHV TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
570463 08/04/2019 11:18:47 giabao2562003 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
570459 08/04/2019 11:16:28 LTThanh TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
570168 07/04/2019 17:58:11 10ngocanh TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
566403 28/03/2019 15:03:00 minhduc2k2vp TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1964 KB
565201 26/03/2019 21:31:51 totanhiep TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
565150 26/03/2019 19:55:43 chanhnghia20 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1788 KB
558178 11/03/2019 10:30:15 vivimini110 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
555706 06/03/2019 17:43:22 thecuongthehieu TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
554943 05/03/2019 08:31:39 tcoder TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
554216 03/03/2019 03:11:46 trungnghia05123 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
553580 01/03/2019 21:37:38 phungduyminh1802 TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
553568 01/03/2019 21:28:40 trananhquan120504 TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
552080 27/02/2019 00:11:24 lengocphuc TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
549275 21/02/2019 10:18:44 knock2810 TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
547473 16/02/2019 18:48:10 bk201 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
546145 13/02/2019 21:19:45 cptkhai TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
543448 05/02/2019 00:10:45 dungdq2002 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
538971 21/01/2019 20:07:02 mnt33 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
535786 13/01/2019 14:31:27 hoangdieu TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
531222 05/01/2019 20:28:14 Kieuthienquyyl TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1680 KB
529578 03/01/2019 14:08:55 nguyenvantien0903 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
522068 01/12/2018 12:15:21 lehoang TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1544 KB
522067 01/12/2018 12:14:43 lehoang TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1544 KB
521966 30/11/2018 22:39:13 minhhaiyl132 TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 84 KB
519541 25/11/2018 20:18:04 ronnienguyen TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
516710 21/11/2018 13:00:29 hitu07 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1384 KB
516562 20/11/2018 23:11:57 hitu08 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
513989 16/11/2018 23:57:37 chinhhi TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
511886 15/11/2018 09:36:59 anhvippro123z TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 31 ms 1080 KB
511165 13/11/2018 22:15:28 hduoc2003 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1512 KB
511164 13/11/2018 22:15:05 hduoc2003 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
511160 13/11/2018 22:13:46 hduoc2003 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 2028 KB
510974 13/11/2018 20:37:42 anhvippro123z TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
509968 12/11/2018 19:39:13 hitu01 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
509020 10/11/2018 21:58:10 vanan9205 TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 2004 KB
508229 09/11/2018 14:25:04 hanhien TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
504555 04/11/2018 16:39:46 khoaat TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1296 KB
499352 27/10/2018 16:32:23 lehoang TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 2492 KB
499326 27/10/2018 16:06:01 Tan98utc TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
498724 26/10/2018 19:45:41 Socola_Đại_Ca TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
498723 26/10/2018 19:45:35 hoanggiang521999 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
498722 26/10/2018 19:45:04 DucThanh97 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
498721 26/10/2018 19:44:56 Enoughtodie99 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 828 KB
498717 26/10/2018 19:44:04 vudangkhoi2003 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
498712 26/10/2018 19:42:23 TICHPX TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 876 KB
497023 24/10/2018 19:55:40 hitu02 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1404 KB
496815 24/10/2018 14:25:00 hitu03 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
493014 19/10/2018 09:20:11 tuancanhktpm TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
484675 10/10/2018 19:27:00 12hooks TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1096 KB
484522 10/10/2018 10:50:52 16122001 TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
482254 06/10/2018 22:31:18 pvannvu2512 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
480437 04/10/2018 20:52:20 huynhthanhtan TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1488 KB
480436 04/10/2018 20:51:20 huynhthanhtan TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1504 KB
478802 02/10/2018 16:30:03 kakaka TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
477061 30/09/2018 09:43:41 Tran_Thanh_Oai97 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
474926 27/09/2018 15:34:40 april2003 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 2284 KB
474309 26/09/2018 15:31:45 luckyboy__qh TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
472598 23/09/2018 22:30:27 mrlihd TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1436 KB
468072 16/09/2018 17:14:18 xikhud TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 976 KB
466598 14/09/2018 14:47:25 ChuyenVanNQD TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
465713 13/09/2018 09:13:42 duong2 TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
464254 10/09/2018 23:35:32 cyb3 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 2444 KB
462706 08/09/2018 16:26:50 haicao2805 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 31 ms 1752 KB
461863 07/09/2018 14:46:55 Minatokaze TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
461755 07/09/2018 10:35:05 nguyenanhsnake TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 0 ms 1044 KB
461669 07/09/2018 00:23:31 ngocdoan2661 TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
461575 06/09/2018 22:00:57 Linh_kuty TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
461554 06/09/2018 21:32:59 BVs_cớp TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1336 KB
456683 28/08/2018 19:31:45 LongÇhampion TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
456461 28/08/2018 10:26:51 HHHHHHHH TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
455856 26/08/2018 15:01:23 huuthien1102 TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
454704 23/08/2018 14:56:23 duong2 TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
454679 23/08/2018 14:35:23 thanhtungmk147 TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
454355 22/08/2018 20:28:19 Meliodas TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
453694 21/08/2018 15:12:19 yasuoghostblade TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 928 KB
453445 20/08/2018 21:06:54 FireArcanist TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
451348 16/08/2018 09:50:06 maihuuton987 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
450116 13/08/2018 14:39:38 duong2 TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
449748 12/08/2018 19:59:23 hoangthuc701 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
449030 10/08/2018 22:18:10 phuongnhi_tran_1206 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
447214 04/08/2018 18:12:10 phamductaictk98 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
445227 29/07/2018 22:43:39 an TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
442918 21/07/2018 21:00:09 paradisebay TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
441760 17/07/2018 18:16:12 dungnhannhungoc TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
440815 13/07/2018 15:56:11 buihoat2003 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
440699 13/07/2018 09:57:07 anhduy1811 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
440697 13/07/2018 09:56:32 paradisebay TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
440696 13/07/2018 09:56:24 anhduy1811 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
440694 13/07/2018 09:54:03 paradisebay TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1952 KB
440693 13/07/2018 09:53:23 anhduy1811 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1640 KB
439757 10/07/2018 10:02:35 chaukhanh2003 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
438521 05/07/2018 09:23:26 xuanvuong TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
437473 29/06/2018 19:26:53 kaitoukid1609 TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1332 KB
434545 19/06/2018 21:42:46 thelightvn TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
434475 19/06/2018 16:53:18 iostream TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
431679 08/06/2018 22:31:41 vantien077 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
424242 12/05/2018 11:21:32 yeahboy27 TAHO - Tặng hoa 20/11 Python 3 Accepted 46 ms 1576 KB
423880 10/05/2018 16:36:33 YeuEmTuCaiNhinDauTien TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
420564 22/04/2018 23:38:26 itsukashido TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
419716 20/04/2018 11:16:02 dangkhoa_pascal TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
419139 18/04/2018 07:22:14 giangbabygo123 TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1392 KB
418234 14/04/2018 19:12:59 bibinguyen TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
416350 12/04/2018 13:22:22 Love4T144 TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
412631 03/04/2018 09:24:30 karasu TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
412629 03/04/2018 09:22:16 karasu TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1516 KB
412628 03/04/2018 09:21:24 karasu TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
408901 24/03/2018 22:38:32 vinhntndu TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 31 ms 1024 KB
407117 21/03/2018 08:35:31 letanminhtoan TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
407063 21/03/2018 07:57:11 loc258 TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
406266 18/03/2018 21:09:12 thao1234 TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1376 KB
405544 15/03/2018 19:37:20 ngocminh TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
401897 08/03/2018 20:45:01 bach123 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
393722 02/02/2018 15:47:41 okeomachnha TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 988 KB
392954 31/01/2018 14:11:10 pumpum4141 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
392953 31/01/2018 14:00:25 duongbp1990 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
392326 29/01/2018 15:27:34 khaquoc1601 TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1204 KB
388734 22/01/2018 21:43:34 quangntu TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
388706 22/01/2018 21:20:58 toila4120 TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
387787 20/01/2018 08:24:55 GấuBéoIT TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
387382 18/01/2018 23:37:35 buihoat2003 TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1492 KB
387381 18/01/2018 23:37:20 buihoat2003 TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1952 KB
387380 18/01/2018 23:34:53 buihoat2003 TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1492 KB
387020 18/01/2018 07:12:24 gtneopuv TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
385399 13/01/2018 20:50:28 LukH TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1572 KB
385348 13/01/2018 20:07:34 lcnguyendang123 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 2016 KB
379405 30/12/2017 22:30:31 huy9a1 TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
377717 26/12/2017 12:15:42 votrunghieu9a2 TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
369056 29/11/2017 22:36:41 trungtt123 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
358448 12/11/2017 20:16:24 hoangtrung080697 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
358122 12/11/2017 10:03:33 thanhchuongitc TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
357775 11/11/2017 16:48:56 freepascal TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
356961 10/11/2017 14:36:13 bigkoro TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
356548 09/11/2017 22:15:24 kazutohbt TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
354399 07/11/2017 10:53:27 tiendiep9a1 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
351284 02/11/2017 19:00:30 trainolp2017 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1484 KB
349870 01/11/2017 07:18:00 hoan2k1 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
346534 27/10/2017 14:55:04 frostpixel TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
346375 27/10/2017 09:30:51 Luthaihoc TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
344184 24/10/2017 20:23:28 trongthu TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
342685 22/10/2017 19:40:20 vikhangcqt171 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
341366 20/10/2017 21:47:00 tinhhk15 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
341172 20/10/2017 16:08:09 qwerty212 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
339858 19/10/2017 03:42:56 anhbannho147vn TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
334181 11/10/2017 21:09:51 masterv TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
330695 07/10/2017 09:48:07 sonnguyen0612 TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
324829 28/09/2017 20:12:20 khoinguyentdmu TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
323846 27/09/2017 17:56:53 nhpntz0t TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
322612 25/09/2017 17:24:01 phamvankhanh1516 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
322452 24/09/2017 23:37:20 coderkcdhv TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
321795 24/09/2017 07:20:43 honghoa2k2z TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
317480 15/09/2017 15:10:10 0000000000 TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1484 KB
316412 13/09/2017 15:00:11 duongtc1 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
316410 13/09/2017 14:57:46 vhoang TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
315376 11/09/2017 10:28:09 hotuanhung TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
311439 31/08/2017 22:33:24 hungk36b TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
311175 31/08/2017 08:12:49 duongtc1 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
310906 30/08/2017 14:20:51 caubedaumat TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
310866 30/08/2017 13:14:23 anh76qn TAHO - Tặng hoa 20/11 Java 8 Accepted 171 ms 17412 KB
310861 30/08/2017 13:06:32 anh76qn TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 1476 KB
310244 28/08/2017 18:51:04 blebleble TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
310201 28/08/2017 16:29:31 vuhongson TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
310167 28/08/2017 15:48:05 nguyenducthai1312 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1416 KB
310035 28/08/2017 14:42:53 ABC_XYZ TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
309998 28/08/2017 14:25:54 tqhuy2502 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
309988 28/08/2017 14:21:19 anhducpn67 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
306088 17/08/2017 19:27:43 huytmdj TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
305578 16/08/2017 15:39:35 Nhokkz TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1208 KB
305529 16/08/2017 14:51:38 duonga1 TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
305528 16/08/2017 14:51:26 Quân1 TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
305519 16/08/2017 14:47:20 Tunga1 TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 936 KB
305516 16/08/2017 14:44:48 duonga1 TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1180 KB
305513 16/08/2017 14:43:04 Quân1 TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
304935 15/08/2017 16:08:49 Tran_Thanh_Oai97 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
304916 15/08/2017 15:52:15 NhatKhanh TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
304902 15/08/2017 15:31:33 tebrotien TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
304609 14/08/2017 16:26:12 Godloveme TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
304605 14/08/2017 16:21:34 Ledacthuong2210 TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
297154 20/07/2017 09:06:52 dangquangthang0001 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
290024 22/06/2017 20:16:51 hoanmalai TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
288156 15/06/2017 15:52:42 MINHKHANG TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1268 KB
283720 27/05/2017 23:23:17 phbhan TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
283476 26/05/2017 12:13:55 tuan TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
283473 26/05/2017 12:07:39 tuan TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1292 KB
279257 14/05/2017 22:02:43 dinhvanhuy98 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1716 KB
277154 10/05/2017 11:48:47 tuan TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
276742 09/05/2017 07:29:46 dats2007 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1548 KB
275047 01/05/2017 22:23:24 123B TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
272973 23/04/2017 04:02:43 Disconnect TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
271986 19/04/2017 14:33:08 nguyenducptit TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
271985 19/04/2017 14:30:38 nguyenducptit TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
271250 16/04/2017 15:23:29 tranthanhhai TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
269739 11/04/2017 09:16:44 letuannghia194 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
267471 05/04/2017 13:49:21 HUT_Bamboo TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
264828 29/03/2017 21:13:57 huynhdinhhiep TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 892 KB
264730 29/03/2017 15:21:10 nguyenhoangnam TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
262866 24/03/2017 19:44:54 Adam_Kyle TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
262856 24/03/2017 18:59:42 nguyenhaan TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
262523 23/03/2017 19:59:02 nkduc TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
260097 18/03/2017 09:33:27 doituyentin TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
257345 12/03/2017 16:35:11 kimhuongm1 TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
257342 12/03/2017 16:28:24 nguyenphu63333 TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
257330 12/03/2017 16:09:34 havusonkiem TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
257301 12/03/2017 15:59:01 NTTrung3112 TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
257300 12/03/2017 15:58:57 phamngochoat30 TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
257297 12/03/2017 15:58:23 thanhnhap TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
255566 07/03/2017 16:44:16 ngocthien TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
255148 06/03/2017 08:26:48 duyvtvp1919 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
254613 04/03/2017 16:57:33 vphuong214 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
254025 03/03/2017 09:14:32 rick_fam0us TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
248507 17/02/2017 22:06:54 hoangnguyenhk14cqt TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
248446 17/02/2017 20:39:09 ngonamduonghl TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
246633 12/02/2017 20:08:50 nguyentandat TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
244703 05/02/2017 18:33:32 quetoiohue TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
244652 05/02/2017 15:14:24 hoangthuhang TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
244614 05/02/2017 10:50:13 linhlrx TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
240024 11/01/2017 20:14:54 honghoa2k2z TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1096 KB
239556 10/01/2017 10:20:01 ARSENAL1886 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
233319 18/12/2016 21:59:32 bvhop341999 TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 868 KB
229478 06/12/2016 17:46:25 nhquanqt TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
227921 01/12/2016 23:30:48 sony TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
227895 01/12/2016 22:29:34 datgk14 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
227894 01/12/2016 22:28:29 datgk14 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
227890 01/12/2016 22:23:59 datgk14 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
227844 01/12/2016 21:28:35 hihihil2010 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
227399 30/11/2016 21:04:00 chaats TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
227397 30/11/2016 21:02:23 hoainam TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
226023 27/11/2016 23:03:02 trainer1234 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1480 KB
223780 24/11/2016 22:09:49 ducquynhfptk12 TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
220192 18/11/2016 22:50:18 nguyenthang TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
220153 18/11/2016 21:32:25 anhpro96 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
220100 18/11/2016 19:22:52 k4mjk4mjz3 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
216290 12/11/2016 15:09:21 dqhn123 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
215214 12/11/2016 09:12:10 Hieu_sqtt TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
211003 04/11/2016 20:14:23 noatall2404 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
210353 03/11/2016 20:14:40 minhquangsqtt TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 792 KB
210030 03/11/2016 00:36:37 nguyentandat1502 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
207903 30/10/2016 22:15:28 bjnjucun TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1244 KB
198392 18/10/2016 09:06:31 hoangducsmagic TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
198249 17/10/2016 23:21:26 datdi TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
194348 12/10/2016 07:13:38 songlahyvong TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
194144 11/10/2016 20:27:40 hungdhv97 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
190318 09/10/2016 07:38:47 junlexo TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
189196 06/10/2016 21:45:06 phungvitrung TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
184516 29/09/2016 14:16:52 quanghsprovp TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
183425 27/09/2016 15:41:43 parkouryb TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
178707 18/09/2016 22:11:06 hieua2tincvp TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
177246 15/09/2016 21:39:04 yuu TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
177207 15/09/2016 20:52:49 thanhquang TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
175723 13/09/2016 21:27:05 bachnxepu TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
168475 02/09/2016 22:57:55 tkhenry TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
168152 02/09/2016 00:56:02 awatjkim TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
168135 01/09/2016 23:13:27 lvdo92 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
167846 31/08/2016 22:46:35 ktx123321 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
165775 25/08/2016 15:34:35 cmtanphat TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
164425 22/08/2016 18:58:29 damsanchv TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
164063 21/08/2016 11:36:55 dahaodl TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
163930 20/08/2016 21:15:58 thaiuit TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 0 ms 1116 KB
160843 11/08/2016 14:43:24 qqq TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
160840 11/08/2016 14:32:08 vophuanpig TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
160559 10/08/2016 20:47:49 Nhoem TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
159614 08/08/2016 14:25:35 nkt95bg TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
155049 26/07/2016 15:14:23 phan TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
153396 19/07/2016 23:22:55 caothesan TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
149386 02/07/2016 13:21:01 leducthinh0409 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
143718 14/06/2016 21:46:09 belphegor102 TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 31 ms 1296 KB
143611 14/06/2016 12:53:18 hunterhieu TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
142612 09/06/2016 15:54:24 nguyenxuanhaa3 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
142452 08/06/2016 19:49:35 hoangthongvo TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
142253 07/06/2016 20:42:12 proxike TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 31 ms 1280 KB
140760 01/06/2016 20:27:08 4everkaka TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
139196 29/05/2016 11:42:37 mycountry TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
134748 05/05/2016 23:24:39 khangtran TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
134326 01/05/2016 23:18:49 ntanh TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
132556 18/04/2016 22:07:50 tranlethanhphan TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
123564 07/03/2016 21:58:59 TQT TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
117904 05/02/2016 21:01:50 dqhungdl TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
114468 25/01/2016 16:09:25 duykhamedia TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
110541 05/01/2016 16:00:58 hth20082000 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
109946 02/01/2016 11:50:58 tiabennita TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 2132 KB
106921 19/12/2015 15:17:00 middlest TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
106918 19/12/2015 15:00:32 tranquockhanh TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
105587 11/12/2015 20:27:04 Hint_gokai TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
105555 11/12/2015 19:07:38 vdn1999bxvp TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 0 ms 852 KB
104923 09/12/2015 21:16:35 psucoder TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 896 KB
104716 08/12/2015 22:07:05 koon31 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 896 KB
101085 04/12/2015 19:10:51 minhthuan274 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 900 KB
99940 30/11/2015 00:59:30 hanhlv270597 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
99356 27/11/2015 20:02:13 cyan TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 31 ms 1168 KB
95379 19/11/2015 20:23:59 minhem1231 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
95173 19/11/2015 11:10:12 MTAnewbie TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
89062 07/11/2015 12:44:18 Cherry TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 920 KB
86776 02/11/2015 01:22:34 Hhcckqnl TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 776 KB
86120 31/10/2015 08:32:55 chalker TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 892 KB
85228 29/10/2015 14:00:31 thitcho96 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
85011 28/10/2015 23:33:27 HoVanAnhK58A2 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 828 KB
82131 23/10/2015 08:01:45 loveTforever TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
82125 23/10/2015 03:14:43 cvthang123 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
81247 21/10/2015 15:56:09 kimnhi56th1 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
81203 21/10/2015 13:06:29 anvodacu0112 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 836 KB
79883 18/10/2015 10:40:58 thanhday132 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 0 ms 828 KB
79872 18/10/2015 10:26:54 UiM TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
78857 15/10/2015 09:22:27 toan411998 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
77326 10/10/2015 09:50:57 nguvaho TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
66970 24/09/2015 00:44:06 hungngoquoc TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
61576 07/09/2015 13:41:42 phuleethanh TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
61520 07/09/2015 00:32:12 Khoidaik TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
61519 07/09/2015 00:31:03 Khoidaik TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 892 KB
61517 07/09/2015 00:11:35 Khoidaik TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
61491 06/09/2015 23:01:08 phanthanhnam TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
61327 06/09/2015 17:34:00 MTAZero TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
60127 03/09/2015 17:07:01 wInD_MtA TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1240 KB
50194 05/08/2015 12:14:12 ktlt2014 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
50192 05/08/2015 12:13:25 ktlt2014 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 964 KB
50176 05/08/2015 12:00:12 ktlt2014 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 964 KB
50154 05/08/2015 11:40:07 ktlt2014 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 960 KB
50153 05/08/2015 11:39:21 ktlt2014 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 964 KB
50131 05/08/2015 11:01:22 ktlt2014 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 0 ms 964 KB
50122 05/08/2015 10:44:39 ktlt2014 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 964 KB
49844 02/08/2015 19:46:55 npltv TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
49404 30/07/2015 00:44:59 ngan TAHO - Tặng hoa 20/11 Python 2 Accepted 31 ms 688 KB
48867 25/07/2015 08:10:15 nhutrg1998 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 964 KB
44561 05/07/2015 15:51:09 only_love97 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 940 KB
43379 25/06/2015 15:43:15 hinodi_1998 TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 660 KB
43369 25/06/2015 15:23:41 huynhduy_hmd TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 2648 KB
43025 23/06/2015 18:07:29 mrtan_lovelife TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 704 KB
41744 19/06/2015 00:57:17 the_c TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
41699 18/06/2015 19:15:56 nguyenquoc2211 TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
39681 09/06/2015 14:17:28 nghethuat102 TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 580 KB
39398 05/06/2015 11:28:53 HanhThong TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
36221 22/05/2015 01:08:01 farmerboy TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1768 KB
35693 15/05/2015 16:34:42 middlest TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 1420 KB
32638 03/05/2015 23:49:28 glass99ss TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 880 KB
32108 29/04/2015 13:18:26 mikelhpdatke TAHO - Tặng hoa 20/11 Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
31183 23/04/2015 09:40:53 lamnguyen TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
29592 18/04/2015 00:18:15 Algo TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 932 KB
27444 15/04/2015 21:09:09 phamtan11 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
27193 13/04/2015 05:53:21 trungvt130584 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 776 KB
24162 22/03/2015 21:05:36 kieuquocdat123 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++11 Accepted 15 ms 908 KB
21662 17/03/2015 16:05:52 xxxyyyzzz TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1580 KB
10125 16/01/2015 00:19:08 stepde15 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 0 ms 876 KB
8454 10/01/2015 12:29:12 phuchoahodo TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 944 KB
8330 09/01/2015 22:29:50 nxphuc TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 0 ms 716 KB
8295 09/01/2015 10:40:31 maithu55 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 772 KB
7703 01/01/2015 17:11:31 junking TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
7653 31/12/2014 12:45:18 conglinh TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 940 KB
7048 14/12/2014 01:59:24 thanhbinh0995 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 676 KB
6193 01/12/2014 11:41:24 dinhvanduy7895 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 952 KB
6169 30/11/2014 17:44:18 thienphuc TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
6108 29/11/2014 22:54:24 itntc TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 932 KB
5998 26/11/2014 17:07:30 vusaka TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 672 KB
5927 23/11/2014 17:00:22 haituanth2 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
5884 23/11/2014 15:30:23 duyman94 TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 1684 KB
5695 19/11/2014 23:29:06 phamhuuthien TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 640 KB
5675 19/11/2014 21:35:14 ThienCoder TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 656 KB
5661 19/11/2014 20:42:43 AnhLoc TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
5657 19/11/2014 20:10:10 Daring_Nguyen_Nhu_Y TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
5637 19/11/2014 16:24:46 danh20051995nt TAHO - Tặng hoa 20/11 GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
Back to Top