Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
740914 06/04/2020 15:17:06 Nducnha DISC - Đĩa nhạc GNU C++11 Accepted 125 ms 4288 KB
740800 05/04/2020 21:53:07 ducanh DISC - Đĩa nhạc GNU C++11 Accepted 156 ms 2568 KB
740758 05/04/2020 21:02:11 thieu DISC - Đĩa nhạc Free Pascal Accepted 187 ms 3172 KB
740370 04/04/2020 15:41:49 kuzuma245 DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 375 ms 3612 KB
740319 04/04/2020 13:50:28 cbl_hoanglinh DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 93 ms 2648 KB
735343 19/03/2020 22:31:09 Love DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 46 ms 2652 KB
735248 19/03/2020 19:36:34 Pigpy DISC - Đĩa nhạc Free Pascal Accepted 171 ms 3552 KB
725796 25/02/2020 22:22:27 cbl_conghuynh DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 390 ms 9192 KB
725657 25/02/2020 20:05:54 hoangtrung1801 DISC - Đĩa nhạc GNU C++11 Accepted 203 ms 8056 KB
725652 25/02/2020 19:56:14 thống DISC - Đĩa nhạc Free Pascal Accepted 250 ms 4072 KB
720420 15/02/2020 11:35:34 novaphoenix DISC - Đĩa nhạc Free Pascal Accepted 281 ms 5912 KB
720322 15/02/2020 09:28:04 lethienquan28052006 DISC - Đĩa nhạc Free Pascal Accepted 218 ms 4336 KB
717443 09/02/2020 17:01:52 vanan9205 DISC - Đĩa nhạc GNU C++11 Accepted 78 ms 3124 KB
715926 06/02/2020 22:25:22 vhskillpro DISC - Đĩa nhạc GNU C++11 Accepted 62 ms 2744 KB
715433 06/02/2020 12:15:05 0343249261 DISC - Đĩa nhạc Free Pascal Accepted 265 ms 4332 KB
715335 06/02/2020 10:30:56 tuananh778999 DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 78 ms 2052 KB
715317 06/02/2020 10:03:56 anhnguyenroux DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 125 ms 2244 KB
715292 06/02/2020 09:00:59 hongphongthp DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 46 ms 1912 KB
709831 25/01/2020 16:04:23 anhkhoa09032004 DISC - Đĩa nhạc Free Pascal Accepted 250 ms 4256 KB
709547 24/01/2020 13:49:33 Quang249 DISC - Đĩa nhạc Free Pascal Accepted 218 ms 3868 KB
709082 23/01/2020 13:19:19 tahoangquan2 DISC - Đĩa nhạc Free Pascal Accepted 250 ms 3860 KB
708473 21/01/2020 23:12:25 haupas DISC - Đĩa nhạc GNU C++11 Accepted 156 ms 3516 KB
708249 21/01/2020 20:43:58 HackerMan DISC - Đĩa nhạc GNU C++11 Accepted 78 ms 2972 KB
707852 20/01/2020 22:17:28 Love DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 46 ms 2900 KB
705622 16/01/2020 09:31:24 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc DISC - Đĩa nhạc GNU C++11 Accepted 156 ms 4572 KB
699175 06/01/2020 15:57:14 ntoan199 DISC - Đĩa nhạc GNU C++11 Accepted 171 ms 4608 KB
677113 21/11/2019 20:23:13 haihaihaihai0123 DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 125 ms 4644 KB
676159 19/11/2019 16:03:47 smileicon DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 62 ms 2220 KB
668370 04/11/2019 17:31:42 kevilstark DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 140 ms 3312 KB
668258 04/11/2019 12:24:03 yunan090803 DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 156 ms 3400 KB
667357 02/11/2019 18:34:54 Fidisk DISC - Đĩa nhạc Free Pascal Accepted 218 ms 3264 KB
666393 01/11/2019 00:58:43 ogit403 DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 125 ms 3764 KB
663254 26/10/2019 17:00:48 vuhoangphuc2000 DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 156 ms 8900 KB
657524 14/10/2019 20:34:18 nguyentrantien2002 DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 140 ms 3352 KB
652631 06/10/2019 20:39:39 queanh0220 DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 250 ms 9172 KB
651994 05/10/2019 20:40:13 nguyenhieuckt DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 31 ms 2632 KB
648413 30/09/2019 16:07:46 thuyvy207 DISC - Đĩa nhạc Free Pascal Accepted 187 ms 3160 KB
645328 24/09/2019 14:16:55 kimanh415 DISC - Đĩa nhạc Free Pascal Accepted 187 ms 3220 KB
640097 16/09/2019 20:07:50 ashimari DISC - Đĩa nhạc Free Pascal Accepted 171 ms 5276 KB
639994 16/09/2019 17:41:09 lethimytien DISC - Đĩa nhạc Free Pascal Accepted 203 ms 3508 KB
639266 15/09/2019 00:20:35 trieutanhung93 DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 140 ms 3032 KB
638920 14/09/2019 15:40:22 thienkun DISC - Đĩa nhạc Free Pascal Accepted 234 ms 3260 KB
638604 14/09/2019 09:31:25 gbking2003 DISC - Đĩa nhạc Free Pascal Accepted 203 ms 3260 KB
637514 13/09/2019 06:20:17 lnatuan DISC - Đĩa nhạc Free Pascal Accepted 203 ms 3520 KB
636633 11/09/2019 22:38:18 khanhkjhave DISC - Đĩa nhạc Free Pascal Accepted 218 ms 3504 KB
635559 10/09/2019 09:35:17 ct390 DISC - Đĩa nhạc Free Pascal Accepted 203 ms 3504 KB
629728 28/08/2019 22:31:15 leviettttnh DISC - Đĩa nhạc GNU C++11 Accepted 140 ms 2128 KB
625658 23/08/2019 16:50:43 OotakuO DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 46 ms 5692 KB
625656 23/08/2019 16:48:57 haiprot1 DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 78 ms 5216 KB
625633 23/08/2019 16:07:59 mrzin703 DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 46 ms 3016 KB
625618 23/08/2019 15:01:53 haiprot1 DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 46 ms 1800 KB
625617 23/08/2019 15:01:06 haiprot1 DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 46 ms 1832 KB
621269 15/08/2019 10:46:18 ffrederick DISC - Đĩa nhạc GNU C++11 Accepted 125 ms 3284 KB
617736 07/08/2019 05:54:26 namlawng123 DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 78 ms 3280 KB
616652 05/08/2019 02:17:08 trandat DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 62 ms 1848 KB
614708 01/08/2019 09:12:17 baobao07 DISC - Đĩa nhạc GNU C++11 Accepted 62 ms 2768 KB
600387 27/06/2019 19:46:15 nhamtan DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 234 ms 13128 KB
598166 24/06/2019 22:43:10 nhamtan DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 46 ms 2532 KB
598152 24/06/2019 22:25:22 nhamtan DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 218 ms 13212 KB
595759 20/06/2019 09:39:25 hanhien DISC - Đĩa nhạc Python 3 Accepted 718 ms 13648 KB
595015 18/06/2019 16:35:26 trananhprince DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 46 ms 3300 KB
595008 18/06/2019 16:21:11 trananhprince DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 46 ms 3068 KB
593785 15/06/2019 21:45:48 nhamtan DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 328 ms 14676 KB
592221 12/06/2019 06:20:44 masteroffood DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 140 ms 2636 KB
592200 12/06/2019 00:11:03 huuthien198zz DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 140 ms 3692 KB
584254 19/05/2019 14:10:58 sruletheworld DISC - Đĩa nhạc GNU C++11 Accepted 125 ms 4916 KB
581245 08/05/2019 12:56:58 thedemonstuan DISC - Đĩa nhạc Free Pascal Accepted 218 ms 3248 KB
570733 08/04/2019 21:46:11 hung30052002 DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 93 ms 2608 KB
556793 08/03/2019 11:06:12 onehit DISC - Đĩa nhạc Free Pascal Accepted 171 ms 3176 KB
549589 21/02/2019 17:32:54 cyb3 DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 109 ms 3512 KB
548018 18/02/2019 15:40:02 phuongnhi_tran_1206 DISC - Đĩa nhạc GNU C++11 Accepted 62 ms 3008 KB
543786 07/02/2019 00:10:42 uchiha DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 125 ms 3000 KB
537665 17/01/2019 18:45:17 thiennhb DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 109 ms 3280 KB
535747 13/01/2019 11:00:12 nguyenvantien0903 DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 46 ms 2820 KB
535571 12/01/2019 20:56:56 nguyenvantien0903 DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 46 ms 2892 KB
534385 10/01/2019 20:02:43 anhnguyen123 DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 125 ms 4124 KB
527067 11/12/2018 22:41:41 Lam22062002 DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 93 ms 3832 KB
526596 11/12/2018 09:24:18 tcoder DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 93 ms 4216 KB
526340 10/12/2018 19:47:14 minhhaiyl132 DISC - Đĩa nhạc Free Pascal Accepted 171 ms 4724 KB
526050 10/12/2018 02:23:40 cptkhai DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 125 ms 2668 KB
525214 08/12/2018 09:08:32 toan2902 DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 109 ms 4220 KB
522721 02/12/2018 20:22:50 8man DISC - Đĩa nhạc Free Pascal Accepted 187 ms 3212 KB
519003 24/11/2018 19:39:23 hitu07 DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 93 ms 4172 KB
518081 23/11/2018 09:57:59 haihaihaihai0123 DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 109 ms 4712 KB
518080 23/11/2018 09:57:32 59130929 DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 109 ms 5828 KB
515918 19/11/2018 22:01:37 quocdongqh DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 109 ms 3012 KB
515871 19/11/2018 21:10:08 maihuuton987 DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 171 ms 8508 KB
515791 19/11/2018 19:46:23 hanhien DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 78 ms 2552 KB
515788 19/11/2018 19:43:20 thelightvn DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 93 ms 2612 KB
515218 18/11/2018 21:42:59 anhnguyen123 DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 109 ms 3308 KB
515188 18/11/2018 21:24:34 hitu02 DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 156 ms 5132 KB
515140 18/11/2018 20:47:17 hitu02 DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 125 ms 5908 KB
515061 18/11/2018 18:56:23 lehoang DISC - Đĩa nhạc Free Pascal Accepted 203 ms 3912 KB
515056 18/11/2018 18:39:07 kakaka DISC - Đĩa nhạc GNU C++11 Accepted 62 ms 3320 KB
514465 17/11/2018 21:38:45 vanan9205 DISC - Đĩa nhạc Free Pascal Accepted 187 ms 3948 KB
514396 17/11/2018 19:56:13 mrlihd DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 109 ms 3456 KB
512807 15/11/2018 16:24:13 hitu03 DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 109 ms 3888 KB
511888 15/11/2018 09:37:40 anhvippro123z DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 218 ms 4180 KB
511628 14/11/2018 22:05:33 tridung DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 109 ms 2924 KB
511622 14/11/2018 22:04:43 tridung DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 109 ms 4124 KB
510976 13/11/2018 20:38:23 anhvippro123z DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 265 ms 4180 KB
495958 23/10/2018 09:09:49 nguyenledinh DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 109 ms 2396 KB
481807 06/10/2018 13:59:21 xikhud DISC - Đĩa nhạc GNU C++11 Accepted 46 ms 2800 KB
477238 30/09/2018 15:41:19 vikhangcqt171 DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 109 ms 3708 KB
477214 30/09/2018 15:13:21 onism DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 109 ms 3808 KB
470056 20/09/2018 07:39:34 SPJ DISC - Đĩa nhạc Free Pascal Accepted 187 ms 3560 KB
470055 20/09/2018 07:38:47 long123 DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 125 ms 3812 KB
469834 19/09/2018 20:00:59 tiabennita DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 109 ms 5188 KB
468100 16/09/2018 18:46:20 LongÇhampion DISC - Đĩa nhạc GNU C++11 Accepted 109 ms 4236 KB
462978 09/09/2018 00:24:26 thongnguyen050999 DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 62 ms 2524 KB
462977 09/09/2018 00:24:15 thongnguyen050999 DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 46 ms 2536 KB
462976 09/09/2018 00:23:54 thongnguyen050999 DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 46 ms 2528 KB
462974 09/09/2018 00:23:40 thongnguyen050999 DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 62 ms 2524 KB
462973 09/09/2018 00:23:21 thongnguyen050999 DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 62 ms 2524 KB
462971 09/09/2018 00:18:29 thongnguyen050999 DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 46 ms 2524 KB
462970 09/09/2018 00:17:00 thongnguyen050999 DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 125 ms 5804 KB
462964 09/09/2018 00:12:43 thongnguyen050999 DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 109 ms 5808 KB
460240 04/09/2018 16:20:21 hoangthuc701 DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 31 ms 2924 KB
456460 28/08/2018 10:26:29 HHHHHHHH DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 31 ms 2884 KB
456052 27/08/2018 11:23:02 nguyenxuanhaa3 DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 62 ms 2944 KB
446243 01/08/2018 17:11:40 thongnguyen050999 DISC - Đĩa nhạc GNU C++11 Accepted 125 ms 5828 KB
446242 01/08/2018 17:06:16 thongnguyen050999 DISC - Đĩa nhạc GNU C++11 Accepted 140 ms 5828 KB
446235 01/08/2018 16:58:12 thongnguyen050999 DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 109 ms 5836 KB
446231 01/08/2018 16:56:13 thongboat07 DISC - Đĩa nhạc GNU C++11 Accepted 109 ms 5820 KB
442087 18/07/2018 20:41:17 iostream DISC - Đĩa nhạc GNU C++11 Accepted 234 ms 3272 KB
439754 10/07/2018 09:57:02 hoangmychv2002 DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 109 ms 3324 KB
439745 10/07/2018 09:43:03 haicoi_vt02 DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 125 ms 3040 KB
434916 21/06/2018 19:35:13 wolf_boss DISC - Đĩa nhạc Free Pascal Accepted 125 ms 3460 KB
430279 03/06/2018 22:07:48 huy9a1 DISC - Đĩa nhạc Free Pascal Accepted 234 ms 3960 KB
418563 15/04/2018 18:59:20 tiabennita DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 125 ms 5884 KB
418381 15/04/2018 11:48:42 ngocviphb DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 109 ms 3744 KB
418221 14/04/2018 18:47:36 haiyenk98lhp DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 125 ms 3744 KB
418146 14/04/2018 15:26:40 halenkeller DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 109 ms 5212 KB
416346 12/04/2018 13:10:50 khahanphan DISC - Đĩa nhạc Free Pascal Accepted 187 ms 3264 KB
416081 11/04/2018 19:59:39 halenkeller DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 109 ms 2444 KB
412968 03/04/2018 21:37:31 vinhntndu DISC - Đĩa nhạc GNU C++11 Accepted 265 ms 4144 KB
403260 12/03/2018 22:17:01 KHANHDU DISC - Đĩa nhạc Free Pascal Accepted 203 ms 3124 KB
393056 31/01/2018 16:17:16 duongbp1990 DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 125 ms 4192 KB
392980 31/01/2018 14:42:05 duongbp1990 DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 140 ms 4192 KB
392571 30/01/2018 00:16:48 nguyenhaidang DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 62 ms 3324 KB
390818 25/01/2018 15:46:00 caovantheanh DISC - Đĩa nhạc GNU C++11 Accepted 187 ms 7700 KB
388525 22/01/2018 14:56:40 trantien151198 DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 187 ms 7720 KB
377145 23/12/2017 14:16:43 casaumayman DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 78 ms 2796 KB
376602 21/12/2017 10:07:34 hut_phamquochuy DISC - Đĩa nhạc GNU C++11 Accepted 281 ms 9088 KB
372623 06/12/2017 21:05:41 tronghk14 DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 125 ms 4640 KB
364929 23/11/2017 18:52:04 thanhchuongitc DISC - Đĩa nhạc GNU C++11 Accepted 125 ms 3396 KB
362099 17/11/2017 23:38:30 legendstrangeitc DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 156 ms 14536 KB
361917 17/11/2017 16:33:06 skipro982301 DISC - Đĩa nhạc GNU C++11 Accepted 140 ms 14720 KB
361905 17/11/2017 16:08:34 skipro982301 DISC - Đĩa nhạc GNU C++11 Accepted 46 ms 2948 KB
359805 14/11/2017 15:18:18 freepascal DISC - Đĩa nhạc Free Pascal Accepted 203 ms 3460 KB
357261 10/11/2017 20:58:18 tranthanhhai DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 46 ms 3116 KB
350786 02/11/2017 11:08:26 tuan DISC - Đĩa nhạc GNU C++11 Accepted 31 ms 2264 KB
349869 01/11/2017 07:17:54 hoan2k1 DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 31 ms 1848 KB
337165 15/10/2017 15:26:14 toida12chu DISC - Đĩa nhạc Free Pascal Accepted 156 ms 3476 KB
330552 06/10/2017 23:36:45 nkduc DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 31 ms 1788 KB
329448 05/10/2017 15:21:43 qqq DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 31 ms 2608 KB
328678 03/10/2017 21:14:32 nkt95bg DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 31 ms 2596 KB
328394 03/10/2017 15:01:49 nkt95bg DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 62 ms 2756 KB
327430 02/10/2017 14:53:27 nakrothpro DISC - Đĩa nhạc Free Pascal Accepted 218 ms 4304 KB
327225 02/10/2017 01:00:14 nhpntz0t DISC - Đĩa nhạc GNU C++11 Accepted 250 ms 3168 KB
324063 27/09/2017 22:52:14 phamvankhanh1516 DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 125 ms 9008 KB
322753 25/09/2017 20:48:51 roro1230 DISC - Đĩa nhạc Free Pascal Accepted 203 ms 3944 KB
318667 17/09/2017 18:28:36 tranquockhanh DISC - Đĩa nhạc GNU C++11 Accepted 125 ms 5172 KB
318095 16/09/2017 18:51:59 GấuBéoIT DISC - Đĩa nhạc Free Pascal Accepted 156 ms 3536 KB
317717 15/09/2017 22:32:48 anh76qn DISC - Đĩa nhạc GNU C++11 Accepted 46 ms 2600 KB
317716 15/09/2017 22:32:26 anh76qn DISC - Đĩa nhạc GNU C++11 Accepted 46 ms 2576 KB
317685 15/09/2017 21:35:29 tranquockhanh DISC - Đĩa nhạc GNU C++11 Accepted 125 ms 5172 KB
317456 15/09/2017 14:45:30 anh76qn DISC - Đĩa nhạc GNU C++11 Accepted 31 ms 2608 KB
311014 30/08/2017 18:15:46 tranquockhanh DISC - Đĩa nhạc GNU C++11 Accepted 93 ms 1924 KB
310753 29/08/2017 22:24:13 dangkhoa_pascal DISC - Đĩa nhạc Free Pascal Accepted 171 ms 3228 KB
310719 29/08/2017 21:41:08 tranquockhanh DISC - Đĩa nhạc GNU C++11 Accepted 125 ms 3012 KB
310672 29/08/2017 19:52:03 8man DISC - Đĩa nhạc Free Pascal Accepted 156 ms 3916 KB
309011 25/08/2017 15:15:42 ProLQM DISC - Đĩa nhạc Free Pascal Accepted 187 ms 3480 KB
308505 24/08/2017 10:43:57 nam288 DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 125 ms 3208 KB
308503 24/08/2017 10:42:40 nam288 DISC - Đĩa nhạc GNU C++11 Accepted 125 ms 3208 KB
308443 23/08/2017 22:29:13 crush DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 46 ms 2432 KB
308420 23/08/2017 21:52:38 blebleble DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 250 ms 4076 KB
308340 23/08/2017 19:32:12 anhmanhvodoi20xx DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 265 ms 3536 KB
306749 19/08/2017 01:51:24 16122001 DISC - Đĩa nhạc Free Pascal Accepted 218 ms 3532 KB
305791 16/08/2017 22:59:57 manhhungking DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 109 ms 2940 KB
305744 16/08/2017 21:52:39 hahpuc DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 31 ms 1888 KB
305735 16/08/2017 21:33:30 vinh10a2 DISC - Đĩa nhạc GNU C++11 Accepted 125 ms 3628 KB
301289 05/08/2017 15:29:03 Nhokkz DISC - Đĩa nhạc Free Pascal Accepted 125 ms 3952 KB
298299 23/07/2017 23:42:37 HackerRank DISC - Đĩa nhạc GNU C++11 Accepted 78 ms 2824 KB
294011 10/07/2017 15:09:04 okeomachnha DISC - Đĩa nhạc GNU C++11 Accepted 109 ms 4264 KB
292875 05/07/2017 13:59:43 dangquangthang0001 DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 140 ms 6452 KB
292079 01/07/2017 05:21:53 ititorit DISC - Đĩa nhạc GNU C++11 Accepted 312 ms 5712 KB
289532 21/06/2017 06:35:08 kamagiao DISC - Đĩa nhạc GNU C++11 Accepted 125 ms 3720 KB
284445 31/05/2017 17:54:56 bluesky DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 140 ms 6448 KB
277181 10/05/2017 15:03:35 duahaucc DISC - Đĩa nhạc Free Pascal Accepted 140 ms 3520 KB
247123 14/02/2017 00:31:31 sjk DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 125 ms 6472 KB
239960 11/01/2017 14:04:36 mansblacks DISC - Đĩa nhạc Java 8 Accepted 937 ms 48988 KB
236631 29/12/2016 22:27:22 hieua2tincvp DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 109 ms 4848 KB
236628 29/12/2016 22:21:24 King DISC - Đĩa nhạc Free Pascal Accepted 187 ms 4144 KB
233758 20/12/2016 23:03:30 4everkaka DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 125 ms 4056 KB
233288 18/12/2016 20:19:41 tranleduy1233 DISC - Đĩa nhạc Free Pascal Accepted 156 ms 3532 KB
224726 25/11/2016 22:40:26 ARSENAL1886 DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 46 ms 2436 KB
185027 30/09/2016 00:22:33 phungvitrung DISC - Đĩa nhạc Free Pascal Accepted 234 ms 3940 KB
184985 29/09/2016 22:34:47 hoangducsmagic DISC - Đĩa nhạc Free Pascal Accepted 218 ms 3940 KB
184649 29/09/2016 15:36:06 Hhcckqnl DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 46 ms 1736 KB
183709 27/09/2016 21:05:42 Amateur DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 171 ms 4048 KB
180666 22/09/2016 14:02:02 caothesan DISC - Đĩa nhạc GNU C++11 Accepted 140 ms 3312 KB
180042 21/09/2016 14:13:36 bachnxepu DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 46 ms 2516 KB
179661 20/09/2016 18:52:14 dahaodl DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 187 ms 2528 KB
172547 09/09/2016 20:50:21 wInD_MtA DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 203 ms 8988 KB
172542 09/09/2016 20:45:53 Icarus DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 218 ms 8992 KB
167438 30/08/2016 14:58:18 taycuong DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 375 ms 2484 KB
165032 23/08/2016 22:46:04 qtuan140101 DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 156 ms 2240 KB
164478 22/08/2016 20:44:49 giacacluong323 DISC - Đĩa nhạc Free Pascal Accepted 250 ms 3544 KB
164456 22/08/2016 20:00:24 nghethuat102 DISC - Đĩa nhạc Free Pascal Accepted 218 ms 3544 KB
161168 12/08/2016 10:43:40 Rukshin DISC - Đĩa nhạc GNU C++11 Accepted 187 ms 2192 KB
156715 28/07/2016 15:45:21 hanhlv270597 DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 46 ms 2136 KB
156714 28/07/2016 15:44:37 hanhlv270597 DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 140 ms 2560 KB
154686 24/07/2016 23:27:42 hoangthongvo DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 375 ms 2424 KB
154460 23/07/2016 20:38:20 minh18plus DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 156 ms 2552 KB
154279 22/07/2016 23:23:02 khoi2410 DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 203 ms 2004 KB
153356 19/07/2016 18:39:53 dqhn123 DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 171 ms 2404 KB
152483 17/07/2016 10:33:16 try DISC - Đĩa nhạc Free Pascal Accepted 281 ms 4120 KB
150296 06/07/2016 15:10:36 npltv DISC - Đĩa nhạc Free Pascal Accepted 234 ms 3940 KB
148494 29/06/2016 11:01:33 leducthinh0409 DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 234 ms 2940 KB
145667 20/06/2016 17:01:06 Nguyenthaihoc DISC - Đĩa nhạc Free Pascal Accepted 203 ms 3940 KB
145576 19/06/2016 22:16:57 khangtran DISC - Đĩa nhạc Free Pascal Accepted 203 ms 3252 KB
145334 18/06/2016 22:24:02 nguyenxuanhaa3 DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 187 ms 2172 KB
143805 15/06/2016 13:37:30 dacthai2807 DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 62 ms 2020 KB
129121 04/04/2016 19:24:12 thanhday132 DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 46 ms 2544 KB
122229 28/02/2016 11:37:01 dqhungdl DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 125 ms 2612 KB
120923 21/02/2016 23:17:56 phuong_uit DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 125 ms 2592 KB
120866 21/02/2016 20:15:27 hanhlv270597 DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 140 ms 2596 KB
118621 10/02/2016 13:58:10 TQT DISC - Đĩa nhạc GNU C++11 Accepted 484 ms 2908 KB
111209 09/01/2016 11:40:53 thedblaster DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 125 ms 2612 KB
111206 09/01/2016 11:22:19 sesshomalong DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 78 ms 8616 KB
111205 09/01/2016 11:21:28 sesshomalong DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 109 ms 8612 KB
107006 19/12/2015 22:17:28 miltonbw DISC - Đĩa nhạc Free Pascal Accepted 250 ms 3532 KB
106944 19/12/2015 16:26:15 UiM DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 46 ms 2608 KB
104945 09/12/2015 22:09:44 vdn1999bxvp DISC - Đĩa nhạc GNU C++11 Accepted 437 ms 2600 KB
104916 09/12/2015 21:02:39 stepde15 DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 78 ms 3376 KB
104824 09/12/2015 14:45:59 stepde15 DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 62 ms 3752 KB
100438 02/12/2015 02:05:02 HoVanAnhK58A2 DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 78 ms 2568 KB
98647 24/11/2015 22:45:46 phanthanhnam DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 218 ms 8540 KB
92629 14/11/2015 17:50:28 doquangdat DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 156 ms 2988 KB
85694 30/10/2015 08:45:36 toan411998 DISC - Đĩa nhạc GNU C++11 Accepted 46 ms 2660 KB
85522 29/10/2015 22:03:25 khangkhangtg DISC - Đĩa nhạc Java 8 Accepted 531 ms 25536 KB
85478 29/10/2015 21:26:23 kimdung_quanhiep DISC - Đĩa nhạc Java 8 Accepted 453 ms 29388 KB
85472 29/10/2015 21:23:26 kimdung_quanhiep DISC - Đĩa nhạc Java 8 Accepted 437 ms 29704 KB
85456 29/10/2015 21:13:44 zerothientai DISC - Đĩa nhạc Java 8 Accepted 421 ms 26680 KB
85356 29/10/2015 19:38:54 VoHT DISC - Đĩa nhạc Java 8 Accepted 406 ms 29436 KB
84693 28/10/2015 14:29:56 psucoder DISC - Đĩa nhạc Java 8 Accepted 328 ms 24128 KB
76983 09/10/2015 18:01:55 truongngocgiang99 DISC - Đĩa nhạc Free Pascal Accepted 156 ms 3548 KB
64101 16/09/2015 22:20:07 sanghk11 DISC - Đĩa nhạc Free Pascal Accepted 109 ms 3528 KB
63720 15/09/2015 10:31:56 huynhnhat DISC - Đĩa nhạc Free Pascal Accepted 156 ms 3628 KB
63715 15/09/2015 10:14:35 phuleethanh DISC - Đĩa nhạc Free Pascal Accepted 125 ms 3928 KB
58497 27/08/2015 08:35:06 MTAZero DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 421 ms 2660 KB
48686 24/07/2015 08:07:54 hinodi_1998 DISC - Đĩa nhạc Free Pascal Accepted 78 ms 5640 KB
43573 26/06/2015 20:07:39 dhkhtn DISC - Đĩa nhạc GNU C++11 Accepted 436 ms 2704 KB
43571 26/06/2015 19:48:32 chitam117119 DISC - Đĩa nhạc Free Pascal Accepted 46 ms 3660 KB
41582 17/06/2015 23:30:17 mrtan_lovelife DISC - Đĩa nhạc Free Pascal Accepted 78 ms 4152 KB
36063 19/05/2015 21:13:29 middlest DISC - Đĩa nhạc Free Pascal Accepted 156 ms 4048 KB
36028 19/05/2015 00:07:45 farmerboy DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 78 ms 2560 KB
27028 11/04/2015 13:49:35 namcusamlc DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 592 ms 2436 KB
26989 10/04/2015 23:41:28 namlunoy DISC - Đĩa nhạc GNU C++11 Accepted 358 ms 12924 KB
24511 24/03/2015 09:18:28 kieuquocdat123 DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 421 ms 2524 KB
15865 08/03/2015 21:20:08 only_love97 DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 124 ms 2556 KB
13176 23/02/2015 18:06:26 conglinh DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 390 ms 8472 KB
13174 23/02/2015 17:50:43 conglinh DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 343 ms 8484 KB
8326 09/01/2015 21:51:36 nxphuc DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 249 ms 2776 KB
6540 05/12/2014 15:38:59 haituanth2 DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 187 ms 8508 KB
6022 27/11/2014 20:04:58 voquocthang DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 109 ms 2896 KB
5995 26/11/2014 12:17:59 thienphuc DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 156 ms 2952 KB
5967 24/11/2014 21:28:45 phamhuuthien DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 124 ms 2508 KB
5939 23/11/2014 21:12:12 MeigyokuThmn DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 187 ms 2544 KB
5935 23/11/2014 20:08:28 MeigyokuThmn DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 249 ms 4140 KB
5928 23/11/2014 17:50:48 haituanth2 DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 187 ms 3088 KB
5823 23/11/2014 00:24:29 phamhuuthien DISC - Đĩa nhạc GNU C++ Accepted 140 ms 3112 KB
Back to Top