Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
735845 21/03/2020 19:26:49 Love DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 62 ms 2180 KB
720661 15/02/2020 18:46:36 nhhpbc7a1 DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++11 Accepted 390 ms 2552 KB
720443 15/02/2020 13:45:19 novaphoenix DISC2 - Đĩa nhạc 2 Free Pascal Accepted 265 ms 4904 KB
710927 29/01/2020 20:46:32 Love DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 93 ms 74272 KB
709837 25/01/2020 16:26:56 anhkhoa09032004 DISC2 - Đĩa nhạc 2 Free Pascal Accepted 265 ms 4256 KB
709549 24/01/2020 13:53:41 Quang249 DISC2 - Đĩa nhạc 2 Free Pascal Accepted 218 ms 3280 KB
709083 23/01/2020 13:24:38 tahoangquan2 DISC2 - Đĩa nhạc 2 Free Pascal Accepted 250 ms 3404 KB
708247 21/01/2020 20:42:25 HackerMan DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++11 Accepted 453 ms 3224 KB
699586 06/01/2020 23:13:07 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++11 Accepted 453 ms 3244 KB
695849 01/01/2020 15:16:35 Fidisk DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++11 Accepted 406 ms 3196 KB
667379 02/11/2019 19:04:38 yunan090803 DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 375 ms 2680 KB
667374 02/11/2019 19:01:02 yunan090803 DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 500 ms 2688 KB
663302 26/10/2019 18:08:36 vuhoangphuc2000 DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 437 ms 7176 KB
645596 24/09/2019 19:50:32 lethimytien DISC2 - Đĩa nhạc 2 Free Pascal Accepted 250 ms 3436 KB
639685 15/09/2019 23:34:58 lnatuan DISC2 - Đĩa nhạc 2 Free Pascal Accepted 218 ms 3496 KB
639543 15/09/2019 18:22:07 trieutanhung93 DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 437 ms 2584 KB
638946 14/09/2019 16:02:03 thienkun DISC2 - Đĩa nhạc 2 Free Pascal Accepted 250 ms 3408 KB
636622 11/09/2019 22:31:26 khanhkjhave DISC2 - Đĩa nhạc 2 Free Pascal Accepted 265 ms 3120 KB
636555 11/09/2019 21:12:37 leviettttnh DISC2 - Đĩa nhạc 2 Free Pascal Accepted 250 ms 3512 KB
633623 07/09/2019 18:04:56 haupas DISC2 - Đĩa nhạc 2 Free Pascal Accepted 234 ms 3488 KB
625646 23/08/2019 16:35:42 mrzin703 DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 46 ms 2828 KB
625645 23/08/2019 16:31:36 OotakuO DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 78 ms 2604 KB
625644 23/08/2019 16:30:55 haiprot1 DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 46 ms 2608 KB
625639 23/08/2019 16:18:45 mrzin703 DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 78 ms 2828 KB
624947 22/08/2019 09:46:32 thuy_quynh DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 437 ms 17396 KB
621270 15/08/2019 10:49:30 ffrederick DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++11 Accepted 578 ms 2932 KB
618900 09/08/2019 11:24:49 trandat DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 468 ms 17396 KB
617737 07/08/2019 05:58:27 namlawng123 DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 281 ms 2916 KB
614728 01/08/2019 09:18:46 baobao07 DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++11 Accepted 62 ms 2736 KB
600774 28/06/2019 19:13:06 cyb3 DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 62 ms 2992 KB
598169 24/06/2019 22:46:23 nhamtan DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 62 ms 2556 KB
598155 24/06/2019 22:28:14 nhamtan DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 203 ms 7988 KB
595019 18/06/2019 16:42:22 trananhprince DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 46 ms 2948 KB
594502 17/06/2019 21:08:01 masteroffood DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 421 ms 2232 KB
584274 19/05/2019 15:44:04 sruletheworld DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++11 Accepted 125 ms 4916 KB
578904 30/04/2019 14:58:51 nguyenvantien0903 DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 62 ms 2268 KB
572591 13/04/2019 11:14:42 dangkhoa_pascal DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++11 Accepted 31 ms 2200 KB
559111 12/03/2019 15:27:00 phuongnhi_tran_1206 DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++11 Accepted 46 ms 2928 KB
555789 06/03/2019 20:23:37 16122001 DISC2 - Đĩa nhạc 2 Free Pascal Accepted 140 ms 3688 KB
539955 24/01/2019 16:01:21 vanan9205 DISC2 - Đĩa nhạc 2 Free Pascal Accepted 140 ms 3508 KB
525213 08/12/2018 09:08:05 toan2902 DISC2 - Đĩa nhạc 2 Free Pascal Accepted 187 ms 3168 KB
525116 07/12/2018 21:56:45 khanh8a3yl DISC2 - Đĩa nhạc 2 Free Pascal Accepted 171 ms 3168 KB
523382 04/12/2018 01:37:43 8man DISC2 - Đĩa nhạc 2 Free Pascal Accepted 187 ms 5116 KB
515944 19/11/2018 22:20:24 quocdongqh DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 265 ms 2236 KB
515892 19/11/2018 21:37:16 kakaka DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++11 Accepted 31 ms 3304 KB
515889 19/11/2018 21:36:29 maihuuton987 DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 484 ms 10860 KB
514629 18/11/2018 08:20:37 tridung DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 312 ms 3328 KB
511889 15/11/2018 09:38:03 anhvippro123z DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 93 ms 1892 KB
510977 13/11/2018 20:38:43 anhvippro123z DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 93 ms 1892 KB
509212 11/11/2018 11:43:06 iostream DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++11 Accepted 234 ms 3252 KB
481998 06/10/2018 18:07:25 xikhud DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++11 Accepted 265 ms 4540 KB
479288 03/10/2018 10:54:56 LongÇhampion DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++11 Accepted 250 ms 3680 KB
477234 30/09/2018 15:39:10 vikhangcqt171 DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 265 ms 3124 KB
468693 18/09/2018 03:34:02 khangtran DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++11 Accepted 62 ms 2920 KB
463016 09/09/2018 09:06:03 thongnguyen050999 DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 234 ms 2908 KB
463015 09/09/2018 09:05:51 thongnguyen050999 DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 265 ms 2908 KB
463014 09/09/2018 09:05:40 thongnguyen050999 DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 250 ms 2908 KB
463011 09/09/2018 09:02:51 thongnguyen050999 DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 250 ms 2908 KB
463008 09/09/2018 08:57:16 thongnguyen050999 DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 250 ms 2908 KB
463005 09/09/2018 08:49:11 thongnguyen050999 DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 218 ms 2908 KB
463004 09/09/2018 08:48:47 thongnguyen050999 DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 312 ms 2888 KB
456459 28/08/2018 10:26:12 HHHHHHHH DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 93 ms 2868 KB
456060 27/08/2018 13:02:37 nguyenxuanhaa3 DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 109 ms 3312 KB
456059 27/08/2018 13:02:14 nguyenxuanhaa3 DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 265 ms 3232 KB
456058 27/08/2018 13:00:39 nguyenxuanhaa3 DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 250 ms 3260 KB
456057 27/08/2018 13:00:14 nguyenxuanhaa3 DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 62 ms 2944 KB
456056 27/08/2018 12:55:13 nguyenxuanhaa3 DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 218 ms 3512 KB
453923 21/08/2018 21:40:21 hoangthuc701 DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 31 ms 3360 KB
446355 01/08/2018 22:31:01 thongnguyen050999 DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 281 ms 3128 KB
446353 01/08/2018 22:30:35 thongnguyen050999 DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 343 ms 2488 KB
446348 01/08/2018 22:25:48 thongnguyen050999 DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 312 ms 3124 KB
446345 01/08/2018 22:16:05 thongnguyen050999 DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 281 ms 3124 KB
439756 10/07/2018 09:59:05 hoangmychv2002 DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 250 ms 2940 KB
439753 10/07/2018 09:56:21 haicoi_vt02 DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 218 ms 2464 KB
434919 21/06/2018 19:37:40 wolf_boss DISC2 - Đĩa nhạc 2 Free Pascal Accepted 171 ms 3076 KB
433751 16/06/2018 09:51:38 huy9a1 DISC2 - Đĩa nhạc 2 Free Pascal Accepted 218 ms 3176 KB
419742 20/04/2018 14:18:51 ngocviphb DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 109 ms 5004 KB
414158 06/04/2018 20:29:35 vinhntndu DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++11 Accepted 156 ms 2316 KB
393000 31/01/2018 14:52:03 duongbp1990 DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 281 ms 3028 KB
392211 29/01/2018 10:49:56 nguyenhaidang DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 62 ms 3324 KB
390814 25/01/2018 15:43:08 caovantheanh DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++11 Accepted 125 ms 5144 KB
379240 30/12/2017 10:37:40 casaumayman DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 62 ms 3808 KB
377463 25/12/2017 00:19:24 hereiam DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 62 ms 3164 KB
377141 23/12/2017 14:06:23 casaumayman DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 46 ms 2928 KB
373713 10/12/2017 15:28:46 tranthanhhai DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 31 ms 3276 KB
372899 07/12/2017 19:50:43 tronghk14 DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 328 ms 3316 KB
359905 14/11/2017 15:46:03 freepascal DISC2 - Đĩa nhạc 2 Free Pascal Accepted 203 ms 4116 KB
349868 01/11/2017 07:17:43 hoan2k1 DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 343 ms 2912 KB
333762 11/10/2017 08:10:35 duyvtvp1919 DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 312 ms 2880 KB
333197 10/10/2017 14:36:49 qqq DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 15 ms 2228 KB
328628 03/10/2017 20:02:22 nkt95bg DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 46 ms 2428 KB
328454 03/10/2017 16:03:15 nkt95bg DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 31 ms 2428 KB
311385 31/08/2017 21:10:16 8man DISC2 - Đĩa nhạc 2 Free Pascal Accepted 171 ms 4104 KB
311019 30/08/2017 18:47:40 tranquockhanh DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++11 Accepted 359 ms 2432 KB
310799 30/08/2017 02:23:27 8man DISC2 - Đĩa nhạc 2 Free Pascal Accepted 187 ms 3532 KB
309228 26/08/2017 09:55:21 nam288 DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++11 Accepted 125 ms 3248 KB
305970 17/08/2017 15:01:02 manhhungking DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 93 ms 2640 KB
298492 24/07/2017 20:47:04 HackerRank DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++11 Accepted 62 ms 2788 KB
294308 11/07/2017 13:42:53 okeomachnha DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++11 Accepted 343 ms 3244 KB
294044 10/07/2017 15:48:54 okeomachnha DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++11 Accepted 359 ms 4508 KB
293242 07/07/2017 09:48:56 dangquangthang0001 DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 375 ms 4524 KB
285874 07/06/2017 08:32:51 my_crush_hates_me DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 250 ms 3912 KB
284446 31/05/2017 18:02:50 bluesky DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 421 ms 4912 KB
277182 10/05/2017 15:10:38 duahaucc DISC2 - Đĩa nhạc 2 Free Pascal Accepted 187 ms 3128 KB
260206 18/03/2017 09:54:31 doituyentin DISC2 - Đĩa nhạc 2 Free Pascal Accepted 203 ms 3212 KB
247179 14/02/2017 14:17:07 caothesan DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++11 Accepted 296 ms 2896 KB
247119 14/02/2017 00:17:21 sjk DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 375 ms 4548 KB
233759 20/12/2016 23:16:53 4everkaka DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 312 ms 4056 KB
224722 25/11/2016 22:38:17 ARSENAL1886 DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 31 ms 2344 KB
198401 18/10/2016 09:15:29 doraemon DISC2 - Đĩa nhạc 2 Free Pascal Accepted 156 ms 3168 KB
195826 14/10/2016 08:29:24 phungvitrung DISC2 - Đĩa nhạc 2 Free Pascal Accepted 171 ms 3576 KB
193131 11/10/2016 15:01:51 giacacluong323 DISC2 - Đĩa nhạc 2 Free Pascal Accepted 140 ms 3972 KB
187101 03/10/2016 16:48:49 bachnxepu DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 62 ms 2176 KB
185463 30/09/2016 19:59:57 hoangducsmagic DISC2 - Đĩa nhạc 2 Free Pascal Accepted 281 ms 3552 KB
185447 30/09/2016 19:47:53 Hhcckqnl DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 359 ms 2140 KB
181226 23/09/2016 01:36:09 dahaodl DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 625 ms 4400 KB
175139 13/09/2016 13:13:06 wInD_MtA DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 156 ms 2008 KB
172981 10/09/2016 12:05:56 nguyenson99 DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 140 ms 2088 KB
167386 30/08/2016 14:06:59 taycuong DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 453 ms 2104 KB
166299 27/08/2016 00:11:27 lehoangvu15 DISC2 - Đĩa nhạc 2 Free Pascal Accepted 218 ms 3100 KB
164519 22/08/2016 21:36:15 nghethuat102 DISC2 - Đĩa nhạc 2 Free Pascal Accepted 265 ms 3160 KB
154597 24/07/2016 16:10:11 minh18plus DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 625 ms 2588 KB
148496 29/06/2016 11:10:44 leducthinh0409 DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 515 ms 2368 KB
148418 28/06/2016 22:04:45 Nguyenthaihoc DISC2 - Đĩa nhạc 2 Free Pascal Accepted 265 ms 3424 KB
145636 20/06/2016 09:54:21 kok DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 500 ms 2516 KB
145635 20/06/2016 09:53:54 kok DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 343 ms 2540 KB
145514 19/06/2016 15:37:17 nguyenxuanhaa3 DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 531 ms 2756 KB
145513 19/06/2016 15:35:55 nguyenxuanhaa3 DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 1796 ms 2760 KB
143806 15/06/2016 13:42:59 dacthai2807 DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 359 ms 2208 KB
134446 03/05/2016 17:00:22 dqhungdl DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 750 ms 4432 KB
129126 04/04/2016 19:40:22 thanhday132 DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 140 ms 2160 KB
120871 21/02/2016 20:27:23 hanhlv270597 DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 281 ms 2204 KB
118622 10/02/2016 14:02:23 TQT DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++11 Accepted 468 ms 2644 KB
111304 09/01/2016 18:19:49 sesshomalong DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 93 ms 2228 KB
106942 19/12/2015 16:23:17 UiM DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 78 ms 2608 KB
106314 16/12/2015 08:10:06 miltonbw DISC2 - Đĩa nhạc 2 Free Pascal Accepted 203 ms 3148 KB
104935 09/12/2015 21:46:58 vdn1999bxvp DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++11 Accepted 890 ms 6656 KB
104921 09/12/2015 21:14:51 stepde15 DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 171 ms 2600 KB
100872 03/12/2015 22:21:55 HoVanAnhK58A2 DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 187 ms 2360 KB
100832 03/12/2015 21:09:25 HoVanAnhK58A2 DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 187 ms 3032 KB
93443 15/11/2015 23:34:48 ntanh DISC2 - Đĩa nhạc 2 Java 8 Accepted 1437 ms 33340 KB
93120 15/11/2015 17:16:44 ntanh DISC2 - Đĩa nhạc 2 Java 8 Accepted 1656 ms 38856 KB
92623 14/11/2015 17:14:14 doquangdat DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 328 ms 2568 KB
85479 29/10/2015 21:28:01 zerothientai DISC2 - Đĩa nhạc 2 Java 8 Accepted 437 ms 25516 KB
85470 29/10/2015 21:21:50 VoHT DISC2 - Đĩa nhạc 2 Java 8 Accepted 390 ms 25044 KB
85461 29/10/2015 21:17:06 zerothientai DISC2 - Đĩa nhạc 2 Java 8 Accepted 500 ms 25416 KB
85459 29/10/2015 21:16:28 VoHT DISC2 - Đĩa nhạc 2 Java 8 Accepted 468 ms 25044 KB
85457 29/10/2015 21:15:16 VoHT DISC2 - Đĩa nhạc 2 Java 8 Accepted 390 ms 24952 KB
85453 29/10/2015 21:12:00 VoHT DISC2 - Đĩa nhạc 2 Java 8 Accepted 359 ms 25100 KB
85452 29/10/2015 21:10:07 VoHT DISC2 - Đĩa nhạc 2 Java 8 Accepted 421 ms 25900 KB
85439 29/10/2015 21:03:16 VoHT DISC2 - Đĩa nhạc 2 Java 8 Accepted 453 ms 25028 KB
85437 29/10/2015 21:01:34 khangkhangtg DISC2 - Đĩa nhạc 2 Java 8 Accepted 390 ms 24972 KB
85435 29/10/2015 21:00:47 VoHT DISC2 - Đĩa nhạc 2 Java 8 Accepted 484 ms 25356 KB
84711 28/10/2015 14:59:57 psucoder DISC2 - Đĩa nhạc 2 Java 8 Accepted 406 ms 26388 KB
84620 28/10/2015 12:20:58 only_love97 DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 250 ms 2180 KB
78696 14/10/2015 21:06:57 qcuong98 DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 359 ms 2040 KB
64161 17/09/2015 07:52:00 huynhnhat DISC2 - Đĩa nhạc 2 Free Pascal Accepted 125 ms 3144 KB
64106 16/09/2015 22:26:34 sanghk11 DISC2 - Đĩa nhạc 2 Free Pascal Accepted 93 ms 3144 KB
63722 15/09/2015 10:39:58 phuleethanh DISC2 - Đĩa nhạc 2 Free Pascal Accepted 140 ms 3540 KB
58499 27/08/2015 08:37:39 MTAZero DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 390 ms 2276 KB
52027 13/08/2015 21:09:24 anhtu1998 DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 296 ms 2272 KB
49338 29/07/2015 16:46:19 dhkhtn DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++11 Accepted 156 ms 2648 KB
46121 14/07/2015 21:04:46 chitam117119 DISC2 - Đĩa nhạc 2 Free Pascal Accepted 140 ms 3672 KB
43537 26/06/2015 15:38:02 hinodi_1998 DISC2 - Đĩa nhạc 2 Free Pascal Accepted 156 ms 26752 KB
41803 19/06/2015 18:20:46 mrtan_lovelife DISC2 - Đĩa nhạc 2 Free Pascal Accepted 156 ms 3708 KB
36454 24/05/2015 10:15:41 middlest DISC2 - Đĩa nhạc 2 Free Pascal Accepted 93 ms 3872 KB
36032 19/05/2015 00:12:33 farmerboy DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 78 ms 2172 KB
24510 24/03/2015 09:14:57 kieuquocdat123 DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 499 ms 2140 KB
13177 23/02/2015 18:57:36 conglinh DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 405 ms 2384 KB
8323 09/01/2015 19:52:11 nxphuc DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 483 ms 2384 KB
6556 05/12/2014 17:21:29 haituanth2 DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 218 ms 3824 KB
6555 05/12/2014 17:19:51 haituanth2 DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 234 ms 3820 KB
6066 29/11/2014 15:25:50 MeigyokuThmn DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 202 ms 2556 KB
6033 28/11/2014 17:47:06 phamhuuthien DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 265 ms 2352 KB
6032 28/11/2014 17:39:19 phamhuuthien DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 327 ms 2468 KB
6020 27/11/2014 19:58:37 voquocthang DISC2 - Đĩa nhạc 2 GNU C++ Accepted 140 ms 2496 KB
Back to Top