Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
740251 04/04/2020 09:32:18 Hikarii DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 62 ms 2816 KB
733897 17/03/2020 22:38:02 khanhtron03 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 62 ms 2076 KB
733894 17/03/2020 22:34:04 khanhtron03 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 78 ms 1956 KB
731949 13/03/2020 20:05:13 Ti30_dieulinhne DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 62 ms 2232 KB
731082 10/03/2020 22:51:46 duongquochung11052003 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 46 ms 2236 KB
729790 06/03/2020 20:30:38 khanhtron03 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 62 ms 2156 KB
729787 06/03/2020 20:25:13 khanhtron03 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 78 ms 2204 KB
729786 06/03/2020 20:24:38 khanhtron03 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 406 ms 3364 KB
725192 24/02/2020 17:44:05 pvannvu2512 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 359 ms 3172 KB
718209 10/02/2020 22:32:52 ntoanh DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 78 ms 2604 KB
718208 10/02/2020 22:32:21 ntoanh DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 437 ms 3256 KB
717403 09/02/2020 15:45:19 vanan9205 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 62 ms 2704 KB
717389 09/02/2020 15:33:06 vanan9205 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 78 ms 2676 KB
717363 09/02/2020 14:38:49 vanan9205 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 375 ms 3324 KB
715830 06/02/2020 20:48:26 anhnguyenroux DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 62 ms 2900 KB
715827 06/02/2020 20:47:41 anhnguyenroux DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 437 ms 3156 KB
715439 06/02/2020 12:22:30 BlenDMinh DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 406 ms 3276 KB
715425 06/02/2020 12:06:56 BlenDMinh DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 375 ms 3516 KB
715420 06/02/2020 11:59:12 GKT1 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 62 ms 3036 KB
708246 21/01/2020 20:42:15 HackerMan DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 484 ms 14344 KB
706985 18/01/2020 21:55:23 Fidisk DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 515 ms 14408 KB
705623 16/01/2020 09:31:28 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 390 ms 3124 KB
685107 05/12/2019 15:41:09 trananhprince DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 62 ms 2784 KB
683286 01/12/2019 00:38:39 chinhhi DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 78 ms 2788 KB
682660 29/11/2019 23:07:41 loilon504 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 78 ms 2820 KB
670562 08/11/2019 14:08:42 chuotvip DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 78 ms 1980 KB
656051 11/10/2019 19:18:47 phuocvinh DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 515 ms 3060 KB
655666 11/10/2019 10:12:14 thuho DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 453 ms 3344 KB
653425 08/10/2019 13:31:02 thienchidh DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 62 ms 2696 KB
653424 08/10/2019 13:30:09 thienchidh DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 156 ms 6112 KB
653422 08/10/2019 13:27:47 thienchidh DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 390 ms 6512 KB
653413 08/10/2019 12:37:47 thienchidh DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 296 ms 3940 KB
648661 30/09/2019 23:53:01 lethanhlong DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 62 ms 2836 KB
648639 30/09/2019 22:51:05 lethanhlong DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 109 ms 4336 KB
648634 30/09/2019 22:38:02 lethanhlong DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 453 ms 4332 KB
648633 30/09/2019 22:37:11 lethanhlong DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 468 ms 4312 KB
642372 19/09/2019 12:08:56 namlawng123 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 390 ms 4556 KB
642006 18/09/2019 22:22:33 baobao07 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 78 ms 2640 KB
633984 08/09/2019 17:09:53 ffrederick DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 171 ms 4120 KB
633983 08/09/2019 17:09:15 ffrederick DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 562 ms 4548 KB
632031 03/09/2019 21:00:15 buihoat2003 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 62 ms 2792 KB
631463 02/09/2019 09:33:05 leviettttnh DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 156 ms 2552 KB
623632 18/08/2019 20:57:57 ninajdoc0152 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 46 ms 2740 KB
615049 01/08/2019 18:20:50 nguyendenn1 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 250 ms 2568 KB
613744 30/07/2019 16:16:37 sophiapham186 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 62 ms 3560 KB
604385 08/07/2019 21:08:24 quangduyluu123 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 421 ms 2568 KB
597846 24/06/2019 11:57:03 10ngocanh DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 375 ms 3280 KB
590799 07/06/2019 13:56:09 cyb3 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 62 ms 2712 KB
590798 07/06/2019 13:55:22 cyb3 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 437 ms 3364 KB
586777 26/05/2019 14:12:03 meovangdatoi DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 265 ms 3264 KB
584385 19/05/2019 22:22:11 Chu_chim_canh_cut_biet_bay DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 78 ms 2692 KB
584382 19/05/2019 22:20:39 Chu_chim_canh_cut_biet_bay DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 390 ms 16688 KB
583874 17/05/2019 14:37:05 messibopceau DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 140 ms 3216 KB
581213 08/05/2019 00:21:08 vinhhuong0802 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 359 ms 3184 KB
580747 05/05/2019 22:59:32 nguyenxuanhaa3 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 62 ms 2668 KB
580745 05/05/2019 22:57:59 nguyenxuanhaa3 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 453 ms 3332 KB
578966 30/04/2019 20:08:19 iostream DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 359 ms 3128 KB
578731 29/04/2019 16:15:44 iostream DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 359 ms 3212 KB
570402 08/04/2019 08:51:31 dangkhoa_pascal DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 296 ms 4756 KB
559856 13/03/2019 21:55:22 Meliodas DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 265 ms 3112 KB
558083 11/03/2019 09:50:32 16122001 DISC3 - Đĩa nhạc 3 Free Pascal Accepted 250 ms 3508 KB
548255 19/02/2019 08:40:03 phuongnhi_tran_1206 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 93 ms 3216 KB
547763 17/02/2019 19:55:39 viet2805 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 218 ms 3352 KB
546107 13/02/2019 20:47:07 dungdq2002 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 46 ms 2488 KB
546104 13/02/2019 20:41:33 trungore10 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 31 ms 2724 KB
534166 10/01/2019 15:15:21 nguyenvantien0903 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 46 ms 2016 KB
525059 07/12/2018 20:32:51 8man DISC3 - Đĩa nhạc 3 Free Pascal Accepted 234 ms 5416 KB
521775 30/11/2018 19:57:40 jvamtruong DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 156 ms 3140 KB
511890 15/11/2018 09:38:24 anhvippro123z DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 46 ms 2844 KB
510978 13/11/2018 20:39:03 anhvippro123z DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 46 ms 2844 KB
503241 02/11/2018 14:35:01 xikhud DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 281 ms 3888 KB
500681 30/10/2018 12:02:15 trantien151198 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 250 ms 4076 KB
500639 30/10/2018 09:51:12 thienchidh DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 218 ms 4144 KB
489418 14/10/2018 21:55:01 vuductrung DISC3 - Đĩa nhạc 3 Free Pascal Accepted 203 ms 3512 KB
481986 06/10/2018 17:43:35 iiiiiii125478 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 62 ms 3416 KB
481985 06/10/2018 17:42:36 iiiiiii125478 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 62 ms 3416 KB
479940 04/10/2018 13:40:15 LongÇhampion DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 328 ms 3208 KB
467571 15/09/2018 22:01:07 jvamtruong DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 31 ms 3812 KB
467502 15/09/2018 21:27:59 jvamtruong DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 62 ms 3812 KB
467460 15/09/2018 21:02:12 jvamtruong DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 62 ms 3788 KB
465840 13/09/2018 12:24:14 ChuyenVanNQD DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 296 ms 2388 KB
465240 12/09/2018 11:37:57 mikagamicli DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 296 ms 3204 KB
465239 12/09/2018 11:37:20 mikagamicli DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 375 ms 3196 KB
465041 12/09/2018 00:20:11 mikagamicli DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 296 ms 3132 KB
464994 11/09/2018 22:49:01 minhhotboy9x DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 265 ms 2496 KB
462586 08/09/2018 15:01:01 khab1706592 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 62 ms 3316 KB
462582 08/09/2018 15:00:02 khab1706592 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 281 ms 3640 KB
456458 28/08/2018 10:25:51 HHHHHHHH DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 312 ms 3160 KB
446711 02/08/2018 22:32:04 thuho DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 46 ms 2132 KB
440592 12/07/2018 23:01:22 Account DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 265 ms 3060 KB
439791 10/07/2018 11:13:51 minhys DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 296 ms 3228 KB
436708 25/06/2018 23:32:13 hung_brvt_t1 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 250 ms 3320 KB
436431 25/06/2018 11:06:45 base_coder DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 203 ms 3232 KB
436430 25/06/2018 11:05:57 base_coder DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 187 ms 3220 KB
436205 24/06/2018 01:27:19 theanhbr02 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 250 ms 3204 KB
435988 22/06/2018 22:50:07 wolf_boss DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 62 ms 2168 KB
435974 22/06/2018 21:46:16 wolf_boss DISC3 - Đĩa nhạc 3 Free Pascal Accepted 203 ms 3560 KB
435965 22/06/2018 21:29:32 nmhien2605 DISC3 - Đĩa nhạc 3 Free Pascal Accepted 265 ms 4732 KB
435937 22/06/2018 18:09:55 vikhangcqt171 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 203 ms 3356 KB
434476 19/06/2018 17:01:32 snsnlcy212 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 93 ms 2668 KB
430502 04/06/2018 21:25:11 huynhtuan17ti DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 62 ms 3012 KB
426354 22/05/2018 08:41:30 linhbeo1210 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 46 ms 2828 KB
426346 22/05/2018 08:29:19 linhbeo1210 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 46 ms 2196 KB
418962 17/04/2018 16:52:18 vphuong214 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 312 ms 3144 KB
418387 15/04/2018 12:12:08 hoi_lam_gi DISC3 - Đĩa nhạc 3 Free Pascal Accepted 171 ms 3412 KB
415666 10/04/2018 21:03:32 vinhntndu DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 62 ms 2724 KB
414523 07/04/2018 20:59:43 datgk14 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 250 ms 3104 KB
404654 13/03/2018 23:11:00 trungtt123 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 78 ms 3536 KB
393054 31/01/2018 16:12:57 duongbp1990 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 359 ms 2628 KB
390153 24/01/2018 02:11:43 khangtran DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 46 ms 2808 KB
381161 03/01/2018 08:09:33 votrunghieu9a2 DISC3 - Đĩa nhạc 3 Free Pascal Accepted 265 ms 3464 KB
379013 29/12/2017 16:13:37 xuantruongchv DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 218 ms 3096 KB
379011 29/12/2017 16:09:44 dacthai2807 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 62 ms 2832 KB
379010 29/12/2017 16:06:02 tqhuy2502 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 78 ms 2672 KB
376282 18/12/2017 20:57:31 duyvtvp1919 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 359 ms 3424 KB
359782 14/11/2017 15:14:07 freepascal DISC3 - Đĩa nhạc 3 Free Pascal Accepted 250 ms 3448 KB
354659 07/11/2017 16:14:40 trungtt123 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 406 ms 3520 KB
352841 05/11/2017 09:00:35 tranthanhhai DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 46 ms 3696 KB
351862 03/11/2017 15:35:45 khangkhangtg DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 62 ms 2792 KB
351025 02/11/2017 15:30:08 123B DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 46 ms 2188 KB
351022 02/11/2017 15:29:38 123B DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 46 ms 2188 KB
351020 02/11/2017 15:28:28 123B DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 46 ms 2188 KB
351015 02/11/2017 15:26:38 123B DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 31 ms 2188 KB
351014 02/11/2017 15:26:18 123B DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 390 ms 2468 KB
350773 02/11/2017 10:57:12 tuan DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 62 ms 2288 KB
349867 01/11/2017 07:17:36 hoan2k1 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 203 ms 2624 KB
338389 17/10/2017 01:14:59 nkduc DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 250 ms 2592 KB
338384 17/10/2017 00:57:41 geschmack_cr7 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 265 ms 3068 KB
337505 15/10/2017 21:15:32 phuonganh1012 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 46 ms 3232 KB
337476 15/10/2017 20:31:55 toida12chu DISC3 - Đĩa nhạc 3 Free Pascal Accepted 171 ms 4100 KB
337194 15/10/2017 15:43:24 masterv DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 78 ms 2808 KB
336886 15/10/2017 09:58:31 phuchoahodo DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 234 ms 3148 KB
335797 13/10/2017 22:11:02 khongphaingoc DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 46 ms 2196 KB
335267 12/10/2017 23:34:12 yhuynh DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 296 ms 3988 KB
334892 12/10/2017 16:40:37 cavang DISC3 - Đĩa nhạc 3 Free Pascal Accepted 203 ms 3364 KB
334526 12/10/2017 09:35:07 vubom01 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 46 ms 2824 KB
334411 11/10/2017 23:46:36 ndcoutinho DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 46 ms 3128 KB
332319 09/10/2017 08:59:27 tronghk14 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 234 ms 4096 KB
332317 09/10/2017 08:58:42 tronghk14 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 406 ms 4080 KB
328317 03/10/2017 11:16:28 tqhuy2502 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 62 ms 2832 KB
320762 22/09/2017 07:38:43 anhducpn67 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 62 ms 2888 KB
317075 14/09/2017 16:40:34 B_I_T DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 343 ms 2540 KB
316337 13/09/2017 10:44:41 CUTI DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 343 ms 3392 KB
313038 05/09/2017 03:26:16 damsanchv DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 375 ms 3192 KB
312132 03/09/2017 01:30:38 thai141212 DISC3 - Đĩa nhạc 3 Free Pascal Accepted 265 ms 3520 KB
311449 31/08/2017 23:22:47 baotuanvn DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 390 ms 2596 KB
311448 31/08/2017 23:20:39 baotuanvn DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 343 ms 2632 KB
309319 26/08/2017 13:40:53 hienpham DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 312 ms 3096 KB
306037 17/08/2017 16:13:35 manhhungking DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 46 ms 2016 KB
297507 21/07/2017 10:50:11 duongcscx DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 250 ms 3116 KB
297506 21/07/2017 10:42:43 duongcscx DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 296 ms 4184 KB
296115 17/07/2017 05:05:52 okeomachnha DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 62 ms 2844 KB
296109 17/07/2017 04:30:48 okeomachnha DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 234 ms 2908 KB
296108 17/07/2017 04:27:57 okeomachnha DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 265 ms 2864 KB
296107 17/07/2017 04:25:47 okeomachnha DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 343 ms 3212 KB
295481 14/07/2017 21:38:34 atom3296 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 78 ms 2848 KB
295479 14/07/2017 21:35:58 atom3296 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 312 ms 3092 KB
294305 11/07/2017 13:35:38 nganhvu DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 250 ms 3276 KB
293784 09/07/2017 17:59:28 laducquan DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 265 ms 3124 KB
293654 09/07/2017 00:41:21 monarch DISC3 - Đĩa nhạc 3 Free Pascal Accepted 250 ms 3720 KB
285510 05/06/2017 09:26:10 awatjkim DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 281 ms 2588 KB
283347 25/05/2017 23:21:52 vietanisme DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 343 ms 3164 KB
283322 25/05/2017 20:41:57 buichitrung2001 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 62 ms 2028 KB
282890 24/05/2017 16:29:15 kemao97 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 46 ms 2808 KB
282887 24/05/2017 16:10:38 kemao97 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 359 ms 2792 KB
282886 24/05/2017 16:09:28 kemao97 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 390 ms 2792 KB
282883 24/05/2017 16:05:57 kemao97 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 343 ms 2792 KB
282879 24/05/2017 15:43:36 kemao97 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 421 ms 2792 KB
282878 24/05/2017 15:42:12 kemao97 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 343 ms 2792 KB
281594 19/05/2017 19:39:53 boychienga1234 DISC3 - Đĩa nhạc 3 Free Pascal Accepted 234 ms 3372 KB
281113 17/05/2017 20:55:11 actionboyvn DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 359 ms 3324 KB
280873 17/05/2017 08:18:16 thtnqwe DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 234 ms 3220 KB
272336 20/04/2017 22:00:32 phmduytin DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 46 ms 2472 KB
272115 19/04/2017 22:22:57 tranleduy1233 DISC3 - Đĩa nhạc 3 Free Pascal Accepted 218 ms 3760 KB
268999 08/04/2017 17:55:19 vinh10a2 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 343 ms 3892 KB
260138 18/03/2017 09:41:34 doituyentin DISC3 - Đĩa nhạc 3 Free Pascal Accepted 187 ms 3756 KB
248425 17/02/2017 19:28:38 Ealflm DISC3 - Đĩa nhạc 3 Free Pascal Accepted 218 ms 3696 KB
243514 28/01/2017 19:27:43 tranminhkhoa DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 406 ms 3080 KB
238472 05/01/2017 20:44:52 4everkaka DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 375 ms 3816 KB
232203 13/12/2016 23:12:20 vanhienhuynh DISC3 - Đĩa nhạc 3 Free Pascal Accepted 234 ms 3424 KB
232199 13/12/2016 22:58:50 codera3k48 DISC3 - Đĩa nhạc 3 Free Pascal Accepted 187 ms 3824 KB
227659 01/12/2016 10:39:06 linh_ttam DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 468 ms 4288 KB
224752 25/11/2016 22:55:03 ARSENAL1886 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 62 ms 2376 KB
224014 25/11/2016 08:51:23 thanhpromu DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 218 ms 3344 KB
224012 25/11/2016 08:50:43 thanhpromu DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 375 ms 3292 KB
219748 18/11/2016 12:33:26 heathcliff1342 DISC3 - Đĩa nhạc 3 Free Pascal Accepted 265 ms 3492 KB
206250 28/10/2016 09:26:27 CUTI DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 343 ms 3132 KB
206249 28/10/2016 09:25:24 CUTI DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 406 ms 3076 KB
200573 21/10/2016 04:22:23 HSam DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 234 ms 3060 KB
199463 19/10/2016 17:32:24 lotac DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 375 ms 3312 KB
199277 19/10/2016 13:22:23 hutPhamPhuong DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 218 ms 2648 KB
199018 18/10/2016 23:49:20 hut_luan DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 62 ms 2860 KB
199016 18/10/2016 23:48:31 hut_luan DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 234 ms 3316 KB
199015 18/10/2016 23:47:43 hut_luan DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 250 ms 4048 KB
198407 18/10/2016 09:32:09 hutphuoc DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 46 ms 2020 KB
195546 13/10/2016 21:29:27 dacthai2807 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 46 ms 2124 KB
188312 05/10/2016 14:51:35 nghethuat102 DISC3 - Đĩa nhạc 3 Free Pascal Accepted 343 ms 3524 KB
183312 27/09/2016 14:20:26 longcvpa2 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 62 ms 2052 KB
182054 25/09/2016 02:11:22 bachnxepu DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 78 ms 2560 KB
181455 23/09/2016 20:59:50 ndhp2000 DISC3 - Đĩa nhạc 3 Free Pascal Accepted 250 ms 3324 KB
179351 20/09/2016 10:31:01 caothesan DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 437 ms 2460 KB
178626 18/09/2016 20:40:22 ngonamduonghl DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 562 ms 2568 KB
175489 13/09/2016 17:24:09 middlest DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 437 ms 2392 KB
168483 02/09/2016 23:15:34 nvtu DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 531 ms 2404 KB
164510 22/08/2016 21:24:08 giacacluong323 DISC3 - Đĩa nhạc 3 Free Pascal Accepted 359 ms 6396 KB
164028 21/08/2016 02:05:58 dahaodl DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 515 ms 2596 KB
163703 19/08/2016 22:50:47 hanhlv270597 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 375 ms 2444 KB
163702 19/08/2016 22:49:53 hanhlv270597 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 515 ms 2496 KB
162896 16/08/2016 22:50:14 nct1120 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 390 ms 2276 KB
162891 16/08/2016 22:46:45 nct1120 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 421 ms 2368 KB
162873 16/08/2016 22:16:15 nct1120 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 453 ms 2476 KB
162870 16/08/2016 22:15:09 nct1120 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 406 ms 2408 KB
159143 06/08/2016 21:46:44 clacck DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 390 ms 2400 KB
154842 25/07/2016 17:49:03 hentaino102 DISC3 - Đĩa nhạc 3 Free Pascal Accepted 312 ms 3548 KB
154839 25/07/2016 17:44:06 hentaino102 DISC3 - Đĩa nhạc 3 Free Pascal Accepted 328 ms 3440 KB
154778 25/07/2016 11:52:06 hentaino102 DISC3 - Đĩa nhạc 3 Free Pascal Accepted 515 ms 5608 KB
151823 14/07/2016 11:43:18 chitam117119 DISC3 - Đĩa nhạc 3 Free Pascal Accepted 390 ms 4608 KB
151210 10/07/2016 21:21:24 doanphuduc94 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 390 ms 2412 KB
148501 29/06/2016 11:38:44 leducthinh0409 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 187 ms 2380 KB
147053 21/06/2016 15:16:26 hth20082000 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 531 ms 2424 KB
143540 14/06/2016 10:26:06 sesshomalong DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 453 ms 2456 KB
142175 07/06/2016 15:35:08 stevenlethai DISC3 - Đĩa nhạc 3 Free Pascal Accepted 375 ms 10788 KB
135052 08/05/2016 21:35:18 hoangvuduyanh DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 562 ms 2480 KB
133841 28/04/2016 07:53:50 phuleethanh DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 453 ms 2552 KB
132526 18/04/2016 18:03:51 thanhday132 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 343 ms 2516 KB
130380 10/04/2016 19:53:05 Nguyenthaihoc DISC3 - Đĩa nhạc 3 Free Pascal Accepted 203 ms 3524 KB
119263 13/02/2016 21:42:01 tieuchanlong DISC3 - Đĩa nhạc 3 Free Pascal Accepted 281 ms 4516 KB
118610 10/02/2016 13:18:28 TQT DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 671 ms 2548 KB
116396 02/02/2016 13:44:29 dqhungdl DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 375 ms 2540 KB
109849 01/01/2016 22:22:32 lecong DISC3 - Đĩa nhạc 3 Free Pascal Accepted 140 ms 3960 KB
109848 01/01/2016 22:21:05 lecong DISC3 - Đĩa nhạc 3 Free Pascal Accepted 296 ms 3960 KB
109847 01/01/2016 22:20:36 lecong DISC3 - Đĩa nhạc 3 Free Pascal Accepted 265 ms 3952 KB
105768 13/12/2015 01:44:09 blackslender DISC3 - Đĩa nhạc 3 Free Pascal Accepted 234 ms 3456 KB
99445 27/11/2015 22:33:13 mr234 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 312 ms 2520 KB
99444 27/11/2015 22:32:36 mr234 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 265 ms 2520 KB
89859 09/11/2015 08:50:15 tienthang2298 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 343 ms 2488 KB
84528 28/10/2015 10:48:55 only_love97 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 203 ms 2572 KB
82649 24/10/2015 09:57:04 Icarus DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 93 ms 3016 KB
82647 24/10/2015 09:56:01 Icarus DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 109 ms 3016 KB
82645 24/10/2015 09:54:14 Icarus DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 78 ms 3016 KB
75328 06/10/2015 12:05:16 bao DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 265 ms 2476 KB
72592 04/10/2015 14:56:44 npltv DISC3 - Đĩa nhạc 3 Free Pascal Accepted 203 ms 4048 KB
70447 01/10/2015 01:04:52 chuducanhchy DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 156 ms 3244 KB
64675 18/09/2015 14:05:37 tsminh_3 DISC3 - Đĩa nhạc 3 Free Pascal Accepted 140 ms 3564 KB
63724 15/09/2015 10:47:01 phuleethanh DISC3 - Đĩa nhạc 3 Free Pascal Accepted 218 ms 3780 KB
59425 31/08/2015 15:32:15 cuongnguyen DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 515 ms 3800 KB
58510 27/08/2015 09:17:28 MTAZero DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 280 ms 2700 KB
55483 23/08/2015 12:28:20 huynhduy_hmd DISC3 - Đĩa nhạc 3 Free Pascal Accepted 78 ms 3596 KB
49337 29/07/2015 16:38:29 dhkhtn DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++11 Accepted 187 ms 2652 KB
48684 24/07/2015 07:59:46 hinodi_1998 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 202 ms 2580 KB
48654 23/07/2015 21:59:32 sonanui DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 312 ms 2600 KB
48421 21/07/2015 22:39:40 anhtu1998 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 249 ms 2584 KB
47419 17/07/2015 15:28:25 lehoangvu15 DISC3 - Đĩa nhạc 3 Free Pascal Accepted 124 ms 3888 KB
47418 17/07/2015 15:27:39 lehoangvu15 DISC3 - Đĩa nhạc 3 Free Pascal Accepted 93 ms 3900 KB
47252 16/07/2015 15:37:53 longnghiem1999 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 405 ms 2672 KB
46221 15/07/2015 21:00:24 thanga2pbc DISC3 - Đĩa nhạc 3 Free Pascal Accepted 124 ms 3648 KB
45998 14/07/2015 02:01:22 trandung DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 343 ms 2396 KB
44827 08/07/2015 12:03:12 farmerboy DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 109 ms 2632 KB
43572 26/06/2015 19:51:19 thotranduc2010 DISC3 - Đĩa nhạc 3 Free Pascal Accepted 140 ms 3676 KB
31500 24/04/2015 16:44:03 thanhdat01234 DISC3 - Đĩa nhạc 3 Java 8 Accepted 530 ms 31388 KB
21165 13/03/2015 08:21:33 kieuquocdat123 DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 405 ms 2460 KB
14135 28/02/2015 00:33:31 conglinh DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 327 ms 5760 KB
8322 09/01/2015 19:37:18 nxphuc DISC3 - Đĩa nhạc 3 GNU C++ Accepted 312 ms 2384 KB
Back to Top