Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
741459 07/04/2020 20:39:40 emLaNewBie DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 2536 KB
740755 05/04/2020 20:59:26 thieu DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
740598 05/04/2020 11:52:51 ducanh DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 1820 KB
733568 16/03/2020 22:42:53 Love DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 31 ms 1788 KB
727590 01/03/2020 16:17:58 whoisthatguy DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
727260 29/02/2020 16:48:26 nguyenminhhiengoku DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
726826 28/02/2020 09:29:06 Hàoa1 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
726811 28/02/2020 08:40:08 Sángolympic DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
726802 28/02/2020 08:03:31 Sơna1 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
724531 23/02/2020 13:58:22 tranthuyan DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 1828 KB
724527 23/02/2020 13:55:07 tranthuyan DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 2472 KB
724508 23/02/2020 12:55:18 baoduytran DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
720421 15/02/2020 11:36:20 novaphoenix DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
720321 15/02/2020 09:27:40 lethienquan28052006 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
718763 11/02/2020 20:13:02 kimngan_tvn DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
717869 10/02/2020 15:10:52 kimcuong_tvn DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
716361 07/02/2020 16:02:23 minhtrieutvn DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
715925 06/02/2020 22:23:56 vhskillpro DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 2588 KB
715295 06/02/2020 09:18:28 anhnguyenroux DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
714483 04/02/2020 20:46:27 tuilatui132 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
710949 29/01/2020 21:16:10 18T1021208 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
710735 29/01/2020 12:23:37 quoclan99 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
710724 29/01/2020 12:08:40 sendmylove123 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
709830 25/01/2020 16:02:24 anhkhoa09032004 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
709548 24/01/2020 13:50:11 Quang249 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2708 KB
709080 23/01/2020 13:18:43 tahoangquan2 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
708471 21/01/2020 23:11:31 haupas DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 2444 KB
708245 21/01/2020 20:42:03 HackerMan DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++11 Accepted 31 ms 2428 KB
706490 18/01/2020 01:51:55 watanabe2804 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2444 KB
703115 11/01/2020 22:06:21 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 2568 KB
700229 07/01/2020 15:01:06 ntphong DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2676 KB
686148 08/12/2019 17:45:49 prgrmanh DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
682750 30/11/2019 09:33:38 lecongbao DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
682740 30/11/2019 09:28:32 mystar0806 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
682733 30/11/2019 09:14:39 hoa1705 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
682731 30/11/2019 09:13:37 phamchibinh DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
682729 30/11/2019 09:12:44 JoySluxirt DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
682728 30/11/2019 09:12:23 linhngao121212 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
682727 30/11/2019 09:11:33 duy2006 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
682716 30/11/2019 09:08:53 congbinh DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
682714 30/11/2019 09:06:41 damminhquan DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
681944 28/11/2019 22:24:55 unglinh DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 1912 KB
673767 14/11/2019 17:00:24 quoclan99 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 1772 KB
669906 07/11/2019 09:42:33 winterrr DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
669312 06/11/2019 10:07:59 hitu1903 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
667359 02/11/2019 18:35:29 Fidisk DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
666352 31/10/2019 23:24:53 ogit403 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
658155 15/10/2019 23:24:38 ntoan199 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 2580 KB
654303 09/10/2019 11:29:03 kuzuma245 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
652257 06/10/2019 09:44:39 dfwapekko DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
651993 05/10/2019 20:39:38 nguyenhieuckt DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2584 KB
649773 02/10/2019 21:04:42 pinyahoo567 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
649203 01/10/2019 21:50:31 thống DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
649141 01/10/2019 20:45:33 viethaofpc DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
646830 27/09/2019 11:30:19 pmt DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 2512 KB
646818 27/09/2019 10:15:04 queanh0220 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
645329 24/09/2019 14:17:36 kimanh415 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
645322 24/09/2019 14:14:30 thuyvy207 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
645045 23/09/2019 20:03:30 TranLeNhuQuynh DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 1856 KB
645037 23/09/2019 19:51:13 havu DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 1852 KB
642814 19/09/2019 22:40:21 BanManiac DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 2512 KB
640100 16/09/2019 20:10:22 ashimari DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 3616 KB
638731 14/09/2019 11:25:07 MinBaoTT DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
638605 14/09/2019 09:31:43 gbking2003 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
638595 14/09/2019 09:23:31 gbking2003 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
638589 14/09/2019 09:21:14 bena DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
638578 14/09/2019 09:10:16 phanthimai123 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
638558 14/09/2019 08:54:45 maitruc DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
638553 14/09/2019 08:51:39 trang000 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
638548 14/09/2019 08:47:19 maitruc DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
638514 14/09/2019 08:14:04 lethimytien DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
638487 14/09/2019 07:38:16 thienkun DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
637222 12/09/2019 16:15:44 HoangVu123 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2436 KB
636632 11/09/2019 22:37:59 khanhkjhave DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
635557 10/09/2019 09:34:03 ct390 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
631681 02/09/2019 21:19:21 duythien123 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 2448 KB
630710 31/08/2019 12:06:19 nhatanh10102005 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
628941 27/08/2019 10:00:14 lnatuan DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
628432 26/08/2019 04:25:59 thaolinh DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
628385 25/08/2019 21:46:51 canhtoannct DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
628383 25/08/2019 21:42:40 canhtoannct DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
628367 25/08/2019 21:10:16 OotakuO DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2612 KB
628366 25/08/2019 21:08:54 ntnvlog DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
628364 25/08/2019 21:08:14 taminhquanno21 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 31 ms 2828 KB
625812 23/08/2019 21:30:07 legoyb DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1760 KB
625648 23/08/2019 16:37:03 mrzin703 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2452 KB
625619 23/08/2019 15:02:13 haiprot1 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
624969 22/08/2019 09:55:10 thuy_quynh DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1780 KB
616654 05/08/2019 03:03:30 trandat DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
614066 31/07/2019 10:05:09 lethienquan28052006 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
612205 27/07/2019 15:14:16 dothihoangduyen DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
612184 27/07/2019 14:36:21 trieutanhung93 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
601072 29/06/2019 17:10:45 baobao07 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
596345 21/06/2019 12:30:15 rimuru DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
595003 18/06/2019 16:15:33 trananhprince DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
594991 18/06/2019 15:37:01 ct390 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
594854 18/06/2019 08:47:18 tuananh778999 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
592649 13/06/2019 14:44:49 ngoctit DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
590953 07/06/2019 23:15:33 huuthien198zz DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
590876 07/06/2019 19:31:56 kiki1999 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
590641 06/06/2019 20:38:45 masteroffood DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
588917 01/06/2019 10:36:16 thaomeo DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
588861 01/06/2019 08:46:03 TIN10_VUTRINHHOANG DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
587570 28/05/2019 14:03:25 NQT1998 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
587011 27/05/2019 10:23:44 khuongvutramanh DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
585139 21/05/2019 21:27:48 hh1305 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
581247 08/05/2019 13:00:08 thedemonstuan DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
576629 24/04/2019 22:47:48 leviettttnh DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
569539 05/04/2019 14:48:11 thecuongthehieu DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2424 KB
568129 01/04/2019 23:48:59 BoB DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 3224 KB
566308 28/03/2019 11:06:17 karasu DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
565272 26/03/2019 23:01:44 heo DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
561340 17/03/2019 11:35:04 phatdoan DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
561337 17/03/2019 11:13:08 anhnguyen123 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 31 ms 3276 KB
561334 17/03/2019 11:08:07 lamcqt DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
561319 17/03/2019 10:20:41 vmt120203 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
560660 15/03/2019 10:58:31 nguyenvu DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
560645 15/03/2019 09:57:31 ngocdieu DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
560500 14/03/2019 20:45:07 MINHKHANG DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 2512 KB
556727 08/03/2019 09:43:43 onehit DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
553290 01/03/2019 14:31:34 namlawng123 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
552604 28/02/2019 09:44:40 ZewDev DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
546430 14/02/2019 16:56:26 cyb3 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
546087 13/02/2019 20:30:31 viet2805 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
543253 04/02/2019 08:23:07 ducnhannguyen2410 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
540740 26/01/2019 14:51:17 quyhugo158 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2692 KB
539920 24/01/2019 15:23:02 diemqui110105 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
539850 24/01/2019 11:48:21 xiabui DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 2572 KB
535573 12/01/2019 20:58:29 nguyenvantien0903 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2608 KB
525498 08/12/2018 20:32:28 namconyl DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
525466 08/12/2018 20:04:50 ffrederick DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 2556 KB
525450 08/12/2018 19:48:01 phongpcbyl DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2848 KB
525438 08/12/2018 19:27:00 lethuyyl DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
525096 07/12/2018 21:29:37 minhhaiyl132 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 0 ms 2828 KB
525079 07/12/2018 20:52:45 khanh8a3yl DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
518776 24/11/2018 14:44:20 hitu07 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
518082 23/11/2018 09:58:43 59130929 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
518079 23/11/2018 09:57:11 haihaihaihai0123 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
516043 20/11/2018 02:28:20 chinhhi DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 2536 KB
514489 17/11/2018 22:43:56 hitu02 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
513113 15/11/2018 22:36:42 hitu03 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
512694 15/11/2018 15:32:34 hitu03 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
511891 15/11/2018 09:38:45 anhvippro123z DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
510980 13/11/2018 20:39:24 anhvippro123z DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
509643 11/11/2018 22:08:22 hduoc2003 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
509642 11/11/2018 22:07:41 hduoc2003 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
500275 29/10/2018 15:06:26 gadodeptraivkl DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 1880 KB
499895 28/10/2018 19:34:45 lehoang DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
497944 25/10/2018 19:58:31 vanan9205 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
489279 14/10/2018 19:40:03 12hooks DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
483227 08/10/2018 16:55:17 huynhthanhtan DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
471296 21/09/2018 15:16:54 Minatokaze DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
466697 14/09/2018 16:13:40 mrlihd DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
463511 09/09/2018 21:20:40 xikhud DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++11 Accepted 0 ms 2492 KB
463424 09/09/2018 19:52:52 LongÇhampion DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 2496 KB
456457 28/08/2018 10:25:41 HHHHHHHH DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
456013 27/08/2018 00:26:24 uchiha DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
455695 25/08/2018 21:30:59 phamanmaithao10 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
452496 18/08/2018 09:08:10 duong2 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
449150 11/08/2018 10:45:59 phuongnhi_tran_1206 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
447963 07/08/2018 22:48:27 Asteross DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
446707 02/08/2018 22:21:45 hoangducsmagic2 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2440 KB
446701 02/08/2018 22:12:22 hoangthuc701 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2420 KB
445485 30/07/2018 15:26:43 nguyetanh10102005 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
442878 21/07/2018 20:48:38 paradisebay DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
441837 17/07/2018 23:02:03 buihoat2003 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
441447 16/07/2018 15:43:50 chaukhanh2003 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
438303 03/07/2018 20:31:27 Truongthienloc DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
438297 03/07/2018 20:16:35 kaitoukid1609 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
437223 28/06/2018 11:20:40 iostream DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 2556 KB
434909 21/06/2018 19:25:17 wolf_boss DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2728 KB
426885 24/05/2018 19:26:50 thao1234 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2836 KB
425811 19/05/2018 12:43:13 ntngocngoc DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
425423 17/05/2018 08:46:30 kanadetachibana DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
424116 11/05/2018 18:11:07 MeoAmi DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
419520 19/04/2018 21:11:45 lecungtien DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2844 KB
419300 18/04/2018 22:17:50 dangkhoa_pascal DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
418386 15/04/2018 12:03:48 thuy12052004 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
418376 15/04/2018 11:35:08 hoi_lam_gi DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
418272 14/04/2018 20:29:44 55555 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
418257 14/04/2018 20:03:20 bibinguyen DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 2572 KB
418200 14/04/2018 17:28:52 haiyenk98lhp DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
414027 06/04/2018 14:36:20 kzkaka2k1 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
412963 03/04/2018 21:32:55 vinhntndu DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 1816 KB
399262 27/02/2018 22:56:20 abcxyz3009 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
397335 20/02/2018 13:02:37 ducviet5138 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
393072 31/01/2018 16:36:28 duongbp1990 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
390788 25/01/2018 15:24:12 caovantheanh DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
387170 18/01/2018 15:01:32 metwaroi31 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2212 KB
380121 01/01/2018 20:14:31 huy9a1 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
379223 30/12/2017 09:44:24 SmithWinter DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 3256 KB
377181 23/12/2017 17:13:49 SmithWinter DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
377148 23/12/2017 14:22:59 casaumayman DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
372659 06/12/2017 21:46:37 dinhmanh99 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2780 KB
372655 06/12/2017 21:40:07 tronghk14 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
365976 25/11/2017 16:10:37 christzy DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
361584 17/11/2017 00:31:04 legendstrangeitc DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
359614 14/11/2017 14:16:16 freepascal DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
358498 12/11/2017 20:50:49 hoangtrung080697 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
358134 12/11/2017 10:22:48 thanhchuongitc DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++11 Accepted 31 ms 2532 KB
358027 12/11/2017 07:36:30 quyenmmai DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
352431 04/11/2017 16:08:22 tranthanhhai DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
349866 01/11/2017 07:17:29 hoan2k1 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
342295 22/10/2017 05:45:41 anhbannho147vn DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
335199 12/10/2017 22:10:37 masterv DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
332917 09/10/2017 22:16:54 dinhthanhnga06 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
327196 02/10/2017 00:20:57 nhpntz0t DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 2404 KB
323925 27/09/2017 21:07:33 kyonest12 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 1880 KB
318424 17/09/2017 12:49:24 GấuBéoIT DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
313494 06/09/2017 16:36:46 anh76qn DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 2540 KB
313053 05/09/2017 09:33:53 nakrothpro DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2964 KB
313052 05/09/2017 09:31:31 ProLQM DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
311597 01/09/2017 13:57:16 0000000000 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
310583 29/08/2017 16:03:49 lecanh DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
309486 26/08/2017 21:35:05 azulgrana1 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
307149 19/08/2017 21:30:57 ABC_XYZ DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
305746 16/08/2017 21:52:55 hahpuc DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
305704 16/08/2017 20:44:49 manhhungking DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
303080 10/08/2017 22:26:24 crush DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
303064 10/08/2017 22:07:17 Tu2112003 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2752 KB
302543 09/08/2017 15:06:52 duonga1 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2696 KB
302541 09/08/2017 15:05:57 Tranvanthang DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2692 KB
302526 09/08/2017 14:33:57 Tunga1 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2692 KB
301279 05/08/2017 15:13:51 buiminhkhang DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2940 KB
301275 05/08/2017 15:05:02 Nhokkz DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
300746 03/08/2017 06:41:13 hungk36b DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++11 Accepted 0 ms 1920 KB
300710 02/08/2017 22:48:32 congthangk36d DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 1908 KB
298988 26/07/2017 14:07:55 minhthu20201 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
294008 10/07/2017 15:06:22 okeomachnha DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 2476 KB
285943 07/06/2017 15:10:09 hatuank97lhp DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
284060 29/05/2017 20:30:21 zminhthinhsd1 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 31 ms 2768 KB
283468 26/05/2017 11:43:53 tuan DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
283467 26/05/2017 11:40:25 tuan DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
279254 14/05/2017 21:29:07 dinhvanhuy98 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
277152 10/05/2017 11:28:51 tuan DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
276366 08/05/2017 12:28:24 dats2007 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
265812 01/04/2017 21:40:55 roro1230 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
265705 01/04/2017 16:20:17 huynhdinhhiep DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
265618 01/04/2017 10:51:35 nkduc DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
265505 31/03/2017 21:37:00 vphuong214 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
259890 18/03/2017 08:19:39 dlt0301 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
247400 14/02/2017 22:50:01 sjk DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
247336 14/02/2017 21:17:52 BoB DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 3004 KB
247324 14/02/2017 21:03:38 stromvbvc DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
244396 03/02/2017 19:29:06 hoangthuhang DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2152 KB
239961 11/01/2017 14:08:12 mansblacks DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Java 8 Accepted 140 ms 4112 KB
236723 30/12/2016 14:05:30 King DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 31 ms 2976 KB
223801 24/11/2016 22:43:23 ARSENAL1886 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1576 KB
223786 24/11/2016 22:20:02 ducquynhfptk12 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
223096 23/11/2016 21:47:58 huynhtienluc DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
215273 12/11/2016 10:23:11 Hieu_sqtt DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2208 KB
211111 04/11/2016 22:19:22 noatall2404 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
210962 04/11/2016 19:31:33 TCUCGiang DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2416 KB
210330 03/11/2016 19:58:01 bjnjucun DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 2400 KB
208815 01/11/2016 19:14:32 boychienga1234 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
208773 01/11/2016 18:16:30 boychienga1234 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
198620 18/10/2016 16:13:26 doraemon DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2820 KB
194114 11/10/2016 20:02:54 hungdhv97 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1800 KB
191743 10/10/2016 20:42:19 phamvankhanh1516 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1800 KB
190667 10/10/2016 00:57:38 junlexo DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1784 KB
190666 10/10/2016 00:56:18 phamvankhanh1516 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1780 KB
190601 09/10/2016 22:50:51 minhquangsqtt DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1800 KB
189928 08/10/2016 10:12:56 khoadeptrai DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2988 KB
184986 29/09/2016 22:36:24 hoangducsmagic DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 1544 KB
184883 29/09/2016 20:48:13 phungvitrung DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 1544 KB
184532 29/09/2016 14:29:02 quanghsprovp DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
177504 16/09/2016 14:44:43 minhtienst135 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
172657 09/09/2016 23:16:42 Hhcckqnl DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
165515 25/08/2016 00:45:03 qtuan140101 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
164487 22/08/2016 20:56:40 giacacluong323 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 1412 KB
164480 22/08/2016 20:45:23 giacacluong323 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
163268 18/08/2016 12:44:07 dahaodl DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
162665 16/08/2016 12:14:11 damsanchv DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
162133 14/08/2016 20:27:11 khoi2410 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
152515 17/07/2016 13:36:41 caothesan DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
152046 15/07/2016 13:50:21 thienlong DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
150510 07/07/2016 16:23:38 dqhn123 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
149387 02/07/2016 13:23:43 leducthinh0409 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
149375 02/07/2016 11:52:56 Voxuanvuong DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
149339 02/07/2016 08:48:48 try DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
145624 20/06/2016 08:45:58 songlahyvong DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
145623 20/06/2016 08:38:18 kok DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
143549 14/06/2016 10:42:58 dacthai2807 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
143094 12/06/2016 00:11:56 duckunzz DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
143091 11/06/2016 23:36:31 okokoko DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
143067 11/06/2016 21:21:32 ducthanh313 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 31 ms 1568 KB
142993 11/06/2016 14:34:29 ngonamduonghl DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
142572 09/06/2016 10:00:18 nguyenxuanhaa3 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
142484 08/06/2016 20:37:28 proxike DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 31 ms 1568 KB
139186 29/05/2016 11:36:57 mycountry DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
138117 27/05/2016 13:02:55 Comrade DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
134935 08/05/2016 00:19:14 4everkaka DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
134924 07/05/2016 23:22:39 khangtran DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 1568 KB
129120 04/04/2016 19:22:43 thanhday132 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
129117 04/04/2016 19:20:22 thanhday132 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
123561 07/03/2016 21:56:02 TQT DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
121692 24/02/2016 20:31:40 dqhungdl DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
111635 11/01/2016 21:36:13 chitam117119 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
111077 08/01/2016 14:05:25 xuanbach DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
98941 25/11/2015 23:17:06 hoangthongvo DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 1492 KB
97706 22/11/2015 21:15:50 cyan DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 1460 KB
95754 20/11/2015 21:22:26 tranquockhanh DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
94091 17/11/2015 03:16:42 minhem1231 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
91722 12/11/2015 19:43:08 anvodacu0112 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
89049 07/11/2015 12:08:31 khiem2702 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 1504 KB
85691 30/10/2015 08:20:34 chalker DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
85491 29/10/2015 21:35:35 muadaumua DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
85441 29/10/2015 21:03:47 kimdung_quanhiep DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Java 8 Accepted 171 ms 14224 KB
85436 29/10/2015 21:01:30 kimdung_quanhiep DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Java 8 Accepted 156 ms 14236 KB
85434 29/10/2015 21:00:15 kimdung_quanhiep DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Java 8 Accepted 156 ms 14344 KB
85433 29/10/2015 21:00:00 kimdung_quanhiep DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Java 8 Accepted 156 ms 14340 KB
85432 29/10/2015 20:59:13 kimdung_quanhiep DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Java 8 Accepted 171 ms 14340 KB
85430 29/10/2015 20:55:23 kimdung_quanhiep DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Java 8 Accepted 156 ms 14020 KB
85355 29/10/2015 19:38:15 VoHT DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Java 8 Accepted 187 ms 15100 KB
84691 28/10/2015 14:27:12 psucoder DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Java 8 Accepted 171 ms 15144 KB
84658 28/10/2015 13:28:58 hanhlv270597 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
84646 28/10/2015 12:59:15 hanhlv270597 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
77330 10/10/2015 10:45:54 nguvaho DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1704 KB
76981 09/10/2015 17:54:38 truongngocgiang99 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 1356 KB
76974 09/10/2015 17:47:41 truongngocgiang99 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 1352 KB
76250 08/10/2015 09:43:49 toan411998 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 1816 KB
71709 02/10/2015 22:14:58 typpoppop DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
71050 01/10/2015 20:21:43 loveTforever DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
61661 07/09/2015 17:14:26 phuleethanh DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
58546 27/08/2015 09:58:16 UiM DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 984 KB
58498 27/08/2015 08:35:43 MTAZero DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
50444 07/08/2015 18:50:17 npltv DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2928 KB
43913 29/06/2015 18:18:26 middlest DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2896 KB
43574 26/06/2015 20:17:16 dhkhtn DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++11 Accepted 0 ms 1824 KB
43533 26/06/2015 15:30:08 hinodi_1998 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2940 KB
43529 26/06/2015 15:13:52 huynhduy_hmd DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2892 KB
43287 24/06/2015 21:31:51 nhutrg1998 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2852 KB
43286 24/06/2015 21:31:50 nhutrg1998 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2852 KB
42008 21/06/2015 10:51:02 tanphatvan DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2904 KB
41786 19/06/2015 15:28:13 AresGod DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
41783 19/06/2015 14:06:31 nguyenquoc2211 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
41580 17/06/2015 23:28:00 mrtan_lovelife DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2924 KB
39736 10/06/2015 11:01:37 Algo DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
39381 04/06/2015 23:06:04 HanhThong DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 1828 KB
39368 04/06/2015 22:13:46 the_c DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 1796 KB
36085 20/05/2015 10:10:05 photridung1234 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2504 KB
36062 19/05/2015 21:09:54 ThienCoder DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 0 ms 884 KB
36029 19/05/2015 00:08:08 farmerboy DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1792 KB
35694 15/05/2015 16:34:49 nghethuat102 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
34252 11/05/2015 14:12:30 wInD_MtA DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
32106 29/04/2015 13:09:09 mikelhpdatke DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1592 KB
31807 26/04/2015 14:45:14 ktlt2014 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1564 KB
31798 26/04/2015 13:37:44 ktlt2014 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1560 KB
31794 26/04/2015 13:25:18 ktlt2014 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1536 KB
31612 25/04/2015 07:27:32 ktlt2014 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1596 KB
31327 23/04/2015 18:53:55 ktlt2014 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1656 KB
31317 23/04/2015 18:39:25 ktlt2014 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 808 KB
31089 22/04/2015 19:28:06 lamnguyen DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1716 KB
26982 10/04/2015 22:57:33 namlunoy DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 1812 KB
26870 09/04/2015 02:35:53 tankorbox DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 0 ms 800 KB
26797 08/04/2015 04:50:55 trungvt130584 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1592 KB
26796 08/04/2015 04:50:15 trungvt130584 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1668 KB
26351 03/04/2015 05:51:01 vdn1999bxvp DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 1636 KB
25877 30/03/2015 11:19:27 Nguyenthaihoc DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
25827 30/03/2015 00:29:42 truongtop14 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
24891 25/03/2015 22:35:40 duckhai2102 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
24307 23/03/2015 09:54:05 kieuquocdat123 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1752 KB
21784 19/03/2015 00:30:11 glass99ss DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) Free Pascal Accepted 15 ms 2828 KB
13054 15/02/2015 18:06:38 dinhvanthanh DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 936 KB
10457 18/01/2015 15:39:27 bengoc DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
10104 15/01/2015 23:31:25 stepde15 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 672 KB
8456 10/01/2015 12:35:47 phuchoahodo DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 680 KB
8366 09/01/2015 23:40:01 quanrealnguyen DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 964 KB
8327 09/01/2015 21:52:01 nxphuc DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
8260 08/01/2015 13:04:04 maithu55 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 684 KB
8259 08/01/2015 13:00:11 junking DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 944 KB
7647 31/12/2014 10:33:34 conglinh DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 644 KB
7574 29/12/2014 15:06:30 vusaka DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 0 ms 976 KB
7558 26/12/2014 23:40:02 thanhbinh0995 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 808 KB
7383 22/12/2014 12:34:54 vinguyentruong DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 644 KB
7145 15/12/2014 18:55:17 duyquoc DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
7100 14/12/2014 23:55:09 vusaka DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 0 ms 712 KB
7098 14/12/2014 23:51:06 vusaka DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 676 KB
6972 12/12/2014 19:45:51 voquocthang DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 648 KB
6219 01/12/2014 22:17:49 duyman94 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 0 ms 700 KB
6212 01/12/2014 20:31:36 haituanth2 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 1724 KB
6198 01/12/2014 14:48:32 kamagiao DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
6185 01/12/2014 09:53:06 dinhvanduy7895 DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 948 KB
6177 30/11/2014 21:42:53 longqnh DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 696 KB
6120 30/11/2014 00:21:07 MeigyokuThmn DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 832 KB
6111 29/11/2014 23:09:51 itntc DISC0 - Đĩa nhạc (dễ) GNU C++ Accepted 15 ms 936 KB
Back to Top