Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
735251 19/03/2020 19:44:33 Love KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 93 ms 2664 KB
731301 11/03/2020 17:46:41 Hàoa1 KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 250 ms 3372 KB
729763 06/03/2020 17:19:17 Sơna1 KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 250 ms 3392 KB
726860 28/02/2020 10:28:13 vuminh20379 KEBA - Kết bạn Free Pascal Accepted 203 ms 3452 KB
724153 22/02/2020 16:36:35 drlamlqd9 KEBA - Kết bạn Free Pascal Accepted 234 ms 3456 KB
715717 06/02/2020 18:45:47 Sang7a4gpc KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 78 ms 2880 KB
708244 21/01/2020 20:41:54 HackerMan KEBA - Kết bạn GNU C++11 Accepted 234 ms 3200 KB
703834 12/01/2020 21:40:56 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc KEBA - Kết bạn GNU C++11 Accepted 281 ms 3324 KB
700502 07/01/2020 21:37:20 khanhkjhave KEBA - Kết bạn Free Pascal Accepted 265 ms 3472 KB
695856 01/01/2020 15:38:03 Fidisk KEBA - Kết bạn GNU C++11 Accepted 312 ms 3268 KB
678869 23/11/2019 10:08:20 cyb3 KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 93 ms 3168 KB
676080 19/11/2019 14:19:36 smileicon KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 250 ms 3300 KB
670234 07/11/2019 20:42:50 binhanthehollybin KEBA - Kết bạn Free Pascal Accepted 250 ms 3512 KB
670099 07/11/2019 15:56:48 NguyenVanTan KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 265 ms 3400 KB
670086 07/11/2019 15:46:33 dangxuanthanhhoa KEBA - Kết bạn Free Pascal Accepted 234 ms 3512 KB
670076 07/11/2019 15:39:51 minvohoang KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 250 ms 2612 KB
667466 02/11/2019 20:50:57 yunan090803 KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 250 ms 2656 KB
667464 02/11/2019 20:49:50 yunan090803 KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 265 ms 3444 KB
667462 02/11/2019 20:47:42 yunan090803 KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 250 ms 3444 KB
667459 02/11/2019 20:46:25 yunan090803 KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 250 ms 3448 KB
667439 02/11/2019 20:24:25 DuongNguyenMinh KEBA - Kết bạn GNU C++11 Accepted 78 ms 3332 KB
648427 30/09/2019 16:23:50 tridung KEBA - Kết bạn GNU C++11 Accepted 93 ms 3148 KB
630254 30/08/2019 15:29:41 leviettttnh KEBA - Kết bạn GNU C++11 Accepted 250 ms 2524 KB
624925 22/08/2019 09:37:09 thuy_quynh KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 78 ms 9612 KB
621398 15/08/2019 16:13:32 ffrederick KEBA - Kết bạn GNU C++11 Accepted 265 ms 3132 KB
620213 12/08/2019 22:11:33 trandat KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 78 ms 9604 KB
614846 01/08/2019 10:48:50 baobao07 KEBA - Kết bạn GNU C++11 Accepted 109 ms 2804 KB
613468 30/07/2019 05:41:33 namlawng123 KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 78 ms 3224 KB
608201 20/07/2019 17:05:39 tridung KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 93 ms 3076 KB
600728 28/06/2019 16:27:43 trananhprince KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 78 ms 3340 KB
598004 24/06/2019 16:31:51 nhamtan KEBA - Kết bạn GNU C++11 Accepted 78 ms 2456 KB
597977 24/06/2019 15:49:14 pythagore1123 KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 250 ms 3312 KB
597974 24/06/2019 15:46:23 nhamtan KEBA - Kết bạn GNU C++11 Accepted 640 ms 16308 KB
590363 05/06/2019 21:11:24 nguyenvantien0903 KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 93 ms 3316 KB
574798 18/04/2019 10:20:00 dangkhoa_pascal KEBA - Kết bạn GNU C++11 Accepted 93 ms 2140 KB
562096 19/03/2019 12:38:13 phuongnhi_tran_1206 KEBA - Kết bạn GNU C++11 Accepted 62 ms 3212 KB
525212 08/12/2018 09:07:46 toan2902 KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 187 ms 3436 KB
522887 03/12/2018 03:49:52 8man KEBA - Kết bạn Free Pascal Accepted 171 ms 4348 KB
516050 20/11/2018 06:32:49 quocdongqh KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 203 ms 3408 KB
511892 15/11/2018 09:39:08 anhvippro123z KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 62 ms 2672 KB
510981 13/11/2018 20:39:44 anhvippro123z KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 78 ms 2644 KB
504925 05/11/2018 00:34:44 xikhud KEBA - Kết bạn GNU C++11 Accepted 218 ms 4840 KB
504924 05/11/2018 00:29:57 xikhud KEBA - Kết bạn GNU C++11 Accepted 203 ms 4804 KB
497017 24/10/2018 19:47:37 nguyenledinh KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 203 ms 4088 KB
483376 08/10/2018 20:53:39 LongÇhampion KEBA - Kết bạn GNU C++11 Accepted 218 ms 4868 KB
477022 30/09/2018 08:10:47 vikhangcqt171 KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 203 ms 3684 KB
468749 18/09/2018 09:10:01 ARSENAL1886 KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 78 ms 3000 KB
463125 09/09/2018 11:07:27 thongnguyen050999 KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 62 ms 3272 KB
463119 09/09/2018 10:57:35 thongnguyen050999 KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 62 ms 3268 KB
463117 09/09/2018 10:57:17 thongnguyen050999 KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 62 ms 3144 KB
463116 09/09/2018 10:57:03 thongnguyen050999 KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 78 ms 3164 KB
463115 09/09/2018 10:56:42 thongnguyen050999 KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 281 ms 3256 KB
463106 09/09/2018 10:46:30 thongnguyen050999 KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 78 ms 3268 KB
463105 09/09/2018 10:45:57 thongnguyen050999 KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 218 ms 3256 KB
463095 09/09/2018 10:38:45 thongnguyen050999 KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 62 ms 3268 KB
460208 04/09/2018 15:52:48 hoangthuc701 KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 78 ms 3384 KB
456455 28/08/2018 10:23:21 HHHHHHHH KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 218 ms 2588 KB
441509 16/07/2018 19:04:39 iostream KEBA - Kết bạn GNU C++11 Accepted 328 ms 3268 KB
438430 04/07/2018 20:35:52 huy9a1 KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 187 ms 2636 KB
422875 02/05/2018 22:45:15 vinhntndu KEBA - Kết bạn GNU C++11 Accepted 62 ms 2812 KB
397658 21/02/2018 18:36:13 quandapro KEBA - Kết bạn GNU C++11 Accepted 234 ms 9084 KB
393071 31/01/2018 16:36:01 duongbp1990 KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 234 ms 4212 KB
392566 29/01/2018 23:47:48 nguyenhaidang KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 93 ms 3284 KB
359924 14/11/2017 15:51:23 freepascal KEBA - Kết bạn Free Pascal Accepted 187 ms 4316 KB
349865 01/11/2017 07:17:22 hoan2k1 KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 62 ms 2620 KB
333257 10/10/2017 15:57:14 qqq KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 78 ms 2600 KB
333256 10/10/2017 15:53:49 qqq KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 78 ms 2600 KB
328715 03/10/2017 21:58:31 nkt95bg KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 78 ms 2604 KB
319545 19/09/2017 18:36:53 myfriend1102vn KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 62 ms 2648 KB
319544 19/09/2017 18:34:53 myfriend1102vn KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 203 ms 2636 KB
319505 19/09/2017 17:04:52 tuan KEBA - Kết bạn GNU C++11 Accepted 62 ms 2636 KB
319502 19/09/2017 17:02:16 tuan KEBA - Kết bạn GNU C++11 Accepted 62 ms 2636 KB
311024 30/08/2017 19:15:50 tranquockhanh KEBA - Kết bạn GNU C++11 Accepted 218 ms 3024 KB
311013 30/08/2017 18:14:27 8man KEBA - Kết bạn Free Pascal Accepted 203 ms 4304 KB
310227 28/08/2017 17:14:14 8man KEBA - Kết bạn Free Pascal Accepted 218 ms 4352 KB
298504 24/07/2017 21:45:12 HackerRank KEBA - Kết bạn GNU C++11 Accepted 78 ms 2796 KB
293946 10/07/2017 10:05:50 dangquangthang0001 KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 218 ms 7276 KB
292234 01/07/2017 23:18:46 nmhien2605 KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 62 ms 2608 KB
285870 07/06/2017 08:19:43 my_crush_hates_me KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 78 ms 3504 KB
284527 31/05/2017 22:49:08 bluesky KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 250 ms 6496 KB
277187 10/05/2017 15:32:19 duahaucc KEBA - Kết bạn Free Pascal Accepted 187 ms 3520 KB
247116 13/02/2017 23:56:26 sjk KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 218 ms 6524 KB
233843 21/12/2016 12:05:30 4everkaka KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 218 ms 4044 KB
233285 18/12/2016 20:09:49 tranleduy1233 KEBA - Kết bạn Free Pascal Accepted 171 ms 3532 KB
231390 11/12/2016 16:38:37 dqhn123 KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 62 ms 3212 KB
220918 20/11/2016 14:01:48 bachnxepu KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 62 ms 2864 KB
220916 20/11/2016 13:58:55 bachnxepu KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 62 ms 3320 KB
206664 28/10/2016 20:29:29 taycuong KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 312 ms 3232 KB
193147 11/10/2016 15:18:59 giacacluong323 KEBA - Kết bạn Free Pascal Accepted 234 ms 4348 KB
185329 30/09/2016 15:30:55 Hhcckqnl KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 78 ms 2524 KB
185003 29/09/2016 23:09:22 phungvitrung KEBA - Kết bạn Free Pascal Accepted 265 ms 4332 KB
184963 29/09/2016 22:18:03 hoangducsmagic KEBA - Kết bạn Free Pascal Accepted 250 ms 4332 KB
181918 24/09/2016 21:26:45 dahaodl KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 343 ms 2484 KB
176981 15/09/2016 14:32:02 dqhungdl KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 296 ms 2516 KB
175140 13/09/2016 13:13:38 wInD_MtA KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 281 ms 2348 KB
173141 10/09/2016 16:04:49 nguyenson99 KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 312 ms 3348 KB
164692 23/08/2016 11:45:52 nghethuat102 KEBA - Kết bạn Free Pascal Accepted 265 ms 3544 KB
149389 02/07/2016 13:39:56 leducthinh0409 KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 343 ms 2592 KB
143817 15/06/2016 15:23:02 khangtran KEBA - Kết bạn Free Pascal Accepted 312 ms 3544 KB
143809 15/06/2016 14:01:02 dacthai2807 KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 125 ms 2596 KB
130373 10/04/2016 17:34:52 thanhday132 KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 125 ms 2576 KB
120911 21/02/2016 22:28:54 phuong_uit KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 265 ms 2616 KB
119493 14/02/2016 23:53:22 hanhlv270597 KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 281 ms 2620 KB
119475 14/02/2016 20:59:19 phuong_uit KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 296 ms 2620 KB
119472 14/02/2016 20:51:10 phuong_uit KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 296 ms 2604 KB
118624 10/02/2016 14:08:03 TQT KEBA - Kết bạn GNU C++11 Accepted 515 ms 2600 KB
114664 26/01/2016 11:23:38 ntanh KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 140 ms 2604 KB
111898 13/01/2016 15:46:13 hth20082000 KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 296 ms 2624 KB
111358 09/01/2016 22:30:16 sesshomalong KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 93 ms 2624 KB
106312 16/12/2015 08:00:56 miltonbw KEBA - Kết bạn Free Pascal Accepted 218 ms 3532 KB
104908 09/12/2015 20:37:52 vdn1999bxvp KEBA - Kết bạn GNU C++11 Accepted 531 ms 2604 KB
104900 09/12/2015 20:27:41 duckhai2102 KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 312 ms 2604 KB
104883 09/12/2015 19:14:26 hoangvuduyanh KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 265 ms 2600 KB
100166 30/11/2015 16:54:49 psucoder KEBA - Kết bạn GNU C++11 Accepted 109 ms 2976 KB
90515 10/11/2015 15:26:15 phuleethanh KEBA - Kết bạn GNU C++11 Accepted 359 ms 3532 KB
90513 10/11/2015 15:24:23 phuleethanh KEBA - Kết bạn GNU C++11 Accepted 375 ms 3532 KB
89633 08/11/2015 19:40:34 phuleethanh KEBA - Kết bạn Free Pascal Accepted 187 ms 3512 KB
87712 04/11/2015 09:42:23 toan411998 KEBA - Kết bạn GNU C++11 Accepted 109 ms 2552 KB
69254 28/09/2015 13:23:48 mrtan_lovelife KEBA - Kết bạn Free Pascal Accepted 187 ms 3528 KB
66139 22/09/2015 08:46:05 MTAZero KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 62 ms 2624 KB
64164 17/09/2015 08:01:50 huynhnhat KEBA - Kết bạn Free Pascal Accepted 125 ms 3528 KB
64160 17/09/2015 07:20:23 sanghk11 KEBA - Kết bạn Free Pascal Accepted 93 ms 3528 KB
56049 25/08/2015 01:07:23 UiM KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 468 ms 2564 KB
49434 30/07/2015 15:49:47 dhkhtn KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 62 ms 2648 KB
43277 24/06/2015 20:40:31 chitam117119 KEBA - Kết bạn Free Pascal Accepted 202 ms 3636 KB
40998 13/06/2015 23:33:06 only_love97 KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 234 ms 3004 KB
40899 13/06/2015 11:50:11 farmerboy KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 46 ms 2632 KB
38243 31/05/2015 12:10:34 nguyenmanhthien KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 234 ms 2644 KB
36306 22/05/2015 22:06:57 middlest KEBA - Kết bạn Free Pascal Accepted 218 ms 4752 KB
24310 23/03/2015 10:11:43 kieuquocdat123 KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 421 ms 2532 KB
13180 23/02/2015 20:04:49 conglinh KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 499 ms 2448 KB
8393 10/01/2015 01:14:17 nxphuc KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 468 ms 2452 KB
8273 08/01/2015 17:44:09 maithu55 KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 202 ms 2588 KB
6865 10/12/2014 15:45:14 MeigyokuThmn KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 312 ms 5772 KB
6864 10/12/2014 15:41:21 MeigyokuThmn KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 343 ms 5768 KB
6659 06/12/2014 18:52:00 haituanth2 KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 234 ms 5764 KB
6528 04/12/2014 21:29:05 ductam KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 296 ms 2568 KB
6174 30/11/2014 20:32:58 phamhuuthien KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 249 ms 5664 KB
6167 30/11/2014 17:30:04 thienphuc KEBA - Kết bạn GNU C++ Accepted 218 ms 2512 KB
Back to Top