Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
740471 04/04/2020 21:25:05 phuoctktkhg LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
740005 03/04/2020 19:55:48 python_train LUTH - Lũy thừa Python 3 Accepted 62 ms 4936 KB
739401 02/04/2020 17:46:19 pkconan LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 984 KB
739247 02/04/2020 05:02:21 lnatuan LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 964 KB
738697 31/03/2020 14:03:59 tranthuyan LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
738169 29/03/2020 17:07:55 kassivender LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
737500 27/03/2020 09:54:41 vovinam123 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
737167 25/03/2020 22:21:47 bbamm LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
736900 25/03/2020 08:17:44 drloc2004 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
736031 22/03/2020 13:03:06 pkconan LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1796 KB
735872 21/03/2020 20:29:59 Matatabi LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1304 KB
735850 21/03/2020 19:33:43 0842020263 LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
735758 21/03/2020 13:18:14 DSQT LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
735570 20/03/2020 16:51:31 cyber_coder LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
735057 19/03/2020 10:08:29 khongcoten002 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
735048 19/03/2020 09:55:58 tienloc_dz LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1384 KB
734974 18/03/2020 23:41:24 nguyenvietphong LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1200 KB
733466 16/03/2020 15:28:15 thiennhan2701 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
731835 13/03/2020 09:57:54 hokage1201 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1636 KB
731782 12/03/2020 22:33:26 vokhanhan25 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
731648 12/03/2020 16:32:06 drlamlqd9 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
730685 09/03/2020 21:21:11 Hieuloi LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
730625 09/03/2020 18:33:03 kesaudoi291091 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
729879 06/03/2020 23:55:20 vietanhk99 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
729361 05/03/2020 21:21:38 thanhlong123 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1572 KB
729199 05/03/2020 16:58:28 binh123 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
729196 05/03/2020 16:56:04 quocboss2004 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
729195 05/03/2020 16:55:34 khai2004 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
729190 05/03/2020 16:52:25 tranduythai LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
729187 05/03/2020 16:51:38 daohuulong2020 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1468 KB
729186 05/03/2020 16:50:39 NguyenDangKhoa LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
729185 05/03/2020 16:47:41 quocboss2004 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1988 KB
729183 05/03/2020 16:46:59 Thinh_Feline LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1760 KB
729161 05/03/2020 16:34:33 khai2004 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1468 KB
729131 05/03/2020 16:07:40 thanhlong123 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1676 KB
729130 05/03/2020 16:06:55 zest135 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
729127 05/03/2020 16:06:01 phucdao123 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 804 KB
729102 05/03/2020 15:55:18 phucdao123 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 896 KB
728911 04/03/2020 23:07:01 vhskillpro2 LUTH - Lũy thừa Python 3 Accepted 62 ms 1492 KB
728749 04/03/2020 15:30:53 tuanv232 LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
728744 04/03/2020 15:28:50 unglinh LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
728743 04/03/2020 15:28:30 Kazuma LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
728733 04/03/2020 15:24:12 Fixedbot LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 932 KB
728727 04/03/2020 15:19:54 RedDevilss2 LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
728690 04/03/2020 14:56:34 unglinh LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
728520 04/03/2020 02:56:30 quachtridat LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
728318 03/03/2020 16:52:48 nguyenan0808 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
727808 02/03/2020 10:52:36 damminhquan LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1196 KB
727372 29/02/2020 22:12:24 aruru12 LUTH - Lũy thừa Python 3 Accepted 62 ms 1496 KB
727369 29/02/2020 22:10:56 aruru12 LUTH - Lũy thừa Python 3 Accepted 62 ms 1496 KB
727338 29/02/2020 20:43:58 thangloi2209 LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
727241 29/02/2020 16:17:30 uongnuocbangmom LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
726045 26/02/2020 14:22:01 anhkhoa09032004 LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
725613 25/02/2020 16:40:22 AngusX LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
725606 25/02/2020 16:13:43 tuananh1 LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 888 KB
724820 23/02/2020 21:32:58 cute1805 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
724485 23/02/2020 11:18:13 Akira LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
724174 22/02/2020 17:17:38 hoa1705 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 964 KB
723907 21/02/2020 23:26:28 luuanhtn1 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
723902 21/02/2020 23:23:17 luuanhtn1 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
723188 20/02/2020 13:50:12 hoangtrung1801 LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
722955 19/02/2020 23:20:49 hoangdieu LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
722467 19/02/2020 09:52:01 baoduytran LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1776 KB
722460 19/02/2020 09:45:21 baoduytran LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
722328 18/02/2020 21:19:24 phamvansung LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
722105 18/02/2020 15:32:25 lethienquan28052006 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
722104 18/02/2020 15:30:41 0972210195 LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1504 KB
722089 18/02/2020 15:03:55 THANHKIEU LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
722074 18/02/2020 14:26:30 Sángolympic LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
721838 17/02/2020 21:30:27 duyvu123 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
721094 16/02/2020 16:41:25 baopham19062003kgkgkg LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1540 KB
721017 16/02/2020 15:00:46 ntphong LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1180 KB
721016 16/02/2020 15:00:44 ntphong LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
720410 15/02/2020 11:04:44 khanhtron03 LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
720176 14/02/2020 19:53:08 ptcvp121 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1572 KB
719856 14/02/2020 08:12:43 ntnvlog LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
719749 13/02/2020 20:57:36 linhngao121212 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 956 KB
719680 13/02/2020 19:06:43 MH307 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 816 KB
719674 13/02/2020 18:55:08 DươngAnhVũ LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
718431 11/02/2020 12:05:46 congbinh LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
718403 11/02/2020 11:18:20 Thinh_Feline LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
718331 11/02/2020 09:31:40 vanvanvan LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 816 KB
717930 10/02/2020 16:01:33 kimngan_tvn LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
717222 09/02/2020 10:15:21 phamchibinh LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 884 KB
717211 09/02/2020 09:59:02 mystar0806 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
717207 09/02/2020 09:53:46 sunligth LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 904 KB
717199 09/02/2020 09:34:02 JoySluxirt LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 896 KB
717068 08/02/2020 20:36:47 truongthienlocTH LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
715875 06/02/2020 21:45:42 Lucifer LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
715370 06/02/2020 10:57:19 tienloc_tvn LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
715165 05/02/2020 21:52:33 khongcoten002 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
714498 04/02/2020 21:12:33 tuilatui132 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
714426 04/02/2020 19:23:08 kimcuong_tvn LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
714080 03/02/2020 21:57:53 hoktro LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
712978 01/02/2020 10:46:13 tranminhprvt01 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
710808 29/01/2020 15:14:47 Hoang_Tan_Phu_Quoc LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
710763 29/01/2020 13:10:38 tranbac1128 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
710531 28/01/2020 18:33:22 hokhanhduy LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
710194 27/01/2020 14:41:41 ntquoc263 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
709655 24/01/2020 22:14:49 nguyenhieuckt LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1656 KB
709645 24/01/2020 21:56:47 nguyenhieuckt LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1552 KB
709573 24/01/2020 15:45:32 manhender LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 884 KB
708724 22/01/2020 14:31:58 hoangchisi LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1588 KB
708243 21/01/2020 20:41:44 HackerMan LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1552 KB
707430 20/01/2020 00:44:57 19522456 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1776 KB
707395 19/01/2020 23:44:50 83tracking LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1756 KB
707026 18/01/2020 23:15:14 Love LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
706810 18/01/2020 17:24:53 suxzat LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
706477 18/01/2020 00:56:51 mnhphm LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 992 KB
706476 18/01/2020 00:55:50 mnhphm LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 992 KB
706475 18/01/2020 00:54:53 mnhphm LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 992 KB
705980 16/01/2020 22:22:04 quanit2k4 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
705708 16/01/2020 14:50:48 BuiTriDung LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
705321 15/01/2020 20:21:29 phgquynh2208 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1332 KB
705273 15/01/2020 19:17:12 AnhANcogang LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
703780 12/01/2020 20:51:25 khanhnhat123 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
703576 12/01/2020 16:18:20 viocuong LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
703575 12/01/2020 16:17:32 viocuong LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
703572 12/01/2020 16:15:47 viocuong LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
703217 12/01/2020 00:21:26 watanabe2804 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
702950 11/01/2020 17:36:35 haupas LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
701798 09/01/2020 21:23:48 minhquan052003 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
701414 09/01/2020 12:08:31 khanhld LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
701413 09/01/2020 12:07:11 khanhld LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
701412 09/01/2020 12:05:53 khanhld LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
701347 09/01/2020 10:34:25 cowduyhai LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
700978 08/01/2020 19:37:14 chenlinong LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
699701 07/01/2020 00:09:45 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
699698 07/01/2020 00:08:18 ntphong LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
698667 05/01/2020 19:44:22 whoisthatguy LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
698278 05/01/2020 09:13:29 anhkhoa09032004 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
698236 05/01/2020 04:49:02 tahoangquan2 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
698235 05/01/2020 01:13:36 ntphong LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
698208 04/01/2020 23:26:00 novaphoenix LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 920 KB
697934 04/01/2020 16:14:41 djxone123456 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
697433 03/01/2020 21:33:22 VGK_Cr7 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 804 KB
696911 03/01/2020 10:19:40 kalijay LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1336 KB
696599 02/01/2020 21:06:34 HaiPip LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 924 KB
696483 02/01/2020 17:22:21 nnbxxx LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
696091 02/01/2020 07:49:50 dangdinhkhiem LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
695881 01/01/2020 16:27:45 giangboss LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
695739 01/01/2020 07:05:12 cuongdoduy123 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
695647 31/12/2019 21:23:57 hieutvtt LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
695416 31/12/2019 14:14:17 haidang172005 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
695102 30/12/2019 21:01:27 fh2512 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
695000 30/12/2019 15:54:47 JoySluxirt LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 828 KB
694315 28/12/2019 14:21:42 miumiu623 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 932 KB
694273 28/12/2019 11:32:26 xCode3d LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
694005 27/12/2019 17:08:16 nhatthang2704 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
693727 26/12/2019 22:14:54 Nhatminh2003 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
693068 25/12/2019 14:07:10 amazing LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
692795 24/12/2019 16:19:02 10mũ9 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 872 KB
692167 23/12/2019 14:50:27 ishokusogiria LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
691733 21/12/2019 20:33:35 long020506 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 904 KB
691487 21/12/2019 11:31:29 nghia3092001 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1976 KB
691486 21/12/2019 11:30:54 canhtoana2k23 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
690830 19/12/2019 17:02:17 quocviet2001 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
690824 19/12/2019 16:46:49 duyluan3110 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 2024 KB
690571 18/12/2019 21:43:00 hoangmanh123 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1480 KB
690407 18/12/2019 15:20:06 Nhi23072002 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
690219 18/12/2019 08:33:15 ltd9a4gpc LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1548 KB
690094 17/12/2019 22:15:41 RH07 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
689705 17/12/2019 14:35:41 _jayll_thelazycoder_ LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1668 KB
689701 17/12/2019 14:34:25 sendmylove123 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
689573 17/12/2019 09:34:33 4maxskill4 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
688065 13/12/2019 20:38:25 Dothanhtai2006 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1492 KB
687855 13/12/2019 09:27:58 huukhanhk39a LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
686775 10/12/2019 21:20:56 jackykg LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1952 KB
686225 08/12/2019 23:15:58 vanthien_bl LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1716 KB
684763 04/12/2019 20:50:20 thuyngocha98 LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 171 ms 2512 KB
683490 01/12/2019 16:47:02 0941177356 LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
683357 01/12/2019 11:43:13 camnguyenmeow LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
683318 01/12/2019 08:26:41 vanquy123 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
683079 30/11/2019 18:23:52 hello5423 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
682015 29/11/2019 02:25:24 dzungdducws LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
680802 27/11/2019 05:59:23 thanhthien79 LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
680679 26/11/2019 21:33:45 thống LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
680156 25/11/2019 22:11:24 cbl_conghuynh LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 2008 KB
678550 22/11/2019 19:51:47 minhquandinhcao LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
678545 22/11/2019 19:42:24 iambluuu LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
678543 22/11/2019 19:40:40 tanhoangdl LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1616 KB
678541 22/11/2019 19:38:43 CodeWar37 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
678389 22/11/2019 15:46:04 NguyenNhatMinh LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
678385 22/11/2019 15:43:31 NguyenNhatMinh LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 0 ms 1908 KB
677196 21/11/2019 22:21:12 quoclan99 LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
676052 19/11/2019 13:39:35 dangtiendung1201 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
675664 18/11/2019 16:54:28 sinhhungccl LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 872 KB
675647 18/11/2019 15:55:53 phatbs3011 LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1864 KB
674801 16/11/2019 22:56:17 dinhhuuduc LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
674586 16/11/2019 15:15:47 ngocduygpc8a1 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
674525 16/11/2019 10:12:10 ogit403 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
674173 15/11/2019 13:50:04 akimbox521 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
674172 15/11/2019 13:48:45 minhtriet2903 LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1812 KB
673602 14/11/2019 13:02:46 vhskillpro LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1628 KB
672713 12/11/2019 19:35:09 NQT1998 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
672676 12/11/2019 17:51:45 BananaOnTheTree LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1432 KB
671129 09/11/2019 07:52:40 daothaihoang18 LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 884 KB
670225 07/11/2019 20:26:36 agru LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1876 KB
669431 06/11/2019 14:47:53 anhduc2004 LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1860 KB
667970 03/11/2019 19:29:28 qweUltimate LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
667344 02/11/2019 18:12:49 HoaBenKiaSong LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
667305 02/11/2019 17:22:33 phuong2004 LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
667071 02/11/2019 08:46:46 agru LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 0 ms 1900 KB
666475 01/11/2019 12:52:15 Lan123 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
665937 31/10/2019 14:11:09 admin2009 LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
665569 30/10/2019 20:34:42 nmhh LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 884 KB
664443 28/10/2019 19:31:33 19521242 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
664101 27/10/2019 21:11:39 emLaNewBie LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
662656 25/10/2019 15:48:55 hs2huyenngoc LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
662090 24/10/2019 13:59:30 huytool LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
662023 24/10/2019 10:24:54 hitu1910 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
660886 22/10/2019 14:05:13 MinhBietBay LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
660511 21/10/2019 19:18:29 dpduy123 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
660505 21/10/2019 19:12:59 dpduy123 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
659985 20/10/2019 10:31:32 ServantOfEvil LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1952 KB
659775 19/10/2019 20:35:00 0941177356 LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
659774 19/10/2019 20:34:23 loilon504 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
659026 17/10/2019 20:46:37 HuyHoàng_K36_CHV LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
658457 16/10/2019 20:18:31 hieupham LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
658278 16/10/2019 12:14:07 badaoteemo1 LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
658148 15/10/2019 23:03:26 minhtriet2903 LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
658090 15/10/2019 21:25:57 sydeptrai11 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
657716 15/10/2019 10:27:09 cuthaodd LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
657533 14/10/2019 20:54:01 hoangthai LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
657402 14/10/2019 16:51:51 chuongpham7750 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1356 KB
657267 14/10/2019 14:14:35 thuyvy207 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
657188 14/10/2019 10:18:16 ngoctuannguyen LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
656837 13/10/2019 10:03:46 vuhoangphuc2000 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
656834 13/10/2019 10:00:28 vuhoangphuc2000 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
656675 12/10/2019 21:27:48 huyduonghuy LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 0 ms 1924 KB
656489 12/10/2019 11:24:37 ltl1313ltl LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
656478 12/10/2019 11:08:12 ltl1313ltl LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
656024 11/10/2019 18:50:31 lamngok1201 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 804 KB
655793 11/10/2019 14:29:57 nguyenthanhtinh365 LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
655511 10/10/2019 21:13:12 pinyahoo567 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
654856 10/10/2019 07:11:06 lethimytien LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
654185 09/10/2019 09:03:03 nguyentrantien2002 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
654162 09/10/2019 08:38:09 kuztio LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
653418 08/10/2019 12:55:27 congcanhlnq LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1540 KB
652600 06/10/2019 19:31:04 VoAnhPhu LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
652541 06/10/2019 17:48:03 MaMoi LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1884 KB
652508 06/10/2019 17:11:44 Zelda2004 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
652010 05/10/2019 21:01:23 duth LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
651845 05/10/2019 16:08:18 kevilstark LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
651667 05/10/2019 09:36:36 nguyenvanson LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 956 KB
649354 02/10/2019 09:28:06 chutichday2 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
648604 30/09/2019 21:37:52 yolo19yolo LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1480 KB
646811 27/09/2019 09:56:10 hipzbonobo LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
646702 26/09/2019 21:42:30 canhtoannct LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1096 KB
646236 26/09/2019 09:47:13 Anh1412 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
646045 25/09/2019 19:44:20 hoangthai LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1944 KB
645517 24/09/2019 17:36:28 present LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1356 KB
645508 24/09/2019 17:25:53 present LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
645491 24/09/2019 16:51:50 ntoan199 LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
645263 24/09/2019 10:24:47 quoctrungitk16nbkqn LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1664 KB
643511 20/09/2019 21:28:17 pmt LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
642890 20/09/2019 07:58:09 legoyb LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
642709 19/09/2019 20:53:29 OotakuO LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
642301 19/09/2019 10:21:23 vhpcoder17203 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
641366 18/09/2019 10:47:32 mrzin703 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1636 KB
640692 17/09/2019 15:13:13 minhd1209 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1484 KB
640631 17/09/2019 14:52:43 letrunghau1962 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1524 KB
640615 17/09/2019 14:49:52 Paikugon LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 0 ms 1064 KB
640612 17/09/2019 14:49:44 kenken1911 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
640611 17/09/2019 14:49:33 huynam2611 LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
640610 17/09/2019 14:49:26 Hanhnguyen LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
640609 17/09/2019 14:49:25 trannguyenquynhnhu LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
640608 17/09/2019 14:49:25 truongkimmai LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
640602 17/09/2019 14:48:35 x_xnhanphanx LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1204 KB
640599 17/09/2019 14:48:06 truongkimmai LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1640 KB
640595 17/09/2019 14:47:26 truongkimmai LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1640 KB
640593 17/09/2019 14:47:21 ren4910 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
640592 17/09/2019 14:47:15 nhatquynh2402 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
640588 17/09/2019 14:46:51 anpro69 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
640579 17/09/2019 14:45:17 qvan_le LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
640576 17/09/2019 14:44:55 tranduyquocan2004 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
640574 17/09/2019 14:44:44 duchung123 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1628 KB
640573 17/09/2019 14:44:44 hugo12345 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
640561 17/09/2019 14:40:38 MonkeyPlayLOL LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
640557 17/09/2019 14:37:34 kyohzs02 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
640554 17/09/2019 14:35:54 kyohzs02 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
640010 16/09/2019 18:08:33 khailq229 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
639725 16/09/2019 08:06:20 Be_happy LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
638502 14/09/2019 08:03:34 duongtc1 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
638402 13/09/2019 22:30:11 duongtc1 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
638310 13/09/2019 20:46:14 minhthi28 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 832 KB
638242 13/09/2019 19:12:33 WhiteTiger LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
637482 12/09/2019 23:09:19 dinhtrongchien LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
637338 12/09/2019 20:50:39 pepesayhi LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
636842 12/09/2019 09:20:41 thienkun LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
636313 11/09/2019 15:14:07 pvmgiang_bl LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
632909 05/09/2019 23:05:23 dominhtri1 LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
631575 02/09/2019 17:59:20 tiendung2306 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1296 KB
630835 31/08/2019 17:51:50 pogodi LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
630636 31/08/2019 09:55:49 unglinh LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1696 KB
630133 30/08/2019 07:23:02 dungken1607 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
629362 28/08/2019 10:11:04 Johan LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
628762 26/08/2019 22:29:05 ristxnd LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
628580 26/08/2019 16:29:47 phongkieu31 LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
625426 23/08/2019 01:03:31 hiepthuong LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
625139 22/08/2019 12:30:56 thuy_quynh LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
624757 21/08/2019 19:21:38 trivinhvrs LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
624724 21/08/2019 18:14:51 hoainam123 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
624116 20/08/2019 08:11:27 MinhBomNha LUTH - Lũy thừa Java 8 Accepted 234 ms 17504 KB
624088 20/08/2019 02:24:22 baotrancpp LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
623189 17/08/2019 17:42:07 queanh0220 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
623004 17/08/2019 10:09:53 ldn694 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 109 ms 1812 KB
622751 16/08/2019 15:46:14 omlgg LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 868 KB
621318 15/08/2019 13:39:22 VOTRUNGHOANGHUNG LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
621237 15/08/2019 09:44:08 ta LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
621064 14/08/2019 21:53:56 hanhnguyen123 LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
620140 12/08/2019 20:59:57 omgursocute LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
619672 11/08/2019 12:30:20 abc125 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
619059 09/08/2019 18:26:27 samnguyen867 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
619058 09/08/2019 18:19:14 khanhtran2201 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
618635 08/08/2019 18:02:50 cbl_hoanglinh LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
618204 08/08/2019 09:34:26 nguyenminh LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
616978 05/08/2019 19:11:41 buu LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
616852 05/08/2019 16:09:41 leductoan LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 0 ms 1004 KB
616608 04/08/2019 21:43:59 lequocbinh LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 31 ms 2096 KB
616538 04/08/2019 19:37:12 huynhchiton981 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
616463 04/08/2019 13:11:05 tiennl LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
616294 04/08/2019 00:38:48 luukimhoang2022 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
615985 03/08/2019 14:50:17 dantri LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
615851 02/08/2019 23:28:44 tink30nguyen LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
615674 02/08/2019 17:54:31 nguyendenn1 LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
615195 01/08/2019 22:11:02 nguyenchikhanh159 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
615194 01/08/2019 22:10:07 nguyenchikhanh159 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 2452 KB
614512 31/07/2019 22:25:11 nguyenchikhanh159 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1964 KB
614511 31/07/2019 22:24:45 nguyenchikhanh159 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
614449 31/07/2019 20:42:27 Relie_99 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
612870 28/07/2019 23:00:13 a2k47phan_18 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
612869 28/07/2019 22:59:24 hoangnghiaviet LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1508 KB
612174 27/07/2019 14:05:54 Fidisk LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
612136 27/07/2019 12:54:31 truongthinh14 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
611766 26/07/2019 17:05:05 trungkienthcsyenlac LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
611723 26/07/2019 15:38:07 caubevuong2003 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 31 ms 2480 KB
611719 26/07/2019 15:35:43 rsattlpalpha LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
611699 26/07/2019 15:07:05 huuduc8igc LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 0 ms 1024 KB
611647 26/07/2019 13:37:51 funcolor LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
611350 26/07/2019 06:02:54 munrio123 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 932 KB
611272 25/07/2019 22:03:33 ngoloiyl LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 2880 KB
610246 24/07/2019 13:10:53 trandat LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
608975 22/07/2019 11:20:42 tuanphantomyb010 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
608730 21/07/2019 22:23:37 huynhchiton981 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
607576 18/07/2019 16:07:38 anhthcsyl2006 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 924 KB
607527 18/07/2019 15:19:49 tranthuyan LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
606213 14/07/2019 14:39:31 ngobao LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
605404 11/07/2019 10:07:51 nguyenvanbien LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
605363 11/07/2019 08:13:34 MinhBomNha LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
605358 11/07/2019 08:05:26 quanghuy123 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
605350 11/07/2019 07:23:50 MinBaoTT LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
604722 09/07/2019 15:34:02 khuongvutramanh LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
604465 09/07/2019 08:04:24 neos LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
603973 07/07/2019 11:36:04 thanthien LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
603972 07/07/2019 11:35:11 thananhthienC LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
603874 06/07/2019 23:09:26 conmeocon LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
603728 06/07/2019 14:29:46 lethienquan28052006 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
603670 06/07/2019 10:00:12 winterrr LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
603132 04/07/2019 18:57:59 dmcs123 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 2108 KB
602719 03/07/2019 17:48:00 khuyentran LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
601760 01/07/2019 18:02:48 HMĐ_191 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
601756 01/07/2019 17:55:05 Nhv1133_Tx LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1564 KB
601126 29/06/2019 20:40:49 H2911 LUTH - Lũy thừa Python 3 Accepted 62 ms 1556 KB
601003 29/06/2019 14:43:55 hongphongthp LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 2380 KB
600547 28/06/2019 08:47:43 Assyrian LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1660 KB
600402 27/06/2019 20:26:36 dangthithanhphuong LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1388 KB
599261 27/06/2019 13:31:38 SPyofgame LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
598200 25/06/2019 03:43:54 dchy2000 LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 992 KB
597694 23/06/2019 22:51:31 haiprot1 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1556 KB
597342 23/06/2019 10:30:50 khuyentrannd LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
596078 20/06/2019 19:23:14 dothiyenlinh LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
596007 20/06/2019 16:40:52 baobao07 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
593802 15/06/2019 22:11:49 hoaithanh000 LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
593801 15/06/2019 22:11:07 SadLove LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1532 KB
593231 14/06/2019 18:00:59 cyrocs258 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1504 KB
593220 14/06/2019 17:17:40 anh8atlvp LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
592984 14/06/2019 09:40:50 ngovandat318 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
592651 13/06/2019 14:47:15 ngoctit LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
592183 11/06/2019 22:38:09 vinhhuong0802 LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
591000 08/06/2019 08:21:14 hung30052002 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
589716 04/06/2019 04:16:06 khiem123 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
589045 01/06/2019 20:29:08 nguyenhoainam LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
589040 01/06/2019 20:25:00 hoatmt LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
588140 30/05/2019 13:39:17 pdthang2000 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 2116 KB
587730 28/05/2019 20:13:33 dinhtuandat LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
587528 28/05/2019 10:36:04 musubi LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
587505 28/05/2019 09:48:51 khuongvutramanh LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1552 KB
587402 28/05/2019 08:00:56 tink30nguyen LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
587380 28/05/2019 07:49:54 tin10_HoangPhuongThao LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
587376 28/05/2019 07:47:24 duongquochung LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1808 KB
587375 28/05/2019 07:47:24 tink30pqd LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1744 KB
587374 28/05/2019 07:46:27 duyhautnvn2003 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1764 KB
587371 28/05/2019 07:45:24 llbzorodll01 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
587361 28/05/2019 07:39:06 na01092003 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1584 KB
587254 27/05/2019 22:04:14 anhnguyenroux LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1604 KB
587204 27/05/2019 20:46:13 trung_hieu_k36_chv LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1004 KB
586890 26/05/2019 20:37:54 TIN10_VUTRINHHOANG LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1504 KB
586606 25/05/2019 21:21:49 zyenz123 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 928 KB
586318 24/05/2019 22:49:34 thaomeo LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 932 KB
586143 24/05/2019 11:11:41 votthichaua LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
586064 23/05/2019 21:40:29 TranLeNhuQuynh LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1576 KB
585378 22/05/2019 11:41:59 php122002 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
585005 21/05/2019 16:16:03 quangucich2000 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
584180 18/05/2019 21:56:12 khuongvutramanh LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1716 KB
584018 18/05/2019 09:10:39 elkunpham LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
583937 17/05/2019 20:09:03 vietanhdeptrai LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
583823 17/05/2019 10:45:14 havu LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 2520 KB
583324 15/05/2019 21:26:03 th2109 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
583142 15/05/2019 15:38:43 kycapmtp LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
582805 14/05/2019 20:27:22 trieutanhung93 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1536 KB
582736 14/05/2019 16:55:49 hh1305 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
582689 14/05/2019 15:10:49 david0403 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 892 KB
582675 14/05/2019 14:56:33 luongdang2k3_k36chv LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
582221 12/05/2019 19:22:22 thangitcbg LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
581714 10/05/2019 08:54:56 VanAnh99 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1700 KB
581437 09/05/2019 09:32:36 DungDontCare LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 2536 KB
580884 06/05/2019 18:15:27 xacutara LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
580869 06/05/2019 15:43:28 phuocloc LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 2568 KB
580247 04/05/2019 16:13:59 jackykg LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1480 KB
580229 04/05/2019 15:40:17 thaChetDeoYeu LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1536 KB
580225 04/05/2019 15:35:55 jackykg LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
580210 04/05/2019 15:24:17 jackykg LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
580209 04/05/2019 15:23:50 magicmonster17 LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
580208 04/05/2019 15:20:34 magicmonster17 LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
579920 03/05/2019 19:49:20 ngobao LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
579904 03/05/2019 18:32:00 onehit LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
579597 02/05/2019 22:20:44 rimuru LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
579507 02/05/2019 20:05:59 khanhdanh LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
579491 02/05/2019 19:32:52 ct390 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
579479 02/05/2019 18:46:05 baokha LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1768 KB
579466 02/05/2019 18:35:51 Trí123 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1540 KB
579279 02/05/2019 08:49:40 dungkutee LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 2572 KB
579278 02/05/2019 08:39:14 dungkutee LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
579258 01/05/2019 23:35:57 ngocminhchvk36 LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 924 KB
577730 28/04/2019 15:36:46 hungto LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1564 KB
577662 28/04/2019 09:57:27 blackrose LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 888 KB
577659 28/04/2019 09:52:33 thanhkieuvt24 LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
577657 28/04/2019 09:47:24 hungto1 LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
577432 27/04/2019 11:00:59 hoaithanh000 LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
576694 25/04/2019 10:31:23 thienphucanh2004 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 740 KB
576295 23/04/2019 19:53:33 ngbn112358 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1552 KB
576268 23/04/2019 18:29:10 hosithao LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
575965 22/04/2019 14:29:41 banhgiaman LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 876 KB
574871 18/04/2019 14:31:41 HuyHoàng_K36_CHV LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 992 KB
574612 17/04/2019 21:46:17 leviettttnh LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 956 KB
573342 15/04/2019 08:53:10 tuan3655 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1440 KB
573326 15/04/2019 08:20:04 KhongBietLam LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 924 KB
572450 12/04/2019 22:58:14 meocondp LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1488 KB
572140 11/04/2019 23:39:17 thiendo LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1436 KB
572007 11/04/2019 20:19:45 trick2gg LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
572006 11/04/2019 20:18:43 trick2gg LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
571799 10/04/2019 22:55:47 trung5kvshthlnqk38b LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
571367 09/04/2019 21:32:52 lam_coder LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
571343 09/04/2019 20:56:44 Newps LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
570487 08/04/2019 13:39:50 trieungocminh LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
570241 07/04/2019 21:15:15 onehit LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
569599 05/04/2019 17:31:47 AMuoi LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1496 KB
569424 05/04/2019 08:04:32 xyz123999 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
569383 05/04/2019 07:01:37 GauNguyenCon LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
569023 03/04/2019 22:54:47 linhoccho LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
568236 02/04/2019 10:21:27 ndt174 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
567933 01/04/2019 13:59:04 ZewDev LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
567507 31/03/2019 08:39:30 ducanh LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
567468 31/03/2019 00:04:39 nambxvp LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1420 KB
566729 28/03/2019 22:11:40 Nducnha LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 31 ms 2456 KB
566612 28/03/2019 19:42:43 AMuoi LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
566432 28/03/2019 15:20:20 minhbeta LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
565945 27/03/2019 21:24:11 xuanluan LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
564119 23/03/2019 22:03:49 Itachi LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
564009 23/03/2019 16:06:34 daothanhloc LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
563539 22/03/2019 14:49:06 phuonghoa LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
563523 22/03/2019 14:25:27 vuonghuyen2006 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
562405 19/03/2019 23:24:43 tyty LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 896 KB
562390 19/03/2019 22:19:16 ncsyvn LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
561933 18/03/2019 21:14:10 hongduyen29 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 792 KB
561326 17/03/2019 10:34:43 nguyenhau LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
561205 16/03/2019 21:31:25 nguyenhoanglamtruong LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
560697 15/03/2019 14:28:27 kickdevil LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
560362 14/03/2019 16:19:38 nambii LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1364 KB
559563 13/03/2019 09:58:03 diemqui110105 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
559201 12/03/2019 17:08:20 Nducnha LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
559176 12/03/2019 16:19:23 nhatdeptrai LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
559175 12/03/2019 16:19:17 nhatdeptrai LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
559174 12/03/2019 16:19:12 nhatdeptrai LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
559173 12/03/2019 16:19:06 nhatdeptrai LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 892 KB
559172 12/03/2019 16:19:01 nhatdeptrai LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
559171 12/03/2019 16:18:54 nhatdeptrai LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
559170 12/03/2019 16:18:48 nhatdeptrai LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
559169 12/03/2019 16:18:44 nhatdeptrai LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
559168 12/03/2019 16:18:37 nhatdeptrai LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
559167 12/03/2019 16:18:23 nhatdeptrai LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 936 KB
559166 12/03/2019 16:17:42 nhatdeptrai LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1304 KB
559164 12/03/2019 16:17:13 nhatdeptrai LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
558425 11/03/2019 15:40:17 chongoairung LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
558266 11/03/2019 12:27:11 heo LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 0 ms 1088 KB
558085 11/03/2019 09:51:18 phong1st LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
557931 10/03/2019 23:35:10 shoanga2k52 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
557930 10/03/2019 23:35:08 shoanga2k52 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1408 KB
557488 09/03/2019 23:11:15 nhanhuuhieu LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
556914 08/03/2019 16:15:38 ykhanh205 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
556911 08/03/2019 16:14:02 aaaaaaaaaaa LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1100 KB
556908 08/03/2019 16:13:07 nvq2309 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
556903 08/03/2019 16:09:22 nguyenthanhnga LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
556902 08/03/2019 16:08:54 goatdoheo LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
556895 08/03/2019 16:03:20 goatdoheo LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
556609 07/03/2019 23:02:51 HoritsuPotter LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1744 KB
556480 07/03/2019 19:25:35 quyen_8a3_tdn LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
556294 07/03/2019 15:19:43 anphongpct LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
556074 07/03/2019 08:26:22 h_giaotvn LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
555338 05/03/2019 22:39:48 caikimdat LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1744 KB
555002 05/03/2019 09:51:38 Xiao_Lan LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1100 KB
554933 05/03/2019 08:23:25 bao2342 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
554346 03/03/2019 15:51:34 ngocminh LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
554344 03/03/2019 15:45:43 namlawng123 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
554101 02/03/2019 16:53:57 nguyenvu LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
552868 28/02/2019 18:43:07 vanquyvct LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
552855 28/02/2019 18:02:41 nguyenthanhnga LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
552659 28/02/2019 10:31:17 tapcode LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
552642 28/02/2019 10:09:38 tapcode LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
552264 27/02/2019 15:33:52 nqvmystery123 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1216 KB
552215 27/02/2019 14:18:11 doremonss501 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
552053 26/02/2019 22:40:10 masteroffood LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
552019 26/02/2019 22:00:52 phuongae1 LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
551805 26/02/2019 16:20:28 0369191689 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
551791 26/02/2019 16:12:09 Best LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
551511 25/02/2019 23:30:36 gacodelam123 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
550546 23/02/2019 21:08:41 NoFace LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 884 KB
550461 23/02/2019 17:54:52 rianta9 LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 952 KB
549686 21/02/2019 20:53:04 phungduyminh1802 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
548667 19/02/2019 22:18:08 dothihoangduyen LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
547934 18/02/2019 09:17:27 ngtrkien18 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1152 KB
547921 18/02/2019 09:00:01 inomatit82 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
547507 16/02/2019 20:23:20 goatdoheo LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
545507 12/02/2019 15:02:02 vanhsusu03 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 2248 KB
545463 12/02/2019 14:36:09 hanluc LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
545413 12/02/2019 13:13:19 myhorizon LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 2216 KB
545185 11/02/2019 20:59:13 dothanhhai8a4 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1048 KB
544843 10/02/2019 23:58:18 hoangducsmagic2 LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
544511 09/02/2019 22:18:48 ducthangivicii LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
544145 08/02/2019 13:43:27 tiendatgpc LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
544141 08/02/2019 12:42:36 khanha2k46pbc LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
544072 08/02/2019 00:26:16 conmeocon LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
543186 03/02/2019 22:16:07 thedemonstuan LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
542809 02/02/2019 22:30:38 thecuongthehieu LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
542509 01/02/2019 21:09:23 gbking2003 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
542466 01/02/2019 19:07:32 huycc123 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
541116 27/01/2019 19:16:14 tuananh778999 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
541038 27/01/2019 14:41:33 TTree LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
540619 26/01/2019 10:06:23 Member LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
540502 25/01/2019 21:26:02 vinhhung LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
540214 25/01/2019 11:14:08 HedspiHUST LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
539801 23/01/2019 23:14:21 YinA LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
539406 22/01/2019 16:56:19 Chuminhhien LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
539268 22/01/2019 14:16:14 chinhnd719 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
538705 21/01/2019 08:59:31 bjobjobjo113 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
538604 20/01/2019 21:05:28 nguyenngocthong LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
538291 19/01/2019 19:13:29 hoanglong LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
538017 18/01/2019 21:26:14 ptdien LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
537784 17/01/2019 22:00:13 huydcmm LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
536732 15/01/2019 16:28:49 conmeocon LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
536672 15/01/2019 15:35:36 conmeocon LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
535934 13/01/2019 21:11:07 Qanh29 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
535736 13/01/2019 10:13:51 tanchan769 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
535081 11/01/2019 20:51:32 khanhkjhave LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
534910 11/01/2019 14:51:39 pthang1616 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
534907 11/01/2019 14:47:17 8443626 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
534906 11/01/2019 14:46:39 hoanganh0398 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1336 KB
534900 11/01/2019 14:42:08 0939366867 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 828 KB
534896 11/01/2019 14:39:46 thinhcm2003 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
534880 11/01/2019 14:29:24 gigabyte LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
534728 11/01/2019 08:12:14 tktk134203 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
534201 10/01/2019 15:56:31 Neptune LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
534066 10/01/2019 12:37:15 xiabui LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
534054 10/01/2019 12:22:01 anhnguyen123 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
533837 09/01/2019 22:31:39 biabeogo147 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
533693 09/01/2019 20:06:59 blackcat2710 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
533444 09/01/2019 09:17:55 minhtrieutvn LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
533441 09/01/2019 09:16:52 huynhgiao_tvn LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
532938 08/01/2019 12:02:43 kimtoi_123 LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
532643 07/01/2019 20:24:08 ronaldo LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
531886 06/01/2019 20:10:27 thanhtuthcsyenlac LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
531853 06/01/2019 19:48:13 dothihoangduyen LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
531832 06/01/2019 19:32:10 hoangviethang LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 0 ms 1868 KB
531575 06/01/2019 11:06:06 Member LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
531311 05/01/2019 21:56:13 thanhtuthcsyenlac LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
531252 05/01/2019 20:58:39 nguyentandung2005 LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
530429 04/01/2019 16:57:53 totanhiep LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
529783 03/01/2019 20:39:31 Namche LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
529743 03/01/2019 20:21:57 Kieuthienquyyl LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
529617 03/01/2019 15:48:50 trandanh9a1 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
529613 03/01/2019 15:41:11 Summer8103 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
529518 03/01/2019 09:28:47 i_Icode0014 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
529278 02/01/2019 17:16:21 sonpham056 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
529167 02/01/2019 14:46:14 thienhue123 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 940 KB
528391 02/01/2019 08:57:03 tuanltt1252004 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1356 KB
528114 01/01/2019 00:55:43 6vienhdt LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
526082 10/12/2018 10:06:07 PhongDang LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
524564 06/12/2018 17:49:34 dfwapekko LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 940 KB
524246 05/12/2018 22:30:52 phongpcbyl LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
524167 05/12/2018 21:22:21 vanduc8a3 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
524163 05/12/2018 21:18:51 namconyl LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
524118 05/12/2018 20:40:47 minhvuthcsyl LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
523882 05/12/2018 09:35:03 lamcqt LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
523227 03/12/2018 20:38:57 Rheni_T6 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
523213 03/12/2018 20:35:04 dannyplayz LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
523206 03/12/2018 20:32:59 havanhoang2911 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 84 KB
523187 03/12/2018 20:29:10 lamdola LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1544 KB
523182 03/12/2018 20:28:25 jackcookies020 LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
523180 03/12/2018 20:28:12 cbl_nhat LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
523177 03/12/2018 20:28:00 Beerus_09 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 0 ms 84 KB
523160 03/12/2018 20:21:42 Admin1001 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 64 KB
523156 03/12/2018 20:19:58 cogang123 LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 64 KB
522930 03/12/2018 10:03:21 59130929 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 2420 KB
521808 30/11/2018 20:23:55 minhhaiyl132 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1444 KB
520606 27/11/2018 20:27:27 hachanh LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1764 KB
520284 26/11/2018 22:50:14 lmpars LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
519385 25/11/2018 13:44:50 ffrederick LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
517524 22/11/2018 15:06:52 tuancqt LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
517518 22/11/2018 15:05:36 duycqt LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
517515 22/11/2018 15:03:13 lamcqt LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
517514 22/11/2018 15:03:04 hungcqt LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
517507 22/11/2018 15:00:36 vmt120203 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
517506 22/11/2018 15:00:34 nguyenthanhdung LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
517503 22/11/2018 14:59:23 yn2493 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
517492 22/11/2018 14:55:43 yn2493 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
517011 21/11/2018 21:03:06 yn2493 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 0 ms 916 KB
516384 20/11/2018 20:16:22 nguyenthanhdung LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
516364 20/11/2018 19:59:31 tuancqt LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
515660 19/11/2018 13:23:12 pks0v1p LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
514896 18/11/2018 13:46:12 Teddy LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
511985 15/11/2018 10:07:38 jdkun123258TDMU LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
511893 15/11/2018 09:39:29 anhvippro123z LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
511637 14/11/2018 22:08:10 NghiaCPP LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 880 KB
511488 14/11/2018 18:39:49 hoangnguyen29 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
510982 13/11/2018 20:40:04 anhvippro123z LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
510170 12/11/2018 22:28:38 phatdoan LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
510144 12/11/2018 22:13:04 btappmedia LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
509620 11/11/2018 21:36:40 hduoc2003 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
509363 11/11/2018 16:48:51 Cá37 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
509358 11/11/2018 16:45:31 Cá37 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 31 ms 808 KB
506961 07/11/2018 19:42:32 khochimtoai123 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
506481 07/11/2018 00:12:14 khoinguyentdmu LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
503678 02/11/2018 21:25:53 VPFFV LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
503344 02/11/2018 17:25:09 bk201 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
503305 02/11/2018 16:06:25 Ngoc_Nguyen_7398 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
502467 01/11/2018 15:21:23 QuỳnhNhư LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
500224 29/10/2018 12:20:01 vanminh LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
499996 28/10/2018 22:02:49 saothuaduoc LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1244 KB
499876 28/10/2018 18:03:35 tadat216 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
499811 28/10/2018 15:17:03 phongnguyenxuan229 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1096 KB
499806 28/10/2018 15:03:26 nguyennhandannnd LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
499172 27/10/2018 12:22:43 hieu1751220089 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
498866 26/10/2018 22:16:48 trungnguyenlak2003 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
498647 26/10/2018 18:06:48 Vinhh LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 884 KB
498497 26/10/2018 12:58:19 sunepi719 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
497161 24/10/2018 21:44:04 Namche LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
496768 24/10/2018 11:27:37 abcdefghi LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1360 KB
496757 24/10/2018 11:16:45 nhuphuc2204 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
496367 23/10/2018 20:46:55 NguyenNhatMinh LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
496220 23/10/2018 16:44:48 unknown01 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
496125 23/10/2018 15:46:16 tqh0806 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
496001 23/10/2018 11:15:50 thienchidh LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
494823 20/10/2018 22:26:08 Midodra LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
494356 19/10/2018 21:21:57 trungnghia05123 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
494349 19/10/2018 21:16:17 ngobao LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
494341 19/10/2018 21:07:26 ngobao LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
494305 19/10/2018 20:20:15 haihaihaihai0123 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
494215 19/10/2018 18:56:50 thienngoc LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
494044 19/10/2018 15:21:30 pvmgiang_bl LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
492860 18/10/2018 23:31:26 aiva178 LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
492858 18/10/2018 23:29:58 quyhugo158 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
492845 18/10/2018 23:09:55 minh98 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
492752 18/10/2018 21:20:41 hoangnghiaviet LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
492745 18/10/2018 21:18:12 quangtienlkhigh LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
492581 18/10/2018 18:35:47 thanhduong11 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
492561 18/10/2018 18:09:53 nghiaphamln LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
491835 17/10/2018 20:33:48 vivimini110 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 0 ms 1768 KB
491822 17/10/2018 20:27:29 trinhcongtai LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 920 KB
491117 16/10/2018 20:39:22 vietduct32 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
491104 16/10/2018 20:18:38 quocdongqh LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
491099 16/10/2018 20:15:04 dnhung1997 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
491096 16/10/2018 20:14:20 Linh_Moi_T32 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
491095 16/10/2018 20:14:08 maihuuton987 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1720 KB
491092 16/10/2018 20:12:57 lucdaoquanh LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
491086 16/10/2018 20:09:03 khanhsaker97 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 936 KB
491083 16/10/2018 20:06:54 kakaka LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
488046 12/10/2018 21:37:01 hitu08 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
486887 11/10/2018 22:32:25 vudangkhoi2003 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
486725 11/10/2018 21:12:59 soloking LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
486675 11/10/2018 20:55:42 hieuhehehieu123 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1356 KB
486665 11/10/2018 20:51:08 neohp97 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
486487 11/10/2018 18:18:58 hitu05 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
486480 11/10/2018 17:54:55 hitu01 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
486474 11/10/2018 17:49:21 hitu01 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
486239 11/10/2018 15:01:07 hoangndu LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
486119 11/10/2018 13:16:13 i_love_KT LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
486025 11/10/2018 09:39:24 vietnguyen2799 LUTH - Lũy thừa Python 3 Accepted 46 ms 1572 KB
484752 10/10/2018 20:27:52 vanan9205 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 2148 KB
484478 10/10/2018 09:04:32 khoaat LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
484461 10/10/2018 08:00:27 chiyb2015 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
483758 09/10/2018 13:14:44 lehoang LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
483191 08/10/2018 15:50:57 btdat2506 LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
483190 08/10/2018 15:50:54 roro1230 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
483188 08/10/2018 15:48:33 doraemonidol LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
482637 07/10/2018 15:36:19 hieunguyenthi LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
482570 07/10/2018 13:18:58 nlebachnlb LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
482316 06/10/2018 23:13:14 nbphong LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
481913 06/10/2018 16:02:04 caotanduc LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
481911 06/10/2018 16:01:25 mrhung1999vnvn LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
481877 06/10/2018 15:41:55 MinhDevC LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
481458 05/10/2018 21:02:33 phamanmaithao10 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
481380 05/10/2018 19:37:44 onism LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
481375 05/10/2018 19:35:38 onism LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
480442 04/10/2018 20:53:23 ngobao LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
480233 04/10/2018 17:31:57 sang123 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
480216 04/10/2018 17:09:00 ThaoAVang LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
479725 03/10/2018 22:20:25 59130802 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
479700 03/10/2018 21:50:59 anhdhhp LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
479438 03/10/2018 17:11:52 quangduyluu123 LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1000 KB
479207 03/10/2018 08:49:33 hoangteo0103 LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
478338 02/10/2018 05:18:04 minhduc331ns LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
477655 01/10/2018 02:48:27 nguyenthanhhien LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1544 KB
476407 29/09/2018 11:49:16 khoa_8a3_tdn LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
475894 28/09/2018 16:11:51 Summer8103 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
474358 26/09/2018 16:51:45 094175234 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
474354 26/09/2018 16:44:11 pvannvu2512 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
474153 26/09/2018 10:46:41 MTA_Asteria LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
474141 26/09/2018 10:36:57 pdhuy2002 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 46 ms 1484 KB
473904 25/09/2018 22:52:45 lengocphuc LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
473534 25/09/2018 13:57:38 trungkenbi LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1000 KB
473257 25/09/2018 08:01:41 wolf_boss LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1476 KB
472971 24/09/2018 18:26:18 whoami LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
472115 23/09/2018 00:10:57 phuocbuiduc LUTH - Lũy thừa Java 8 Accepted 187 ms 17900 KB
471976 22/09/2018 20:14:22 vermouth2005 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 2024 KB
471681 22/09/2018 09:55:06 Orchids LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
471620 22/09/2018 08:56:38 dong2005 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
471611 22/09/2018 08:12:30 Kousei LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
471129 21/09/2018 07:02:56 16122001 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
471031 20/09/2018 21:50:17 anhquoc831997 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
469906 19/09/2018 21:33:45 12hooks LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
468847 18/09/2018 12:26:21 Nguyenthaihoc LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
468132 16/09/2018 20:32:33 DeBruyne LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
468059 16/09/2018 16:43:58 nguyentrongducluong LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 996 KB
468039 16/09/2018 16:04:59 mydieu LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
467602 15/09/2018 23:01:33 lekyatc LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
467191 15/09/2018 14:04:02 red LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
466962 14/09/2018 22:18:48 cotyey LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
466858 14/09/2018 21:02:16 black_stone LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
466296 13/09/2018 21:17:17 phamthanhtrung123 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
465763 13/09/2018 10:48:22 richardannowit LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
465541 12/09/2018 20:29:47 viet2805 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
465071 12/09/2018 01:49:50 hellosunny LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
464770 11/09/2018 18:37:28 huuthien198zz LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
464411 11/09/2018 09:10:33 SHIHO LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 2552 KB
463792 10/09/2018 14:13:43 quynhnhi LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
463787 10/09/2018 13:59:52 popiga4321 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
463778 10/09/2018 13:51:38 ducnhannguyen2410 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
463773 10/09/2018 13:46:19 YoriHarumi LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
463584 09/09/2018 22:57:30 long_thathu LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 31 ms 2484 KB
463366 09/09/2018 17:47:30 congyb1032002 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
463329 09/09/2018 16:46:30 baotramdhqt123 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
463309 09/09/2018 16:27:05 letuananh LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1600 KB
462818 08/09/2018 20:59:40 Thethvl123 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
462716 08/09/2018 16:32:09 phuong2003vtvip LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
462321 08/09/2018 08:38:07 shinosuke149 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1892 KB
462306 08/09/2018 08:10:56 traptrap1104 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1756 KB
461232 06/09/2018 14:33:14 manh123 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
461009 05/09/2018 23:51:27 MTAK53 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
460764 05/09/2018 19:07:34 letandatty211 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 2120 KB
459235 02/09/2018 23:11:27 xikhud LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 892 KB
458983 02/09/2018 14:07:57 zolydyck00 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
458649 01/09/2018 18:59:49 hitu01 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
458263 31/08/2018 21:20:35 VINH_17_50 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
458076 31/08/2018 11:05:07 hitu05 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
457307 30/08/2018 07:18:05 BVs_cớp LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
457241 29/08/2018 22:07:06 nguyenanhsnake LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
457205 29/08/2018 21:17:36 Linh_kuty LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 2628 KB
457108 29/08/2018 17:12:16 ngocdoan2661 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1488 KB
456840 29/08/2018 09:13:35 hanhien LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
456785 28/08/2018 23:44:54 uchiha LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
456665 28/08/2018 18:58:07 lshuutoan LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
456454 28/08/2018 10:23:10 HHHHHHHH LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
455884 26/08/2018 16:34:42 nhanspy LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
455347 24/08/2018 22:46:45 hitu03 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 0 ms 1068 KB
453681 21/08/2018 15:00:47 tronghieuACM LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
452773 18/08/2018 21:25:53 Meliodas LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
452647 18/08/2018 15:33:21 kien672002 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 46 ms 1188 KB
452608 18/08/2018 14:39:30 hitu07 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
452454 18/08/2018 01:49:04 vutrungnghia LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
452088 17/08/2018 11:07:54 tinhocvanhoc LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
450703 14/08/2018 19:41:42 kakaka LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
450113 13/08/2018 14:29:46 huynhvanphu102 LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
449653 12/08/2018 15:54:18 jsomebodywtbl LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
447928 07/08/2018 21:18:08 ducanh LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
446776 03/08/2018 08:22:55 psdkljfsahdpi LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
446697 02/08/2018 22:09:46 LongÇhampion LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
446076 01/08/2018 10:18:26 BaoyeuTram LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
445874 31/07/2018 16:52:06 0941054 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1220 KB
445461 30/07/2018 14:30:55 bluecat9x LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
445236 29/07/2018 23:01:03 thaolinh LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
445159 29/07/2018 16:07:06 duong2 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
444927 28/07/2018 09:47:30 KimTuyen LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
443914 25/07/2018 10:48:08 long68910 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
443910 25/07/2018 10:44:29 loideptra1 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1312 KB
443889 25/07/2018 10:15:39 lehaiduyem123 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1460 KB
443883 25/07/2018 10:13:14 ducansuper LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
443868 25/07/2018 10:04:14 Trietle7606 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
443863 25/07/2018 10:02:14 an LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1472 KB
443859 25/07/2018 10:00:25 dankcute LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
443751 24/07/2018 21:18:04 daugausoc LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 2432 KB
443498 23/07/2018 21:31:19 phuongnhi_tran_1206 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
443116 22/07/2018 15:09:06 nguyetanh10102005 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1356 KB
443001 21/07/2018 21:32:49 paradisebay LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1356 KB
442794 21/07/2018 10:16:17 nhatanh10102005 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
442076 18/07/2018 19:21:40 hdv250202 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
441569 16/07/2018 23:31:06 nbphong LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
441499 16/07/2018 17:51:19 theanhntp22 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1352 KB
441394 16/07/2018 12:17:13 tototete LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
440981 14/07/2018 09:00:46 xuanvuong LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
439434 09/07/2018 07:32:33 huynhthanhtan LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
439320 08/07/2018 16:48:12 theanhntp22 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1336 KB
438402 04/07/2018 15:52:55 KHOI2611 LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
438316 03/07/2018 21:49:11 baovn0123 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
437139 28/06/2018 08:35:54 linhle232001 LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
436854 26/06/2018 15:05:41 taminhquanno21 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1208 KB
436310 24/06/2018 14:55:09 tuanvukttt LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
436249 24/06/2018 09:45:19 11122001 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
436242 24/06/2018 09:36:02 amuro LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 932 KB
436240 24/06/2018 09:31:47 amuro LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
435818 22/06/2018 07:59:20 zxcvbgt LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
435813 22/06/2018 07:00:09 chienbinhlyoko LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1928 KB
435770 21/06/2018 22:41:16 jackcookies020 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
434795 20/06/2018 23:18:31 chaukhanh2003 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
434588 20/06/2018 08:05:41 xuanvuong LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
434551 19/06/2018 21:53:17 datkcdhv LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
433985 17/06/2018 09:47:27 Fonekedokato LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1576 KB
432394 12/06/2018 21:37:52 thongnguyen050999 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
432393 12/06/2018 21:35:34 thongnguyen050999 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
432392 12/06/2018 21:31:05 thongnguyen050999 LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
432223 11/06/2018 20:32:49 ledat112233 LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
432142 11/06/2018 11:28:08 tantran LUTH - Lũy thừa Java 8 Accepted 203 ms 16968 KB
431967 10/06/2018 11:57:37 kibuto0406 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
429981 02/06/2018 14:41:43 nganyhilow LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
429648 01/06/2018 07:33:49 55555555 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
429256 30/05/2018 19:27:13 vietthanh LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
429219 30/05/2018 08:33:38 Asteross LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 780 KB
427818 28/05/2018 19:48:26 Pejunmapdit LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
427797 28/05/2018 16:12:45 trantien151198 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
427781 28/05/2018 14:21:00 phuchoahodo LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1528 KB
427479 26/05/2018 23:08:50 thanhle LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
426919 24/05/2018 20:49:44 nhathuypt25 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 0 ms 896 KB
426317 22/05/2018 00:03:00 thaibabao LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
426170 21/05/2018 14:08:16 NTUThananhthien LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1788 KB
425898 19/05/2018 22:02:00 nguyenxuanthuan2409 LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
425666 18/05/2018 10:04:37 vcn123 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1788 KB
425633 17/05/2018 23:23:19 nhphucqt LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
424943 14/05/2018 23:15:23 hoanganhlccl LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
424868 14/05/2018 20:35:35 fake1 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
424340 12/05/2018 21:02:24 vohoangthien LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
424140 11/05/2018 20:59:19 hoangnghiak98lhp LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
423777 09/05/2018 21:17:21 ironmank37d LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1208 KB
423691 09/05/2018 01:07:09 anhpolu LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 976 KB
423372 06/05/2018 15:17:35 tiabennita LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1012 KB
423317 06/05/2018 09:07:11 beobobot LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
423316 06/05/2018 09:06:22 nhoxnho1212 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
423315 06/05/2018 09:05:24 kimvy98 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
423314 06/05/2018 09:02:49 banhgiaman LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 992 KB
423313 06/05/2018 09:00:45 hsppdapper LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
423310 06/05/2018 08:53:47 hungto LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
423177 05/05/2018 09:38:51 beobobot LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
422666 01/05/2018 21:29:24 vinhnt LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
422640 01/05/2018 20:33:41 phamtrunghieuntp LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
422633 01/05/2018 20:02:50 phamtrunghieuntp LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1308 KB
422407 30/04/2018 14:41:29 viethuy99 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 816 KB
422295 30/04/2018 00:58:40 sang541191309 LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 844 KB
422041 29/04/2018 10:45:57 beobobot LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1844 KB
421921 28/04/2018 20:29:19 nguyenvantien0903 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
420544 22/04/2018 22:39:49 kaitou1412 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
420480 22/04/2018 19:19:40 Gib5102 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
420157 21/04/2018 19:38:14 TranHoang LUTH - Lũy thừa Python 3 Accepted 46 ms 1572 KB
419886 20/04/2018 23:01:38 nhattuan722 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1860 KB
418539 15/04/2018 17:50:11 nguyentuan LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
418537 15/04/2018 17:44:05 nguyentuan LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
418390 15/04/2018 12:22:57 YeuEmTuCaiNhinDauTien LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 31 ms 1128 KB
418305 14/04/2018 21:22:22 bibinguyen LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
416274 12/04/2018 09:09:01 Love4T144 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1576 KB
415634 10/04/2018 20:26:43 buidinhpham2004 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1448 KB
415529 10/04/2018 15:43:44 nghethuat102 LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
413783 05/04/2018 21:49:47 saothuaduoc2 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
413782 05/04/2018 21:48:05 ironmank37d LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
413718 05/04/2018 19:59:28 kaitoukid1609 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
413687 05/04/2018 18:36:47 nguyentuan LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
413630 05/04/2018 15:00:38 lehoainam LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
413597 05/04/2018 14:18:36 hoangthuc701 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
413220 04/04/2018 15:04:03 theanhbr01 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
412925 03/04/2018 20:13:05 phamthanhtrung123 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
412409 02/04/2018 20:59:10 nmquan_15 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
412091 01/04/2018 20:27:16 minhrongcon2000 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1512 KB
411725 31/03/2018 16:25:26 Linhdethuong LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
411705 31/03/2018 16:14:23 __________ LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
410121 27/03/2018 20:09:22 karasu LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
409636 26/03/2018 20:20:28 thuy12052004 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1472 KB
409632 26/03/2018 20:11:23 55555 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 2364 KB
409377 26/03/2018 11:14:56 truongcao LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 2372 KB
409020 25/03/2018 14:57:19 hungsunhotboy LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1788 KB
408708 24/03/2018 13:01:31 tinhochbt LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 2568 KB
408457 23/03/2018 16:00:50 phamdat2 LUTH - Lũy thừa Python 2 Accepted 46 ms 1484 KB
408342 23/03/2018 13:05:37 reaper2003 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1920 KB
408332 23/03/2018 11:33:42 iiiiiii125478 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 2400 KB
407228 21/03/2018 10:50:05 hungokok LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1436 KB
407124 21/03/2018 08:45:38 letuongminh LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 2688 KB
406752 20/03/2018 11:00:08 dantri LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
404914 14/03/2018 14:53:26 htrang1004 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
404906 14/03/2018 14:46:51 minhnguyen1202 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
402599 11/03/2018 12:14:43 Anh LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
400824 04/03/2018 15:25:40 bleach_01 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
400770 04/03/2018 11:51:45 davic_2001 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1504 KB
400428 03/03/2018 12:11:06 magicmonster17 LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
399970 02/03/2018 07:25:39 bach123 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
398697 25/02/2018 20:24:40 ngocminh LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
397972 22/02/2018 15:36:05 bestmaster1504 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
397493 20/02/2018 22:48:46 ducviet5138 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
397488 20/02/2018 22:38:23 toila4120 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
397154 19/02/2018 09:47:20 nguyenquanglinh2001 LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
397123 18/02/2018 21:27:22 dungdq2002 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
396549 15/02/2018 10:00:47 minhlam2102002 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
396267 13/02/2018 17:35:13 trang2002cool02 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
396045 12/02/2018 19:00:08 2221115541 LUTH - Lũy thừa Python 3 Accepted 62 ms 1548 KB
394909 07/02/2018 15:53:39 chaukhanh2003 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1996 KB
394410 05/02/2018 17:52:05 2221113513 LUTH - Lũy thừa Python 3 Accepted 46 ms 1500 KB
394247 05/02/2018 07:14:45 truongcoi2001 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1472 KB
394246 05/02/2018 01:05:23 huytran LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
394241 05/02/2018 00:04:15 huytran LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1792 KB
394200 04/02/2018 21:48:46 keepGoing LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1292 KB
394164 04/02/2018 17:46:54 vandai61 LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
394055 03/02/2018 22:43:39 TrầnDanhĐạo LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
394052 03/02/2018 22:19:52 thelightvn LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
394034 03/02/2018 21:28:47 gonproro123 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
393845 02/02/2018 22:12:55 tranduyminh0919 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
393085 31/01/2018 16:59:27 duongbp1990 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
392835 30/01/2018 23:20:53 HackerRank LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
392344 29/01/2018 15:37:05 asdfghjkl LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 2324 KB
392069 28/01/2018 22:22:27 lanhhan LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1888 KB
391331 26/01/2018 14:40:11 kaibaseto LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
391328 26/01/2018 14:36:06 lekhanhbang LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 31 ms 2660 KB
391324 26/01/2018 14:34:51 thienancm2002 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
391321 26/01/2018 14:32:20 van312nt LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 2504 KB
391314 26/01/2018 14:29:58 vothaian LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1724 KB
391312 26/01/2018 14:29:45 ababab LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 2152 KB
391310 26/01/2018 14:29:40 luongminhkhoi LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 2556 KB
391305 26/01/2018 14:28:06 gopimodi LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
391302 26/01/2018 14:27:31 thanhhoang LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 2072 KB
391299 26/01/2018 14:27:07 nhanhaulori LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 2084 KB
391293 26/01/2018 14:26:04 huukhoa2608 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 2700 KB
391289 26/01/2018 14:24:50 nguyen041202 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 31 ms 2464 KB
391286 26/01/2018 14:24:37 badaocm234 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 2556 KB
390886 25/01/2018 16:18:55 hien_jeony LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
390563 24/01/2018 22:31:33 bleach_01 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
390164 24/01/2018 07:28:24 bleach_01 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
389916 23/01/2018 13:40:38 skt_huydinh LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
387943 20/01/2018 15:37:05 thamtudeptrai007 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
387802 20/01/2018 09:25:11 doduc2652002 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
387558 19/01/2018 14:24:46 mta LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
387555 19/01/2018 14:21:47 mtavip_prono1 LUTH - Lũy thừa Java 8 Accepted 203 ms 16904 KB
387494 19/01/2018 10:57:05 changlangtu97 LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
386579 16/01/2018 21:47:03 tranminhtan LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1456 KB
386214 15/01/2018 21:45:51 quan8a3_tdn2017 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
385838 14/01/2018 21:43:06 calipso LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
384508 11/01/2018 15:17:59 chibxvp LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
384505 11/01/2018 15:17:06 longvt24 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1696 KB
384495 11/01/2018 15:13:43 oanhbxvp LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1732 KB
384491 11/01/2018 15:11:40 anhduy1811 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
384449 11/01/2018 14:44:45 kienkei LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
384448 11/01/2018 14:44:35 toanlttloltp123 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
384444 11/01/2018 14:41:38 duongnambxvp LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
384441 11/01/2018 14:39:35 vuongbxvp LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1524 KB
383280 08/01/2018 20:58:25 honghoa2k2z LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
383209 08/01/2018 18:01:20 chinhhi LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
383153 08/01/2018 15:26:51 SavarinJames LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
382577 06/01/2018 20:10:34 LukH LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
382254 05/01/2018 23:15:37 Socola_Đại_Ca LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
381827 05/01/2018 13:32:08 hoi_lam_gi LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
380961 02/01/2018 17:28:02 thananhthienC LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 31 ms 1128 KB
380944 02/01/2018 16:47:25 lockhaicttv LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
380936 02/01/2018 16:30:01 khab1706592 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1508 KB
380681 02/01/2018 11:19:58 ntd992003 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 31 ms 1556 KB
379668 31/12/2017 20:31:53 minhanhgaru LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
379592 31/12/2017 17:03:35 trongphuongbkhn LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
379303 30/12/2017 15:48:09 tiepnguyenptit LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
379273 30/12/2017 13:52:15 Duongnguyen LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
379070 29/12/2017 20:21:11 phannhatloi LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
378614 28/12/2017 15:20:11 blabla123 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
377340 24/12/2017 08:27:49 phambichngoclamson2002 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
375562 15/12/2017 22:05:20 tenda1234 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
375534 15/12/2017 21:08:26 hoangskylhpk98 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
375243 15/12/2017 11:29:08 changlangtu97 LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
375238 15/12/2017 11:18:54 changlangtu97 LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
374779 14/12/2017 09:20:49 mapasster LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
374573 13/12/2017 16:11:11 vinhquana LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1496 KB
374567 13/12/2017 16:05:48 votrunghieu9a2 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
374284 12/12/2017 19:03:49 bao023 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
374164 12/12/2017 02:00:15 x0zero0x LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
373451 09/12/2017 09:47:31 buithiuyennhi LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
373415 09/12/2017 09:29:48 truongthihongvan LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
373340 08/12/2017 22:34:41 MrRobot LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
373091 08/12/2017 14:23:24 quocnguyen LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
373077 08/12/2017 14:03:47 tuanhbt133 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
372135 05/12/2017 16:12:25 mrlihd LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
371810 04/12/2017 20:03:23 khoa0308 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
371805 04/12/2017 19:58:46 khoa0308 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
371186 03/12/2017 23:45:32 phuocanh1625 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 2428 KB
371036 03/12/2017 20:57:46 zipdang04 LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
371017 03/12/2017 20:46:23 orimashaky LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 2428 KB
370641 02/12/2017 23:14:04 haxorus2004 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1436 KB
370438 02/12/2017 13:43:56 minhth_1412 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
370345 02/12/2017 00:34:47 purenoob LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 988 KB
370248 01/12/2017 22:39:18 hunghz123 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1928 KB
370041 01/12/2017 16:47:12 tranthanhhai LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
369771 01/12/2017 09:32:16 bao023 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
369767 01/12/2017 09:30:15 nguyenthuthuy LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
369763 01/12/2017 09:27:40 khangvo LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
369761 01/12/2017 09:25:48 kiethk14cqt LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
369756 01/12/2017 09:23:12 swagniu LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
369742 01/12/2017 09:14:47 tranthanhhai LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
369741 01/12/2017 09:14:32 blackclover LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1504 KB
369723 01/12/2017 08:24:45 Mecu LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
369554 30/11/2017 20:15:50 viclu LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
369508 30/11/2017 17:41:56 baobao2901 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
369237 30/11/2017 09:49:01 thaizeze159 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
369216 30/11/2017 09:37:36 rinl LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
369206 30/11/2017 09:30:41 hoangnguyenhk14cqt LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
369181 30/11/2017 09:19:50 hihihil2010 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
369167 30/11/2017 09:02:59 trungtt123 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
368664 29/11/2017 00:16:17 trungpro531998 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 2020 KB
366338 26/11/2017 12:53:20 namtao97 LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
366067 25/11/2017 20:32:39 Truongthienloc LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1880 KB
365853 25/11/2017 09:26:01 quyenmmai LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
365220 24/11/2017 11:51:51 trainolp2017 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
364979 23/11/2017 20:31:14 hoangle LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
364682 23/11/2017 10:18:51 kami LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1868 KB
364335 22/11/2017 20:42:36 badaocm234 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1040 KB
363796 21/11/2017 20:50:32 darknight5698 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
363767 21/11/2017 19:43:20 nguyendinhtin27011998 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
363752 21/11/2017 18:45:19 nguyendinhtin27011998 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
363417 21/11/2017 00:20:18 hlsclan LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
363214 20/11/2017 20:19:44 thao05052k2 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
362674 19/11/2017 11:38:12 Leo_Messi_96 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
362592 19/11/2017 08:26:57 thao1234 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
362495 18/11/2017 20:59:32 BuiThanhNam LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
362405 18/11/2017 16:13:32 thanh123 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1480 KB
362103 17/11/2017 23:46:23 tranmanhdat3006 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
361996 17/11/2017 20:55:18 Lolilover LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
361952 17/11/2017 18:54:06 khoinguyentdmu LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
360377 15/11/2017 14:01:34 choitankde22 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
360369 15/11/2017 11:33:28 thanhchuongitc LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
359963 14/11/2017 16:10:14 loc1 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
358286 12/11/2017 16:04:56 huyento2k1 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
358271 12/11/2017 15:25:25 thanhquang LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
357873 11/11/2017 20:39:55 vinhntndu LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
357324 10/11/2017 21:59:40 quynhco275 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
357317 10/11/2017 21:50:43 haiyenk98lhp LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
357290 10/11/2017 21:37:16 minh3chap LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
355499 08/11/2017 15:37:31 young_buffalo LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
354902 07/11/2017 21:41:07 trangs LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
354799 07/11/2017 20:41:48 linhdarak98lhp LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
354790 07/11/2017 20:34:37 linhdarak98lhp LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
354698 07/11/2017 17:23:32 hut_phamquochuy LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
354632 07/11/2017 15:59:47 luxabu LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
354605 07/11/2017 15:46:44 cyb3 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
354597 07/11/2017 15:44:12 trananhprince LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
354523 07/11/2017 15:01:58 chinhd17ht01tdmu LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1568 KB
354165 06/11/2017 22:14:01 lehoainam LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
354139 06/11/2017 21:52:23 benopera5 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1708 KB
354121 06/11/2017 21:38:35 vanhungk98lhp LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
354120 06/11/2017 21:37:58 __Ghoul__K98LHPND LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
353815 06/11/2017 18:42:51 hanhhak98lhp LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
353727 06/11/2017 16:01:51 hienkun1611 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
353665 06/11/2017 15:46:36 huuk98lhp LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
353603 06/11/2017 14:32:28 dangtrungkien LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
353595 06/11/2017 14:27:17 dangtrungkien LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
353233 05/11/2017 21:53:58 hungk36b LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
353065 05/11/2017 16:34:37 ductinLHP LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
353057 05/11/2017 16:17:01 nghialuffy LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
352898 05/11/2017 09:42:01 Bad_Cong_Tu LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
351499 02/11/2017 21:44:10 nguyenthanhtung LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1928 KB
350612 01/11/2017 23:00:00 WhileBlack LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 936 KB
350015 01/11/2017 10:08:37 vokhanhan25 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1280 KB
349860 01/11/2017 07:05:07 hoan2k1 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
349769 31/10/2017 23:08:25 luuquangtrung98 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
347859 29/10/2017 16:39:33 hungga1711 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
347266 28/10/2017 19:24:56 mk LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
346897 27/10/2017 22:17:12 reset LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
345417 26/10/2017 11:36:28 aplessss LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 0 ms 1620 KB
344938 25/10/2017 19:59:08 hoanganhlaboss139 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1228 KB
344927 25/10/2017 19:54:54 Juong LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1700 KB
344365 25/10/2017 02:19:50 minhnguyen998vp LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
344279 24/10/2017 22:17:24 kyonest12 LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
343373 23/10/2017 20:36:28 minhaho160601 LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
343117 23/10/2017 15:59:16 freepascal LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 31 ms 1184 KB
342757 22/10/2017 21:49:54 thienhk15 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
342749 22/10/2017 21:36:12 lcnguyendang123 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
342517 22/10/2017 15:16:36 huy9a1 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
342103 21/10/2017 21:06:18 christzy LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 31 ms 1324 KB
341268 20/10/2017 20:08:51 long123 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
341188 20/10/2017 16:34:31 ItachiUchiha LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
341171 20/10/2017 16:04:48 ARSENAL1886 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
340730 19/10/2017 22:49:21 viethoang99 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 31 ms 1100 KB
340537 19/10/2017 18:15:03 vinhquana LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
339946 19/10/2017 09:05:05 ares LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
339297 18/10/2017 08:22:17 dungzudd231001 LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 0 ms 1080 KB
339019 17/10/2017 20:56:45 datgk14 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
338933 17/10/2017 19:56:45 NAKICTI LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
338259 16/10/2017 22:17:22 manhh15 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1476 KB
338224 16/10/2017 21:58:44 haltv LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
337300 15/10/2017 17:06:07 TranVietThien LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
337280 15/10/2017 16:50:03 KCuber LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
336943 15/10/2017 10:37:09 minhminhtran LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
335523 13/10/2017 14:31:26 tinhhk15 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 2276 KB
335208 12/10/2017 22:18:35 hien_jeony LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
334294 11/10/2017 21:56:40 locnguyen LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
334268 11/10/2017 21:46:13 lamvission45 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
333893 11/10/2017 13:43:00 hoangtrung080697 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
333873 11/10/2017 10:55:24 Minatokaze LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
333640 10/10/2017 22:18:13 tanan112 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1360 KB
333316 10/10/2017 16:37:46 badwolf LUTH - Lũy thừa Java 8 Accepted 218 ms 17568 KB
333315 10/10/2017 16:37:22 badwolf LUTH - Lũy thừa Java 8 Accepted 187 ms 17392 KB
332376 09/10/2017 10:39:09 caovantheanh LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
332321 09/10/2017 09:04:41 bachhuyhung20102001 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
332202 08/10/2017 23:16:31 thanhpromu LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
332095 08/10/2017 21:21:42 vikhangcqt171 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
332045 08/10/2017 20:42:39 darkdragon02 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
331952 08/10/2017 19:47:40 vuthehuyht LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
331668 08/10/2017 13:58:42 thai141212 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
330484 06/10/2017 22:24:56 lcnguyendang123 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
329655 05/10/2017 23:03:05 skydriver001 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
329457 05/10/2017 15:28:58 phuongnam LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
329455 05/10/2017 15:27:23 phuongnam LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
329269 05/10/2017 08:00:37 taikhoan1 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
329073 04/10/2017 20:20:10 baohuynh1215 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
329023 04/10/2017 17:36:49 RoxSmeb LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1188 KB
328228 03/10/2017 08:51:09 quandapro LUTH - Lũy thừa Java 8 Accepted 171 ms 17320 KB
328040 03/10/2017 00:08:33 hung1321 LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 2504 KB
327223 02/10/2017 00:58:53 dothanh LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
326346 30/09/2017 22:45:56 thanhdatna1996 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 964 KB
326342 30/09/2017 22:37:19 thanhdatna1996 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 972 KB
325348 29/09/2017 15:52:50 tuandatqn95 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
325278 29/09/2017 15:02:13 Deepsea LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
324054 27/09/2017 22:45:40 huynhtuan17ti LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
323486 26/09/2017 21:24:36 thienbaotb LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
323168 26/09/2017 10:04:42 myfriend1102vn LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
323075 26/09/2017 06:19:33 khoinguyentdmu LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
322888 25/09/2017 22:13:14 Sato LUTH - Lũy thừa Java 8 Accepted 187 ms 17164 KB
321907 24/09/2017 09:22:01 rangnokapk LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
320577 21/09/2017 17:59:48 thainguyen LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
320213 20/09/2017 21:56:28 crush LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
320063 20/09/2017 18:38:49 trantien151198 LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
319533 19/09/2017 18:18:15 vokhanhan25 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
317771 15/09/2017 23:56:31 ngolong LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
317767 15/09/2017 23:54:13 ngolong LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
317760 15/09/2017 23:45:24 ngolong LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1504 KB
317731 15/09/2017 22:51:49 ngolong LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
317568 15/09/2017 17:09:18 ngolong LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
316874 14/09/2017 08:46:58 tuanlymchv LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
316823 14/09/2017 08:13:26 ngothanhdat LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
316810 14/09/2017 08:06:58 vietducitchv LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
316668 13/09/2017 22:23:27 Malin_CHV LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
316135 12/09/2017 20:30:00 123B LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
315741 11/09/2017 21:41:49 anhbannho147vn LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
315572 11/09/2017 17:45:00 huukhoa2608 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
315217 11/09/2017 03:50:40 congson123 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
314944 10/09/2017 11:07:02 dangtrungkien LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
314939 10/09/2017 11:04:08 dangtrungkien LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
314936 10/09/2017 11:00:19 dangtrungkien LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
314888 10/09/2017 08:57:22 huyvuhp LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1672 KB
314760 09/09/2017 21:20:38 ducbp LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1536 KB
313847 07/09/2017 15:09:47 pascal130600 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
312951 04/09/2017 20:59:31 8man LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
312656 03/09/2017 20:56:33 vietyb00 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
312050 02/09/2017 19:39:45 Nhokkz LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1424 KB
311848 02/09/2017 08:59:14 manhcuongcvp LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
311584 01/09/2017 13:32:02 0000000000 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
311575 01/09/2017 13:20:19 hieunv1996 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 2000 KB
311420 31/08/2017 21:56:30 bimat LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
310933 30/08/2017 14:41:32 NPL LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
310815 30/08/2017 09:59:03 thanhhoang LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
309823 27/08/2017 20:24:51 Dai_Thang_HN_7_1 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 912 KB
309563 27/08/2017 09:46:40 BINHTHUONG LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
308916 25/08/2017 09:15:07 congminh410 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 936 KB
307845 22/08/2017 14:29:57 trongtai37 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
307238 20/08/2017 08:35:49 longhhqt LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
307158 19/08/2017 21:43:16 minhthu20201 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
306361 18/08/2017 12:16:03 huynguyen_spc LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
305252 15/08/2017 22:28:31 winnawa LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
305183 15/08/2017 20:44:46 minhhuylqd LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
305175 15/08/2017 20:34:47 nguyenhamlon LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
305172 15/08/2017 20:29:07 thanhnhana5 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 2192 KB
305170 15/08/2017 20:28:12 nhatr LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
305169 15/08/2017 20:27:44 nhut3110 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 2084 KB
305167 15/08/2017 20:27:31 minhhuy24072002 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
305165 15/08/2017 20:26:02 SAGGIN LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 2188 KB
305163 15/08/2017 20:25:28 hieungoc2013 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
305162 15/08/2017 20:25:25 phanvanhung123 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
305160 15/08/2017 20:24:57 lephuthien411 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 2036 KB
305158 15/08/2017 20:24:33 nhatr LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
305157 15/08/2017 20:24:29 blebleble LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1712 KB
305155 15/08/2017 20:23:30 hizthi LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 2048 KB
305150 15/08/2017 20:21:05 ntdk LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
305148 15/08/2017 20:19:05 5hoangnd LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
304574 14/08/2017 15:31:54 ltbminh_ctl LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
304257 13/08/2017 15:46:52 tranquockhanh LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 900 KB
302963 10/08/2017 19:59:33 sonnguyen0612 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
302781 10/08/2017 14:16:18 ngocnhi LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
302511 09/08/2017 12:18:32 XYZ123 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 964 KB
302500 09/08/2017 11:53:08 Nhokkz LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 928 KB
302079 08/08/2017 10:38:38 mansblacks LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
300999 04/08/2017 14:16:08 vohinh LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
300181 31/07/2017 10:30:07 bicrackpro123 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 562 ms 1844 KB
300067 30/07/2017 12:49:04 htthtt11t1 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
298143 23/07/2017 13:17:54 mansblacks LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
297126 20/07/2017 07:31:40 congthangk36d LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
296082 16/07/2017 23:48:38 quang000khanh LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
295422 14/07/2017 17:28:18 logacc999 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
294819 12/07/2017 20:57:37 trinhvanluc213 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
294637 12/07/2017 16:57:22 Nhokkz LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
294609 12/07/2017 15:15:29 hanhhuyenit1619 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
294596 12/07/2017 14:43:06 01667401268 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
294589 12/07/2017 14:16:16 lehoainam LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
293718 09/07/2017 13:03:55 dasea LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
293349 07/07/2017 18:05:45 up_out_of_all LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
292895 05/07/2017 15:20:25 z7vahein7z LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 832 KB
292886 05/07/2017 15:12:56 atom3296 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
292167 01/07/2017 15:03:21 kisoraz9 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
292043 30/06/2017 23:59:07 okeomachnha LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
292027 30/06/2017 22:26:09 nmcuongit97 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
291748 29/06/2017 19:34:08 rauden LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
290833 25/06/2017 20:41:00 frostpixel LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
290498 24/06/2017 11:56:34 nguyentrungthanh LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
290065 22/06/2017 23:23:41 thaibabao2002 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
289706 21/06/2017 20:40:54 nguyenhaidang LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
289082 19/06/2017 10:18:02 thienbaotb LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
288344 16/06/2017 10:30:24 thienbaotb LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1272 KB
288339 16/06/2017 10:10:07 thienbaotb LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1096 KB
288305 15/06/2017 23:12:06 quetoiohue LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1836 KB
287499 13/06/2017 10:38:40 anhvu_cbl LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
287022 11/06/2017 18:45:32 lotac LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
285144 03/06/2017 09:08:32 coderkcdhv LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 2004 KB
284312 30/05/2017 21:55:43 bachtam2001 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
283580 26/05/2017 23:59:20 nhpntz0t LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
283464 26/05/2017 11:27:53 tuan LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
283460 26/05/2017 11:10:57 tuan LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
283034 25/05/2017 00:28:23 thanhquy51vn LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
281936 21/05/2017 16:44:19 Violet LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1676 KB
279332 15/05/2017 09:48:08 my_crush_hates_me LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
277077 09/05/2017 22:53:03 quynhnhi144 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
276920 09/05/2017 17:00:11 ngophuthinh LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1244 KB
276798 09/05/2017 13:50:20 Nguyenthituyetcvp LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1932 KB
276705 08/05/2017 22:34:44 tuan LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
276363 08/05/2017 11:42:57 dats2007 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
276137 07/05/2017 13:40:12 thiennguyenvu LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
276136 07/05/2017 13:39:51 thiennguyenvu LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
275323 03/05/2017 18:55:48 tranthanhhai LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
275123 02/05/2017 09:26:48 hatuank97lhp LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
274827 30/04/2017 23:32:26 rimo LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 824 KB
274602 29/04/2017 20:22:09 nguyenthicamtu LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
274569 29/04/2017 14:37:05 Minhthanhntu LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 531 ms 1828 KB
274394 28/04/2017 17:14:49 contiti LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
274392 28/04/2017 17:13:28 contiti LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
273365 24/04/2017 15:53:18 buikimanh126 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
273259 24/04/2017 09:43:41 qwerty212 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 31 ms 1076 KB
271892 18/04/2017 23:09:26 hs2huyenngoc LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
271541 17/04/2017 18:43:12 frostpixel LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
269981 11/04/2017 20:44:49 nguyenvanbien LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
269429 10/04/2017 08:05:56 duyvtvp1919 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
269254 09/04/2017 11:30:37 dangkhoa_pascal LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
269200 09/04/2017 08:44:11 hungto LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
268898 08/04/2017 10:36:58 MINHKHANG LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 0 ms 1068 KB
266133 02/04/2017 16:14:06 tanloitdmu LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
266059 02/04/2017 14:45:59 NTBT1997 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
265983 02/04/2017 10:48:04 xuanhien133 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
265974 02/04/2017 10:16:38 1551010028duc LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
265973 02/04/2017 10:15:32 NTBT1997 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
265971 02/04/2017 10:12:02 thuylinh253 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1344 KB
265967 02/04/2017 10:11:12 beobobot LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
265952 02/04/2017 09:58:49 banhquocdanh LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
265950 02/04/2017 09:57:30 banhquocdanh LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
265944 02/04/2017 09:53:14 madaunhan LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
265277 30/03/2017 23:53:49 trangnguyen LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
265272 30/03/2017 23:38:30 khoadeptrai LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1224 KB
265219 30/03/2017 20:56:43 peppie LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
264021 27/03/2017 21:11:03 darkboom LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
262958 24/03/2017 22:29:38 hieua2tincvp LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
262950 24/03/2017 22:21:03 iostream LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
261589 21/03/2017 18:56:14 someday LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
261541 21/03/2017 15:44:52 southround2805 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
260164 18/03/2017 09:47:14 doituyentin LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1100 KB
259611 17/03/2017 20:35:24 nguyenquyvuong LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
259180 16/03/2017 23:07:02 nkduc LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
259085 16/03/2017 21:47:23 nguyenhoanganh1612001 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
258734 16/03/2017 09:29:53 nghia14302 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
258733 16/03/2017 09:29:35 nghia14302 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
258726 16/03/2017 09:26:22 Tu2112003 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
258416 15/03/2017 10:41:35 test LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
258415 15/03/2017 10:41:12 test LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
258409 15/03/2017 10:31:20 quocanh83 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
258402 15/03/2017 10:21:29 huy12345 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
258400 15/03/2017 10:19:12 hunghuynh2072 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 864 KB
258394 15/03/2017 10:14:36 vkanhtuannso LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
258254 14/03/2017 22:35:59 hieua2tincvp LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
257440 12/03/2017 20:27:38 lethiquynhnhi144 LUTH - Lũy thừa Java 8 Accepted 171 ms 17832 KB
255429 07/03/2017 07:11:05 phanhienbx01 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
255397 06/03/2017 22:57:28 phanhienbx01 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
255136 05/03/2017 23:09:19 segio_ramos LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
255134 05/03/2017 23:08:08 segio_ramos LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
255075 05/03/2017 20:53:32 BoB LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
253473 01/03/2017 09:18:23 lonelystar LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
253406 28/02/2017 22:36:34 balobola LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
252638 27/02/2017 14:08:48 khoadeptrai LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
252454 26/02/2017 21:00:43 masterv LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
252437 26/02/2017 20:40:01 azulgrana1 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1092 KB
251386 23/02/2017 14:38:51 buihoat2003 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
251385 23/02/2017 14:38:00 amanhkinhhoang2 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 964 KB
248940 18/02/2017 21:34:03 manhhungking LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
248939 18/02/2017 21:33:13 manhhungking LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
248416 17/02/2017 19:15:09 Adam_Kyle LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
248363 17/02/2017 16:34:37 Comrade LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
247944 16/02/2017 16:43:49 trungbmt LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
247178 14/02/2017 14:15:23 NgocBao2786 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
246573 12/02/2017 16:36:58 triluccong LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1076 KB
246421 12/02/2017 09:11:44 xichlongit LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1984 KB
246420 12/02/2017 09:04:26 stromvbvc LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
246415 12/02/2017 08:56:54 xichlongit LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
246408 12/02/2017 08:46:13 hahpuc LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
246394 12/02/2017 07:47:44 Bit LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
246245 11/02/2017 16:38:54 HuyNguyen1212 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
245636 09/02/2017 20:57:55 VDQ LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1224 KB
245530 09/02/2017 12:33:43 thanhthai3457 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
245529 09/02/2017 12:31:23 thanhthai3457 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
244799 06/02/2017 00:31:22 mik271 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
244355 03/02/2017 14:00:02 nhannguyen95 LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1492 KB
244282 03/02/2017 00:55:09 dahaodl LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
244214 02/02/2017 20:13:33 dahaodl LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
243845 31/01/2017 09:41:05 hoainam LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
243695 30/01/2017 02:28:39 nguyentandat1502 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
243651 29/01/2017 17:46:12 21cm LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 872 KB
243215 26/01/2017 15:37:52 phan LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 0 ms 1040 KB
242897 24/01/2017 19:16:34 hoangthuhang LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
242766 23/01/2017 17:04:13 ultimegle LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1376 KB
242015 18/01/2017 15:15:23 omega1100100 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
241734 16/01/2017 21:11:40 SlothSe7en LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 31 ms 1012 KB
239868 10/01/2017 21:23:05 hoangnguyenhk14cqt LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
239867 10/01/2017 21:22:22 hoangnguyenhk14cqt LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
239510 09/01/2017 22:29:05 tranlehiep2203 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
239125 08/01/2017 08:39:15 Soledad LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1340 KB
238809 06/01/2017 22:20:47 vhoang LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
238166 04/01/2017 21:06:20 MS011198 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
238067 04/01/2017 18:05:02 mansblacks LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
238065 04/01/2017 18:00:41 mansblacks LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
237886 03/01/2017 22:49:40 buihoat2003 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
237807 03/01/2017 19:50:50 buihoat2003 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 924 KB
237525 02/01/2017 20:41:18 sonheo123 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
237364 02/01/2017 09:11:11 doanthetai2005 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 808 KB
236885 31/12/2016 03:19:14 hoanmalai LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
236604 29/12/2016 21:47:00 King LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
236438 29/12/2016 07:45:03 duyqnguyenle LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
236124 27/12/2016 21:41:50 tronghk14 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
236043 27/12/2016 16:59:27 saladiweslo LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
235836 26/12/2016 12:13:04 linhlrx LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 31 ms 1068 KB
234257 23/12/2016 18:17:42 leesin LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
233865 21/12/2016 17:19:53 cp LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 2204 KB
233478 19/12/2016 21:43:13 Nasukek20 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 728 KB
233286 18/12/2016 20:10:44 cavang LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
232888 16/12/2016 20:25:46 hihihil2010 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
232878 16/12/2016 20:15:54 chaats LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
232278 14/12/2016 13:01:47 casaumayman LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
232145 13/12/2016 21:21:17 hihihil2010 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
232005 13/12/2016 16:20:36 nguyenducthai1312 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
232000 13/12/2016 16:10:14 anhiunhunguyet LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
231992 13/12/2016 15:59:15 anhiunhunguyet LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
231990 13/12/2016 15:56:13 hieu22012001 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
231988 13/12/2016 15:55:13 bonuchiha LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
231981 13/12/2016 15:42:07 duongtc1 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
231975 13/12/2016 15:35:55 huynhtanhai LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 0 ms 1064 KB
231973 13/12/2016 15:35:24 kanjiake LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
231972 13/12/2016 15:34:46 minhyc LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
231970 13/12/2016 15:33:46 minhyc LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
231962 13/12/2016 15:27:32 duongtc1 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
231941 13/12/2016 15:05:53 12345678 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
231331 11/12/2016 12:46:38 vuonghieuvui LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
229809 07/12/2016 14:07:35 codera3k48 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
229286 05/12/2016 23:34:02 nguyenthanhtinh365 LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 796 KB
226620 29/11/2016 15:07:53 ffyyytt LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 928 KB
225755 27/11/2016 15:47:35 nhquanqt LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
224130 25/11/2016 10:54:06 huyvuvn LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
222158 22/11/2016 15:09:33 tqhuy2502 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
221751 21/11/2016 20:44:13 anhducpn67 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1768 KB
221747 21/11/2016 20:40:16 yesiambao LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 62 ms 856 KB
221598 21/11/2016 18:39:35 Bội LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1936 KB
221296 21/11/2016 10:05:43 csh4ev3r LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
221030 20/11/2016 20:26:01 tmvtri123 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1076 KB
220924 20/11/2016 14:12:02 voxuanny32 LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 904 KB
220722 19/11/2016 23:31:31 Hieu_sqtt LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
220721 19/11/2016 23:30:47 Hieu_sqtt LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
220719 19/11/2016 23:29:45 Hieu_sqtt LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
220691 19/11/2016 23:08:10 Hieu_sqtt LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
220642 19/11/2016 22:31:40 dhkhtn LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1888 KB
220640 19/11/2016 22:29:15 vuhongson LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
216531 13/11/2016 07:40:59 Ramaas22 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
215162 12/11/2016 08:13:30 nguyenthang LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 2048 KB
215136 12/11/2016 07:26:56 congtaisqtt LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
214874 11/11/2016 17:11:20 ducquynhfptk12 LUTH - Lũy thừa Free Pascal Accepted 281 ms 2728 KB
214021 10/11/2016 00:10:43 mansblacks LUTH - Lũy thừa Python 3 Accepted 46 ms 5672 KB
212398 07/11/2016 13:50:11 lehuyhoang050401 LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
211882 06/11/2016 14:10:27 johnnycracker99104746 LUTH - Lũy thừa