Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
712552 31/01/2020 15:30:29 ct390 TRUHAU - Trung tố, Hậu tố Free Pascal Accepted 15 ms 904 KB
708240 21/01/2020 20:41:27 HackerMan TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1504 KB
705624 16/01/2020 09:31:34 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
691071 20/12/2019 15:03:30 cyb3 TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
678566 22/11/2019 20:12:31 ailawjproo123 TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
678546 22/11/2019 19:45:23 hung123 TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
675778 18/11/2019 21:27:47 Xenocryptix TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
660668 21/10/2019 21:14:20 pmt TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
659588 19/10/2019 10:00:28 vuhoangphuc2000 TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
657609 14/10/2019 22:35:02 nguyentrantien2002 TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
656416 12/10/2019 09:53:40 gaovangbn TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
655476 10/10/2019 20:45:47 namlawng123 TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
654101 09/10/2019 02:41:10 gaovangbn TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
654100 09/10/2019 02:38:35 gaovangbn TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1748 KB
654098 09/10/2019 02:37:45 gaovangbn TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
652485 06/10/2019 16:52:37 trieutanhung93 TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
639335 15/09/2019 09:46:17 leviettttnh TRUHAU - Trung tố, Hậu tố Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
639218 14/09/2019 22:06:42 baobao07 TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++11 Accepted 15 ms 944 KB
624689 21/08/2019 16:44:12 Vinhh TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
584964 21/05/2019 14:50:33 trung_hieu_k36_chv TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2544 KB
584792 20/05/2019 21:53:32 trung_hieu_k36_chv TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
584790 20/05/2019 21:49:35 trung_hieu_k36_chv TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2372 KB
584789 20/05/2019 21:49:19 dat10tin TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
575513 20/04/2019 07:08:25 phatdoan TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
562665 20/03/2019 18:06:57 phuongnhi_tran_1206 TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
525210 08/12/2018 09:06:48 toan2902 TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
511895 15/11/2018 09:40:10 anhvippro123z TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
510984 13/11/2018 20:40:47 anhvippro123z TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
507419 08/11/2018 14:07:43 hanhien TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 1336 KB
507225 07/11/2018 23:59:45 HuyHoàng_K36_CHV TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++11 Accepted 15 ms 976 KB
503971 03/11/2018 11:53:02 xikhud TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
500113 29/10/2018 01:01:27 16122001 TRUHAU - Trung tố, Hậu tố Free Pascal Accepted 15 ms 936 KB
498608 26/10/2018 15:48:28 KHANHDU TRUHAU - Trung tố, Hậu tố Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
498603 26/10/2018 15:45:39 kaitou1412 TRUHAU - Trung tố, Hậu tố Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
498269 26/10/2018 07:34:40 dangkhoa_pascal TRUHAU - Trung tố, Hậu tố Free Pascal Accepted 15 ms 1244 KB
495317 21/10/2018 22:48:24 huy9a1 TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
490884 16/10/2018 15:49:37 Voxuanvuong TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 2260 KB
488610 13/10/2018 16:38:43 LongÇhampion TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
471450 21/09/2018 20:15:17 thongnguyen050999 TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
471449 21/09/2018 20:15:05 thongnguyen050999 TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
471447 21/09/2018 20:14:52 thongnguyen050999 TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
471443 21/09/2018 20:11:42 thongnguyen050999 TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
471441 21/09/2018 20:06:05 thongnguyen050999 TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
471432 21/09/2018 19:53:49 thongnguyen050999 TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
471425 21/09/2018 19:42:50 thongnguyen050999 TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
471395 21/09/2018 17:32:31 thongnguyen050999 TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
459586 03/09/2018 16:27:12 lcnguyendang123 TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
459583 03/09/2018 16:25:41 lcnguyendang123 TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2520 KB
459582 03/09/2018 16:25:15 lcnguyendang123 TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
456452 28/08/2018 10:22:51 HHHHHHHH TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
450122 13/08/2018 15:04:52 hoangthuc701 TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
446400 02/08/2018 00:35:21 thongnguyen050999 TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
425204 16/05/2018 08:14:57 ngocthien TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
422987 03/05/2018 20:17:46 vinhntndu TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++11 Accepted 15 ms 2320 KB
422844 02/05/2018 20:31:49 nxphuc TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
419948 21/04/2018 09:48:21 buivanthan1510 TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
418397 15/04/2018 12:43:34 vikhangcqt171 TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
418315 14/04/2018 22:15:21 manhh15 TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
393326 01/02/2018 11:45:36 duongbp1990 TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
371673 04/12/2017 16:08:31 hut_phamquochuy TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1264 KB
364106 22/11/2017 12:54:07 hieu TRUHAU - Trung tố, Hậu tố Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
359973 14/11/2017 16:18:55 freepascal TRUHAU - Trung tố, Hậu tố Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
357474 11/11/2017 08:49:09 ltbminh_ctl TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
357458 11/11/2017 08:12:38 username TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
357456 11/11/2017 07:59:10 hoang TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
349858 01/11/2017 07:04:52 hoan2k1 TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
342733 22/10/2017 21:19:37 crush TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 1324 KB
339721 18/10/2017 21:46:45 anh76qn TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
339270 18/10/2017 04:19:19 anhbannho147vn TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
325985 30/09/2017 11:24:08 skydriver001 TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
312048 02/09/2017 19:28:29 8man TRUHAU - Trung tố, Hậu tố Free Pascal Accepted 15 ms 1276 KB
304333 13/08/2017 20:55:24 tranquockhanh TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++11 Accepted 15 ms 900 KB
287912 14/06/2017 16:58:05 hocattuongltv TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
281942 21/05/2017 17:37:24 hocattuongltv TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
276713 08/05/2017 22:53:32 duahaucc TRUHAU - Trung tố, Hậu tố Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
266381 03/04/2017 11:11:39 harrison TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
254137 03/03/2017 14:39:50 4everkaka TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
247249 14/02/2017 16:29:45 omega1100100 TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
227537 30/11/2016 23:10:46 minhhuynh TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
218956 17/11/2016 11:42:38 wInD_MtA TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
209407 02/11/2016 10:00:03 Disconnect TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 796 KB
179008 19/09/2016 18:25:51 trainer1234 TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
164720 23/08/2016 13:41:30 nghethuat102 TRUHAU - Trung tố, Hậu tố Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
157838 02/08/2016 12:55:09 hentaino102 TRUHAU - Trung tố, Hậu tố Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
148929 30/06/2016 20:30:49 thongnguyen050999 TRUHAU - Trung tố, Hậu tố Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
138043 26/05/2016 19:59:21 kimhao0004 TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
128724 03/04/2016 11:21:43 Tiny_199x TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
128538 01/04/2016 22:27:33 thanhluancn1 TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
128450 01/04/2016 16:45:07 thehaprok TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
128016 30/03/2016 16:14:10 Assassin TRUHAU - Trung tố, Hậu tố Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
127114 26/03/2016 15:34:17 tranlethanhphan TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
127104 26/03/2016 14:22:14 phuleethanh TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++11 Accepted 15 ms 892 KB
124459 12/03/2016 20:24:01 hoang_95125 TRUHAU - Trung tố, Hậu tố Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
122386 29/02/2016 12:28:10 tiabennita TRUHAU - Trung tố, Hậu tố Free Pascal Accepted 15 ms 928 KB
121656 24/02/2016 18:07:00 thanhday132 TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
118629 10/02/2016 14:31:18 TQT TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
115085 28/01/2016 18:23:22 mrtan_lovelife TRUHAU - Trung tố, Hậu tố Free Pascal Accepted 15 ms 840 KB
91014 11/11/2015 12:33:53 kimnhi56th1 TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
90051 09/11/2015 15:38:27 anhtuank56 TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 984 KB
89146 07/11/2015 15:31:59 anvodacu0112 TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++11 Accepted 15 ms 808 KB
88449 05/11/2015 21:58:15 ThienCoder TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 824 KB
84493 28/10/2015 09:29:51 MTAZero TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
79102 15/10/2015 20:49:02 Cherry TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
61985 09/09/2015 10:05:52 sanghk11 TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
55554 23/08/2015 15:07:12 npltv TRUHAU - Trung tố, Hậu tố Free Pascal Accepted 15 ms 676 KB
53880 17/08/2015 23:23:43 JCORE TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
40980 13/06/2015 22:51:33 farmerboy TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
40949 13/06/2015 20:48:55 bvd TRUHAU - Trung tố, Hậu tố Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
35894 17/05/2015 14:48:22 middlest TRUHAU - Trung tố, Hậu tố Free Pascal Accepted 15 ms 552 KB
24704 25/03/2015 11:19:24 ngan TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 1608 KB
24703 25/03/2015 11:19:21 ngan TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 1612 KB
24461 23/03/2015 22:39:14 kieuquocdat123 TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
13228 25/02/2015 12:52:42 conglinh TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
10759 21/01/2015 11:51:43 coccode96 TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 716 KB
8582 11/01/2015 13:01:39 nxphuc TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 944 KB
7551 26/12/2014 22:38:47 haituanth2 TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++ Accepted 0 ms 964 KB
6842 09/12/2014 23:21:56 MeigyokuThmn TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
6792 08/12/2014 19:47:15 voquocthang TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 740 KB
6645 06/12/2014 15:12:36 stepde14 TRUHAU - Trung tố, Hậu tố GNU C++ Accepted 15 ms 796 KB
Back to Top