Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
740901 06/04/2020 14:40:25 buivinhquang GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
740404 04/04/2020 19:55:43 thopro1973 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
740232 04/04/2020 08:29:01 sangsang238 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 824 KB
740191 03/04/2020 22:28:58 phamanchi GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
739975 03/04/2020 18:19:20 hung2k3 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
739402 02/04/2020 17:48:20 tranminhthanh GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
738906 31/03/2020 23:07:22 knam4202 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1476 KB
738368 30/03/2020 10:32:51 byvf GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
737983 28/03/2020 21:08:38 xii GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1836 KB
737666 27/03/2020 20:10:11 chidaihk17 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
737472 27/03/2020 08:55:58 nghiepradeon GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
736719 24/03/2020 17:01:34 thienhi09092019 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
736240 22/03/2020 22:43:01 0977859215 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
735688 20/03/2020 23:59:55 phuonganh257 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1188 KB
735655 20/03/2020 21:28:38 ngao GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
735473 20/03/2020 13:35:21 khai2004 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
735425 20/03/2020 10:26:58 sunarrior GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
735077 19/03/2020 10:42:44 longbao3 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
734998 19/03/2020 00:51:04 blacksheep07112001 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
731159 11/03/2020 10:31:33 tienloc_dz GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1656 KB
730671 09/03/2020 20:41:26 vhskillpro2 GACHO - Gà và chó Python 3 Accepted 62 ms 1496 KB
730460 09/03/2020 00:28:31 hokage1201 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
729909 07/03/2020 08:28:17 omlgg GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 960 KB
729746 06/03/2020 15:29:44 daohuulong2020 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1720 KB
729732 06/03/2020 15:13:14 minh12131415 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
729701 06/03/2020 14:30:49 phucdao123 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1684 KB
729699 06/03/2020 14:30:02 phucdao123 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1664 KB
729572 06/03/2020 07:42:09 doanhtu1209 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1468 KB
729501 05/03/2020 23:21:08 zest135 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 31 ms 1468 KB
728645 04/03/2020 10:42:42 hieuishere GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
728591 04/03/2020 08:50:46 Sơna1 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
728572 04/03/2020 08:26:13 AngusX GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1748 KB
728170 03/03/2020 09:59:13 naeco GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
728036 02/03/2020 20:52:31 longlunglinh GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
727896 02/03/2020 15:58:13 hienluongkl GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
727686 01/03/2020 21:27:56 tam GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
727438 01/03/2020 00:25:38 baotruc GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
727324 29/02/2020 19:55:29 pkconan GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1676 KB
726314 27/02/2020 08:04:46 traitorakali GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1012 KB
726291 27/02/2020 00:30:00 namlxcntt GACHO - Gà và chó Java 8 Accepted 203 ms 16748 KB
726234 26/02/2020 22:15:04 lamgiahung112 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
726228 26/02/2020 22:06:45 manhender GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 804 KB
726174 26/02/2020 20:22:09 nguyenan0808 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
726172 26/02/2020 20:21:18 nguyenan0808 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 2312 KB
726107 26/02/2020 16:49:44 huyenmy7724 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
725541 25/02/2020 13:19:45 baoduytran GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
725194 24/02/2020 17:47:48 nguyenminhhiengoku GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
725136 24/02/2020 16:06:12 duylele1173 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
725131 24/02/2020 15:57:54 tienloc_tvn GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 940 KB
725125 24/02/2020 15:45:28 laitrung GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1304 KB
725117 24/02/2020 15:39:36 tienloc_tvn GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 932 KB
724933 24/02/2020 08:36:32 Sángolympic GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
723775 21/02/2020 20:22:22 GIN1207 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
723462 21/02/2020 02:20:38 Kduy9180 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
723325 20/02/2020 17:33:51 mystar0806 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
723282 20/02/2020 16:35:11 sunligth GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 744 KB
722947 19/02/2020 22:52:13 Love GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
722624 19/02/2020 14:16:39 Sang7a4gpc GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 776 KB
722297 18/02/2020 20:56:27 tuananh1 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
721984 18/02/2020 10:36:58 giaphucK17cqt GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 840 KB
721965 18/02/2020 10:05:02 giaphucK17cqt GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 892 KB
721259 16/02/2020 22:35:00 huynhphannhatvy GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
721180 16/02/2020 20:23:56 vodenta9th2 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
720634 15/02/2020 17:09:25 uyen187 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
720485 15/02/2020 15:13:19 khongcoten002 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 856 KB
720446 15/02/2020 14:11:01 linhngao121212 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 876 KB
720385 15/02/2020 10:54:06 phamchibinh GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
720081 14/02/2020 15:21:17 Account GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 788 KB
719811 13/02/2020 23:28:08 ngophuthinh GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
718552 11/02/2020 14:49:43 duongsondev GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
718447 11/02/2020 12:24:15 congbinh GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
718247 10/02/2020 23:14:17 DangKhoa GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1080 KB
717847 10/02/2020 14:50:42 quanit2k4 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
717845 10/02/2020 14:48:35 trandat GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
716310 07/02/2020 15:12:25 Hokage_Itachi GACHO - Gà và chó Python 3 Accepted 46 ms 1564 KB
716043 07/02/2020 09:08:49 long020506 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
715958 06/02/2020 23:03:43 nguyenthehop GACHO - Gà và chó Python 3 Accepted 62 ms 1564 KB
715884 06/02/2020 21:55:54 BurlySamurai GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
715758 06/02/2020 19:16:43 hlsclan GACHO - Gà và chó Java 8 Accepted 187 ms 17108 KB
714039 03/02/2020 21:16:48 quynhdao271 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
713656 02/02/2020 21:54:43 minhquoc19ti GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
713646 02/02/2020 21:41:34 khoaa2k23 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
713353 02/02/2020 11:19:40 hoangchisi GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
713274 02/02/2020 09:05:02 ptcvp121 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
713257 02/02/2020 00:32:14 novaphoenix GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
713077 01/02/2020 17:56:21 minhlam7a2gpc GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
712461 31/01/2020 11:38:38 anhtu0902 GACHO - Gà và chó Python 3 Accepted 62 ms 1564 KB
711985 30/01/2020 14:30:53 0376637474 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
711965 30/01/2020 13:10:42 hoa1705 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
710754 29/01/2020 12:56:04 hoangle134134 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1616 KB
710376 27/01/2020 22:50:29 shiraishi GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
710237 27/01/2020 16:05:49 JoySluxirt GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
710113 27/01/2020 09:32:23 Dan_De_Nui GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
709402 23/01/2020 23:45:34 bku_lapis GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1696 KB
708856 22/01/2020 20:57:05 nguyenduythanh GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1516 KB
708292 21/01/2020 20:53:09 duythien123 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1836 KB
706844 18/01/2020 17:35:08 tuilatui132 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
706840 18/01/2020 17:32:37 HackerMan GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
706773 18/01/2020 16:22:49 dangthithuyen GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
706522 18/01/2020 08:24:43 myxnguyen894 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1568 KB
706274 17/01/2020 17:30:12 tuanqtdl GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
705911 16/01/2020 21:00:48 viothang GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
705370 15/01/2020 20:56:02 AnhLongButPha GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
705142 15/01/2020 15:05:30 AnhANcogang GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
704079 13/01/2020 12:52:23 tuan1642001 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
702935 11/01/2020 17:12:33 haupas GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
702693 11/01/2020 09:20:23 viocuong GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
701999 10/01/2020 08:50:00 khanhld GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
701899 10/01/2020 01:23:57 watanabe2804 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
701898 10/01/2020 01:23:27 watanabe2804 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
700321 07/01/2020 17:30:53 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1864 KB
700320 07/01/2020 17:30:38 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1860 KB
699569 06/01/2020 23:03:25 ntphong GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
699404 06/01/2020 20:59:34 khanhnhat123 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
699141 06/01/2020 15:03:10 Tuantienti GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
699079 06/01/2020 12:06:11 toan2902 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 804 KB
698754 05/01/2020 21:17:44 Huwng GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
698714 05/01/2020 20:32:23 duydec1 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1032 KB
697773 04/01/2020 13:46:50 anhkhoa09032004 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
697389 03/01/2020 20:34:18 cbl_xuanduong GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
696782 03/01/2020 01:50:01 0842020263 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
696771 03/01/2020 00:35:57 NguyenHung GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1556 KB
696641 02/01/2020 21:55:14 nhatthang2704 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
696527 02/01/2020 19:34:09 tahoangquan2 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
695863 01/01/2020 15:51:27 tranbac1128 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
695843 01/01/2020 15:04:28 eltxic GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1524 KB
695839 01/01/2020 15:00:35 eltxic GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1568 KB
695677 31/12/2019 22:17:20 hokhanhduy GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1444 KB
695554 31/12/2019 18:49:11 nnbxxx GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 972 KB
695513 31/12/2019 16:35:42 metide GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
695450 31/12/2019 15:03:18 amazing GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
695230 30/12/2019 23:24:48 cuong7 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1872 KB
695209 30/12/2019 22:52:21 baduc10tin GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
695078 30/12/2019 20:24:30 VGK_Cr7 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 856 KB
695003 30/12/2019 15:59:12 damminhquan GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
694675 29/12/2019 17:13:05 buitaloc GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1916 KB
694603 29/12/2019 13:06:32 Trung13102000 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
694256 28/12/2019 11:02:40 0343249261 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1096 KB
693382 26/12/2019 08:43:01 stkirito74 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
692753 24/12/2019 15:55:11 personal2233 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1548 KB
692541 24/12/2019 09:57:20 phanngocquyet GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 896 KB
692005 22/12/2019 20:43:51 ishokusogiria GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
691906 22/12/2019 16:05:37 tandk GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
691721 21/12/2019 19:56:39 Lucifer GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
691710 21/12/2019 19:19:04 nxphuong GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1932 KB
691007 19/12/2019 23:41:04 10mũ9 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1384 KB
690050 17/12/2019 21:26:30 VoAnhPhu GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
689971 17/12/2019 19:36:16 nghia3092001 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1544 KB
689820 17/12/2019 16:04:36 slinethang GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
689789 17/12/2019 15:44:07 sendmylove123 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1668 KB
689364 16/12/2019 19:47:56 chuonghc2512 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1868 KB
689017 15/12/2019 22:27:58 hopnguyen GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 31 ms 2500 KB
688861 15/12/2019 15:42:19 prgrmanh GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
688826 15/12/2019 14:48:06 mashiro9933 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
688817 15/12/2019 14:13:37 lucky_boy GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
688800 15/12/2019 13:14:37 haidang172005 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
688642 14/12/2019 22:54:38 Merevoli GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1876 KB
688525 14/12/2019 17:24:27 anbuicv GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
687339 11/12/2019 23:54:05 tranhien137200 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
687205 11/12/2019 17:58:39 hoangmanh123 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
687127 11/12/2019 15:06:01 onehit GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
686530 10/12/2019 08:51:57 Nhi23072002 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
685712 06/12/2019 21:41:07 spotify28 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
685638 06/12/2019 19:42:54 shin3030aa GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
685625 06/12/2019 19:13:34 chenlinong GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1872 KB
685366 06/12/2019 01:14:42 hieu GACHO - Gà và chó Java 8 Accepted 203 ms 17204 KB
685303 05/12/2019 21:29:07 quocviet2001 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
685284 05/12/2019 21:06:57 conlocdaifa GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
685214 05/12/2019 19:34:34 CodeWar37 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1936 KB
684264 03/12/2019 13:11:33 huonggiang2004 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
683860 02/12/2019 17:26:13 tranminhquandz1999 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
683853 02/12/2019 16:55:43 tranvanvinh19052005 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
683515 01/12/2019 18:59:06 lephuongthanh963 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
682155 29/11/2019 10:53:24 minhquandinhcao GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1708 KB
681892 28/11/2019 21:27:51 naruto270504 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
681873 28/11/2019 21:03:57 khanhtron03 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
680862 27/11/2019 10:41:44 skipro982301 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
680760 26/11/2019 23:44:01 hien2k4 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
680649 26/11/2019 20:53:26 Dothanhtai2006 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 948 KB
680603 26/11/2019 19:46:44 anhduc2004 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
680599 26/11/2019 19:40:47 doanbahung GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
679413 24/11/2019 00:45:32 Firstsight2709 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
678608 22/11/2019 20:46:47 nhdnguyen05 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
678548 22/11/2019 19:49:44 HuyNguyenQuoc GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
678326 22/11/2019 13:47:48 duy2006 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
677316 22/11/2019 08:26:21 dzungdducws GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1548 KB
676194 19/11/2019 17:50:33 Trí123 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
675463 18/11/2019 09:55:30 phatbs3011 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1864 KB
675267 17/11/2019 20:59:53 minhtuan30306 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
675253 17/11/2019 20:38:24 toiladuc_1012_HSGS GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
675237 17/11/2019 20:27:06 duc04122004 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
675236 17/11/2019 20:25:46 BestSub332Codefun GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
675186 17/11/2019 19:57:57 suxzat GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
675078 17/11/2019 16:25:03 nguyenthanhngan2412005 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
674785 16/11/2019 22:43:06 dinhhuuduc GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
674290 15/11/2019 18:32:45 Trí123 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
673446 13/11/2019 22:32:20 anhlapro260398 GACHO - Gà và chó Python 3 Accepted 62 ms 1516 KB
673389 13/11/2019 21:12:54 levanthao10tin GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
673217 13/11/2019 17:12:00 son123ttvt GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
673213 13/11/2019 17:07:34 BananaOnTheTree GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1752 KB
672724 12/11/2019 20:06:41 phantom906 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
672570 12/11/2019 14:23:35 NQT1998 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1700 KB
672512 12/11/2019 10:32:30 hitu1919 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
671655 10/11/2019 15:45:25 admin2009 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 2492 KB
671384 09/11/2019 16:49:40 pingponggame GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1308 KB
671005 08/11/2019 22:28:05 HaiPip GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
670967 08/11/2019 21:51:32 letrunghieu GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
670426 07/11/2019 23:46:12 hitu1916 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
670419 07/11/2019 23:39:11 thanhthien79 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
670377 07/11/2019 22:31:59 sinhhungccl GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
670287 07/11/2019 21:20:14 normal5428 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
670033 07/11/2019 15:06:44 huyhayphet GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
669720 06/11/2019 21:28:00 thanh2611 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1860 KB
669168 05/11/2019 22:46:41 hieupham GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1964 KB
668743 05/11/2019 14:26:18 ngocduygpc8a1 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
668609 05/11/2019 09:26:07 duc18032006 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
668510 04/11/2019 22:24:01 19521515 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
667977 03/11/2019 19:43:16 trung09072004 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
667665 03/11/2019 09:58:05 hoang2k5 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
667070 02/11/2019 08:46:30 chuongpham7750 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
667027 02/11/2019 07:27:15 huukhanhk39a GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
666615 01/11/2019 15:20:08 Collins_Nguyễn GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
666576 01/11/2019 14:33:23 tuanio GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
666450 01/11/2019 10:27:01 giangphong GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1628 KB
666073 31/10/2019 17:01:24 dangtiendung1201 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1584 KB
665949 31/10/2019 14:26:32 phucduy1509 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
665898 31/10/2019 11:39:54 RH07 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
665811 31/10/2019 08:29:28 khanhdong0210 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1696 KB
665715 30/10/2019 22:22:45 camnguyenmeow GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1564 KB
665671 30/10/2019 21:46:01 hatrungbp2004 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
665504 30/10/2019 19:57:21 Sixxx1235 GACHO - Gà và chó Java 8 Accepted 218 ms 16704 KB
665496 30/10/2019 19:51:25 hitu1910 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
664811 29/10/2019 14:17:54 ltd9a4gpc GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
664810 29/10/2019 14:17:25 ngocduygpc8a1 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
664573 28/10/2019 20:57:40 nguyenlequan2301 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
664558 28/10/2019 20:48:48 caocuong1210 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1640 KB
664430 28/10/2019 19:01:50 huytool GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 904 KB
664277 28/10/2019 11:05:39 tuanhung GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
664048 27/10/2019 18:32:39 agru GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
663736 27/10/2019 10:05:53 thangloi2209 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
663508 26/10/2019 22:38:58 hitu1914 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
663324 26/10/2019 18:44:20 vhskillpro GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
663020 26/10/2019 00:23:19 hitu1902 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
662971 25/10/2019 22:35:25 katotiku GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
662861 25/10/2019 20:55:43 NAQ95 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
662577 25/10/2019 13:36:19 HoaBenKiaSong GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
661929 24/10/2019 08:24:58 DươngAnhVũ GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1556 KB
661862 24/10/2019 07:48:32 MinhBietBay GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 884 KB
661844 24/10/2019 07:38:26 phuong2004 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
661802 24/10/2019 07:14:40 nmhh GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1444 KB
661348 23/10/2019 08:38:34 ngtrkien18 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1956 KB
661298 23/10/2019 07:36:31 anhnguyen123 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
661080 22/10/2019 16:05:56 ducpro GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
660869 22/10/2019 13:59:51 19521242 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
660834 22/10/2019 13:24:17 19521242 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
659737 19/10/2019 19:22:41 minhdung02 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
659188 18/10/2019 08:08:16 tammaovt123 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
658643 17/10/2019 10:49:05 Douilu GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
658596 17/10/2019 09:49:44 ltd9a4gpc GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
658126 15/10/2019 22:10:00 sydeptrai11 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
658092 15/10/2019 21:29:55 whoisthatguy GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
657788 15/10/2019 14:37:47 ltd9a4gpc GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1204 KB
657646 15/10/2019 01:00:03 MaMoi GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 2056 KB
657564 14/10/2019 21:33:43 hunter2000 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1620 KB
657337 14/10/2019 15:58:20 thecomeback GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
656840 13/10/2019 10:13:59 vuhoangphuc2000 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
656304 11/10/2019 23:58:00 thiennhan2701 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1784 KB
656220 11/10/2019 22:09:20 lamhn2006123 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 976 KB
656010 11/10/2019 17:40:22 chinhhi GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1000 KB
655285 10/10/2019 14:40:48 thuyvy207 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1544 KB
655284 10/10/2019 14:39:36 kimanh415 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
655059 10/10/2019 10:27:15 lethienquan28052006 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
654103 09/10/2019 07:09:35 456789 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 924 KB
653986 08/10/2019 21:11:20 phuongthao02012006 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1364 KB
653440 08/10/2019 13:58:44 narzarech GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
653266 08/10/2019 08:30:19 Turkey GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
652867 07/10/2019 14:31:57 drtue2501 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
652829 07/10/2019 10:31:40 ngocduygpc8a1 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
652774 07/10/2019 08:26:48 nguyenthanhtinh365 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
651327 04/10/2019 21:03:48 camlaitin GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1504 KB
651322 04/10/2019 21:01:01 thuctapsinh GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1336 KB
650976 04/10/2019 12:26:24 tomohisacchi GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
650934 04/10/2019 10:30:48 SIU2018Yasou GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
650647 03/10/2019 20:29:52 nguyentrantien2002 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
650629 03/10/2019 20:18:24 CBLtk GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
650197 03/10/2019 11:01:10 duongvanson GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
649756 02/10/2019 20:43:29 Truongvans1010 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
649540 02/10/2019 15:08:05 kevilstark GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
649045 01/10/2019 17:52:37 ghostboy937 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
648532 30/09/2019 19:06:48 1924801030043 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
648291 30/09/2019 11:04:25 longdoan GACHO - Gà và chó Python 3 Accepted 62 ms 1476 KB
648113 29/09/2019 19:40:34 yolo19yolo GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 2596 KB
647960 29/09/2019 10:38:41 tuanmapun GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
647824 29/09/2019 00:13:48 xuankha123 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
647638 28/09/2019 16:37:25 manhll GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
647623 28/09/2019 16:10:28 gicungduochet GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
647614 28/09/2019 16:03:14 chutichday2 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
646545 26/09/2019 17:47:38 trinhtrung GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
645991 25/09/2019 18:26:44 khailq229 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1528 KB
645737 24/09/2019 23:10:53 xuanninh1412 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1668 KB
645711 24/09/2019 22:23:13 present GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
645121 23/09/2019 22:07:37 givmeyrlve GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1376 KB
645013 23/09/2019 18:37:39 1924801040097 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 2120 KB
644369 22/09/2019 14:29:41 tngh GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
644367 22/09/2019 14:25:37 congcanhlnq GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
644341 22/09/2019 13:12:37 minhthi28 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
644163 21/09/2019 22:48:01 giangbabygo123 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1380 KB
643363 20/09/2019 19:18:59 WhiteTiger GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
643311 20/09/2019 18:38:17 badaoteemo1 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
642845 20/09/2019 00:18:16 vipno12tiger GACHO - Gà và chó Java 8 Accepted 218 ms 16808 KB
642385 19/09/2019 12:45:48 Godloveme GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
642333 19/09/2019 10:46:25 shuunae GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1300 KB
642323 19/09/2019 10:27:14 Thuckhue2003 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1304 KB
642235 19/09/2019 09:53:49 ngocduong09062003 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
641285 18/09/2019 09:23:55 BBisthebest GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1760 KB
641231 18/09/2019 08:03:38 tuanppkk GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1004 KB
640705 17/09/2019 15:17:36 p2t3 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
640028 16/09/2019 18:30:23 nguyendonghung GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1868 KB
640013 16/09/2019 18:13:05 minhtriet2903 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
639881 16/09/2019 15:28:53 MinBaoTT GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 2692 KB
639856 16/09/2019 14:52:38 1924801040007 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
639826 16/09/2019 12:36:40 trycod3 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1164 KB
639493 15/09/2019 16:22:32 hd19022003 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
639230 14/09/2019 22:46:36 hoangthai GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
639100 14/09/2019 18:17:47 donghoang2k1 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 2032 KB
639034 14/09/2019 17:05:42 quoclan99 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
638328 13/09/2019 21:13:06 minhquan052003 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
638318 13/09/2019 20:57:33 nguyenvinhkhang GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
637954 13/09/2019 14:57:09 phannhatminnh GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
637953 13/09/2019 14:56:22 lethanhphat2005 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
637949 13/09/2019 14:53:13 milo123199 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
637862 13/09/2019 12:48:51 adsjashflaksdjkas GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1776 KB
637793 13/09/2019 11:07:50 hoangtrang GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
637599 13/09/2019 09:03:48 RedDevilss2 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
637493 12/09/2019 23:45:47 phuoctktkhg GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
637436 12/09/2019 22:22:25 hoanhatle GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
637269 12/09/2019 18:02:58 pthc GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1736 KB
637119 12/09/2019 14:44:51 nguyen2k3 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
636463 11/09/2019 19:17:48 dpduy123 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
636266 11/09/2019 14:17:45 kylereese12 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
635638 10/09/2019 10:43:39 ALongNT2812006 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
635236 09/09/2019 11:27:11 mrdtuan GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
635092 08/09/2019 23:06:30 tranduy14884 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
633972 08/09/2019 16:31:22 kimjisoo GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
633880 08/09/2019 14:15:02 Lan123 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1648 KB
633630 07/09/2019 18:46:51 loilon504 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 952 KB
633552 07/09/2019 14:23:09 Be_happy GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
633534 07/09/2019 13:49:35 musubi GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
633259 06/09/2019 22:46:15 pepesayhi GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
633103 06/09/2019 18:07:24 duth GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
632524 04/09/2019 22:59:11 JayBao GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
632080 03/09/2019 22:32:47 namu10x GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
631947 03/09/2019 16:55:36 pmt GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
631574 02/09/2019 17:59:14 19522456 GACHO - Gà và chó Python 3 Accepted 78 ms 1500 KB
631499 02/09/2019 13:15:23 tngh GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1052 KB
631355 01/09/2019 22:12:28 duongtc1 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
631145 01/09/2019 13:36:46 pogodi GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 2380 KB
631138 01/09/2019 13:27:21 phuquang GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 2380 KB
629790 29/08/2019 08:42:46 cuberlong GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
629473 28/08/2019 15:01:11 phamlquangminh GACHO - Gà và chó Python 3 Accepted 78 ms 5620 KB
629452 28/08/2019 14:41:49 Scheherazade GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 940 KB
629354 28/08/2019 09:48:14 krydnq1355 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
629309 27/08/2019 23:19:27 trungkienthcsyenlac GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1308 KB
629057 27/08/2019 14:36:13 ntnvlog GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1392 KB
628853 27/08/2019 07:19:57 yeuemkhong GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1052 KB
628418 26/08/2019 00:30:24 sonpham056 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
626040 24/08/2019 12:23:31 anhthcsyl2006 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1340 KB
625876 23/08/2019 22:30:48 vinhhung GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1204 KB
625813 23/08/2019 21:30:50 huycc123 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
625672 23/08/2019 17:34:42 toan2902 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
625154 22/08/2019 12:34:40 thuy_quynh GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
624851 21/08/2019 22:55:23 unglinh GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
624522 21/08/2019 08:59:56 akamegakill GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 924 KB
624428 20/08/2019 21:47:18 hiepthuong GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
624143 20/08/2019 09:52:44 blackcat2712 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
624127 20/08/2019 09:10:09 BaoAnh981 GACHO - Gà và chó Java 8 Accepted 218 ms 17804 KB
624125 20/08/2019 08:56:59 tiendung2306 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
624067 20/08/2019 00:00:08 thaibs GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
623965 19/08/2019 20:21:58 tuanltt1252004 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1448 KB
623509 18/08/2019 14:00:28 khongco GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 2484 KB
623339 17/08/2019 23:13:54 nguyenthehop GACHO - Gà và chó Java 8 Accepted 265 ms 17588 KB
623224 17/08/2019 20:28:07 ristxnd GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
623140 17/08/2019 16:39:56 anime GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
622615 16/08/2019 08:44:32 onehit GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
621593 15/08/2019 22:39:22 hoang123 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 31 ms 1492 KB
620311 13/08/2019 10:25:09 toancva0105 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
619944 12/08/2019 14:10:52 queanh0220 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
619793 11/08/2019 21:20:35 minhthi28 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1544 KB
619691 11/08/2019 13:29:57 limpale1234 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
619394 10/08/2019 15:11:45 duy999999 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
618970 09/08/2019 15:43:23 mrle0bda3t GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
617710 07/08/2019 00:06:45 hoangyen27 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
617396 06/08/2019 14:58:54 maitruc GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
617245 06/08/2019 10:01:58 truongkimmai GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
616910 05/08/2019 17:34:46 huynhchiton981 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 31 ms 1080 KB
616605 04/08/2019 21:41:55 Anonymousisthebestoftheworld GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
616604 04/08/2019 21:41:24 Anonymousisthebestoftheworld GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
616603 04/08/2019 21:41:06 Anonymousisthebestoftheworld GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 31 ms 2080 KB
615664 02/08/2019 17:43:26 samnguyen867 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
615626 02/08/2019 16:44:33 quangminh14 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
615427 02/08/2019 11:49:17 thienbaotb GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
615307 02/08/2019 07:36:07 ngobich GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
615291 02/08/2019 04:23:47 baotrancpp GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1440 KB
615223 01/08/2019 23:37:29 believer GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
615051 01/08/2019 18:30:03 vovanmuoi2000 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
614759 01/08/2019 09:37:02 khanht GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 800 KB
614638 01/08/2019 08:26:20 khanhmoon GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1196 KB
614420 31/07/2019 20:02:34 levinhnhanduc GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
613799 30/07/2019 18:57:20 luukimhoang2022 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
613526 30/07/2019 09:26:56 cbl_anhquan GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
613263 29/07/2019 18:41:38 Nam20cm GACHO - Gà và chó Java 8 Accepted 218 ms 15952 KB
612983 29/07/2019 09:48:12 thanthienhai GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
612929 29/07/2019 07:56:36 Akali GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1548 KB
612819 28/07/2019 21:41:19 tuansan GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
612582 28/07/2019 10:38:20 DHKH_HUE_2000 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
612566 28/07/2019 10:18:02 DOTOAN GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 31 ms 2764 KB
611592 26/07/2019 10:36:48 shoanga2k52 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
611561 26/07/2019 09:59:33 Tatsuya GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
610748 25/07/2019 09:58:55 trang000 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
610735 25/07/2019 09:45:36 nhsnguyenthicamtu GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 872 KB
610668 25/07/2019 08:37:16 mynga GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 924 KB
610476 24/07/2019 21:07:11 Fidisk GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 896 KB
610328 24/07/2019 16:21:17 lnatuan GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 2084 KB
610319 24/07/2019 15:57:45 lnatuan GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 964 KB
610231 24/07/2019 12:03:40 funcolor GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
610054 24/07/2019 09:25:37 huuhoangle GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 968 KB
610049 24/07/2019 09:23:19 phanthimai123 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
609738 23/07/2019 16:12:58 bpoytem GACHO - Gà và chó Python 3 Accepted 156 ms 6824 KB
609678 23/07/2019 15:10:23 cbl_anhquan GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
609568 23/07/2019 11:08:33 trandat GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
609332 22/07/2019 23:48:16 truongthinh14 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
609184 22/07/2019 17:00:21 lethimytien GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
608651 21/07/2019 19:54:19 sheepB1209 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1788 KB
608255 20/07/2019 18:32:16 0941177356 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
608252 20/07/2019 18:28:18 0941177356 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1332 KB
607660 18/07/2019 20:00:59 cbl_hoanglinh GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1056 KB
607652 18/07/2019 19:46:34 caodung GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1752 KB
607614 18/07/2019 17:52:22 nguyenchikhanh159 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 2196 KB
606110 13/07/2019 20:47:07 buidinhpham2004 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 2216 KB
605137 10/07/2019 15:56:02 MinhBomNha GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
605123 10/07/2019 15:26:50 vominhhoang1205 GACHO - Gà và chó Python 3 Accepted 171 ms 6820 KB
605060 10/07/2019 14:23:39 trucmai GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
605051 10/07/2019 14:12:25 Ttruc GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
604815 09/07/2019 19:21:41 longzzz2013 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
604742 09/07/2019 16:03:29 leson GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
604696 09/07/2019 14:44:12 225688093 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
603543 05/07/2019 21:19:26 canhtoannct GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 892 KB
603312 05/07/2019 09:38:33 luatpkvl GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
603042 04/07/2019 16:14:45 ta GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1520 KB
602683 03/07/2019 17:11:38 khuyentran GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
602622 03/07/2019 15:53:16 Assyrian GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
602281 02/07/2019 22:18:13 TienDat2kx GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1068 KB
601114 29/06/2019 18:11:04 dangthithanhphuong GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1880 KB
600499 27/06/2019 22:58:17 legoyb GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
598641 26/06/2019 01:21:29 xuanchinh97 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
598440 25/06/2019 17:21:54 quanghuy123 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1628 KB
598193 24/06/2019 23:55:41 tuanphantomyb010 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
598121 24/06/2019 21:53:54 nguyenkhoip GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
597967 24/06/2019 15:42:15 mrzin703 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1472 KB
597841 24/06/2019 11:33:24 emLaNewBie GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
597566 23/06/2019 18:26:10 ngocanhmtak50 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
596597 21/06/2019 20:08:11 lethienquan28052006 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
596017 20/06/2019 17:02:29 Tu2112003 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
595967 20/06/2019 15:52:20 kienque123 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
595681 20/06/2019 07:27:48 thanthien GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
595481 19/06/2019 16:12:49 18T1021208 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1584 KB
594916 18/06/2019 11:20:07 thanhdat2605 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
594613 18/06/2019 01:47:25 hoatmt GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1544 KB
593573 15/06/2019 10:28:51 baobao07 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 956 KB
593457 14/06/2019 23:28:18 nguyentruongthuphuong GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
593186 14/06/2019 16:11:18 winterrr GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
593115 14/06/2019 14:52:03 banhgiaman GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
593056 14/06/2019 11:14:36 cyrocs258 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
592679 13/06/2019 16:12:43 anh8atlvp GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1560 KB
592611 13/06/2019 13:28:15 ct390 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
592573 13/06/2019 09:06:31 totanhiep GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
592469 12/06/2019 20:01:37 duongmaiquy2003 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
592362 12/06/2019 15:46:03 ngoctit GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
591334 09/06/2019 09:59:04 kugaogll1998 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
591235 08/06/2019 23:08:07 vansamtran GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
590883 07/06/2019 19:58:53 NTUCoderPlusAccount GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
590577 06/06/2019 16:34:47 dothiyenlinh GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
589828 04/06/2019 12:52:19 trycod3 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 936 KB
589546 03/06/2019 16:36:06 trycod3 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
589471 03/06/2019 13:36:41 trycod3 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
589168 02/06/2019 09:39:39 TIN10_VUTRINHHOANG GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
588755 31/05/2019 21:53:32 hoktro GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
588742 31/05/2019 21:44:50 nguyenhoainam GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
588594 31/05/2019 13:26:28 dchy2000 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
587559 28/05/2019 13:48:30 khiem123 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
587266 27/05/2019 22:10:20 anhnguyenroux GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1588 KB
586697 26/05/2019 10:11:47 duyendangnam GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 832 KB
586692 26/05/2019 10:07:01 trung_hieu_k36_chv GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
586267 24/05/2019 20:57:47 Seria GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
585794 23/05/2019 09:36:24 tink30_phamkhanhlinh GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
585784 23/05/2019 09:29:15 dinhtuandat GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
585772 23/05/2019 09:11:57 duyhautnvn2003 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
585767 23/05/2019 09:09:16 tink30nguyen GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
585757 23/05/2019 08:57:23 tin10_HoangPhuongThao GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
585739 23/05/2019 08:36:12 khuongvutramanh GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
584358 19/05/2019 21:43:35 rsattlpalpha GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1692 KB
583965 17/05/2019 22:06:24 huyvu GACHO - Gà và chó Java 8 Accepted 203 ms 16312 KB
583202 15/05/2019 17:23:44 suneater GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1468 KB
582036 11/05/2019 17:21:49 Thanh_Cao GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1572 KB
582000 11/05/2019 12:18:39 lamdtrvl GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
581861 10/05/2019 18:27:49 hoangnguyencpp GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
581860 10/05/2019 18:24:32 xacutara GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
581286 08/05/2019 15:17:11 nguyendenn1 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1700 KB
581054 07/05/2019 13:56:06 phangiabao GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
580441 04/05/2019 22:21:49 nguyenmih GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
580362 04/05/2019 20:23:13 tiennl GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1140 KB
579947 03/05/2019 20:39:01 tmnduy GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 2536 KB
579821 03/05/2019 11:55:21 hh1305 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1428 KB
579365 02/05/2019 13:15:55 TAn GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
579359 02/05/2019 12:48:40 abc125 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
579347 02/05/2019 12:09:17 rimuru GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
579179 01/05/2019 16:39:52 Anhhatca72 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
577904 29/04/2019 11:53:29 ntuyen_may GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
577887 29/04/2019 10:05:04 kler GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
577841 28/04/2019 23:49:32 skipro982301 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
577840 28/04/2019 23:46:35 skipro982301 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
577784 28/04/2019 20:19:20 skipro982301 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
577778 28/04/2019 19:47:38 skipro982301 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 892 KB
577647 28/04/2019 00:43:21 VanTy GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
577645 28/04/2019 00:31:07 VanTy GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
577202 26/04/2019 19:10:50 TranHung GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 848 KB
576902 25/04/2019 23:22:47 anhchien123 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
576847 25/04/2019 21:38:30 Newps GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
576828 25/04/2019 21:10:00 nhan05102000 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
576818 25/04/2019 20:27:56 havu GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1012 KB
576793 25/04/2019 19:14:33 TranLeNhuQuynh GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1012 KB
576601 24/04/2019 21:53:51 thống GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1104 KB
576532 24/04/2019 18:03:05 ngbn112358 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1612 KB
576505 24/04/2019 16:02:44 trieungocminh GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 992 KB
574569 17/04/2019 19:50:48 tuananh778999 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
574061 16/04/2019 21:13:39 quyenhair2109 GACHO - Gà và chó Java 8 Accepted 218 ms 16340 KB
574052 16/04/2019 21:05:35 quangucich2000 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
573973 16/04/2019 19:34:45 vietanhdeptrai GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 924 KB
573961 16/04/2019 19:12:56 nhatquynh2402 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
573799 16/04/2019 08:01:54 Nhóc_Lùn GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 2488 KB
573772 16/04/2019 07:27:59 16122001 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
573596 15/04/2019 21:10:17 trieutanhung93 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
573147 14/04/2019 18:05:50 harunguyen GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
573074 14/04/2019 13:38:11 12052000 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
573053 14/04/2019 12:28:27 khoitranminh592003 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1004 KB
571599 10/04/2019 16:45:51 trung5kvshthlnqk38b GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
571287 09/04/2019 18:06:43 KhongBietLam GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
570912 09/04/2019 09:38:11 buiminhhangvc2005 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
569926 06/04/2019 20:44:13 hanhien GACHO - Gà và chó Python 3 Accepted 125 ms 6808 KB
569050 03/04/2019 23:49:44 ayakoyuuki GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
568766 03/04/2019 14:19:39 dnhuan GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1836 KB
567786 31/03/2019 20:36:49 tuandzk111cva GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
567072 29/03/2019 22:06:16 OotakuO GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
567058 29/03/2019 21:55:42 phanhaidang GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
567046 29/03/2019 21:34:59 Evil GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
566180 28/03/2019 08:13:22 HARI000 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
566025 27/03/2019 22:38:33 phongan105 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
565063 26/03/2019 16:05:53 midnight GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
564885 26/03/2019 00:05:53 longdoviet GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
564400 24/03/2019 21:06:11 blueshark07 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
564371 24/03/2019 19:30:32 trycod3 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
564318 24/03/2019 15:58:08 hongphongthp GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
563185 21/03/2019 22:05:33 hodacluc GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
562954 21/03/2019 13:26:47 tyty GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
562807 20/03/2019 23:03:25 quanquan GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
562775 20/03/2019 22:10:57 nhtm GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 864 KB
562758 20/03/2019 21:42:06 OotakuO GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
562730 20/03/2019 20:58:26 minhbeta GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
562655 20/03/2019 17:27:37 trycod3 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
562602 20/03/2019 15:08:14 daothanhloc GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
562600 20/03/2019 15:06:12 daothanhloc GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
562269 19/03/2019 18:30:56 khanhtran2201 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
562263 19/03/2019 18:10:47 chienkhamdtv GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
561315 17/03/2019 10:11:31 dangptpt_ GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
560625 15/03/2019 08:59:10 tuan3655 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 2496 KB
560488 14/03/2019 20:25:12 myduyen GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1188 KB
560035 14/03/2019 08:35:23 pinyahoo567 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
559501 13/03/2019 08:28:04 khanhthcsbinhbo9a GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 876 KB
559114 12/03/2019 15:31:15 Trannhatnam GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
559110 12/03/2019 15:24:40 Chi_songngu GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
558469 11/03/2019 17:01:48 Alice0801 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
557527 10/03/2019 09:02:02 phuonghoa GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1208 KB
557526 10/03/2019 09:01:58 phuonghoa GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1040 KB
557425 09/03/2019 21:55:03 tuankhoa2908 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 2428 KB
557097 09/03/2019 01:10:19 groupB GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
556703 08/03/2019 09:06:31 ffrederick GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
556290 07/03/2019 15:14:43 nhuricute GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1360 KB
556272 07/03/2019 14:53:07 vuonghuyen2006 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
555983 07/03/2019 00:41:19 nguyenhau GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
555893 06/03/2019 21:58:51 meoconnho2004 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
555892 06/03/2019 21:58:18 meoconnho2004 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
555720 06/03/2019 18:07:37 nguyenthanhnga GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
555033 05/03/2019 10:32:47 namlawng123 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
554518 04/03/2019 07:29:23 h_giaotvn GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
553939 02/03/2019 10:41:25 doanhtuan137 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
553681 02/03/2019 07:31:45 Reset_For_VOI GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
552027 26/02/2019 22:08:32 hoanglongtranhuu GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
551989 26/02/2019 21:32:51 leviettttnh GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1204 KB
551825 26/02/2019 16:43:06 Best GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1048 KB
551648 26/02/2019 12:55:39 masteroffood GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
551151 25/02/2019 14:16:46 adeline GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
551133 25/02/2019 11:08:02 quoctrungitk16nbkqn GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
550972 24/02/2019 22:16:11 nguyenvu GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
549573 21/02/2019 16:44:57 Linhdethuong GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 884 KB
549566 21/02/2019 16:37:55 anphongpct GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
549349 21/02/2019 14:47:38 dangvtpt GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
549303 21/02/2019 13:09:31 dragon GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
549113 20/02/2019 22:01:01 huuduc8igc GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
548543 19/02/2019 18:36:27 baokha GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
548063 18/02/2019 18:19:17 thienkun GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
547544 16/02/2019 22:08:54 goatdoheo GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
547224 16/02/2019 08:42:23 0369191689 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
547072 15/02/2019 21:28:38 phungduyminh1802 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
546951 15/02/2019 19:10:39 thiennhb GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
546792 15/02/2019 14:35:14 truongnl5 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
546785 15/02/2019 14:16:28 nguyenquockhanh GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
546776 15/02/2019 13:30:50 heo GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
546627 15/02/2019 07:37:42 quynh382003 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
546405 14/02/2019 16:05:33 chinhnd719 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1216 KB
546173 13/02/2019 21:57:39 hongduyen29 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
546167 13/02/2019 21:54:36 hungthanhlegend GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
545794 13/02/2019 04:29:25 myhorizon GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
545281 11/02/2019 23:38:40 david0403 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
545212 11/02/2019 21:46:29 ngtrkien18 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
545169 11/02/2019 20:24:46 tranthuyan GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1616 KB
544002 07/02/2019 19:48:35 hoangdieu GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
543864 07/02/2019 13:05:52 khanha2k46pbc GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1724 KB
543712 06/02/2019 18:19:50 gacodelam123 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1244 KB
542477 01/02/2019 20:14:01 bingo GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
542393 01/02/2019 15:08:49 NoFace GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 187 ms 2540 KB
541490 28/01/2019 22:23:02 ducthangivicii GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
541457 28/01/2019 21:20:56 Itachi GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
540899 26/01/2019 23:23:56 hoavinh GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
540898 26/01/2019 23:22:16 hoavinh GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
540048 24/01/2019 22:34:26 TTree GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1360 KB
540037 24/01/2019 21:00:55 Lam22062002 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1776 KB
540004 24/01/2019 19:35:19 cptkhai GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
539587 23/01/2019 09:02:52 mrhung1999vnvn GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
539564 23/01/2019 08:10:39 dinhtranchien GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
539419 22/01/2019 17:53:46 tcoder GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
539097 21/01/2019 21:53:08 nguyenduchieu GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
538756 21/01/2019 10:18:09 Itachi GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
538507 20/01/2019 14:51:04 lugeiu2911 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1220 KB
538145 19/01/2019 08:16:49 toikhongbietlambai GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 2432 KB
537002 15/01/2019 23:35:12 gbking2003 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 892 KB
536582 15/01/2019 12:09:04 asdsderfedf GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
536492 14/01/2019 23:29:06 buinhu01 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
536384 14/01/2019 20:08:57 ntoanh GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
536291 14/01/2019 17:12:22 leminhhieust GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
535161 11/01/2019 22:00:58 bao2342 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
535120 11/01/2019 21:26:37 datviphvt GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
535045 11/01/2019 20:11:17 tanchan769 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
535037 11/01/2019 19:44:40 ngoctuannguyen GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1280 KB
533918 10/01/2019 04:13:41 phamcham GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
532940 08/01/2019 12:57:55 anhvuddpro123 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
532196 07/01/2019 00:40:28 ghostblade GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 884 KB
531764 06/01/2019 16:29:04 sonpham056 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
531625 06/01/2019 12:01:08 blackcat2710 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
531542 06/01/2019 10:55:32 Member GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1152 KB
531534 06/01/2019 10:52:12 Member GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
531108 05/01/2019 16:15:13 MH307 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
530180 04/01/2019 09:56:27 tiendatgpc GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
530054 04/01/2019 08:35:49 tuanqlbxvp GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1204 KB
530043 04/01/2019 08:28:35 tien05062004 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
529627 03/01/2019 16:01:08 bxgbaki GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
528372 02/01/2019 08:27:29 ngocduygpc8a1 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
528337 02/01/2019 08:12:36 dothanhhai8a4 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
528331 02/01/2019 08:03:17 bjobjobjo113 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1352 KB
528131 01/01/2019 01:39:21 chilly123 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1152 KB
527072 11/12/2018 22:49:05 tanchan679 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 2232 KB
526896 11/12/2018 18:42:45 H2911 GACHO - Gà và chó Python 3 Accepted 46 ms 1572 KB
526534 10/12/2018 23:37:36 codelaitudau GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1592 KB
526499 10/12/2018 22:53:53 huydcmm GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
525795 09/12/2018 16:05:56 minhtrieutvn GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
525794 09/12/2018 16:04:59 huynhgiaot GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1352 KB
525328 08/12/2018 14:47:33 HeoSolji GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
525288 08/12/2018 12:59:56 vivimini110 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
525276 08/12/2018 12:29:54 kimtoi_123 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
525011 07/12/2018 19:38:06 hduoc2003 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
524738 06/12/2018 23:49:48 vanhsusu03 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
523908 05/12/2018 09:41:07 lamcqt GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
523388 04/12/2018 07:43:52 vttdvp GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
523215 03/12/2018 20:35:31 gigabyte GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1544 KB
523121 03/12/2018 20:00:35 mr_coder GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
521934 30/11/2018 21:53:54 6vienhdt GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 2116 KB
521578 29/11/2018 22:45:50 phongpcbyl GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
521564 29/11/2018 22:32:56 nhtloc GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 31 ms 1508 KB
521487 29/11/2018 21:29:26 anhlavipnd199 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
521404 29/11/2018 20:10:26 nhtloc GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
520990 28/11/2018 19:57:12 hoangviethang GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
520681 27/11/2018 21:42:41 minhvuthcsyl GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
520674 27/11/2018 21:33:37 vanduc8a3 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 872 KB
520489 27/11/2018 16:05:47 nhingicon123 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
519851 26/11/2018 11:04:20 hung17122004 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
519746 26/11/2018 00:24:33 hunguet GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
519498 25/11/2018 18:41:29 duycuong295 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
519290 25/11/2018 10:12:55 bluesky_ GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
518978 24/11/2018 19:08:36 cenzter GACHO - Gà và chó Python 3 Accepted 46 ms 1544 KB
518898 24/11/2018 17:27:22 tnnt GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
518897 24/11/2018 17:26:41 tnnt GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 0 ms 1072 KB
518853 24/11/2018 16:22:32 nakrothpro GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
518846 24/11/2018 16:13:37 tanchan679 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
518845 24/11/2018 16:12:40 tanchan679 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
518807 24/11/2018 15:27:37 lehoang GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
518800 24/11/2018 15:18:14 quanyp112 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
518097 23/11/2018 10:19:26 hachanh GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 908 KB
517752 22/11/2018 19:40:54 đuongt09062003 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
517696 22/11/2018 17:21:45 11111111111111 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
516694 21/11/2018 12:22:54 Thinh_Feline GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1064 KB
516154 20/11/2018 11:01:21 mtpntu GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1388 KB
515975 19/11/2018 22:49:01 6vienhdt GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
515163 18/11/2018 21:06:34 quangduyluu123 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
515058 18/11/2018 18:46:45 duyvu123 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
514983 18/11/2018 16:31:32 anhnguyen123 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 808 KB
514707 18/11/2018 09:40:05 daoxuanhang GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
514703 18/11/2018 09:38:49 khangnghiem142 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 800 KB
514656 18/11/2018 08:44:52 seadiva GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1504 KB
514646 18/11/2018 08:35:18 TranNgan GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 812 KB
514645 18/11/2018 08:35:04 dmquan GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 800 KB
514643 18/11/2018 08:32:28 nhannguyen2k4 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
514636 18/11/2018 08:29:17 congnguyen GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
514469 17/11/2018 21:54:52 phuphuphu123 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
514455 17/11/2018 21:09:58 hung17122004 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
513000 15/11/2018 20:27:36 nguyetanh10102005 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
511675 14/11/2018 22:16:38 NghiaCPP GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
511161 13/11/2018 22:14:48 vandat_2003 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
511082 13/11/2018 21:17:55 thangnt1003 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
510985 13/11/2018 20:41:07 anhvippro123z GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 0 ms 1032 KB
510821 13/11/2018 20:03:03 HedspiHUST GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
510813 13/11/2018 20:02:46 HedspiHUST GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
510774 13/11/2018 19:18:20 dtskeosua GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
510470 13/11/2018 13:11:02 lehonganh2005 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 820 KB
510135 12/11/2018 22:06:33 buithanhhoang2504 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
509909 12/11/2018 18:33:15 HedspiHUST GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
509899 12/11/2018 18:08:09 lehoang GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1092 KB
509886 12/11/2018 16:37:58 biobio GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
509636 11/11/2018 21:53:17 tuancqt GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
509110 11/11/2018 07:33:11 congnguyen GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1108 KB
508915 10/11/2018 18:56:31 hoanglong GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
508783 10/11/2018 10:51:31 jdkun123258TDMU GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
508530 09/11/2018 21:47:11 taminhquanno20 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
508487 09/11/2018 21:03:35 tenspace GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
507607 08/11/2018 17:48:48 duonglt GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
506806 07/11/2018 16:01:53 TrongDuy GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
506744 07/11/2018 14:23:09 minhanh1302 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 844 KB
506311 06/11/2018 21:12:34 dangm10 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
505686 05/11/2018 23:54:06 lmpars GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
505271 05/11/2018 17:02:35 SIU2018CAKHOSOLO GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 0 ms 908 KB
504792 04/11/2018 21:52:13 yn2493 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
504764 04/11/2018 21:34:00 hungcqt GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 800 KB
504740 04/11/2018 21:00:41 dfwapekko GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
504711 04/11/2018 20:21:01 vmt120203 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
504695 04/11/2018 20:02:35 duycqt GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
504498 04/11/2018 13:39:07 lamcqt GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 0 ms 1072 KB
504472 04/11/2018 11:39:19 nguyenthanhdung GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
504186 03/11/2018 20:11:33 phatdoan GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
504157 03/11/2018 19:33:32 nhhpbc7a1 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
504072 03/11/2018 16:22:17 hungCtN GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
502016 31/10/2018 23:30:36 nguyenhuy2k2 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
501895 31/10/2018 21:13:10 akigaming GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
501855 31/10/2018 20:44:14 tadat216 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1736 KB
501701 31/10/2018 18:02:13 stviolent3010 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
501459 31/10/2018 10:22:55 lehoanggiang GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1332 KB
500948 30/10/2018 16:00:46 diemqui110105 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1336 KB
500358 29/10/2018 18:53:31 linhtruong GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
500294 29/10/2018 15:45:14 Sau GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
499978 28/10/2018 21:39:19 Qanh29 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1244 KB
499855 28/10/2018 17:10:48 VPFFV GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
499621 28/10/2018 06:56:54 binhpro2204 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
499380 27/10/2018 17:43:15 mrtktdn GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
499235 27/10/2018 14:38:09 Telephonefg GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
499185 27/10/2018 12:57:44 Neptune GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
499180 27/10/2018 12:52:34 Neptune GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
498083 25/10/2018 21:19:55 nhoklonely091 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
497855 25/10/2018 16:48:11 datphm03 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1100 KB
497511 25/10/2018 10:02:50 thienhue123 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1360 KB
497509 25/10/2018 09:58:16 thienhue123 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 960 KB
497503 25/10/2018 09:47:40 anhtrangduong_tdn_7a3 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 836 KB
497500 25/10/2018 09:42:53 thaison_tdn GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
497489 25/10/2018 09:26:12 hungduytdn7a3 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
497487 25/10/2018 09:22:16 datvaduat_7a3_tdn GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
497474 25/10/2018 09:06:51 nguyenvanlinh GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
497473 25/10/2018 09:06:41 Vinhh GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
497339 24/10/2018 23:27:27 datvaduat_7a3_tdn GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
497285 24/10/2018 23:00:43 hungduytdn7a3 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
497274 24/10/2018 22:53:31 hungduytdn7a3 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
497244 24/10/2018 22:40:21 lichhoanglich GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
497208 24/10/2018 22:12:21 blala GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
497173 24/10/2018 21:48:16 Namche GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1136 KB
497170 24/10/2018 21:47:42 deptrai GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
497156 24/10/2018 21:42:19 hehehe GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
497153 24/10/2018 21:41:31 hungduytdn7a3 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
497007 24/10/2018 19:34:34 TĐạt7a3 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
497002 24/10/2018 19:30:41 hakishikure GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
496797 24/10/2018 13:21:46 hungduytdn7a3 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
496637 24/10/2018 08:14:42 pinknam GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
496506 23/10/2018 22:16:54 duong_7a4_tdn GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
496476 23/10/2018 21:58:42 lehoang GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 868 KB
496459 23/10/2018 21:50:24 lamanh_7a4_tdn GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
496457 23/10/2018 21:49:30 lan_7a4_tdn GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
496360 23/10/2018 20:42:31 lan_7a4_tdn GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
496340 23/10/2018 20:31:35 vu_anh_duc GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
496332 23/10/2018 20:26:25 linh_7a4_tdn GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
496331 23/10/2018 20:24:44 VanHieu GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 0 ms 880 KB
496267 23/10/2018 18:55:03 chau_7a4_tdn GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
496009 23/10/2018 11:59:52 hieu1751220089 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
495666 22/10/2018 19:15:38 vohieu751 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 804 KB
495617 22/10/2018 16:24:46 tutinit GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1092 KB
495148 21/10/2018 20:17:12 tuanltt1252004 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
495108 21/10/2018 17:59:43 my_7a4_tdn GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
494829 20/10/2018 22:41:32 dvmduc_k36_chv GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 912 KB
494782 20/10/2018 21:40:14 truc_7a4_tdn GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
494764 20/10/2018 21:18:49 truc_7a4_tdn GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
494702 20/10/2018 18:34:30 btappmedia GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
494509 20/10/2018 08:35:49 vermouth2005 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1288 KB
494389 19/10/2018 22:12:40 nhuphuc2204 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
494366 19/10/2018 21:48:12 bngoc_tdn_7a4 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
494311 19/10/2018 20:25:05 truongltt8c GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 912 KB
494268 19/10/2018 19:42:29 thaison_tdn GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
494261 19/10/2018 19:35:04 000DANG GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
494222 19/10/2018 18:59:56 59130929 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
493885 19/10/2018 12:46:49 nguyenlinh_7a4_tdn GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
492385 18/10/2018 15:15:40 khochimtoai123 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
492249 18/10/2018 11:45:01 sunepi719 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
492240 18/10/2018 11:32:18 vanminh GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
491884 17/10/2018 21:03:04 quangtienlkhigh GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1076 KB
491858 17/10/2018 20:46:37 khue_7a4_tdn GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1264 KB
491513 17/10/2018 10:26:29 thinh_7a4_tdn GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
491510 17/10/2018 10:23:58 nghiadotrung_7a4_tdn GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
491489 17/10/2018 10:13:07 ducson_7a4_tdn GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
491372 17/10/2018 07:22:19 Fonekedokato GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 948 KB
491273 16/10/2018 22:38:45 anzuko GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
490929 16/10/2018 16:14:54 vhpcoder17203 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
490892 16/10/2018 15:52:09 bk201 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
490644 16/10/2018 09:47:52 Baongoc_8a3_TDN GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 940 KB
490637 16/10/2018 09:46:36 Quan_8a3_tdn GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
490570 16/10/2018 09:33:37 Tien一8a3一tdn GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
490387 16/10/2018 05:53:32 tranhoainam_8a3_TDN GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
490359 16/10/2018 01:18:19 hoangthang11051 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
490162 15/10/2018 21:37:07 8a3_tdn GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
490079 15/10/2018 20:48:58 tranhoainam22 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 928 KB
490028 15/10/2018 20:21:15 Thaianh_8a3_TĐN GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
489798 15/10/2018 12:05:09 nguyen_8a3_tdn2018 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
489727 15/10/2018 10:36:40 bbccpad GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
489627 15/10/2018 01:42:38 Phamquynhanh23012003 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
489610 15/10/2018 01:18:52 minh98 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
489446 14/10/2018 22:07:48 hanluc GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
489274 14/10/2018 19:12:44 vanan9205 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
489068 14/10/2018 09:51:47 thienngoc GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 940 KB
488937 13/10/2018 23:55:32 0987480154 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
488892 13/10/2018 22:45:22 dinhtrongchien GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
488839 13/10/2018 22:06:52 letrunghieu_9a3 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
488668 13/10/2018 17:49:19 ceberos4800 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
488464 13/10/2018 12:18:27 toididaocode GACHO - Gà và chó Java 8 Accepted 187 ms 18644 KB
488416 13/10/2018 11:03:42 phuongyet0703 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1368 KB
488368 13/10/2018 10:18:53 i_love_KT GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1256 KB
487995 12/10/2018 21:09:57 cutrung2802 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 2156 KB
487953 12/10/2018 20:58:04 nguyen8a3 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
487639 12/10/2018 16:03:59 Quang_Hoang_8a3_tdn GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
487608 12/10/2018 15:53:30 HIEU_8A3_TDN GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
487545 12/10/2018 15:27:45 nguyendz_8a3_TDN GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
487501 12/10/2018 15:09:29 thinh_8a4_TDN GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
487444 12/10/2018 14:47:26 kiemtra8a3tdn GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
486871 11/10/2018 22:27:18 binbmt1234 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
486586 11/10/2018 20:11:05 duongdinhnguyen GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
486544 11/10/2018 19:38:42 soloking GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
486494 11/10/2018 18:29:16 trantien151198 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
486418 11/10/2018 16:22:41 trinhcongtai GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 2392 KB
486358 11/10/2018 15:54:44 haiprot1 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
486355 11/10/2018 15:53:55 haiprot1 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
486044 11/10/2018 10:03:38 vietnguyen2799 GACHO - Gà và chó Python 3 Accepted 62 ms 1572 KB
484905 10/10/2018 22:09:00 levanthao GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
484686 10/10/2018 19:38:23 quyhugo158 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 2172 KB
483926 09/10/2018 15:11:51 XuanPhuc GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
483903 09/10/2018 14:59:15 gavangken GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
483773 09/10/2018 13:49:11 meou2103 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
483772 09/10/2018 13:49:09 ngobao GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
483554 08/10/2018 23:25:48 Tien_8a3_tdn GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
483437 08/10/2018 21:41:42 thochit GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
483238 08/10/2018 17:24:34 thehaprok GACHO - Gà và chó Java 8 Accepted 156 ms 17740 KB
482875 07/10/2018 21:23:36 biabeogo147 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1848 KB
482765 07/10/2018 19:55:29 phamduccuong GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
481786 06/10/2018 12:28:09 hoangndu GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
481764 06/10/2018 11:43:45 neohp97 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 0 ms 1012 KB
481747 06/10/2018 11:15:49 abcdefghi GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1464 KB
481739 06/10/2018 10:57:46 SHIHO GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1464 KB
481257 05/10/2018 17:05:45 baldragon GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
481080 05/10/2018 14:46:24 phuong_8a3_TDN GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
481041 05/10/2018 14:24:50 thaianh2492005 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
480595 04/10/2018 22:24:08 hung_8a3_tdn GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
480343 04/10/2018 19:23:54 Quiuit GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
480194 04/10/2018 16:37:32 xoaphm GACHO - Gà và chó Java 8 Accepted 187 ms 17804 KB
479621 03/10/2018 20:35:26 KillMonger GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
479407 03/10/2018 16:02:47 shenmax626400 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1272 KB
479370 03/10/2018 15:06:49 michealle GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
479095 02/10/2018 22:19:52 khanhkjhave GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1504 KB
478430 02/10/2018 09:12:19 votthichaua GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
478361 02/10/2018 07:56:45 Kousei GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1796 KB
478283 01/10/2018 23:45:22 nhanhuuhieu GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
478282 01/10/2018 23:44:08 bangtanboys GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
476994 30/09/2018 00:42:14 cogang123 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
476260 28/09/2018 23:44:57 vudangkhoi2003 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
476226 28/09/2018 22:50:25 trungnguyenlak2003 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1812 KB
476128 28/09/2018 21:16:35 dangbxg2607 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1452 KB
475757 28/09/2018 13:04:05 dung_8a3_TDN GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
475751 28/09/2018 12:52:42 tranhoainam22 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
475739 28/09/2018 12:38:07 Trang_8a3_TDN GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
475707 28/09/2018 11:43:27 Dicky_8A3n8_TDN GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
475588 28/09/2018 00:06:49 boniva161 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
475367 27/09/2018 21:34:07 huutuan_8a3_tdn GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
475356 27/09/2018 21:29:12 Hoa_8A3_TDN GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
475292 27/09/2018 21:07:13 vietduct32 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
475253 27/09/2018 20:44:39 TháiAnh_8A3_TDN GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
475194 27/09/2018 20:20:37 KLinh_8a3_TDN GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 2176 KB
475178 27/09/2018 20:09:07 ngoc_8a3_TDN GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
475118 27/09/2018 19:34:33 kiên_8a3_tdn GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
474979 27/09/2018 16:52:18 phuocbuiduc GACHO - Gà và chó Java 8 Accepted 187 ms 17796 KB
474867 27/09/2018 12:44:04 letruongsanh GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
474736 27/09/2018 07:04:24 hongphong_8a3_tdn GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
474365 26/09/2018 17:09:34 MinhDevC GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
474081 26/09/2018 09:46:29 nghiaphamln GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
473877 25/09/2018 22:07:05 kenkjn309 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
473473 25/09/2018 10:29:10 thaianh249 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 980 KB
473468 25/09/2018 10:28:24 tuan_8a3_tdn GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
473462 25/09/2018 10:27:15 Thu_8a3_TDN GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
473460 25/09/2018 10:26:54 kiennam_8a3_tdn GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 972 KB
473457 25/09/2018 10:26:42 kiennam_8a3_tdn GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
473438 25/09/2018 10:22:13 TUNG_8A3_TDN GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
473436 25/09/2018 10:21:40 phuctien8a3_tdn GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 980 KB
473420 25/09/2018 10:15:53 machiomai8a3 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
473416 25/09/2018 10:14:06 zxcvbnmasdfghjkl GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
473404 25/09/2018 10:04:48 Chien_8a3_tdn GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
473397 25/09/2018 10:03:49 quyen_8a3_tdn GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
473349 25/09/2018 09:40:32 Ngọc_8a3_TĐN GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
473333 25/09/2018 09:33:49 phuctien8a3_tdn GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
473330 25/09/2018 09:32:11 linh_8a3_tdn GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
473321 25/09/2018 09:27:04 Mai_8A3_TDN GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
473214 25/09/2018 00:30:35 Cá37 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
473167 24/09/2018 22:32:45 Nguyenphanthanhbinh GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1692 KB
473042 24/09/2018 19:50:57 khoa_8a3_tdn GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
472736 24/09/2018 09:38:08 a2k47phan_18 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 968 KB
472524 23/09/2018 20:44:52 sang123 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 980 KB
472518 23/09/2018 20:40:16 hoangteo0103 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
472405 23/09/2018 16:26:52 kami GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
471776 22/09/2018 15:16:40 phuongae1 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
471619 22/09/2018 08:55:27 dong2005 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
471383 21/09/2018 16:47:08 minhduc331ns GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
471320 21/09/2018 15:50:08 Ngoc_Nguyen_7398 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
471075 20/09/2018 22:36:47 cyberhacker GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1480 KB
470725 20/09/2018 18:00:26 l3aymax GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
470091 20/09/2018 09:48:01 Duongnguyen GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
469790 19/09/2018 18:17:44 hoangnguyen29 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
469442 18/09/2018 21:51:37 nlebachnlb GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
468982 18/09/2018 15:17:39 nghialuffy GACHO - Gà và chó Python 3 Accepted 46 ms 1540 KB
468314 17/09/2018 13:58:53 vtduong03092112 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
467980 16/09/2018 14:30:12 xacutara GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
467954 16/09/2018 13:30:55 haihaihaihai0123 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
467246 15/09/2018 15:06:13 lehoang GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1736 KB
467210 15/09/2018 14:43:10 ThaoNguyen GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1692 KB
466958 14/09/2018 22:16:51 VINH_17_50 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
466380 13/09/2018 22:52:22 12hooks GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1628 KB
466370 13/09/2018 22:32:40 congvipkhoinoi GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1792 KB
466257 13/09/2018 20:51:32 ILS18_22 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
465912 13/09/2018 15:01:31 nguyenthanhhien GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1472 KB
465702 13/09/2018 08:55:59 DeBruyne GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
465518 12/09/2018 19:40:30 khoa03082002 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1780 KB
465517 12/09/2018 19:39:11 khoa0308 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
465271 12/09/2018 13:46:12 cotyey GACHO - Gà và chó Java 8 Accepted 187 ms 17932 KB
465231 12/09/2018 11:25:04 ttrungg GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1924 KB
464870 11/09/2018 20:26:54 QuaZuAE GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1988 KB
464686 11/09/2018 16:37:25 red GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
464581 11/09/2018 14:57:47 vuminh20379 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 2552 KB
464578 11/09/2018 14:56:13 vuminh20379 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
464532 11/09/2018 14:06:12 20164598 GACHO - Gà và chó Java 8 Accepted 171 ms 17832 KB
463514 09/09/2018 21:24:35 ngocthien GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
463501 09/09/2018 21:11:42 dungprovn GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 0 ms 1064 KB
463481 09/09/2018 20:53:25 tiendatchvk36 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
463381 09/09/2018 18:24:33 luongdang2k3_k36chv GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
463353 09/09/2018 17:27:13 Summer8103 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 2016 KB
463043 09/09/2018 10:01:40 hieunguyenthi GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
463033 09/09/2018 09:49:25 long_thathu GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
462776 08/09/2018 19:37:22 zxcvbnm GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
462700 08/09/2018 16:19:50 TPCuong GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1624 KB
462305 08/09/2018 08:04:27 baohuynh1215 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
462277 08/09/2018 03:47:08 conmeocon GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
462104 07/09/2018 20:51:27 C_Hiếu_k36CHV GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
462050 07/09/2018 19:47:36 CườngReus11 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
461510 06/09/2018 20:40:16 phamanmaithao10 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
461387 06/09/2018 17:18:18 BKDev99 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
461322 06/09/2018 15:44:44 LoHong2k3_IT_K36 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
460854 05/09/2018 21:10:51 bluesharkdn GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
460796 05/09/2018 20:11:50 zolydyck00 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
460712 05/09/2018 17:03:53 BVs_cớp GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
460708 05/09/2018 16:52:05 FireArcanist GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 2044 KB
460598 05/09/2018 12:56:21 campha10x GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
460511 04/09/2018 23:51:53 leminhcuong298 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
460052 04/09/2018 11:23:21 nhonlonton GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
459770 03/09/2018 21:32:13 vuminh20379 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
459736 03/09/2018 21:09:13 phuong2003vtvip GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
459671 03/09/2018 20:05:42 thangvt202 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
458141 31/08/2018 14:57:39 khanhsaker97 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
457365 30/08/2018 07:46:44 HHHHHHHH GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
457302 30/08/2018 00:46:56 black_stone GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 892 KB
456984 29/08/2018 12:42:19 xiabui GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
456692 28/08/2018 19:47:03 hellosunny GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
456217 27/08/2018 22:23:03 uchiha GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 187 ms 2504 KB
455945 26/08/2018 21:22:09 xikhud GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
455642 25/08/2018 18:43:26 Khoi2004 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
455622 25/08/2018 18:00:11 hoangnghiaviet GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
455132 24/08/2018 14:04:45 trungkenbi GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
455039 24/08/2018 07:47:31 duy999999 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
454991 23/08/2018 22:36:47 DeathGun GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
454761 23/08/2018 15:44:38 dankcute GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 2188 KB
454568 23/08/2018 09:59:12 xuyencutevl GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
454234 22/08/2018 15:22:09 MTAK53 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
454016 22/08/2018 09:02:12 pks0v1p GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1940 KB
453387 20/08/2018 20:14:28 KimTuyen GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
452783 18/08/2018 21:31:09 nhanspy GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
452439 18/08/2018 01:05:03 leducnhuan281297 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
452110 17/08/2018 12:37:40 linhcoca888 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
451793 16/08/2018 19:55:43 hitu07 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
451781 16/08/2018 19:35:02 hitu02 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
451757 16/08/2018 19:13:39 Meliodas GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
451748 16/08/2018 19:03:50 hitu03 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
451458 16/08/2018 14:16:46 hitu08 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
451151 15/08/2018 19:49:23 Quanghung GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
451134 15/08/2018 19:36:36 huuthien198zz GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
450875 14/08/2018 23:37:58 hitu05 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
450629 14/08/2018 16:46:30 hitu04 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 0 ms 1072 KB
450533 14/08/2018 15:00:11 bao2342 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
450448 14/08/2018 12:38:12 ThànhLuân GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 0 ms 1076 KB
450383 14/08/2018 09:38:07 ducnhannguyen2410 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
450138 13/08/2018 15:59:56 taminhquanno21 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
450130 13/08/2018 15:43:32 hoangthuc701 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
450129 13/08/2018 15:43:10 shigenevafc GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
449983 13/08/2018 08:56:42 uchiha GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 187 ms 2476 KB
449559 12/08/2018 13:24:53 jsomebodywtbl GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
449535 12/08/2018 11:18:56 0975880897 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
448914 10/08/2018 12:25:02 YoriHarumi GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 2196 KB
448640 09/08/2018 20:35:31 nguyenxuanlinh GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
448595 09/08/2018 17:16:19 nhân GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
448481 09/08/2018 14:51:43 tototete GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
448064 08/08/2018 10:15:36 letuananh GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
447837 07/08/2018 18:09:18 lshuutoan GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
447710 07/08/2018 09:59:33 nthuyvan GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
446640 02/08/2018 19:58:29 hoangducsmagic2 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
446637 02/08/2018 19:52:37 viet2805 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
445956 31/07/2018 22:16:00 trungnghia05123 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 0 ms 1088 KB
445542 30/07/2018 17:55:49 nguyenmaivinh GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
445505 30/07/2018 16:20:11 10ngocanh GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
445429 30/07/2018 11:55:25 LongÇhampion GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
445399 30/07/2018 09:58:26 kienldt7924ldt GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1252 KB
445228 29/07/2018 22:51:59 thaolinh GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
444792 27/07/2018 16:11:41 wolf_boss GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1308 KB
444182 25/07/2018 20:00:59 huynhvanphu102 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
443803 25/07/2018 07:41:56 loveloz GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1312 KB
443657 24/07/2018 17:01:31 tronghieuACM GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1012 KB
443593 24/07/2018 14:25:36 bluecat9x GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
443553 24/07/2018 06:23:33 hieuhehehieu123 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1472 KB
443447 23/07/2018 20:32:13 maihuuton987 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
442824 21/07/2018 13:01:11 BaoyeuTram GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
442790 21/07/2018 10:01:58 Trietle7606 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 956 KB
442445 19/07/2018 21:43:17 nguyetanh10102005 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1312 KB
442342 19/07/2018 16:55:33 phuongnhi_tran_1206 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
442275 19/07/2018 14:09:22 nguyetanhpink20051010englishskipping GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
442250 19/07/2018 10:08:18 nhatanh10102005 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1116 KB
441956 18/07/2018 11:05:32 QuỳnhNhư GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 0 ms 1116 KB
441810 17/07/2018 21:32:46 hongnt001 GACHO - Gà và chó Java 8 Accepted 187 ms 17832 KB
441741 17/07/2018 16:39:39 0941054 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1052 KB
441682 17/07/2018 14:12:55 094175234 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1276 KB
441630 17/07/2018 09:45:12 nagisa100304 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1352 KB
439625 09/07/2018 21:42:02 khuyentrannd GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
439407 09/07/2018 02:38:00 dpm11234 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
439314 08/07/2018 16:22:30 ducanhgx GACHO - Gà và chó Java 8 Accepted 171 ms 17888 KB
438976 06/07/2018 18:54:45 enteeth GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
438803 06/07/2018 11:26:05 dnhung1998 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
438625 05/07/2018 16:00:45 paradisebay GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
438197 03/07/2018 09:40:09 jackcookies020 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 2112 KB
438193 03/07/2018 09:34:07 jackcookies020 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
437776 30/06/2018 23:38:39 baotrantthgd GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
437656 30/06/2018 15:31:12 KHOI2611 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
437550 30/06/2018 01:05:29 blueshark GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
437407 29/06/2018 09:32:36 huyLHP GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1140 KB
437264 28/06/2018 15:12:33 tashagospel123 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
437235 28/06/2018 12:29:39 hanhien GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1140 KB
437109 27/06/2018 21:56:05 khanhnhi GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
436457 25/06/2018 14:23:47 thuanbui GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
436298 24/06/2018 13:12:15 noobgiahuy GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 880 KB
436214 24/06/2018 07:30:53 hoangvu GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
435929 22/06/2018 16:31:03 yorukarasu GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
435898 22/06/2018 11:01:10 hoanggtannitc GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 920 KB
435892 22/06/2018 10:56:03 N_H_T GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
435872 22/06/2018 10:06:30 huynhthanhtan GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
435789 21/06/2018 23:43:01 datkcdhv GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
434833 21/06/2018 10:52:43 amuro GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 0 ms 1028 KB
434829 21/06/2018 10:36:43 amuro GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
434671 20/06/2018 16:36:35 christzy GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
434531 19/06/2018 21:20:52 conan987123 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
434415 19/06/2018 11:28:25 nguyenanhlam123 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1340 KB
434322 18/06/2018 22:04:33 phampham GACHO - Gà và chó Java 8 Accepted 203 ms 16532 KB
434186 18/06/2018 08:58:50 zxcvbgt GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
433831 16/06/2018 13:33:24 nhattuan722 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1284 KB
433825 16/06/2018 12:50:48 chienbinhlyoko GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 2240 KB
432608 14/06/2018 08:51:23 hung30052002 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
431663 08/06/2018 22:05:08 Namhai16102001 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1340 KB
431621 08/06/2018 21:07:31 hoanganh28122005 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 964 KB
431605 08/06/2018 20:42:04 ledat112233 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
430514 04/06/2018 21:42:55 rangnokapk GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
430506 04/06/2018 21:30:36 Zura GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 2192 KB
430237 03/06/2018 19:52:59 taminhquanno21 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1392 KB
430131 03/06/2018 11:58:47 anhvu910 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1544 KB
430128 03/06/2018 11:48:57 anhvu910 GACHO - Gà và chó Java 8 Accepted 203 ms 17040 KB
430120 03/06/2018 10:45:07 tranhieucd16kp2 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
430056 02/06/2018 23:28:20 vantien077 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
429890 02/06/2018 09:51:48 Thethvl123 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
429889 02/06/2018 09:50:59 Thethvl123 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
429827 01/06/2018 20:54:09 nhokphuthuy GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
429745 01/06/2018 14:39:20 nguyentrinhdat7599 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1940 KB
429610 31/05/2018 19:17:21 chithanh GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1992 KB
429606 31/05/2018 18:48:47 kanadetachibana GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 734 ms 2780 KB
428280 29/05/2018 21:55:41 laccac555 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
428187 29/05/2018 12:35:14 nnphucthinh01 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1308 KB
427924 29/05/2018 08:46:22 truonghxpt1 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
426816 24/05/2018 10:53:10 Minh1502 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
426638 23/05/2018 08:48:44 m134m4a1 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
426524 22/05/2018 19:34:42 Asteross GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1544 KB
426453 22/05/2018 14:14:21 MeoAmi GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
426263 21/05/2018 21:10:38 ndkhoa146 GACHO - Gà và chó Python 3 Accepted 46 ms 1568 KB
426262 21/05/2018 21:10:18 ndkhoa146 GACHO - Gà và chó Python 3 Accepted 46 ms 1568 KB
426022 20/05/2018 20:10:41 nhathuypt25 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
425968 20/05/2018 12:48:45 thienphucanh2004 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
425474 17/05/2018 14:18:54 nhantruongmy111 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 0 ms 1116 KB
425009 15/05/2018 11:00:32 094175234 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1248 KB
425006 15/05/2018 10:51:26 094175234 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
424586 13/05/2018 18:45:13 fake1 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
424327 12/05/2018 20:27:47 sneaky1999 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
423703 09/05/2018 12:07:01 minhminhtran GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
423498 07/05/2018 15:37:08 lananhtkd GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1100 KB
422669 01/05/2018 21:33:16 phu123vt GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
422433 30/04/2018 16:52:36 khoahuu8062 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
422277 29/04/2018 21:37:23 vinhnt GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1568 KB
422221 29/04/2018 20:12:19 NTUThananhthien GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1752 KB
421796 28/04/2018 10:21:08 nhatdanbgvt GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
421671 27/04/2018 09:37:30 unknown01 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
421568 26/04/2018 20:58:01 dungdq2002 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
421536 26/04/2018 20:15:56 crayed GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 2100 KB
421443 26/04/2018 15:16:16 Venn GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
421166 25/04/2018 13:10:21 kutroll254 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
419680 20/04/2018 08:41:24 trongtin13 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
419678 20/04/2018 08:37:51 trongtin13 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1860 KB
419674 20/04/2018 08:12:18 kassivender GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
419673 20/04/2018 08:11:35 phu221088 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1796 KB
419672 20/04/2018 08:11:34 hugtran74 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 2072 KB
419671 20/04/2018 08:10:20 trongtin13 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
419669 20/04/2018 08:08:39 trongtin13 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1072 KB
419668 20/04/2018 08:07:53 01248262526 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
418949 17/04/2018 16:23:03 truonghoanghan GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 928 KB
418948 17/04/2018 16:21:39 ngominhthu GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1188 KB
418901 17/04/2018 14:30:24 nguyenngochan GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1576 KB
418632 15/04/2018 23:58:16 chicken1996 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
418322 14/04/2018 22:24:41 vietthanh GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
418206 14/04/2018 17:45:33 quan8a3_tdn2017 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1924 KB
418134 14/04/2018 14:47:56 linhle232001 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
418128 14/04/2018 14:23:50 neosthegod GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
418104 14/04/2018 11:42:04 spectrecipher1 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
416759 13/04/2018 00:12:07 hung_brvt_t1 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
416173 11/04/2018 22:13:30 huanhust GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
416067 11/04/2018 19:07:44 buidinhpham2004 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
415863 11/04/2018 10:13:43 theanhbr02 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 2200 KB
415441 10/04/2018 09:28:03 pdhuy2002 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
415141 09/04/2018 10:54:50 kaitou1412 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1280 KB
415108 09/04/2018 09:52:07 nghethuat102 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 0 ms 1084 KB
414731 08/04/2018 11:28:02 Ragitellsp_tdmu GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
414707 08/04/2018 11:00:15 hungsunhotboy GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
414557 07/04/2018 21:33:43 ThaoAVang GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 2420 KB
414396 07/04/2018 16:03:00 saocodon1999 GACHO - Gà và chó Java 8 Accepted 187 ms 17560 KB
414361 07/04/2018 14:32:29 phuong1962002 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
413859 06/04/2018 07:18:06 55555 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
413446 05/04/2018 07:10:18 neostheknight GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
413178 04/04/2018 10:58:45 Quanpro98 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1848 KB
413067 04/04/2018 05:33:35 bibinguyen GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
413063 04/04/2018 05:17:18 bibinguyen GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
412355 02/04/2018 19:18:39 themagiciankira GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
412219 02/04/2018 09:58:31 hungokok GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1516 KB
412171 01/04/2018 22:28:06 Linhdethuong GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1304 KB
412116 01/04/2018 21:18:54 SPyofgame GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
412014 01/04/2018 15:21:07 phamthanhtrung123 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1896 KB
411896 31/03/2018 23:48:59 shibugarasu GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
410805 29/03/2018 13:56:33 minhtampcb GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 2732 KB
410803 29/03/2018 13:55:06 minhoccho GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1300 KB
410083 27/03/2018 18:16:50 nguyentuan GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
410077 27/03/2018 16:41:28 trongyb GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
410021 27/03/2018 14:44:01 ntn122 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 972 KB
409197 25/03/2018 23:43:08 DoanHuong98 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
408910 24/03/2018 22:53:03 nguyenvantien0903 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
408276 23/03/2018 09:39:46 truongcao GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
407957 22/03/2018 16:40:05 karasu GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1440 KB
407906 22/03/2018 15:43:50 phamdat2 GACHO - Gà và chó Python 2 Accepted 156 ms 12476 KB
407886 22/03/2018 15:20:10 reaper2003 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1728 KB
407496 21/03/2018 21:51:45 kaitoukid1609 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 2664 KB
406317 18/03/2018 23:02:19 bestmaster1504 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
405674 16/03/2018 09:10:05 hoaigiang GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1376 KB
405192 15/03/2018 07:21:18 Tunga1 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
405107 14/03/2018 21:39:05 btkiet0404 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
403169 12/03/2018 19:31:01 4maxskill4 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1432 KB
402849 11/03/2018 23:56:40 phamductaictk98 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
402561 11/03/2018 09:53:46 __________ GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
402517 10/03/2018 23:04:38 rianta9 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
402488 10/03/2018 22:14:14 congyb1032002 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
402260 10/03/2018 08:54:12 letanminhtoan GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
402258 10/03/2018 08:51:15 tinhochbt GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
402256 10/03/2018 08:46:02 tinhochbt GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1252 KB
401775 08/03/2018 10:30:17 shooting_star922 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
401260 06/03/2018 14:37:53 chiyb2015 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1256 KB
401258 06/03/2018 14:33:37 ngocluong8787 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
399540 01/03/2018 07:39:03 nguyennhandannnd GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
398549 24/02/2018 21:28:53 nhphucqt GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
398517 24/02/2018 20:22:05 khaitobeo12 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
398505 24/02/2018 19:57:21 vụnguyen15082002 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1432 KB
398381 24/02/2018 09:16:27 asdfghjkl GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
398054 22/02/2018 21:01:18 preyta GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 0 ms 1268 KB
397366 20/02/2018 15:38:06 ducviet5138 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
397291 19/02/2018 22:48:53 halenkeller GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
397066 18/02/2018 18:24:47 nguyenquanglinh2001 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
396774 16/02/2018 17:36:59 nvq2309 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
396768 16/02/2018 17:14:33 QUARK GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
396499 14/02/2018 23:48:14 toila4120 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 2784 KB
396437 14/02/2018 16:31:22 nqvmystery123 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
396143 13/02/2018 07:41:27 17TiTheAnh GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1392 KB
396069 12/02/2018 20:23:38 chimiu GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1940 KB
396012 12/02/2018 16:55:30 minhlam2102002 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
394713 06/02/2018 23:16:14 linhBKit GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
394632 06/02/2018 16:13:34 longvt24 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1472 KB
394577 06/02/2018 15:04:52 anhduy1811 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
394409 05/02/2018 17:38:40 nguyencongthanh GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
393630 02/02/2018 13:30:45 vantho1298 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
393388 01/02/2018 15:12:15 abcdefg GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
393120 31/01/2018 20:18:54 trang2002cool02 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
392723 30/01/2018 15:21:38 xxoo GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
392575 30/01/2018 07:47:47 huuthuan13816 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 2428 KB
392321 29/01/2018 15:22:33 duongbp1990 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
391985 28/01/2018 17:07:23 tranthutrang GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
391881 28/01/2018 10:34:59 BIGNUM GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
391718 27/01/2018 15:31:30 lanhhan GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1964 KB
391529 26/01/2018 23:16:03 trungtt123 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
391242 26/01/2018 12:39:27 Năng GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
390953 25/01/2018 19:31:00 davic_2001 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1560 KB
390525 24/01/2018 22:05:54 ntngocngoc GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
390044 23/01/2018 16:09:35 Henrytai2005 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1136 KB
388896 23/01/2018 10:44:24 NTTungtdmu GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1504 KB
388426 22/01/2018 10:55:51 psdkljfsahdpi GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
387650 19/01/2018 18:22:54 lshuutoan GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 2096 KB
386874 17/01/2018 20:39:38 hunghz123 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
386675 17/01/2018 09:39:51 nguyenhoanglamtruong GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
386545 16/01/2018 21:08:57 tranminhtan GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1456 KB
386492 16/01/2018 17:19:45 lockhaicttv GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 2032 KB
385881 14/01/2018 23:26:28 huynonstop GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
385874 14/01/2018 22:57:07 pro113ti GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 2512 KB
385693 14/01/2018 13:44:01 calipso GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
385570 14/01/2018 02:56:17 QuỳnhNhư GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 2160 KB
385471 13/01/2018 22:01:17 torpe GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
385469 13/01/2018 21:58:15 lokilita GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
384539 11/01/2018 15:32:48 manh123 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
384521 11/01/2018 15:23:55 truongcoi2001 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1280 KB
384512 11/01/2018 15:20:30 vuongbxvp GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
384331 11/01/2018 09:33:35 jackcookies020 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1528 KB
384330 11/01/2018 09:30:31 giangvu258 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
384168 10/01/2018 18:54:38 vietthanhqt123 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
383909 10/01/2018 11:32:24 ngocminh GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1280 KB
383881 10/01/2018 09:56:19 phuleethanh GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
383876 10/01/2018 09:49:03 phuleethanh GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
383712 09/01/2018 22:05:22 hocsuotdoi GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 31 ms 1500 KB
383184 08/01/2018 16:52:01 thananhthienC GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
383174 08/01/2018 16:25:33 aplessss GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
383112 08/01/2018 14:15:04 wanki901 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
382999 07/01/2018 22:47:59 sheeta GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
382994 07/01/2018 22:41:01 vutrungnghia GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
382972 07/01/2018 21:44:59 san1201 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1632 KB
382641 06/01/2018 22:07:53 minhanhgaru GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 2436 KB
382626 06/01/2018 21:52:24 doduc2652002 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
382100 05/01/2018 19:56:15 mina_colen GACHO - Gà và chó Python 3 Accepted 62 ms 1576 KB
381690 04/01/2018 23:22:07 Socola_Đại_Ca GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
381588 04/01/2018 21:10:45 chinhhi GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
381562 04/01/2018 20:22:42 johansherlock GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
381293 03/01/2018 10:30:23 ducden2003 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
381088 02/01/2018 23:34:32 LukH GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1968 KB
381076 02/01/2018 23:09:27 khab1706592 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
380591 02/01/2018 05:31:17 ngoctranle1408 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
380569 01/01/2018 23:30:15 buihongxuyenk98lhp GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
380442 01/01/2018 19:52:22 Bimmapbake GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1828 KB
380031 01/01/2018 15:42:15 QuangTruongNguyen GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
378705 28/12/2017 20:41:01 faker GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
378369 28/12/2017 09:18:40 ntd992003 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 2176 KB
378277 27/12/2017 21:14:03 hung30112002 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
378205 27/12/2017 18:42:38 haxorus2004 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1040 KB
377867 26/12/2017 19:56:31 anhminh2912003 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
377438 24/12/2017 21:07:02 anhvanace GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
377277 23/12/2017 22:05:06 nvta GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
377226 23/12/2017 19:42:13 Anh GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
377074 22/12/2017 23:00:51 sherlycracker GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 31 ms 2172 KB
376850 22/12/2017 12:42:10 phannhatloi GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
376634 21/12/2017 14:27:45 MTA_Asteria GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
376415 19/12/2017 23:29:55 ThaiTPK59 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
375987 17/12/2017 19:39:56 neddie GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1520 KB
375752 16/12/2017 21:38:03 tenda1234 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
375489 15/12/2017 19:33:31 VTTNTTT GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
375440 15/12/2017 16:01:40 huynhvubaonhan GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
375364 15/12/2017 15:21:47 hoi_lam_gi GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1388 KB
375084 14/12/2017 23:05:50 SKT_Bengi GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
374394 13/12/2017 04:36:27 iiiiiii125478 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
374389 13/12/2017 04:21:52 vhung9xvp GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
374222 12/12/2017 14:20:06 thuyvan123 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1956 KB
374105 11/12/2017 21:13:10 thinh2242005lop7A3 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 0 ms 1304 KB
374093 11/12/2017 20:25:26 hihihil2010 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1004 KB
374037 11/12/2017 15:52:19 changlangtu97 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 984 KB
373998 11/12/2017 14:42:42 testPython GACHO - Gà và chó Python 3 Accepted 187 ms 6780 KB
373925 11/12/2017 08:18:37 VuNguyenHongPhong GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1768 KB
373923 11/12/2017 08:16:23 nam7a3 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1720 KB
373922 11/12/2017 08:15:47 hoainam2222005 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1880 KB
373914 11/12/2017 08:12:46 amonyous GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 2328 KB
373888 11/12/2017 07:58:15 hoainam2222005 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1216 KB
373869 11/12/2017 07:48:03 phươnganh GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 2288 KB
373867 11/12/2017 07:47:31 trankien7a3tdn GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1932 KB
373866 11/12/2017 07:47:28 Nguyenkhoi GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1780 KB
373865 11/12/2017 07:47:01 mai7a3TDN GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
373860 11/12/2017 07:45:01 nam7a3 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
373859 11/12/2017 07:44:59 tranthihathu GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
373857 11/12/2017 07:44:41 20052005 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
373852 11/12/2017 06:20:57 Azusaki GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1860 KB
373834 10/12/2017 22:20:35 AcMongBongDem GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 2492 KB
373689 10/12/2017 13:07:19 vandai61 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
373539 09/12/2017 21:03:35 dinhmanh99 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1488 KB
373514 09/12/2017 18:01:13 AcMongBongDem GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1312 KB
373097 08/12/2017 14:24:36 munrio123 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
372972 08/12/2017 00:16:10 choitankde22 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
372874 07/12/2017 17:58:48 ledung497 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
372765 07/12/2017 00:45:19 Knight GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
372756 07/12/2017 00:03:06 hunga1k15 GACHO - Gà và chó Java 8 Accepted 156 ms 17872 KB
372617 06/12/2017 20:57:02 nguyenquochuydl123 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1504 KB
372289 05/12/2017 22:03:16 pacboy002 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
372268 05/12/2017 21:45:14 haitran3110 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
372262 05/12/2017 21:42:07 haitran3110 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 2232 KB
372185 05/12/2017 20:07:17 vtthanh GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
372123 05/12/2017 15:33:58 dat_tran1200 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
371800 04/12/2017 19:52:46 thinh2242005lop7A3 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 2036 KB
371227 04/12/2017 00:55:29 PearlHo GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1412 KB
371098 03/12/2017 21:36:30 ddthanh17pfiev GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
370539 02/12/2017 17:10:45 chuhuynghĩa GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
370169 01/12/2017 21:33:06 trongkien97 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 2404 KB
369075 29/11/2017 23:31:35 tiendiep9a1 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
369060 29/11/2017 22:43:25 thangdz112 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1320 KB
368633 28/11/2017 23:29:10 mrboll315 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1936 KB
368598 28/11/2017 22:52:12 slimcoder GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
368467 28/11/2017 20:17:07 orimashaky GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
368268 28/11/2017 14:37:32 MrRobot GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
368141 28/11/2017 10:18:51 php122002 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
366589 26/11/2017 21:05:19 TanTruc GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
366293 26/11/2017 09:35:38 nhocasoc101 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 93 ms 984 KB
366215 26/11/2017 00:10:32 namtao97 GACHO - Gà và chó GNU C++11 Accepted 15 ms 984 KB
366146 25/11/2017 22:20:50 hdv250202 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
366059 25/11/2017 20:09:55 bachphuongcuu7a7_tdn2017 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
366048 25/11/2017 19:21:06 khuyenthcsnd GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1532 KB
365995 25/11/2017 16:25:35 lkdn3t_python GACHO - Gà và chó Python 3 Accepted 46 ms 1560 KB
365889 25/11/2017 14:07:54 minhtdnA3_2017 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
365218 24/11/2017 11:34:09 Venus GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
364998 23/11/2017 21:25:42 hoangle GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
364980 23/11/2017 20:31:19 vikhangcqt171 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
364686 23/11/2017 10:25:46 cat GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 2184 KB
364536 23/11/2017 00:21:01 trainolp2017 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
364512 22/11/2017 23:45:37 phuocanh1625 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
364462 22/11/2017 22:57:58 whoami GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
363117 20/11/2017 14:50:16 NMTJ4F GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
362994 20/11/2017 09:28:20 dnhung1997 GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
362908 19/11/2017 22:38:23 transsthaoss GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
362474 18/11/2017 19:54:54 phananhdzdl GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
361883 17/11/2017 15:54:16 Sakura GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
360755 15/11/2017 20:41:25 094175234 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
360688 15/11/2017 20:10:09 buicamtu108 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1120 KB
359896 14/11/2017 15:41:11 testthuthoi GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
359761 14/11/2017 15:09:06 huy_hvt2004 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1224 KB
359725 14/11/2017 14:59:48 tung_beo_beo GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1928 KB
359718 14/11/2017 14:56:47 1buoitantruong GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
359716 14/11/2017 14:55:22 huy_hvt2004 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1032 KB
359391 13/11/2017 23:08:16 chinphaynam GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
359311 13/11/2017 21:44:00 benopera5 GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
359025 13/11/2017 16:08:59 haminhluyen GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
358399 12/11/2017 19:25:44 Minhkiu7a3_TDN GACHO - Gà và chó Free Pascal Accepted 15 ms 1348 KB
358342 12/11/2017 17:39:44 SmithWinter GACHO - Gà và chó GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB