Các bài giải đúng
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
725295 24/02/2020 21:43:26 vuhoangphuc2000 HUFF - Mã nén Huffman GNU C++ Accepted 31 ms 2440 KB
708239 21/01/2020 20:40:43 HackerMan HUFF - Mã nén Huffman GNU C++11 Accepted 15 ms 2452 KB
705625 16/01/2020 09:31:44 I_Love_Nguyễn_Thảo_Ngọc HUFF - Mã nén Huffman GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
667231 02/11/2019 15:21:36 DuongNguyenMinh HUFF - Mã nén Huffman GNU C++11 Accepted 15 ms 2600 KB
630440 30/08/2019 21:39:49 KKdode HUFF - Mã nén Huffman GNU C++11 Accepted 15 ms 2428 KB
624359 20/08/2019 18:45:02 thuy_quynh HUFF - Mã nén Huffman GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
620741 14/08/2019 10:09:49 trandat HUFF - Mã nén Huffman GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
511502 14/11/2018 19:15:36 LongÇhampion HUFF - Mã nén Huffman GNU C++11 Accepted 15 ms 2568 KB
510986 13/11/2018 20:41:28 anhvippro123z HUFF - Mã nén Huffman GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
483700 09/10/2018 10:49:46 ngonamduonghl HUFF - Mã nén Huffman GNU C++11 Accepted 15 ms 2552 KB
478191 01/10/2018 22:03:31 vinhntndu HUFF - Mã nén Huffman GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
451408 16/08/2018 10:54:16 HHHHHHHH HUFF - Mã nén Huffman GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
393382 01/02/2018 15:03:15 duongbp1990 HUFF - Mã nén Huffman GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
369480 30/11/2017 16:41:43 freepascal HUFF - Mã nén Huffman Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
351996 03/11/2017 20:40:56 vophuanpig HUFF - Mã nén Huffman GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
351995 03/11/2017 20:40:40 vophuanpig HUFF - Mã nén Huffman GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
351994 03/11/2017 20:40:16 vophuanpig HUFF - Mã nén Huffman GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
351993 03/11/2017 20:39:28 vophuanpig HUFF - Mã nén Huffman GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
351980 03/11/2017 20:20:03 vophuanpig HUFF - Mã nén Huffman GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
351977 03/11/2017 20:19:00 vophuanpig HUFF - Mã nén Huffman GNU C++ Accepted 15 ms 2564 KB
349857 01/11/2017 07:04:40 hoan2k1 HUFF - Mã nén Huffman GNU C++ Accepted 15 ms 2580 KB
343998 24/10/2017 15:56:20 qqq HUFF - Mã nén Huffman GNU C++ Accepted 15 ms 2572 KB
343339 23/10/2017 20:02:51 nkt95bg HUFF - Mã nén Huffman GNU C++ Accepted 15 ms 2556 KB
260093 18/03/2017 09:32:47 doituyentin HUFF - Mã nén Huffman Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
188966 06/10/2016 15:54:49 Hhcckqnl HUFF - Mã nén Huffman GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
118655 10/02/2016 17:36:31 TQT HUFF - Mã nén Huffman GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
90964 11/11/2015 10:11:08 qcuong98 HUFF - Mã nén Huffman GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
90963 11/11/2015 10:11:08 qcuong98 HUFF - Mã nén Huffman GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
90254 09/11/2015 20:20:21 thanhday132 HUFF - Mã nén Huffman GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
75335 06/10/2015 13:35:48 phuleethanh HUFF - Mã nén Huffman Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
47251 16/07/2015 15:37:40 longnghiem1999 HUFF - Mã nén Huffman GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
41420 16/06/2015 16:13:34 farmerboy HUFF - Mã nén Huffman GNU C++ Accepted 0 ms 864 KB
36694 26/05/2015 14:43:50 middlest HUFF - Mã nén Huffman Free Pascal Accepted 15 ms 2796 KB
24926 26/03/2015 09:30:31 ngan HUFF - Mã nén Huffman GNU C++ Accepted 31 ms 1812 KB
24908 26/03/2015 01:49:19 kieuquocdat123 HUFF - Mã nén Huffman GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
8606 11/01/2015 18:15:21 nxphuc HUFF - Mã nén Huffman GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
6938 11/12/2014 23:23:19 haituanth2 HUFF - Mã nén Huffman GNU C++ Accepted 0 ms 644 KB
6936 11/12/2014 22:52:46 haituanth2 HUFF - Mã nén Huffman GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
6912 11/12/2014 20:23:11 voquocthang HUFF - Mã nén Huffman GNU C++ Accepted 15 ms 1804 KB
6906 11/12/2014 15:50:04 MeigyokuThmn HUFF - Mã nén Huffman GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
6860 10/12/2014 11:45:25 MeigyokuThmn HUFF - Mã nén Huffman GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
Back to Top